Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Powerpoint versie 18 06 13

547 views

Published on

 • - 2 goede punten
  o Leuk om de resultaten van deze enquête zowel persoonlijk als in de groep terug te krijgen
  o Grondig onderzoek uitgevoerd en veel studenten kunnen bereiken uit de doelgroep
  - 2 aandachtspunten
  o Nogal eenzijdige slides (veel tekst, weinig plaatjes)
  o Lang stilgestaan bij de methoden. Veel studenten hebben deelgenomen, was misschien interessanter geweest om sneller naar de resultaten over te gaan
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Powerpoint versie 18 06 13

 1. 1. Leerstijlen, bestaan ze echt enmoet het medisch onderwijs errekening mee houden?Mirjam SlendersPaola Solano NisimblatMieke Van Der SandenPromotor: Prof. Dr. Degryse
 2. 2. InleidingMateriaal en MethodenResultatenDiscussieConclusie
 3. 3. LeerstijlenDidactische leervormenEvidence-Based MedicineLocus of ControlInleiding
 4. 4. = duiden iemands manier van leren aanModel van David Kolb:Twee dimensies: perceptie/verwerkingVier leerstijlenActivistenReflectorenTheoreticiPragmaticiLeerstijlen
 5. 5. = werkwijzen waarop docenten informatie overbrengen opstudentenCorrelatie dominante leerstijl – voorkeur didactische leervorm?Onderwijs aanpassen aan voorkeuren?Didactische leervormen
 6. 6. = gewetensvol en oordeelkundig verwerken van nieuwe informatie ombeslissingen te nemen over de zorg van individuele patiënten, incombinatie met de klinische expertise van de arts en de conditie envoorkeuren van de patiënt (Zwolsman et al, Van Dijk et al).Evidence Based Medicine (EBM)
 7. 7. EBM is kerncompetentie, doch implementatie in de praktijk stuit op velebarrières (Van Dijk et al, Zwolsman et al):Gebrek aan tijd, kennis en vaardighedenPraktisch: geen of trage toegang tot internetNegatieve houding artsen tegenover EBMBarrières verschillend tussen medische specialismen (Hadley et al)Oplossing?EBM vaste en prominente plaats toekennen binnen geneeskunde onderwijs?Onderwijs in EBM aanpassen aan het doelpubliek? (cfr. meshing hypothese)EBM
 8. 8. = in hoeverre legt iemand de oorzaken van wat hem overkomt:bij zichzelf: interne LOCbij anderen: externe LOCLiteratuur: verband LOC en informatieverwerking (Rotter, Horak)• Interne LOC: scoren beter met minder gestructureerde lessen• Externe LOC: scoren beter met meer gestructuurde lessenLocus of control (LOC)
 9. 9. Verband tussen?Dominante leerstijlMedisch specialisme/geslachtVoorkeur voor didactische leervormHouding tegenover EBMLOCToepassen van leerstijlen in het geneeskunde onderwijs zinvol?Individualisatie opdat instructie effectiever zou zijn…Doel van de studie
 10. 10. Context en studiepopulatieOpzet van de studieOntwerpAlgemeen deelLeerstijlenDidactische leervormenEvidence-Based MedicineLOCDatacollectie en statistische analyseMateriaal en Methoden
 11. 11. Studenten 7de jaar geneeskunde, specialisatie huisartsgeneeskundeKatholieke Universiteit LeuvenAcademiejaar 2012-2013Context en studiepopulatie
 12. 12. Toestemming van faculteit Geneeskunde en ethische commissieContact met studenten via e-mail en toledoOpzet studieDoelstelling studieLotingEnquête:AnoniemVrijwillig, geen consequenties bij geen deelnameEmail-adres optioneel zo persoonlijke resultaten gewenstOpzet van de studie
 13. 13. GeslachtLeeftijdEerste keuze van medisch specialismeOptioneelNaam en email-adres: persoonlijke resultatenOntwerp: algemeen deel
 14. 14. Literatuur: vele, vaak commerciële meetinstrumentenOns onderzoek: vragenlijst van David KolbVertaalde versie, met dank aan S. Zwolsman en N. Van Dijk80 stellingen: ‘eens’ of ‘oneens’Via sleutel: voorkeur van student voor elke leerstijlActivist, reflector, theoreticus en pragmaticusZeer sterke, sterke, middelmatige, lichte en zeer lichte voorkeurOp basis hiervan definiëren van dominante leerstijlOntwerp: leerstijlen
 15. 15. Bestaande vragenlijsten: niet bruikbaarZelf vragenlijst opgesteld5 leervormen: telkens positieve en negatieve stellingGestructureerde hoorcollegesInteractieve lessenZelfstudiePraktische vaardighedenDiscussies met medestudentenPer leervorm gemiddelde scoreHoogste score  voorkeur didactische leervormOntwerp: didactische leervormen
 16. 16. Vertaalde versie van de vragenlijst van McColl, met dank aanS. Zwolsman en N. Van DijkDeel 1: 7 stellingen waarover studenten ‘eens’ of ‘oneens’Deel 2: 3 multiple choice vragen over EBM in de praktijkgebruik van primaire literatuur/reviewssamenvattingen uit tijdschriftenrichtlijnen/protocollenDeel 3: wat zijn de barrières bij de implementatie van EBM in depraktijk?Deel 4: peiling naar kennis over bronnenDomus Medica, Minerva, CEBAM, Cochrane en PubmedOntwerp: EBM
 17. 17. Formulier A van de multidimensionele ‘health locus of control’ontwikkeld door Ken Wallston van de Vanderbilt UniversityEngelstalige versie vertaald en gecontroleerd via systeem van‘backward and forward translation’18 stellingen over gezondheid en ziekte, in drie groepenInternalChancePowerful otherszespuntenschaal gaande van ‘helemaal niet eens’ tot ‘helemaal eens’Ontwerp: LOC
 18. 18. Alle enquêtes op één dagSchriftelijkManueel gecodeerd en ingevoerd in excelAlle statistische analyses: in excelDatacollectie en statistische analyse
 19. 19. Verschillen tussen de variabelenT-test: vergelijken van 2 variabelenChi-kwadraat: vergelijken van 2 of meer variabelen categorische dataANOVA: vergelijken van 2 of meer variabelen continue verdeelde dataSignificant als p <0,05Betrouwbaarheidsinterval 95%Datacollectie en statistische analyse
 20. 20. AlgemeenLeerstijlenDidactische leervormenEBMLOCResultaten
 21. 21. 92 deelnames (response rate 76%)72 vrouwen en 20 mannen60 primair huisartsgeneeskunde, 32 primair ander medisch specialismeGemiddelde leeftijd 25 jaar (SD 2,06)Resultaten: algemeen
 22. 22. Geen significant verschil per geslacht (p=0,94)Geen significant verschil per medisch specialisme (p=0,39)Resultaten: leerstijlenLeerstijl Aantal %Mixed leerstijl 46,74Activisten 18,48Reflectoren 17,39Theoretici 8,7Pragmatici 8,4
 23. 23. Resultaten: didactische leervormenDidactischeleervormHoorcollegesInteractievelessenZelfstudie Praktijk Discussies MixedAantalstudenten (%)38.04 2.17 8.70 2.17 17.39 31.52
 24. 24. 0510152025303540hoorcollege interactief zelfstudie praktijk discussies mixedtotaal aantal studenten (%)totaal aantal studenten (%)Figuur: voorkeur voor didactische leervorm
 25. 25. 0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00activist reflector theoreticus pragmaticus mixedhoorcollegesinteractieve lessenzelfstudiepraktijkdiscussiesmixedFiguur: leerstijl – didactische leervorm
 26. 26. Geen significant verschil mannen – vrouwen (p=0.24)Geen significant verschil tussen medische specialismen (p=0.32)Geen significant verschil tussen verschillende leerstijlen (p=0.15)Resultaten: didactische leervormen
 27. 27. Deel 1: 7 stellingen waarover studenten ‘eens’ / ‘oneens’ (houding)Gemiddelde score: 62,89% (SD 9,64)Geen significant verschil per geslacht (p=0,39)Geen significant verschil per medisch specialisme (p=0,85)Geen verband tussen houding tov EBM en dominante leerstijl (p=0,98)Resultaten: EBM
 28. 28. Deel 2: 3 multiple choice vragen over EBM in de praktijkDeel 3: wat zijn de barrières bij de implementatie van EBM in depraktijk?TijdResultaten: EBMHeden (%) Meest geschikt in HA-praktijk (%)Primaire bronnen 1,09 2,17Onderzoekssamenvattingin tijdschrift6,52 10,87Richtlijnen en protocollen 55,43 73,91Combinaties 36,96 13,04
 29. 29. 0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.00aantal studenten in %Figuur: welke bronnen meest geschikt voor HA-praktijk?
 30. 30. Deel 4: peiling naar gebruik van zoekmachinesResultaten: EBMZoekmachine Aantal (%)Domus Medica regelmatig gebruik 90,22Minerva weet hoe te gebruiken 42,39CEBAM regelmatig gebruik 54,35Cochrane weet hoe te gebruiken 38,04Pubmed regelmatig gebruik 46,745
 31. 31. Resultaten: LOCLocus of control: gemiddelde score per dimensieInternal Chance Powerful othersMannen 56.81 47.78 41.11Vrouwen 57.55 48.63 37.28Huisartsen 56.31 47.88 38.04Anderespecialismen59.38 49.48 38.28
 32. 32. Geen significant verschil tussenmannen – vrouwen (p=0.95)medische specialismen (p=0.95)leerstijlen (p=0.99)didactische leervormen (p=0.52)Resultaten: LOC
 33. 33. LeerstijlenDidactische leervormEBMLOCDiscussie
 34. 34. Vooral gemende leerstijl, combinaties vormen heterogene groepIn praktijk: voorlopig geen aanpassing onderwijs aan dominanteleerstijlGeen significante verschillenNiet evident gezien zeer heterogene groepDiscussie: leerstijlen
 35. 35. Opvallend: voorkeur voor goed gestructureerde hoorcollegesInteractieve lessen werden minder leerrijk bevonden, ook al wordthier de laatste jaren meer aandacht aan besteedOorzaak?Docenten en studenten weinig ervaring met deze laatste leervorm?Geen duidelijke correlatie leerstijl – didactische leervormOorzaak?Te kleine populatie?Geen invloed?Discussie: didactische leervormen
 36. 36. Eerder gereserveerde houding tegenover EBMOorzaak? Tijdsintensieve karakter van opzoekingswerk?Gebruik van bronnen: discrepantie tussen huidig gebruik en wat alsmeest geschikt in de praktijk wordt ervarenRichtlijnen/protocollen als meest geschikt, doch heden gebruik zowelrichtlijnen/protocollen als combinatiesOorzaak discrepantie?Studenten onvoldoende op de hoogte van de verschillende mogelijkheden?Protocollen/richtlijnen ontoereikend en niet up-to-date?Discussie: EBM
 37. 37. Domus Medica, CEBAM en Pubmed worden het meest gebruiktMinerva en Cochrane zijn gekend maar worden weinig gebruiktOorzaak?Beperkte kennis van deze zoekmachinesToegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheidToekomst:Voldoende aandacht aan EBMZoekstrategieën sneller en efficiënterUitgebreidere kennis van bronnen en zoekmachinesVoorlopig geen aanpassing van onderwijs in EBM aan dominante leerstijlDiscussie: EBM
 38. 38. Geen relatie met geslacht, medisch specialisme en leerstijl↔ literatuurGeen voorspelling van informatieverwerking op basis van LOC→ voorlopig nog geen evidentie om ons onderwijs aan te passen aanLOC studentenDiscussie: LOC
 39. 39. vooral gemengde leerstijl, heterogene groep→ individualisatie van het onderwijs op dit moment nog niet mogelijkUitgesproken voorkeur voor onderricht op basis van goedgestructureerde hoorcolleges↔ huidige tendens : onderwijs meer interactieverRichtlijnen/protocollen als meest geschikt ervaren voor HA-praktijkBelangrijk dat deze vlot toegankelijk, volledig en up-to-date zijnGeen correlaties tussen de variabelenConclusie
 40. 40. Eerder gereserveerde houding tegenover EBMProtocollen en richtlijnen als meest geschikte bronnen van EBMvoor de huisartspraktijk↔ heden: combinaties protocollen/richtlijnen en primaire bronnenPilootstudie als basis voor verder onderzoekConclusie
 41. 41. Bedankt voor jullie aandacht! Vragen?

×