Asas pengurusan kewangan

72,044 views

Published on

1 Comment
22 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
72,044
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10,835
Actions
Shares
0
Downloads
1,396
Comments
1
Likes
22
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Asas pengurusan kewangan

 1. 1. 1
 2. 2. PENGURUSAN KEWANGAN Mengurus Serta Merancang Sumber & Penggunaan 2
 3. 3. Pengurusan KewanganSyarikat 1. Pengurusan Kewangan 2. Pengurusan Pengeluaran 3. Pengurusan Pemasaran 4. Pengurusan Kakitangan / Sumber Manusia 5. Pengurusan Am 6. Pengurusan dll 3
 4. 4. APA KOMPONEN PENGURUSAN KEWANGAN?1. Merancang Keperluan2. Merancang/Mengenal Sumber3. Mengawal4. Mengurus5. Menganalisis Prestasi 4
 5. 5. Pengurusan Kewangan 1. Mengapa kita harus simpan akaun ? 2. Difinasi Perakaunan , Edaran Akaun, Jenis-Jenis Akaun 3. Contoh Membuat ;- Penyata Untung Rugi & Kunci Kira-Kira 4. Memahami Penyata Akhir ;- Penyata Untung Rugi & Kunci Kira-Kira 5. Merancang Keuntungan dengan Analisa Titik Pulangan Modal 6. Membuat Anggaran Aliran Wang Tunai 5
 6. 6. MENGAPA KITA MENYIMPAN AKAUN 1. Mengetahui jumlah yang1. Mentaksir keuntungan / dihutang oleh pelanggan Kerugian perniagaan kita 2. Mengetahui kedudukan2. Mengetahui kekuatan Jumlah Pinjaman/Pembiayaan perniagaan melalui kedudukan harta dan 3. Mengetahui Jumlah kos tanggungan atau perbelanjaan3. Mengetahui Jumlah 4. Mempastikan keadaan Hutang kepada ketunaian syarikat Pembekal 6
 7. 7. Definasi Perakaunan• Perakaunan ialah SATU TEKNIK untuk MenCATAT, MengKELASkan dan MeRINGKASkan urusniaga yang bercorak kewangan, mengikut sistem tertentu dan kemudiannya mentafsirkan hasil-hasil dari fungsi di atas. 7
 8. 8. Mencatat @ Merekod• Segala urusniaga yang berlaku biasanya dicatitkan dalam dokumen-dokumen atau buku-buku tertentu seperti BUKU RESIT, IMBOIS, BIL, BUKU CEK dan lain-lain surat. Catatan dibuat mengikut tertib masa ( Tarikh ) 8
 9. 9. Mengkelaskan• Catatan-Catitan asal urusniaga tadi bercampur-campur dan tidak tersusun mengikut jenis. Setelah sesuatu jangkamasa, catitan- catitan itu dipindahkan dan dikumpulkan ke dalam AKAUN atau LEJER masing-masing. Diantara jenis-jenis akaun itu ialah AKAUN HARTA, MODAL, TANGGUNGAN, PERBELANJAAN dan HASIL 9
 10. 10. Meringkaskan• Catitan yang telah dikumpulkan dalam AKAUN atau LEJER masing-masing itu dijumlahkan dqn dikira baki-bakinya. Baki-baki akaun ini disenaraikan dalam dua ruangan DEBIT dan KREDIT, di dalam TIMBANGAN DUGA. Timbangan Duga dibuat ungtuk mempastikan keseimbangan akaun-akaun sebelum dibuat PENYATA_PENYATA AKHIR 10
 11. 11. KUMPULAN AKAUNAda 5 KUMPULAN akaunyang utama. Duadaripadanya termasukdalam golongan PENYATAUNTUNG RUGI dan Tigalagi di dalam golonganKUNCI KIRA-KIRA 11
 12. 12. GOLONGAN PENYATA UNTUNG RUGI AKAUN HASIL AKAUN PERBELANJAAN1. JUALAN 1. GAJI PEKERJA2. PENDAPATAN 2. UPAH3. SEWA DITERIMA 3. SEWA4. FAEDAH 4. SENGGARAAN DITERIMA 5. SUSUTNILAI5. DIVIDEN DITERIMA 6. KERAIAN 7. IKLAN 8. DERMA 9. DLL 12
 13. 13. GOLONGAN KUNCI KIRA-KIRA 1. AKAUN HARTA • Harta Tetap • Harta Semasa 2. AKAUN TANGGUNGAN • Jangka Panjang • Jangka Pendek ( Semasa ) 3. AKAUN MODAL ( Ekuiti Pemilik ) 13
 14. 14. AKAUN HARTAHARTA TETAP HARTA SEMASA1. TANAH & BANGUNAN 1. WANG TUNAI2. ALAT PERKAKAS 2. BAKI DI BANK3. PERABUT 3. SETOK AKHIR4. KELENGKAPAN 4. AKAUN AKAN PEJABAT TERIMA ( Hutang Pelanggan ) 5. PRABAYAR 6. DEPOSIT 14
 15. 15. AKAUN TANGGUNGAN JANGKA JANGKA PENDEK PANJANG ( Semasa )• AKAUN BELUM  PINJAMAN TETAP BAYAR ( Pemiutang )• OVERDERAF• AKRUAN 15
 16. 16. CARA MENYEDIAKAN PENYATA UNTUNG RUGI •HASIL – KOS BARANG DIJUAL = UNTUNG KASAR•UNTUNG KASAR – PERBELANJAAN = UNTUNG BERSIH 16
 17. 17. Apakah KOS BARANG DIJUAL?• Ini adalah HARGA BELIAN barang-barang yang anda telah jualkan di dalam tempoh perakaunan  Contohnya ;-  Stok Awal xxx  + Belian xxx  = Kos Barang Untuk Dijual xxx  - Stok Akhir xxx  = KOS BARANG DIJUAL xxx 17
 18. 18. UNTUNG KASAR? Untung Kasar adalah PERBEZAAN di antara HASIL BERSIH dengan KOS BARANG DIJUAL  Contohnya ;- Hasil Bersih xxx - Kos Barang Dijual xxx = UNTUNG KASAR xxx 18
 19. 19. Apakah PERBELANJAAN? Perbelanjaan ini adalah perbelanjaan yang terlibat di dalam penjualan dan pentadbiran. Segala perbelanjaan yang dicatitkan di dalam Penyata Untung Rugi tidak semuanya melibatkan Pembayaran Wang Tunai seperti SUSUTNILAI yang merupakan Perbelanjaan Bukan Tunai yang dikenakan kepada HARTA TETAP yang dimiliki Contoh Item Perbelanjaan ialah ;-  Gaji , KWSP/SOCSO, Sewa, Perlesenan,Telefon, Elektrik, Keraian, Derma, Pembungkusan , Susutnilai dll 19
 20. 20. Apakah SUSUTNILAI ?• Susutnilai terjadi kerana ;- • Keusangan sebab adanya ciptaan-ciptaan baru • Kehausan ( Kelanjutan Hayat ) mesin atau peralatan yang telah digunakan • Kemerosotan fizikal atas sebab lama memilikinya 20
 21. 21. SYARIKAT ABC Akaun Perdagangan Dan Untung Rugi Untuk Tahun Berakhir Pada 31 / 12 / XXX• Jualan / Pendapatan xxx• Tolak KOS JUALAN • Stok Awal xxx • + Belian xxx • - Stok Akhir xxx • Kos Barang Dijual xxx• KEUNTUNGAN KASAR xxx• Tolak PERBELANJAAN • Gaji xxx • KWSP/SOCSO xxx • Sewa Kedai xxx • Lesen xxx • Telefon xxx • Elektrik & Air xxx • Keraian xxx • Pembungkusan xxx • Pengangkutan xxx • Faedah Pembiayaan xxx • Pelbagai xxx • Susutnilai xxx• JUMLAH Perbelanjaan xxx• KEUNTUNGAN BERSIH xxx 21
 22. 22. HARTA SEMASA Harta perniagaan yang mudah berubah bentuk dan nilainya dalam jangkamasa yang terdekat ( pendek ) – Contoh ;  Wang Tunai ditangan  Wang di bank  Penghutang  Deposit  Setok  Pra Bayar 22
 23. 23. TANGGUNGAN JANGKA PANJANG• Hutang perniagaan kepada pihak lain yang boleh dijelaskan dalam jangkamasa lebih daripada satu tahun • Contohnya ;- • Pinjaman Tetap 23
 24. 24. TANGGUNGAN SEMASA• Segala hutang perniagaan yang mesti dijelaskan dalam masa satu tahun • Contohnya ;- • Pemiutang • Overderaf • Akruan 24
 25. 25. EKUITI/HAKMILIK• Sejumlah NILAI KEWANGAN ( Tunai / Harta ) yang menjadi hak mutlak pemilik perniagaan yang dibawa masuk ke dalam perniagaan. Ianya terdiri dari MODAL dan KEUNTUNGAN TERKUMPUL. Peningkatan hak milik juga boleh menunjukkan peningkatan di dalam NILAI PERNIAGAAN 25
 26. 26. Carta PenyediaanPenyata Kunci Kira-Kira 26
 27. 27. SYARIKAT ABC Akaun Perdagangan Dan Untung RugiUntuk Tahun Berakhir Pada 31 / 12 / XXX • Jualan / Pendapatan xxx • Tolak KOS JUALAN • Stok Awal xxx • + Belian xxx • - Stok Akhir xxx • Kos Barang Dijual xxx • KEUNTUNGAN KASAR xxx • Tolak PERBELANJAAN • Gaji xxx • KWSP/SOCSO xxx • Sewa Kedai xxx • Lesen xxx • Telefon xxx • Elektrik & Air xxx • Keraian xxx • Pembungkusan xxx • Pengangkutan xxx • Faedah Pembiayaan xxx • Pelbagai xxx • Susutnilai xxx • JUMLAH Perbelanjaan xxx • KEUNTUNGAN BERSIH xxx 27
 28. 28. RANCANGAN KEWANGAN 28
 29. 29. Keperluan Perancangan Kewangan• Penting bagi mengwujudkan sebuah perniagaan kecil.• Pelabur atau peminjam – ingin melihat perancangan kewangan.• Membantu peniaga mengurus perniagaan dengan lebih berkesan; mengemudi perniagaan jauh dari masalah yang menghalang kejayaan.• Kesilapan peniaga – gagal untuk mengumpul dan menganalisa data kewangan yang asas. 29
 30. 30. PRINSIP PENGURUSAN KEWANGANMatlamat Utama Perniagaan = Keuntungan = Jualan – KosKeuntungan perniagaan Proses merekod & memahami implikasi semua transaksi belian & jualan = aspek kewangan terbaik Aset, modal pusingan, pra operasi Kos Pelaksanaan dan peruntukan luar jangka Perniagaan Kos Modal Pusingan boleh dikurangkan melalui • Mencari pembekal : memberi kredit. • Mencari pembekal: hantar barangan. • Stok Jualan secara tunai. • Pembiayaan Institusi Kewangan • Optima Kos operasi 30
 31. 31. PENYATA UNTUNG RUGI PUR – bermula dgn jualan yg diperolehi ditolak dgnUtk memahami pertalian antara perbelanjaan dan bakinya keuntunganjualan, perbelanjaan & keuntungan Jualan (1) • Seorg usahawan akan cuba meningkatkan (1) (3) & (7).- Kos Brg (2) • Beliau cuba mengurangkan (2) (4) & (6).------------ • B/manapun unsur tsbt berkait diantara satu sama lain iaitu sptUtg Kasar (3) kos iklan diturunkan = jualan akan menurun.------------- Kos Bhn Mentah dikurangkan = jualan juga akan menurun.- Perbljan (4)--------------Utg Bersih sblm cukai (5) Mencari keuntungan merupakan satu sistem pengurusan bagimana- Cukai (6) kita boleh mengurungkan kerugian. Jika kta mengurus kerugian dengan cekap maka keuntungan akan kita perolehi. Untuk mencipta========== keuntungan kos perlu diurus dan untuk meningkatkan keuntunganUtg Bersih (7) ,sistem amaran awal kewangan perlu dirancangkan. 31
 32. 32. STRATEGIK PERANCANGAN KEWANGAN PERNIAGAAN. Objektif Rancangan Keuntungan Perniagaan Jadual Kerja Belanjawan jualan Pengeluaran & Inventori Belanjawan Belanjawan Rancangan & Perbelanjaan am & Perbelanjaan Jadual Operasi Pentadbiran jualan Belanjawan Belanjawan Kos Belanja Kos Pembelian bhn Buruh Overhead Mentah Belanjawan Tunai Ramalan Kunci Ramalan Penyata Ramalan Sumber Kira-Kira Pendapatan Penggunaan Dana 32
 33. 33. MENGETAHUI PRESTASI BISNES MENINGKATKAN DAYA SAING KENAL PASTI KELEMAHAN KEWANGAN MEMBANTU PROSES AUDIT MENGAPA SISTEM MEMUDAHKAN URUSAN AKAUN PENTING PINJAMANMENINGKATKAN KEYAKINAN MEMUDAH PERANCANGAN MASA DEPAN MEMBANTU PENGURUSAN MEMBUAT KEPUTUSAN ALAT KAWALAN DALAMAN TERBAIK 33
 34. 34. PROSES PENYEDIAAN AKAUN BISNES TRANSAKSI BISNES PENGELUARAN DOKUMEN ASAS SPT INVOIS CATATAN JURNAL PINDAH KE LEJAR PENYEDIAAN IMBANG DUGA PENYATA KEWANGAN 34
 35. 35. LAPORAN ASAS KEWANGAN 1.KUNCI KIRA-KIRA 2.PENYATA PENDAPATAN 3.PENYATA ALIRAN TUNAI 35
 36. 36. Kunci Kira-Kira• Menyatakan kedudukan kewangan perniagaan; aset dan liabiliti. Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik Aset: Liabiliti: Aset Tetap Liabiliti Tetap Aset Semasa Liabiliti Semasa 36
 37. 37. Penyata Pendapatan• Memberikan “gambaran” perniagaan bagi tempoh tertentu.• Membandingkan perbelanjaan dengan pendapatan.• Menyatakan keuntungan bersih atau kerugian bersih. Keuntungan Bersih = Pendapatan – Perbelanjaan (Kerugian Bersih) 37
 38. 38. Penyata Aliran Tunai• Menunjukkan perubahan modal kerja dari permulaan tahun,• Dengan menyatakan sumber dan gunaan dana. Beli peralatan Beli perabut Sumber dana Bayar dividen Bayar hutang + Pinjaman + Akaun penerimaan + Pelaburan peniaga - Akaun pembayaran - Akaun penerimaan + Inventori + Akaun pembayaran - Inventori - Susutnilai Gunaan dana 38
 39. 39. Penyata Pro Forma• Perlu? Diwujudkan diawal perancangan perniagaan. • Merupakan jangkaan pendapatan perniagaan.• Pro Forma Penyata Pendapatan.• Pro Forma Kunci Kira-Kira.• Tujuan: memberikan keyakinan kepada bakal pelabur dan peminjam untuk membolehkan perniagaan dimulakan. 39
 40. 40. Analisis Ratio• Memastikan halatuju perniagaan menghala kepada objektif.• Pengawalan halatuju menggunakan Analisis Ratio.• Juga menentukan kejayaan sesebuah perniagaan.• Definasi: Analisis ke atas dua perkaitan unsur perakaunan yang membolehkan penganalisaan dilakukan ke atas prestasi perniagaan.• Analisis ratio menyatakan “kesihatan” perniagaan. 40
 41. 41. Analisis Ratio• Terlebih inventori,• Terlebih perbelanjaan operasi,• Pemberian tempoh kredit yang berlebihan,• Menanggung hutang secara berlebihan,• Pengurusan bil utiliti yang tidak teratur.• Analisis ratio digunakan sebagai “panduan” pihak bank untuk memberi pinjaman perniagaan. 41
 42. 42. Ratio Utama 42
 43. 43. Ratio Kecairan• Keupayaan perniagaan membayar hutang jangka pendek pada tarikh matang. Ratio Semasa Ratio Cepat Keupayaan Keupayaan membayar liabiliti membayar semasa dari sumber aset cepat. liabiliti semasa dari aset Aset cepat: Tunai, sekuriti cair, akaun semasa penerimaan, aset yang boleh dicairkan dengan cepat. (kecuali inventori dan hutang lama). 43
 44. 44. Ratio Leveraj• Mengukur bebanan hutang perniagaan. Ratio Hutang Peratusan jumlah aset yang dipinjam berbanding pemilik. Ratio • Pinjaman perniagan banyak, risiko bagi peminjam/bank. Hutang • Pemilik “mahu” ratio hutang tinggi; kurang pelaburan sendiri (hak pemilikan menjadi kurang berbanding peminjam). • Peminjam/bank terdedah kepada risiko hutang tidak berbayar yang tinggi. 44
 45. 45. Ratio Operasi• Menyatakan prestasi dan keberkesanan penggunaan sumber untuk operasi perniagaan. Purata Pusinganti Inventori Berapa kali inventori bertukar bagi tempoh perakaunan. Intventori: Tiada stok, terlebih, atau luput. Wang tunai “terikat” dalam inventori. Purata Tempoh Kutipan Jumlah hari kutipan bagi akaun penerimaan. Purata Tempoh Bayaran Jumlah hari bayaran bagi akaun pembayaran. 45
 46. 46. Ratio Keuntungan• Menyatakan keberkesanan pengurusan perniagaan. Keuntungan Bersih atas Jualan • Mengukur keuntungan dari jualan bagi setiap ringgit. • Margin yang rendah; masa hadapan perniagaan “suram”. Keuntungan Bersih atas Ekuiti • Mengukur kadar pulangan atas pelaburan pemilik. • Pulangan rendah; melabur ditempat lain. 46
 47. 47. Analisis Pulang-Modal • Titik pertemuan operasi di mana perniagaan tidak mendapat keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Pendapatan = Perbelanjaan • Berguna sebagai “penunjuk” untuk peniaga meneruskan aktiviti perniagaan bagi mengekalkannya dalam industri. 47
 48. 48. Analisis Pulang-Modal• Berguna untuk meyakinkan pelabur atau bank yang akan memberikan pinjaman.• Merupakan teknik untuk membuat keputusan bagi bakal peniaga untuk melibatkan diri dalam perniagaan.• Mengukur kesan perubahan dalam pelaburan dan perbelanjaan. 48
 49. 49. Jumlah Hasil Kws Untung Jumlah Kos10,000 Titik Pulang ModalJumlah Kos & Hasil Kws Rugi Kos Tetap Jualan (unit) 100 KELUK TITIK PULANG MODAL 49
 50. 50. PROSES MERANCANG KEUNTUNGAN Analisis Peluang Objektif Perniagaan Menentukan Strategi Pasaran Menyesuaikan Pemasaran Mencari, analisis & objektif perniagaan Menentu & memilih menilai peluang & peluang pasaran segmen, pasaran, pasaran dan menilai mencipta imej dan persaingan menentukan syer pasaran Strategik Kewangan Membentuk & Melaksana Mengawal belanjawan Polisi Pemasaran dan mengurus Melaksanakan 4P kewangan HASIL PERNIAGAAN 50
 51. 51. iKLAN 51
 52. 52. TEKNIK SUNTING FOTO DSLR TEKNIK SUNTING FOTO DSLR...http://imranabduljabar.com/ebook-kompilasi- teknik-photoshop?ap_id=studydslr 52
 53. 53. SEMI-D SHAH ALAM 2 RM 680,000.00 NEGO Tidak Jauh Dari Uitm Puncak Perdana Uitm Puncak Alamwww.RahsiaSaham.com 53
 54. 54. KONDO BANDAR PUTERI PUCHONG. BLOK B, TINGKAT 2.LUAS 900 SQ FT. RM 365,000.00 NEGO 54
 55. 55. Rumah Teres 1 Tingkat, SaujanaPutra Puchong, Lebuhraya Elite (Ke KLIA, Putrajaya, Cyberjaya..). RM 337,000.00 NEGO 55
 56. 56. APARTEMENT PUCHONG PERMATA BLOK H,TINGKAT 6, 858 sq ft.RM 135,000.00 56
 57. 57. APARTMENT TAMAN PINGGIRAN PUTRA, DEKAT JUSCO EQUIN DANPASAR BORONG.BLOK 1, TINGKAT 6, 752 sq ft 57
 58. 58. H/P:013-3620874 ( SMS )E-MAIL: ecommerce2u@yahoo.com.myFACEBOOK: www.facebook.com/hamdimutalib 58
 59. 59. 59
 60. 60. SURAH AL-HUJURAT:AYAT 13 HIKMAT ALLAH MENJADIKANBERBAGAI-BAGAI BANGSA 60
 61. 61. SURAH AL-HUJURAT:AYAT 13HIKMAT ALLAH MENJADIKAN BERBAGAI-BAGAI BANGSA FIRMAN ALLAH MAKSUDNYA: “Wahai manusia, sesungguhnya kami menjadikan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenali. Sesungguhnya orang yang paling mulia antara kamu di sisi ALLAH S.W.T ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya ALLAH MAHA mengetahui lagi MAHA mengenali” 61
 62. 62. SURAH AL-HUJURAT:AYAT 13HIKMAT ALLAH MENJADIKAN BERBAGAI-BAGAI BANGSA ( SAMBUNG…) HURAIAN AYAT: • Semua manusia berasal daripada keturunan Nabi Adam A.S. dan Hawa, Nabi Adam dijadikan daripada tanah, kemudian ALLAH S.W.T. meniupkan Roh pada Jasad tersebut.• ALLAH S.W.T menjadikan manusia berlainan keturunan, bangsa dan warna kulit untuk bekerjasama bagi mewujudkan perpaduan dan kesejahteraan di kalangan hamba-hamba Nya.• Umat manusia dilarang berbangga dengan keturunan, bangsa, bahasa dan warna kulit kerana perbuatan tersebut membawa kesan yang buruk.• ALLAH S.W.T tidak memandang rupa paras, pangkat, harta dan keturunan seseorang itu tetapi memandang hati dan amalan yang mereka lakukan. 62
 63. 63. SURAH AL-AN’AM:AYAT 125 &AL-BAQARAH:AYAT 257ILMU PENYINAR HIDUP MANUSIA 63
 64. 64. SURAH AL-AN’AM:AYAT 125ILMU PENYINAR HIDUP MANUSIA FIRMAN ALLAH MAKSUDNYA (SURAH AL-AN’AM): “Maka sesiapa yang dikehendaki ALLAH S.W.T untuk memberi hidayat petunjuk kepadanya, nescaya ALLAH melapangkan dadanya (membuka hatinya) untuk menerima ISLAM….” 64
 65. 65. SURAH : AL-BAQARAH:AYAT 257ILMU PENYINAR HIDUP MANUSIA FIRMAN ALLAH MAKSUDNYA(AL- BAQARAH): “ALLAH S.W.T adalah pemimpin orang yang beriman, mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya keimanan dan orang-orang kafir, pelindung mereka ialah syaitan yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan….” 65
 66. 66. SURAH AL-AN’AM:AYAT 125 & AL-BAQARAH:AYAT 257ILMU PENYINAR HIDUP MANUSIA HURAIAN AYAT: • Hidayat ialah cahaya petunjuk yang dikurniakan oleh ALLAH S.W.T kepada manusia pilihan-Nya bagi mencapai kebahagian dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat.• Ilmu adalah penyinar hidup. Ilmu wajib dituntut oleh setiap orang Islam untuk meningkatkan keimanan kepada ALLAH S.W.T.• Ilmu yang dituntut dengan ikhlas kerana ALLAH S.W.T akan menjadikan seseorang itu lebih beriman dan bertakwa kepada Tuhannya.• Ilmu yang dituntut dengan berhajatkan nama atau pangkat akan menjadikan seseorang itu bersifat mengikut HAWA NAFSU dan mementingkan diri sendiri. 66
 67. 67. 67
 68. 68. 68
 69. 69. 69
 70. 70. 70
 71. 71. 71
 72. 72. 72
 73. 73. 73
 74. 74. 74
 75. 75. 75

×