Autoriõigus, litsentsid ja avatud sisu kogud

3,925 views

Published on

Loeng Tallinna Ülikooli Informaatika instituudi kursusel IFI6070 Intelligentne arvutikasutus, 3. detsember 2012.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,925
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,015
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Autoriõigus, litsentsid ja avatud sisu kogud

 1. 1. Autoriõigus, litsentsid ja avatud sisu kogudHans Põldoja
 2. 2. cbaSee materjal on avaldatud Creative Commons Autorileviitamine–Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsialusel. Litsentsi terviktekstiga tutvumiseks külastage aadressihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ee/. http://www.slideshare.net/hanspoldoja
 3. 3. Mis on autoriõigus?
 4. 4. Copy + right
 5. 5. Autoriõiguse ajaloost• Trükipressi litsentsid (15. ja 16 saj.)• Statute of Anne (1710, Suurbritannia)• Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioon (1886, viimane versioon 1971)• Autoriõiguse seadus (1992)
 6. 6. Autoriõiguse seadus
 7. 7. Kaitstavad teosed• Autoriõigus kaitseb kirjandus-, kunsti- ja teadusteoseid• Teoseks loetakse mis tahes originaalset tulemust, mis on väljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja on selle vormi kaudu tajutav ning reprodutseeritav kas vahetult või mingi tehnilise vahendi abil• AÕS loetleb 23 tüüpi teoseid, sh ilukirjandus, teaduslikud teosed, arvutiprogrammid, suulised teosed (kõned ja loengud), muusikateosed, audiovisuaalsed teosed, fotograafiateosed, kartograafiateosed, standardid jne. (Autoriõiguse seadus, 2012)
 8. 8. AÕS ei kohaldata• Ideedele, kujunditele, mõistetele, teooriatele, meetoditele jne.• Rahvaloominguteostele• Õigusaktidele ja haldusdokumentidele ning nende ametlikele tõlgetele• Kohtulahenditele ning nende ametlikele tõlgetele• Riigi ametlikele sümbolitele ja organisatsioonide sümboolikale• Päevauudistele• Faktidele ja andmetele• Ideedele ja põhimõtetele, millele rajanevad arvutiprogrammi elemendid, kaasa arvatud programmi kasutajaliidese aluseks olevad ideed ja põhimõtted
 9. 9. Autoriõiguse teke ja kestvus• Autoriõigus tekkib koheselt koos teose loomisega ja kehtib nii avalikustamata kui avalikustatud teostele• Autoriõigus kehtib kogu autori eluaja ja 70 aastat pärast tema surma
 10. 10. Autori õigused• Isiklikud õigused• Varalised õigused
 11. 11. Isiklikud õigused• Õigus teose autorsusele• Õigus autorinimele• Õigus teose puutumatusele• Õigus teose lisadele• Õigus autori au ja väärikuse kaitsele• Õigus teose avalikustamisele• Õigus teose täiendamisele• Õigus teos tagasi võtta• Õigus nõuda oma autorinime kõrvaldamist
 12. 12. Varalised õigused• Õigus teose reprodutseerimisele• Õigus teose levitamisele• Õigus teost avalikult esitada• Õigus teost tõlkida• Õigus teha teosest kohandusi• Õigus teost üldsusele edastada• Õigus teha teos üldsusele kättesaadavaks• Õigus koostada ja välja anda teoste kogumikke• Õigus teoseid üldsusele näidata
 13. 13. http://www.autor.ee
 14. 14. Teose vaba kasutamine teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel• Õiguspäraselt avaldatud teose tsiteerimine ja refereerimine motiveeritud mahus on lubatud, kui järgitakse refereeritava või tsiteeritava teose kui terviku mõtte õige edasiandmise kohustust.• Õiguspäraselt avaldatud teose kasutamine illustreeriva materjalina on lubatud õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke.
 15. 15. Teose vaba kasutamine teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel• Õiguspäraselt avaldatud teose reprodutseerimine on lubatud õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus haridus- ja teadusasutustes, mille tegevus ei taotle ärilisi eesmärke.
 16. 16. Probleemid• Mis on motiveeritud maht?• Kust lõppevad hariduslikud ja teaduslikud eesmärgid (illustratsioonide kasutamisel)?• Õppematerjali tõlkimiseks või kohandamiseks on vaja varaliste õiguste omaniku nõusolekut
 17. 17. Litsentsid
 18. 18. Mis on litsents?• Litsents on luba (näiteks luba kasutada kellegi autoriõiguse alusel kaitstavat teost)• Litsentsilepinguga annab üks isik (litsentsiandja) teisele isikule (litsentsisaaja) õiguse teostada intellektuaalsest varast tulenevaid õigusi kokkulepitud ulatuses ja kokkulepitud territooriumil, litsentsisaaja aga kohustub maksma selle eest tasu (litsentsitasu) (Karja, 2010)
 19. 19. Näited tarkvaramaailmast• End User License Agreement (EULA)• GNU General Public License• ...
 20. 20. Tarkvara tüübid litsentsi järgi• Kommertstarkvara• Piiratud võimalustega tasuta kasutatav tarkvara (Shareware, Cardware, Donationware, Freemium, ...)• Vabavara (Freeware)• Vaba tarkvara
 21. 21. Vaba tarkvara mõisted• Vaba tarkvara (free software) — Richard Stallmann ja The Free Software Foundation, 1985• Avatud lähtekoodiga tarkvara (open source software) — Open Source Initiative, 1998• FOSS/FLOSS — Free (Libre) Open Source Software
 22. 22. Vaba tarkvara põhivabadused (GNU GPL)• Vabadus programmi mistahes eesmärgil kasutada (vabadus 0).• Vabadus uurida, kuidas programm töötab, ja seda oma vajadustele vastavaks kohandada (vabadus 1). Juurdepääs lähtekoodile on selle vabaduse teostamise eeltingimuseks.• Vabadus programmi koopiaid levitada, et oma naabrit aidata (vabadus 2).• Vabadus programmi parendada ning oma täiendusi avalikkusele kättesaadavaks teha, et kogu ühiskond sellest kasu saaks (vabadus 3). Juurdepääs lähtekoodile on selle vabaduse teostamise eeltingimuseks. (Mõtsküla, 2009)
 23. 23. Levinumad vaba tarkvara litsentsid• GNU General Public License• Apache License• MIT License• BSD litsentsid• GNU Lesser General Public License
 24. 24. Avatud sisulitsentsid
 25. 25. http://creativecommons.org
 26. 26. Creative Commons litsentsid• Attribution• Attribution-Share Alike• Attribution-Noncommercial• Attribution-Noncommercial-Share Alike• Attribution-Noncommercial-No Derivative Works• Attribution-No Derivative Works
 27. 27. Creative Commons piirangud Attribution — kohustus viidata teoseleb autori poolt määratud viisil Share Alike — muudatusi ja tuletatuda teoseid tuleb edasi levitada sama, lähedase või ühilduva litsentsi alusel Noncommercial — teost ei tohi kasutadan ärilistel eesmärkidel No Derivative Works — teost ei tohid muuta ega kasutada tuletatud teoste loomisel
 28. 28. Creative Commons õigused Share — õigus teost kopeerida, levitada jas edasi andar Remix — õigus teost kohandada
 29. 29. Litsentsi esitusviisid (Creative Commons, 2012)
 30. 30. Creative Commons Eesti litsentsid• Autorile viitamine• Autorile viitamine – Jagamine samadel tingimustel• Autorile viitamine – Mitteäriline eesmärk• Autorile viitamine – Mitteäriline eesmärk – Jagamine samadel tingimustel• Autorile viitamine – Mitteäriline eesmärk – Tuletatud teoste keeld• Autorile viitamine – Tuletatud teoste keeld
 31. 31. http://www.creativecommons.ee
 32. 32. Teised avatud sisulitsentsid• GNU Free Documentation License (GNU FDL) — GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsents• Public Domain — autoriõiguse alla mitte kuuluvad materjalid
 33. 33. Kuidas avatudsisulitsentsi ära tunda?
 34. 34. Teose tähistamine litsentsiga• Kui teosel puudub info litsentsi kohta, siis on kõik autoriõigused reserveeritud• Avatud sisulitsentsiga teosele lisatakse litsentsi nimetus, URL ja ikoon
 35. 35. Creative Commons ikoonid
 36. 36. Üldine Creative Commons ikoonAttribution litsentsCC BYAttribution-ShareAlike litsentsCC BY-SAAttribution-NoDerivs litsentsCC BY-NDAttribution-NonCommercial litsentsCC BY-NCAttribution-NonCommercial-ShareAlike litsentsCC BY-NC-SAAttribution-NonCommercial-NoDerivs litsentsCC BY-NC-ND
 37. 37. Teised avatud sisulitsentsid GNU Vabadokumentatsiooni Public Domain Litsents
 38. 38. Kuidas avatud sisu leida?
 39. 39. Avatud sisu kogud
 40. 40. http://en.wikipedia.org
 41. 41. http://et.wikipedia.org
 42. 42. Fotod
 43. 43. http://commons.wikimedia.org
 44. 44. http://www.flickr.com/creativecommons
 45. 45. Muusika
 46. 46. http://ccmixter.org
 47. 47. http://www.jamendo.com
 48. 48. http://soundcloud.com/creativecommons
 49. 49. Avatud õppematerjalid
 50. 50. http://ocw.mit.edu
 51. 51. http://ocwconsortium.org
 52. 52. http://www.e-ope.ee/repositoorium/
 53. 53. http://www.koolielu.ee
 54. 54. http://lemill.net
 55. 55. Avatud kursused
 56. 56. http://p2pu.org
 57. 57. http://p2pu.org
 58. 58. http://beta.wikiversity.org
 59. 59. Miks avaldada oma töid avatud sisulitsentsiga?
 60. 60. Kuidas kasutatudteostele viidata?
 61. 61. Autoriõiguse seadus“Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta, kuidkasutatud teose autori nime, kui see on teoselnäidatud, teose nimetuse ning avaldamisallikakohustusliku äranäitamisega on lubatud: ...” (§ 19. Teose vaba kasutamine teaduslikel, hariduslikel, informatsioonilistel ja õigusemõistmise eesmärkidel) (Autoriõiguse seadus, 2012)
 62. 62. Kokkuvõte
 63. 63. Probleemid• Inimeste teadlikkus avatud sisulitsentsidest• Avatud sisulitsentside ühilduvusprobleemid• Non-Commercial piirangu liigne kasutamine• Äriline kasutus ei ole selgelt defineeritud
 64. 64. (Creative Commons, 2012)
 65. 65. Milline sisulitsents valida?• Töömahukad teosed — CC Attribution-Share Alike• Fotod — CC Attribution
 66. 66. Ülesanded
 67. 67. Ülesanne• Avalda mingi omaloodud teos mõnes avatud sisu keskkonnas• Tutvu esitluses viidatud keskkondade ja lugemismaterjalidega• Kirjuta selle põhjal sissekanne oma ajaveebi
 68. 68. Essee teemad• Mina kui autor• Vaba tarkvara või kommertstarkvara?• Mida tähendab vaba tarkvara haridusele?• Mida tähendab avatud sisu haridusele?
 69. 69. Viited• Autoriõiguse seadus (2012). Loetud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/ 128122011005• Creative Commons (2012). Frequently Asked Questions. http:// wiki.creativecommons.org/FAQ• Karja, H. (2010). Milleks meile Creative Commons - litsentside eestindamise protsess ja sisu. Loetud aadressil http://www.creativecommons.ee/wp-content/uploads/ 2010/11/Hele_Karja.pdf• Mõtsküla, P. P. (2009). Vaba tarkvara litsentside süstemaatiline analüüs. (Magistritöö). Loetud aadressil http://www.e-ope.ee/images/50001107/ wmag.pdf
 70. 70. Kasutatud fotod• Horia Varlan, http://www.flickr.com/photos/horiavarlan/4839454263/
 71. 71. Tänud kuulamast!• hans.poldoja@tlu.ee• http://www.slideshare.net/hanspoldoja/

×