Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Varhaiskasvatuksen julkaisuluvat ja tietosuoja somessa

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Tietosuoja etäopetuksessa
Tietosuoja etäopetuksessa
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 27 Ad
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Varhaiskasvatuksen julkaisuluvat ja tietosuoja somessa (20)

Advertisement

More from Harto Pönkä (20)

Advertisement

Varhaiskasvatuksen julkaisuluvat ja tietosuoja somessa

 1. 1. Varhaiskasvatuksen julkaisuluvat ja tietosuoja somessa 19.8.2021 Harto Pönkä Innowise Kuva: Pixabay
 2. 2. “ Päiväkoti on kuin yhteiskunta pienoiskoossa. Sosiaalinen media on kuin yhteiskunnan peili. 2
 3. 3. Saman lapsi- tai opetusryhmän kesken Koko nimi: ok Kuvat/videot: ok Muut hlötiedot: lupa Muille ryhmille toiminnan yhteydessä Koko nimi: ok Kuvat/videot: lupa Muut hlötiedot: lupa Ulkopuolisille henkilöille ja tahoille Etunimi: ok Koko nimi: ei sähk. Kuvat/videot: lupa Muut hlötiedot: lupa Muille opettajille ja henkilöstölle tarvittaessa Koko nimi: ok Huoltajien nimet ja yhteystiedot: ok Muut tarpeelliset/välttämättömät: ok Henkilötiedot varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tiloissa ja tilanteissa Ohjeellinen. Periaate: henkilötiedot voivat näkyä niille, jotka tietävät ne jo, voivat muutenkin saada ne tai joilla on oikeus saada ne. Pelkkä etunimi ei yleensä riitä henkilön tunnistamiseen. Oleellista on, ettei henkilötietoja julkaista niille, joilla ei ole oikeutta saada niitä. 3 Samat periaatteet pätevät niin fyysisissä kuin verkossa olevissa tiloissa.
 4. 4. • Varhaiskasvatus ja esiopetus • Rekisterinpitäjän hallinnoimat toimintaan liittyvät järjestelmät • Tukitoiminnot, esim. ruokailut ja kuljetukset • Arkistointi • Tutkimus • Tilastot SUOSTUMUKSELLA: • Lisäpalvelut kuten ulkopuoliset sovellukset • Järjestelmät, joissa tehdään lasta koskevia autom. päätöksiä • Tietojen luovutus ja julkaisu esim. netissä tai somessa EI ILMAN SUOSTUMUSTA: • Lisäpalvelut kuten ulkopuol. sovellukset • Automatisoidut päätökset • Tietojen luovutus ja julkaisu Mihin henkilötietoja saa käyttää varhaiskasvatuksessa? (käyttötarkoitussidonnaisuus) 4
 5. 5. Suostumuksen antaminen 5  Suostumuksen tulee olla vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen  Suostumusta ei voi antaa:  Vaikenemalla  Valmiiksi rastitetulla ruudulla  Jättämättä jotakin tekemättä  Alaikäisen kohdalla suostumuksen antaa huoltaja.  Yli 13-vuotias voi antaa itse suostumuksen henkilötietojen käsittelylle tietoyhteiskunnan palveluissa (esim. verkko-, some- ja mobiilipalvelut) ja hyväksyä ikätasolleen tavanomaisia sopimuksia.  Suostumukset ja luvat tulee dokumentoida sekä tarkistaa esim. vuosittain.  Jos toiminta perustuu lakiin, ei henkilötietojen käsittely voi perustua suostumukseen. Suostumusta voidaan tällöin käyttää vain vapaaehtoisiin lisäpalveluihin. Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Oikeusministeriö, 2017, Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen? http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/1Em8rT7IF/Miten_valmistautua_EUn_tietosuoja-asetukseen.pdf
 6. 6. Julkaisuluvat
 7. 7. Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille, esim. julkaisu netissä ▪ Asiakkaat ▪ Pyydä suostumus, jos julkaiset tai luovutat ulkopuolisille asiakkaiden henkilötietoja. ▪ Poikkeus: jos tiedot on kerätty nimenomaan julkaisua varten ja siitä on informoitu. ▪ Työntekijät ▪ Työnantaja saa julkaista työntekijöiden nimet, tehtävänimikkeet ja työyhteystiedot. ▪ Työntekijän suostumusta ei tarvita, jos julkaisu on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista työtehtävien kannalta, esim. tarve olla tavoitettavissa. ▪ Kuvan julkaisussa on syytä harkita, kuuluuko työtehtävään olla tunnistettavissa. ▪ Tietoa työntekijän lomasta ja sairaslomasta ei saa kertoa ilman henkilön suostumusta. Voidaan sanoa, että henkilö ei ole paikalla. ▪ Työnantaja ei saa kertoa muille työsuhteen päättämisestä, irtisanomisen perusteista tai irtisanomisilmoituksen sisällöstä. Voi sanoa, että henkilö ei ole enää ko. työssä. Lähteet: Tietosuojavaltuutetun toimisto, Usein kysyttyä työelämästä, https://tietosuoja.fi/usein-kysyttya-tyoelama, Työelämän tietosuojan käsikirja, 21.6.2018 (oppaasta on tulossa päivitetty versio) 7
 8. 8. Henkilötietojen luovuttaminen ja julkaisu 8  Henkilötietoja voi julkaista netissä vain rekisteröidyn/alaikäisen huoltajan suostumuksella tai jos siitä on nimenomaisesti laissa säädetty.  Viranomaisen pitää varmistua, että annettaessa henkilörekisteristä tietoja sähköisesti saajalla on oikeus tallettaa ja käyttää niitä (JulkL 16 §).  Vaikka tiedot olisivat periaatteessa ”julkisia”, ei niitä saa luovuttaa kenelle tahansa.  Netissä julkaistuja tietoja voitaisiin käyttää väärin.  Rekisterinpitäjän tehtävä on arvioida riskit ja päättää, miten toimitaan.  Suostumus on käytännössä esimerkiksi:  Suostumus tietojen julkaisulle haku-/ilmoittautumislomakkeessa  Julkaisuluvat esimerkiksi kuviin ja videoihin  Muilla tavoin kysytyt ja saadut suostumukset
 9. 9. Yhteystietojen jakaminen koteihin 9 Listan teko huoltajien toimesta:  Huoltajat voivat laatia ja jakaa yhteystietolistan itsenäisesti esimerkiksi vanhempainillassa, jolloin kyse on yksityishenkilöiden toiminnasta, ei päiväkodin/koulun. Listan teko päiväkodin/koulun toimesta:  Huoltajille voidaan kertoa yhteystietolistan teosta, ja pyydetään ilmoittamaan ne tiedot, jotka he haluavat jakaa muille huoltajille. Tietojen anto päiväkodin/koulun rekisteristä:  Jos yksittäinen huoltaja pyytää toisen huoltajan yhteystietoja, tiedot voisi periaatteessa antaa, jos ne ovat julkisia eli esimerkiksi puhelinnumero ei ole salainen. - Huom. rekisteröidyt voivat kieltää yhteystietojensa luovuttamisen muille.  Salassa pidettäviä yhteystietoja ei voi luovuttaa ilman suostumusta. Salassapito tai turvakielto tulee merkitä asiakasrekisteriin. Lähde: OPH, 2013, Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa, http://www.oph.fi/download/152370_julkisuus_ja_tietosuoja_opetustoimessa.pdf
 10. 10. Valokuvat ja videot 10 ▪ Tunnistettavan henkilökuvan julkaisuun on yleensä syytä pyytää lupa. ▪ Jokaisen on katsottu omistavan persoonansa ns. kaupalliset oikeudet. ▪ Valokuvan tai videon tekijänoikeudet tai lähioikeudet ovat kuvaajalla. Kuvan julkaisulle tarvitaan tekijän lupa. ▪ Kuvan julkaisun voi estää esim. kotirauha, yksityisyyden suoja tai kuvassa näkyvän teoksen tekijänoikeudet. ▪ Jonkun muun julkaiseman kuvan levittäminen voi olla kiellettyä esim. tekijänoikeuksien tai sen loukkaavuuden takia. ⬞ Esim. noloista tilanteista tai kiusaamistarkoituksessa otettuja kuvia ei saa levittää.
 11. 11. Lasten kuvien jakaminen päiväkodin nettisivuilla tai some-kanavissa vaatii aina suostumuksen 11 Kuvakaappaus: Yle, 10.2.2017, https://yle.fi/uutiset/3-9451904
 12. 12. Julkaisulupa päiväkodeille ja kouluille 12  Tämä julkaisulupa on vapaasti käytettävissä.  Saatavina Google Drivessa: https://docs.google.com/do cument/d/1ObAtxeYjtp9KRe gV0s0jI2L- pfueGWVmbmv4paertSk/edi t?usp=sharing  PDF-versio: https://drive.google.com/fil e/d/1iHgvNR-VZq_- 4cIUuh4NR2FFz3PVa5g3/vie w?usp=sharing
 13. 13. Julkaisuluvan voimassaolo ja peruminen ▪ Määrittele julkaisuluvan pyynnössä tarkasti, mitä ja missä aiotaan julkaista. ▪ Pyydä julkaisulupa määräajaksi, esimerkiksi 1-2 vuodeksi kerrallaan. ▪ Jos julkaisuluvat pyydetään paperilomakkeella, suostumukset voidaan tallentaa sähköiseen henkilötietorekisteriin, jonka jälkeen paperilomakkeet voi poistaa. ▪ Jos julkaisulupa on sähköisessä asiointikanavassa oleva suostumus-valinta, niin sen voimassaolo on silti syytä tarkistaa määräajoin, esimerkiksi kerran vuodessa. ▪ Julkaisuluvan täytyy olla voimassa silloin, kun julkaisu tehdään. Jos julkaisulupa perutaan/päättyy myöhemmin, ei aiemmin tehtyjä julkaisuja tarvitse automaattisesti poistaa. ▪ Jos huoltaja pyytää julkaisun poistamista, se on suositeltavaa tehdä, mikäli poisto ei vaadi kohtuutonta työtä. ▪ Vaka-järjestäjä voi tehdä oman linjauksen, poistetaanko vanhat julkaisut esimerkiksi nettisivuilta ja some-kanavista tietyn ajan päästä. 13
 14. 14. Huhtasaari & oppilasjuliste -tapaus tarkemmin: https://harto.wordpress.com/2018/10/03/huhtasaaren-jakaman-oppilastyon-tekijanoikeudet-ja-tietosuoja/ Henkilötietojen ja teosten julkaisussa on syytä muistaa, että julkaisun jälkeen myös muut voivat jakaa ja lainata niitä – joskus yllättävillä tavoilla.
 15. 15. Kysymys: tapahtumissa kuvaaminen 15  Päiväkodin/koulun tapahtuma ei ole yksityinen tilaisuus, joten kuvaaminen on yleensä sallittua.  Jos kuvaaminen tapahtuu päiväkodin/koulun toimesta, tulee kuvien julkaisulle pyytää suostumus niissä olevilta oppijoilta ja alaikäisten huoltajilta, sillä se ei ole opetuksen järjestämiseen liittyvää henkilötietojen käsittelyä.  Tapahtuman kuvaaminen ei synnytä henkilötietorekisteriä, jos kuvaaminen tehdään vain toimituksellisia tai taiteellisia tarkoituksia varten.  Päiväkoti/koulu ei ole vastuussa tapahtuman vierailijoiden tekemästä kuvaamisesta tai kuvien julkaisusta, eikä sillä ole oikeutta kieltää sitä.  Kuvien julkaisua säätelee laki. Esimerkiksi yksityiselämää loukkaavia kuvia ei saa julkaista ja kuvien kaupalliseen käyttöön tarvitaan lupa. Sen sijaan kuvien julkaisu journalistisessa tarkoituksessa esim. paikallislehdessä on sallittua. • Saako päiväkodin tai koulun tapahtumissa ottaa kuvia ja videoita esimerkiksi nettisivuilla julkaistavaksi? • Syntyykö tapahtumien kuvista tai videosta henkilötietorekisteri? • Pitääkö kuvaaminen kieltää tapahtuman vierailijoilta?
 16. 16. Tietosuoja sosiaalisessa mediassa
 17. 17. Työnantajan laitteet ja ohjelmat 17 ▪ Työnantajan laitteita ja ohjelmia käytetään vain työhön liittyvin tarkoituksiin. ▪ Sivulliset kuten perheenjäsenet eivät saa käyttää työnantajan laitteita tai järjestelmiä. ▪ Omia tunnuksia, salasanoja tai muita tunnisteita ei saa luovuttaa ulkopuolisille tai säilyttää niin, että muut saavat ne tietoonsa. ▪ Työpuhelimessa tai -tietokoneessa olevia tietoja ei tule tallentaa henkilökohtaisille tallennusvälineille. ▪ Työpuhelimeen ei tulisi tallentaa henkilökohtaisen elämän tietoja. ▪ Työpuhelut hoidetaan niin, että sivulliset eivät kuule niitä.
 18. 18. Lasten/oppijoiden tiedot somepalveluissa 18  Noudata aina rekisterien käyttötarkoituksia ja somea koskevia ohjeistuksia!  Pyydä suostumukset ja muista rekisteröityjen ja huoltajien informointi, jos somepalveluun aiotaan tallentaa henkilötietoja.  Tarkista palvelun käyttöehdot eli sopimus:  Onko palvelu EU:ssa vai sen ulkopuolella?  Onko palvelussa ikärajaa?  Mitä henkilötietoja vaaditaan käyttäjiltä?  Onko sopimusta henkilötietojen käsittelystä organisaatioille?  Mitä oikeuksia palvelu saa sisältöihin?  Jälkihoito: henkilötietojen ja viestien poisto.
 19. 19. Sovellukset kysyvät usein kontaktitietoja… Kuvakaappaukset: Somepalvelut 2019-2020 19 Jos puhelimessasi on esimerkiksi asiakkaiden henkilötietoja, älä luovuta niitä sovelluksille ilman suostumusta!
 20. 20. Erota oma ja ulkopuolinen rekisteri 20 Rekisteriin kerätyt henkilötiedot (organisaatio rekisterinpitäjänä) Ulkopuolinen verkkopalvelu (toinen rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä) Henkilötietoja voidaan luovuttaa ulkopuoliselle taholle tai verkkopalvelulle vain, jos 1) palvelun kanssa on sopimus henkilötietojen käsittelystä 2) tai luovutukseen on saatu rekisteröidyn suostumus. Ulkopuolista verkkopalvelua voidaan käyttää viestintään rekisteröityjen kanssa myös silloin, kun aloite tulee rekisteröidyltä. Tätä voidaan pitää suostumuksena ko. palvelun käyttöön. Jos henkilötietoja kerätään ulkopuolisen palvelun kautta, siihen tulee olla oikeusperuste. Samalla pitää hoitaa informointivelvollisuus.
 21. 21. Tietosuojan huomiointi sosiaalisen median profiileissa Kuvakaappaus: HSL:n Facebook-sivun tiedot-välilehti, https://www.facebook.com/helsinginseudunliikenne/about/?ref=page_internal (7.10.2020) 21  Kerro someprofiilissa siitä vastaava organisaatio eli rekisterinpitäjä  Jos mahdollista, linkitä tietosuojaseloste  Voivatko asiakkaat ottaa yhteyttä esim. yksityisviestillä?  Mitä muita (turvallisempia) tapoja asiakkailla on yhteydenottoon?
 22. 22. Facebook-sivujen ja ryhmien ylläpitäjän asema  Facebook-sivua ylläpitävä organisaatio voidaan katsoa yhteisrekisterinpitäjäksi Facebookin kanssa. Vastaava tilanne voi olla muissakin somepalveluissa.  Katso ”Sivun kävijätietojen hallinnoija -lisäys” (sopimus yhteisrekisterinpidosta): https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum#  Käytännön toimenpiteet:  Tunnista Facebook-sivun rekisterinpitäjä ja käsittelyn oikeusperuste. Ilmoita sivun tiedoissa siitä vastaava organisaatio.  Lisää tietosuojaseloste Facebook-sivun tietoihin privacy policy -kohtaan.  Jos saat sivun kävijöiltä tai viranomaisilta GDPR:n mukaisia pyyntöjä, välitä ne viipymättä Facebookille tällä lomakkeella: https://www.facebook.com/help/contact/308592359910928  Facebook-ryhmien perustaminen organisaation toimesta on sallittua, mutta jos organisaatio liittää ryhmään jäseniä, tulee siihen pyytää suostumukset etukäteen.  Jos keräät Facebook-ryhmän kautta henkilötietoja (nimi, kuvia tms.) Facebookin ulkopuolelle, pyydä siihen etukäteen suostumus ja informoi henkilötietojen käytöstä. 22
 23. 23. WhatsApp päiväkodissa • Käyttöehdot sallivat ainoastaan henkilökohtaisen käytön.  Tunnus on aina sen rekisteröineen henkilön, ei organisaation.  Työkäyttöä ei kielletä, mutta sitä varten WA:ta ei ole tehty. • Teknisesti turvallinen: vahva päästä päähän -salaus. • OPH sallii WhatsAppin käytön, mutta opetuksen järjestäjän on syytä ohjeistaa, saako WhatsAppia käyttää ja mitä silloin tulee huomioida.  Tarkista linjaus ja ohjeet ennen kuin käytät! • WhatsApp-sovelluksen käyttö tarkoittaa puhelimessa olevien yhteystietojen luovuttamista WhatsAppille (Facebook-konsernille).  Pyydä suostumus huoltajalta ennen kuin tallennat puh.nron kännykkään, johon on asennettu WhatsApp.  WA:n käytön tulee olla aidosti vapaaehtoinen valinta. Organisaatiossa huomioitavaa: • Jos WhatsApp-viestintä sallitaan, sen kontrollointi on vaikeaa. • WhatsAppin käyttöön on suositeltavaa olla työpuhelin • Työnantajalla ei ole oikeutta lukea työntekijän WhatsApp-viestejä. • WhatsAppin käyttö on huomioitava organisaation henkilötietojen käsittelyssä, esim. riskien arviointi ja maininta tietosuojaselosteessa. • Organisaatioprofiilin voi luoda vain WhatsApp Business -sovelluksessa. WhatsAppin käyttöehdot: https://www.whatsapp.com/legal/ OPH, Oppimissovellusten, sosiaalisen median palveluiden ja digitaalisten pelien käyttö opetuksessa, 31.7.2020, https://www.oph.fi/fi/oppimissovellusten-sosiaalisen- median-palveluiden-ja-digitaalisten-pelien-kaytto-
 24. 24. Kysymys: sijaisryhmä WhatsAppissa 24  WhatsAppin työkäyttöön on aina suositeltavaa olla työpuhelin.  Organisaation nimissä tehtävässä toiminnassa tulee käyttää WhatsApp Business -versiota, sillä kuluttajaversio on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön.  WhatsApp Business sisältää sopimuksen henkilötietojen käsittelystä (DPA).  Tietoja siirretään Yhdysvaltoihin EU:n mallisopimuslausekkeiden perusteella.  Henkilötietojen käsittelystä WhatsAppissa on syytä tehdä riskiarviointi ja tarvittaessa vaikutustenarviointi.  Rekisteröidyille tulee informoida (mm. tietosuojaselosteessa) WhatsAppin käytöstä yhteydenpidossa ja sen tulee olla rekisterin henkilötietojen käyttötarkoituksen mukaista.  Mikäli WhatsAppin käytöstä ei ole informoitu etukäteen, pyydä suostumukset WhatsAppin käyttöön.  Tarvittaessa oma rekisteri ja tietosuojaseloste. Lähteenä mm. OPH, Oppimissovellusten, sosiaalisen median palveluiden ja digitaalisten pelien käyttö opetuksessa, 31.7.2020, https://www.oph.fi/fi/oppimissovellusten-sosiaalisen-median-palveluiden-ja-digitaalisten-pelien-kaytto-opetuksessa • Mitä pitää ottaa huomioon, jos kunta tai muu työnantaja kokoaa esimerkiksi sijaisia WhatsApp-ryhmään ja tarjoaa keikkavuoroja sitä kautta?
 25. 25. Milloin ja mihin opetuksessa tarvitaan suostumus? ▪ Kun julkaistaan henkilötietoja tai oppijoiden tuotoksia. ⬞  Suostumus henkilötietojen tai tuotosten julkaisulle. ▪ Kun oppijoiden henkilötietoja tallennetaan sovellukseen tai verkkopalveluun, joka ei ole opetuksen järjestäjän hallinnoima (ulkopuolinen rekisterinpitäjä). ⬞  Suostumus henkilötietojen siirrolle ja käsittelylle ko. sovelluksessa tai palvelussa. ▪ Kun käytetään palvelua, joka voi siirtää tietoja EU:n ulkopuolelle. ⬞  Suostumus henkilötietojen siirrolle ko. palveluun ja maahan. ▪ Kun käytetään oppijoiden henkilötietoja vapaaehtoisten lisäpalvelujen tuottamiseen, jotka eivät ole välttämättömiä opetuksen kannalta. ⬞  Suostumus henkilötietojen käytön perusteena ko. palveluille. ▪ Kun tehdään oppijoita koskevaa profilointia ja automaattisia päätöksiä. ⬞  Suostumus automaattiselle päätöksenteolle. 25
 26. 26. Esimerkki: Naantalin kunnan varhaiskasvatuksen tietosuojaohjeistus 26 http://aleksis.naantali.fi/poytakirjat/ kokous/20193064-6-1.PDF Sisältö: 1. Tietosuoja-ohjeistuksen käsitteitä 2. Valokuvaaminen ja videointi 3. Lapsen tekemien töiden ja teosten esillä pito 4. Lasten ja henkilöstön tunnistetiedot 5. Sähköposti ja some-ohjeita
 27. 27. 27 Kysymyksiä tai kommentteja? Yhteystiedot Harto Pönkä 0400500315 @hponka harto.ponka@innowise.fi https://www.innowise.fi/ Kiitos!

×