สูตร
  หมูปิ้ง
สูตรหมูปิ้งมีหลายสูตร ลองเลือก
หาเอาตามใจชอบ แต่ขอบอกว่า
      ้
ทุกสูตรใชขายได ้จริง ๆ นะครับ
แต่เค...
สูตรที่ 1
                      ี
หมูปิ้งปะทะนมสด รสกลมกล่อม หม่อมถนัดศรีพลีชพ
    ้ ิ
ลองลิมชมรส ...
สูตรที่ 2
สูตรทีสอง หมูปิ้งรสชาววัง
   ่

 เครืองปรุง
   ่
        ั
    1.หมูสนนอก 1 กิโลกรัม
    2...
สูตรที่ 3
หมูปิ้งรสดังเดิม
      ้

 เครืองปรุง
   ่
    เนื้อหมู 600 กรัม
    กระเทียมกลีบใหญ่ 5-6 กลีบ
  ...
สูตรที่ 4
หมูปิ้งรสนมสดดังเดิม
        ้

 เครืองปรุง
   ่
    1. เนื้อหมู 1 kg.
    2. พริกไทยเม็ด 1 ช ้อน...
สูตรที่ 5
หมูปิ้งรสนมสดรสกลมกล่อมเน ้นเนือนุ่มเหนียว
                ้

 เครืองปรุง
   ่
    สาหรับหมั...
เทคนิคของหมูๆ
                 ่                   ้
- ถ ้าจะให ้สุดยอดยิงขึนควรจะใสซอ...
เทคนิคของหมูๆ
           ้
สูตรหมูนุ่มสูตรแรก ใสแป้ งมันหมัก กะ หมู ผลทีได ้ จะได ้ นุ่มแบบ ดึ๊ ง ๆ เหมือน หมู ใ...
เทคนิคของหมูๆ
เนือหมูทใช ้ ควรเป็ นเนือสนสวนขาหลัง ติดมันนิดหน่อย ถ ้า
  ้     ี่      ้ ั ่
   ้     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สูตรหมูปิ้ง

40,425 views

Published on

รวบรวมสูตรหมูปิ้งครับ

Published in: Self Improvement
5 Comments
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
40,425
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
5
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สูตรหมูปิ้ง

 1. 1. สูตร หมูปิ้ง สูตรหมูปิ้งมีหลายสูตร ลองเลือก หาเอาตามใจชอบ แต่ขอบอกว่า ้ ทุกสูตรใชขายได ้จริง ๆ นะครับ แต่เคล็ดไม่ลับ ก็คอ ไฟในเตาที่ ื จะต ้องลุกแดงสมาเสมอ ทีสาคัญ ่ ่ จะต ้องให ้มีควันขึนขโมง .. ถ ้า ้ อยากให ้มีเสน่หมากขึน ก็ต ้องมี ์ ้ น้ าจิมหลากรสครับ เชน น้ าจิม ้ ่ ้ แจ่วรสแซบ , น้ าจิมหวานไก่ มี ้ ผักสด พริกขีหนูเป็ นกับแกล ้ม มี ้ ่ ่ แหนมปิ้ งด ้วยยิงชวยเพิมความ ่ หลากหลายนะครับ
 2. 2. สูตรที่ 1 ี หมูปิ้งปะทะนมสด รสกลมกล่อม หม่อมถนัดศรีพลีชพ ้ ิ ลองลิมชมรส หมดยกเตา เครืองปรุง ่ เนื้อหมู เอาติดมันก็ได ้ หรือ เนื้อสันก็ด ี 1 กิโลกรัม ซีอวดา 1/2-1 ชต. ิ้ นมข ้นจืด 3-4 ชต. หรือนมสด 1 ถ ้วย น้ าตาลปิ้ บ 1/2 ถ ้วย น้ าตาลทรายนิดหน่อย น้ ามันหอย นิดหน่อย ซีอวขาวเห็ดหอม 2-3 ชต ิ้ กระเทียม รากผักชี พริกไทย 2ชต. น้ ามันมะกอก 2-3ชต. ผสมกันเสร็จชิมดูกอนว่ารสออกมาแบบไหน ถ ้าชอบหวานชอบเค็มก็เต็มเพิมลงไป ่ ่ วิธทำ ี ล ้างหมูให ้สะอาดแล ้วแล่ อย่าบางมากคลุกเคล ้ากับส่วนผสมแล ้ว แช่ในตู ้เย็นสัก 1-2 วันค่อยนา ออกมาเสียบไม ้ปิ้ ง เทคนิค เจ ้าของสูตรเดิมเขาเสียบไม ้ไว ้เลยแล ้วแช่ฟิต 3 วัน ค่อยเอาออกมาปิ้ ง แช่ฟิตจะทาให ้หมูนุ่ม มาก ๆ เวลาปิ้ งน้ าปรุงทีเหลืออย่าทิงนาน้ ากะทิมาผสม ตอนปิ้ งก็ใช ้น้ าปรุงนี้ทาลงไปทีหมูกาลังปิ้ ง ่ ้ ่ เพือให ้หยดลงไปถ่านกาลังร ้อน ๆ จะได ้มีควันหอม ๆ รมหมูด ้วย ่
 3. 3. สูตรที่ 2 สูตรทีสอง หมูปิ้งรสชาววัง ่ เครืองปรุง ่ ั 1.หมูสนนอก 1 กิโลกรัม 2.น้ ามันหอย 1/2 ถ ้วย 3.ซอสปรุงรส 1/2 ถ ้วย 4.น้ าปลา 1/2 ถ ้วย 5.น้ าตาลปี๊ ป 300 g. 6.แป้ งมัน 1/4 ถ ้วย 7.น้ ามันพืช 1/2 ถ ้วย 8.กระเทียม พริกไทย รากผักชี (ตามแต่ชอบครับ อันนี้แล ้วแต่เลย ชอบมากก็ใส่มาก หน่อย) วิธทำ ี ้ 1. หั่นเนื้อหมูให ้เป็ นชินบางๆพอคานะครับ อันนี้ยงบางเท่าไหร่เครืองปรุงก็เข ้าเนื้อมาก ิ่ ่ เวลาเสียบไม ้ย่างได ้ใช ้เวลาไม่นาน แล ้วเครืองปรุงก็เข ้าเนื้อได ้ดีกว่าชินใหญ่ๆอะครับ ่ ้ 2. นากระเทียม พริกไทย รากผักชี โขลกรวมกัน และ ใส่เครืองปรุงทังหมดลงไปในภาชนะ ่ ้ ทีเตรียมไว ้ แล ้วคนส่วนผสมทังหมดให ้เข ้ากันดี ่ ้ 3. นาเนื้อหมูทหั่นไว ้แล ้วคลุกเคล ้ากับเครืองปรุง ใช ้มือนวดเบาๆ แบบใจเย็นๆ ให ้น้ าแห ้ง ่ี ่ ้ หมาดๆ (ใชเวลาประมาณ 25 นาที) ี่ ่ 4. นาหมูทนวดเสร็จแล ้ว แช่ตู ้เย็นช่องฟรีซอย่างน ้อย 3 ชัวโมง เพือให ้เครืองปรุงเข ้าใน ่ ่ เนื้อและจะทาให ้หมูนุ่มได ้ที่ 5. ครบกาหนดเวลา นาหมูมาเสียบไม ้ ตามความยาว แล ้วเรียงใส่กล่อง ให ้สวยงาม แล ้ว นาเข ้าช่องเย็นอีกที ก่อนนามาปิ้ งนะครับ
 4. 4. สูตรที่ 3 หมูปิ้งรสดังเดิม ้ เครืองปรุง ่ เนื้อหมู 600 กรัม กระเทียมกลีบใหญ่ 5-6 กลีบ พริกไทยเม็ด 1 ช ้อนโต๊ะ ซีอวขาว 3 ช ้อนโต๊ะ ิ้ ซอสปรุงรส 2 ช ้อนโต๊ะ น้ าตาลปี๊ บ 3 ช ้อนโต๊ะ หัวกะทิ 1/3 ถ ้วย วิธทำ ี ้ 1. ล ้างเนื้อหมูให ้สะอาด ซับน้ าให ้แห ้งแล ้วหั่นเป็ นชินขนาดประมาณ 2 นิว หนาประมาณ 3 ้ มิลลิเมตร ้ 2. ปลอกเปลือกกระเทียม ล ้างน้ าให ้สะอาดแล ้วหั่นเป็ นชินเล็กๆ นาไปโขลกให ้ละเอียด พร ้อมพริกไทยเม็ด 3. นากระเทียมพริกไทยทีโขลกได ้ใส่ลงไปในเนื้อหมูทหั่นไว ้ เติมเครืองปรุงต่างๆ และกะทิ ่ ี่ ่ 3 ช ้อนโต๊ะลงไป คลุกเคล ้าเครืองปรุงต่างๆ ให ้เข ้ากันแล ้วหมักไว ้ประมาณ 3 ชัวโมงหรือ ่ ่ ทิงไว ้ข ้ามคืน ้ 4. เมือหมักได ้ทีแล ้ว นาเนื้อหมูทได ้มาเสียบไม ้ (ก่อนเสียบไม ้ให ้นาไม ้ไปแช่น้ าไว ้ก่อน ่ ่ ี่ ประมาณ 30 นาที เพือช่วยไม่ให ้ไม ้ไหม ้) ่ 5. เริมต ้นทาการปิ้ งโดยวางหมูทเสียบไม ้เรียบร ้อยแล ้วลงบนตะแกรง นาหัวกะทิทเหลือมา ่ ี่ ี่ ทาให ้ทั่วทุกไม ้
 5. 5. สูตรที่ 4 หมูปิ้งรสนมสดดังเดิม ้ เครืองปรุง ่ 1. เนื้อหมู 1 kg. 2. พริกไทยเม็ด 1 ช ้อนชา 3. กระเทียมกลีบเล็กปลอกเปลือก ประมาณ 2 หัว 4. รากผักชี 5-6 ราก 5. เกลือป่ น 1 ช ้อนชา 6. นมข ้นจืด 3 - 4 ช ้อนโต๊ะ สาหรับหมัก 3 ชอนโต๊ะ สาหรับย่าง ้ 7. น้ าตาลปี บ 1/2 ถ ้วย 8. น้ าตาลทราย 1/2 ช ้อนโต๊ะ 9. ซีอวดา 1/2 - 1 ช ้อนโต๊ะ ิ้ 10. แป้ งมัน หรือแป้ งข ้าวโพด 1 ช ้อนโต๊ะ วิธทำ ี ้ 1. หันหมูเป็ นชินและบางตามความค ้องการ 2. นากระเทียม รากผักชี พริกไทย มาตาละเอียด 3. นาเครืองปรุงทังหมดมาคลุกเคล ้ากับหมูเพือหมัก ประมาณ 1 - 2 ชม. ใส่ตู ้เย็น แล ้วนา ่ ้ ่ หมูมาเสียบไม ้ 4. ย่างหมูครับ ไฟพอประมาณ เวลาย่างก็เอานมข ้นจืดทาหมูด ้วยนะครับ ใช ้กะทิสดแทนก็ ้ ได ้ถ ้าไม่ใชนม
 6. 6. สูตรที่ 5 หมูปิ้งรสนมสดรสกลมกล่อมเน ้นเนือนุ่มเหนียว ้ เครืองปรุง ่ สาหรับหมักหมู 1 กิโลกรัม พริกไทยป่ น 1 ช ้อนชาตารวมกับกระเทียมกลีบเล็ก ไม่ต ้องปอกเปลือก 1 หัวโต ๆ ซีอวดา 1/2 - 1 ช ้อนโต๊ะ ิ้ เกลือป่ น 1 ช ้อนชา นมข ้นจืด 3 - 4 ช ้อนโต๊ะ (อย่าใส่มากเกินไป เพราะหมูจะลืนทาให ้เสียบไม ้ลาบาก) ่ น้ าตาลปี บ 1/2 ถ ้วย และ น้ าตาลทรายนิดหน่อย พอให ้ออกรสหวานปะแล่ม ๆ วิธทำ ี แล่เนื้อหมูตามขนาดทีต ้องการ แล ้วนาเครืองหมักทังหมดลงผสม ขยาให ้เข ้ากันสักครูแล ้ว ่ ่ ้ ่ นาไปเสียบไม ้ เสร็จแล ้วนาใส่ในกล่องมีปิดฝา เก็บในตู ้เย็นในช่องแข็ง 2 - 3 วัน ก่อนนามา ปิ้ งกับเตาถ่านให ้สุก รับประทานกับข ้าวเหนียวนึงร ้อน ๆ ่
 7. 7. เทคนิคของหมูๆ ่ ้ - ถ ้าจะให ้สุดยอดยิงขึนควรจะใสซอสหอยนางรมไปบ ้างเล็กน ้อย ควรใชซอสหอยอย่างราคาไม่แพง ่ ้ เพราะว่ามีแป้ งผสมอยู่บ ้างแล ้ว เหยาะผงกระหรีพอเห็นด ้วยหางตา เวลาปิ้ งควรพรมน้ าหมักไปด ้วย ่ ่ ึ่ เล็กน ้อยจะทาให ้เกิดควันและกลินซงเป็ นหัวใจ ของการขาย แต่อย่าให ้ถึงขนาดมองหน ้ากันไม่รู ้ เรือง ปิ้ งกะว่าเกือบสุก เมือมีลกค ้าจีงค่อยปิ้ งตอนจบ จะทาให ้หมูปิ้งของคุณไม่แห ้ง อวบอูมอิมเอิบ ่ ่ ู ่ ่ ุ น่ารับประทาน ใสถงพลาสติกมัดให ้แน่น ย้าลูกค ้าว่าอย่าเปิ ดจนกว่าจะทาน - โขลกรากผักช ี กระเทียม พริกไทย ( 3 อย่างนีอย่าขีเหนียวนะเพราะจะทาให ้หอมมากครับ) หมัก ้ ้ ่ ่ ึ ทิงไว ้ไม่น ้อยกว่า 2 ชม.เพือให ้เครืองปรุงซมเข ้าถึงเนือ แต่ถ ้าคุณต ้องการทาขายควรหมักทิงไว ้ ้ ้ ้ ข ้ามคืน - ปกติจะหมักหมูทหั่นแล ้ว การหั่นมีหั่นสองแบบ แบบแรกคือใชหมูสันนอกเนือจะแข็งไม่มมัน แล่ ่ี ้ ้ ี ้ ั ิ้ เป็ นแผ่นเลยกับอีกแบบคือ ใชหมูสนใน เนือจะแดงๆ ไม่เป็ นแผ่นๆ มันแทรกนิดหน่อย หั่นชนเล็กๆ ้ ยาวๆ ไม่ต ้องหนา ้ ื้ ่ - เวลาหั่นเลือกหั่นตามขวาง ลายเสนของหมู จะกัดง่ายขึน เวลาซอนีเลือกติดมันหน่อยหนึง ้ ่ ี่ ู - การทาให ้หมูนุ่มหลัก ๆ มีสสตรครับ คือ
 8. 8. เทคนิคของหมูๆ ้ สูตรหมูนุ่มสูตรแรก ใสแป้ งมันหมัก กะ หมู ผลทีได ้ จะได ้ นุ่มแบบ ดึ๊ ง ๆ เหมือน หมู ใน ่ ราดหน ้า ร ้านดัง ๆ สูตรทีสอง หมักหมู กะ มะละกอดิบครับ ขยา ๆ ทิงไว ้ สองชม นิด ๆ เนือหมูทได ้ จะ นุ่ม ่ ้ ้ ี่ แบบ ยวบ ๆ ประมาณว่าแค่เอามีดลูบ ๆ ก ้อขาด (อย่าหมักนานมากนะ เดียว จะเละซะ ่ ก่อน) สูตร หมูนุ่มสูตรสาม คือ ใส่ Baking Soda แต่แหวะ ไม่อร่อยเท่าไหร่ มันจะนุ่มแบบไม่นุ่ม ้ (งงปะ) แต่ตลาดทัวไปชอบใชสูตรนี้ เพราะมันประหยัดต ้นทุนครับ ่ สูตร หมูนุ่มสูตรส ี่ คือ ขยามะม่วงหวานลงไป ในขันตอนสุดท ้ายอย่ามาก แค่เอาสกับกลิน ้ ี ่ ้ ้ สูตรนีจะทาให ้หมูของคุณแดงแบบสม ๆ ไม่เหมือนใชมะละกอ และจะออกหวาน ๆ มัน ๆ ้ ่ ี้ ิ๊ แทนกลินซอว แต่ผมว่าแรก ๆ จะอร่อยนะ แต่นาน ๆ ไปมันจะไม่อร่อย เพราะมันจะติดลิน ้ ว่าหวาน แต่สตรนี้กนกับน้ าจิมแจ่วอร่อยเหาะไปเลยครับ เพราะมันจะไปตัดกับเค็มของ ู ิ ้ น้ าจิมแจ่ว ออกหวานแบบอร่อย ๆ ้
 9. 9. เทคนิคของหมูๆ เนือหมูทใช ้ ควรเป็ นเนือสนสวนขาหลัง ติดมันนิดหน่อย ถ ้า ้ ี่ ้ ั ่ ้ ี่ ื้ เนือหมูทซอมาติดมันมากเกินไปก็ให ้แล่เอามันออกทิงไป ้ บ ้าง เวลาแล่เนือหมูก็ต ้องพยายามแล่ให ้ได ้ขนาดเสมอกัน ้ ี ี เพือความสวยงาม เวลาเสยบก็ต ้องเสยบเนือหมูตามขวาง ่ ้ เนือหมูจะได ้ดูหนา เวลากินจะไม่เหนียว และทีสาคัญ ้ ่ ่ ั จะต ้องหมักหมูทงไว ้ในชองฟรีซสก 2 -3 วันถึงจะดี เวลาจะ ิ้ ่ นามาปิ้ งก็เอาออกมาจากชองฟรีซ แล ้วทิงให ้น้ าแข็งละลาย ้ ก่อน เครืองจะเข ้าเนื้อและนุ่ม ถ ้าหมักแล ้วย่างเลยจะไม่ ่ อร่อย เวลาปิ้ งจะไม่สวย เนือหมูก็จะติดตะแกรงด ้วย ้ สูตรไหน ๆ ก็ทาเงินได ้ครับ เอาทีคณถนัดและคิดว่าทารส ่ ุ ออกมาได ้กลมกล่อม แต่ถ ้าถามผม ต ้องสูตรทีหนึง หมูปิ้ง ่ ่ ปะทะนมสด รสกลมกล่อม หม่อมถนัดศรีพลีชพ ลองลิมชม ี ้ ิ รส หมดยกเตา

×