Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Peer feedback als onderdeel van een leerlijn onderzoekende houding: JCU-Docentenconferentie 2009

1,619 views

Published on

Werkgroep voor de JCU-Docentenconferentie van 24 maart 2009 door Kirsten Klapwijk

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Peer feedback als onderdeel van een leerlijn onderzoekende houding: JCU-Docentenconferentie 2009

 1. 1. Peer feedback Als onderdeel van een leerlijn “onderzoekende houding”
 2. 2. Voorstellen
 3. 3. Vanavond Peer feedback? Onderzoekende houding Ervaring op het JCU Aan de slag bij u op school
 4. 4. Peer feedback <ul><li>Feedback geven door gelijken </li></ul><ul><li>= </li></ul><ul><li>Door leerlingen aan leerlingen </li></ul>
 5. 5. Leerlijn: “onderzoekende houding” <ul><li>Deel uitmaken van een onderzoeksgemeenschap </li></ul><ul><li>Kritische houding (zichzelf en anderen) </li></ul><ul><li>Nieuwsgierig </li></ul><ul><li>Staan op schouders van voorgangers </li></ul><ul><li>(Durf en creativiteit) </li></ul>Bron: Naar een leerlijn ‘onderzoekende houding’ – ervaringen met ‘onderzoek doen’ op het Junior College Utrecht. Door: Marieke Aarsen en Ton van der Valk
 6. 6. Jullie ervaring? <ul><li>Wie heeft er ervaring met peer feedback? </li></ul><ul><ul><li>Welke ervaring? </li></ul></ul><ul><ul><li>Sterke en zwakke punten? </li></ul></ul>
 7. 7. Onze ervaring <ul><li>Peer feedback binnen: </li></ul><ul><li>Talentopdrachten </li></ul><ul><li>Modules V5: MIL, kijken & zien </li></ul><ul><li>Prethesis (V5) </li></ul><ul><li>Thesis (V6) </li></ul><ul><li>Modules V6: H&V, HIV </li></ul>Een leerlijn peer feedback?
 8. 8. Leerlijn? <ul><li>Verschil tussen begin vijfde en eind zesde klas </li></ul><ul><ul><li>Rol sfeer </li></ul></ul><ul><ul><li>Rol ervaring leerling </li></ul></ul><ul><ul><li>Rol feedback van de docent </li></ul></ul><ul><li>Leerlingen leren feedback geven & ontvangen. </li></ul><ul><ul><li>Nadruk niet alleen op nut voor ontvanger, maar ook nut voor gever </li></ul></ul>
 9. 9. Rol docent <ul><li>Feedback van de docent is belangrijk! </li></ul><ul><ul><li>De docent als rolmodel </li></ul></ul><ul><ul><li>Het aanleren van feedback geven en ontvangen </li></ul></ul><ul><ul><li>Belang/invloed neemt af naarmate de leerlingen meer gevorderd zijn. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reactie op feedback van docent op het thesisverslag: </li></ul></ul><ul><ul><li>Niet aangepast. Van de andere mensen die feedback gaven hebben we dit punt niet gehoord, zij vonden de volgorde juist goed, en zelf vonden we het ook beter passen waar het al stond. </li></ul></ul>
 10. 10. Voorbeelden <ul><li>Talentopdrachten </li></ul><ul><li>MIL </li></ul><ul><li>Kijken en zien </li></ul><ul><li>Hart en vaten </li></ul><ul><li>Wanneer, waar en hoe peer feedback op het JCU </li></ul>
 11. 11. Talentopdrachten <ul><li>Verschillende manieren van feedback geven </li></ul><ul><ul><li>Zie formulier Markt vandaag </li></ul></ul><ul><ul><li>Stickers </li></ul></ul><ul><ul><li>Mondeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Top en Tip </li></ul></ul><ul><li>Feedback geven gaat niet vanzelf goed. </li></ul>
 12. 12. MIL <ul><li>poster maken (groep van 3) </li></ul><ul><li>toelichting geven op poster (1 groepslid) </li></ul><ul><li>beoordelen van 3 andere posters </li></ul><ul><li>posters vergelijken met eigen poster </li></ul>
 13. 13. MIL <ul><li>Doel beoordelen: </li></ul><ul><li>Stimuleren van kritisch kijken naar posters (reflectie) </li></ul><ul><li>Leren van feedback geven door posters te vergelijken </li></ul><ul><li>Beoordeling hele module </li></ul><ul><ul><li>PO (poster (±75% lln) en practicumverslag) </li></ul></ul><ul><ul><li>SE </li></ul></ul><ul><li>Beoordeling lln en docent weinig verschil </li></ul>
 14. 14. Kijken en Zien <ul><li>CAL-opdracht (interactieve PPT) maken </li></ul><ul><li>leren van de opdracht van een ander </li></ul><ul><li>beoordelen van de opdracht </li></ul>
 15. 15. Kijken en Zien <ul><li>Leerlingen doelgroep ppt </li></ul><ul><li>Leerlingen geven een cijfer aan hun klasgenoten (40% van totaal) </li></ul><ul><ul><li>Goede, veilige sfeer </li></ul></ul><ul><ul><li>Gevaar vriendjes politiek </li></ul></ul><ul><li>Beoordeling UU docenten (40%) </li></ul><ul><li>JCU docenten beoordelen proces (20%) </li></ul>
 16. 16. Hart & Vaten <ul><li>concept artikel </li></ul><ul><li>peer review </li></ul><ul><li>aanpassen artikel n.a.v. feedback </li></ul><ul><li>artikel inleveren ter beoordeling </li></ul>
 17. 17. Hart & Vaten <ul><li>Titel 1: </li></ul><ul><li>Doodsoorzaak nummer één onder baby’s: aderverkalking? </li></ul><ul><li>Van de baarmoeder tot het bejaardentehuis </li></ul><ul><li>Titel 2: </li></ul><ul><li>Aderverkalking al aanwezig bij baby’s? </li></ul><ul><li>Van de baarmoeder tot het bejaardentehuis </li></ul><ul><li>Reactie leerling: </li></ul><ul><li>“ Fijn dat we de kans krijgen om het artikel aan te passen nadat we feedback hebben gehad. Dat dit aangepaste artikel pas beoordeeld wordt”. </li></ul>
 18. 18. Bij u op school? <ul><li>Kunt u wat met Peer feedback op uw school? </li></ul>
 19. 19. Tot slot… <ul><li>Wat geeft u mee aan het JCU over peer feedback </li></ul><ul><li>Wat neemt u mee naar school over peer feedback </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Wel thuis! </li></ul>

×