Pengurusan kewfv

5,583 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,583
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
149
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengurusan kewfv

 1. 1. Oleh: Hazizan bin Alias Jabatan Imigresen Malaysia Pengurusan Kewangan Awam Pengenalan Kepada
 2. 2. <ul><li>DEFINISI PENGURUSAN KEWANGAN </li></ul><ul><li>KENAPA PENTINGNYA PENGURUSAN KEWANGAN? </li></ul><ul><li>KONSEP PENGURUSAN KEWANGAN </li></ul><ul><li>AKTIVITI-AKTIVITI UTAMA PKSA </li></ul><ul><li>PIHAK BERKUASA & SIAPA YANG BERTANGGUNGJAWAB </li></ul><ul><li>PROSES PENGURUSAN KEWANGAN </li></ul><ul><li>PRINSIP UTAMA PENGURUSAN KEWANGAN AWAM MALAYSIA </li></ul><ul><li>KELEMAHAN DALAM PKSA </li></ul>SKOP CERAMAH
 3. 3. DEFINISI PENGURUSAN KEWANGAN Pengurusan Kewangan adalah proses yang melibatkan jentera pentadbiran dan kaedah-kaedah dimana dana untuk membiayai perbelanjaan awam diperolehi, dibelanja dan diperakaunkan. Termasuklah proses-proses yang melibatkan: perancangan, pembentukan dan pelaksanaan dasar-dasar mengenai - percukaian, belanjawan, perbelanjaan, perolehan, perakaunan dan lain-lain yang berkaitan dengannya.
 4. 4. KENAPA PENTINGNYA PENGURUSAN KEWANGAN? <ul><li>Sumber-sumber (manusia, wang, bahan-bahan dan methodologi) adalah terhad; </li></ul><ul><li>Permintaan terhadap sumber- sumber tersebut tidak terhad; </li></ul><ul><li>Terdapat alternatif dalam memperolehi dan menggunakan sumber-sumber tersebut. </li></ul>
 5. 5. PENGURUSAN KEWANGAN MERUPAKAN SATU PROSES DI MANA SESEBUAH ORGANISASI: 1. PERLU MENGIKUTI LANGKAH-LANGKAH TERTENTU BAGI MEMPEROLEHI DAN MEMPERUNTUKKAN SUMBER-SUMBER BERDASARKAN KEPADA KEUTAMAAN-KEUTAMAAN TERTENTU; KONSEP PENGURUSAN KEWANGAN 2. MENGGUNAKAN CARA-CARA DAN KAWALAN -KAWALAN TERTENTU BAGI MENCAPAI OBJEKTIF-OBJEKTIF BERKENAAN DENGAN CEKAP DAN BERKESAN.
 6. 6. <ul><li>AKTIVITI-AKTIVITI UTAMA DALAM PKSA </li></ul><ul><li>Menetapkan skop dan kandungan polisi </li></ul><ul><li>fiskal:- </li></ul><ul><ul><li>Menentukan program-program dan </li></ul></ul><ul><ul><li>menyediakan peruntukan/sumber-sumber yang perlu bagi melaksanakan program-program; dan </li></ul></ul><ul><ul><li>Mempertimbang dan menyelesaikan isu-isu pengangguran, inflasi, pinjaman, percukaian dan perolehan hasil; </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>untuk memastikan wang adalah </li></ul><ul><li>dibelanjakan dengan jujur dan </li></ul><ul><li>bijaksana bagi mencapai tujuan- </li></ul><ul><li>tujuan tertentu. </li></ul>2. Mewujudkan garis-garis panduan dan standard-standard umum
 8. 8. 3. Menyediakan struktur dan kawalan- kawalan organisasi <ul><li>untuk melaksanakan tugas-tugas dan </li></ul><ul><li>tanggungjawab fiskal dengan </li></ul><ul><li>berkesan </li></ul>
 9. 9. PIHAK BERKUASA PKSA Perkara 39, Perlembagaan Persekutuan: Kuasa Pemerintah Persekutuan adalah terletak pada Yang di Pertuan Agong dan kuasa itu boleh dijalankan oleh mana-mana Menteri yang diberikuasa oleh jemaah Menteri, tetapi Parlimen boleh dengan undang-undang memberi tugas-tugas pemerintah kepada orang-orang lain.
 10. 10. Berhubung dengan Pengurusan kewangan awam, Yang di Pertuan Agong bertindak menurut nasihat Jemaah Menteri melalui Menteri Kewangan yang telah diberi kuasa eksekutif oleh Badan Perundangan. [Seksyen 6(1), Akta Tatacara Kewangan 1957]
 11. 11. SIAPA BERTANGGUNGJAWAB BERKENAAN DENGAN PKSA? <ul><li>Menteri Kewangan adalah bertanggungjawab </li></ul><ul><li>secara keseluruhan ke atas Pengurusan </li></ul><ul><li>Kewangan Kerajaan Persekutuan </li></ul><ul><li>Seksyen 6(1), Akta Acara Kewangan 1957 </li></ul><ul><li>(dipinda 1972) menyatakan : </li></ul><ul><li>“ Pengurusan Kumpulan Wang Disatukan dan </li></ul><ul><li>kawalan dan Arahan bagi semua perkara </li></ul><ul><li>berhubung dengan hal ehwal Kewangan </li></ul><ul><li>Persekutuan … terletak hak pada Menteri ” </li></ul>
 12. 12. KUMPULAN WANG DISATUKAN; <ul><li>Satu Kumpulan Wang dimana semua hasil kerajaan yang diperolehi, kecuali wang berkaitan dengan Agama Islam dimasuk dan diperakaunkan di dalamnya </li></ul><ul><li>(Perkara 97, Perlembagaan Persekutuan). </li></ul><ul><li>Wang dalam Kumpulan Wang Disatukan ini tidak boleh dikeluarkan tanpa diluluskan oleh sesuatu undang-undang (Perkara 104, Perlembagaan Persekutuan). </li></ul><ul><li>Mengikut Akta Acara Kewangan 1957, tiga(3) Akaun berasingan disenggarakan di bawah Kumpulan Wang Disatukan: </li></ul><ul><li>Akaun Hasil Disatukan </li></ul><ul><li>Akaun Amanah Disatukan </li></ul><ul><li>Akaun Pinjaman Disatukan </li></ul>
 13. 13. HASIL Deposit Amanah Terimaan Balik Pendahuluan Pinjaman Pinjaman Dalam Negeri Pinjaman Luar Negeri KUMPULAN WANG YANG DISATUKAN AKAUN HASIL AKAUN AMANAH AKAUN PINJAMAN Bayaran Balik Pinjaman DEPOSIT KUMP.WANG AMANAH AWAM KUMP.WANG AMANAH K’JAAN KUMP.WANG PINJAMAN P’MAHAN KUMP.WANG PEMBANGUNAN Terima Balik Pinj. Kpd Agensi K’jaan PERBELANJAAN PEMBANGUNAN Perbelanjaan Langsung KUMP.WANG PENJELAS Caruman PERBELANJAAN BEKALAN Caruman Caruman Caruman PERBELANJAAN TANGGUNGAN Emolumen P’matan & Bekalan Pemilikan Harta Modal Pemberian dan Kenaan Tetap Peruntukan Diraja Pencen, Pampasan & Ganjaran Perbelanjaan Kerana Hutang Negara Bayaran Atas Perintah Mahkamah Bayaran Balik Pinjaman CARTA Hubungan Antara Akaun Kumpulan Wang Yang Disatukan
 14. 14. <ul><li>Bagi melaksanakan tugas dan tanggungjawab </li></ul><ul><li>tersebut, Menteri Kewangan dibenarkan </li></ul><ul><li>mengikut Seksyen 15(A)1, Akta Acara </li></ul><ul><li>Kewangan untuk mewakilkan kuasa nya </li></ul><ul><li>kepada Pegawai Pengawal yang juga menjadi </li></ul><ul><li>Ketua Pegawai Perakaunan bagi agensi-agensi </li></ul><ul><li>di bawah kawalannya untuk melaksanakan </li></ul><ul><li>tugas pengurusan kewangan di agensi </li></ul><ul><li>masing-masing. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Pegawai Pengawal pula secara bertulis boleh </li></ul><ul><li>melantik pegawai dan kakitangan bawahannya </li></ul><ul><li>untuk melaksanakan tugas dan tanggung- </li></ul><ul><li>jawab mengenai pengurusan kewangan agensi- </li></ul><ul><li>agensi di bawah kawalannya </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Walaubagaimanapun, Pegawai Pengawal </li></ul><ul><li>tidak boleh melepaskan diri dari </li></ul><ul><li>tanggungjawab tersebut. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Pegawai Perakaunan ialah seorang pegawai </li></ul><ul><li>yang ditugaskan berkenaan wang atau </li></ul><ul><li>barang-barang awam. </li></ul><ul><li>Mengikut Akta Acara Kewangan 1957 , </li></ul><ul><li>“ Pegawai Perakaunan” termasuklah tiap-tiap </li></ul><ul><li>pegawai awam yang dipertanggungjawabkan </li></ul><ul><li>dengan tugas-tugas berikut : </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Pungutan, penerimaan, perakaunan </li></ul><ul><li>wang awam; atau </li></ul><ul><li>Perbelanjaan wang awam; atau </li></ul><ul><li>Penerimaan, jagaan, pelupusan </li></ul><ul><li>barang-barang atau stor-stor awam. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>PENGURUSAN KEWANGAN TRADISIONAL </li></ul><ul><li>a) BELANJAWAN </li></ul><ul><li>b) PEMBIAYAAN </li></ul><ul><li>c) PENGAWALAN ditentukan melalui: </li></ul><ul><li>@ Perakaunan @ Laporan @ Auditan </li></ul>PROSES PENGURUSAN KEWANGAN
 19. 19. II. PENGURUSAN KEWANGAN BERSEPADU a) PERANCANGAN b) PROGRAMMING c) BELANJAWAN d) PEMBIAYAAN e) PENGAWALAN f) PENILAIAN
 20. 20. a. PERANCANGAN Menentukan misi, matlamat, objektif dan keutamaan yang hendak dicapai. b. PROGRAMMING Memilih aktiviti-aktiviti yang terbaik untuk mencapai matlamat dan keutamaan berkenaan dalam sesuatu tempoh masa. c. BELANJAWAN Menyediakan satu pelan kerja yang spesifik dan terperinci bagi mencapai matlamat dan keutamaan tertentu dalam sesuatu tempoh masa. PENGURUSAN KEW. BERSEPADU
 21. 21. d. PEMBIAYAAN Memperuntukkan sumber-sumber kewangan yang perlu bagi melaksanakan program- program yang dirancangkan e. PENGAWALAN Memastikan aktiviti-aktiviti yang dirancangkan adalah dilaksanakan mengikut pelan kerja terperinci ditetapkan. f. PENILAIAN Menilai prestasi antara matlamat dan objektif yang ditentukan dengan pencapaian sebenar.
 22. 22. PENGURUSAN KEWANGAN BERSEPADU MENGANDUNGI: PROSES UTAMA KEWANGAN & PROSES ASAS PENGURUSAN Perancangan Proses Pengurusan Programming Proses Pengurusan Belanjawan Proses Kewangan Pembiayaan Proses Kewangan Pengawalan Proses Kewangan Penilaian Proses Pengurusan
 23. 23. PRINSIP UTAMA PENGURUSAN KEWANGAN MALAYSIA: 2 PRINSIP UTAMA: A) LEGALITI B) AKAUNTABILITI
 24. 24. A) LEGALITI BERMAKSUD PENGURUSAN KEWANGAN MESTILAH MEMATUHI SEMUA UNDANG- UNDANG DAN PERATURAN YANG DIGUBAL OLEH KERAJAAN.
 25. 25. BERKAITAN PENGURUSAN KEWANGAN AWAM ( PERSEKUTUAN ) UNDANG–UNDANG & PERATURAN <ul><li>Perlembagaan Persekutuan; </li></ul><ul><li>Akta Acara Kewangan 1957; </li></ul><ul><li>Arahan Perbendaharaan; </li></ul><ul><li>Pekeliling-Pekeliling dan Surat-Surat </li></ul><ul><li>Pekeliling Perbendaharaan; dan </li></ul><ul><li>Akta Audit 1957 </li></ul>
 26. 26. UNDANG-UNDANG & PERATURAN PENGURUSAN KEWANGAN KERAJAAN/SUMBER KUASA <ul><ul><ul><li>Akta Tatacara Kewangan 1957 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PP </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>SPP </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Perlembagaan Persekutuan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bab VII, Artikel 96-112) </li></ul></ul></ul>Menerangkan Tentang Dasar Pengurusan Kewangan Prinsip Pengurusan Kewangan Kerajaan <ul><ul><ul><li>Arahan Perbendaharaan </li></ul></ul></ul>Garispanduan dan Peraturan Kewangan Peraturan Kewangan lebih terperinci
 27. 27. 5 PERINGKAT LEGALITI PENGURUSAN KEWANGAN AWAM: <ul><li>Terimaan Wang Awam </li></ul>2. Simpanan Wang Awam (Custody) 3. Pengeluaran Wang Awam 4. Bayaran Wang Awam 5. Perakaunan Wang Awam
 28. 28. i.LEGALITI TERIMAAN WANG AWAM <ul><li>Tiada apa-apa cukai boleh dilevi tanpa </li></ul><ul><li>undang-undang </li></ul><ul><li>Kutipan hasil (cukai/yuran) hanya boleh </li></ul><ul><li>dibuat berasaskan akta-akta yang digubal </li></ul><ul><li>(Perkara 96 - Perlembagaan Persekutuan) </li></ul><ul><li>Pinjaman oleh Kerajaan hanya boleh </li></ul><ul><li>dibuat di bawah kuasa Undang-Undang </li></ul><ul><li>Persekutuan </li></ul><ul><li>(Perkara 111 – Perlembagaan Persekutuan) </li></ul>
 29. 29. <ul><li>LEGALITI SIMPANAN WANG AWAM </li></ul><ul><li>(CUSTODY) </li></ul><ul><ul><li>Semua hasil yang dikutip mestilah </li></ul></ul><ul><ul><li>dimasukkan dalam kumpulan wang </li></ul></ul><ul><ul><li>yang disatukan </li></ul></ul><ul><ul><li>– kecuali hasil kutipan berkaitan </li></ul></ul><ul><ul><li>Agama Islam. </li></ul></ul><ul><ul><li>(Perkara 97, Perlembagaan dan </li></ul></ul><ul><ul><li>Seksyen 6, APK) </li></ul></ul>
 30. 30. <ul><li>LEGALITI PERBELANJAAN WANG AWAM </li></ul><ul><li>Tiada apa-apa perbelanjaan/pembayaran </li></ul><ul><li>boleh dibuat daripada kumpulan wang yang </li></ul><ul><li>disatukan melainkan jika wang-wang itu: </li></ul><ul><li>Dipertanggungkan di bawah KWDS </li></ul><ul><li>di bawah Perkara 98 - Perlembagaan </li></ul><ul><li>Dibenarkan dikeluarkan di bawah Akta </li></ul><ul><li>Perbekalan (Perkara 100 dan 101 – PP) </li></ul><ul><li>Dibenarkan di bawah Perlembagaan </li></ul>
 31. 31. iv. LEGALITI BAYARAN WANG AWAM <ul><ul><li>Bayaran boleh dilakukakan hanya </li></ul></ul><ul><ul><li>setelah Waran Am yang </li></ul></ul><ul><ul><li>ditandatangani oleh Menteri </li></ul></ul><ul><ul><li>Kewangan dikeluarkan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bayaran dilaksanakan oleh Akauntan </li></ul></ul><ul><ul><li>Negara setelah menerima Waran </li></ul></ul><ul><ul><li>Peruntukan daripada Pegawai </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengawal </li></ul></ul>
 32. 32. v. LEGALITI PERAKAUNAN WANG AWAM <ul><ul><li>Sistem perakaunan yang diamalkan </li></ul></ul><ul><ul><li>adalah Sistem Perakaunan Tunai </li></ul></ul><ul><ul><li>Diubahsuai </li></ul></ul><ul><ul><li>(Modified Cash Accounting System) </li></ul></ul><ul><ul><li>SPTD mula diperkenalkan pada tahun </li></ul></ul><ul><ul><li>1974. </li></ul></ul>
 33. 33. B. KONSEP AKAUNTABILITI <ul><li>BERMAKSUD: </li></ul><ul><li>Memikul amanah untuk menjalankan aktiviti </li></ul><ul><li>yang ditentukan secara bertanggungjawab ke atas kejayaan ataupun kegagalannya. </li></ul><ul><li>Obligasi seseorang untuk memberi jawapan dan penjelasan mengenai tindakan dan prestasinya kepada pihak yang berhak untuk mendapatkan jawapan dan penjelasan tersebut mengenai sesuatu yang dipertanggungjawabkan keatasnya. </li></ul><ul><li>(Y.B. TAN SRI K.S.N.) </li></ul>
 34. 34. 3. Tanggungjawab seseorang atau sesuatu badan yang terlibat dalam pengurusan melalui perwakilan kuasa. Penerima kuasa wajib melaporkan balik kepada pihak yang mewakilkan kuasa mengenai kedudukan urusniaga dan perubahan-perubahan (kekurangan dan tokok tambah) yang berlaku hasil daripada perlaksanaan tugas mereka dalam menyempurnakan perwakilan kuasa itu. Ringkasnya, samada perwakilan kuasa itu telah disempurnakan dengan penuh tanggungjawab.
 35. 35. <ul><li>Objektif Akauntabiliti </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>1. Sebagai satu kawalan efektif untuk memastikan pengurusan kewangan mematuhi undang-undang dan peraturan yang sedang berkuatkuasa; </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Sebagai satu sistem yang efektif untuk memastikan penjawat-penjawat awam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang </li></ul><ul><li>telah diamanahkan. </li></ul>
 36. 36. INSTRUMEN-INSTRUMEN AKAUNTABILITI 1. Akauntabiliti Fiskal 2. Akauntabiliti Pengurusan 3. Akauntabiliti Program
 37. 37. 1. Akauntabiliti Fiskal Akauntabiliti dari segi integriti kewangan, maklumat (disclosure) pematuhan kepada undang-undang dan peraturan pentadbiran awam.
 38. 38. 2. Akauntabiliti Pengurusan Akauntabilti dari segi penggunaan tenaga manusia dan sumber-sumber lain secara cekap dan ekonomik.
 39. 39. 3. Akauntabiliti Program Akauntabiliti dari segi impak program iaitu samada sesuatu program mencapai objektif yang dirancangkan, dan opsyen yang terbaik telah dipilih untuk mencapai objektif berkenaan dengan mengambil kira Jumlah kos dan output.
 40. 40. AKAUNTABILITI BERHUBUNG DENGAN KAWALAN KE ATAS PERBELANJAAN Tiga peringkat utama kawalan: * Kawalan Parlimen @ Parlimen @ Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara @ Ketua Audit Negara * Perbendaharaan * Kementerian/Jabatan
 41. 41. KEPENTINGAN AKAUNTABILITI DALAM PERKHIDMATAN AWAM <ul><li>merupakan suatu nilai yang sangat penting dalam </li></ul><ul><li>perkhidmatan awam terutamanya dalam </li></ul><ul><li>pengurusan kewangan di sektor awam. </li></ul>- kekurangan tahap akauntabilti boleh menyebabkan berlakunya penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa.
 42. 42. KELEMAHAN DALAM PENGURUSAN KEWANGAN SEKTOR AWAM <ul><li>1. KELEMAHAN PENGURUSAN PERUNTUKAN DAN PERBELANJAAN </li></ul><ul><ul><ul><li>PERBELANJAAN TIADA DALAM ANGGARAN; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PERBELANJAAN YANG MELEBIHI PERUNTUKAN; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>BUKU VOT TIDAK DISELENGGARAKAN DENGAN </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>LENGKAP DAN KEMASKINI; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PINDAH PERUNTUKAN YG TAK PERLU; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PRESTASI PERBELANJAAN KURANG 50%; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DAFTAR BIL TIDAK LENGKAP DAN KEMASKINI; </li></ul></ul></ul>
 43. 43. <ul><ul><ul><li>BUKU VOT TIDAK DISELENGGARAKAN DENGAN </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>LENGKAP DAN KEMASKINI; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PENYATA PENYESUAIAN PERBELANJAAN TIDAK </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DISEDIAKAN; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>LEJAR AM & REKOD SUBSIDIARI TAK KEMASKINI. </li></ul></ul></ul><ul><li>2. KELEMAHAN PENGURUSAN & KAWALAN HASIL </li></ul><ul><ul><ul><li>TIADA PENURUNAN KUASA KUTIPAN HASIL </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>KUTIPAN LEWAT DIBANKKAN; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>KUTIPAN DISALAHGUNAKAN; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>BUKU TUNAI TIDAK DISELENGGARA/KEMASKINI </li></ul></ul></ul>
 44. 44. <ul><ul><ul><li>BUKU TUNAI LEWAT DIKEMUKAKAN; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>HASIL BELUM DAN KURANG DIKUTIP/DITERIMA; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>TUNGGAKAN HASIL YANG BESAR; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DEPOSIT LAPUK TIDAK DIPINFAH KE HASIL. </li></ul></ul></ul><ul><li>3. KELEMAHAN PENGURUSAN DAN KAWALAN PENGURUSAN PEROLEHAN </li></ul><ul><ul><ul><li>PEROLEHAN DI LUAR KONTRAK PUSAT; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PEROLEHAN DIPECAHKECILKAN; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PEROLEHAN MELEBEHI KEPERLUAN; </li></ul></ul></ul>
 45. 45. <ul><ul><ul><li>PERUNTUKAN TIDAK MENCUKUPI UNTUK </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>MENAMPUNG KEPERLUAN; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>HARGA TERLALU TINGGI/TIDAK MUNASABAH; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>BARANGAN TIDAK SESUAI/TIADA COP SIRIM; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>BARANGAN DIBEKAL KURANG; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>BARANG YG DIBELI TIDAK DIGUNAKAN. </li></ul></ul></ul><ul><li>4. KELEMAHAN PENGURUSAN STOR DAN HARTA MODAL </li></ul><ul><ul><ul><li>STOR TIDAK SELAMAT </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- BARANG-BARANG TIDAK DISUSUN DENGAN </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>TERATUR : BARANG-BARANG ROSAK, USANG </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DAN MUDAH TERBAKAR BERCAMPUR ADUK; </li></ul></ul></ul>
 46. 46. <ul><ul><ul><li>STOK MELEBEHI KEPERLUAN; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>STOK TIDAK BERGERAK BERTAHUN-TAHUN; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>BARANG TAK BERKAITAN DISIMPAN DALAM STOR; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>VERIFIKASI STOK TIDAK DIBUAT; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>BARANG-BARANG USANG TIDAK DILUPUS; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PROSEDUR PENGURUSAN H/M TIDAK DIPATUHI. </li></ul></ul></ul><ul><li>5. KELEMAHAN PENYELENGGARAAN KENDERAAN </li></ul><ul><ul><ul><li>KENDERAAN TIDAK DIGUNAKAN BERBULAN-BULAN; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>KENEDERAAN ROSAK TIDAK DIBAIKI; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PEGAWAI PENGANGKUTAN TIDAK DILANTIK; </li></ul></ul></ul>
 47. 47. <ul><ul><ul><li>BUKU LOG TAK DISELENGGARAKAN DGN TERATUR; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>KENDERAAN LAMA TIDAK DILUPUSKAN. </li></ul></ul></ul><ul><li>6. KELEMAHAN PENGURUSAN WANG AMANAH </li></ul><ul><ul><ul><li>PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>TAHUNAN TIDAK DISEDIAKAN UNTUK DIAUDIT; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>AKAUN AMANAH TAK AKTIF TIDAK DITUTUP. </li></ul></ul></ul><ul><li>7. KELEMAHAN PENGURUSAN DEPOSIT </li></ul><ul><ul><ul><li>DEPOSIT YG TAK DITUNTUT TIDAK DIWARTAKAN; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>AKAUN DEPOSIT YG TELAH SELESAI URUSANNYA </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>TIDAK DITUTUP </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>SENARAI BAKI DEPOSIT TIDAK DISEDIAKAN </li></ul></ul></ul>
 48. 48. Sekian Terima Kasih

×