Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Наукове товариствот 2015 р.

.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Наукове товариствот 2015 р.

 1. 1. НАКАЗ від 17.09.2012 року № 32 Про створення наукового товаристваучнів «Пошук» На підставі рішення установчих зборів учасників навчально-виховного процесув навчальному закладі у складі педагогічних працівників, учнів та батьків від 17.09.2012 року НАКАЗУЮ: 1.Створитиу Торговицькійзагальноосвітній школі І-ІІІ ст. ім. Є.Ф.Маланюка наукове товариство учнів «Пошук». 2. Призначитивідповідальним за діяльність наукового товаристваучнів «Пошук» заступника директораз виховної роботиСлюсаренко О.В. 3. Призначитикерівниками секцій наукового товаристваучнів «Пошук» таких учителів: Назва секції Керівник Посада Українськамова Глущенко Ю.Г. вчитель української мови Біологія Пісна О.В. вчитель біології Географія Артищенко Н.Д. вчитель географія Історія, народознавство Кукуруза Л.Й. вчитель історії 4. Контроль завиконанням даного наказу залишаю за собою. Директор школи: /А.І.Аліщенко/. Матеріали
 2. 2. наукового товариства учнів «Пошук» Торговицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. Є.Ф.Маланюка 2015 р. Положення про наукове товариство учнів «Пошук» 1. Загальні положення
 3. 3. Науково-дослідницьке товариство «Пошук» Торговицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Є.Ф.Маланюка – це додаткова позаурочнаформаосвіти учнів. Товариство об’єднує учнів з широким колом інтересів. 1.1. Мета та завдання дослідницької діяльності учнів: ● виявлення інтересів та нахилів учнів до дослідницької діяльності, створення оптимальних умов для реалізації їхнього творчого потенціалу; ● професійна орієнтація учнів направлена на творчу діяльність; ● формування творчої, всебічно розвиненої особистості; ● поглиблена підготовка до самостійної дослідницької роботи; ● створення умов для залучення в колективну наукову діяльність учнів різного віку з метою спільної роботи з професійними дослідниками; ● проведення досліджень, які мають практичне значення, розробка та реалізація дослідницьких проектів. 1.2. База Над пошуковою роботою працюють учні 5-9 класів над науково- дослідницькою роботою працюють учнів 9-11 класів у формі групових та індивідуальних консультацій з учителями. 2. Організація роботи «Пошук» 2.1. Діяльність учнів за секціями: - секція української мови; - секція географії; - секція біології; - секція історії та народознавства. Роботу кожної секції очолює вчитель-предметник. 2.2. Діяльність учнів організовується зарізним рівнем складності, виходячиз фонду предметної компетентності: * для учнів9-х класів; * для учнів 10-11 класів. Учні школи вступають у товариство на підставі особистого бажання й рекомендації вчителя. На загальних зборахчлени НТУ обирають Раду товариства з 7-9 членів строком на 1 рік на чолі з головою Ради. На першому засіданні Ради НТУ після обговорення учні приймають Статут. Рада НТУ періодично звітує перед науково-методичною Радою, яка й затверджує план роботинаукового товариства. Рада НТУ збирається двічі на семестр для обговорення поточних питаь і перевірки виконання плану роботи. 2.3. Учасники роботи над дослідними темами можуть бути організовані в групи або працювати індивідуально. 2.4. Коженчлен товаристваобираєтему для індивідуальної дослідної роботи, керуючись своїми пізнавальними інтересами й можливостями, а також
 4. 4. порадами-рекомендаціями батьків, учителів-предметників та наукових керівників. 2.5. За підсумками науково-дослідної роботиучні представляють творчі звіти за конкретний період часу. Форми творчих звітів можуть бути різноманітними: * реферати; * проекти; * звіт про експеримент; * модель, макет; * розробка тематичної екскурсії; * створення порт фоліо; * комп’ютерні програми; * наукові роботи. Звіти презентують на засіданнях секції НТУ «Пошук» згідно з графіком роботи на поточний рік. 2.6. Консультантами над науковим дослідженням можуть бути вчителі школи, батьки учнів, керівники факультативів. Обов’язки консультантів: - підготовка програм для індивідуальної діяльності учня; - надання учням допомоги у виборі індивідуальної дослідної теми; - надання учням допомоги у доборі літератури та складанні плану роботи. 2.7. За підсумками роботи має бути захист творчих звітів на заключній науково-практичній конференції. Кращі роботи школярів нагороджують: - дипломами, грамотами; - пам’ятними значками; - цінними подарунками. 2.8. На засіданні наукової Ради заслуховують та обговорюють роботи членів НТУ і дають рекомендації щодо участі в конкурсах за межами школи, зокрема в МАН. Статут Наукового товариства учнів “Пошук” І.Загальні положення. Наукове товариство учнів “Пошук” - добровільна учнівська організація, яка діє згідно з Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією України, Законами України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку
 5. 5. молоді”, “Про об’єднання громадян”, “молодіжні та громадські організації”, “Про розвиток творчо обдарованої молоді”, Статуту Торговицької загальноосвітньої школи ІІ. Основна мета і принципи діяльності. 1. Мета наукового товариства “Пошук ” : – виявлення, підтримка та розвиток творчих здібностей учнів школи; – створення умов для максимального розкриття здібностей та творчого самовдосконалення учнів; – розвитокїхньої цілеспрямованості, самостійності, відповідальності, творчої активності та свідомого ставлення до розумової праці; – становлення пошукового, дослідницького способу мислення учнів, їхньої потребив самоосвіті, самовихованніта адекватної самооцінки своєї науково- дослідницької діяльності; – формування умінь та навичок роботи з науковою літературою, приладами, методами обробки наукової інформації. ІІІ Структура наукового товариства і органи управління. 1.Наукове товариство має свою назву і емблему. 2.Вищий орган товариства – рада, яка обирає голову товариства. 3.Засідання ради проводяться 1 раз на чверть. ІV.Члени шкільного наукового товариства. 1.Членами товариства можуть бути учні 5-11 класів. 2. Прийом у товариство здійснюється на зборах класів з числа творчо обдарованих дітей. 3. Членами товариства також можуть бути дорослі із числа вчителів- наставників, які беруть участь у заходах товариства, дотримуються вимог даного Статуту. Наставники здійснюють координаційну, методичну роботу. До наставників відносяться вчителі-предметники. 4.Усі члени шкільного наукового товариства мають право: – брати участь в заходах товариства; – входити до складу інших громадських і наукових об’єднань.
 6. 6. 5.Усі члени наукового товариства зобов’язані: – дотримуватися вимог Статуту; – розвивати свої знання, вміння, навички та здібності; – приймати участь у інтелектуальних конкурсах, інтернет-проектах, олімпіадах, науково-дослідницькій роботі. V. Напрямки роботи наукового товариства. 1. Науково-дослідницька робота у відділенні МАНум. 2. Участь у міжнародних і всеукраїнських наукових і культурних проектах. 3. Організація і участь в інтелектуальних конкурсах: “Розумник”, “Кенгуру”, “ Левеня” та інших. 4.Організація і проведення науково-практичних конференцій: –із суспільно-гуманітарних дисциплін; – із природничих дисциплін. VІ. Педагогічний колектив і рада наукового товариства. Педагогічний колектив надає допомогу шкільному науковому товариству “Пошук ” в організації роботи, підтримує творчо обдарованих учнів, надає методичну і фахову допомогу, розвиває активну громадську позицію та ініціативу учнів, їхні творчі здібності. Паспорт наукового товариства учнів 1 Назва самостійного наукового товариства „Пошук ” 1.1 Статус НТУ Шкільне 2 На базі якого закладу працює Торговицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. Є.Ф.Маланюка 3 Адреса 26106 с. Торговиця вул.. Сірка, 17 3.1 Телефон тел.: 2-21-31 3.2 e-mail -
 7. 7. 4 Рік створення 2012 5 Напрями діяльності 1. Природничий 2.Філологічний 3. .Історія України та краєзнавство 6 Перелік секцій Учнівське наукове товариство має секції: назва секції ПІБ керівника Кількість учнів Українська мова і література Глущенко Ю.Г. 5 Географія Артищенко Н.Д. 5 Біології Пісна О.В. 5 Історії України і краєзнавство Скупенко М.В. 9 7 Всього членів 24, з них кандидатів в члени МАН - 2 дійсних членів МАН - 0 8 Інформація про працівника закладу, який відповідає за цей напрямок роботи: Прізвище, ім’я по батькові Слюсаренко Оксана Віталіївна Посада заступник директора з навчально-виховної роботи Торговицької загальноосвітньої школи Освіта Вища Робочий телефон 2-21-31 Мобільний телефон 0961688580 9 Інформація про керівників секцій НТУ Прізвище, ім’я по батькові Глущенко Юлія Григорівна Посада Учитель української мови Освіт Вища Робочий телефон 2-21-31 Мобільний телефон 0971370475 Прізвище, ім’я по батькові Артищенко Наталія Дмитрівна Посада Учитель географії Освіта Вища Робочий телефон 2-21-31 Мобільний телефон 0977705814 Прізвище, ім’я по батькові Пісна Олена Володимирівна Посада Учитель хімії, біології,екології Освіта Вища Робочий телефон 2-21-31 Мобільний телефон 0977086696 Прізвище, ім’я по батькові Скупенко Мирослава Валеріївна Посада Учитель історії
 8. 8. Освіта Вища Робочий телефон 2-21-31 Мобільний телефон 0961670246 План роботи НТУ «Пошук» на 2015 / 2016 навчальний рік № з/п Зміст роботи Дата проведення Відповідальний 1 Організація роботив секціях наукового товариства Вересень 2015 р. Слюсаренко О.В. 2 Вибір тем наукових робіт, затвердження їх на предметних секціях НТ Вересень 2015 р. Керівник секції 3 Діагностична роботаз метою виявлення інтелектуальних, особистіснихособливостейучнів. Вересень 2015 р. Вовнянко М.А. 4 Ознайомлення учнівського колективу з наказом «Про затвердження тем наукових робіт учнів-членів НТУ та їх керівників». Жовтень 2015 р. Слюсаренко О.В. 5 ЗбориНТ «Пошук» Вибориради товариства Жовтень 2015 р. Слюсаренко О.В. 6 Залучення здібних учнів до участі в конкурсах і турнірах жовтень- листопад Вчителі- предметники 7 Участь в районних, обласних предметних олімпіадах листопад, січень Вчителі- предметники 8 Проведення занять та консультацій керівниками секцій згідно графіка Керівники секцій 9 Провестинауково-практичну конференцію 2015р. Керівник НТУ Керівники секцій 10 Участь у шкільному конкурсі- грудень Керівник НТУ
 9. 9. захисті науково-дослідницьких робіт 2015 р. 11 Участь у районномуетапі конкурсі-захисті науково- дослідницьких робіт грудень 2014 р. Керівник НТУ 12 Участь в обласномуконкурсі захисті науково-дослідницьких робіт Лютий 2015 р. Керівник НТУ 13 Випуск газети «Еврика» (інформація про діяльність НТУ) двічі на семестр Керівник секцій 14 Підготовка до друку збірника науково-дослідницькихробіт членів НТУ Червень 2015 р. Керівники секцій Список членів НТУ «Пошук» № з/п Назва секції Прізвище, ім’я Клас Рік народження 1 Українська мова і література Терновенко Марина 10 1999 2 Ладик Михайло 11 1999 3 Шапаренко Микола 9 2000 4 Гришко Микола 9 2000 5 Шевчук Дар’я 5 2004 6 Географія Ягольніцька Анастасія 11 1998 7 Явтушенко Андрій 6 2000 8 Нікітенко Сергій 7 2001 9 Тріщенко Максим 6 2003 10 Спересенко Василь 8 2001 11 Біологія Ладик Римма 11 1997 12 ЛитвинюкКостянтин 10 1998 13 Кашанов Максим 10 1999 14 Дорошенко Максим 6 2003 15 Тіхонова Катерина 6 2002 16 Історія України та краєзнавство Слюсаренко Аліна 10 1999 17 Соколова Вікторія 8 2001 18 Гаврилюк Роман 8 2001 19 Бабій Вікторія 7 2002 20 Комаревцев Владислав 7 2001 21 Сторожук Тетяна 7 2001 22 ЛитвинюкЮлія 7 2001
 10. 10. 23 Бондаренко Максим 11 1998 24 Бедрик Владислав 5 2004

×