Spn

4,055 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,055
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
76
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Spn

 1. 1. Oleh: Hazizan bin Alias CA(M) SISTEM PERAKAUNAN NEGARA
 2. 2. 1. PENGENALAN 2. OBJEKTIF SISTEM PERAKAUNAN 3. HUKUM-HUKUM PERAKAUNAN 4. KLASIFIKASI SISTEM PERAKAUNAN YANG LAIN 5. PERAKAUNAN TUNAI DIUBAHSUAI SEBAGAI ASAS SPKM 6. APA YANG DIPERAKAUNKAN? 7. OPERASI PERAKAUNAN 8. AKTIVITI DI DALAM SPKM 9. SISTEM-SISTEM APLIKASI JANM 10. KLASIFIKASI DAN PENGKODAN AKAUN 11. OUTPUT SISTEM PERAKAUNAN SKOP CERAMAH
 3. 3. 1. PENGENALAN - proses menganalisis, merekod, mengkelas, merumus dan mengkomunikasi semua urusniaga yang melibatkan terimaan dan pengeluaran/penggunaan dana-dana dan harta Kerajaan serta mentafsir keputusan-keputusan daripada proses-proses berkenaan. PENGERTIAN PERAKAUNAN SEKTOR AWAM
 4. 4. - amat berguna sebagai satu mekanisme utama kawalan pengurusan. PENTINGNYA PERAKAUNAN DALAM PENGURUSAN KEWANGAN maklumat perakaunan boleh digunakan sebagai suatu alat kawalan dan pengendalian bagi menilai prestasi serta mengambil tindakan pembetulan dan penyelarasan yang perlu.
 5. 5. - Merangkumi Kementerian/Jabatan Persekutuan dan Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan tetapi tidak termasuk Badan-Badan Berkanun dan syarikat-syarikat kerajaan. ENTITI-ENTITI PERAKAUNAN KERAJAAN MALAYSIA SEBAGAI SATU ENTITI PERAKAUNAN
 6. 6. SPK - berasaskan tunai SP Badan Berkanun/Syarikat - berasaskan akruan SPK dan SPBK didasarkan kepada undang- undang dan peraturan-peraturan yang berasingan. PERSAMAAN DAN PERBEZAAN DI ANTARA SPK DAN SP BUKAN KERAJAAN (SPBK)
 7. 7. DASAR SPK <ul><ul><li>Perlembagaan Persekutuan </li></ul></ul><ul><ul><li> (Seksyen 7 : Perkara 96 – 112) </li></ul></ul><ul><ul><li>Akta Prosedur Kewangan 1957 (Semakan 1972) </li></ul></ul><ul><ul><li>Akta Audit 1957 </li></ul></ul><ul><ul><li>Akta Kerajaan Tempatan dan Akta-Akta lain </li></ul></ul><ul><ul><li>Arahan Perbendaharaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pekeliling/Surat Pekeliling Perbendaharaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Surat Pekeliling Akauntan Negara </li></ul></ul>
 8. 8. 1. Konsep KWDS – berpunca drp. keperluan bahawa segala hasil dan wang yang diperolehi atau diterima (selain drp. Zakat Fitrah, Baitulmal dan lain-lain hasil di bawah urusan agama Islam) dibayar masuk ke dalam suatu KW yang dinamakan KWDS Persekutuan/Negeri. ( Fasal 97 ) 2. Konsep : tiada wang, kecuali perbelanjaan tanggungan, boleh dikeluarkan dari KWDS melainkan diperuntukkan atau dibenarkan dengan cara lain oleh badan perundangan ( Fasal 104) DUA KONSEP ASAS DASAR SPK
 9. 9. DASAR SPBK A. Badan-Badan Berkanun 1. Akta Badan Berkanun (Akaun Dan Laporan) 1980. 2. Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1985 B. Syarikat-syarikat 1. Akta Syarikat 1965
 10. 10. <ul><li>Mengumpulkan maklumat Kewangan </li></ul><ul><li>Menyampaikan maklumat kewangan untuk membantu pengurus membuat keputusan dasar dan operasi </li></ul><ul><li>Menyampaikan maklumat kewangan kepada pihak lain yang berkepentingan bagi tujuan penilaian </li></ul><ul><li>Mewujud dan mengesan Akauntabiliti Awam </li></ul>2. OBJEKTIF SISTEM PERAKAUNAN
 11. 11. <ul><li>Seksyen 9(2) Akta Audit memerlukan Akaun Awam dikemukakan bagi tujuan pengauditan dalam tempoh tujuh bulan selepas tahun kewangan berakhir. </li></ul><ul><li>Akaun Awam ditandatangani oleh Akauntan Negara/Bendahari Negeri dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan/ Pihak Berkuasa Kerajaan Negeri. </li></ul><ul><li>Sijil Audit akan dikeluarkan tertakluk kepada laporan Ketua Audit Negara yang dikeluarkan berasingan. </li></ul>AKAUNTABILITI
 12. 12. <ul><li>Seksyen 16(1) Akta Prosedur Kewangan, memerlukan Akaun Awam dibentangkan di Parlimen setelah diaudit. </li></ul><ul><li>Perbendaharaan adalah bertanggungjawab memantau </li></ul><ul><li>pertanyaan audit supaya tindakan diambil dengan segera. </li></ul><ul><li>Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara memeriksa laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Parlimen </li></ul><ul><ul><ul><li>Parlimen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ketua Audit Negara </li></ul></ul></ul><ul><li>Perbendahaharaan </li></ul><ul><li>(Ketua Setiausaha Perbendaharaan / </li></ul><ul><li>Pegawai Kewangan Negeri) </li></ul><ul><li>Kementerian/Jabatan </li></ul><ul><li>(Pegawai Pengawal) </li></ul>AKAUNTABILITI
 14. 14. HUBUNGKAIT SPK DAN AKAUNTABILITI AWAM
 15. 15. 3. HUKUM-HUKUM PERAKAUNAN Menetapkan: 1. Peraturan 2. Prinsip 3. Konvensyen 4. Standard (Doktrin)
 16. 16. PERATURAN Menjelaskan persoalan-persoalan pokok seperti objektif sistem perakaunan dan tahap akauntabiliti serta tanggungjawab pegawai-pegawai yang terlibat di dalamnya. Contoh: Bidangkuasa Ketua Audit Negara Tanggungjawab Pegawai Pengawal Tanggungjawab Pegawai Pengakaun
 17. 17. <ul><li>Pegawai Pengawal adalah pegawai yang dilantik mengikut peruntukan di bawah Seksyen 15(a)1, Akta Prosedur Kewangan 1957 bagi melaksanakan peranan dan tanggungjawab seperti berikut:- </li></ul><ul><li>Mengawal kutipan/terimaan. </li></ul><ul><li>Mengawal perbelanjaan dan Peruntukan Perbelanjaan </li></ul><ul><li>Mengurus Stor </li></ul>PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL
 18. 18. <ul><li>Menyelenggara Buku Vot </li></ul><ul><li>Mengesahkan perbelanjaan dan terimaan Kementerian/Jabatan yang disediakan oleh Jabatan Akauntan Negara. </li></ul><ul><li>Memberi penjelasan kepada Ketua Audit Negara dan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC). </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Pegawai Perakaunan termasuklah tiap-tiap pegawai awam yang bertanggungjawab bagi perkara-perkara seperti berikut :- </li></ul><ul><li>memungut, menerima atau mengakaunkan, atau yang sebenarnya memungut, menerima atau mengakaun wang awam; atau </li></ul><ul><li>membayar/mengeluarkan atau yang sebenarnya membayar/mengeluarkan, apa-apa wang awam </li></ul><ul><li>atau barang-barang awam; atau </li></ul><ul><li>menerima, menyimpan atau melupus, atau </li></ul><ul><li>mengakaun, barang-barang awam atau yang sebenarnya menerima, memegang atau melupus barang-barang awam. </li></ul>PENGURUSAN PERAKAUNAN
 20. 20. PRINSIP Satu gabungan doktrin yang dihubungkan denganteori dan kaedah perakaunan, bertindak untuk menerangkan amalan dan pedoman pemilihan konvensyen. Contoh: Prinsip kos sejarah – nilai aset Prinsip pemadanan hasil dan belanja Prinsip catitan bergu
 21. 21. KONVENSYEN Satu kaedah praktis yang telah dipersetujui secara umum oleh semua ahli akauntan dan orang-orang yang berkaitan secara jelas atau sebagai andaian asas. Contoh: Andaian perniagaan berterusan $ sbg ukuran nilai pertukaran yg. stabil Entiti berasingan Period perakaunan Persamaan perakaunan A = L + OE
 22. 22. PIAWAIAN/STANDARD (DOKTRIN) : dasar-dasar yang diikuti oleh para akauntan dalam menghasilkan rekod-rekod perakaunan dan penyata kewangan. Contoh: Objektiviti Konsistensi Konservatisme
 23. 23. <ul><li>Sistem Perakaunan Kewangan </li></ul><ul><li>Sistem Perakaunan Pengurusan </li></ul><ul><li>Sistem Perakaunan Kos </li></ul><ul><li>Sistem Perakaunan Keusahawanan </li></ul><ul><li>Sistem Perakaunan Sosial/Nasional </li></ul>4. KLASIFIKASI SISTEM PERAKAUNAN YANG LAIN
 24. 24. <ul><li>Hasil dicatat semasa terimaan dan perbelanjaan sewaktu pembayaran, </li></ul><ul><li>Sistem Tunai Ubahsuai : Membenarkan </li></ul><ul><li>pembayaran tahun semasa dibuat dlm bulan januari tahun berikutnya, </li></ul><ul><li>PERAKAUNAN TUNAI DIUBAHSUAI </li></ul><ul><li>SEBAGAI ASAS SPK </li></ul>CIRI-CIRI:
 25. 25. <ul><li>Aset tetap dikenakan kepada perbelanjaan 100% semasa ia diperolehi/dibina, </li></ul><ul><li>Tuntutan kewangan oleh kerajaan (spt. Hasil terakru) dan pinjaman bolehtuntut tidak dilaporkan dalam Imbangan Duga, </li></ul><ul><li>Tuntutan kewangan ke atas kerajaan yang belum di akhir tahun kewangan juga tidak dilaporkan </li></ul>
 26. 26. Semua urusniaga kerajaan diakaunkan mengikut Asas Tunai Ubahsuai. DASAR PERAKAUNAN
 27. 27. <ul><li>Mudah difahami & dipraktik oleh semua jabatan kerajaan </li></ul><ul><li>Maklumat dapat diperolehi dalam masa yang diperlukan </li></ul><ul><li>Memudahkan penyediaan anggaran belanjawan </li></ul><ul><li>Memudahkan pengawalan </li></ul><ul><li>Membolehkan perbelanjaan tahun sebelum dibayar di dalam tahun semasa dengan menggunakan peruntukan tahun sebelum </li></ul>MENGAPA ASAS PERAKAUNAN TUNAI DIUBAHSUAI MENJADI PILIHAN?
 28. 28. Akaun Hasil Disatukan Akaun Pinjaman Disatukan Akaun Amanah Disatukan 6. APAKAH YANG DIPERAKAUNKAN? KONSEP KUMPULAN WANG DISATUKAN (KWDS):
 29. 29. FUNGSI KUMPULANWANG DISATUKAN <ul><li>Akaun Hasil Disatukan </li></ul><ul><li>- Mengakaunkan Hasil </li></ul><ul><li>- Mengakaunkan Perbelanjaan </li></ul><ul><li>Akaun Amanah Disatukan </li></ul><ul><li>- Mengakaunkan Wang Amanah dan Deposit </li></ul><ul><li>Akaun Pinjaman Disatukan </li></ul><ul><li>- Mengakaunkan Pinjaman </li></ul>
 30. 30. KUMPULANWANG DISATUKAN
 31. 31. 7. OPERASI PERAKAUNAN <ul><li>Ibu Pejabat JANM </li></ul><ul><li>Pejabat Perakaunan </li></ul><ul><li>- Cawangan JANM </li></ul><ul><li>- JMS </li></ul><ul><li>Pusat Tanggungjawab </li></ul><ul><li>(P.T.J) </li></ul><ul><li>Pemegang Panjar </li></ul><ul><ul><ul><li>- Dalam Negeri </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Luar Negeri </li></ul></ul></ul>10
 32. 32. JABATAN MENGAKAUN SENDIRI <ul><li>Kementerian Pertahanan Malaysia </li></ul>2. Kementerian Kesihatan Malaysia 3. Kementerian Pendidikan Malaysia 4. Kementerian Dalam Negeri Malaysia 5. Kementerian Pertanian Malaysia 6. Kementerian Kerja Raya Malaysia 7. Jabatan Kastam DiRaja Malaysia Baru 1. Jabatan Perdana Menteri 2. Kementerian Penerangan 3. Kem. Sains, Teknologi & Alam Sekitar
 33. 33. <ul><li>Perakaunan Perbelanjaan </li></ul><ul><li>Perakaunan Hasil </li></ul><ul><li>Perakaunan Harta </li></ul><ul><li>Perakaunan Tanggungan </li></ul><ul><li>Perakaunan Amanah </li></ul><ul><li>Penyesuaian Akaun </li></ul>8. AKTIVITI DI DALAM SPKM A. DI PERINGKAT JABATAN:
 34. 34. <ul><li>Perakaunan Perbelanjaan </li></ul><ul><li>Perakaunan Hasil </li></ul><ul><li>Perakaunan Harta </li></ul><ul><li>(Tunai & Pelaburan) </li></ul><ul><li>Perakaunan Tanggungan (Pinjaman) </li></ul><ul><li>Perakaunan Wang Tak Dituntut </li></ul><ul><li>Penyediaan Akaun Awam </li></ul><ul><li>Kawalan </li></ul><ul><li>Penggubalan & Pelaksanaan Piawaian </li></ul><ul><li>Khidmat Bantuan </li></ul>B. DI PERINGKAT JAN:
 35. 35. 9. SISTEM-SISTEM APLIKASI <ul><li>Sistem Perakaunan Cawangan (BAS) </li></ul><ul><li>Sistem Gaji (Payroll) </li></ul><ul><li>Sistem Kawalan Data (DCS) </li></ul><ul><li>Sistem Akaun Pusat (CAS) </li></ul><ul><li>Sistem Laporan Jabatan (DRS) </li></ul><ul><li>Sistem Pelaburan & Pinjaman (ILS) </li></ul><ul><li>Sistem Perakaunan Lejer Subsidiari </li></ul><ul><li>(SLAS) </li></ul><ul><li>Sistem Pengurusan Tunai </li></ul><ul><li>Sistem Klasifikasi & Pengkodan </li></ul>
 36. 36. SISTEM PERAKAUNAN KERAJAAN BERKOMPUTER Sistem Perakaunan Berkomputer Sistem Perakaunan Cawangan (BAS) Sistem yg. memproses bayaran & terimaan Jabatan/ PTJ di peringkat cawanganserta menghantar laporan operasi kepada Jabatan/PTJ. Butir-butir bayaran, terimaan & pelarasan dihantar ke CAS untuk penyemakan. Sistem pengesanan pembayaran terlewat, menyenaraikan bil-bil yg. lewat dibayar mengikut bilangan hari oleh Jabatan dan/Pejabat Pembayar.
 37. 37. Sistem Gaji Ia menguruskan pembayaran & potongan gaji kakitangan kerajaan persekutuan secara berkomputer. Sistem Kawalan Data Ia merekod & mengawal kod-kod perakaunan SPK Persekutuan/mengawal & mengagih data drp. Pejabat Perakaunan ke sistem-sistem lain spt. CAS, DRS, SLAS, ILS dan juga di antara CAS serta mengawal & mengagih data dari Pejabat Perakaunan ke agensi-agensi lain spt. ICU Perangkaan & JMS.
 38. 38. Sistem Akaun Pusat Ia menyelenggara & menyediakan akaun awam tahunan serta melaporkan kepada jabatan-jabatan di peringkat kebangsaan segala urusniaga mereka. Sistem Laporan Jabatan Ia memberi laporan terperinci yang disatukanmengikut keperluan Pegawai Pengawal. Sistem ini juga memberi kemudahan pertukaran maklumat secara pertukaran pita magnet dengan Kementerian/Jabatan yang memerlukan data terperinci yang disatukan.
 39. 39. Sistem Pelaburan & Pinjaman Ia mengendalikan akaun-akaun subsidiari pelaburan & pinjaman Kerajaan Persekutuam secara berkomputer. Sistem Pengurusan Wang Tunai (CMS) Ia menentukan kedudukan wang tunai Kerajaan Persekutuan. Sistem Akaun Subsidiari Kakitangan (SLAS) Ia mengendalikan akaun-akaun subsidiari berkomputer akaun kenderaan, pendahuluan diri, sewa rumah Kerajaan Persekutuan.
 40. 40. Sistem Bayaran Pukal (SBP) Ia membayar bil agensi Kementerian/ Jabatan Persekutuan secara pukal. Sistem Laporan Kem. Kewangan (SLKK) Ia mengeluarkan laporan terperinci perbelanjaan vot dan hasil yang dikehendakioleh pihak Perbendaharaan menikut sektor ekonomi.
 41. 41. SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN JABATAN/PTJ PEJ. PERAKAUNAN JAB. & AGENSI IBU PEJABAT JANM LAPORAN BAS GAJI CEK/ RESIT LAPORAN GAJI BANK AGENSI SKEPP SKEPP PERUBAHAN GAJI DOKUMEN KEWANGAN P T J P T J ILS DRS CAS SLKK SLAS DCS LAPORAN PERBENDAHARAN PINDAHAN DATA HARIAN C I S JAB PERANGKAAN SETIA JMS PENYESUAIAN
 42. 42. Sistem Perancangan dan Kawalan Belanjawan Elektronik (eSPKB) Ia merupakan satu sistem vot berkomputer yang tujuan utamanya untuk mengawal belanjawan. Pelaksanaan eSPKB: * Fasa 1 (mulai 6 Oktober 2000) - 4 PTJ * Fasa 2 (mulai 1 April 2001) – 10 PTJ * Fasa 3 (mulai 2 Januari 2002) – 521 PTJ (Lembah Kelang dan Selangor)
 43. 43. Ciri-ciri eSPKB a) Penyediaan dokumen melibatkan 3 peringkat: sedia, perakuan I & perakuan II. b) Pengemaskinian buku vot dan penyesuaian akaun secara elektronik termasuk bagi bayaran pukal dan gaji. c) Waran peruntukan, baucar bayaran, penyata pemungut & baucar jurnal dihantar secara online ke pejabat perakaunan. d) Hardcopy dokumen kewangan & sokongan disimpan di PTJ. e) Bayaran dibuat melalui cek atau secara EFT. f) Baki peruntukan boleh diketahui pd. bila-bila masa.
 44. 44. MAKLUMAT PERAKAUNAN <ul><li>Laporan Kewangan disatukan bagi penyediaan Penyata </li></ul><ul><li>Kewangan. </li></ul><ul><li>Laporan Bulanan Perbelanjaan, Hasil dan Amanah. </li></ul><ul><li>Laporan Kementerian Kewangan </li></ul><ul><li>Laporan Bulanan bagi Jawatankuasa Aliran Wang Tunai. </li></ul><ul><li>Laporan Subsidiari lain </li></ul><ul><li>i. Pinjaman Kenderaan dan komputer </li></ul><ul><li>ii. Pendahuluan Diri </li></ul><ul><li>iii. Pendahuluan Pelbagai </li></ul><ul><li>iv. Sewa Rumah </li></ul>
 45. 45. <ul><li>Perbelanjaan Mengurus </li></ul><ul><ul><li>Tanggungan (Vot T) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bekalan (Vot B) </li></ul></ul><ul><li>Perbelanjaan Pembangunan </li></ul><ul><ul><li>Pembangunan (Vot P) </li></ul></ul><ul><li>Hasil </li></ul><ul><li>Amanah (Terimaan & Bayaran) </li></ul>10. KLASIFIKASI & PENGKODAN AKAUN
 46. 46. <ul><li>AKAUN AWAM </li></ul><ul><li>1. Sifatnya </li></ul><ul><ul><li>Tahunan </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengikut Seksyen 16, APK 1957 </li></ul></ul><ul><ul><li>Diperakukan oleh Ketua Audit Negara </li></ul></ul><ul><ul><li>Dibentangkan di Parlimen </li></ul></ul><ul><li>2. Kandungannya </li></ul><ul><ul><li>Ringkasan urusniaga bg Thn. Kew. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dari baki-baki CAS </li></ul></ul><ul><li>3. Formatnya </li></ul><ul><ul><li>Dwibahasa </li></ul></ul>11. OUTPUT SISTEM PERAKAUNAN
 47. 47. SEKIAN - TERIMA KASIH

×