Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Utveckla undervisningengenom kollegialt lärande  Eva Marsh, Skolverket eva.marsh@skolverket.se
En av de viktigaste förutsättningarna förframtidens lärande är att pedagoger fårmöjlighet att utvecklas i sitt arbete.Koll...
Effektiv kompetensutveckling•  Fokus på elevers måluppfyllelse•  Långsiktighet•  Delaktighet•  Mandat, möjligheter, kr...
Stödja arbetet med IT i skolan
PIM 2006-2012
PIM 2006-2012     140 000 nivå 1     110 000 nivå 2     70 000 nivå 3210 kommuner - 1500 resurspersoner
PIMLab 2012 http://youtu.be/R2_TX-enG10
Planera, producera, genomföra,utvärdera och reflektera tillsammans         2012
PIMlab är en fortbildningsmodell där en grupp pedagoger medstöd av IT planerar, genomför och utvärderar en undervisnings-p...
Entreprenörskap  Att utveckla och                    Samarbete med    stimulera         ...
Arbetet med eleverna ska genomsyras ettentreprenöriellt förhållningssätt till lärande.            • Kreativitet...
Kollegialt lärandeStrukturerat och återkommande samarbetedär återkopplingen är ett centralt inslag.
Reflektion och dialog
Redovisa                         Planera             4    Pedagogernas process  ...
I PIMLab avsätts 40 timmar för arbete medplanering, studier, reflektion och utvärdering
Uppskattad tid för arbetet med eleverna mellan 2-4 veckor cirka 6-8 halvdagar
- processen                Uppstartsdag tillsammans                • Kommer med egen ” idé...
Studiematerialet i PIMLabKollegialt lärandeEntreprenörskap1. Planera och ProduceraSkapa uppdragUndervisa mot förmågorForma...
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet     att utveckla förmågor          Analysera          Vilke...
Att undervisa med förmågor     som mål
Två olika angreppsätt              Utifrån syftets förmågorCentralt innehåll      och CIEnergins oförst...
Två olika angreppsätt              Utifrån syftets förmågor ochUtifrån centralt innehåll  CI• Genomgång av ...
Två olika angreppsättUtifrån centralt innehåll  Utifrån syftets förmågor och CI• Mål: Att kunna       • Mål: att f...
Viktiga frågor vid bedömning för lärande1. Vad ska eleverna lära sig?2. Vad kan de redan?3. Hur ska eleven göra för att ko...
Frågar för att få veta mer                             Visar nyfikenhet           ...
Digital presentation        Presentera muntligtstödjer dig under den muntliga   Du har ögonkontakt med de sompr...
Studiematerialet i PIMLabKollegialt lärandeEntreprenörskap1. Planera och ProduceraSkapa uppdragUndervisa mot förmågorForma...
Komplexiteten i lärarrollenLäraren skall vara läroprocessernas arkitekt,eleverfarenheternas barnmorska ochtänkandets skulp...
Tack! Eva Marsh, Skolverketeva.marsh@skolverket.se
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kollegialt lärande i PIMLab

1,131 views

Published on

Kollegialt lärande är en nyckelfaktor till framgångsrik undervisning. Skolverket stödjer kompetensutveckling i kollegiala former bland annat i PIMLab

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kollegialt lärande i PIMLab

 1. 1. Utveckla undervisningengenom kollegialt lärande Eva Marsh, Skolverket eva.marsh@skolverket.se
 2. 2. En av de viktigaste förutsättningarna förframtidens lärande är att pedagoger fårmöjlighet att utvecklas i sitt arbete.Kollegialt lärande är en nyckelfaktor tillframgångsrik undervisning.
 3. 3. Effektiv kompetensutveckling• Fokus på elevers måluppfyllelse• Långsiktighet• Delaktighet• Mandat, möjligheter, krav och fokus• Kollegialt lärande och praxisnäraHelen Timperley (2010) - Realizing thepower of professional learning
 4. 4. Stödja arbetet med IT i skolan
 5. 5. PIM 2006-2012
 6. 6. PIM 2006-2012 140 000 nivå 1 110 000 nivå 2 70 000 nivå 3210 kommuner - 1500 resurspersoner
 7. 7. PIMLab 2012 http://youtu.be/R2_TX-enG10
 8. 8. Planera, producera, genomföra,utvärdera och reflektera tillsammans 2012
 9. 9. PIMlab är en fortbildningsmodell där en grupp pedagoger medstöd av IT planerar, genomför och utvärderar en undervisnings-process där eleverna får öva och träna på några förmågor sombeskrivs i Lgr 11 Uppgift Stödmaterial Processverktyg Tidsramar
 10. 10. Entreprenörskap Att utveckla och Samarbete med stimulera omvärlden,kompetenser som att verklighetsanknutetta initiativ, ansvar och , samverkan med att omsätta idéer till arbetslivet handling… Utveckla nyfikenhet, självtillit, kr eativitet, och samarbetsförmåga
 11. 11. Arbetet med eleverna ska genomsyras ettentreprenöriellt förhållningssätt till lärande. • Kreativitet, nyfikenhet och självförtroende • Vilja att pröva nya idéer • Vilja att lösa problem • Ta initiativ och ansvar • Arbeta självständigt och tillsammans med andra
 12. 12. Kollegialt lärandeStrukturerat och återkommande samarbetedär återkopplingen är ett centralt inslag.
 13. 13. Reflektion och dialog
 14. 14. Redovisa Planera 4 Pedagogernas process 1 Producera ElevernaReflektera tränar förmågor Metakognitiv Kreativ förmåga Introducera förmåga Ställa frågor 3 Entreprenörska Föreslå lösningar uppdrag till Utvärdera p Reflektera Utveckla idéer eleverna BedömaUtvärdera Analysförmåga Kommunikativ Granska förmåga Jämföra Presentera Värdera Argumenter a 2 Diskutera Hantera information Undervisa i presentationsteknik
 15. 15. I PIMLab avsätts 40 timmar för arbete medplanering, studier, reflektion och utvärdering
 16. 16. Uppskattad tid för arbetet med eleverna mellan 2-4 veckor cirka 6-8 halvdagar
 17. 17. - processen Uppstartsdag tillsammans • Kommer med egen ” idéaffisch” • Bildar grupper om 3-5 personer • Skapar uppdragstext och introfilm • Jobbar vidare med elevernaReflektionstid tillsammans• Reflekterar och utvärderar• Projektdagboken summeras• Skapar en rapport och en reflektionsfilm• Redovisar för andra grupper
 18. 18. Studiematerialet i PIMLabKollegialt lärandeEntreprenörskap1. Planera och ProduceraSkapa uppdragUndervisa mot förmågorFormativ bedömning2. Arbetet med elevernaIntroducera uppdragHantera informationPresentationsteknik3. Utvärdera och reflektera4. Redovisa
 19. 19. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmågor Analysera Vilken repertoar av övningar finns för Använda att stötta elevens Kommunicera utveckling när det Värdera gäller förmågor? Anpassa Reflektera
 20. 20. Att undervisa med förmågor som mål
 21. 21. Två olika angreppsätt Utifrån syftets förmågorCentralt innehåll och CIEnergins oförstörbarhet -Använda kunskaper i fysik föroch flöde, olika typer av att granskaenergikällor och deras information, kommunicerapåverkan på miljön samt och ta ställning i frågor somenergianvändningen i rör energi, teknik, miljö ochsamhället samhälle,
 22. 22. Två olika angreppsätt Utifrån syftets förmågor ochUtifrån centralt innehåll CI• Genomgång av fakta • Diskussion av• Läs i boken förförståelse• Svara på frågor • Frågor och tankar samlas• Film upp • Genomgång av fakta • Informationssökning • Anförande • Analys • Diskussion
 23. 23. Två olika angreppsättUtifrån centralt innehåll Utifrån syftets förmågor och CI• Mål: Att kunna • Mål: att förbättra sin förmåga att använda, kommunicera, g ranska och ta ställning• Bedömning: Kan eller kan • Bedömning: Fortlöpande inte - lättast via prov genom observationer och diskussioner med eleverna
 24. 24. Viktiga frågor vid bedömning för lärande1. Vad ska eleverna lära sig?2. Vad kan de redan?3. Hur ska eleven göra för att komma vidare?4. Hur kan eleverna stödja varandras lärande?5. Hur kan eleven bedöma och styra det egna lärandet?
 25. 25. Frågar för att få veta mer Visar nyfikenhet Ställer frågorFrågar när du inte förstår Visar intresse Kreativ förmåga Föreslår lösningar Framför idéer Lyssnar på andras lösningar Bidrar till att göra andras Genomför idéer Utvecklar idéer lösningar bättre.
 26. 26. Digital presentation Presentera muntligtstödjer dig under den muntliga Du har ögonkontakt med de sompresentationen lyssnarTydlig och lätt att förstå Du verkar säker och lugnInte för mycket information Du visar engagemangsamtidigtKorrekt språk Du talar högt och tydligtBilder, filmer, text och ljud Du är kunnig i ämnetsamverkar Du håller dig till ämnetInnehåller inga onödiga effektersom stör presentationen Du läser inte innantill Du tar stöd i den digitala presentationenDiskutera ArgumenteraDu riktar uppmärksamheten mot Du framför egna argumentden som talarDu ställer frågor som hör till Du motiverar dina argumentämnet Du tar även med andras argumentDu framför egna åsikterDu håller dig till ämnet Du talar om skillnaden och likheter mellan vad du tycker och andras argument
 27. 27. Studiematerialet i PIMLabKollegialt lärandeEntreprenörskap1. Planera och ProduceraSkapa uppdragUndervisa mot förmågorFormativ bedömning2. Arbetet med elevernaIntroducera uppdragHantera informationPresentationsteknik3. Utvärdera och reflektera4. Redovisa
 28. 28. Komplexiteten i lärarrollenLäraren skall vara läroprocessernas arkitekt,eleverfarenheternas barnmorska ochtänkandets skulptör.Ference Marton, professor i pedagogik
 29. 29. Tack! Eva Marsh, Skolverketeva.marsh@skolverket.se

×