Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

AutoriõIgused

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

AutoriõIgused

 1. 1. Autoriõigused ja õppematerjalid Kaugkoolituse tehnoloogia kursus Terje Väljataga 2007
 2. 2. Autoriõigused <ul><li>A ÕS 1 9 lubab teoste refereerimist ja tsiteerimist motiveeritud mahus teaduslikel ja hariduslikel eesmär k idel kui autorile ja avaldamisallikale on korrektselt viidatud </li></ul><ul><li>AÕ S 1 3 jär g i kuuluvad teose reprodutseerimine, levitamine, tõl k imine ja kohandamine autori varaliste õi g uste hulka ning autoril on nende lubamise ja keelamise ainuõi g us </li></ul>
 3. 3. Creative Commons <ul><li>Võimaldab autoritel kasutada mitmeid tasuta litsentside vorme, mida sümbolite abil väljendades on lihtne keelata või lubada teosega teatud toiminguid. </li></ul><ul><li>Pakub keskteed piiravate (all rights reserved) ja õigustest loobumise (public domain) jaotusviiside vahel </li></ul>
 4. 4. Creative Commons Eestis <ul><li>CC lokaliseerimise eestvedajad Peeter Marvet ja Henri Laupmaa </li></ul><ul><li>http://creativecommons.galerii.ee/sissejuhatus.html </li></ul><ul><li>Tuntumad CC litsentsiga materjalid: </li></ul><ul><li>- Estonica.org ents ükl opeedia </li></ul><ul><li>- Regio kontuurkaardid </li></ul><ul><li>- Tiigrih üppe Sihtasutus toetab ainult CC alusel levitatavat õpi sisu </li></ul>
 5. 5. Creative Commons <ul><li>Iga CC litsentsiga kaasnevad õig used: </li></ul><ul><li>- kopeerida teost </li></ul><ul><li>- levitada teost </li></ul><ul><li>- kuvada v õi esitleda teost avalikult </li></ul><ul><li>- viia l äbi teose digitaalseid avalikke esitusi (podcasting jms) </li></ul><ul><li>- kanda töö üle teise formaati sõn a -s õna lt koopiana </li></ul><ul><li>Iga CC litsents kehtib üle maailma, kestab kogu autoriõiguse perioodi, ei ole tagasivõetav </li></ul>
 6. 6. Creative Commons Share Alike (jaga samadel tingimustel). Kui muudad, modifitseerid või teed uue töö selle baasil siis võid seda levitada vaid samasugustel litsentsitingimustel kui need millega teos jagati. Noncommercial. Ei tohi kasutada kommertsrakendustes. Kui soov kommertskasutuseks on siis tuleb võtta ühendust teose autoriga Attribution. Pead ära tooma töö originaalse autori
 7. 7. Creative Commons Attribution Share-Alike <ul><li>Sobivaim litsents õppematerjalidele on Creative Commons Attribution-ShareAlike (jagage-samadel-tingimustel-ning-viidake-allikat), mis lubab: </li></ul><ul><li>Kopeerida, levitada ja esitada teost tingimusel, et viidatakse autorile (Attribution) </li></ul><ul><li>Tõlkida ja modifitseerida teost tingimusel, et tulemust levitatakse sama litsentsi alusel (Share Alike) </li></ul>
 8. 8. CC litsentsi esitusviisid <ul><li>Põhiõigusi iseloomustavate ikoonidega ja lühiseletustega lehekülg </li></ul><ul><li>Litsentsi terviktekst </li></ul><ul><li>Digitaalne kood litsentsi metaandmetega </li></ul>
 9. 9. Näide <ul><li>See materjal on avaldatud Creative Commons Attribution-Noncommercial-ShareAlike 3.0 litsentsi alusel. Litsentsi vaatamiseks külastage: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ </li></ul>
 10. 10. Eestikeelseid viiteid <ul><li>http://lemill.net/content/creative-commons-sissejuhatuseks </li></ul><ul><li>http://lemill.net/content/creative-commons-litsentsid </li></ul><ul><li>http://www.minut.ee/article.pl?sid=04/04/28/1853227&mode=nested </li></ul><ul><li>http://www.opleht.ee/Arhiiv/2005/15.04.05/peamearu/1.shtml </li></ul>
 11. 11. Kasutatud materjalid <ul><li>Põldoja, H. (2006). Sotsiaalne tarkvara ja kogukonnad e-õppes. http://www.slideshare.net/hanspoldoja/sotsiaalne-tarkvara-ja-kogukonnad-eppes/ </li></ul><ul><li>http://creativecommons.org </li></ul><ul><li>http://creativecommons.galerii.ee/ </li></ul>

Views

Total views

2,514

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

163

Actions

Downloads

30

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×