Treballar competències

3,491 views

Published on

Què vol dir per mi treballar competencialment.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,491
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,066
Actions
Shares
0
Downloads
65
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Treballar competències

  1. 1. TREBALL AMB COMPETÈNCIES Jordi Aumedes “ que m’agradaria recordar en tot moment” Gener 2009
  2. 2. Què suposa l´aprenentatge pel desenvolupament de competències? <ul><li>L’aprenentatge per competències: </li></ul><ul><li>Dóna lloc a aprenentatges estratègics (possibiliten aprendre i desenvolupar-ne d´altres): funcional, significatiu </li></ul><ul><li>Consisteix en l´aplicació de coneixements (saber), habilitats (saber fer) i actituds (saber ser i estar) a la resolució de problemes amb qualitat i eficàcia </li></ul><ul><li>No es tracta d’amagatzemar i reproduir la informació. Esdevé fonamental ensenyar a cercar-la, seleccionar-la, organitzar-la i interpretar-la per tal de construir interpretacions pròpies i saber-les comunicar: Autonomia personal </li></ul><ul><li>Aprendre no és, només, adquirir coneixements, sinó el desenvolupament de la capacitat d´utilitzar-los i transferir-los a la resolució de situacions i problemes en diferents contextos: integració dels coneixements </li></ul>Aprenentatges
  3. 3. Estratègies i mètodes per a l´aprenentatge competencial <ul><li>Ho vaig escoltar i se’m va oblidar </li></ul><ul><li>Ho vaig fer i ho vaig entendre </li></ul><ul><li>Ho vaig explicar i ho vaig aprendre </li></ul>l’alumne intel·ligent... anticipa, aprèn, planifica...
  4. 4. Fer de la informació, CONEIXEMENT Tasa mitjana de retenció 5 % 10 % 20 % 30 % 50 % 75 % 90 % Font: National Training Laboratories Institute, Bethel, Maine, USA. Si s’escolta ( oral ) Si es llegeix ( lectura ) Si s’escolta i es veu ( audiovisual ) Si hi ha una demostració ( observació ) Si es discuteix ( diàleg ) Si es fa ( exercici pràctic ) Si s’explica a un altre ( comprensió i comunicació )
  5. 5. AVALUACIÓ INICIAL <ul><li>que volem que aprengui. </li></ul><ul><li>objectius d’aprenentatge </li></ul><ul><li>activitats d’aprenentatge: identificar dificultats </li></ul><ul><li>vocabulari </li></ul>“què creus que aprendrem” AVALUACIÓ FINAL <ul><li>Identificar què he après. </li></ul>activitats i estratègies d’ensenyament i aprenentatge han posar en joc aquella competència a desenvolupar
  6. 6. <ul><li>han de construir ells : </li></ul><ul><li>unes bases d’orientació: ( què he de fer per...) </li></ul><ul><li>pautes a seguir ( procediments) </li></ul><ul><li>criteris d’avaluació: </li></ul><ul><ul><ul><li>com sabrem si està bé.... </li></ul></ul></ul>
  7. 7. Esquema per a presentar les unitats didàctiques <ul><li>Títol i justificació de la unitat. </li></ul><ul><li>Matèria. </li></ul><ul><li>Durada. </li></ul><ul><li>Objectius d’aprenentatge. </li></ul><ul><li>Continguts d’aprenentatge. </li></ul><ul><li>Competències específiques de la unitat i contribució a les bàsiques. </li></ul><ul><li>Criteris d’avaluació. </li></ul><ul><li>Metodologia </li></ul><ul><li>Reflexió sobre la pràctica </li></ul>Unitat Didàctica
  8. 8. Unitat Didàctica <ul><ul><li>com sabrem si està bé.... </li></ul></ul>Dissenyar els criteris d’avaluació per poder-ne determinar l’assoliment. Activitats de recerca i tractament de la informació per integrar-la. Autonomia alumne per processar informació Construcció del coneixement cooperació Planificar les tasques: el procés Especificar el contingut tant del tema com lingüístic <ul><ul><li>Objectius que pretenem </li></ul></ul><ul><ul><li>exposició nous aprenentatges i negociació. </li></ul></ul>Determinar els objectius <ul><li>Motivació i coneixements previs. </li></ul><ul><ul><li>Donar sentit al que fem. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mobilitzar coneix. previs. </li></ul></ul>Planificar la tasca final, complexa! Tema i contingut
  9. 9. <ul><ul><li>sobre el procés </li></ul></ul><ul><ul><li>Sobre el progrés </li></ul></ul><ul><ul><li>Autoavaluació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Coavaluació: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>La meva resposta és... </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Què he fet malament </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Per què ho he fet malament </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>COMPANY: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Està ben justificat </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Què li recomanaries </li></ul></ul></ul></ul>Avaluació oral i escrita <ul><ul><li>Recapitulació </li></ul></ul><ul><ul><li>Presentació del treballs fets. </li></ul></ul>En finalitzar la UD.
  10. 10. Transmissió i reproducció del coneixement Reconstrucció compartida del coneixement Escoltar copiar contestar Treballar individualment en silenci parlar Treball cooperatiu preguntar discutir
  11. 11. PROCÉS INSTRUCTIU IMPLICAT <ul><li>Selecció de la competència i disseny de les activitats d’aprenentatge a emprar. </li></ul><ul><li>Anàlisi dels continguts d’aprenentatge implicats (de la matèria o d’altres matèries). </li></ul><ul><li>Anàlisi de l’aportació a les competències bàsiques. </li></ul><ul><li>Determinació del resultats d’aprenentatge previstos . </li></ul><ul><li>Establiment dels criteris d’avaluació . </li></ul><ul><li>Reflexió respecte de l’aportació de l’execució de l’activitat al conjunt del coneixement. </li></ul>
  12. 12. exemple
  13. 15. Metodologies ORGANITZACIÓ: centres d’interès. Unitats interdisciplinàries Projectes de treball Tallers. ÚS DE LES TAC treball en grup cooperatiu <ul><li>contribució de tots els membres. </li></ul><ul><li>responsabilitat individual: funcions dins el grup. </li></ul><ul><li>ensenyament hab. cooperatives: </li></ul><ul><ul><li>igualtat </li></ul></ul><ul><ul><li>interdependència ( afecta a un: afecta a tots) </li></ul></ul><ul><ul><li>normes de funcionament </li></ul></ul><ul><li>lideratge compartit ( repartiment de funcions) </li></ul><ul><li>docent: tasques de seguiment, organització d’aula, organ. interna dels equips. </li></ul><ul><li>Elaboració quadern d’equip i propostes de millora. </li></ul>
  14. 16. ÚS DE LES TAC <ul><li>Caceres del tresor: </li></ul><ul><li>http :// webquest.xtec.cat / WebCaceres / index.htm </li></ul><ul><li>Webquest </li></ul><ul><li>http :// webquestcat.cat / </li></ul><ul><li>Eines web 2.0 ( youtube, google maps, ..la nostra web!! </li></ul><ul><li>Ús de la càmera de fotos, de vídeo com a eina de treball !!! </li></ul>
  15. 17. Els mètodes interactius basats en la cooperació entre iguals <ul><li>L’objectiu consisteix en respondre un interrogant , resoldre un cas o problema, realitzar una petita investigació o projecte. </li></ul><ul><li>L’alumnat és el centre de l´activitat : analitza la demanda, s’organitza, cerca la informació, treballa en equip, pren decisions. </li></ul><ul><li>El professorat orienta i facilita el procés , crea situacions didàctiques i prepara els materials, guia i orienta el treball dels grups. </li></ul><ul><li>Gestió social de l´aula: És important tenir en compte que aquest tipus de treball requereix una gestió flexible del temps (es fa difícil en sessions aïllades de 50 o 60’), de l´ espai : ha de permetre el treball en petit i gran grup, dels materials i recursos : han de ser-hi presents. </li></ul>
  16. 18. Els mètodes interactius fomenten l’aprenentatge cooperatiu <ul><li>L’aprenentatge cooperatiu se centra en el protagonisme de l´alumnat en el seu procés d’aprenentatge i en la interacció que es produeix entre iguals quan es coopera per fer una tasca comuna. </li></ul><ul><li>L’aprenentatge cooperatiu es caracteritza per: </li></ul><ul><ul><li>El treball en grup que suposa organitzar les tasques dels seus membres i compartir els resultats de les aportacions de cadascú amb l’objectiu d’obtenir un resultat final a partir del contrast de punts de vista, la discussió i el consens. (El raonament d’un membre del grup pot donar peu a altres raonaments que permeten anar més enllà). </li></ul></ul><ul><ul><li>La cooperació entre iguals . Els membres del grup es donen suport mutu: és més fàcil demanar ajut d’un company i, a l´hora, el que ajuda també aprèn. </li></ul></ul><ul><ul><li>És una bona estratègia per atendre la diversitat ja que els alumnes més experts actuen com a model en la planificació de tasques o en la resolució de dificultats. </li></ul></ul>
  17. 19. Els alumnes aprenen , ajusten el seu estil d’aprenentatge, d’acord amb la manera com se’ls avalua . Avaluació
  18. 20. situacions de partença complexes: explicar possibles errades preguntes PISA ( llargues) no pot haver estat treballada a classe construir criteris d’avaluació
  19. 21. EN SÍNTESI <ul><li>Implicacions pel professorat: </li></ul><ul><ul><li>Programar per activitats competencials. </li></ul></ul><ul><ul><li>Generar espais multidisciplinars pel desenvolupament de les competències complexes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Modificar la metodologia </li></ul></ul><ul><ul><li>Modificar el sistema i procediments avaluatius. </li></ul></ul>

  ×