Unitat Didactica 3

16,677 views

Published on

Published in: Travel
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
16,677
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
69
Actions
Shares
0
Downloads
211
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unitat Didactica 3

 1. 1. ESTRUCTURA I FASES D’UNA UNITAT DIDÀCTICA
 2. 4. <ul><li>QUÈ, COM I QUAN ENSENYAR </li></ul><ul><li>QUÈ, COM I QUAN AVALUAR </li></ul>
 3. 6. <ul><li>Primer nivell de concreció : </li></ul><ul><li>Conté: </li></ul><ul><ul><li>Els objectius generals de l’àrea </li></ul></ul><ul><ul><li>Els continguts </li></ul></ul><ul><ul><li>Els objectius terminals referits a aquests continguts </li></ul></ul><ul><ul><li>Les orientacions didàctiques per a l’ensenyament-aprenentatge i per a l’avaluació </li></ul></ul>
 4. 7. <ul><li>Segon nivell de concreció: </li></ul><ul><li>Per establir aquest nivell cal realitzar dues operacions: </li></ul><ul><ul><li>El desenvolupament dels continguts: selecció, tria, ordenació,temporalització, identificació,… dels diferents continguts al llarg de l’etapa. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’organització modular: consisteix a distribuir els continguts del primer nivell de concreció en unitats ordenades temporalment al llarg de l’etapa. </li></ul></ul>
 5. 9. <ul><li>Tercer nivell de concreció: </li></ul><ul><li>Quan s’elaboren les programacions s’ha de tenir en compte: </li></ul><ul><ul><li>Les necessitats educatives de l’alumnat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els recursos pedagògics del centre </li></ul></ul><ul><ul><li>L’opció del professorat pel que fa a metodologies didàctiques i concretes </li></ul></ul>
 6. 11. QUÈ ÉS UNA UNITAT DIDÀCTICA ?
 7. 12. <ul><li>Una unitat didàctica la podem definir com el conjunt de recursos utilitzats per assolir un o uns objectius del curs, cicle o etapa, en un període de temps determinat. </li></ul><ul><li>Forma part del tercer nivell de concreció i és la programació que s’aplicarà a l’aula. </li></ul>
 8. 13. Components d’un unitat didàctica: <ul><li>Àrea o àrees </li></ul><ul><li>Curs </li></ul><ul><li>Durada </li></ul><ul><li>Títol </li></ul><ul><li>Coneixements previs </li></ul><ul><li>Objectius didàctics </li></ul><ul><li>Continguts: fets, conceptes, procediments,valors, normes i actituds </li></ul><ul><li>Competències bàsiques: pròpies de la matèria, connexió amb altres matèries i competències transversals. </li></ul><ul><li>Activitats d’ensenyament – aprenentatge </li></ul><ul><li>Metodologia </li></ul><ul><li>Criteris d’avaluació i activitats d’avaluació </li></ul><ul><li>Temporització </li></ul><ul><li>Recursos: humans i didàctics, material de l’alumne, material didàctic, bibliografia,... </li></ul>
 9. 14. CONTINGUTS <ul><li>Un contingut està constituït per tots aquells procediments, fets, conceptes, sistemes conceptuals, actituds, valors i normes, a través dels quals es pretén desenvolupar determinades capacitats dels alumnes. </li></ul><ul><li>Els continguts es formulen amb un substantiu . </li></ul>
 10. 15. 1. Continguts procedimentals (PROCEDIMENTS): <ul><li>S’entén per procediments el conjunt d’accions ordenades i finalitzades, és a dir, orientades cap a la consecució d’un fi. </li></ul><ul><li>Comprenen: </li></ul><ul><ul><li>Les habilitats enteses com a capacitats bàsiques. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les estratègies com a conjunt d’accions més o menys complexes i ordenades per facilitar la resolució de problemes diversos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les tècniques com a activitats sistematitzades relacionades amb un aprenentatge concret. </li></ul></ul><ul><ul><li>Termes: Classificació, Comparació,Observació, Lectura de... Definició, Comentari, Descripció, Representació,Reconeixement. ....... </li></ul></ul>
 11. 16. <ul><li>Ampliació, anàlisi, aplicació, audició, caracterització, classificació, comentari, comparació, composició, comprovació, confecció, construcció, contrast, control (de), creació, debat, definició, delimitació, demostració, descripció, diferenciació, disseny de, distinció, dramatització, elaboració, elecció, enunciació, establiment (de manipulació), execució, experimentació, explicitació, exposició, formulació (de preguntes, d’hipòtesis), identificació, interpretació, lectura (de), localització, maneig, observació, ordenació, organització, planificació, precisió, prova, quantificació, recol.lecció, reconeixement, reconstrucció, relació (de/amb), representació, reproducció (escrita, oral), resum, selecció, síntesi, situació, ús. </li></ul>
 12. 17. 2. Fets, conceptes i sistemes conceptuals : <ul><li>Els conceptes designen conjunts de fets, objectes o símbols que tenen certes característiques comunes. Els sistemes conceptuals descriuen relacions entre conceptes. </li></ul><ul><li>Exemples: </li></ul><ul><li>La unitat de mesura, el riu, els mamífers, les parts de la flor, la fotosíntesi, els canvis químics, la genètica, la composició de l’atmosfera, la cèl.lula, la hidrosfera, la velocitat … </li></ul>
 13. 18. 3. Actituds, valors i normes : <ul><li>Un valor és un principi normatiu que presideix i regula el comportament de les persones en qualsevol moment i situació. </li></ul><ul><li>Una norma és una regla de conducta que han de respectar les persones en determinades situacions. </li></ul><ul><li>Una actitud és una tendència a comportar-se d’una manera persistent i consistent davant de determinats estímuls i situacions. Té tres components: afectiu, cognitiu i comportamental. </li></ul><ul><li>Termes que podem utilitzar : </li></ul><ul><li>Autoestima, autoavaluació,, col·laboració, compromís (personal amb), constància en, cooperació, esperit crític, respecte de/per, responsabilitat,rigor (en ordre i sistema), solidaritat, tolerància. </li></ul>
 14. 19. OBJECTIUS DIDÀCTICS <ul><li>Identifiquen els resultats esperats, precisant el tipus i el grau d’aprenentatge que hauran d’assolir els alumnes respecte dels continguts. Aquests objectius han de tenir, entre altres, el referent dels objectius de cicle fixats en el projecte curricular del centre. </li></ul><ul><li>Els objectius s’han d’expressar amb un verb en infinitiu. </li></ul><ul><li>La redacció d’un objectiu ha d’incloure el què, el com, el quan i l’avaluació del que es vol ensenyar. </li></ul><ul><li>Exemples de verbs, útils per a la redacció d’objectius procedimentals ( extret de “Las Ciencias Naturales en la Educación Básica (Elementary School Science: Why and Who, 1974)”) </li></ul><ul><li>Observar, Comparar, Identificar, Classificar, Mesurar, Experimentar.. </li></ul>
 15. 20. Exemples de verbs, útils per a la redacció d’objectius procedimentals ( extret de “Las Ciencias Naturales en la Educación Básica (Elementary School Science: Why and Who, 1974)”) <ul><li>1. Observar: la capacitat de </li></ul><ul><ul><li>1.1 recollir dades a través dels sentits, </li></ul></ul><ul><ul><li>1.2 expressar observacions en termes qualitatius i quantitatius. </li></ul></ul><ul><li>2. Comparar: la capacitat de reconèixer i assenyalar semblances i diferències entre objectes, esdeveniments i llocs. </li></ul><ul><li>3. Identificar: la capacitat de </li></ul><ul><ul><li>3.1 anomenar objectes, esdeveniments i llocs, </li></ul></ul><ul><ul><li>3.2 seleccionar entre vàries possibilitats l’objecte, esdeveniment, lloc o seqüència designats. </li></ul></ul><ul><ul><li>3.3 dissenyar un mètode per a mesurar les propietats dels objectes. </li></ul></ul><ul><li>4. Classificar: la capacitat de </li></ul><ul><ul><li>4.1 formar grups basats en una o vàries propietats comuns, </li></ul></ul><ul><ul><li>4.2 construir un gràfic a partir d’una taula de dades. </li></ul></ul><ul><li>5. Mesurar: la capacitat de quantificar una observació fent servir un marc de referència . </li></ul>
 16. 21. <ul><li>6. Inferir: la capacitat de </li></ul><ul><ul><li>6.1 elaborar un judici no observable a partir d’observacions i comparacions, </li></ul></ul><ul><ul><li>6.2 interpretar una taula de dades. </li></ul></ul><ul><li>7. Predir: la capacitat de determinr que succeirà segons les observacions prèvies. </li></ul><ul><li>8. Verificar: la capacitat de comprovar o examinar l’exactitud d’una predicció. </li></ul><ul><li>9. Formular hipòtesis: la capacitat de donar respostes a un problema a partir de la realització d’observacions i comparacions. </li></ul><ul><li>10. Aïllar variables: la capacitat de </li></ul><ul><ul><li>10.1 distingir entre factors que influiran o no en el resultat de l’experiència. </li></ul></ul><ul><ul><li>10.2 identificar les variables que es mantindran constants i les que es manipularan. </li></ul></ul><ul><li>11. Experimentar: la capacitat de </li></ul><ul><ul><li>11.1 reconèixer i formular un problema, </li></ul></ul><ul><ul><li>11.2 projectar i realitzar l’examen d’una hipòtesi, </li></ul></ul><ul><ul><li>11.3 utilitzar els resultats recollits per a donar possibles respostes al problema. </li></ul></ul>
 17. 22. ACTIVITATS D’APRENENTATGE <ul><li>Són les estratègies que el professor/a dissenya per tal de posar a l’abast de l’alumnat les experiències, situacions i informacions que li permetin aconseguir els resultats d’aprenentatge esperats i explicitats als objectius didàctics. </li></ul><ul><li>Les activitats d’aprenentatge normalment es solen formular amb substantius : redacció de, representació gràfica, dibuix… </li></ul>
 18. 23. ACTIVITATS D’AVALUACIÓ <ul><li>Les activitats d’avaluació han de permetre constatar el procés d’aprenentatge i l’assoliment dels objectius didàctics. </li></ul><ul><li>És recomanable que les activitats d’avaluació siguin equivalents a les d’aprenentatge, però no idèntiques, ja que han d’evidenciar la consecució dels objectes establerts. </li></ul><ul><li>Les activitats d’avaluació s’expressen normalment amb substantius semblants als que s’expliciten les activitats d’aprenentatge, o bé corresponents a la substantivació dels infinitius en que han estat redactats els objectius didàctics. </li></ul>
 19. 24. Components d’un unitat didàctica: <ul><li>Àrea o àrees </li></ul><ul><li>Curs </li></ul><ul><li>Durada </li></ul><ul><li>Títol </li></ul><ul><li>Coneixements previs </li></ul><ul><li>Objectius didàctics </li></ul><ul><li>Continguts: fets, conceptes, procediments,valors, normes i actituds </li></ul><ul><li>Competències bàsiques: pròpies de la matèria, connexió amb altres matèries i competències transversals. </li></ul><ul><li>Activitats d’ensenyament – aprenentatge </li></ul><ul><li>Metodologia </li></ul><ul><li>Criteris d’avaluació i activitats d’avaluació </li></ul><ul><li>Temporització </li></ul><ul><li>Recursos: humans i didàctics, material de l’alumne, material didàctic, bibliografia,... </li></ul>
 20. 25. EXEMPLE de d’unitat didàctica
 21. 28. PLANIFICACIÓ D’UN CRÈDIT VARIABLE/OPTATIVA <ul><li>Títol : Per què serveixen les roques? </li></ul><ul><li>Estructura i temporització de les cinc unitats didàctiques que el formen : </li></ul><ul><li>Unitat 1 : Què podem trobar sota terra?........................................ 6 hores </li></ul><ul><li>Unitat 2: Minerals i roques utilitzades a la construcció .................8 hores </li></ul><ul><li>Unitat 3: El treball de camp .........................................................12 hores </li></ul><ul><li>Unitat 4: Contempla les roques del veïnat ....................................4 hores </li></ul><ul><li>Unitat 5: El reciclatge dels metalls ................................................5 hores </li></ul>
 22. 29. Objectius de la unitat 3 <ul><li>Investigar alguns materials naturals (roques), i descriure com les propietats dels minerals i de les roques estan lligades amb la seva utilització com a matèries primeres. </li></ul><ul><li>Utilitzar el pensament tridimensional, amb el temps com una dimensió més. </li></ul><ul><li>Utilitzar coordenades de referència, i mapes com una ajuda per a localitzar indrets. </li></ul><ul><li>Localitzar afloraments al camp en un mapa, i dibuixar notes de camp per a registrar i interpretar paisatge. </li></ul><ul><li>Recollir mostres, de manera que després permetin la seva ubicació, classificació i estudi. </li></ul>
 23. 30. Continguts unitat 3 <ul><li>Fets, conceptes i sistemes conceptuals </li></ul><ul><li>El treball de camp: importància i tècniques </li></ul><ul><li>Procediments </li></ul><ul><li>Ús eficaç i amb seguretat d’instruments d’observació, mesura i de materials de laboratori i de camp. </li></ul><ul><li>Ús de tècniques de recol.lecció de minerals i roques. </li></ul><ul><li>Aplicació de tècniques estandaritzades de classificació de mostres (dibuixos, fotografies, claus dicotòmiques) </li></ul><ul><li>Utilització de dibuixos, esquemes o mapes i taules o gràfics per a copsar i posar de relleu la informació. </li></ul><ul><li>Interpretació de la informació a partir de taules, gràfics i mapes. </li></ul><ul><li>Pensament tridimensional. </li></ul><ul><li>Valors, normes i actituds </li></ul><ul><li>Consciència del possible exhauriment dels recursos minerals. </li></ul><ul><li>Consciència de les normes de seguretat per treballar al camp. </li></ul><ul><li>Valoració de la importància de la ciència en la tecnologia. </li></ul>
 24. 31. EXERCICI PRÀCTIC Classifiquem continguts
 25. 32. <ul><li>UNITAT DIDÀCTICA: MATERIALS HOMOGENIS I HETEROGENIS </li></ul><ul><li>Objectius didàctics: </li></ul><ul><li>Mescles i substàncies pures </li></ul><ul><li>1. Distingir els components de les mescles </li></ul><ul><li>2. Conceptualitzar: dissolvent, solut i concentració </li></ul><ul><li>3. Saber separar els components de les mescles </li></ul><ul><li>4. Classificar les solucions en diluïdes, concentrades i saturades </li></ul><ul><li>5. Classificar els líquids en: solucions, no solucions i substàncies pures </li></ul><ul><li>6. Distingir a simple vista o amb lupa de mà, materials homogenis i heterogenis </li></ul><ul><li>7. Ser ordenat en les experiències i en el seu registre </li></ul><ul><li>8. Tenir imaginació pe suggerir hipòtesi </li></ul>
 26. 33. <ul><li>Continguts: </li></ul><ul><li>.Comprovació sistemàtica </li></ul><ul><li>• Ordre en les experiències </li></ul><ul><li>• Components de les mescles </li></ul><ul><li>• Tècniques de separació de dissolucions: evaporació, cristal·lització, destil·lació </li></ul><ul><li>• Concentració d'una solució </li></ul><ul><li>• Responsabilitat en l'ús i conservació de material i substàncies de laboratori </li></ul><ul><li>• Substàncies pures </li></ul><ul><li>• Material compost amb propietats diferents de les dels seus components </li></ul><ul><li>• Mescles: dissolucions i no solucions </li></ul><ul><li>• Preocupació per la seguretat pròpia i la dels altres </li></ul><ul><li>• Classificació dels materials en homogenis i heterogenis </li></ul><ul><li>• Producte de consum </li></ul><ul><li>• Tècniques de separació de no solucions: filtració i decantació </li></ul><ul><li>• Separació dels components de les mescles </li></ul><ul><li>• Imaginació per suggerir hipótesis </li></ul><ul><li>• Registre d'experiències </li></ul><ul><li>• Preparació de dissolucions de diferents concentracions </li></ul>
 27. 34. Unitat didàctica MATERIALS HOMOGENIS I HETEROGENIS <ul><li>Fets, conceptes i sistemes </li></ul><ul><li> Mescles: dissolucions i no </li></ul><ul><li>solucions </li></ul><ul><li> Components de les mescles </li></ul><ul><li> Concentració d'una solució </li></ul><ul><li> Dissolucions diluïdes,concentrades </li></ul><ul><li>i saturades </li></ul><ul><li> Substàncies pures </li></ul><ul><li> Separació dels components de les </li></ul><ul><li>mescles </li></ul><ul><li> Classificació dels materials en </li></ul><ul><li>homogenis i heterogenis </li></ul><ul><li>Procediments </li></ul><ul><li>*Tècniques de ... </li></ul><ul><li>*Preparació de.... </li></ul><ul><li>Tècniques de separació: filtració, .. </li></ul><ul><li>*Registre d’experiències </li></ul><ul><li>*Comprovació sistemàtica </li></ul><ul><li>Actituds </li></ul><ul><li>Preocupació per la seguretat pròpia i la dels altres </li></ul><ul><li>Ordre en les experiències </li></ul><ul><li>Responsabilitat en l'ús i conservació de material i substàncies de laboratori </li></ul><ul><li>Imaginació per ...... </li></ul><ul><li>Interès per..... </li></ul>
 28. 36. <ul><li>*recerca d’objectes interaccionants </li></ul><ul><li>fitxa 11 (68) </li></ul><ul><li>*productes de consum </li></ul><ul><li>Activitats de presentació de </li></ul><ul><li>problemes </li></ul><ul><li>elaborar un objecte o producte </li></ul><ul><li>visualitzar el vídeo : com es fa? </li></ul><ul><li>4.4. Activitats d'aplicació dels nous continguts apresos </li></ul><ul><li>*mescles i substàncies pures </li></ul><ul><li>fitxa 8 (62) </li></ul><ul><li>9 (63) </li></ul><ul><li>10 (64) </li></ul><ul><li>*recerca d’objectes interaccionants </li></ul><ul><li>exemple i deduccions </li></ul><ul><li>*productes de consum </li></ul><ul><li>discussió de les solucions a l'apartat anterior </li></ul><ul><li>elaboració de productes mitjançant mescles </li></ul><ul><li>elaboració d'infusions </li></ul><ul><li>històries d'alquimistes </li></ul><ul><li>comercialització dels productes </li></ul><ul><li>4.5. Activitats de síntesi (poden ser també avaluatives) </li></ul><ul><li>Visita a una fàbrica </li></ul><ul><li>elaboració de colònia </li></ul><ul><li>elaboració de tinta </li></ul><ul><li>Donar el mapa conceptual de la pàg 69 </li></ul><ul><li>Donar la història de l'elaboració d'objectes de goma </li></ul>
 29. 37. MODELS Fulls per planificar

×