Studiedag23oktober

1,534 views

Published on

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,534
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
96
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Studiedag23oktober

  1. 1. PROJECTMATIG WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ‘ ‘Vorming van de basiscompetenties in de initiële lerarenopleiding voor het werken in een inclusieve setting via actieonderzoek’ Sander Van Acker Geert Van Buynder Inge Van de putte
  2. 2. Achtergrond <ul><li>(Toekomstige) leraren voelen zich niet voorbereid (o.a. Cook 2001, Loreman e.a., 2005) </li></ul><ul><li>Handelingsverlegenheid (De Vroey, 2004) </li></ul><ul><li>Consequenties naar de leraar en lerarenopleiding </li></ul><ul><li>KaHo Sint-Lieven, Campus Waas al een aantal jaren zoekende om de draagkracht van beginnende leraren te verhogen </li></ul>
  3. 3. Begripsinvulling ‘Inclusie – inclusief onderwijs’ <ul><li>Onderwijs in heterogene klassituatie </li></ul><ul><li>Streven naar: </li></ul><ul><ul><li>maximale participatie </li></ul></ul><ul><ul><li>hoog mogelijk gevoel van welbevinden </li></ul></ul><ul><ul><li>persoonlijke vooruitgang </li></ul></ul><ul><ul><li>aanvaarding en integratie nu en later </li></ul></ul><ul><ul><li>(Giangreco, 1994) </li></ul></ul>
  4. 4. Doelstelling PWO- onderzoek <ul><li>H1. De competenties nagaan en verfijnen waarover leerkrachten moeten beschikken om te functioneren in een inclusieve setting (Basiscompetenties Inclusie) </li></ul><ul><li>H2. Toetsen of actieonderzoek een efficiënte manier is om laatstejaarsstudenten ILLO een hogere beheersingsgraad van de Basiscompetenties Inclusie te doen verwerven </li></ul><ul><li>H3. Het effect nagaan ‘van functioneren in een inclusieve setting’ op de attitudes ten aanzien van inclusie van laatstejaarsstudenten ILLO </li></ul>
  5. 5. H1. Vooropgesteld theoretisch kader Basiscompetenties inclusie <ul><li>April 2004: </li></ul><ul><li>De levenskwaliteit bevorderen van elk kind </li></ul><ul><li>Differentiatie zonder exclusie </li></ul><ul><li>Dieper overleg met ouders </li></ul><ul><li>Coördinatie van de hulp van externen </li></ul><ul><li>Kennis van de ware aard van het probleem </li></ul>
  6. 6. H1. Methodologie van kaderanalyse <ul><li>Interviews </li></ul><ul><li>September 2005 </li></ul><ul><ul><li>Semi-gestructureerde interviews van studenten en mentoren </li></ul></ul><ul><ul><li>Analyse door twee onderzoekers volgens profiel leraar lager onderwijs (DVO-2004) </li></ul></ul><ul><li>Maart 2006 </li></ul><ul><ul><li>Tweede ronde interviews </li></ul></ul><ul><ul><li>Analyse door twee onderzoekers volgens profiel leraar lager onderwijs (DVO-2004) </li></ul></ul><ul><ul><li>Derde ronde interviews nieuwe participanten </li></ul></ul><ul><ul><li>Analyse door twee onderzoekers volgens profiel leraar lager onderwijs (DVO-2004) </li></ul></ul>
  7. 7. H1. Methodologie van kaderanalyse <ul><li>Uitgebreid literatuuronderzoek (Augustus 2005 – Maart 2007) </li></ul><ul><ul><li>Inclusief onderwijs </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Overeenkomstig onderzoek beperkt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Attitudeonderzoek (o.a. Alghazo (2002), Avramidis & Norwich (2002) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Klemtoon ligt op ideologisch en politieke kwesties en minder over ‘ hoe’ inclusie werkt (Van Hove, 2005) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Verantwoordelijkheid bij speciale leraar (Jorgensen, 2006) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Onderzoeken omtrent specifieke doelgroepen (Singh, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hervormingen lerarenopleiding (Lesar, 2000, Turner, 2003) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hoe inclusie werkt (Flem,2004, Van Hove, 2005) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Werkgroepen (Inclues Network, 2006) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kwalitatief onderwijs </li></ul></ul>
  8. 8. H1. BC leraar lager onderwijs (DVO-2004) <ul><li>Competenties: </li></ul><ul><li>De leraar als </li></ul><ul><li>begeleider van leer-en ontwikkelingsprocessen </li></ul><ul><li>opvoeder </li></ul><ul><li>inhoudelijk expert </li></ul><ul><li>organisator </li></ul><ul><li>innovator- de leraar als onderzoeker </li></ul><ul><li>partner van de ouders/verzorgers </li></ul><ul><li>lid van een schoolteam </li></ul><ul><li>partner van externen </li></ul><ul><li>lid van de onderwijsgemeenschap </li></ul><ul><li>cultuur participant </li></ul><ul><li>Attitudes </li></ul><ul><li>Belangstelling en kindgerichtheid </li></ul><ul><li>Leergierigheid </li></ul><ul><li>Kritische ingesteldheid </li></ul><ul><li>Organisatievermogen </li></ul><ul><li>Beslissingsvermogen </li></ul><ul><li>Flexibiliteit </li></ul><ul><li>Relationele gerichtheid </li></ul><ul><li>Zin voor samenwerking </li></ul><ul><li>Verantwoordelijkheidszin </li></ul><ul><li>Creatievieve gerichtheid </li></ul><ul><li>Gerichtheid op correct taalgebruik en communicatie </li></ul>
  9. 9. H1. Resultaten van het empirisch onderzoek <ul><li>Zorgen voor het welbevinden van alle leerlingen </li></ul><ul><li>Differentiëren op gebied van curriculum, ondersteuning en evaluatie maar zoveel mogelijk binnen de groep </li></ul><ul><li>Dieper Overleg met ouders </li></ul><ul><li>Samenwerking en onder coördinatie met externen en collega’s binnen de klasruimte </li></ul><ul><li>Leergierigheid en kritische ingesteldheid, flexibiliteit verantwoordelijkheidszin </li></ul><ul><li>De levenskwaliteit bevorderen van elk kind </li></ul><ul><li>Differentiatie zonder exclusie </li></ul><ul><li>Dieper overleg met ouders </li></ul><ul><li>Coördinatie van de hulp van externen </li></ul><ul><li>Kennis van de ware aard van het probleem </li></ul>
  10. 10. <ul><li>Presentatie CDrom </li></ul>
  11. 11. <ul><li>“ Ik heb niet het gevoel dat ik anders lesgeef maar het is wat meer van alles. Beetje meer flexibel, beetje meer aandacht voor het sociale,…af en toe dingen aan te passen zodat de persoon met beperking kan participeren (Leraar b, 3de leerjaar)” </li></ul><ul><li>Geen nieuwe competenties (Ainscow, 2000) , wel andere invulling </li></ul>
  12. 12. Conclusie <ul><li>Consequenties naar de lerarenopleiding </li></ul><ul><ul><li>Cluster 1: Leraar als verantwoordelijke voor alle lln </li></ul></ul><ul><ul><li>BV Belang actieve kennismaking </li></ul></ul><ul><ul><li>Cluster 2: Bewuster werken aan innovatie </li></ul></ul><ul><ul><li>BV. Differentiatie eerste jaar participerende onderwijspraktijk </li></ul></ul><ul><ul><li>Cluster 3 + 4: Samenwerking met ouders, collega’s en externen </li></ul></ul><ul><ul><li>BV Langdurige stage in klas met grote ondersteuningsnood </li></ul></ul><ul><ul><li>Cluster 5: Nadruk op reflectie </li></ul></ul><ul><ul><li>BV Evalueren op een niet bedreigende manier </li></ul></ul>
  13. 13. H2. Toetsen of actieonderzoek een efficiënte manier is om laatstejaarsstudenten ILLO een hogere beheersingsgraad van de Basiscompetenties Inclusie te doen verwerven <ul><li>Begeleidingsmodel ‘Competentievorming Inclusie </li></ul><ul><ul><li>Studenten voeren actieonderzoek uit </li></ul></ul><ul><ul><li>Verschillende fases (probleemstelling, algemeen plan, acties en evaluatie) gelinkt aan de vijf Clusters Basiscompetenties Inclusie </li></ul></ul><ul><ul><li>Coaching </li></ul></ul>
  14. 14. H2 Beheersingsgraad <ul><li>Score bij aanvang van onderwijspraktijk ‘klas met grote ondersteuningsnood’ </li></ul><ul><ul><li>Er is geen significant verschil tussen studenten waarbij het begeleidingsmodel werd toegepast en de overige studenten </li></ul></ul><ul><li>Score op het einde van onderwijspraktijk ‘klas met grote ondersteuningsnood’ </li></ul><ul><ul><li>Er is geen significant verschil tussen studenten waarbij het begeleidingsmodel werd toegepast en de overige studenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Behalve ten aanzien van de competentie ‘Aandacht hebben voor sociale conventies en waarden bij de leerlingen’; studenten waarbij het begeleidingsmodel werd toegepast scoren zich lager ten opzichte van de overige studenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Zes van de tien studenten waarbij het begeleidingsmodel werd toegepast vullen expliciet op document in dat ze competenties hebben verworven tijdens onderwijspraktijk ‘klas met grote ondersteuningsnood’ </li></ul></ul>
  15. 15. H3. Het effect nagaan ‘van functioneren in een inclusieve setting’ op de attitudes ten aanzien van inclusie <ul><li>Vier studenten werden gedurende hun eerste werkjaar gevolgd </li></ul><ul><ul><li>Hoe ziet de visie op inclusief onderwijs van beginnende leraren die opgeleid zijn als inclusieve leraar eruit na hun eerste ervaringen in het onderwijs? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hebben de eerste onderwijservaringen invloed op deze visie? Zo ja, in welke zin en in welke mate? </li></ul></ul><ul><ul><li>Onder invloed van welke factoren verandert deze visie? </li></ul></ul><ul><li>Gegevens aan de hand van survey en semi-gestructureerde interviews </li></ul>
  16. 16. H3. Analysekader aan de hand van de literatuur Visie ten aanzien van inclusief onderwijs Attitude ten aanzien van inclusief onderwijs Persoonlijke definiëring van inclusief onderwijs <ul><li>LERAARFACTOREN </li></ul><ul><ul><li>kennis over het tegemoetkomen aan diverse noden </li></ul></ul><ul><ul><li>Efficiëntiegevoel </li></ul></ul><ul><ul><li>attitudes tgo personen met een beperking </li></ul></ul><ul><ul><li>actieve kennismaking met ION </li></ul></ul><ul><ul><li>arbeidsbeleving </li></ul></ul><ul><ul><li>aantal jaren ervaring </li></ul></ul><ul><ul><li>Evenwicht tussen ideaal beeld leraar/onderwijsrealiteit </li></ul></ul><ul><li>LEERLINGFACTOREN </li></ul><ul><ul><li>percepties van de leerkrachten over de beperking </li></ul></ul><ul><ul><li>verwachtte aanpassingen naar de leerlingen toe </li></ul></ul><ul><ul><li>de mate waarin een leerling een negatief effect op de klas zou hebben </li></ul></ul><ul><li>CONTEXTFACTOREN </li></ul><ul><ul><li>tekort aan middelen </li></ul></ul><ul><ul><li>grote werkbelasting </li></ul></ul><ul><ul><li>onderwijssysteem </li></ul></ul><ul><ul><li>schoolcultuur </li></ul></ul>
  17. 17. H3. Resultaten: Hoe ziet de visie ten aanzien van inclusief onderwijs er uit? Hebben de eerste onderwijservaringen invloed op deze visie? Zo ja, in welke zin en in welke mate?
  18. 18. H3. Resultaten: Hoe ziet de visie ten aanzien van inclusief onderwijs er uit? Hebben de eerste onderwijservaringen invloed op deze visie? Zo ja, in welke zin en in welke mate? <ul><li>Positieve, neutrale houding ten aanzien van inclusief onderwijs. </li></ul><ul><li>Vanuit aandacht voor maximale zorg, verschillende grenzen </li></ul><ul><ul><li>Context </li></ul></ul><ul><ul><li>Aard van de beperking </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderwijssysteem </li></ul></ul><ul><li>Onduidelijkheden en onzekerheden </li></ul>
  19. 19. H3 Onder invloed van welke factoren verandert deze visie? <ul><li>Het efficiëntiegevoel </li></ul><ul><li>De actieve kennismaking met inclusief onderwijs </li></ul><ul><li>Niet het aantal jaren ervaring, maar de manier waarop er wordt naar gekeken </li></ul><ul><li>De percepties over de beperking </li></ul><ul><li>De verwachtte aanpassingen naar de leerlingen toe </li></ul><ul><li>Het tekort aan middelen </li></ul><ul><li>Het onderwijssysteem </li></ul><ul><li>De schoolcultuur </li></ul>
  20. 20. H3 Conclusies <ul><li>Lerarenopleiding:ondersteuning in attitudevorming > vrijblijvend </li></ul><ul><li>Ondersteuning leraren op de werkvloer zorgteam> individuele ondersteuning </li></ul><ul><li>Verdere kennismaking met inclusief onderwijs> Buitengewoon onderwijs </li></ul><ul><li>Samenwerking verschillende betrokkenen> expertise centra </li></ul>
  21. 21. Conclusie <ul><li>Implementaties om studenten voor te bereiden op de huidige en veranderende onderwijspraktijk. </li></ul><ul><li>Meerwaarde om een kwalitatief sterke opleiding uit te bouwen </li></ul><ul><li>Geen eindpunt </li></ul>
  22. 22. KaHo Sint-Lieven <ul><li>Campus Waas </li></ul><ul><li>Hospitaalstraat 23 </li></ul><ul><li>9100 Sint Niklaas </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

  ×