Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dossier exercicis per l

Dossier exercicis per l

  1. 1. Dossier exercicis per l’examen de Català<br />Abans de practicar repassa què és el que entra a l’examen: <br />Vocal neutra a/e <br />La coma enumerativa <br />La coma explicativa <br />Diftongs <br />Accentuació <br />Majúscules <br />g/gu <br />Com has vist hi ha ítems ressaltats en color vermell; són els temes d’ortografia que pitjor portes: recorda posar més èmfasi en aquests a l’hora d’estudiar. <br />Exercicis de pràctica<br />VOCAL NEUTRA <br />Escriu a o e als espais en blanc de les següents frases: <br />El pediatr_ ha visitat una altr_ v_gad_ la n_na. <br />El b_stiar p_ssava p_r un t_rreny p_dr_gós. <br />La par_t _squ_rr_ s’ha _nn_grit d_l fum d_ la x_m_neia. <br /> Escriu a o e als espais en blanc del següent dictat: <br />Al voltant d_ la plaça s_i_n sobr_ l_s baran_s nois i noi_s d_ quinz_ anys. L_s noi_s, d_ cab_lls llargs, de llargu_s cam_s cob_rt_s amb la roba blanc d_ls pantalons. _ls nois, amb j_rs_is v_rm_lls i pantalons de color blau marí com a uniform_ g_n_ral. _l fons, a mà dr_t_, _n una r_s_rva gair_b_ sociològica o zoològica, hi havi_ una vint_na d_ nois i noi_s m_s grans i d’ asp_ct_ m_s d_scuidat. _n Jaum_ Vàzquez _s dirigí v_rs aqu_st r_có. D_rr_r_ d’aqu_st_ g_nt, la port_ d’un bar, discr_t_ i amabl_. <br /> Visita aquest link: http://usuaris.tinet.org/aragones/ortocat/01_ae.htm i completa els espais en blanc amb e o a. <br />LA COMA ENUMERATIVA <br />Escriu la coma on cal:<br />El conill té cap tronc quatre potes i una cua. <br />S’alimenta d’arrels fulles i llavors quan és al bosc. <br />Li agraden molt les pastanagues les pomes i l’enciam. <br />Els sentits que té més desenvolupats són: la vista l’oïda i l’olfacte. <br />El gall té cresta bec barballeres ales esperó i potes. <br />La gallina té dues ales dues potes un bec i una cresta. <br />És un animal no humà com els gossos les serps els micos o els cavalls. <br /> S’alimenta de llavors gra herba curta i cuquets.<br />LA COMA EXPLICATIVA <br />Escriu la coma on cal:<br />En aquell moment l’Adrià l’amic de la meva germana va dir que ens ajudaria. <br />Els vents del sud que en aquelles seques regions són molt freqüents incomoden als viatgers. <br />Tota la meva família inclòs el seu avi hi estava d’acord.<br />La veritat escriu la Marina s’ha de dir sempre. <br />Els videojocs violents que són molt poc educatius no m’agraden gens. <br />El diumenge un dia que va ploure molt em vaig quedar a casa llegint. <br />Jo que sóc intolerant a la lactosa no prenc llet ni derivats làctics. <br />El Salvador i la Neus aspirants al premi són els meus amics.<br />DIFTONGS <br />Visita aquest link: <br />http://clic.xtec.cat/quaderns/mibanez1/digrafs_diftongs/html/section_5.htm?&skin=default&js=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/scripts/&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/ <br />i fes pràctica dels exercicis de diftongs. <br />Separa, compta les síl·labes i encercla els diftongs, si n’hi ha, dels mots següents: <br />Seuen ..........................................................<br />Palla .............................................................<br />Tenia ...........................................................<br />Boia ..............................................................<br />Alleugerir ...................................................<br />Marroquí .....................................................<br />Acabaria ......................................................<br />Guardiola ..................................................... <br />Pingüí ............................................................<br />Novel·la ........................................................<br />Jeure ...............................................................<br />Iaia ...................................................................<br />Faixa .................................................................<br />Reina .................................................................<br />Qüestió ............................................................<br />Separa les síl.labes:<br />tomàquet, engany, muntanya, cavall, cotxe, himne, anatomia, discos, gerro, canya, nyap, carbassa, ballar, dotze, goril.la. <br /> Separa les síl.labes i subraya els diftongs, si en trobes:<br /> seuen, palla, tenia, boia, alleugerir, marroquí, acabaria, guardiola, pingüí, novel.la, jeure, iaia, faixa, reina, qüestió.<br />Separa les síl.labes i subraya la tònica:<br />cristià, grua, freqüència, brillar, biaix, guanyador, rossinyol, cauen, aixella, perruqueria, hiena, reedició, injecció, disset, boira.<br /> <br /> <br />ACCENTUACIÓ <br /> Accentua, si cal, les paraules següents: <br />Nautic <br />Estomac <br />Familia <br />Correr<br />Naixer<br />Bruixola <br />Comboi<br />Ramon <br />Farmaceutic<br />Apostol <br />Colomins<br />Examens <br />Boligraf<br />Diriem <br />Pretren <br />Examen<br />Esglesia<br />Valua <br />Fucsia <br />Algun <br />Accentua, si cal, les paraules següents: <br />Hispanoamerica<br />Unicament <br />Catalanoaragones <br />Meritoriament <br />Completament <br />Utilment <br />Feliçment <br />Pobrament <br />Estupidament <br />Escriu 10 paraules planes, 10 paraules esdrúixoles i 10 paraules agudes. <br />Planes <br />.......................................<br />.......................................<br />.......................................<br />.......................................<br />.......................................<br />.......................................<br />......................................<br />......................................<br />......................................<br />......................................<br />Esdrúixoles <br />.......................................<br />.......................................<br />.......................................<br />.......................................<br />.......................................<br />.......................................<br />.......................................<br />.......................................<br />.......................................<br />.......................................<br />Agudes <br />.......................................<br />.......................................<br />.......................................<br />.......................................<br />.......................................<br />.......................................<br />.......................................<br />.......................................<br />.......................................<br />.......................................<br />Troba la síl·laba tònica de les següents paraules: <br />Historiografia<br />Ianqui<br />Fèieu<br />Escriurien<br />Feia<br />Lluent<br />Dieu<br />Rumies<br />Airejar<br />Reietó<br />Baluerna<br />Tortuós<br />LA G / GU <br />Comença practicant amb aquest joc: <br />http://usuaris.tinet.org/aragones/ortocat/16_gj.htm <br />http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/ci08.htm<br />Escriu g o gu: <br />...................................................<br />...............................................<br />...............................................<br />...................................................<br />.............................................<br />...............................................<br />..................................................<br />.........................................................<br />

×