Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1

Share

Download to read offline

Aralin 1.2a panitikan- ang mataba at payat ng usa

Download to read offline

FROM DEPED LPS

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Aralin 1.2a panitikan- ang mataba at payat ng usa

 1. 1.  Filipino 7 Unang Markahan Aralin 1.2 Pabula (Ang Mataba at Payat na Usa) Republika ng Pilipnas Kagawaran ng Edukasyon
 2. 2.  MAGANDANG ARAW!
 3. 3.  Palawakin ang salitang Inggit. Gamitin ang concept map. Mag-isip Tayo!
 4. 4.  inggit Kaugnay na salita Kaugnay na salita Kaugnay na salita Kaugnay na salita
 5. 5.  Magbahagi ng mga karanasan na may kaugnayan sa salitang inggit.
 6. 6.  Pumili ng limang malalalim na salita mula sa akda at bigyan ito ng kahulugan. Bumuo ng maikling diyalogo gamit ang limang salitang napili. Talasalitaan
 7. 7.  ARALIN 2: Pabula – Ang Mataba at Payat na Usa
 8. 8.  Noong unang panahon, may magkapatid na balo sa bayan ng Agamaniyog. Sila ay sina Mapiya a Balowa at Marata a Balowa. Bawat isa sa kanila ay may anak na babae. Ang anak ni Mapiya a Balowa ay si Anak na Mararaya at ang anak naman ni Marata a Balowa ay si Anak na Marata. Ang Mataba at Payat na Usa
 9. 9.  Isang araw, pumunta si Mapiya a Balowa at ang kanyang anak sa kagubatan upang manguha ng mga ligaw na hayop para may makain. Mangunguha rin sila ng panggatong. Pinagpawisan sila nang marating ang kagubatan.
 10. 10.  Nadako sila malapit sa nakahigang usang ubod ng taba. Tinanong sila ng usa kung saan sila pupunta. Sinabi ni Mapiya a Balowa na naghahanap sila ng ligaw na hayop. Nang malaman ng usa na kailangan nila ng karne ng ligaw na hayop, nagmamakaawang sinabi nito sa mag-ina na sa kanyang katawan na lamang kumuha dahil mamamatay na rin siya.
 11. 11.  Nagtanong si Mapiya a Balowa kung bakit mamamatay ang usa na mataba naman ito. Sumagot ang usa na dahil sa katabaan, hindi nito makayanan ang kanyang katawan. Ngunit hindi rin ito mamamatay kung maingat ang mag-ina sa pagkuha ng karne sa kanyang katawan at hindi maaabot ang puso nito.
 12. 12.  Naiiyak sa awa ang mag-ina kaya nang magsimula na silang maghiwa sa katawan ng usa, naging sobrang ingat nila. Nang mapuno na ang kanilang lalagyan, nagpaikot-ikot ang usa sa lupa hanggang mawala ang sugat nito. Nagpasalamat ang usa sa mag-ina dahil nabawasan na rin ang kanyang taba at ito’y umalis na.Umuwi na sa bahay ang mag-ina.
 13. 13.  Ipinagbili nila ang nakuha nilang laman ng usa at dinala ang iba sa kanyang tiyahin na si Marata a Balowa. Subalit hindi ito tinanggap ni Marata a Balowa. Sa halip ipinabalik niya ito at ipinagmalaking magkakaroon din sila ng katulad noon.
 14. 14.  Nagtanong si Marata a Balowa kung saan nila nakuha ang karne ng usa at ikinuwento naman ng anak sa tiyahin niya ang lahat. Kinaumagahan, pumunta sa kagubatan si Marata a Balowa at ang kanyang anak. Pinagpawisan sila sa kalalakad at tumigil sila sa ilalim ng puno. Nagdududa na sila sa ikinuwento ng anak lalo na ang anak ni Marata a Balowa na si Marata.
 15. 15.  Matapos ang mahabang pagpapahinga, may nakita silang usang payat at mahinang-mahina na halos di na makalakad. Nang makita ito ni Marata, masayang- masaya niyang ibinalita sa kanyang ina. Nang makita ito ng kanyang ina, nanlumo ito dahil sa kapayatan ng usa.
 16. 16.  Ngunit binalewala ito ni Marata at sinabing papatayin pa rin nila ito at kukunin ang puso at atay. Nang marinig ng usang sinabi ni Marata, nagmakaawa ito at sinabi pa nitong ito’y masakitin at payat. Hindi ito pinakinggan ni Marata.
 17. 17.  Lumapit siya sa usa at hiniwa ito. Nagmamakaawa pa rin ang usa at sinabing huwag galawin ang kanyang puso at atay dahil ito ang magiging dahilan ng kanyang kamatayan. Patuloy sa paghiwa ang mag-ina hanggang sa nasugatan nila ang puso at atay ng usa.
 18. 18.  Nang maramdaman ng usa na unti-unti nga siyang pinapatay ng mag-ina, biglang tumayo ito at nagpagulong-gulong sa mga laman na tinanggal sa kanyang katawan. Nabuo na muli ang katawan ng usa na walang sugat.
 19. 19.  Namatay ang mag-inang Marata a Balowa at Marata dahil sa ginawa nila sa di pangkaraniwang usa.
 20. 20.  1. Bakit nagpunta sina Mapiya a Balowa sa kagubatan? 2. Ano ang kanilang nakita sa kagubatan? 3. Bakit hindi nila pinatay ang nakita nilang matabang usa? SAGUTIN NATIN!
 21. 21.  4. Anong di kapani-paniwalang pangyayari ang naganap sa pabula? 5. Bakit hindi tinanggap nina Marata a Balowa ang karne na ibinibigay nina Mapiya a Balowa? 6. Bakit hindi nagtagumpay na makakuha ng karne ang mag-inang Marata a Balowa?
 22. 22.  Maghinuha sa kalalabasan ng mga pangyayari sa akda. Pagkatapos, isulat ang iyong paliwanag. Nahihinuha ang Kalalabasan ng mga Pangyayari Batay sa Akdang Napakinggan(F7PN-Icd-2)
 23. 23.  1. Kung nalaman nina Marata a Balowa at Anak na Marata na isang di pangkaraniwang usa ang nakita hihiwain kaya nila ito nang walang awa?
 24. 24.  2. Kung nabuhay sina Marata a Balowa at Anak na Marata, ano kaya ang mangyayari sa susunod na magkikita sila nila Mapiya a Balowa at Anak na Mararaya?
 25. 25.  3. Kung hindi nagpakita ng awa sina Mapiya a Balowa at Anak na Mararaya matutulungan kaya sila ng Matabang Usa upang magkaroon ng pagkain?
 26. 26.  Tukuyin at lagyan ng tsek (/) ang lahat ng mahahalagang kaisipang taglay ng binasa. Ekis (X) naman ang ilagay sa hindi. Bigyan ng maikling paliwanag kung bakit mahalaga ang mga kaisipang nilagyan mo ng tsek. Natutukoy at naipaliliwanag ang Mahahalagang Kaisipan Mula sa Binasang Akda (F7PB-Icd-2)
 27. 27.  1. May mga taong tulad nina Marata a Balowa at Anak na Marata na gahaman. Paliwanag: ___________________________
 28. 28.  2. Ang inggit ay nagiging ugat ng kasakiman. Paliwanag: ___________________________
 29. 29.  3. Ang pagtitiwala ay mahalaga sa pagkamit ng maayos na ugnayan sa isa’t isa. Paliwanag: ___________________________
 30. 30.  Ano ang pangunahing konsepto tungkol sa akda? Kaisipan
 31. 31.  Ano ang pabula? Takdang-aralin!
 • MarsheenSemillano

  Nov. 3, 2019

FROM DEPED LPS

Views

Total views

4,402

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

10

Actions

Downloads

36

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×