Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Ringvirkninger av nytt nasjonalmuseum 150313

Ringvirkninger av nytt nasjonalmuseum 150313

Download to read offline

Potensielle ringvirkninger og økt tilstrømning til Oslo som følge av bygging av nytt nasjonalmuseum på Vestbanen. Presentasjon fra framleggelse av rapport 15.3.13. Les hele rapporten her: http://virke.no/eway/default.aspx?pid=302&e=0&trg=Left_9044&Main_8836=9043:0:10,3866:1:0:0:::0:0&Left_9044=8932:467873::1:9045:1:::0:0&__tag=467873

Potensielle ringvirkninger og økt tilstrømning til Oslo som følge av bygging av nytt nasjonalmuseum på Vestbanen. Presentasjon fra framleggelse av rapport 15.3.13. Les hele rapporten her: http://virke.no/eway/default.aspx?pid=302&e=0&trg=Left_9044&Main_8836=9043:0:10,3866:1:0:0:::0:0&Left_9044=8932:467873::1:9045:1:::0:0&__tag=467873

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Ringvirkninger av nytt nasjonalmuseum 150313

 1. 1. Nytt Nasjonalmuseum - Økonomiske ringvirkninger og potensial 18.03.2013
 2. 2. Agenda Lunchseminar 15.3.13. Restaurant Alfred Kl 13.-14.30 Innlegg ved: • Hadia Tajik, kulturminister • Audun Echoff, direktør Nasjonalmuseet • Vibeke Hammer Madsen, adm.dir. Hovedorganisasjonen Virke Forberedte kommentarer ved: • Tor Sannerud, VisitOslo • Øyvind Eikaas, Color Line • Karin Holme, Hotel Continental Mer informasjon Hilde C. Solheim, direktør Reiseliv og Kultur Virke, tlf. 906 56 887 Jean-Yves Gallardo, kommunikasjonsdirektør Nasjonalmuseet, tlf. 992 89 629
 3. 3. Samspill Museer, Profilbygg Handel Turisme, hotell, Musikk, fjordopplevelse Kart: © www.avinet.no Matopplevelse • Astrup Fearnley , Foto: Nic Lehous. ©Tjuvholmen KS • Nytt Nasjonalmuseum: Arkitekt Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von • Den Norske Opera og Ballett: krediteres Erik Berg Architekten mbH, MIR kommunikasjon AS og Statsbygg • Lambda: Illustrasjon av Mir/HerrerosArquitectos
 4. 4. Samspill Museer, Profilbygg Handel Turisme, hotell, Musikk, fjordopplevelse Kart: Matopplevelse © www.avinet.no • Steen & Strøm • Eger : Gatis Rozenfeldt
 5. 5. Samspill Museer, Profilbygg Handel Turisme, hotell, Musikk, fjordopplevelse Kart: © www.avinet.no Matopplevelse • Victoria, Nasjonal Jazzscene, Konsert med Beady Bell, Fotograf: Francesco Saggio • Maemo: kilde Maemo • Mathallen : Finn Ståle Felberg
 6. 6. Samspill Museer, Profilbygg Handel Turisme, hotell, Musikk, fjordopplevelse Kart: © www.avinet.no Matopplevelse • Peer Gynt, Kilde: http://www.peergynt.no/presse/pressefoto/bilde_19366.html • Color Line, Kilde: Foto: SCANPIX NORGE/Heiko Junge
 7. 7. Økt turisttilstrømming – alle områder spiller på lag Museer, Handel Profilbygg Økt tilstrømming, Levende sentrum Kart: © www.avinet.no Turisme, hotell, Musikk, fjordopplevelse Matopplevelse • Aker Brygge: Norwegian Property • Maemo : Maemo • Color Line: SCANPIX NORGE/Heiko Junge • Eger: Gatis Rozenfeldt • Lambda: Illustrasjon av Mir/HerrerosArquitectos • Nasjonal Jazzscene: Francesco Saggio • Mathallen : Finn Ståle Felberg • Den Norske Opera: Erik Berg • Astrup Fearnley, Foto: Nic Lehous. ©Tjuvholmen KS • Nasjonalmuseet: Arkitekt Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH, MIR kommunikasjon AS og Statsbygg
 8. 8. Økning på 200 000 gjestedøgn Fyller opp Hotel Continental i 2 år og 2 mnd*) *) 250 gjester per døgn
 9. 9. Eksempel på samlet etterspørsel (Direkte og indirekte effekt) Estimat sum økt omsetning i Oslo ved økning i antall besøkende, generert av aktiviteter tilgrensene til Nasjonalmuseet Økning inntekter i Nasjonalmuseet 14 mill 1) Samlet etterspørsel 520 mill Utenfor museet 506 mill Kilde: Nasjonalmuseet, Virke Analyse
 10. 10. Oppsummering • Urban kulturturisme er et stort og voksende segment i Europa og blant norske forbrukere • Norge og Oslo kan øke antall kulturturister gjennom investering i nytt nasjonalmuseum • Det finnes et stort potensial for økonomiske ringvirkninger av Nasjonalmuseet på Vestbanen MEN Det vil være byens samlede attraktivitet på kultur- og attraksjonsområdet, et godt tilbud om shopping, samt salgs- og markedstiltak fra næringsliv og reiseliv som gjør det mulig å hente ut en maksimal ”Nasjonalmuseum-effekt”. • Nytt Nasjonalmuseum: Arkitekt Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH, MIR kommunikasjon AS og Statsbygg
 11. 11. Økonomiske ringvirkninger av næringsvirksomhet Ringvirkninger kan deles inn i: • Direkte (primære): driftsavhengige virkninger som omsetning, lønn, ansatte, skatter etc. • Indirekte (sekundære): Etterspørsel som de direkte virkningene fører med seg, eksempelvis virkninger for underleverandører • Induserte (sekundære):hvordan virksomheten påvirker endringer i produksjon og sysselsetting i regionen. Medfører virksomheten positive endringer (vekst) medfører det økte inntekter, noe som igjen fører til økt konsum, både offentlig og privat. • Katalytiske virkninger: Den betydning virksomheten representerer som lokaliseringsfaktor for næringslivet og befolkningen. • En summering av effektene fra disse to kategoriene gir de totale virkningene for samfunnet. Økonomiske ringvirkninger av næringsvirksomhet a) Direkte virkninger b) Indirekte c) Induserte virkninger virkninger Direkte og sekundære virkninger Katalytiske Totale virkninger virkninger Kilde: Graham (2008) gjengitt av Kjærland, Mathisen, Solvoll (2/2012), Magma
 12. 12. Eksempler på positiv omsetningseffekt av økt kunde-/turisttilstrømming Eksempler på positiv omsetningseffekt av økt kunde-/turisttilstrømming Ringvirkninger Økonomisk effekt BNP • Økt omsetning, økt verdiskaping b) Indirekte virkninger • Fra museet: - Museets kjøp av varer og c) Induserte virkninger a) Direkte virkninger tjenester • ”Første stopp” Oslo, Sysselsetting • For lokalmiljøet: • Økt aktivitet avler - Billett og butikk - Overnatting (hotell, mm) deretter andre - Restaurantinntekter destinasjoner økning i årsverk - Mat (retaurant, cafe, bar, mm) - Utleie av lokaler - Handel (kjøp av varer og - Omvisning mm tjenester) - Transport - Besøk i andre museer/profilbygg Skatter og avgifter • MVA • Personbeskatning • Skatt på overskudd Kilde: Virke Analyse
 13. 13. Utvikling besøkstall Den Norske Opera og Ballett Utvikling besøkstall Den Norske Opera og Ballett 300 000 280 000 276 962 275 518 260 000 275 739 240 000 Besøkstall 220 000 + 92% 200 000 på to år 187 235 180 000 160 000 140 000 143 378 144 246 120 000 100 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kilde: Utviklings- og kompetanseetaten, Oslo Kommune
 14. 14. Estimat besøkstall Nasjonalmuseet Utvikling besøkstall Nasjonalmuseet før og etter nybygg 1 200 000 1 045 000 Høyt 1 000 000 800 000 700 000 Nøkternt + 92% Besøkstall 600 000 544 370 + 29% 400 000 200 000 0 Før nybygg Etter nybygg (E) "Opera-vekst" Kilde: Nasjonalmuseet, Virke Analyse
 15. 15. Overnattinger i Oslo 2012, fordelt på formål Overnattinger i Oslo 2012, fordelt på formål 10 % Kurs, konferanse 43 % Yrke Ferie, fritid 46 % Ferie, fritid: 1,6 mill Overnattinger i alt: 3,6 mill Kilde: SSB
 16. 16. Overnattinger etter gjestenes nasjonalitet (pr mnd 2012) •… 450 000 Norge 403 440 400 000 Utlandet i alt 365 802 353 324 350 000 330 393 313 297 313 183 308 040 Antall overnattinger 300 000 222 131 271 722 252 929 201 616 250 000 228 078 223 969 205 640 214 203 211 386 202 921 200 000 219 050 239 778 191 836 181 389 150 000 163 145 150 123 149 673 100 000 181 309 164 186 147 684 110 376 116 190 50 000 79 886 94 133 64 933 71 540 73 846 68 262 61 713 - Kilde: SSB
 17. 17. Overnattinger etter gjestenes nasjonalitet (hotell og andre overnattingsbedrifter) •… 4 000 000 Norge Utlandet i alt 3 507 801 3 575 563 3 500 000 3 320 213 3 109 648 3 140 685 3 108 007 3 142 819 3 000 000 2 500 000 Overnattinger 2 261 507 2 341 505 2 056 464 1 932 894 1 988 966 1 980 425 2 047 642 2 000 000 1 500 000 1 000 000 1 176 754 1 263 749 1 246 294 1 234 058 1 151 719 1 127 582 1 095 177 500 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kilde: SSB
 18. 18. Effekt av økt turisttilstrømmingspotensial (1 000 NOK) Gjennomsnittlig forbruk per turist per døgn (NOK) Økning antall 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 turistdøgn til Oslo 300 000 450 000 600 000 750 000 900 000 1 050 000 250 000 375 000 500 000 625 000 750 000 875 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 150 000 225 000 300 000 375 000 450 000 525 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 50 000 75 000 100 000 125 000 150 000 175 000
 19. 19. Estimat økt omsetning i Oslo ved økning i antall besøkende 700 000 - Økning 150 000 turistdøgn - Økning 200 000 turistdøgn 600 000 600 000 Sum forbruk (1 000 NOK) 500 000 500 000 450 000 400 000 400 000 375 000 300 000 300 000 200 000 100 000 0 2 000 2 500 3 000 Gjennomsnittlig forbruk per turist per døgn Kilde: Virke Analyse
 20. 20. Overnattinger i Oslo pr måned, fordelt på formål 450 000 Ferie, fritid 403 440 400 000 Yrke 365 802 Kurs, konferanse 353 324 350 000 330 393 313 297 313 183 308 040 300 000 225 682 271 722 Antall overnattinger 252 929 167 340 133 080 110 270 106 239 250 000 228 078 125 260 244 548 223 969 98 397 211 386 92 038 200 000 78 758 89 478 82 716 150 000 159 270 163 628 162 596 150 814 157 039 100 000 138 885 153 002 118 370 128 255 111 138 112 029 101 999 50 000 30 950 32 636 34 440 37 223 28 945 38 043 39 285 39 205 23 353 19 255 24 756 16 641 0 Kilde: SSB
 21. 21. Overnattinger etter gjestenes nasjonalitet (hotell og andre overnattingsbedrifter) 4 000 000 Norge Utlandet i alt 3 507 801 3 575 563 3 500 000 3 320 213 3 109 648 3 140 685 3 108 007 3 142 819 3 000 000 2 500 000 Overnattinger 2 261 507 2 341 505 2 056 464 1 932 894 1 988 966 1 980 425 2 047 642 2 000 000 1 500 000 1 000 000 1 176 754 1 263 749 1 246 294 1 234 058 1 151 719 1 127 582 1 095 177 500 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kilde: SSB
 22. 22. Besøkstall per måned Nasjonalmuseet Utvikling besøkstall per måned Nasjonalmuseet 90 000 2011 80 000 2012 70 000 60 000 Besøkstall 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Kilde: Nasjonalmuseet 18.03.2013 |
 23. 23. Besøkstall for Nasjonalmuseet i Oslo 2007-2012 700 000 600 000 568 657 573 501 544 370 523 827 530 107 513 090 500 000 Nasjonalgalleriet 400 000 Besøkende 421 283 429 370 Museet for samtidskunst 391 913 418 136 370 612 425 157 Kunstindustrimuseet 300 000 Nasjonalmuseet - Arkitektur 200 000 Kunsthallen på Tullinløkka 44 379 46 460 52 598 41 466 100 000 43 764 42 621 34 278 30 585 36 734 29 651 59 741 39 098 56 571 55 419 54 799 52 819 41 271 16 951 13 758 0 4 118 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kilde: Nasjonalmuseet
 24. 24. Hovedsektorer som drar nytte av Guggenheim Museum Bilbao´s plassering og aktiviteter EUR 227,645,882 (68.13%) 43,645,178 46,663,069 (13.06%) (13.97%) 15,725,821 (4.71%) 449,755 (0.13%) Other business Other ground Recreational & Retail sales Hospitality activities transportation cultural act. Kilde: BMASI Strategy (2012) 18.03.2013 |

×