Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avantguardisme[1]

22,687 views

Published on

Presentació sobre els moviments d'avantguarda.
Montse Torrescasana

 • Be the first to comment

Avantguardisme[1]

 1. 1. Avantguardisme 1905 – 1940
 2. 2. L’avantguarda europea ... Inclou els corrents estètics que posen de manifest la crisi de les arts i de la literatura produïda en el món occidental al començament del segle XX .
 3. 3. Característiques <ul><li>R ebuig de la tradició cultural burgesa </li></ul><ul><li>D estru cció de l'art tradicional </li></ul><ul><li>R ecerca de noves formes expressives </li></ul><ul><li>Plantejaments innovadors que revolucionen l’art </li></ul><ul><li>I nconformisme social </li></ul><ul><li>I ncorporació de tècnica, de la modernitat i de la màquina a la creació artística . </li></ul><ul><li>Ú s d e les idees freudia nes . </li></ul>
 4. 4. Cronologia <ul><li>Inici : pels volts l'any 1905 </li></ul><ul><li>Màxima intensitat : el 1916 i el 1925 </li></ul><ul><li>Declivi i desaparició : al voltant de l’any1930 fins 1940 </li></ul>
 5. 5. Contextualització històrica <ul><li>Primera Guerra Mundial </li></ul><ul><li>Crisi econòmica de 1929 </li></ul><ul><li>Naixement de les ideologies totalitàries: feixistes i estalinistes </li></ul><ul><li>Revolucions obreres </li></ul>
 6. 6. La Primera Guerra Mundial 1914 -1918 El conflicte provoca un gran trasbals econòmic, polític i social.
 7. 7. Els moviments d’avantguada Els ISMES <ul><li>L’artista lluita contra la tradició acadèmica. </li></ul><ul><li>Són caòtics i destructius </li></ul><ul><li>Declaren els principis a través dels manisfestos. </li></ul><ul><li>S’extingeixen amb rapidesa (poca capacitat d’incidència social - incomprensió) </li></ul>
 8. 8. ELS ISMES... FUTURISME CUBISME SURREALISME DADAISME
 9. 9. El cubisme Les senyoretes d’Avinyó, P. Picasso
 10. 10. El cubisme <ul><li>París, 1907 </li></ul><ul><li>Rebutgen la còpia exacta de la realitat. </li></ul><ul><li>Aplicació simultània de diferents perspectives. </li></ul><ul><li>Creació del cal·ligrama – Guillaume Apollinaire </li></ul>
 11. 11. El cal·ligrama <ul><li>Composició poètica que respresenta o suggereix plàsticament algun motiu que té a veure amb la temàtica del poema. Joc tipogràfic </li></ul>
 12. 12. Unique Forms of Continuity in Space , Umberto Boccioni El futurisme Forces del carrer, Umberto Boccioni
 13. 13. El futurisme <ul><li>París, 1909 </li></ul><ul><li>Teòric: Filipo Tomaso Marinetti </li></ul><ul><li>Voluntat d’incidència social </li></ul><ul><li>Atac frontal a passat.La nova cultura s’orienta al futur. </li></ul><ul><li>Reivindicació del progrés, la tecnologia, la lluita,el combat (exaltació de la 1a Guerra Mundial). </li></ul><ul><li>Fascinats per la velocitat, l’electricitat, l’automòbil, l’avió... etc. </li></ul><ul><li>Creació poètica: paraules en llibertat. Destrueixen la tipografia convencional, destrueixen la sintaxi, destrueixen també la puntuació. Empren símbols gràfics,deixen espais en blanc i usen la sinestèsia. </li></ul>
 14. 14. M. Duchamp, ruota di bicicletta, 1913  El dadaisme
 15. 15. El dadaisme <ul><li>Nova York </li></ul><ul><li>Impulsor: Tristan Tzara </li></ul><ul><li>Da da és l’onomatopeia infantil </li></ul><ul><li>Actitud transgressora i de rebuig a l’ordre establert. </li></ul><ul><li>Es denuncia la inutilitat de l’art i de la literatura tradicional. </li></ul><ul><li>Espontaneïtat, s’ultrapassa el límit de la lògica i la moralitat. </li></ul><ul><li>Reivindicació de l’absurd, l’atzar i l’humor. </li></ul><ul><li>Promouen una ideologia ètica de rebuig al bel·licisme </li></ul><ul><li>Literatura: collage literari: barrejar textos amb materials; poema objecte i poema visual (substitueix paraules per elements plàstics (fotos, materials, dibuixos,..). </li></ul><ul><li>Escriptura autòmatica: Les idees es plasmen sobre el paper sense rectificació posterior. </li></ul>
 16. 16. Poemes objecte Joan Brossa
 17. 17. Poema visual A. Gómez , Poema d’amor  
 18. 18. El surrealisme Salvador Dalí
 19. 19. El surrealisme <ul><li>França, principis anys 1920 </li></ul><ul><li>Derivació del dadaisme </li></ul><ul><li>Teòric: André Breton </li></ul><ul><li>Participà de la política comunista (Trotskisme). </li></ul><ul><li>Reben influència de la psicoanàlisi de Freud. L’essència de l’esperit es troba en el subconscient. </li></ul><ul><li>L’esperit es mostra en llibertat en el somni. </li></ul><ul><li>Literatura: escriptura automàtica: reproduir els filtres de la ment </li></ul><ul><li>Temes recurrents: l’erotisme, l’humor i l’absurd cruel. </li></ul>
 20. 20. L’AVANTGUARDA A CATALUNYA
 21. 21. MANIFEST GROC <ul><li>DENUNCIEM La manca absoluta de joventut dels nostres joves </li></ul><ul><li>DENUNCIEM La manca absoluta de decisió i d’audàcia </li></ul><ul><li>DENUNCIEM La por als nous fets, a les paraules, a risc, al ridícul </li></ul><ul><li>DENUNCIEM El soporime de l’ambient podrit de les penyes i els personalismes barrejats amb l’art </li></ul><ul><li>DENUNCIEM L’Absoluta indocumentació dels crítics respecte l’art d’avui i l’art d’ahir. </li></ul><ul><li>DENUNCIEM Els joves que pretenen repetir l’antiga pintura. </li></ul><ul><li>DENUNCIEM Els joves que pretenen repetir l’antiga literatura </li></ul><ul><li>DENUNCIEM L’arquitectura d’estil </li></ul><ul><li>DENUNCIEM Els pintors d’arbres torts </li></ul>Fragment del Manifest groc (1928) Dalí, Guash i Montanyà
 22. 22. L’avatguarda catalana <ul><li>Moderada </li></ul><ul><li>Cap dels moviments aconseguí trencar amb la tradició. </li></ul>Salvat-Papasseit
 23. 23. Autors catalans d’avantguarda <ul><li>Josep Ma Junoy </li></ul><ul><li>J.V. Foix </li></ul><ul><li>Joan Salvat Papasseit </li></ul>J.V. Foix
 24. 24. Publicacions d’avantguarda
 25. 25. Publicacions d’avantguarda
 26. 26. El grup de sabadell, 1920 <ul><li>Joan Oliver , Armand Obiols , Francesc Trabal </li></ul><ul><li>R ebuig a la burgesia </li></ul><ul><li>D esig de provocar la societat del moment. </li></ul><ul><li>Qüestionaven la cultura i els costums del seu temps, així com la funció dels artistes, escriptors i intel.lectuals en general. </li></ul><ul><li>O rganitzaven actes provocadors : Anti-Jocs Florals, creació Club de Senyors , van celebrar conferències grotesques. </li></ul>
 27. 27. Gràcies, Montse Torrescasana, febrer 2007

×