120 VteřIn Plus Katalog

462 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

120 VteřIn Plus Katalog

 1. 1. JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00tel. +420 511 205 330 | fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz | www.jic.cz
 2. 2. › SW řešení umožňující › inspiraci a potenciální zkrácení dodacích lhůt díky partnery pro další vývoj a synchronizaci předvýrobních uplatnění řešení na trhu etap s ostatními činnostmi (prodej, nákup, výroba ...)
 3. 3. › exportní dodavatelské kontrakty v rozsahu od kusových dodávek po › partnery/ dodavatele s „dodávky na klíč“, kde ALTA působí jako EPC dodavatel inovativním řešením pro- exportní dodávky na klíč pro těžké zlepšení hlavních užitnýchstrojírenství, hutnictví, těžební průmysl,výroba stavebních materiálů vlastností našich výrobků /› obráběcí stroje technologických zařízení- výroba a dodávky frézovacích,vyvrtávacích a multifunkčních obráběcíchcenter, karuselů, jednoúčelových strojů› komoditní obchody- obchod se železnou rudou, uhlím apalivovými články
 4. 4. › unikátní technologie v oblasti › strategické partnery pokročilých nanotechnologií a mikrotechnologií a pokročilých › inovativní firmy materiálů › partnery pro vědecko-› špičkové expertízy a vědecké know - výzkumné projekty how v oblasti pokročilých nanotechnologií a mikrotechnologií a pokročilých materiálů› strategickou spolupráci v základním i aplikovaném výzkumu a vývoji
 5. 5. › online úpravy plazmatem › partnery pro společné› analýzu materiálů (tenké výzkumné projekty vrstvy) › zákazníky pro naše služby› expertizy v průmyslových aplikacích plazmatických úprav
 6. 6. › návrh a maloseriovou výrobu › partnery pro spolupráci z speciálních přístrojů průmyslové oblasti pro vývoj› zkušenosti s designem Hi-rel různých průmyslových elektroniky až po satelitní zařízení a přístrojů pro přístroje, zkušenosti s vývojem opakovanou výrobu průmyslových aplikací atd.› design elektroniky pro připojení různých typů senzorů a zpracování signálů z nich
 7. 7. › možnost stát se naším affiliate › partnery pro affiliate program partnerem› tvorbu/úpravu webových stránek a portálů› tvorbu designů webových stránek
 8. 8. › vývoj SW na › nové zákazníky zakázku/subdodávky› outsourcing SW specialistů› technickou podporu SW řešení
 9. 9. › realizaci sběru a vyhodnocení › koncové zákazníky dat z strojů alinek › systémové partnery› automatizaci kontroly kvality› napojení na ERP systémy (SAP, Helios, ...)
 10. 10. › informační systémy › spolehlivé partnery› IT infrastruktura a služby ICT › dlouhodobou spolupráci› bezpečnost
 11. 11. › HW a SW pro všechny druhy › OEM systémové integrátory robotů vč. mechanických částí › koncové zákazníky› řízení a HMI pro plastikářské stroje, retrofity› řídící systémy a prvky pro provádění precizních povrchových úprav (broušení, leštění)
 12. 12. › nemocniční a pečovatelská › kapacity pro výzkum a vývoj lůžka a jiný zdravotnický (firmy, univerzity, studenti) nábytek › technologie v oblasti› spolupráci při vývoji elektroniky a biomedicíny k zdravotnických prostředků implementaci do nemocničního lůžka
 13. 13. › testování parametrů vozidel – › firmy ochotné zapůjčit výkonové parametry, brzdové systémy vč. ABS, podvozky univerzitě technologická› povrchovou ochranu kovových zařízení pro účely výuky výrobků – výzkum, vývoj, ověřování › zájemce o studenty pro stáže a› návrhy a vývoj systémů pro sběr, vypracování doktorandských vizualizaci, řízení technologických procesů (na bázi LabView a ARM) – prací zejména řídící systémy vozidel (CAN BUS převodníky apod.), dále pro aplikace v oblasti energetiky
 14. 14. › výrobní optické a mechanické › spolupráci v oblasti výzkumu a kapacity vývoje› kapacity vývojové a sériové › zajímavé inovace produktů čisté montáže› vývoj a konstrukci optických a mechanických systémů včetně prototypové výroby
 15. 15. › kooperativní výzkum v › spolupráci při vývoji našich přírodních vědách a medicíně výrobků a technologií› návrh a výrobu měřící a › uplatnění našich výsledků automatizační techniky › nové zakázky› vývoj SW se zřetelem na počítačové vidění
 16. 16. › komplexní IT řešení › partnery pro nové projekty› vývoj informačních systémů a aplikací› vzdělávání v IT oboru
 17. 17. › zakázkový vývoj software, › partnery a nové zákazníky informační systémy a portály› implementaci systémů na správu a řízení dokumentů v organizaci› implementaci nástrojů na podporu projektového řízení a spolupráci
 18. 18. › měřicí a řídicí techniku › zajímavé projekty› grafický návrhový systém › systémové integrátory› bezplatné konzultace
 19. 19. +420 511 205 391 |
 20. 20. › klienty, kterých se dotýká› řešení pro efektivní práci s problematika péče o zákazníky a hlasovou komunikací v rámci v rámci konzultací jsme připraveni telefonické péče o zákazníky, nabídnout naše zkušenosti prodeje a telemarketingu a › distributory a distributory s přidanou hodnotou (VAR) pro dispečerského řízení prodej našich řešení › partnery pro dlouhodobou spolupráci na rozvoji nástrojů pro efektivní péči o zákazníky a na rozvoji řešení hlasových dispečerských pracovišť
 21. 21. › testovací přístroje a produkty › spolupráci v oblasti optických taktických sítí optoelektronických senzorů (aktivní a pasivní prvky)› kalibrační laboratoř
 22. 22. › komplexní portfolio výrobků a › schopné partnery pro integraci služeb v oblasti automatizace a elektrotechniky našich řešení a produktů› otevřený a konfigurovatelný systém monitorování a řízení spotřeby el. energie s následujícími vlastnostmi:- možnost implementace do běžněpoužívaných komunikační systémů- přímý přístup k naměřenýmhodnotám pomocí SQL databáze
 23. 23. › mikrovlnné technologie do různých › zákazníky z potravinářského, odvětví průmyslu, máme vlastní gumárenského, keramického… průmyslu, výzkumné a vývojové kapacity a kteří chápou výhody aplikace mikrovlnné velkou výrobní kapacitu technologie; cíloví zákazníci =› odbornost a zkušenosti s aplikací potravinářství (provozy zpracovávající mikrovlnných technologií do maso, olejniny, mléko, polotovary), zemědělství a potravinářství výrobci sanitární nebo speciální keramiky (hygienizace potravinářských › společnosti, které dodávají technolog. výrobků, sterilizace, pasterizace, řešení do různých prům. odvětví, a které enzymatická deaktivace, efektivní mají zájem zahrnout mikrovlnné sušení, tepelné zpracování, technologie do svých technologických rozmrazování...), gumárenství a řešení keramiky (vulkanizace, předehřev, › osoby i společnosti se zkušenostmi a sušení keramiky, slinování), stavební kontakty na některý z našich cílových hmoty, chemický průmysl (sušení trhů, aby vystupovaly jako náš obchodní chemikálií) a dalších oblastí zástupce/agent
 24. 24. › aplikovaný výzkum a vývoj v › firmy se zájmem o společný oblasti komunikačních a výzkum a vývoj informačních systémů › firmy a výzkumné organizace› vzdělávací kurzy pro se zájmem o společnou účast v zaměstnance národních i mezinárodních› spolupráci v rámci národních i výzkumných projektech mezinárodních výzkumných projektů
 25. 25. › jednoduchý globální nástroj › affiliate partnery› výjímečnou přidanou hodnotu › zákazníky :)› kompletní servis zpracování průzkumů
 26. 26. › tvorbu simulačních modelů diskrétních výrobních systémů pro › koncové uživatele, kterým různé vstupní podmínky, identifikaci naše služby pomohou udržet úzkých míst, vytížení zdrojů, simulaci a optimalizaci s cílem zkrácení krok s konkurencí průběžné doby výroby, snížení délek front u zdrojů atd. › partnery, kteří využijí naše› plánování, rozvrhování a řízení služby při návrzích nových výrobních procesů výrobků, výrobních strojů› MES - Manufacturign Execution System, APS - Advanced Planning, › nové odbytové možnosti pro System, Kanban, Poka Yoke, Pick To naše služby Light, Push-Pull, Flexibility, Just in Sequence
 27. 27. › návrh, konstrukci, výrobu a montáž › uplatnění pro vyráběné potrubní regulačních stanic, kotelen a systémy s veškerou výbavou pro motorové agregáty u lodního měřících stanic průtoku plynu průmyslu /podle volného zadání či libovolných výkonů přesné specifikace/› návrh, konstrukci a výrobu › investory nových plynových potrubních systémů pro chemicko- kotelen, regulačních stanic aj. technologické procesy technologických zařízení na zemní› návrh, dodávku a montáž systémů plyn přenosu dat, měření a regulace v › odběratele pro naše filtry, elektrické prostředí s nebezpečím výbuchu předehřívače, el. rozvaděče vyráběné do prostředí nebezpečí výbuchu
 28. 28. › systém Torasys pro komplexní › spolupráci ohledně nasazení a analýzu elektrické sítě s vlastním měřícím zařízením a dalšího vývoje a webovou centrálou pro analýzu zdokonalování systému dat odečtených přes GPRS, pro › vývoj HW a SW v oblasti lokální odpočet k dispozici PC a Android aplikace energetiky› Torasys je doplněn čítači dat z běžně používaných elektroměrů, plynoměrů, vodoměrů a kalorimetrů.
 29. 29. › volné kapacity fakult / ústavů › partnery pro spolupráci na UTB ve Zlíně výzkumu› služby centra transferu › uplatnění chráněných technologií i pro firmy výsledků UTB ve Zlíně› služby patentových zástupců › partnery pro spolupráci na transferu technologií

×