Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

תשובה למשרד הבריאות _ועדת חקירה אזרחית_

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
‫בירושלים‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬
‫בג"צ‬
2220/21
‫לצדק‬ ‫גבוה‬ ‫דין‬ ‫כבית‬ ‫בשיבתו‬
: ‫העותרים‬
‫האזרחית‬ ‫החקירה‬ ‫ועדת...
‫א‬
.
:‫בתמצית‬ ‫העותרים‬ ‫תשובת‬
1
.
‫פשוטה‬ ‫עובדתית‬ ‫בשאלה‬ ‫עוסקת‬ ‫העותרים‬ ‫עתירת‬
–
‫פייזר‬ ‫תכשיר‬ ‫האם‬
BNT162b2...
12
.
‫נקבע‬ ‫וכך‬
‫ב‬
‫בג"צ‬
2572/17
‫היועץ‬ ,‫העסקיים‬ ‫ההגבלים‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ '‫נ‬ ‫בישראל‬ ‫השלטון‬ ‫איכות‬ ‫למען‬ ‫התנ...
Advertisement
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 7 Ad

תשובה למשרד הבריאות _ועדת חקירה אזרחית_

Download to read offline

האם התרכיב הגנטי אושר או לא אושר ב FDA?
תשובת העותרים לבג"ץ ה FDA

האם התרכיב הגנטי אושר או לא אושר ב FDA?
תשובת העותרים לבג"ץ ה FDA

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to תשובה למשרד הבריאות _ועדת חקירה אזרחית_ (20)

More from www.epidella.com (20)

Advertisement

תשובה למשרד הבריאות _ועדת חקירה אזרחית_

  1. 1. ‫בירושלים‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ ‫בג"צ‬ 2220/21 ‫לצדק‬ ‫גבוה‬ ‫דין‬ ‫כבית‬ ‫בשיבתו‬ : ‫העותרים‬ ‫האזרחית‬ ‫החקירה‬ ‫ועדת‬ 1 ‫פיינשטיין‬ ‫פינקי‬ ‫ד"ר‬ . .‫ז‬.‫ת‬ 022439608 2 . .‫ז‬.‫ת‬ ‫נאור‬ ‫צפלר‬ ‫גלית‬ ‫דר׳‬ 032362386 3 . .‫ז‬.‫ת‬ ‫אינהורן‬ ‫אסתר‬ ‫פרופ׳‬ 057494593 4 . '‫פרופ‬ .‫ז‬.‫ת‬ ‫רונאל‬ ‫נתי‬ 055377212 5 .‫ז‬.‫ת‬ ‫בנהר‬ ‫פזי‬ ‫יעל‬ ‫ד"ר‬ . 012130761 6 .‫ז‬.‫ת‬ ‫קרוננברג‬ ‫מורן‬ ‫ד"ר‬ . 036016442 7 ‫סורין‬ ‫ד"ר‬ . .‫ז‬.‫ת‬ ‫שפירא‬ 016849887 8 .‫ז‬.‫ת‬ ‫נווה‬ ‫אלה‬ . 036316735 9 . .‫ז‬.‫ת‬ ‫מרשנד‬ ‫איתן‬ 200160158 ‫בראון‬ ‫רותם‬ ‫ועוה"ד‬ ‫ינקוביץ‬ ‫אירית‬ ‫עוה"ד‬ ‫ע"י‬ ‫המלך‬ ‫שלמה‬ ‫מרחוב‬ 38 ‫אונו‬ ‫קריית‬ :‫טלפון‬ 03-5343937 :‫פקס‬ 03-5345326 - ‫נגד‬ - : ‫המשיבים‬ 1 . ‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ 2 . ‫אדלשטיין‬ ‫יולי‬ ‫מר‬ – ‫הבריאות‬ ‫שר‬ ‫גולדשטיין‬ ‫ענת‬ ‫עו"ד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המדינה‬ ‫פרקליטות‬ - ‫בג"צים‬ ‫מחלקת‬ ‫א‬ ‫צלאח‬ ‫מרחוב‬ - ‫דין‬ 29 ‫ירושלים‬ , :‫טלפון‬ 073-3925590 :‫פקס‬ 02-6467011 ‫המשיבים‬ ‫מטעם‬ ‫המקדמית‬ ‫לתגובה‬ ‫העותרים‬ ‫תשובת‬ ‫הזהירות‬ ‫ולמען‬ – ‫המשיבים‬ ‫לצירוף‬ ‫בקשה‬ ‫גמזו‬ ‫רוני‬ ‫ופרופ‬ ‫רהב‬ ‫גליה‬ '‫פרופ‬ ,‫לוי‬ ‫חזי‬ ‫הד"ר‬ ‫העותרים‬ .‫להלן‬ ‫ישיבו‬ ‫אליה‬ ‫המשיבים‬ ‫לתגובת‬ ‫להשיב‬ ‫אפשרות‬ ‫להם‬ ‫שנתן‬ ‫על‬ ‫הבג"צ‬ '‫לכב‬ ‫מודים‬ :‫הגשה‬ ‫תאריך‬ 21/4/2021
  2. 2. ‫א‬ . :‫בתמצית‬ ‫העותרים‬ ‫תשובת‬ 1 . ‫פשוטה‬ ‫עובדתית‬ ‫בשאלה‬ ‫עוסקת‬ ‫העותרים‬ ‫עתירת‬ – ‫פייזר‬ ‫תכשיר‬ ‫האם‬ BNT162b2 :‫(להלן‬ "‫"התכשיר‬ ) ‫הינו‬ FDA Approved , ‫או‬ ‫אלא‬ ,‫כזה‬ ‫אישור‬ ‫אין‬ ‫שמא‬ ‫היתר‬ ‫אחר‬ ‫תהליך‬ ‫ובמסגרת‬ ‫אחרות‬ ‫בנסיבות‬ ‫שניתן‬ ,‫אחר‬ , ‫המכונה‬ EUA ( EUA=Emergency use authorization ) . ‫שקיים‬ ‫טוענים‬ ‫אשר‬ ‫למשיבים‬ FDA Approved ‫זכות‬ ‫ניתנה‬ ‫הינו‬ ‫שהתכשיר‬ ‫טענו‬ ,‫מחד‬ .‫התשובה‬ FDA Approved . ,‫מאידך‬ ,‫בתשובתם‬ ‫האישור‬ ‫את‬ ‫הציגו‬ ‫לא‬ , ‫שהם‬ ‫חרף‬ ‫שניתן‬ ‫טוענים‬ ‫כזה‬ ‫אישור‬ . ‫ה‬ ‫עותרים‬ ‫כי‬ ‫יטענו‬ ‫די‬ ‫בכ‬ ‫י‬ ‫שלונם‬ ‫ה‬ ‫אישור‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫המשיבים‬ ‫של‬ – FDA ‫טוענים‬ ‫שהם‬ ‫תתקבל‬ ‫העותרים‬ ‫שעתירת‬ ‫בכדי‬ ‫שקיים‬ , ‫שכן‬ ‫במיל‬ ‫לחסוך‬ ‫המשיבים‬ ‫על‬ ‫היה‬ ,‫כדין‬ ‫מאושר‬ ‫היה‬ ‫התכשיר‬ ‫אכן‬ ‫אם‬ ‫ים‬ ‫ולהציג‬ ‫ה‬ ‫את‬ ‫ה‬ ‫מסמך‬ ‫מוכיח‬ ‫כי‬ ‫פייזר‬ ‫תכשיר‬ BNT162b2 ‫הינו‬ FDA Approved . 2 . ‫רשמי‬ ‫מסמך‬ ‫היה‬ ‫אם‬ ‫כזה‬ ,‫המשיבים‬ ‫בידי‬ ‫גם‬ ‫לראווה‬ ‫מוצג‬ ‫היה‬ ‫שהוא‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ ‫שפורסמו‬ ‫התעמולה‬ ‫בסרטי‬ ‫ב‬ ‫כלי‬ ‫התקשורת‬ ‫כיכבה‬ ‫במקומו‬ . ‫חותמת‬ ‫מזויפת‬ , ‫כדוגמת‬ ‫פופולרי‬ ‫גרפיקה‬ ‫מפורטל‬ ‫נרכשה‬ ‫כי‬ ‫שנראה‬ iStock ‫או‬ Shutterstock ‫שכ‬ ‫מנת‬ ‫על‬ . ‫הבג"צ‬ '‫ב‬ ‫בנספח‬ ‫להלן‬ ‫יוצגו‬ ,‫המשיבים‬ ‫של‬ ‫מהלכיהם‬ ‫לחקר‬ ‫לרדת‬ ‫יוכל‬ 1 ‫מזויפת‬ ‫חותמת‬ ‫דיגיטלית‬ ‫שנרכשת‬ ‫ב‬ ‫דולרים‬ ‫בודדים‬ ‫ובנספח‬ , 2 ‫אישור‬ ‫הנושא‬ ‫אמיתי‬ ‫מסמך‬ FDA . ‫הי‬ ‫לא‬ ‫העותרים‬ ‫עתירת‬ ‫אם‬ ‫י‬ ‫תה‬ ,‫מוצדקת‬ ‫הי‬ ‫המשיבים‬ ‫תשובת‬ ‫י‬ ‫אחת‬ ‫בשורה‬ ‫להיות‬ ‫צריכה‬ ‫תה‬ – ‫המאשר‬ ‫המסמך‬ ‫"מצ"ב‬ FDA Approved . " .‫בתשובתם‬ ‫הבג"צ‬ '‫כב‬ ‫את‬ ‫מטעים‬ ‫המשיבים‬ ,‫וישר‬ ‫פשוט‬ ‫לענות‬ ‫במקום‬ ‫באתר‬ ‫החותמת‬ ‫של‬ ‫מסך‬ ‫(צילום‬ iStock ‫ומסומן‬ ‫מצ"ב‬ 1 ) ‫חותמת‬ ‫הנושא‬ ‫פורמלי‬ ‫אישור‬ ‫מסמך‬ ‫(מצ"ב‬ FDA Approved ‫מסומן‬ ‫אמיתית‬ 2 ) ‫ב‬ . ‫מבוא‬ - ‫המשיבים‬ ‫תגובת‬ ‫ביחס‬ ‫לרש‬ ‫לעג‬ ‫היא‬ ‫והתנהלותם‬ :‫כתפיהם‬ ‫על‬ ‫המוטלת‬ ‫לאחריות‬ 3 . ‫כבוד‬ ‫יבחר‬ ,‫חלילה‬ ‫אם‬ ‫הבג"צ‬ ‫להתערב‬ ‫שלא‬ ‫שמדובר‬ ‫לפרסם‬ ,‫אמת‬ ‫לומר‬ ‫המשיבים‬ ‫את‬ ‫לחייב‬ ‫מבלי‬ ‫זו‬ ‫עתירה‬ ‫וידחה‬ ‫חירום‬ ‫באישור‬ ‫ובכך‬ ‫לאפשר‬ ‫ל‬ ‫ציבור‬ ‫ומ‬ ‫מושכלת‬ ‫בחירת‬ ‫ו‬ ‫דעת‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫ימשיך‬ , ‫ב‬ ‫"ניסוי‬ ‫ה‬ ‫רפואי‬ " ‫ילדי‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫המדינה‬ ‫הינו‬ ‫שהתכשיר‬ ‫הוריהם‬ ‫את‬ ‫מטעה‬ ‫שהוא‬ ‫תוך‬ FDA Approved . 4 . ‫ה‬ ‫כי‬ ‫יטענו‬ ‫עותרים‬ ‫כוזב‬ ‫פרסום‬ ‫ה‬ ‫מדעת‬ ‫הבחירה‬ ‫שלילת‬ ‫בהכרח‬ ‫ינו‬ . 5 . ‫תיתן‬ ‫זו‬ ‫עתירה‬ ‫דחיית‬ ‫לגיטימציה‬ ‫ל‬ ‫ישראל‬ ‫לממשלת‬ ‫סללה‬ ‫אותה‬ ‫בדרך‬ ‫לכת‬ ‫בתקשורת‬ ‫רהב‬ '‫פרופ‬ ‫לפייזר‬ ‫"להציע‬ "‫ישראל‬ ‫ילדי‬ ‫על‬ ‫הניסוי‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ , ‫אמיתי‬ ‫מידע‬ ‫מקבלים‬ ‫אינם‬ ‫כשהוריהם‬ . ‫המוסיף‬ ‫וכל‬ – .‫גורע‬ ‫מסומן‬ ‫מסך‬ ‫צילום‬ ‫(מצ"ב‬ 3 ) 6 . ,‫בנוסף‬ ‫הבג"צ‬ '‫כב‬ '‫מס‬ ‫הביניים‬ ‫דו"ח‬ ‫של‬ ‫לאורו‬ ‫זו‬ ‫תגובה‬ ‫לקרוא‬ ‫מתבקש‬ 2 ‫בדבר‬ ‫האזרחית‬ ‫החקירה‬ ‫ועדת‬ ‫של‬ ‫בתכשיר‬ ‫החיסון‬ ‫של‬ ‫הלוואי‬ ‫תופעות‬ .‫פייזר‬ '‫מס‬ ‫ביניים‬ ‫דו"ח‬ ‫(מצ"ב‬ 2 )‫"הדו"ח‬ :‫(להלן‬ ‫האזרחית‬ ‫החקירה‬ ‫וועדת‬ ‫של‬ – ‫מסומן‬ ‫הלוואי‬ ‫תופעות‬ 4 ) 7 . ‫הדו"ח‬ ‫פי‬ ‫על‬ , ‫התכשיר‬ ‫מהזרקת‬ ‫כתוצאה‬ ‫לפחות‬ 280 ‫מתו‬ ‫ישראלים‬ ‫אזרחים‬ ‫סטטיסטית‬ ‫ובדיקה‬ ‫הערכה‬ ‫פי‬ ‫על‬ . ‫מרץ‬ ‫עד‬ ‫ינואר‬ ‫בחודשים‬ ‫העצומה‬ ‫היתר‬ ‫תמותת‬ ‫ונתוני‬ 2021 ‫כ‬ ‫מהתכשיר‬ ‫מתו‬ , – 1,000 .‫מתחסנים‬ ‫אחרים‬ ‫רבים‬ ‫חוו‬ ‫התכשיר‬ ‫ממקבלי‬ ‫בלב‬ ‫דלקות‬ ‫ויוות‬ ‫חייהם‬ ‫לשארית‬ ‫נכים‬ ‫רו‬ , ‫ו‬ ‫עדיין‬ ‫בנחישות‬ ‫טוען‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫"החיסון‬ ‫כי‬ "‫בטוח‬ ‫ו‬ ‫לו‬ ‫תופעות‬ ‫"אין‬ ‫כי‬ ‫ו‬ ."‫אי‬ ‫מסומן‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫מאתר‬ ‫מסך‬ ‫צילום‬ ‫(מצ"ב‬ 5 ) 8 . ‫מ‬ ‫יותר‬ ‫על‬ ‫מדווחים‬ ‫באירופה‬ - 6,000 .‫ודומיו‬ ‫הזה‬ ‫מהתכשיר‬ ‫מתים‬ ‫על‬ ‫המחקרית‬ ‫הספרות‬ ‫פי‬ ‫מקובלת‬ ‫ההערכה‬ ‫ש‬ ‫מערכות‬ ‫דיווח‬ ‫משקפות‬ ‫כ‬ - 1% - 10% ‫שהמספרים‬ ‫להניח‬ ‫יש‬ ,‫שבפועל‬ ‫כך‬ ,‫במציאות‬ ‫מהמספרים‬ ‫גבוהים‬ .‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫מסומן‬ ‫מאירופה‬ ‫הנפטרים‬ ‫היקף‬ ‫דיווח‬ ‫(מצ"ב‬ 6 ) 9 . ‫ישראל‬ ‫אזרחי‬ ‫זכאים‬ ‫שאליו‬ ‫שבמינימום‬ ‫המינימום‬ ‫המדינה‬ ‫מרשויות‬ ‫אמת‬ ‫אמירת‬ ‫הוא‬ ‫מידע‬ ‫לקבל‬ ‫שיוכלו‬ ‫בכדי‬ ‫מדעת‬ ‫מושכלת‬ ‫בחירה‬ ‫ולבצע‬ ‫אמיתי‬ . ‫ג‬ . :"‫הליכים‬ ‫מיצוי‬ ‫"אי‬ ‫טענת‬ 10 . ‫בסע‬ ‫יף‬ 22 ‫מיום‬ ‫הליכים‬ ‫למיצוי‬ ‫ההתראה‬ ‫למכתב‬ 15/3/2021 ‫נכתב‬ :‫לישנא‬ ‫בהי‬ ‫"נמתין‬ 7 ".'‫כב‬ ‫לתשובת‬ ‫ימים‬ 11 . ‫ביום‬ ‫הוגשה‬ ‫העתירה‬ 1/4/2021 ‫כ‬ ‫בחלוף‬ - 16 ‫ימים‬ , ‫את‬ ‫בהם‬ ‫שכללו‬ 7 ( .‫הפסח‬ ‫חג‬ ‫ימי‬ ‫מרס‬ ‫בחודש‬ 31 )‫ימים‬
  3. 3. 12 . ‫נקבע‬ ‫וכך‬ ‫ב‬ ‫בג"צ‬ 2572/17 ‫היועץ‬ ,‫העסקיים‬ ‫ההגבלים‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ '‫נ‬ ‫בישראל‬ ‫השלטון‬ ‫איכות‬ ‫למען‬ ‫התנועה‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ,‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ : " ‫משתנה‬ ‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫פנייתו‬ ‫בטרם‬ ‫להמתין‬ ‫נדרש‬ ‫שעותר‬ ‫הזמן‬ ‫כי‬ ‫ברי‬ ‫יש‬ .‫ונסיבותיו‬ ‫מקרה‬ ‫לכל‬ ‫בהתאם‬ ‫ששהות‬ ‫תספיק‬ ‫ימים‬ ‫מספר‬ ‫בת‬ ‫קצרה‬ ‫המתנה‬ ‫שכן‬ ‫עתירה‬ ‫הגשת‬ ‫תחייב‬ ‫ואפילו‬ ‫(בג"ץ‬ ‫שיהוי‬ ‫בשל‬ ‫עתירה‬ ‫לדחיית‬ ‫תוביל‬ ‫נוספת‬ 383/15 ‫מד"ע‬ - ‫הכנסת‬ ‫יו"ר‬ '‫נ‬ ‫הדמוקרטית‬ ‫הערבית‬ ‫המפלגה‬ ( 2.2.2015 ‫זמן‬ ‫פרק‬ ‫להמתין‬ ‫יש‬ ,‫קצרה‬ ‫כה‬ ‫שהות‬ ‫למתן‬ ‫מוצדק‬ ‫טעם‬ ‫ובהעדר‬ ‫רגיל‬ ‫באופן‬ ‫אך‬ ,)‫שם‬ ‫והאסמכתאות‬ ) ‫כדי‬ ‫מספיק‬ .‫להשיב‬ ‫המוסמך‬ ‫לגורם‬ ‫לאפשר‬ " 13 . ‫הנדון‬ ‫במקרה‬ ‫כי‬ ‫סבורים‬ ‫העותרים‬ " ‫עתירה‬ ‫הגשת‬ ‫תחייב‬ ‫ואפילו‬ ‫תספיק‬ ‫ימים‬ ‫מספר‬ ‫בת‬ ‫קצרה‬ ‫שהות‬ " ‫וזאת‬ ‫והמשיב‬ ‫מאחר‬ 2 ‫על‬ ‫המבוססת‬ ‫בתעמולה‬ ‫ממשיך‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫באמצעות‬ ‫עובדות‬ ‫כוזבות‬ ‫מ‬ ‫בסיסה‬ ‫שעל‬ , ‫משיכים‬ ‫יום‬ ‫מדי‬ ‫הגנטי‬ ‫התרכיב‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫אלפים‬ ‫ישראל‬ ‫מאזרחי‬ ‫אשר‬ ‫סבורים‬ ‫בטעות‬ ‫הינו‬ ‫החיסון‬ ‫שאכן‬ ‫"מאושר‬ FDA " . ‫ומתים‬ ‫נפגעים‬ ‫של‬ ‫הבא‬ ‫בדו"ח‬ ‫להופיע‬ ‫חו"ח‬ ‫עלולים‬ ‫מהם‬ ‫חלק‬ ‫מדעת‬ ‫להתחסן‬ ‫שבחרו‬ ‫מבלי‬ . 14 . ,‫העותרים‬ ‫להערכת‬ ‫איננה‬ ‫העתירה‬ ‫עילת‬ ‫מחייבת‬ ‫מ‬ ‫צ‬ ‫או‬ ‫עילאי‬ ‫מאמץ‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫ידו‬ ‫מעמיקה‬ ‫מחקר‬ ‫עבודת‬ ‫שהי‬ ‫לזו‬ ‫מעבר‬ ‫י‬ ‫עוד‬ ‫מצידם‬ ‫נדרשת‬ ‫תה‬ ‫כי‬ ,‫וברור‬ ‫ברי‬ .‫פייזר‬ ‫בתכשיר‬ ‫החיסון‬ ‫מבצע‬ ‫תחילת‬ ‫בטרם‬ 60 ‫דקות‬ ‫(לכל‬ )‫היותר‬ ‫ז‬ ‫העתירה‬ ‫בבסיס‬ ‫העומדת‬ ‫השאלה‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫בכדי‬ ‫המשיבים‬ ‫לשני‬ ‫נדרש‬ ‫אשר‬ ‫הזמן‬ ‫הו‬ – :‫והיא‬ ‫האם‬ ‫אכן‬ ‫מאושר‬ ‫הינו‬ ‫החיסון‬ ‫המשיבים‬ ‫כטענת‬ FDA ‫העותרים‬ ‫שכטענת‬ ‫היא‬ ‫האמת‬ ‫שמא‬ ‫או‬ , ‫ש‬ ‫החיסון‬ ‫אינ‬ ‫נ‬ ‫מאושר‬ ‫ו‬ FDA . .‫לכאורה‬ "‫מחמירות‬ ‫"בדיקות‬ ‫בדבר‬ ‫בפרסומת‬ ‫הנאמר‬ ‫אמיתות‬ ‫לגבי‬ ‫וכנ"ל‬ 15 . ‫א‬ ‫הבג"צ‬ '‫שכב‬ ‫חרף‬ ‫י‬ .‫העובדות‬ ‫בסילוף‬ ‫לוקה‬ ‫תשובתם‬ ,‫נוסף‬ ‫שבוע‬ ‫למשך‬ ‫תשובתם‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫למשיבים‬ ‫פשר‬ 16 . ‫העתיר‬ ‫לעילת‬ ‫להשיב‬ ‫מספיק‬ ‫זמן‬ ‫היה‬ ‫למשיבים‬ :‫המסקנה‬ ‫ה‬ , ‫ומשכך‬ , .‫ההליכים‬ ‫מיצוי‬ ‫אי‬ ‫טענת‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫יש‬ ‫ד‬ . ‫משיבים‬ ‫צירוף‬ ‫אי‬ ‫רלוונטיים‬ : 17 . ‫הינה‬ ‫העותרים‬ ‫משעתירת‬ ‫למשיב‬ ‫להורות‬ 1 ‫לחקור‬ ‫סברו‬ ,‫בעובדות‬ ‫הציבור‬ ‫את‬ ‫להטעות‬ ‫ההוראה‬ ‫את‬ ‫נתן‬ ‫מי‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫כי‬ ‫העותרים‬ ‫לצרף‬ ‫יהיה‬ ‫נכון‬ ‫לא‬ ‫כמשיבים‬ ‫בעתירה‬ ‫המוזכרים‬ ‫הפרטיים‬ ‫הגורמים‬ ‫את‬ , ‫האם‬ ‫ברור‬ ‫לא‬ ‫שכן‬ ‫חקירה‬ ‫תיפתח‬ ‫אכן‬ ‫המשיב‬ .‫מי‬ ‫וכנגד‬ ‫פלילית‬ 1 .‫זו‬ ‫בסוגייה‬ ‫הדעת‬ ‫ושיקול‬ ‫הסמכות‬ ‫בעל‬ ‫הוא‬ 18 . ,‫בעתירה‬ ‫מופיע‬ ‫ששמם‬ ‫הפרטיים‬ ‫האנשים‬ ‫צירוף‬ ‫אי‬ ‫האם‬ ‫גוזל‬ ‫לא‬ ‫ממש‬ ?‫זכות‬ ‫של‬ ‫אבק‬ ‫ולו‬ ‫מהם‬ , ‫העתירה‬ ‫עילת‬ ‫שכן‬ ‫ז‬ ‫מלוא‬ ‫את‬ ‫להם‬ ‫ליתן‬ ‫שלא‬ ‫דרישה‬ ‫או‬ ,‫כנגדם‬ ‫אישום‬ ‫כתב‬ ‫הגשת‬ ‫אי‬ ‫איננה‬ .‫לא‬ ‫ממש‬ ,‫בדין‬ ‫כויותיהם‬ ‫קובעת‬ ‫העתירה‬ ‫המשיב‬ ‫על‬ ‫וכי‬ ,‫הפלילי‬ ‫ברף‬ ‫עומדת‬ ‫ההטעיה‬ ‫כי‬ ,‫הטעיה‬ ‫היתה‬ ‫כי‬ 1 .‫לה‬ ‫אחראי‬ ‫מי‬ ‫לחקור‬ 19 . ‫הבג"צ‬ '‫כב‬ ‫הלכת‬ ‫את‬ ‫לחלוטין‬ ‫תואמת‬ ‫בעתירה‬ ‫המשיבים‬ ‫רשימת‬ ‫ב‬ '‫מס‬ ‫בג"צ‬ 1901/94 "‫ח‬ ‫כ‬ ‫עיריית‬ .‫נ‬ ‫לנדאו‬ ‫עוזי‬ ‫ירושלים‬ :‫לישנא‬ ‫בהי‬ ‫נקבע‬ ‫שם‬ " ,‫כגון‬ ,‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫העותר‬ ‫עם‬ ‫יקפיד‬ ‫לא‬ ‫המשפט‬ ‫שבית‬ ‫אפשר‬ ‫מסוימות‬ ‫בנסיבות‬ ,‫ברזל‬ ‫של‬ ‫כלל‬ ‫זה‬ ‫אין‬ ‫אכן‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ,‫מזערית‬ ‫שלישי‬ ‫בצד‬ ‫הפגיעה‬ ‫אם‬ ‫י‬ ‫אם‬ ‫או‬ ,‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫לפני‬ ‫לטעון‬ ‫מעוניין‬ ‫הוא‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫להניח‬ ‫סוד‬ ‫צד‬ ‫לאותו‬ ‫הנוגעות‬ ‫הטענות‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫וטוב‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬ ‫יציג‬ ‫המשיבים‬ ‫אחד‬ ‫כי‬ ‫ברור‬ ". 20 . ‫כי‬ ,‫יטענו‬ ‫העותרים‬ ‫אף‬ ‫במלואה‬ ‫העתירה‬ ‫קבלת‬ ‫בה‬ ‫המוזכרים‬ ‫הפרטיים‬ ‫הגורמים‬ ‫עמדת‬ ‫ללא‬ ‫במי‬ ‫תפגע‬ ‫לא‬ , ‫מהם‬ ‫הי‬ ‫האם‬ ‫העובדתית‬ ‫השאלה‬ ‫על‬ ‫שכן‬ ,‫מזערית‬ ‫בפגיעה‬ ‫ולו‬ ‫י‬ ‫הי‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫תה‬ ‫י‬ ‫המשיב‬ ‫להשיב‬ ‫צריך‬ ,‫הטעיה‬ ‫תה‬ 2 ‫מי‬ , ,‫לוי‬ ‫חזי‬ ‫הד"ר‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫מנכ"ל‬ ‫על‬ ‫וממונה‬ ‫שאחראי‬ ‫מי‬ ,‫הפרסום‬ ‫על‬ ‫שאחראי‬ .‫כולה‬ ‫המערכת‬ ‫על‬ ‫שממונה‬ ‫ומי‬ ‫וברור‬ ‫ומאחר‬ ,‫בעתירה‬ ‫בשמם‬ ‫המופיעים‬ ‫גמזו‬ '‫והפרופ‬ ,‫רהב‬ '‫הפרופ‬ ‫לגבי‬ " ‫כי‬ ‫המשיבים‬ ‫אחד‬ ‫(המשיב‬ 2 ) ‫באופן‬ ‫יציג‬ ‫הנ‬ ‫הטענות‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫וטוב‬ ‫מלא‬ ‫צד‬ ‫לאותו‬ ‫וגעות‬ " . 21 . ‫צ‬ ‫באי‬ ‫דווקא‬ ‫כי‬ ‫יטענו‬ ‫העותרים‬ ‫י‬ ‫הגורמי‬ ‫רוף‬ ‫ם‬ ‫לעתירה‬ ‫הפרטיים‬ ‫שאת‬ ‫ביתר‬ ‫זכויותיהם‬ ‫נשמרות‬ , ‫בדרישה‬ ‫שכן‬ ‫ואין‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫אינם‬ ‫העותרים‬ .‫הפוטנציאליים‬ ‫האשמים‬ ‫על‬ ‫מראש‬ ‫ופוגענית‬ ‫ישירה‬ ‫הצבעה‬ ‫משום‬ ‫אין‬ ‫לחקור‬ ‫שדו‬ ‫לבחון‬ ‫כלים‬ ‫להם‬ ‫ו‬ ‫הם‬ ,‫בעתירה‬ ‫הדוגמאות‬ ‫ניתנו‬ ‫שלגביהם‬ ‫אלה‬ ‫קא‬ ‫האחראים‬ ‫לנהל‬ ‫יש‬ ‫ולגביהם‬ ‫להטעיה‬ ‫המשיב‬ ‫של‬ ‫תפקידו‬ ‫בדיוק‬ ‫זה‬ .‫פלילית‬ ‫חקירה‬ 1 , .‫הם‬ ‫ולא‬ ‫בעתירה‬ ‫משיב‬ ‫הוא‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ 22 . ‫הותרת‬ ‫מצדיק‬ ,‫לעתירה‬ ‫ישירים‬ ‫כמשיבים‬ ‫מצירופם‬ ‫פרטיים‬ ‫גורמים‬ ‫לאותם‬ ‫שייגרם‬ ‫הנזק‬ ‫כי‬ ‫סבורים‬ ‫העותרים‬ ‫המ‬ ‫במתכונתה‬ ‫העתירה‬ ‫למשיב‬ ‫להורות‬ ‫בקשת‬ 1 ‫לחקור‬ ‫למשיב‬ ‫ומבקשת‬ 2 ‫אמת‬ ‫דברי‬ ‫לפרסם‬ . ,‫בלבד‬ ‫הזהירות‬ ‫למען‬
  4. 4. ‫לכך‬ ‫הצורך‬ ‫בהנתן‬ ‫כי‬ ‫מבוקש‬ ,‫בשנית‬ ‫והגשתו‬ ‫הבג"צ‬ ‫מחיקת‬ ‫של‬ ‫מיותר‬ ‫מסלול‬ ‫לחסוך‬ ‫ובכדי‬ '‫כב‬ ‫החלטת‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫הבגצ‬ ‫בעתירה‬ ‫המוזכרים‬ ‫אותם‬ ‫כמשיבים‬ ‫יצורפו‬ – ‫רונ‬ '‫והפרופ‬ ,‫רהב‬ ‫גליה‬ '‫הפרופ‬ ,‫לוי‬ ‫חזי‬ ‫הד"ר‬ .‫גמזו‬ ‫י‬ ‫ה‬ . " ‫משודרים‬ ‫אינם‬ ‫כבר‬ ‫הסרטונים‬ ‫בטלוויזי‬ ‫ה‬ " : 23 . ‫בסעיף‬ ‫המשיבים‬ ‫טוענים‬ ‫וכך‬ 33 :‫לתשובתם‬ " ‫כבר‬ ‫אלה‬ ‫פרסומים‬ ‫כי‬ ,‫יוער‬ ‫אינם‬ ‫בטלוויזיה‬ ‫משודרים‬ "... . ,‫עקא‬ ‫דא‬ ‫מנספח‬ ‫ברור‬ ‫באופן‬ ‫שעולה‬ ‫כפי‬ 2 ‫לעתירה‬ ‫עצמה‬ , ‫וכן‬ ,‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫מאתר‬ ‫הסרטו‬ ‫נים‬ ‫ממשי‬ ‫כים‬ ‫ל‬ ,‫באתר‬ ‫ככב‬ ‫כולל‬ ‫ההטעיה‬ ‫בעובדות‬ ‫גם‬ ‫במועד‬ ‫הגשת‬ ‫תשובה‬ ‫זאת‬ . .‫כן‬ ‫באינטרנט‬ ‫אבל‬ ‫לא‬ ‫בטלוויזיה‬ ‫מסך‬ ‫צילום‬ ‫(מצ"ב‬ ‫מיום‬ 4/2021 / 20 ‫הסרט‬ ‫ובו‬ ‫עם‬ ‫מסומן‬ ‫המזויפת‬ ‫החותמת‬ 7 ) 24 . ,‫בנוסף‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫באתר‬ ‫למצוא‬ ‫ניתן‬ ‫קישורים‬ ‫אחרים‬ ‫ההטעיה‬ ‫את‬ ‫הכילו‬ ‫אשר‬ ‫הפרסומים‬ ‫לכל‬ , ‫כך‬ ,‫ובכולם‬ ,‫באתרו‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫לטענת‬ ‫כי‬ ‫הכוזבת‬ ‫הטענה‬ ‫מופיעה‬ ‫החיסון‬ ‫הינו‬ FDA Approved . ‫מיום‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫מאתר‬ ‫מסך‬ ‫צילומי‬ ‫(מצ"ב‬ 15/4/2021 ‫מסומן‬ 8 ) 25 . ‫תוהים‬ ‫העותרים‬ ‫לפיכך‬ : 1 ‫עוד‬ ‫משודרים‬ ‫אינם‬ ‫והסרטונים‬ ‫בהטעיה‬ ‫שמדובר‬ ‫נמצא‬ ‫אם‬ ) ‫בטלו‬ ‫ו‬ ,‫יזיה‬ ‫מדוע‬ ‫הוסרו‬ ‫לא‬ ‫הכוזבת‬ ‫הטענה‬ ‫את‬ ‫המכילים‬ ‫והפרסומים‬ ‫הסרטונים‬ ‫מיד‬ ‫גם‬ ‫מהאינטרנט‬ ‫פושעת‬ ‫רשלנות‬ ‫בכך‬ ‫האין‬ ? ? ‫מבקש‬ ‫שמא‬ ‫להמשיך‬ ‫מישהו‬ ‫להטעות‬ ‫את‬ ‫מחיר‬ ‫ובכל‬ ‫הציבור‬ ‫העתירה‬ ‫הגשת‬ ‫לאחר‬ ‫גם‬ ? . 2 ) ‫בסעד‬ ‫הינה‬ ‫זו‬ ‫עתירה‬ ‫של‬ ‫דחיפותה‬ ‫הראשון‬ ‫שלה‬ , ‫מהמשיב‬ ‫הדורש‬ 2 ‫על‬ ‫מידית‬ ‫להורות‬ ‫הסרה‬ ,‫מוטעה‬ ‫מידע‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫מוחלטת‬ ‫ו‬ ‫בנוסף‬ , ‫לפרסם‬ ‫ולהבהיר‬ ‫האמת‬ ‫את‬ . .‫להלן‬ ‫כך‬ ‫על‬ ?‫האמת‬ ‫ומהי‬ ‫ו‬ . ‫מאושר‬ ‫אכן‬ ‫פייזר‬ ‫תכשיר‬ ‫האם‬ FDA ?‫הבג"צ‬ '‫לכב‬ ‫ובתגובתם‬ ‫בפרסומים‬ ‫המשיבים‬ ‫כטענת‬ 26 . ‫משמעית‬ ‫והחד‬ ‫הקצרה‬ ‫התשובה‬ - " ‫הינה‬ ‫לא‬ " ! ‫התשובה‬ ‫היקף‬ ‫צמצום‬ ‫בשל‬ , ‫הבג‬ '‫כב‬ ‫שהורה‬ ‫כפי‬ " ‫יתמקדו‬ ,‫צ‬ ‫העותרים‬ ‫ב‬ ‫פסקאות‬ ‫ה‬ ‫כוזבות‬ ‫העיקריות‬ ‫המשיבים‬ ‫שבתגובת‬ . .‫ו‬ 1 . ‫לסעיף‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ 20 ‫ל‬ ‫בהטעיה‬ ‫מדובר‬ ‫תגובה‬ : 27 . ‫ב‬ FDA - ‫שני‬ ‫אין‬ ‫שונים‬ ‫אישור‬ ‫מסלולי‬ . ‫כ‬ ‫סופי‬ ‫לאישור‬ ‫דרכו‬ ‫את‬ ‫מתחיל‬ ,‫רפואי‬ ‫תכשיר‬ ‫כל‬ - IND (IND=investigational new drug) . ‫נתגלה‬ ‫ואם‬ ,‫התכשיר‬ ‫של‬ ‫הניסיוניים‬ ‫חייו‬ ‫במהלך‬ ‫דחוף‬ ‫רפואי‬ ‫צורך‬ ‫נוצר‬ ‫אם‬ ‫ניתן‬ ,‫חיים‬ ‫להצלת‬ ‫בהול‬ ‫צורך‬ ‫היתר‬ ‫חירום‬ ‫לשימוש‬ ‫זמני‬ ‫בתכשיר‬ . ‫היתר‬ ‫החירום‬ ‫מכונה‬ EUA EUA=Emergency use authorization) ) ‫הסופי‬ ‫לאישור‬ ‫עד‬ . ‫המכונה‬ FDA Approval ‫התכשיר‬ ‫נותר‬ ‫בבחינת‬ - IND ‫תרופה‬ ‫זאת‬ .‫ניסיונית‬ ‫גם‬ , ‫כאשר‬ ‫ב‬ ‫תקופת‬ ‫ה‬ ‫חירום‬ ‫אישור‬ ‫מקבל‬ ‫וא‬ EUA ‫ושלבי‬ ‫החירום‬ ‫תקופת‬ ‫משתמה‬ . ‫נותר‬ ‫התכשיר‬ ,‫הסתיימו‬ ‫לא‬ ‫הניסוי‬ ‫רק‬ IND . ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫תחליט‬ ‫אם‬ )‫ארה"ב‬ ‫(או‬ ‫לא‬ ,‫החירום‬ ‫מצב‬ ‫סיום‬ ‫על‬ ‫בישראל‬ ‫התכשיר‬ ‫את‬ ‫להזריק‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫כי‬ ‫גם‬ ‫פוקע‬ ‫החרום‬ ‫מצב‬ ‫פקיעת‬ ‫עם‬ ‫ה‬ - EUA . 28 . ‫תהליך‬ ‫המחקר‬ ‫הקליני‬ ‫הנדרש‬ ‫לאישורו‬ ‫התכשיר‬ ‫של‬ ‫הנדון‬ ( ‫או‬ ‫לחילופין‬ ‫גניזתו‬ ‫והסרתו‬ ‫מהשוק‬ ) ‫עדיין‬ ‫לא‬ ‫הסתיים‬ , ‫אלא‬ ‫עתיד‬ ‫להסתיים‬ ‫רק‬ ‫בעוד‬ ‫כשנתיים‬ , ‫ב‬ ‫חודש‬ ‫פברואר‬ 2023 . ‫משכך‬ , ‫של‬ ‫ויעילותו‬ ‫בטיחותו‬ ‫אודות‬ ‫המדעי‬ ‫המידע‬ ‫מוגבל‬ ‫עדיין‬ ‫התכשיר‬ . ‫ניסוי‬ ‫בשלבי‬ ‫עדיין‬ ‫מדובר‬ , .‫היקף‬ ‫רחב‬ ‫ניסוי‬ ‫כי‬ ‫אם‬ 29 . ‫התכשיר‬ ‫פייזר‬ ‫של‬ ‫בגדר‬ ‫עדיין‬ ‫ניסיונית‬ ‫תרופה‬ , ‫ו‬ ‫ה‬ ‫שמבהיר‬ ‫כפי‬ - FDA ,‫עצמו‬ ‫בדיוק‬ ‫זו‬ ‫נדרשה‬ ‫פייזר‬ ‫שחברת‬ ‫הסיבה‬ ‫ל‬ ‫המשך‬ ‫ב‬ ‫מעקב‬ ‫אקטיבי‬ ‫בטיחות‬ ‫אחר‬ ‫ו‬ ‫כולל‬ , ‫על‬ ‫דיווח‬ ‫מק‬ ‫ו‬ ,‫אחרות‬ ‫חמורות‬ ‫לוואי‬ ‫ותופעות‬ ‫אשפוזים‬ ,‫מוות‬ ‫רי‬ ‫דיווח‬ ‫ל‬ - FDA ‫בהתאם‬ 1 . ‫נספח‬ ‫מהשוואת‬ ‫שעולה‬ ‫כפי‬ 4 ‫המעקב‬ ,‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫שמפרסם‬ ‫לנתונים‬ ‫בישראל‬ .‫וחסר‬ ‫לוקה‬ 30 . ‫יובהר‬ ‫כי‬ ‫הי‬ ‫לא‬ ‫התכשיר‬ ‫אישור‬ ‫בעת‬ ‫בארה"ב‬ ‫שהוכרז‬ ‫החירום‬ ‫מצב‬ ‫לולא‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫מקבלת‬ ‫פייזר‬ EUA , ‫שכן‬ ‫תכשיר‬ ‫מא‬ ‫מקדמי‬ ‫פיתוח‬ ‫בשלב‬ ‫מצוי‬ ‫פייזר‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫של‬ ‫תהליך‬ ‫יעילותו‬ ‫בדיקת‬ ‫ובטיחותו‬ , ‫ו‬ ‫זכה‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬ ‫באישור‬ ‫לשיווק‬ ‫חירום‬ ‫תנאי‬ ‫שאינם‬ ‫בתנאים‬ ‫כנטען‬ . 31 . EUA ‫אינו‬ ‫כרטיס‬ ‫כניסה‬ ‫בטוח‬ ‫לאישור‬ ‫סופי‬ ‫בנספח‬ ‫למצוא‬ ‫ניתן‬ ‫לכך‬ ‫וסממנים‬ ,‫מאד‬ ‫יתכן‬ . 4 ,‫זו‬ ‫לתשובה‬ ‫המצביע‬ ‫ש‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫מכל‬ ‫אחד‬ 5,000 ‫מחוסנים‬ ‫נפטר‬ ‫לאחר‬ ‫ל‬ ‫ובסמוך‬ ‫הזרקת‬ ‫במקרה‬ ‫האם‬ .‫התכשיר‬ ,‫המצב‬ ‫אכן‬ ‫שזה‬ ‫תקבל‬ 1 FDA .Emergency Use Authorization for Vaccines Explained .https://www.fda.gov/vaccines-blood- biologics/vaccines/emergency-use-authorization-vaccines-explained
  5. 5. ‫בשנת‬ ‫פייזר‬ 2023 ‫יהיה‬ ‫והתכשיר‬ ‫הסופי‬ ‫האישור‬ ‫את‬ ‫בשנת‬ 2023 FDA APPROVED ‫שלא‬ ‫ודאי‬ ? , ‫עצירת‬ ‫ולראייה‬ ‫חיסוני‬ ‫אסטר‬ ‫ה‬ ‫זניקה‬ ‫ו‬ ‫ג‬ & ‫'ונסון‬ ‫ג‬ ‫'ונסון‬ ‫על‬ ‫דיווחים‬ ‫בעקבות‬ ‫ו‬ ‫דם‬ ‫קרישי‬ ‫היווצרות‬ ‫של‬ ‫תמותה‬ ‫מה‬ ‫חלק‬ ‫מחוסנים‬ . ‫נספח‬ 4 ‫בחיסונים‬ ‫שנצפו‬ ‫הלוואי‬ ‫שתופעות‬ ‫מוכיח‬ ‫אסטרה‬ ‫זניקה‬ ‫ג'ונסון‬ & ‫וג'ונסון‬ ‫גם‬ ‫ונפוצים‬ ‫מצויים‬ ‫בתכשיר‬ ‫פייזר‬ . .‫לוואי‬ ‫תופעות‬ ‫אותן‬ 32 . ‫האופן‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫בקשה‬ ‫מוגשת‬ ‫בו‬ - IND )‫קיים‬ ‫לתכשיר‬ ‫חדש‬ ‫שימוש‬ ‫עבור‬ ‫(או‬ ‫חדש‬ ‫תכשיר‬ ‫עבור‬ , ‫לדווח‬ ‫יש‬ ‫שבו‬ ‫האופן‬ ‫וגם‬ ‫ל‬ - FDA ‫ו‬ ‫התכשיר‬ ‫בטיחות‬ ‫על‬ ‫על‬ ‫ורגולציה‬ ‫במסמכים‬ ‫ברור‬ ‫באופן‬ ‫מפורט‬ ‫אחר‬ ‫רלוונטי‬ ‫שינוי‬ ‫כל‬ ‫ברורה‬ . 33 . ‫ה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫החירום‬ ‫היתר‬ ‫שמתן‬ ‫להבין‬ ‫חשוב‬ - FDA ‫ל‬ ‫תכשיר‬ ,‫פייזר‬ ‫של‬ ‫הותנה‬ ‫פייזר‬ ‫שחברת‬ ‫בכך‬ ‫תמש‬ ‫י‬ ‫לבצע‬ ‫ך‬ ‫מעקב‬ ‫תופעות‬ ‫אחרי‬ ‫צמוד‬ ‫ה‬ ‫קליני‬ ‫מחקר‬ ‫בעת‬ ‫שנעשה‬ ‫למעקב‬ ‫דומה‬ ‫באופן‬ ,‫לחיסון‬ ‫לוואי‬ ‫עליה‬ . ‫להגיש‬ ‫בטיחות‬ ‫דוחות‬ ‫וכן‬ ,‫הלוואי‬ ‫תופעות‬ ‫של‬ ‫וניתוח‬ ‫סיכום‬ ‫כולל‬ ,‫חודש‬ ‫מדי‬ ‫ה‬ ‫על‬ ‫לדווח‬ ‫שדווחו‬ ‫הלוואי‬ ‫תופעות‬ ‫לאור‬ ‫שננקטו‬ ‫פעולות‬ ‫ל‬ ‫שם‬ .‫הסיכון‬ ‫הקטנת‬ ‫של‬ ‫במכתב‬ ‫למצוא‬ ‫ניתן‬ ‫לכך‬ ‫סימוכין‬ ‫עצמו‬ ‫החירום‬ ‫היתר‬ – ‫סעיף‬ ‫ראה‬ G '‫בעמ‬ 6 . ‫החירום‬ ‫היתר‬ ‫(מצ"ב‬ ‫מסומן‬ 9 '‫א‬ ‫לצרכן‬ ‫מידע‬ ‫מסמך‬ + ‫מסומן‬ 9 '‫ב‬ ) 34 . ‫היתר‬ ‫החירום‬ ‫שניתן‬ ‫תכשיר‬ ‫להיות‬ ‫חדל‬ ‫שהתכשיר‬ ‫לכך‬ ‫גרם‬ ‫לא‬ ‫ניסיוני‬ , ‫ה‬ ‫במסגרת‬ .‫הפוכה‬ ‫האמת‬ – EUA ‫הוגדרו‬ ‫להמשיך‬ ‫שנועדו‬ ‫תנאים‬ ‫לקבל‬ ‫ויעילות‬ ‫בטיחות‬ ‫של‬ ‫אמינים‬ ‫דיווחים‬ , ‫תופעות‬ ‫התפלגות‬ ‫ועל‬ ‫לוואי‬ ‫תופעות‬ ‫על‬ ‫לרבות‬ ,‫זאת‬ .)‫ועוד‬ ‫אוטואימוניות‬ ‫מחלות‬ ,‫לב‬ ‫במחלות‬ ‫חולים‬ ,‫למשל‬ ‫(לרבות‬ ‫מיוחדות‬ ‫אוכלוסיות‬ ,‫גיל‬ ‫קבוצות‬ ‫לפי‬ ‫אלו‬ ‫בדיוק‬ ‫המחקר‬ ‫נמשך‬ ‫היה‬ ‫אילו‬ ‫קורה‬ ‫שהיה‬ ‫כפי‬ ‫במתכונתו‬ ‫הניסיונית‬ ‫הרגילה‬ ‫ההבדל‬ . ‫ב‬ ‫הינו‬ ‫היחיד‬ ‫היקף‬ ‫הנסיינים‬ ‫אוכלוסיית‬ , ‫כאשר‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫היקף‬ ‫הרגילה‬ ‫במתכונת‬ ‫מצומצ‬ ‫ם‬ ‫בהרבה‬ ‫והנזקים‬ ‫בהתאם‬ . 35 . ‫על‬ ‫בתכשיר‬ ‫השימוש‬ 5 ‫ניסיוני‬ ‫שהתכשיר‬ ‫העובדה‬ ‫את‬ ‫שינה‬ ‫לא‬ ‫ישראל‬ ‫אזרחי‬ ‫מיליון‬ , ‫אינם‬ ‫ויעילותו‬ ‫ושבטיחותו‬ ‫ידועים‬ . ‫תוצאות‬ ‫למהלך‬ ‫יהיו‬ ‫חלילה‬ ‫שאם‬ ‫העובדה‬ ‫את‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫שינה‬ ‫הוא‬ ,‫אסון‬ ‫הרות‬ ‫קורה‬ ‫קרובות‬ ‫שלעתים‬ ‫כפי‬ ‫בניסויים‬ - ‫היקפו‬ ‫האסון‬ ‫של‬ .‫עצום‬ ‫יהיה‬ ‫החיסון‬ ‫לקבלת‬ ‫מועמד‬ ‫כל‬ ‫בפני‬ ‫שקוף‬ ‫באופן‬ ‫מונחת‬ ‫להיות‬ ‫חייבת‬ ‫זו‬ ‫עובדה‬ ‫בדיוק‬ ‫העולם‬ ‫מדינות‬ ‫שאר‬ ‫בכל‬ ‫שנעשה‬ ‫כפי‬ – .‫בישראל‬ ‫מלבד‬ .‫ו‬ 2 . ‫בהתייחס‬ ‫לסעיף‬ 30 :‫כדלקמן‬ ‫העותרים‬ ‫ישיבו‬ 36 . ‫מחקר‬ ‫בין‬ ‫ההבדל‬ ‫קליני‬ ‫איסוף‬ ‫לבין‬ ‫אדם‬ ‫בבני‬ ‫אינפורמציה‬ ‫החוקים‬ ,‫כך‬ ‫משום‬ .‫דק‬ ‫הוא‬ ‫מחקר‬ ‫במסגרת‬ ‫שלא‬ ‫בעמדה‬ ‫נוקטים‬ ‫לחומרא‬ .‫זה‬ ‫בנושא‬ ?‫מחקר‬ ‫שאלת‬ ‫הוגדרה‬ ‫האם‬ ?‫במחקר‬ ‫מדובר‬ ‫האם‬ ,‫השאלה‬ ‫איפה‬ ‫נשאלת‬ 37 . ‫ההתקשרות‬ ‫הסכם‬ ‫מבדיקת‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫של‬ ‫עם‬ ‫פייזר‬ ‫עולה‬ ‫כי‬ ‫במסגרתו‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫שנועדה‬ ‫מחקר‬ ‫שאלת‬ ‫עלתה‬ ‫נושא‬ ‫חיסון‬ ‫העדר‬ ‫ה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שיושג‬ ‫תכשיר‬ . ‫מדובר‬ ‫ב‬ ‫המוגדרת‬ ‫בהתקשרות‬ ‫ההתקשרות‬ ‫הסכם‬ ‫כמחקר‬ ‫רפואי‬ ‫ולעניין‬ ‫את‬ ‫ולקרוא‬ ‫לפנות‬ ‫יש‬ ‫זה‬ .‫ההסכם‬ ‫סעיפי‬ ‫מסומן‬ ‫לפייזר‬ ‫ישראל‬ ‫בין‬ ‫ההסכם‬ ‫(מצ"ב‬ 10 ) 38 . ‫וכך‬ :‫להסכם‬ ‫במבוא‬ ‫המחקר‬ ‫שאלת‬ ‫הוגדרה‬ 39 . ‫בסעיף‬ 1.7 ,"‫כ"פרויקט‬ ‫התהליך‬ ‫מנוסח‬ ‫ובסעיף‬ 4.2.4 ‫קטסטרופה‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫יקרה‬ ‫מה‬ ‫מוסכם‬ : 40 . ‫מאושר‬ ‫תכשיר‬ FDA ‫קטסטרופות‬ ‫חוזה‬ ‫אינו‬ , ‫כאלה‬ ‫יהיו‬ ‫שלא‬ ‫הוכיחה‬ ‫בטיחותו‬ ‫בדיקת‬ ‫שכן‬ . ‫נספח‬ 4 ‫מוכיח‬ ‫האמת‬ ‫תוצאות‬ ‫את‬ ‫מטייחת‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫אולם‬ ,‫אלה‬ ‫בימים‬ ‫להתרחש‬ ‫וממשיכה‬ ‫התרחשה‬ ‫שהקטסטרופה‬ . 41 . ,‫בנוסף‬ ‫לתגובה‬ ‫ברישא‬ ‫שפורטו‬ ‫מפורשות‬ ‫לאמירות‬ ‫מופנה‬ ‫הבג"צ‬ '‫כב‬ ‫ובראשן‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫לפייזר‬ ‫"להציע‬ ‫הניסוי‬ ‫ילדי‬ ‫על‬ "‫ישראל‬ . ‫ניסוי‬ ‫בשלבי‬ ‫התכשיר‬ ‫אכן‬ , ‫אישור‬ ‫קיבל‬ ‫טרם‬ ‫שכן‬ ‫הניסוי‬ ‫של‬ ‫סיומו‬ ‫על‬ . 42 . ‫ומהי‬ ‫הסיבה‬ ‫שבגללה‬ ‫ישראל‬ ‫היא‬ ‫המדינה‬ ‫היחידה‬ ‫בעולם‬ ‫כרגע‬ ‫שבה‬ ‫מופעלות‬ ‫סנקציות‬ ‫על‬ ‫גבול‬ ‫הכפייה‬ ‫על‬ ‫מי‬ ‫שאינו‬ ‫מעוניין‬ ‫לקבל‬ ‫את‬ ‫ה‬ ‫תכשיר‬ ‫של‬ ‫הניסיוני‬ ‫פייזר‬ ? ‫האם‬ ‫לכך‬ ‫יש‬ ‫הסבר‬ ‫ע‬ ‫"י‬ ‫המשיבים‬ ? ‫בניסוי‬ ‫מדובר‬ ‫האין‬ ?‫הנסיינים‬ ‫בהיקף‬ ‫תלויות‬ ‫שתוצאותיו‬
  6. 6. .‫ו‬ 3 . ‫בהתייחס‬ ‫לסעיף‬ 31 :‫כדלקמן‬ ‫העותרים‬ ‫ישיבו‬ 43 . ‫שמדובר‬ ‫נאמר‬ ‫לא‬ ‫רפואיים‬ ‫לצוותים‬ ‫שנמסר‬ ‫במידע‬ ‫כולל‬ ,‫מקום‬ ‫בשום‬ .‫עובדתית‬ ‫נכון‬ ‫איננו‬ ‫זה‬ ‫בסעיף‬ ‫האמור‬ ‫באישור‬ ‫חירום‬ , ‫וב‬ ‫אישור‬ ‫של‬ ‫המשמעויות‬ ‫הוסברו‬ ‫שלא‬ ‫וודאי‬ ‫שכ‬ ‫זה‬ ‫בכך‬ ‫הכרוכים‬ ‫התנאים‬ ‫על‬ ‫לרבות‬ , . ‫שניתן‬ ‫כפי‬ ,‫להיווכח‬ ‫כי‬ ‫בפירוש‬ ‫נכתב‬ ‫עצמו‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫באתר‬ ‫גם‬ ‫הינו‬ ‫התכשיר‬ FDA APPROVED , ‫כש‬ ‫החותמת‬ .‫להטעיה‬ ‫תוקף‬ ‫משנה‬ ‫להוסיף‬ ‫אמורה‬ ‫המזויפת‬ .‫ו‬ 4 . ‫בהתייחס‬ ‫לסעיף‬ 33 :‫כדלקמן‬ ‫העותרים‬ ‫ישיבו‬ 44 . ‫מגוחך‬ ‫הלשוני‬ ‫הטיעון‬ , ‫והוא‬ ‫"צ‬ ‫המילה‬ ‫על‬ ‫הבדיחה‬ ‫את‬ ‫מזכיר‬ ' "‫יזבאט‬ ‫כ‬ ‫לאנגלית‬ ‫שתורגמה‬ - cheese bat ‫ובחזרה‬ ."‫הגבינה‬ ‫כ"עטלף‬ ‫לעברית‬ ‫הבריאות‬ ‫ממשרד‬ ‫צפוי‬ ‫שינהג‬ ‫למתרגמים‬ ‫כספים‬ ‫יקצה‬ ‫ואפילו‬ ‫ובמקצועיות‬ ‫באחריות‬ .‫בישראל‬ ‫הציבור‬ ‫לכלל‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫משמעותי‬ ‫רפואי‬ ‫מידע‬ ‫לספק‬ ‫בבואו‬ ‫מקצועיים‬ ‫בהגדרות‬ ‫ומדובר‬ ‫מאחר‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫הכשרת‬ ‫בתהליך‬ ‫ביותר‬ ‫בסיסיות‬ ‫בעלת‬ ‫מנהלית‬ ‫רשות‬ ‫הולמים‬ ‫שאינם‬ ‫בתירוצים‬ ‫שמדובר‬ ‫וברור‬ ‫ברי‬ ,‫רפואי‬ ‫תכשיר‬ .‫אדם‬ ‫לחיי‬ ‫אחריות‬ 45 . ‫יודגש‬ ‫זו‬ ‫עתירה‬ ‫כי‬ ‫הוגשה‬ ‫השאר‬ ‫בין‬ ‫ע"י‬ ,‫רופאים‬ ‫אשר‬ ‫השקיעו‬ ‫מזמנם‬ ‫מה‬ ‫לבדוק‬ ‫כדי‬ ‫ו‬ ‫שניתן‬ ‫האישור‬ ‫מהות‬ , ‫ההבדל‬ ‫את‬ ‫ולהבין‬ ‫בין‬ Emergency use authorization ‫ל‬ ‫בין‬ FDA approval , ‫ע‬ ‫ל‬ ‫מכך‬ ‫המשתמע‬ ‫כל‬ ‫המחשבה‬ . ‫המחרידה‬ ‫שרופאים‬ ‫שאמונים‬ ‫על‬ ‫בריאות‬ ‫הציבור‬ ‫לא‬ ‫טרחו‬ ‫לבצע‬ ‫בדיקה‬ ‫פשוטה‬ ‫כל‬ - ‫כך‬ ‫צריכה‬ ‫להדיר‬ ‫שינה‬ ‫מעיניו‬ ‫של‬ ‫מי‬ ‫שבריאות‬ ‫הציבור‬ ‫חשובה‬ ‫לו‬ , ‫שופטי‬ '‫כב‬ ‫של‬ ‫ודאי‬ ‫הבג‬ ‫"צ‬ . .‫ו‬ 5 . ‫לסעיף‬ ‫בהתייחס‬ 13 ‫המשיבים‬ ‫לתשובת‬ - :‫הרוקחים‬ ‫לתקנות‬ ‫בנוגע‬ ‫הטעיה‬ 46 . ‫נקבע‬ ‫ישראל‬ ‫פייזר‬ ‫להסכם‬ ‫המבוא‬ ‫בפרק‬ :‫כדלקמן‬ 47 . ‫בסעיף‬ 13 ‫ל‬ ‫סעיף‬ ‫והוא‬ ‫התקנה‬ ‫ביצוע‬ ‫את‬ ‫המסדיר‬ ‫החקיקה‬ ‫מדבר‬ ‫מוחלט‬ ‫באופן‬ ‫המשיבים‬ ‫מתעלמים‬ ‫תשובתם‬ 9 ‫ל‬ ‫התשמ"ו‬ ,)‫(תכשירים‬ ‫הרוקחים‬ ‫תקנות‬ ‫לפי‬ ‫המנהל‬ ‫הסכמת‬ ‫בדבר‬ ‫הודעה‬ - 1986 )"‫"ההודעה‬ :‫(להלן‬ ‫בה‬ ‫אשר‬ ‫ו‬ '‫ו‬ ‫בס"ק‬ ‫הנדון‬ ‫הסוג‬ ‫מן‬ ‫תכשיר‬ ‫לאישור‬ ‫התנאים‬ ‫נקבעו‬ - '‫ז‬ : " )‫(ו‬ ‫אחרת‬ ‫במדינה‬ ‫או‬ ‫מוכרת‬ ‫במדינה‬ ‫רשום‬ ‫התכשיר‬ ‫אם‬ - ‫רשום‬ ‫הוא‬ ‫שבה‬ ‫במדינה‬ ‫לשיווק‬ ‫הותר‬ ‫והשימוש‬ ‫למטרה‬ ‫יעיל‬ ‫בתכשיר‬ ;‫המבוקשת‬ )‫(ז‬ ‫ומשווק‬ ‫הרשום‬ ,‫חלופי‬ ‫תכשיר‬ ‫מטרה‬ ‫לאותה‬ ‫קיים‬ ‫לא‬ ‫כלשהי‬ ‫במדינה‬ ‫נרשם‬ ‫לא‬ ‫התכשיר‬ ‫אם‬ ‫בישראל‬ ‫או‬ ;‫המבוקשת‬ ‫למטרה‬ ‫הוא‬ ‫בו‬ ‫והשימוש‬ ‫נועד‬ ‫שלה‬ ‫למטרה‬ ‫ויעיל‬ ‫בטוח‬ ‫והתכשיר‬ ,‫אחרת‬ ‫במדינה‬ " 48 . ‫כן‬ ‫כי‬ ‫הנה‬ , ‫בפ‬ ‫רשום‬ ‫שאינו‬ ‫תכשיר‬ ‫ושיווק‬ ‫שימוש‬ ‫להתיר‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫מנכ"ל‬ ‫בסמכות‬ ‫במקרה‬ ‫התכשירים‬ ‫נקס‬ ,‫מגיפה‬ ‫של‬ ‫בהודעה‬ ‫הקבועים‬ ‫התנאים‬ ‫בהתקיים‬ , ‫כאשר‬ ‫ס"ק‬ ‫א‬ ' - ‫ה‬ ' ,‫מצטברים‬ ‫ו‬ '‫ו‬ ‫ס"ק‬ ‫ואילו‬ - .‫חליפיים‬ ‫הם‬ '‫ז‬ 49 . ‫בתשובתם‬ ‫המשיבים‬ ‫פוסח‬ ‫ים‬ ‫על‬ ‫שני‬ ‫הסעיפים‬ , ‫ו‬ ‫אינ‬ ‫ם‬ ‫מבהיר‬ ‫ים‬ ‫על‬ ‫איזה‬ ‫משני‬ ‫הללו‬ ‫הסעיפים‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫מסתמ‬ ‫כים‬ . ‫בפועל‬ ‫המשיבים‬ ‫אף‬ ‫על‬ ‫להסתמך‬ ‫יכולים‬ ‫אינם‬ ‫אחד‬ ‫הסעיפים‬ ‫משני‬ , ‫ל‬ ‫הוזרק‬ ‫שהתכשיר‬ ‫מעלה‬ ‫ובחינתם‬ - 5 ‫מ‬ ‫י‬ ‫ליון‬ ‫ישראל‬ ‫מאזרחי‬ , .‫כלל‬ ‫כדין‬ ‫אושר‬ ‫שלא‬ ‫למרות‬ 50 . ‫על‬ ‫פי‬ ‫ס‬ ‫"ק‬ ,)‫(ו‬ ‫ניתן‬ ‫להסתמך‬ ‫על‬ ‫אישור‬ ‫מדינות‬ ‫זרות‬ , ‫אך‬ ‫במקרה‬ ‫כזה‬ ‫קיימת‬ ‫חובה‬ ‫חוקית‬ ‫להראות‬ ‫שקיים‬ ‫אישור‬ ‫לשיווק‬ ‫במדינה‬ ‫שבה‬ ‫התכשיר‬ ‫רשום‬ ‫רשום‬ ‫התכשיר‬ ‫("אם‬ ‫במדינה‬ ‫אחרת‬ ‫במדינה‬ ‫או‬ ‫מוכרת‬ – ‫לשיווק‬ ‫הותר‬ )"‫המבוקשת‬ ‫למטרה‬ ‫יעיל‬ ‫בתכשיר‬ ‫והשימוש‬ ‫רשום‬ ‫הוא‬ ‫שבה‬ ‫במדינה‬ . 51 . ‫ס‬ ‫"'ק‬ ‫ו‬ ' ‫לא‬ ‫יכול‬ ‫להיות‬ ‫תקף‬ ‫במקרה‬ ‫שלפנינו‬ ‫סיבות‬ ‫בשתי‬ : 1 ) ‫שהתכשיר‬ ‫אחרי‬ ‫ניתן‬ ‫בארה"ב‬ ‫החירום‬ ‫היתר‬ ‫אושר‬ ‫בישראל‬ ‫ניתן‬ ‫בישראל‬ ‫האישור‬ . ‫ביום‬ 8/12/2020 - 4 ‫ה‬ ‫ע"י‬ ‫החירום‬ ‫אישור‬ ‫ניתן‬ ‫בטרם‬ ‫ימים‬ - FDA ‫ביום‬ 12/12/2020 . 2 ) ‫תכשיר‬ ‫פייזר‬ ‫מאושר‬ ‫או‬ ‫רשום‬ ‫איננו‬ ‫לשיווק‬ ‫באף‬ ‫מדינה‬ , ‫וכל‬ ‫מה‬ ‫שיש‬ ‫לגביו‬ ‫הוא‬ EUA . 52 . ‫ס‬ ‫"ק‬ ‫ז‬ ' ‫לא‬ ‫יכול‬ ‫להיות‬ ‫תקף‬ ,‫המשיבים‬ ‫לטענת‬ . ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫אישור‬ ‫מיום‬ 8.12.2020 ‫אישור‬ ‫על‬ ‫נסמך‬ ‫ה‬ - MHRA ‫בבריטניה‬ ,‫מאי‬ ‫אלא‬ . ‫ההיתר‬ ‫האנגלי‬ ‫עצמו‬ ‫תקנה‬ ‫על‬ ‫נסמך‬ 174 )‫(הבריטית‬ - ‫המקביל‬ ‫ה‬ ‫לתקנה‬ ‫אצלנו‬ 29 ( 9 ) – ‫וב‬ ‫היתר‬
  7. 7. ‫מפורשות‬ ‫כתוב‬ ‫זה‬ ‫שה‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫אינו‬ ‫לשיווק‬ ‫אישור‬ ‫מהווה‬ . 53 . ‫ההפניה‬ ‫המשיבים‬ ‫שמפנים‬ ‫תמוהה‬ ‫היא‬ ‫אף‬ ‫בקנדה‬ "‫ל"אישור‬ , ‫ש‬ ‫מאחר‬ ‫ההית‬ ‫ר‬ ‫בקנדה‬ ‫בתאריך‬ ‫התקבל‬ 12.12.2020 - 4 ‫ימים‬ ‫אחרי‬ ‫שאושר‬ ‫ע‬ ‫"י‬ ‫מנכ‬ ‫"ל‬ ‫משרד‬ ‫הבריאות‬ ‫בישראל‬ ‫ידע‬ ‫כיצד‬ ?‫עתידות‬ ‫חוזה‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫מנכ"ל‬ ‫האם‬ . ‫ביום‬ ‫לוי‬ ‫חזי‬ ‫הד"ר‬ 8/12/2020 ‫שביום‬ , 12/12/2020 ‫ה‬ ‫ע"י‬ ‫יאושר‬ ‫התכשיר‬ – FDA ‫מאותו‬ ‫האישור‬ ‫על‬ ‫הסתמך‬ ‫וגם‬ , ‫יום‬ – 12/12/2020 .‫בקנדה‬ ‫שיינתן‬ 54 . ‫ברור‬ ‫המינהלית‬ ‫הרשות‬ ‫בידי‬ ‫היה‬ ‫שלא‬ ,‫ספק‬ ‫של‬ ‫צל‬ ‫לכל‬ ‫מעל‬ ,‫בישראל‬ ‫כל‬ ‫עליו‬ ‫להיסמך‬ ‫ענייני‬ ‫מסמך‬ ‫היה‬ ‫לא‬ , ‫ובפועל‬ ,‫מדינה‬ ‫בשום‬ ‫קודם‬ ‫אישור‬ – ‫מיום‬ ‫השימוש‬ ‫אישור‬ 8/12/2020 – ‫כדין‬ ‫שלא‬ ‫ניתן‬ ‫כי‬ ‫מעיקרו‬ ‫בטל‬ . ‫מיום‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫מנכ"ל‬ ‫(אישור‬ 8/12/2020 ‫ומסומן‬ ‫מצ"ב‬ 11 ) 55 . ‫המנכ"ל‬ ‫נסמך‬ ‫ואם‬ ‫באישורו‬ ‫ס"ק‬ ‫על‬ ,)‫(ז‬ ‫פיו‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫תנאי‬ ‫על‬ ‫גם‬ "‫"פסח‬ ‫הלה‬ ‫תכשיר‬ ‫מטרה‬ ‫לאותה‬ ‫קיים‬ ‫"לא‬ ‫הוא‬ ‫בו‬ ‫והשימוש‬ ‫נועד‬ ‫שלה‬ ‫למטרה‬ ‫ויעיל‬ ‫בטוח‬ ‫והתכשיר‬ ,‫אחרת‬ ‫במדינה‬ ‫או‬ ‫בישראל‬ ‫ומשווק‬ ‫הרשום‬ ,‫חלופי‬ "‫המבוקשת‬ ‫למטרה‬ . ‫העותרים‬ ‫תוהים‬ - ‫מתי‬ ‫בדיוק‬ ‫נבדקה‬ ‫בטיחותו‬ ‫ויעילותו‬ ‫של‬ ‫התכשיר‬ ‫בישראל‬ ‫אושר‬ ‫בטרם‬ ‫לוי‬ ‫הד"ר‬ ‫ע"י‬ ‫ב‬ - 8 ‫בדצמבר‬ 2020 ? ‫התכשיר‬ ‫של‬ ‫ובטיחותו‬ ‫יעילותו‬ ‫מעולם‬ ‫לא‬ ‫נבדקה‬ ‫בישראל‬ , ‫והוא‬ ‫אף‬ ‫לא‬ ‫עבר‬ ‫אישור‬ ‫ועדת‬ ‫הלסינקי‬ ‫מחודש‬ ‫כי‬ 2/2020 – ‫כי‬ .‫הלסינקי‬ ‫וועדת‬ ‫בישראל‬ ‫אין‬ 56 . ‫ה‬ ‫לא‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫מנכ"ל‬ ‫של‬ ‫שבידיו‬ ,‫לכך‬ ‫יש‬ ‫יתרה‬ ‫חומרה‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫לבחון‬ ‫דרך‬ ‫כל‬ ‫יתה‬ ‫"התכשיר‬ ‫בטוח‬ ‫ויעיל‬ ‫למטרה‬ ‫שלה‬ ‫נועד‬ " . ‫כל‬ ‫המידע‬ ‫שהיה‬ ‫לישראל‬ ‫על‬ ‫המוצר‬ ‫הגיע‬ ‫מהיצרנית‬ ‫עצמה‬ ‫פייזר‬ ‫חברת‬ , - ‫ביונטק‬ , ‫גורם‬ ‫המהווה‬ ‫אינטרסנט‬ ‫י‬ , ‫שלפיו‬ ‫העיקרון‬ ‫את‬ ‫נוגד‬ ‫והוא‬ .‫עיסתו‬ ‫על‬ ‫מעיד‬ ‫הנחתום‬ ‫אין‬ ‫רפואי‬ ‫תכשיר‬ ‫שלגבי‬ ‫הדעת‬ ‫על‬ ‫היעלה‬ ‫ש‬ ‫אותו‬ ‫לקבל‬ ‫אמורים‬ ‫מיליונים‬ – ‫כדי‬ ‫עד‬ ‫המדינה‬ ‫אזרחי‬ ‫כל‬ ‫יסמוך‬ ‫משרד‬ ‫הבריאות‬ ‫אך‬ ‫ורק‬ ‫על‬ ‫הצהרת‬ ‫היצרן‬ ‫בדבר‬ ‫"בטיחות‬ ‫ויעילות‬ " ? .‫שכן‬ ‫מסתבר‬ 57 . ‫השאלה‬ ‫נשאלת‬ - ‫מה‬ ‫לשם‬ ‫נחוצה‬ ‫הטעיה‬ ‫לכת‬ ‫מרחיקת‬ ‫כה‬ ‫ברורה‬ ‫התשובה‬ ? – ‫אין‬ ‫מסוג‬ ‫אישור‬ FDA APPROVED .‫היה‬ ‫לא‬ ‫ומעולם‬ ‫אישור‬ ‫אין‬ ‫כדין‬ .‫היה‬ ‫לא‬ ‫ומעולם‬ ‫בישראל‬ ‫בתכשיר‬ ‫לשימוש‬ ‫הי‬ ‫אם‬ ‫י‬ ‫האמת‬ ‫תה‬ ‫כפשוטה‬ ‫נאמרת‬ – 5 ‫היו‬ ‫לא‬ ‫אזרחים‬ ‫מיליון‬ ‫מגיעים‬ ‫ההזרקה‬ ‫לתחנות‬ ‫מגיע‬ ‫העולם‬ ‫שסוף‬ ‫שהופחדו‬ ‫אחרי‬ ‫גם‬ ! 58 . ‫הוא‬ ‫פייזר‬ ‫שתכשיר‬ ‫פרסם‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ,‫כאחת‬ ‫ומזעזעים‬ ‫פשוטים‬ ‫הדברים‬ FDA Approved . ‫מנכ‬ " ‫ה‬ ,‫פייזר‬ ‫ל‬ - FDA ,‫בעצמו‬ ‫חברת‬ ‫הינה‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫שהקביעה‬ ‫טוענים‬ ‫אחרים‬ ‫רשמיים‬ ‫מקורות‬ ‫ועוד‬ ‫ביונטק‬ ‫כוזבת‬ . ‫בלבד‬ ‫חירום‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬ ‫שקיבל‬ ‫בתכשיר‬ ‫שימוש‬ ‫אישר‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ - EUA .‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫לחוקי‬ ‫בניגוד‬ , ‫הונה‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫לכאורה‬ ‫זו‬ ‫הונאה‬ ‫ובשל‬ ‫המדינה‬ ‫אזרחי‬ ‫את‬ 5 ‫מ‬ ‫י‬ ‫אזרחים‬ ‫ליון‬ ‫התכשיר‬ ‫את‬ ‫קיבלו‬ ‫ידיעה‬ ‫ללא‬ ‫הסכמה‬ ‫וללא‬ ‫מדעת‬ ,‫ידיעה‬ ‫בהעדר‬ ‫שכן‬ ‫כוזב‬ ‫הינו‬ ‫שנמסר‬ ‫כשהמידע‬ – .‫מדעת‬ ‫הסכמה‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫לא‬ ‫ה‬ ‫מאתר‬ ‫ופשוט‬ ‫ברור‬ ‫ההסבר‬ ‫(מצ"ב‬ FDA ‫של‬ ‫מהותו‬ ‫על‬ EUA ‫קבלתו‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫והסבר‬ - ‫מסומן‬ 12 ) 59 . ‫ה‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫לאתר‬ ‫להיכנס‬ ‫די‬ ,‫בוטה‬ ‫ההטעיה‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫להבין‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .‫וברורה‬ ‫פשוטה‬ ‫העותרים‬ ‫עתירת‬ – FDA , ‫שם‬ ‫המופיע‬ ‫התכשיר‬ ‫של‬ ‫הסטטוס‬ ‫מהו‬ ‫ולראות‬ – UNAPPROVED DRUG . ‫ומסומן‬ ‫(מצ"ב‬ 13 ) 60 . .‫הפרק‬ ‫על‬ ‫בישראל‬ ‫ילדים‬ ‫מיליוני‬ ‫של‬ ‫בריאותם‬ ,‫כעת‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫לוחצת‬ ‫בתכשיר‬ ‫ישראל‬ ‫ילדי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לחסן‬ ‫בנספח‬ ‫מתוארות‬ ‫הזרקתו‬ ‫שתוצאות‬ 4 ‫ב‬ ‫מפורט‬ ‫אישורו‬ ‫ואופן‬ , '‫ו‬ ‫פרק‬ 5 .‫לעיל‬ ,‫משכך‬ "‫הבג‬ '‫כב‬ ‫להחלטת‬ ‫צ‬ ‫תהא‬ ‫עתיד‬ ‫על‬ ‫רבה‬ ‫משמעות‬ ‫של‬ ‫ובריאותם‬ ‫ם‬ .‫כולם‬ ‫המדינה‬ ‫ילדי‬ 61 . ‫הדין‬ ‫מן‬ , ‫הצדק‬ ‫שמן‬ ‫וודאי‬ , ‫לקבל‬ ‫א‬ ‫ולחי‬ ‫העתירה‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫את‬ .‫בהוצאותיה‬ ‫המשיבים‬ ____________________ ‫עו"ד‬ ,‫בראון‬ ‫רותם‬ ___________________ ‫עו"ד‬ ,‫ינקוביץ‬ ‫אירית‬

×