Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Etologi

17,350 views

Published on

Ethology in Swedish

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Etologi

 1. 1. Etologi djurens beteende <ul><li>Medfött/Inlärt beteende </li></ul><ul><li>Stora namn inom etologin </li></ul><ul><li>Hur och varför? </li></ul><ul><li>Evolution och beteenden </li></ul><ul><li>Förklaringar och kul exempel </li></ul><ul><li>Begrepp </li></ul>
 2. 2. Medfött beteende <ul><li>Finns i generna, kräver inte inlärning </li></ul><ul><li>Likadana, oberoende av omgivningens påverkan </li></ul><ul><li>Bra för arter som har kort livslängd, lite föräldravård </li></ul><ul><li>Behövs för överlevnad: skydd från faror och för att skaffa mat </li></ul><ul><li>Människor har medfödda beteenden, men vi har mer inlärt beteende i jämförelse med andra arter </li></ul>
 3. 3. Ex. på medfödda beteenden <ul><li>Reflex : snabb, omedveten respons till ett stimulus </li></ul><ul><li>Taxier/styrningsrörelser : rör sig mot eller ifrån ett stimulus </li></ul><ul><li>Kinesis : Intensitet av rörelser förändras under olika förhållanden </li></ul><ul><li>Fixa rörelsemönster: beteenden som ett djur alltid utför på samma sätt. Gås och ägg . </li></ul>
 4. 4. Retningar och nyckelretningar <ul><li>Retningar är faktorer som påverkar ett djurs sinnesorgan och orsakar ett beteende. </li></ul><ul><li>En rödhake attackerar en död röd fågel eller ett rött garnnystan. Röd är nyckelretningen </li></ul>
 5. 5. Supernormala retningar <ul><li>Supernormal retning ger mer respons än normal </li></ul><ul><li>Exemplet visar olika näbbmodeller och räknar antal pickningar som fågelungen gör då den ser modellen </li></ul><ul><li>Den sista modellen – supernormal retning </li></ul><ul><li>” Vi” använder röda läppstift och ögonskugga </li></ul>
 6. 6. Gök <ul><li>En parasitisk gök - riktiga ungar sparkas ut, matas av värdföräldrar </li></ul><ul><li>Gapet - en supernormal retning </li></ul><ul><li>Ljudet behövs också – en gök kan låta som 10 ungar. </li></ul><ul><li>Gökunge </li></ul>
 7. 7. Inlärt beteende <ul><li>Bra i en föränderligt miljö – måste anpassa beteenden </li></ul><ul><li>Bra för långlivade arter </li></ul><ul><li>Bra för sociala arter - lär sig flock beteenden </li></ul><ul><li>Bra om arten har föräldravård </li></ul><ul><li>Djuren tillägnar sig det under livet </li></ul>Japanska makaker
 8. 8. Ex. på inlärt beteende <ul><li>Härmning – vindruvsmaskin </li></ul><ul><li>Klassisk betingning – Pavlovs hundar </li></ul><ul><li>Instrumentell betingning – Skinner duvor </li></ul><ul><li>Prägling – Lorentz, andunge och hund </li></ul><ul><li>Avvänjning - mus </li></ul><ul><li>Inlärning genom insikt film: duva med frukt schimpans med jordnöt </li></ul>
 9. 9. Ivan Pavlov (1849-1936) <ul><li>Klassiskt betingning - Ny signal till en gammal respons Hunden dreglar när den ser mat Ring en klocka innan hunden får mat Hunden kopplar klockan till mat och börjar dregla när den hör klockan Film </li></ul>
 10. 10. B.F. Skinner (1904-1990) <ul><li>Instrumentell betingning - Inlärning av ett nytt beteende </li></ul><ul><li>med hjälp av försök och misstag och belöning </li></ul><ul><li>Duvor spelar pingis </li></ul><ul><li>Skinner box </li></ul>
 11. 11. Konrad Lorenz (1903-1989) <ul><li>Prägling - inlärning som händer under en kort, kritisk period i livet </li></ul><ul><li>Fåglar lär sig att följa den första sak de ser som rör sig </li></ul><ul><li>Fågelsång måste läras in vid en speciell tidpunkt </li></ul><ul><li>Film </li></ul>
 12. 12. Nikolaas Tinbergen (1907-1988) <ul><li>Hur bivargen hittar hem </li></ul><ul><li>Supernormala retningar i trutar. </li></ul>
 13. 13. Karl von Frisch (1886-1982) <ul><li>Binas språk: bidans </li></ul><ul><li>Dansar i åtta, vaggandet ger </li></ul><ul><li>avståndet och vinkeln </li></ul><ul><li>mot lodlinjen ger riktningen i </li></ul><ul><li>förhållande till solen. </li></ul>
 14. 14. Nobelpris 1973 Nobelpriset i fysiologi eller medicin
 15. 15. Nyare namn inom etologin <ul><li>Jane Goodall – shimpanser </li></ul><ul><li>Dian Fossey – gorillor </li></ul><ul><li>George Schaller – många dägdjur </li></ul><ul><li>Dessa personer levde med </li></ul><ul><li>djuren för att studera dem i </li></ul><ul><li>sin miljö </li></ul>
 16. 16. Varför studerar man beteende? <ul><li>Lära sig mer om djur och deras mångfald! </li></ul><ul><li>Förbättra uppfödning -hotade arter </li></ul><ul><li>Djurhållning -höns, grisar </li></ul><ul><li>Djurparksmiljöer </li></ul><ul><li>Träning av djur - arbeta för människorna </li></ul><ul><li>Djuren reagerade först inför tsunamin i Thailand </li></ul>
 17. 17. Motivation <ul><li>Vad vi äter beror på hur hungriga vi är </li></ul><ul><li>Ett djur parar sig inte om det inte är parningstid </li></ul>
 18. 18. Hur studerar man djur? <ul><li>Etogram: - observera och lista alla beteenden - skriv en x när djuren visar beteenden vid olika tillfällen - jämför olika individer - jämför miljö </li></ul>
 19. 19. Experiment med modeller <ul><li>Storspiggens parning </li></ul><ul><li>Modeller för att se vilka retningar orsaker en viss respons (ex.) </li></ul><ul><li>Röd buk på en hane, hanen attackerar </li></ul><ul><li>Silveruppsvälld buk på en hona leder till zig-zag dans av hanen, som visar vägen till boet. </li></ul>
 20. 20. Experiment i olika miljöer <ul><li>Lägst aggressivitet i gemensamt akvarium med andra fiskar. </li></ul><ul><li>Ökad aggressivitet om fiskparet skiljs från de andra med glasskiva. </li></ul><ul><li>Högst aggressivitet om de är ensamma i akvariet. </li></ul>
 21. 21. Valkammare <ul><li>Denna är för Isopoda (gråsuggor) </li></ul><ul><li>Räkna antal som finns i varje miljö över en viss tid </li></ul>
 22. 22. Elefantkamera! <ul><li>Placera kamera på elefantens huvud </li></ul><ul><li>Man ser hur elefanter reagerar med varandra </li></ul><ul><li>Man kan observera i skogen </li></ul><ul><li>Man är inte nära elefanterna </li></ul>
 23. 23. Evolution och beteende <ul><li>Variation i populationen </li></ul><ul><li>För många ungar produceras för miljön </li></ul><ul><li>Konkurrens </li></ul><ul><li>Individerna med de bästa anpassningarna överlever </li></ul><ul><li>Arv, ungarna får samma egenskaper </li></ul><ul><li>Med tiden får populationen fler individer med den egenskapen </li></ul>De vanliga evolutionära mekanismerna fungerar här också!
 24. 24. ESS (evolutionära strategier) <ul><li>Kvantitet eller kvalitet </li></ul><ul><li>Kostnad och förtjänst </li></ul><ul><li>Generalist eller specialist </li></ul><ul><li>Flock eller ensam </li></ul><ul><li>Födosök </li></ul>
 25. 25. Att leva tillsammans <ul><li>Leva i flock eller ensam </li></ul><ul><li>Rangordning </li></ul><ul><li>Revir </li></ul>Fiskstim
 26. 26. Gruppsamhörighet <ul><li>Putsning förstärker gruppsamhörighet </li></ul><ul><li>Apor visar aggression om de hindras att putsa. Putsning </li></ul><ul><li>Människans språkutveckling </li></ul>
 27. 27. Parningsbeteenden <ul><li>Många beteendestudier av fåglars parningsritualer </li></ul><ul><li>Hitta rätt art. Ritualiserade rörelser </li></ul><ul><li>- Paradisfåglar dans </li></ul><ul><li>- Skäggdoppingar parningsdans </li></ul><ul><li>- Orrspel orrspel </li></ul>
 28. 28. Kommunikation <ul><li>Syn - Färger, mönster </li></ul><ul><li>Hörsel - Läten </li></ul><ul><li>Känsel - Antenner - Putsning </li></ul><ul><li>Lukt och feromoner - Revirmarkering - Doftspår (ex myror) </li></ul>
 29. 29. Vargars kommunikation <ul><li>Visuellt </li></ul><ul><li>Muskler </li></ul><ul><li>Färg </li></ul><ul><li>Ögonbryn </li></ul>
 30. 30. Vargars kommunikation <ul><li>Svansposition </li></ul><ul><li>Varför visar de underordnat beteende? </li></ul><ul><li>Hur många kamper inom arten leder till döden? </li></ul>
 31. 31. Symbios <ul><li>Mutualism: både drar fördel myra/fjärilslarv, oxhuggare </li></ul><ul><li>Parisitism : en drar fördel, den andra skadas fästing, fjärilslarv/geting </li></ul><ul><li>Kommensalism: en drar fördel, den andra är opåverkad clownfisk/anemon, Nemo </li></ul>
 32. 32. Kapplöpning <ul><li>Samevolution </li></ul><ul><li>Mimikry Phyllium giganteum , </li></ul><ul><li>Försvar varningsfärg gift kamouflage, orm/ kameloeont </li></ul>
 33. 33. Andra frågor inom beteende <ul><li>Infanticid: en ny hanne tar över och dödar ungarna </li></ul><ul><li>Lejonhanne </li></ul><ul><li>Altruism: hjälper andra utan att själv gynnas Släktskapsselektion Tit for Tat Ex. Nakna kalråttor Ekorrar Getingar Fladdermöss Surikater </li></ul>
 34. 34. Naken kalråtta <ul><li>Polymorfism (olika former och jobb inom samhället) </li></ul><ul><li>Drottningen föder alla ungar i kolonin </li></ul><ul><li>1-2 hanar för befruktning </li></ul><ul><li>Arbetare – sterila honor (små) </li></ul><ul><li>Vakter - värme och spillning till ungarna (stora) </li></ul><ul><li>Varför samarbeta? </li></ul><ul><li>Film </li></ul>
 35. 35. Andra beteenden <ul><li>Homosexuella pingviner Harry och Pepper </li></ul><ul><li>Uttrar håller varandra i hand </li></ul><ul><li>Babypanda som nyser Lite äldre nysande panda </li></ul><ul><li>Maki </li></ul>
 36. 36. Laboration <ul><li>Hur 2 olika miljöer påverkar fluglarvar (maggots): Välj mellan underlag typ, ljusstyrka, fuktighet, färg, lutning, temperatur, lukt…. * Valkammare – hu mycket tid de tillbringar i de 2 olika miljer * Hastighet – hur fort de går i de 2 olika miljöer </li></ul>
 37. 37. Labrapport <ul><li>Introduktion: dina forskningsfrågor, ev. hypotes och varför, teori om ämnet </li></ul><ul><li>Material: all du använder, storlek, mm </li></ul><ul><li>Metod: Hur du gör </li></ul><ul><li>Resultat: Tabeller med värden </li></ul>

×