Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Digitale metoder i kulturskolen

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Digital undervisning
Digital undervisning
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 69 Ad

More Related Content

Recently uploaded (20)

Advertisement

Digitale metoder i kulturskolen

 1. 1. Digitale metoder i kulturskolen Bergen 4. november 2022 Håkon Kvidal hakon.kvidal@nmh.no
 2. 2. Her finner du lysarkene: http://kvidal.no/wp/digitale-metoder-i- kulturskolen/ Trådløst nett:
 3. 3. Disposisjon Del 1 Hva er digital didaktikk? Hvorfor digital didaktikk? Del 2 Hvordan? Digitaldidaktiske metoder - Video Del 3 Digitalt læringsmiljø Del 4 Avslutning
 4. 4. Digital didaktikk er kunsten å undervise i digitale omgivelser.
 5. 5. Profesjonsfaglig digital kompetanse Digital kompetanse Fag- kompetanse Pedagogisk kompetanse Digital fagkunnskap Digital pedagogisk kompetanse Pedagogisk fagkunnskap Profesjonsfaglig digital kompetanse
 6. 6. Hvorfor digital didaktikk?
 7. 7. For å være relevant må vi bruke medier og metoder som oppleves som relevante.
 8. 8. Marshall McLuhan The medium is the message.
 9. 9. Hvorfor digital didaktikk? • Økt fleksibilitet for elev og lærer Eks: med forhåndsinnspilt video kan lærer og elev velge tid og sted. • Tilpasset opplæring. Elevtilpasning. Nivå, tempo. • Kontinuitet. Hyppigere kommunikasjon. • Tilgjengelighet, desentralisert tilbud.
 10. 10. Gjennom arbeid med digital didaktikk tar vi ansvar for at • det utvikles undervisningsressurser av høy kvalitet • nye læringsmetoder utvikles med utgangspunkt i kunstfagets innhold • musikkutøvelse og beskjeftigelse med kunstfag byr på mulighet for sansebasert erfaring og at elevene får mulighet til å ta egne, personlige valg.
 11. 11. Oppgave Hva husker du fra det som er blitt presentert så langt? 1 minutt
 12. 12. Disposisjon Del 1 Hva er digital didaktikk? Hvorfor digital didaktikk? Del 2 Hvordan? Digitaldidaktiske metoder Del 3 Digitalt læringsmiljø Del 4 Avslutning Videoopptak Undervisning i nettmøte Praktisk oppgave Samspill via nett Dybdelæring og refleksjon Gruppeoppgave Utfordringer SAMR
 13. 13. Disposisjon Del 1 Hva er digital didaktikk? Hvorfor digital didaktikk? Del 2 Hvordan? Digitaldidaktiske metoder Del 3 Digitalt læringsmiljø Del 4 Avslutning Videoopptak Undervisning i nettmøte Praktisk oppgave Samspill via nett Dybdelæring og refleksjon Gruppeoppgave Utfordringer SAMR
 14. 14. Bruksområder for innspilt video • Elev gjør opptak på timen, med egen telefon, av lærerens forklaring og musisering. • Instruksjonsvideo • Videoopptak av elevens musisering som mål for opplæringen, (istedenfor konsert)
 15. 15. Bruksområder for innspilt video • Dialog med video (asynkron dialog) • Lyd- og videoopptak for å se og/eller lytte til eget spill. • Inkludere/informere/involvere foreldre • Elev gjør opptak av egen øving
 16. 16. Keep it simple! Emilie Nicolson
 17. 17. …eller komplisert!
 18. 18. Noen tips når du skal lage instruksjonsvideo 1. Presis introduksjon. «Denne videoen handler om». 2. Til poenget! Unngå utenomsnakk. 3. Unngå redigering. Keep it simple! 4. Blikk skaper kontakt. Se i kamera. 5. Elevaktivitet. 6. Vis med bilder, visualiser. 7. Liggende format 8. Finn noen gode instruksjonsvideoer og lær av dem. Søk på nettet: How To create instructional videos
 19. 19. John Dewey: «Learning by doing» Har det noen relevans i forbindelse med instruksjonsvideo? Tenk på videoen som en læringsressurs, som skal legge til rette for elevens læring.
 20. 20. Videoopptak med smarttelefon • De fleste mobiltelefoner har to kamera. Kameraet på baksiden har vanligvis høyere oppløsning enn det på framsiden. • Tørk av kameralinsa før opptak (!) • Bruk kamerastativ og plasser kamera i øyehøyde. • Trykk og hold på bildet der det skal stilles skarpt (fokus), vanligvis ansiktet.
 21. 21. Videoopptak med telefon (2) • Kamera-appen justerer eksponeringen automatisk = lyset varierer. Lås eksponering, slik: • iOS: Trykk og hold (en liten stund) på det punktet i bildet som skal være i fokus, f.eks. ansiktet. • Android: Ulike telefoner har forskjellige kamera- apper med forskjellige muligheter. Kanskje har din kamera-app mulighet for å låse lyset (AF/AE lock)? Hvis ikke, bruk "Open Camera"-appen, trykk på skjermen på objektet som skal være i fokus, f.eks. ansiktet, og lås eksponeringen med hengelåssymbolet. • Liggende format • Format: Minst 1080p: • iOS: Innstillinger – Bilder og Kamera – Ta opp video – 1080p HD ved 30 bps • Android: I kamera app – Innstillinger/tannhjul – Videooppløsning (el.likn.)
 22. 22. Bildeutsnitt (framing)
 23. 23. Bildeutsnitt (framing)
 24. 24. Bildeutsnitt • Rule of third • Halvnært • Vinkel (angle) https://youtu.be/NuhWNJr89u8 https://youtu.be/Sl6iZBDS3gc
 25. 25. Lys • Basic three point lighting https://youtu.be/NVIbirzZn0M
 26. 26. Lagre og dele video med skylagring 1. Velg videoen som skal deles 2. Trykk på delesymbolet 3. Velg hvor du vil lagre videoen. Om Dropbox, YouTube og Google Drive appene er installert kan du dele med dem. 4. Når videoen er lagret «i skyen» kan du gi andre tilgang ved å dele lenken til videoen i SpeedAdmin.
 27. 27. Disposisjon Del 1 Hva er digital didaktikk? Hvorfor digital didaktikk? Del 2 Hvordan? Digitaldidaktiske metoder Del 3 Digitalt læringsmiljø Del 4 Avslutning Videoopptak Undervisning i nettmøte Praktisk oppgave Samspill via nett Dybdelæring og refleksjon Gruppeoppgave Utfordringer SAMR
 28. 28. Å undervise i nettmøte er noe annet enn ansikt-til-ansikt.
 29. 29. Undervisning i nettmøte • Andre metoder for å forstå hva eleven tenker, gjør, opplever og forstår. • Andre arbeidsoppgaver for eleven. • Andre undervisningsmetoder.
 30. 30. Undervisning i nettmøte • Forskning viser at så snart student og lærer er blitt vant til situasjonen fungerer undervisningen godt. Den vesentlige interaksjonen beholdes. (Kruse, Harlos, Callahan & Herring 2013) • Det vil oppstå uforutsette ting, akkurat som i ansikt-til-ansikt undervisning. Du vil f.eks. oppleve at det blir avbrudd og forsinkelser. Hvordan forholder du deg til dette?
 31. 31. Undervisning i nettmøte • Plan og struktur. Krever (i starten) mer forberedelse enn ansikt-til-ansikt (vi, lærerne må øve!) • Tydelighet både muntlig og visuelt. Begrepsapparat. Viktig å etablere å bruke begreper man er enige om. • Hvordan få innsikt i studentens forståelse/beherskelse/læring?
 32. 32. Den tenkende, reflekterende elev. Gi en oppgave og utforsk. Oppsummer erfaring. Gjenta for å forbedre og for å erfare om metoden er effektiv. Krever aktiv problemløsning hos eleven. Tidligere NMHstudent om nettund.: «Der vi støtte på utfordringar som eleven ikkje forsto eller fann ei løysing på, gjorde kommunikasjonsformatet at samtale og aktiv problemløysing frå eleven måtte til; kva kunne vera årsaka til problemet?» Auguste Rodin: Tenkeren
 33. 33. Undervisning i nettmøte Felles evaluering på slutten av undervisningsøkta: • Musikkfaglige utfordringer • Kommunikasjonstekniske utfordringer • Didaktiske utfordringer
 34. 34. Tips for bedre lyd i nettmøte 1. For god og tydelig gjengivelse av tale bør mikrofonen plasseres nært lydkilden. Bruk en ekstern mikrofon, gjerne hodetelefonene til din smarttelefonen, som vanligvis har en mikrofon på ledningen. 2. Bruk ekstern mikrofon slik at mikrofon kan plasseres for best mulig lyd og kamera plasseres for best mulig bilde. Bruk retningsfølsom mikrofon (kardioide karakteristikk) og pek mikrofonen mot lydkilden.
 35. 35. Tips for bedre lyd i nettmøte 3. Alle møtedeltakere bør benytte “Original sound” ( Zoom) eller «Nøyaktig gjengivelse av musikkmodus/Aktiver lydmodus med High fidelity» (Teams). Bedre lydkvalitet men krever større båndbredde. 4. Deaktiver eller sett «Demping av støy» (Teams) eller «Supress background noise» til Lav/Minimum. 5. Bruk hodetelefoner.
 36. 36. Tips for bedre lyd i nettmøte 6. For en balansert gjengivelse av instrumenter bør man ikke plassere mikrofonene nærmere enn instrumentets størrelse. Om instrumentet for eksempel er en meter langt, plasseres mikrofonen minst en meter unna instrumentet. Om avstanden mellom lydkilde og mikrofon økes vil refleksjonene (etterklangen) fra rommet høres tydeligere. 7. Ved stor avstand mellom deg og mikrofonen blir taletydeligheten dårligere, så beveg deg gjerne nærmere mikrofonen når du snakker.
 37. 37. Tips for bedre lyd i nettmøte 8. Har du tilgang til å spille i et stort rom er det ofte bedre enn et lite. Stå gjerne så langt unna vegger som mulig, men ikke midt i rommet. Akustiske instrumenter klinger vanligvis best (slik vi er vant med å høre dem) når direktelyden fra instrumentet blandes med refleksjonene fra rommet. Dette forutsetter imidlertid at refleksjonene klinger godt, dvs. at rommet egner seg for musikkutøvelse. De færreste rom i private hjem gjør det. Kanskje er det bedre å velge et rom med lite refleksjon (etterklang) da det gir bedre tydelighet? Porøse materialer, slik som tepper og tekstiler gir lite etterklang. Kanskje er det soverommet, med åpne dører på klesskapene (porøse absorbenter) som er det rommet med minst etterklang hos deg?
 38. 38. Tips for bedre lyd i nettmøte 9. Gjør noen prøveopptak med ulike mikrofonplasseringer og i ulike rom for å finne en plassering som gjengir stemme og instrument på best mulig måte. 10. Dersom du spiller instrument ved et bord eller andre harde flater legg en duk, eller et teppe på bordet for å dempe de tidlige refleksjonene. 11. Kan du gjøre et videoopptak og dele det, istedenfor å ha nettmøte? I et nettmøte reduseres lydkvaliteten for å redusere datamengde og bedre stabiliteten. Hvis du gjør opptak får du bedre lydkvalitet.
 39. 39. Disposisjon Del 1 Hva er digital didaktikk? Hvorfor digital didaktikk? Del 2 Hvordan? Digitaldidaktiske metoder Del 3 Digitalt læringsmiljø Del 4 Avslutning Videoopptak Undervisning i nettmøte Praktisk oppgave Samspill via nett Dybdelæring og refleksjon Gruppeoppgave Utfordringer SAMR
 40. 40. Sampill via nett Networked Music Performance (NMP)
 41. 41. Forsinkelse (Latency) 5 meters 15 ms latency
 42. 42. Trinnvis og gjentagende forbedringsprosess • Som alt annet, øving hjelper! • Både for å • sette opp systemet for lavest mulig forsinkelse og best mulig lyd • utvikle effektive øvings- og samspill strategier • Tips: Prøv minst tre ganger, og se etter forbedringer mellom hver gang og i løpet av hver test før dere konkluderer.
 43. 43. Forskning på NMP • Meningsfullt samspill er mulig med «vanlig» datautstyr og nettilgang (som forbedres kontinuerlig) • Fordommer forhindrer, som f.eks. at forsinkelse umuliggjør samspill med vanlig utstyr og nettilgang, noe som ikke er tilfelle. • Konsekvensene av forsinkelse og synkronisering er godt dokumenterte, og for å lykkes med sampill over nett må disse tingene aksepteres som et karaktertrekk ved samspill på nett.
 44. 44. Forskning på NMP (2) • Det må legges til rette for å bygge sosiale relasjoner ved å sette av tid for uformell samtale, tilsvarende det som ofte skjer i en typisk samspillsituasjon. • Video benyttes mest ved samtale om musikken, og i liten grad ved musisering • Små ensembler og musikk med lav kompleksitet har større sjanse for suksess. Bygg videre!
 45. 45. Forskning på NMP (3) • Bygg fortrolighet med mediet over tid. • Samspill via nett fungerer trolig best når det allerede er etablert relasjoner. Best utbytte når det kombineres med tradisjonelle samspillformer.
 46. 46. Programvare for samspill via nett • Jamulus og Sonobus (gratis) • Lola - low latency audio visual streaming system. Høye krav til maskinvare og høyhastighets fibernett. • Kulturnett 3.0
 47. 47. Disposisjon Del 1 Hva er digital didaktikk? Hvorfor digital didaktikk? Del 2 Hvordan? Digitaldidaktiske metoder Del 3 Digitalt læringsmiljø Del 4 Avslutning Videoopptak Undervisning i nettmøte Praktisk oppgave Samspill via nett Dybdelæring og refleksjon Gruppeoppgave Utfordringer SAMR
 48. 48. Dybdelæring og refleksjon • Øvedagbok Tekst, podcast, bilder, video. • Digitalt læringsmiljø (Canvas) i kammermusikkundervisningen ved NMH
 49. 49. Disposisjon Del 1 Hva er digital didaktikk? Hvorfor digital didaktikk? Del 2 Hvordan? Digitaldidaktiske metoder Del 3 Digitalt læringsmiljø Del 4 Avslutning Videoopptak Undervisning i nettmøte Praktisk oppgave Samspill via nett Dybdelæring og refleksjon Gruppeoppgave Utfordringer SAMR
 50. 50. Utfordringer i digital didaktikk • Krever mer forberedelse (det er nytt) • Aldersforskjeller • Nettbasert undervisning: Utfordrende å etablere sosiale fellesskap, bli kjent.
 51. 51. Utfordringer i digital didaktikk • En gjentagende utviklingssyklus. Teste/prøve, reflektere, evaluere, forbedre, teste/prøve, evaluere, reflektere, forbedre osv. • Det optimale er trolig å kombinere digital didaktikk med andre metoder, nettundervisning og ansikt-til-ansikt. Blended learning – blandet læring
 52. 52. Utfordringer i digital didaktikk • Læring i teknologirike omgivelser er nytt, også for eleven.
 53. 53. Disposisjon Del 1 Hva er digital didaktikk? Hvorfor digital didaktikk? Del 2 Hvordan? Digitaldidaktiske metoder Del 3 Digitalt læringsmiljø Del 4 Avslutning Videoopptak Undervisning i nettmøte Praktisk oppgave Samspill via nett Dybdelæring og refleksjon Gruppeoppgave Utfordringer SAMR
 54. 54. SAMR
 55. 55. Disposisjon Del 1 Hva er digital didaktikk? Hvorfor digital didaktikk? Del 2 Hvordan? Digitaldidaktiske metoder Del 3 Digitalt læringsmiljø Del 4 Avslutning
 56. 56. Digitalt læringsmiljø • Kommunikasjon Meldinger, oppslagstavleforum/ diskusjon for grupper. • Læringsressurser Noter, videoer, lenker m.m. • Nettmøter (lydkvalitet) • Videoopptak og deling. • Elevaktivitet (deling og dialog mellom elever)
 57. 57. Disposisjon Del 1 Hva er digital didaktikk? Hvorfor digital didaktikk? Del 2 Hvordan? Digitaldidaktiske metoder Del 3 Digitalt læringsmiljø Del 4 Avslutning
 58. 58. Gruppeoppgave Tre personer i hver gruppe. Tre minutter, et minutt pr. person. Oppgave: Hvilke digitale metoder kunne du tenke deg å prøve i egen undervisning, og hvorfor?
 59. 59. Ordsky Hvilke digitale metoder kunne du tenke deg å prøve i egen undervisning? Join at slido.com #1918 429
 60. 60. Lærerrollen Den tradisjonelle undervisningens vekt på informasjonsformidling Informasjonssamfunnet
 61. 61. Arne Krokan Professor i sosiologi, NTNU De som endrer sine arbeidsmåter lykkes i den nye digitale virkeligheten. De som ikke endrer, får problemer.
 62. 62. Del kunnskap og organiser erfaringsutveksling i kollegiet.
 63. 63. Noen anbefalinger • Kompetanseutvikling • Utvikle digital infrastruktur • Etabler arenaer for utviklingsarbeid • Det bør utvikles kvalitetsindikatorer • Behov for samordning og ledelse • Det trenges skeptikere og optimister. Telemarksforskning (2021): «Ikke noe TikTok, digital didaktikk, takk». Kulturskolenes erfaringer og læringsutbytte ved bruk av digitale medier under koronapandemien.
 64. 64. Vil digital didaktikk revolusjonere kulturskolene? Nei! The Most Persistent Myth https://www.youtube.com/watch?v =GEmuEWjHr5c
 65. 65. Referanser Ikke noe TikTok - digital didaktikk, takk (rapport, Telemarksforsking, 2021) https://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/7921/orig/ 2021%20Ikke%20noe%20TikTok,%20digital%20didaktikk,%20tak k%20-%20Telemarksforsking.pdf Networked Music Performance with Lola. Lola is a low latency audio visual streaming system that enables real time rehearsing and performing with musicians at remote locations. https://nmh.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id= d65b5327-9e16-4e47-a3ae-adfa00b506ba Sonobus. Gratis programvare for samspill via internet. https://nmh.instructure.com/courses/8810/pages/sonobus?mo dule_item_id=70128 Jamulus. Gratis programvare for samspill via internet. https://nmh.instructure.com/courses/8810/pages/jamulus?mod ule_item_id=70127 Krumsvik i Otnes, Hildegunn (red.) (2009): Å være digital i alle fag, Ein ny digital didaktikk, s. 230. Kunnskapsforlaget, Oslo. This will revolutionize education. https://www.youtube.com/watch?v=GEmuEWjHr5c Digital natives https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_native Iorwerth, Miriam; Knox, Don (2019): The application of Networked Music Performance technology to access ensemble activity for socially isolated musicians

Editor's Notes

 • Både studenter og lærer har et metode repertoar. Gejjnom år lang erfaring har vi etablert et metodereprtoar. Både studenter og lærer. Vi må være oss dette bevisst. Ta et steg til siden, betrakte metoden og spørre oss. Er denne metoden effektiv i denne sammnehengen, innen disse rammene, med denne studenten, med dette fagstoffet osv. Refleksjon om kring undervisning. Ktisk bevissthet. En like stor utfordring for studenten som for læreren, men læreren har et større ansvar og større påvirkningsmulighet. .

  Det finnes ingen teknlogi som gjør at situasjonen blir tilsvarende ansikt til ansikt.
  Mer teknologi innebærer ofte høyere kompleksistet. Mer krevende. Retenke undervisningsmetodene. Videreutvikle. Utprøving og erfaringsdeling.
 • Video kan fortelle mer enn tusen ord, og kan være et effektivt verktøy i undervisningen 
 • Video kan fortelle mer enn tusen ord, og kan være et effektivt verktøy i undervisningen 
 • Både studenter og lærer har et metode repertoar. Gejjnom år lang erfaring har vi etablert et metodereprtoar. Både studenter og lærer. Vi må være oss dette bevisst. Ta et steg til siden, betrakte metoden og spørre oss. Er denne metoden effektiv i denne sammnehengen, innen disse rammene, med denne studenten, med dette fagstoffet osv. Refleksjon om kring undervisning. Ktisk bevissthet. En like stor utfordring for studenten som for læreren, men læreren har et større ansvar og større påvirkningsmulighet. .

  Det finnes ingen teknlogi som gjør at situasjonen blir tilsvarende ansikt til ansikt.
  Mer teknologi innebærer ofte høyere kompleksistet. Mer krevende. Retenke undervisningsmetodene. Videreutvikle. Utprøving og erfaringsdeling.
 • Både studenter og lærer har et metode repertoar. Gejjnom år lang erfaring har vi etablert et metodereprtoar. Både studenter og lærer. Vi må være oss dette bevisst. Ta et steg til siden, betrakte metoden og spørre oss. Er denne metoden effektiv i denne sammnehengen, innen disse rammene, med denne studenten, med dette fagstoffet osv. Refleksjon om kring undervisning. Ktisk bevissthet. En like stor utfordring for studenten som for læreren, men læreren har et større ansvar og større påvirkningsmulighet. .

  Det finnes ingen teknlogi som gjør at situasjonen blir tilsvarende ansikt til ansikt.
  Mer teknologi innebærer ofte høyere kompleksistet. Mer krevende. Retenke undervisningsmetodene. Videreutvikle. Utprøving og erfaringsdeling.

×