Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El cubisme

1,959 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

El cubisme

  1. 1. EL CUBISME<br />JUDIT FERNÀNDEZ – DÍAZ MONREAL<br />CARLA ESCOLÀ COSTA<br />
  2. 2. EL CUBISME<br />El cubismevaneixer a l'escola pictòrica a l'any 1907. Picasso en va posa les bases amb una sèria de quadres de tema català. Però el cubisme literari no arrancà finsl al 1913, gràcies al poeta francès GuillaumeApolllinaire. De la mateixa manera que la pintura cubista descomponia les figures humanes i els objectes en formes geomètriques, la poesia cubista barrejava conceptes, imatges, frases agafades a l'atzar...<br />
  3. 3. Pablo picasso- Les senyoretes del carrerd’Avinyó<br />
  4. 4. EL CAL·LIGRAMA<br />El cal·ligrama és la forma més genuïna de la poesia cubista. Té preocedents grec i arabs i ja havia sigut utilitzada al segle XVII, però fou Guillem Apollinaire el qui, a paritr del 1914 els dibulgà i els donà nom. El caligrama combina la literatura i la plàstica, el texts es presenta sota una imatge visual que sugereix el tema del poema o bé s'hi relaciona. També s'utulitzava el colaix poètic que consisteix en incorporar al text frases de procedència deicersa.<br />
  5. 5. Cal·ligrama de salvat-papasseit<br />

×