Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Katalog 120 vteřin pro biotechnologie 4.6.2014

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Katalog 120 vteřin pro biotechnologie 4.6.2014

 1. 1. JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 | fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz | www.jic.cz
 2. 2. › společnosti, které chtějí posílit svůj tým o kvalifikované odborníky, specialisty či manažery. › zprostředkovávání zaměstnanců na pracovní pozice v top, nižším a středním managementu, odborníky a specialisty, › odborné zaměření v rámci klíčových oborů včetně divize Healthcare & Chemistry zaměřující se na nábor odborníků v oblastech farmacie, lékařské a přístrojové techniky, biotechnologií, výzkumu a klinických studií a chemického průmyslu, › personální diagnostiku, testování kandidátů a Assessment / Development Centrum.
 3. 3. › partnery pro výzkum a vývoj v oblasti regenerativní medicíny a náhrady životně důležitých orgánů. › in vitro studie v oblasti regenerativní medicíny a ve vývoji nových biomateriálů, › preklinické studie v oblasti výzkumu náhrad životně důležitých orgánů, › buněčné, molekulárně genetické a histologické analýzy.
 4. 4. › nápady a partnery pro vývoj nových technologií a produktů určených pro in vitro diagnostiku, › bezpečností analýzu potravin a biomedicínský výzkum. › expertizu v oblasti rekombinantních proteinů, protilátek a vývoje produktů založených na imunochemických metodách, › využití mezinárodní obchodní sítě.
 5. 5. › zákazníky pro společný vývoj spec. senzorů a jejich aplikací, › zákazníky pro nasazení senzorů v medicínských aplikacích. › klinické zkoušky, měření metabolitů, farmakokinetické studie, › kontinuální monitoring glykémie pomocí mikrodialýzy, › vývoj senzorů a aplikací pro biotechnologie a medicínu.
 6. 6. › spolupráci při vývoji a nabídce nových diagnostických metod. › analýzu DNA na Next-Gen sekvenátorech, › genetickou a genomickou analýzu vzorků.
 7. 7. › partnera pro komerční aplikaci. › patentovaný princip stanovení biologicky významných analytů, › patentovaný design vícekanálové průtočné cely.
 8. 8. › partnera pro převedení některých nápadů do komerční sféry. › AFM mikroskopii / spektroskopii – zobrazování a mapování mechanických vlastností s vysokým rozlišením, › konjugaci a imobilizaci biomolekul.
 9. 9. › partnery z komerční sféry pro využití aplikovatelných výsledků VaV. › smluvní výzkum v oborech VaV biotechnologie, zemědělství, farmacie, kosmetika, potravinářství, › dlouhodobou výzkumnou spolupráci v uvedených oborech, › poskytování licencí.
 10. 10. › partnery pro společnou účast v projektech (TAČR, FP7, inovační vouchery apod.), › inovace v oblasti globální změny a adaptace. › expertizy, › přístup k infrastruktuře, › spolupráci na společných projektech.
 11. 11. › zákazníky a partnery z life science, › univerzitní výzkumné týmy zabývající se syntézou kandidátů na API obsahující fluoroalkylované funkční skupiny, › výzkumné týmy pracující s antibody-drug-conjugates. › chemická činidla pro fluoroalkylaci, › činidla pro vysoce selektivní značení cysteinylovaných biomolekul, › poradenství v syntéze fluorovaných organických molekul.
 12. 12. › spolupráci v nabízeném.› prodej a servis medicínské a laboratorní techniky, › náměty na badatelskou činnost.
 13. 13. › průmyslové partnery pro spolupráci a k podpoře uvádění nových technologií na trh. › kvalifikované služby v oblasti vývoje enzymových technologií a proteinového inženýrství pro aplikace v biomedicíně, životním prostředí, agrochemickém průmyslu a v oblasti vojenských obranných aplikací, › vlastní produkty založené na enzymech halogenalkan- dehalogenasach (biokatalyzátory, dekontaminační soupravy, biosenzory, detekční stripy).
 14. 14. › kontakty z pracovišť akademie věd ČR, › vstup do biotechnologických sponzorovaných projektů jako CEITEC, CESEB, Region Haná, › pracoviště s buněčnými technologiemi a výzkumem molekulárně biologickými metodami. › přístroje a spotřební materiál pro molekulární biologii, genetiku v rámci vědy, výzkumu a univerzitní branže, › servis a opravy přístrojů, včetně kalibrace, › aplikační a logistickou podporu při vybavení laboratoří.
 15. 15. › spolupráci v oblasti biotechnologií. › farmaceutické technologie úpravy aktivních látek (např. mikronizace), › biotechnologie, › smluvní výrobu.
 16. 16. › partnery pro inovativní projekty v oblasti molekulárních diagnostik a syntézy oligonukleotidů. › vývoj a výrobu molekulárních diagnostik, › syntézu oligonukleotidů, › komplexní služby v molekulární biologii.
 17. 17. › partnery z aplikační sféry.› VaV kapacity (lidské zdroje i vybavení), › klinické zkoušky.
 18. 18. › subjekty zaměřené na inovace ve zdravotnictví, využívání ICT řešení ve zdravotnictví a vývoj medicínských aplikací. › spolupráci při definici, vývoji, testování a klinickém ověřování telemedicínských řešení a aplikací.
 19. 19. › firmy, které potřebují podporu v rámci svých projektů vývoje léčiv a zdravotnických prostředků. › komplexní služby v oblasti klinických hodnocení v rámci zemí střední a východní Evropy.
 20. 20. › nové distribuční kanály, › nové kontakty. › výrobní kapacity, › možnost OEM výroby, › spolupráci ve vývoji nových zařízení.
 21. 21. › partnery pro spolupráci na projektech v ČR a zahraničí, › partnery pro uvádění výrobků na zlepšení zdravotního stavu (potravinových doplňků) a kitů pro diagnostiku. › analýzy směsí sloučenin v potravinářském a environmentálním průmyslu, biochemii a farmacii, › analýzy bioaktivních sloučenin v různých matricích a jiných látkách využitelných v metabolismu člověka, › klinické testování a bioanalýzy (např. stanovení vitamínů, drog, toxických látek, metabolitů, hormonů atp.) pomocí HPLC-MS/MS a HPLC EC, › pořádání konferencí a seminářů.
 22. 22. › zajímavá technická a přírodovědná řešení, která potřebují a chtějí být prodána, › popularizátory vědy, › vědce, technology a výzkumníky, kteří chtějí, aby o jejich nápadech bylo slyšet. › služby v oblasti vizualizace obsahově náročných produktů. › pomoc vědcům, institucím a firmám prezentovat a prodávat nápady a technologie a pomoci jim prosadit se na domácím i zahraničním trhu. Jsme vědci, kteří rozumí výstupům výzkumu a vědy a zároveň se orientujeme v moderních technikách vizualizace a marketingové komunikace. I ta nejsložitější myšlenka či technologie může být pomocí našich vizualizací vysvětlena, pochopena a připravena nadchnout své publikum.
 23. 23. › potenciální zákazníky, › nové projekty, › nové analytické postupy. › analytické přístroje, › aplikační know-how, › spolupráci na projektech.
 24. 24. › zákazníky, › nové a inovativní produkty k distribuci. › přes 300 000 produktů, › jedinečnou rychlost dodání v tomto oboru – co je skladem v Německu, je většinou dodáno druhý den, › celosvětovou prodejní a distribuční sít.
 25. 25. › zákazníky se zájmem o provádění molekulárně- genetické diagnostiky nebo společný vývoj diagnostických kitů. › molekulárně-genetickou diagnostiku hematologických, onkologických a dědičných onemocnění podle konkrétních potřeb pacientů/zákazníků, › návrh a optimalizace nových diagnostických přístupů s využitím vysokokapacitních genomických technologií (vývoj kitů pro DNA/RNA diagnostiku), › dlouholeté zkušenosti v uvedených oblastech, spolupráce s MU (CEITEC) a FN Brno.
 26. 26. › zájemce o nabízené produkty a služby, › podněty pro výzkum z firem, › partnerství. › nové léky, diagnostické metody, prototypy, › experty z life sciences, › spolupráci.
 27. 27. › spolupráci při komercionalizaci našich projektů. › cílená biologická terapeutika (antileukemika).
 28. 28. › komerční partnery pro aplikovaný a smluvní výzkum v oblasti veterinární medicíny a bezpečnosti potravin. › spolupráci pří vývoji vakcín a terapeutik, › spolupráci při vývoji diagnostických souprav, › kolaborativní a smluvní výzkum v oblasti veterinární medicíny a bezpečnosti potravin.
 29. 29. › transfer technologií v oblasti PCR, › zájemce o komplexní dodávky se slevou, › partnery na projektech mimo EU. › technologie pro kultivaci buněk, genetickou a imunologickou diagnostiku, › realizaci laboratoří na klíč, › vlastní vývojovou PCR laboratoř.
 30. 30. › společný vývoj produktu s použitím mikrokapilár, › odběratele mikrofiltračních a kontaktorových modulů. › mikrokapiláry s vnějším průměrem např. 0.25 mm, póry asi 0.2 mikronu, › filtrační moduly, kontaktory, › laboratorní zařízení na míru.

×