Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

אלה נווה_הערות לתזכיר החוק לייעול תהליכי רישוי סביבתי תשפב 2022_תאונה בריאותית ובטיחותית לציבור בישראל

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
1
‫ובר‬ ‫חוקק‬
‫ח‬
:
‫תזכיר‬
‫ה‬
‫סביבתי‬ ‫רישוי‬ ‫הליכי‬ ‫לייעול‬ ‫חוק‬
‫תשפ"ב‬
-
2022
‫הוא‬
‫ובטיחו‬ ‫בריאותית‬ ‫תאונה‬
...
2
‫ביותר‬
‫תנאי‬ ‫לגבי‬
‫א‬ ‫היתר‬
‫חוד‬
‫של‬
‫מבקשי‬
‫ש‬ ,‫שונים‬ ‫ם‬
‫ל‬ ‫סכנה‬ ‫מהווים‬
‫תקלות‬
,‫חומ"ס‬ ‫וארועי‬ ‫אדמה...
3
‫בר‬ ‫סביבתיים‬
‫י‬
‫העסק‬ ‫שיון‬
.
‫להשתמש‬ ‫גם‬ ‫כמו‬
‫ציבורי‬ ‫בשוט‬
-
‫ב‬
,‫שימועים‬
‫בצווי‬
‫ייצור‬ ‫פסי‬ ‫בהפסקת‬ ...
Advertisement
Advertisement

Check these out next

1 of 11 Ad

אלה נווה_הערות לתזכיר החוק לייעול תהליכי רישוי סביבתי תשפב 2022_תאונה בריאותית ובטיחותית לציבור בישראל

Download to read offline

תגובה ששלחתי ב 27.2.22 על תזכיר החוק הפוגעני שמאפשר למפעלים זכויות מפליגות, ומנגד פוגע בציבור

תגובה ששלחתי ב 27.2.22 על תזכיר החוק הפוגעני שמאפשר למפעלים זכויות מפליגות, ומנגד פוגע בציבור

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from www.epidella.com (20)

Advertisement

אלה נווה_הערות לתזכיר החוק לייעול תהליכי רישוי סביבתי תשפב 2022_תאונה בריאותית ובטיחותית לציבור בישראל

 1. 1. 1 ‫ובר‬ ‫חוקק‬ ‫ח‬ : ‫תזכיר‬ ‫ה‬ ‫סביבתי‬ ‫רישוי‬ ‫הליכי‬ ‫לייעול‬ ‫חוק‬ ‫תשפ"ב‬ - 2022 ‫הוא‬ ‫ובטיחו‬ ‫בריאותית‬ ‫תאונה‬ ‫לציבור‬ ‫תית‬ ‫בישראל‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫מסמך‬ ‫הת‬ ‫ועניינית‬ ‫עקרונית‬ ‫נגדות‬ ‫בש‬ ‫ב‬ ‫הציבור‬ ‫ם‬ ‫ובראשו‬ ,‫ישראל‬ ‫המו‬ ‫החדשה‬ ‫לחקיקה‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫הציבור‬ ‫בשם‬ ‫צעת‬ ‫ש‬ , ‫מטר‬ ‫היא‬ ‫המוצהרת‬ ‫תה‬ " ‫ה‬ ."‫העסקי‬ ‫המגזר‬ ‫על‬ ‫האסדרה‬ ‫נטל‬ ‫פחתת‬ ‫זו‬ ‫חקיקה‬ ,‫לדורות‬ ‫בכייה‬ ‫תהווה‬ , ‫הלאומיות‬ ‫התשתיות‬ ‫ועתירי‬ ‫הזיהום‬ ‫מוכי‬ ‫האזורים‬ ‫אותם‬ ‫עבור‬ ‫ובייחוד‬ , ‫שכבר‬ ‫משלמים‬ ‫יקר‬ ‫מחיר‬ ‫כלכלי‬ ‫חומ‬ ‫ולסיכוני‬ ‫אוויר‬ ‫לזיהום‬ ‫חשיפתם‬ ‫על‬ ‫"ס‬ ‫דוגמת‬ , ‫חיפה‬ ‫נפת‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫אך‬ , . ‫ו‬ ‫אשדוד‬ ,‫אשקלון‬ ,‫חדרה‬ ‫גם‬ ‫הס‬ ‫מקומית‬ ‫רשות‬ ‫כל‬ ‫מוכה‬ ‫וא‬ ‫פליטה‬ ‫למקורות‬ ‫ח‬ ‫חומ"ס‬ ‫סנת‬ ‫תהיה‬ ,‫גדולים‬ ‫בסכנ‬ ‫דריסה‬ ‫ת‬ ‫גלגליו‬ ‫תחת‬ ‫הדוהרים‬ ‫השינוי‬ ‫של‬ ‫המוצע‬ . :‫בתמצית‬ ‫שבא‬ ‫ככזה‬ ‫מוצג‬ ‫המהלך‬ ‫"לטייב‬ ,‫התעשיינים‬ ‫עבור‬ ‫רגולציה‬ " ‫מכיסם‬ ‫ולחסוך‬ ,‫עלויות‬ " ‫להם‬ ‫לתת‬ ‫כדי‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫וודאות‬ " ‫ל‬ ‫יותר‬ ‫ארוך‬ ‫טווח‬ . ‫מתנו‬ ‫אין‬ ‫אבל‬ ‫ת‬ ‫חינם‬ ‫אלו‬ ‫מתנות‬ . ‫לתעשיינים‬ , ‫באות‬ ‫גב‬ ‫על‬ ‫הציבור‬ ‫של‬ ‫ם‬ ‫הרשויות‬ ‫ועל‬ ‫כציבור‬ ‫אליהן‬ ‫משתייך‬ ‫הוא‬ . ‫ש‬ ,‫הנמנע‬ ‫מן‬ ‫לא‬ ‫ההליך‬ ‫תוצאות‬ ‫להגבלת‬ ,‫רגולציה‬ ‫י‬ ‫גררו‬ ‫יוצא‬ ‫כפועל‬ ‫ההפ‬ ‫את‬ ‫ממטרתן‬ ‫ך‬ - ‫הגברת‬ ‫הלי‬ ‫כים‬ ‫משפטיים‬ , ‫או‬/‫ו‬ ‫מנגנון‬ ‫כל‬ ‫שבו‬ ‫הצדק‬ ‫את‬ ‫להשיב‬ ‫והרשויות‬ ‫הציבור‬ ‫יבחרו‬ ‫והבטחוני‬ ‫הסביבתי‬ ‫הבריאותי‬ .‫לגבולותיהם‬ ‫ש‬ ‫החשבון‬ ‫"ייחס‬ "‫ך‬ ‫למפעל‬ ‫מ‬ ‫האחר‬ ‫מהצד‬ ‫מנגד‬ ‫יושת‬ ,‫אחד‬ ‫צד‬ , ‫כשהצי‬ ‫בור‬ ‫ייפגע‬ . ‫כש‬ ‫המפעל‬ ‫עם‬ ‫להתמודדות‬ ‫דלת‬ ‫תיסגר‬ - ‫יפתח‬ ‫תמיד‬ ‫חלו‬ ‫ן‬ ‫אחר‬ ‫בהיבט‬ . ‫מתוך‬ ‫לתז‬ ‫יצרף‬ ‫שהמחוקק‬ ‫נכון‬ ‫היה‬ ,‫זו‬ ‫מהותית‬ ‫תובנה‬ ‫המוצע‬ ‫כיר‬ ‫ה‬ ‫מסמכים‬ ‫מ‬ ‫את‬ ‫ציגים‬ ,‫לו‬ ‫והחלופות‬ ‫החיקוק‬ ‫של‬ ‫ההשלכות‬ ‫מלוא‬ ‫ב‬ ‫היבט‬ .‫אמיתי‬ ‫מתכלל‬ ‫היה‬ ‫נבחנו‬ ‫שהיו‬ ‫נכון‬ ‫מהחלופ‬ ‫התועלות‬ ‫ת‬ ‫השונות‬ ‫ות‬ – ‫דו‬ ‫וקא‬ ,‫הציבור‬ ‫כלפי‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ‫לטיוב‬ ‫התועלות‬ ‫תשתית‬ ‫ללא‬ .‫חומ"ס‬ ‫ועסקי‬ ‫מפעלים‬ ‫כיסי‬ ‫עובדתית‬ ‫ראייתי‬ ‫מלאה‬ ‫ת‬ ‫האו‬ ‫לחלל‬ ‫נזרק‬ ,‫זו‬ ‫כוללנית‬ ‫עקר‬ ‫חיקוק‬ ‫ויר‬ ‫וחד‬ ‫צדדי‬ ‫י‬ , ‫ו‬ ‫כ‬ ,‫הוא‬ ‫גם‬ ‫אם‬ ,‫איש‬ ‫יפתיע‬ ‫לא‬ ‫משנת‬ ‫קודמו‬ 2015 1 ‫ייתקע‬ , ‫בשל‬ ‫גו‬ ‫חד‬ ‫ניותו‬ . ‫ה‬ ‫ב‬ ‫שואפת‬ ‫מדינה‬ ‫מסגרת‬ ‫זו‬ ‫חקיקה‬ ‫הפליטה‬ ‫היתר‬ ‫של‬ ‫תוקפו‬ ‫את‬ ‫להאריך‬ ‫ב‬ ‫הקבוע‬ ‫נקי‬ ‫אוויר‬ ‫"חוק‬ ‫מסגרת‬ ‫התשס‬ , ‫"ח‬ 2008 " , ‫עם‬ ‫ולאחדו‬ ‫נוש‬ ‫החומרים‬ ‫א‬ ‫המסוכנים‬ ‫ב‬ ‫הקבוע‬ ‫החומ‬ ‫"חוק‬ ‫"ס‬ - ‫התשנ‬ ‫"ג‬ 1993 " " ‫לכדי‬ "‫אחוד‬ ‫פליטה‬ ‫היתר‬ . ‫זמני‬ ‫המסמ‬ ‫הגשת‬ ‫האחוד‬ ‫ך‬ ‫יורחבו‬ ‫של‬ ‫ונדיב‬ ‫ארוך‬ ‫זמן‬ ‫למרווח‬ ‫כ‬ ‫שני‬ ‫עשר‬ ‫ם‬ . ‫כ‬ ‫י‬ ‫עת‬ ‫גולגלו‬ ‫של‬ ‫נתונים‬ ‫מאות‬ ‫ואלפי‬ ‫מפעלים‬ ‫ומזהמים‬ ‫מסוכנים‬ ‫הישר‬ ‫על‬ ‫כת‬ ‫פ‬ ‫י‬ ‫הם‬ ‫הצרות‬ ‫של‬ "‫ו"מנהל‬ ,‫ארצי‬ "‫"ממונה‬ . ‫קומץ‬ ,‫אחרות‬ ‫במילים‬ ‫אחראים‬ ‫כל‬ ‫ארציים‬ ‫ליים‬ ,‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫מהמשרד‬ ‫ש‬ ‫הוגדר‬ ‫ל‬ ‫מינוי‬ ‫להם‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫תנאים‬ ‫מקצועי‬ ‫בחיקוק‬ ‫ים‬ ‫את‬ ‫ישקלו‬ ,‫התזכיר‬ ‫סוגיות‬ ‫הסביבה‬ ‫והבטחון‬ ‫הכבדות‬ 1 ‫ספטמבר‬ ‫בחודש‬ 2015 ‫תשע"ה‬ ,‫משולב‬ ‫סביבתי‬ ‫רישוי‬ ‫חוק‬ ‫תזכיר‬ ‫פורסם‬ - 2015 ‫היתה‬ ‫מטרתו‬ ‫אשר‬ , ‫הרישוי‬ ‫תהליכי‬ ‫את‬ ‫להחליף‬ ‫הסביבתי‬ ‫הקיימים‬ ‫חלופית‬ ‫אחודה‬ ‫רישוי‬ ‫במסגרת‬ ,‫אולם‬ . ‫דיונים‬ ‫לאחר‬ ‫שנע‬ ‫מקיפים‬ ‫לעניין‬ ‫רכו‬ ‫תזכיר‬ ‫ה‬ ‫חוק‬ ‫ההצעה‬ , ‫לא‬ ‫הופסק‬ ‫וקידומה‬ ‫הממשלה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אושרה‬ .
 2. 2. 2 ‫ביותר‬ ‫תנאי‬ ‫לגבי‬ ‫א‬ ‫היתר‬ ‫חוד‬ ‫של‬ ‫מבקשי‬ ‫ש‬ ,‫שונים‬ ‫ם‬ ‫ל‬ ‫סכנה‬ ‫מהווים‬ ‫תקלות‬ ,‫חומ"ס‬ ‫וארועי‬ ‫אדמה‬ ‫רעידות‬ ‫פיצוצים‬ ‫והכל‬ ‫ב‬ ‫ייבחן‬ ‫ב‬ ‫בקבוק‬ ‫צוואר‬ ‫זמן‬ ‫לחץ‬ ‫בסביבת‬ ‫אות‬ ‫תקופה‬ ‫ה‬ – ‫השנה‬ ‫לפ‬ ‫של‬ ‫וחצי‬ ‫שנה‬ ‫עד‬ ‫ההיתר‬ ‫חידוש‬ ‫ני‬ . ‫תהיה‬ ‫זו‬ ‫בלתי‬ ‫משימה‬ ‫אפשרית‬ ‫המחיר‬ ‫תג‬ ‫את‬ ‫ישלם‬ ‫והציבור‬ " ‫כל‬ ‫על‬ ‫דרך‬ ‫קיצור‬ " ‫שיי‬ ‫אלצו‬ ‫לעשות‬ . ‫מבקר‬ ‫כי‬ ,‫לציין‬ ‫יש‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬ ‫כבר‬ ‫המדינה‬ ‫עסק‬ ‫בעבר‬ ‫ב‬ ‫דו‬ ‫"ח‬ ‫שלם‬ ‫חיפה‬ ‫במפרץ‬ ‫שעסק‬ - ‫בח‬ ‫הרגולטור‬ ‫ולשת‬ ‫א‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫קרי‬ , ‫ל‬ ‫ה‬ ‫בעלי‬ ‫מול‬ ‫אינטרס‬ . ‫אלו‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫תתוו‬ ‫ספנה‬ ‫המפעלים‬ ‫עבור‬ ‫מופלגות‬ ‫השגה‬ ‫אפשרויות‬ ‫ו‬ , ‫אף‬ ‫החיקוק‬ ‫להם‬ ‫מציג‬ ‫שונות‬ ‫אמתלות‬ ‫רשמיו‬ ‫ת‬ ‫רשמית‬ ‫חקיקה‬ ‫בתוך‬ ‫לשימוש‬ – ‫כגון‬ " ‫אנחנו‬ ‫לאומית‬ ‫תשתית‬ ," " ‫ייס‬ ‫המפעל‬ ‫גר‬ ," ‫א‬ ‫ו‬ – " ‫זה‬ ‫יותר‬ ‫לנו‬ ‫עולה‬ ‫מ‬ – 30 ‫מיליון‬ ₪ " , ‫או‬ - " ‫שינוי‬ ‫רק‬ ‫זה‬ ‫בתקיעת‬ ‫שייסגר‬ ‫עדיף‬ ,‫משמעותי‬ ‫ולא‬ ‫בהיתר‬ ‫קטן‬ ‫ולא‬ ‫כף‬ ‫בכתב‬ " . ‫שוכנ‬ ‫חיפה‬ ‫של‬ ‫בלבה‬ ‫כי‬ ,‫לציין‬ ‫המקום‬ ‫זה‬ ‫ות‬ ‫כבר‬ ‫שחלקן‬ ,‫כבדות‬ ‫תעשיות‬ ‫כונו‬ " ‫בעבר‬ ‫לאומיות‬ ‫תשתיות‬ ‫מ‬ ‫ממוצריהן‬ ‫שחלק‬ ‫משום‬ " ‫משרד‬ ‫את‬ ‫שמשים‬ ‫הב‬ .‫טחון‬ ‫ב‬ ‫ראש‬ ‫הלאומיות‬ ‫ה"תשתיות‬ " ‫גם‬ ‫נמצא‬ ‫כמו‬ ‫מפעל‬ " ‫ב‬ ‫ז‬ ‫"ן‬ " ‫המשרד‬ ‫לפי‬ . ‫בז"ן‬ ,‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫דו‬ ‫רגה‬ ‫ב‬ ‫הראשון‬ ‫במקום‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫הסיכון‬ ‫טנציאל‬ ‫סביבתי‬ ‫הגבוה‬ 2 - ‫שה‬ ‫לאחר‬ ‫ושוו‬ ‫מ‬ ‫יותר‬ - 120 ‫גדולים‬ ‫תעשייה‬ ‫מפעלי‬ . ‫בעשיריה‬ ‫אחריה‬ ‫כאו"ל‬ ‫כגון‬ "‫"חיפאיים‬ ‫מפעלים‬ ‫עוד‬ ‫למצוא‬ ‫ניתן‬ ‫הפותחת‬ ‫וג‬ ‫דיב‬ 3 . ‫המעוולת‬ ‫התמונה‬ ‫את‬ ‫להשלים‬ ‫כדי‬ ‫המו‬ ‫החיקוק‬ ‫של‬ ‫צע‬ ,‫דלהלן‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ‫נדמה‬ ‫הקרקע‬ ‫מושמטת‬ ‫המחוקק‬ ‫לקביעות‬ ‫מתחת‬ ‫הקודמות‬ ‫המאפשרות‬ ‫ל‬ ‫רשויות‬ ‫המקומיות‬ ‫להגנת‬ ‫לצאת‬ ‫תושביהן‬ ,‫ומזהמים‬ ‫מסוכנים‬ ‫ממפעלים‬ ‫ולפעול‬ ‫המ‬ ‫במקומות‬ ‫במדינה‬ ‫ביותר‬ ‫זוהמים‬ , ‫ל‬ ‫והתנ‬ ‫גבולות‬ ‫הצבת‬ ‫שם‬ ‫תנאים‬ ‫יית‬ 2 ‫ב‬ ‫התפרסם‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫הסביבתית‬ ‫השפעה‬ ‫מדד‬ ‫ראו‬ 2021 3 " .‫א‬ ‫קוריאל‬ ‫של‬ "‫האדומה‬ ‫ב"רשימה‬ ‫מי‬ :‫הסביבתית‬ ‫ההשפעה‬ ‫מדד‬ ‫המפעלים‬ ? " NET Y 20.10.21
 3. 3. 3 ‫בר‬ ‫סביבתיים‬ ‫י‬ ‫העסק‬ ‫שיון‬ . ‫להשתמש‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫ציבורי‬ ‫בשוט‬ - ‫ב‬ ,‫שימועים‬ ‫בצווי‬ ‫ייצור‬ ‫פסי‬ ‫בהפסקת‬ ,‫למפעלים‬ ‫סגירה‬ ‫ו‬ / ‫איסור‬ ‫או‬ ‫הגבלת‬ ‫או‬ ‫בחומרים‬ ‫שימוש‬ ‫על‬ ‫המסכנ‬ ‫מסוימים‬ ‫את‬ ‫ים‬ ‫הסובבים‬ – ‫מיד‬ ‫לאחר‬ ‫תקלות‬ ‫קרות‬ ‫זיהום‬ ‫קשות‬ , ‫או‬/‫ו‬ "‫חומ‬ ‫אירועי‬ ‫ס‬ . ‫לתת‬ ‫כדי‬ ‫לציבור‬ ‫תחושה‬ ,‫מועיל‬ ‫שהחיקוק‬ ‫מוזכרת‬ ‫במסגרתו‬ ‫ה"אסדרה‬ ‫האירופית‬ " ‫פעמים‬ ‫מספר‬ ‫אך‬ , ‫צ‬ ‫חד‬ ‫באופן‬ ,‫דדי‬ ‫ה‬ ‫עקרונות‬ ‫על‬ ‫הסתמכות‬ ‫ה‬ ‫מהאסדרה‬ ‫הינה‬ ‫אירופית‬ ‫חלקית‬ ‫בלבד‬ ‫שכן‬ , ,‫בה‬ ‫המיטיבים‬ ‫העקרונות‬ ‫לא‬ ‫מו‬ ‫טמעים‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫לשון‬ ‫חיקוק‬ ‫(כמו‬ ‫של‬ ‫בכתב‬ ‫הטמעה‬ ‫ל‬ ‫חיוב‬ ‫ער‬ ‫וך‬ ‫סקרי‬ ‫סיכון‬ ‫לא‬ ‫י‬ ‫אדמה‬ ‫ורעידות‬ ‫סייבר‬ ‫רועי‬ ‫חו‬ ‫של‬ ‫בהיבטים‬ ‫מר‬ ‫מסוכנים‬ ‫ים‬ ‫מ‬ ‫שנים‬ ‫כמה‬ ‫די‬ ‫ב‬ ‫שמוצע‬ ‫כפי‬ ‫דירקטיבת‬ )"‫"סבסו‬ . ‫אינו‬ ‫החיקוק‬ ,‫למעשה‬ ‫שהיה‬ ‫כפי‬ ‫מעדכן‬ ‫מצופה‬ ‫ב‬ ‫הגבלות‬ ‫שרלו‬ ‫ונטיות‬ ‫לענין‬ ‫סיכונים‬ ,‫מצטברים‬ ‫תרחישים‬ ,‫מצטברים‬ ‫לארו‬ ‫סיכון‬ ‫דומי‬ ‫עי‬ ‫נו‬ , ‫אסונות‬ ,‫צונאמי‬ ‫מזוו‬ ‫תרחישים‬ ‫ועוד‬ ‫יעים‬ ‫במתחמים‬ "‫חומ‬ ‫עתירי‬ ‫ס‬ ‫לאס‬ ‫רב‬ ‫ון‬ ‫נפגעים‬ '‫וכו‬ . ‫ח‬ ‫ובות‬ ‫הנד‬ ‫רשות‬ ‫לעניין‬ ‫סכוני‬ ‫בחינת‬ "‫החומ‬ ‫נעדרות‬ ‫ס‬ .‫בו‬ ‫זאת‬ ‫למצ‬ ‫בניגוד‬ ‫ו‬ ‫פה‬ ‫חקיקתית‬ ‫מיוזמה‬ ‫עדכנית‬ ‫שבאה‬ ‫כזו‬ ‫ביקורת‬ ‫לאחר‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫של‬ ‫עניינית‬ ‫הי‬ ‫בדו"ח‬ ‫חיפה‬ ‫למפרץ‬ ‫שהקצה‬ ‫יעודי‬ 4 . ‫נותר‬ ‫זה‬ ‫נושא‬ ‫ע‬ ‫מום‬ ‫מדאיג‬ ‫באופן‬ ‫אפש‬ ‫כזו‬ ‫לעמימות‬ ‫דוגמה‬ . ‫למשל‬ ‫למצוא‬ ‫ר‬ ‫בכך‬ ‫ב‬ ‫שמוצג‬ ‫ממסמך‬ ‫שמתברר‬ ‫כי‬ ,‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫מדפי‬ ‫אחד‬ ‫הדירקטיבה‬ ‫האירופית‬ ‫לבצע‬ ‫יש‬ ‫שיטות‬ ‫באילו‬ ‫בדיוק‬ ‫מגדירה‬ ‫אינה‬ ‫סיכונים‬ ‫ניתוח‬ ... 5 ‫דבר‬ ‫שיה‬ ‫ווה‬ .‫הסיכון‬ ‫גורמי‬ ‫מצד‬ ‫סיכון‬ ‫בתחשיבי‬ ‫הקלות‬ ‫לדרישת‬ ‫פתח‬ ‫מתברר‬ ‫עוד‬ ‫המסמך‬ ‫מאותו‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫כי‬ , ‫חלופה‬ ‫פעם‬ ‫היתרים‬ ‫מתן‬ ‫של‬ ‫ל"הגב‬ ‫תיחשב‬ ‫שנים‬ ‫בשבע‬ ‫הדירקטיבה‬ ‫לדרישות‬ ‫ביחס‬ "‫הסיכון‬ ‫של‬ ‫רה‬ .‫האירופית‬ ‫לציין‬ ‫מיותר‬ )!( ‫בעשור‬ ‫פעם‬ ‫היתרים‬ ‫מתן‬ ‫על‬ ‫מדובר‬ ‫כאן‬ ‫כי‬ , ,‫כלומר‬ ‫צדדי‬ ‫חד‬ ‫באופן‬ ‫מתבצע‬ ‫כאן‬ ‫הדירקטיבה‬ ‫אימוץ‬ – ‫למען‬ ‫לכיו‬ ‫ולא‬ ‫התעשיינים‬ ‫ון‬ ‫הציבו‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ .‫ר‬ ,‫בפועל‬ ‫ה‬ ‫לחפש‬ ‫נשלח‬ ‫ציבור‬ ‫מ‬ ‫מידע‬ " ‫אירופה‬ " , ‫מבלי‬ ‫ה‬ ‫לו‬ ‫שצורפו‬ ‫מידע‬ , ‫המסמכים‬ ‫המקור‬ ‫וטבלאות‬ - ‫דעת‬ ‫להניח‬ ‫כדי‬ ‫ו‬ ‫השינוי‬ ‫כי‬ ‫ים‬ ‫המ‬ ‫תבצע‬ ‫ים‬ ‫אכן‬ ‫ייטיב‬ ‫ו‬ ‫יפגע‬ ‫ולא‬ ‫עימו‬ ‫ו‬ ‫בו‬ ‫ייצר‬ ‫ולא‬ ‫ו‬ ‫גדולים‬ ‫אסון‬ ‫תרחישי‬ ‫באזור‬ ‫ומשמעותיים‬ ‫עת‬ "‫חומ‬ ‫יר‬ ‫ס‬ ‫המצב‬ ‫למעשה‬ .‫חיפה‬ ‫כמו‬ ‫אוכלוסין‬ ‫וצפוף‬ ‫ש‬ ,‫מכך‬ ‫גרוע‬ ‫החיקוק‬ ‫כן‬ ‫פותח‬ ‫בלשונו‬ ‫מפעלים‬ ‫עם‬ ‫להתדיינות‬ ‫פתח‬ ‫כעת‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫תקציב‬ ‫עתירי‬ ‫ייחשב‬ ‫יקר‬ ‫ו‬ ,‫זול‬ ‫או‬ ‫מהווה‬ ‫מה‬ ‫"סיכ‬ ‫ון‬ ‫ומ‬ " .‫לא‬ ‫ה‬ ‫מדאיגה‬ ‫כי‬ ‫העובדה‬ ,‫למשל‬ ‫היא‬ ‫במיוחד‬ )'‫ב‬ ‫וחלק‬ ,'‫א‬ ‫(חלק‬ ‫החמישית‬ ‫בתוספת‬ ‫החומ"ס‬ ‫בחוק‬ ‫המבוקשים‬ ‫לשינויים‬ 6 ‫לא‬ ‫לה‬ ‫יש‬ ‫מהן‬ ‫המקור‬ ‫טבלאות‬ ‫מצורפות‬ ‫נגזרו‬ ‫מהם‬ ‫הערכים‬ ‫כי‬ ‫שליך‬ ‫רמות‬ ‫ל‬ ‫החלוקה‬ - ‫חופפות‬ ‫אכן‬ ,'‫וב‬ '‫א‬ ‫ב‬ ‫הקבוע‬ ‫או‬ ‫למקובל‬ ‫נאורים‬ ‫מקומות‬ , ‫גם‬ ‫וכן‬ ‫ה‬ ‫ס‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫נעש‬ ‫מדוע‬ ‫על‬ ‫ם‬ ‫שנעשתה‬ ‫כפי‬ ‫זו‬ ‫חלוקה‬ ‫תה‬ ‫שנקבעו‬ ‫הרמות‬ ‫לשתי‬ . 4 ,‫המדינה‬ ‫מבקר‬ :‫מיוחד‬ ‫ביקורת‬ ‫דו"ח‬ " ‫היבטי‬ ‫בנוש‬ ‫הממשלה‬ ‫בפעולות‬ ‫ם‬ ‫במפרץ‬ ‫סביבתיים‬ ‫זיהומים‬ ‫א‬ ‫חיפה‬ " ‫ש‬ , 24.6.2019 - ‫בעמוד‬ ‫למשל‬ '‫א‬ 495 5 ‫במפעלי‬ ‫סיכון‬ ‫ניהול‬ ‫"מדיניות‬ .‫א‬ ‫פכט‬ ‫מסוכנים‬ ‫חומרים‬ ‫של‬ ‫גדולות‬ ‫כמויות‬ ‫המחזיקים‬ ‫ם‬ - ‫דו"ח‬ ‫סיכום‬ ,"‫הרגולציה‬ ‫השפעת‬ ‫הערכת‬ 18.12.2019 – ‫חלק‬ ,‫השאלות‬ - ‫הש‬ ‫לעניין‬ ‫אלה‬ HAZOP 6 ‫בת‬ '‫ר‬ ‫עמודים‬ ,‫זכיר‬
 4. 4. 4 ‫ש‬ ‫הרי‬ ,‫החומ"ס‬ ‫חוק‬ ‫של‬ ‫החמישית‬ ‫לתוספת‬ ‫בהתייחס‬ ,‫בנוסף‬ ‫של‬ ‫הראייה‬ ‫המסוכנים‬ ‫החומרים‬ ‫ב‬ ‫כחומרים‬ ‫של‬ ‫נושאים‬ ‫כלל‬ ‫בחשבון‬ ‫לוקחת‬ ‫אינה‬ ,‫דידים‬ ‫תרחישי‬ ‫מצטברים‬ ‫סיכון‬ . ‫המדי‬ ‫מבקר‬ ‫של‬ ‫להמלצתו‬ ‫בניגוד‬ ‫זאת‬ ‫שביקש‬ ,‫נה‬ ‫לעיל‬ ‫שהוזכר‬ ‫המיוחד‬ ‫בדו"ח‬ 7 , ‫בחינ‬ ‫ליזום‬ ‫ה‬ ‫של‬ ‫מחודשת‬ ‫ה‬ ‫מדיניות‬ ‫לביצוע‬ ‫סקרי‬ ‫ו‬ ‫מפעלים‬ ‫על‬ ‫החלתם‬ ‫ולאופן‬ ‫סיכונים‬ ‫ולניהול‬ ‫לסוגיהם‬ ‫סיכונים‬ ‫מתקנים‬ ‫בחומ"ס‬ ‫המשתמשים‬ ‫ול‬ , ‫בכך‬ ‫מנוע‬ " ‫מצרפי‬ ‫חומ"ס‬ ‫אירוע‬ ‫רב‬ ‫לנזק‬ ‫שיגרום‬ , . ‫המ‬ ‫בקר‬ ‫ש‬ ‫דרש‬ ‫מ‬ ‫תהיה‬ ‫לעניין‬ ‫ומעודכנת‬ ‫ברורה‬ ‫תודולוגיה‬ ‫חומ"ס‬ ‫סיכוני‬ ‫ניהול‬ ( ‫סיכונים‬ ‫סקרי‬ ‫של‬ ‫הכנתם‬ ‫חובת‬ ‫לרבות‬ ) ‫להפחית‬ ‫בכדי‬ .‫באזור‬ ‫הסיכונים‬ ‫את‬ ‫ב‬ ‫כבר‬ 2019 ‫כי‬ ‫ציין‬ ‫המבקר‬ , ‫מצרפי‬ ‫סיכונים‬ ‫סקר‬ ‫ולמתקנים‬ ‫למפעלים‬ ‫בחומ‬ ‫שעסוקים‬ ‫"ס‬ ‫שנקבע‬ ‫להתבצע‬ ‫ממשלה‬ ‫בהחלטת‬ - ‫כל‬ ‫על‬ ‫הושלם‬ ‫טרם‬ ‫למניעת‬ ‫להיערכות‬ ‫השונים‬ ‫הגורמים‬ ‫ביכולת‬ ‫לפגוע‬ ‫בכדי‬ ‫יש‬ ‫בכך‬ ‫וכי‬ ‫רכיביו‬ ‫חומ"ס‬ ‫ארועי‬ ‫מצרפיים‬ ‫ב‬ ‫בהם‬ ‫ולטיפול‬ ‫התרחשותם‬ ‫עת‬ . ‫א‬ ‫בכ‬ ‫די‬ ‫לא‬ ‫ם‬ ,‫דלעיל‬ ‫האמור‬ ‫ל‬ ‫אל‬ ‫התזכיר‬ ‫קובץ‬ ‫התלו‬ ‫קובץ‬ ‫גם‬ ‫וה‬ RIA , ‫וקבצים‬ ‫שינוי‬ ‫שיעברו‬ ‫החוקים‬ ‫נוסח‬ ‫ובהם‬ – ‫בטרם‬ .‫לשינוי‬ ‫אך‬ ‫צורפו‬ ‫לא‬ ,‫בפועל‬ ‫אל‬ ‫לציבור‬ ‫שהוצג‬ ‫בעמוד‬ ‫זה‬ ‫חיקוק‬ ‫תהליך‬ ‫הינם‬ ‫אשר‬ ‫ביותר‬ ‫מהותיים‬ ‫קבצים‬ ‫הכללית‬ ‫התמונה‬ ‫הבנת‬ ‫לשם‬ ‫רלוונטיים‬ ‫העלויות‬ ,‫במכלול‬ ‫החקיקה‬ ‫השלכות‬ , ‫מאימוצה‬ ‫כתוצאה‬ ‫שייגרמו‬ ‫מנזקים‬ ‫ל‬ ‫צי‬ ‫בור‬ ‫שי‬ ‫העלויות‬ ‫רק‬ ‫(ולא‬ ‫חסכו‬ ‫ה‬ ‫לתעשיינים‬ )‫אמידים‬ ‫הסיכ‬ ‫ניהול‬ ‫מערכות‬ ‫כלפי‬ ‫ההשלכות‬ , ‫ותרחישי‬ ‫ונים‬ .‫ועוד‬ ‫שייבחנו‬ ‫הסיכון‬ ‫חסר‬ ‫לש‬ ‫הציבור‬ ‫תגובת‬ ‫ם‬ ‫ומשמעויות‬ ‫פרטי‬ ‫מלוא‬ ‫הראייתי‬ ‫והתשתית‬ .‫למהלך‬ ‫והעובדתית‬ ‫ת‬ ‫התזכ‬ ‫מסמכי‬ ‫עם‬ ‫לציבור‬ ‫הוצגה‬ ‫לא‬ ‫החלופות‬ ‫בחינת‬ :‫יר‬ "‫ה‬ ‫במסמך‬ RIA " ‫ש‬ ‫צור‬ " ‫הוא‬ ‫כאן‬ ‫שנעשה‬ ‫התהליך‬ ‫כי‬ ‫צוטט‬ ,‫לתזכיר‬ ‫ף‬ ‫מתה‬ ‫שונה‬ ‫הערכת‬ ‫ליכי‬ ( ‫רגולציה‬ ‫השפעות‬ RIA ‫להפחית‬ ‫היא‬ ‫שמטרתו‬ ‫כיוון‬ ,‫ובמבנה‬ ‫במתודולוגיה‬ ) .‫חדשה‬ ‫לרגולציה‬ ‫חלופות‬ ‫לבחון‬ ‫ולא‬ ‫קיימים‬ ‫רגולציה‬ ‫עומסי‬ ".. . ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫מתבר‬ ‫ר‬ ‫מאתר‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ,‫הסביבה‬ ‫הליך‬ ‫בעבר‬ ‫שנעשה‬ ‫בחי‬ ‫של‬ ‫נת‬ ‫רגולציה‬ 8 ‫חומ"ס‬ ‫בנושאי‬ , ‫שנ‬ ‫בחלופות‬ ‫שם‬ ‫ודווקא‬ ‫של‬ ‫חלופות‬ ,‫ותחו‬ ‫כל‬ ‫היתרים‬ ‫מתן‬ ‫עשר‬ ‫לא‬ ‫שנים‬ ‫נמצאו‬ ‫כ‬ ‫מיטביות‬ . 7 ‫בעמוד‬ '‫ר‬ 495 ‫לדו"ח‬ 8 ‫במפעלי‬ ‫סיכון‬ ‫ניהול‬ ‫"מדיניות‬ .‫א‬ ‫פכט‬ ‫מסוכנים‬ ‫חומרים‬ ‫של‬ ‫גדולות‬ ‫כמויות‬ ‫המחזיקים‬ ‫ם‬ - ‫דו"ח‬ ‫סיכום‬ ,"‫הרגולציה‬ ‫השפעת‬ ‫הערכת‬ 18.12.2019
 5. 5. 5 ‫שינויים‬ ‫לרעה‬ ‫ב‬ "‫נקי‬ ‫אוויר‬ ‫"חוק‬ : ‫התי‬ ‫תחול‬ ,‫הזמן‬ ‫קוצר‬ ‫מפאת‬ ‫בהם‬ ‫שנערכו‬ ‫ביותר‬ ‫המהותיים‬ ‫לנושאים‬ ‫יחסות‬ ‫שינויים‬ ‫המרעים‬ ‫השינויים‬ ‫לכלל‬ ‫ולא‬ , ‫שמ‬ .‫בתזכיר‬ ‫וצעים‬ ‫שמו‬ ‫סעיף‬ ‫כל‬ ‫קיימת‬ ,‫זכר‬ ‫לענ‬ ‫התנגדות‬ :‫בו‬ ‫שהוסבר‬ ‫הנושא‬ ‫יין‬ ‫בסעיף‬ ‫שינוי‬ ‫אוויר‬ ‫"חוק‬ "‫נקי‬ - ‫שמחייב‬ :‫התנגדות‬ ‫הציבורי‬ ‫החשש‬ ‫ת‬ ‫וספת‬ ‫סעי‬ ‫ף‬ ‫חדש‬ 22 ‫א‬. – ‫הוספת‬ ‫זכות‬ ‫ה‬ ‫הש‬ ‫גה‬ ‫ה‬ - I ‫לבעל‬ ‫האינטרס‬ ( ‫ראשו‬ ‫נה‬ ) ‫ע"פי‬ ‫שהוא‬ ‫תעשיין‬ ‫רוב‬ ‫מתקני‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫ם‬ "‫חומ‬ ‫עתירי‬ ‫ס‬ ‫הסעי‬ ‫מונה‬ ‫ף‬ ( ‫מבחוק‬ ‫בשונה‬ ‫המקורי‬ ) , ‫ניתן‬ ‫שבגינן‬ ‫עילות‬ ‫שורת‬ ‫האינטרס‬ ‫לבעל‬ ‫להגיש‬ ‫השגה‬ ‫ראשונה‬ ‫שקופה‬ ‫בהכרח‬ ‫שאינה‬ ‫לציבור‬ . ‫זה‬ ‫סעיף‬ ‫גורם‬ ‫בפועל‬ ‫לעיקור‬ ‫של‬ ‫המהות‬ " ‫אוויר‬ ‫חוק‬ ‫נק‬ "‫י‬ ‫שכן‬ , ‫המזהם‬ ,‫לעד‬ ‫ה‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫מ‬ ‫בחומ"ס‬ ‫חזיק‬ ‫הקלות‬ ‫יבקש‬ ‫וי‬ ‫אינטרס‬ ‫לו‬ ‫תקיים‬ ‫כלכ‬ ‫לי‬ ‫לחסו‬ ‫ע‬ ‫ך‬ ‫לויות‬ ‫כספיות‬ ‫והשקעות‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫מומחים‬ ‫ו‬ / ‫והתקנת‬ ‫הקמת‬ ‫או‬ ‫תשתיות‬ ‫זיהום‬ ‫להפחתת‬ ‫וסיכון‬ - ‫ש‬ ‫עבורו‬ ‫מהוות‬ ‫נטל‬ ‫כספי‬ . ?‫ייכנס‬ ‫לא‬ ,‫הדלת‬ ‫נפתחה‬
 6. 6. 6 ‫סעיף‬ ‫תוספת‬ ‫חדש‬ 22 ‫ד‬.‫א‬. ‫לחוק‬ – ‫הוספת‬ ‫זכות‬ ‫ה‬ ‫ההשגה‬ - II ‫לבעל‬ ‫האינטרס‬ ‫ע"פי‬ ‫שהוא‬ ‫תעשיין‬ ‫רוב‬ ‫מתקני‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫ם‬ "‫חומ‬ ‫עתירי‬ ‫ס‬ ‫למ‬ ‫אפשרות‬ ‫קיימת‬ ‫חומ"ס‬ ‫מחזיק‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫זהם‬ ‫לפנות‬ ‫למנכ"ל‬ ‫להג"ס‬ ‫המשרד‬ ‫החלטת‬ ‫על‬ ‫לערער‬ ‫כדי‬ "‫ה"מנהל‬ ‫ש‬ ‫במה‬ , ‫יהיה‬ ‫עכשיו‬ ‫שנייה‬ ‫השגה‬ . "‫בד‬ ,‫כ‬ ‫מ‬ ‫נכ"ל‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ - ‫בא‬ ‫מ‬ ‫תחומי‬ ‫הנ‬ ‫ול‬ ,‫יהול‬ ‫בידו‬ ‫מצויה‬ ‫א‬ ‫הה‬ ‫לע‬ ‫המקצועית‬ ‫כשרה‬ ‫נייני‬ ‫וחומ‬ ,‫והשלכותיו‬ ‫זיהום‬ .‫"ס‬ ‫סעיפים‬ 1 ‫ו‬ - 2 ‫ל‬ ‫עילות‬ ‫מונים‬ ‫משל‬ ‫השניה‬ ‫להשגה‬ ‫כדלקמן‬ : ‫לטעון‬ ‫הזכות‬ ‫כאן‬ ‫ניתנת‬ ‫לא‬ ‫לציבור‬ ,‫ראשית‬ ‫בזכות‬ ,‫במקביל‬ ‫הש‬ ‫ההיתר‬ ‫שמתן‬ ‫סביר‬ ‫חשש‬ ‫קיים‬ ‫כי‬ ,‫שניה‬ ‫גה‬ ‫לסכן‬ ‫עלול‬ ‫דווקא‬ ‫הציבור‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫המשך‬ ‫את‬ .‫כללו‬ ‫או‬ ‫חלקו‬ ‫זו‬ ‫עילה‬ ‫נפתחה‬ ‫עת‬ ,‫שנית‬ ,‫בחיקוק‬ ‫אינטרס‬ ‫בעלי‬ ‫י‬ ‫שתמשו‬ ‫ב‬ ‫ז‬ ‫טענה‬ ‫החלט‬ ‫על‬ ‫להשיג‬ ‫בכדי‬ ‫ו‬ ‫לעניינם‬ ‫ות‬ ‫כי‬ ‫ויטענו‬ ‫הינם‬ ‫בסכנ‬ ‫סגי‬ ‫ת‬ ‫רה‬ . ‫עריכ‬ ‫מחייב‬ ‫אינו‬ ‫הסעיף‬ ‫כלכלית‬ ‫בחינה‬ ‫של‬ ‫ה‬ ‫מאזן‬ ‫והצגת‬ ‫שקופה‬ ‫של‬ ‫לציבור‬ ‫שיקולי‬ ‫במת‬ ‫תועלת‬ ‫עלות‬ ‫קן‬ ‫לשיפור‬ ‫המוצע‬ ‫בקו‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫לשיפור‬ ‫המוצע‬ ‫לרווחת‬ ‫התועלת‬ ‫לעומת‬ ‫לבריאות‬ ‫ולבטיחותו‬ ‫הציבור‬ . ‫ל‬ ‫יאפשר‬ ‫הסעיף‬ ‫או‬ ‫מזהם‬ ‫גורם‬ ‫כל‬ ,‫מסכן‬ ‫לערער‬ ‫רשמית‬ - ‫ק‬ ‫על‬ .‫הציבור‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫שנועדו‬ ‫ביעות‬ . ‫מב‬ ,‫זה‬ ‫בסעיף‬ ‫כי‬ ‫לטעון‬ ‫אינטרס‬ ‫לבעל‬ ‫לאפשר‬ ‫וקש‬ ‫מתנאי‬ ‫אחד‬ ‫פוגע‬ ‫הפליטה‬ ‫היתר‬ ‫לאומית‬ ‫בתשתית‬ ‫רלוונ‬ ‫זה‬ ‫סעיף‬ . ‫במיוחד‬ ‫טי‬ ‫ה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫יש‬ ‫בה‬ ,‫לחיפה‬ "‫"חבילה‬ – ‫גם‬ ‫תחנת‬ ‫גם‬ ,‫נפט‬ ‫מתקני‬ ,‫ודלקים‬ ‫גז‬ ‫נפט‬ ‫והולכת‬ ‫אחסון‬ ‫מתקני‬ ‫גם‬ ,‫תעופה‬ ‫שדה‬ ‫גם‬ ,‫כח‬
 7. 7. 7 .‫רכבת‬ ‫וגם‬ ‫נמל‬ ‫גם‬ ‫שהחי‬ ‫במקום‬ ‫יא‬ ‫קוק‬ ‫בשל‬ ‫לציבור‬ ‫הנזק‬ ‫את‬ ‫זן‬ ‫לא‬ ‫תשתיות‬ ‫שלל‬ ‫מצו‬ ‫גאוגרפי‬ ‫במרחב‬ ‫הממוקמות‬ ‫ומיות‬ ,‫מצם‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫יטפל‬ ,‫בנפה‬ ‫שקיימת‬ ‫בסרטן‬ ‫החריגה‬ ‫תחלואה‬ ‫נותן‬ ‫החוק‬ ‫האינטרס‬ ‫לבעלי‬ ‫הקלות‬ ‫דווקא‬ .‫הציבור‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫סעיף‬ ‫שינוי‬ 2 - ‫המ‬ ‫ינויים‬ ‫הפ‬ ‫וליטיים‬ ‫מעוגנים‬ ‫בח‬ ‫קיקה‬ ‫יש‬ ‫ההשגות‬ ‫את‬ ‫קלו‬ ‫ולא‬ ,‫פוליטיים‬ ‫בכירים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שמונו‬ ‫אנשים‬ .‫מקצועיים‬ ‫דרגים‬ ‫בהכרח‬ ‫החו‬ ‫הגדרות‬ ‫אל‬ ‫השתרבב‬ ‫ק‬ " ‫של‬ ‫חדשה‬ ‫הגדרה‬ ‫ה‬ "‫הממונה‬ "‫ו‬ ‫ה‬ "‫מנהל‬ - ‫במקום‬ ‫ש‬ ‫בהליך‬ ‫שיטפל‬ ‫מי‬ ‫יהיה‬ ‫האחוד‬ ‫ההיתר‬ ‫המקורי‬ ‫החוק‬ ‫כבנוסח‬ ‫המשרד‬ ‫עובד‬ ‫או‬ ‫אוויר‬ ‫תחום‬ ‫אגף‬ ‫ראש‬ ‫אוויר‬ ‫איכות‬ ‫לאגף‬ ‫שכפוף‬ ‫להסמ‬ ‫רשאי‬ ‫השר‬ ‫יהא‬ ‫עכשיו‬ , ‫יך‬ ‫עובד‬ ‫להג"ס‬ ‫המשרד‬ ‫הח‬ ‫עולה‬ . ,‫שש‬ ‫ל‬ ‫מינוי‬ ‫ממונה‬ ‫שאינו‬ ‫מומחה‬ ‫אך‬ ‫יהווה‬ ‫אשר‬ ,‫חומ"ס‬ ‫סיכוני‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫זיהום‬ ‫לנושאי‬ ‫חות‬ ‫גומי‬ ‫מת‬ .‫בתזכיר‬ ‫המתוארים‬ ‫לתהליכים‬ ‫אף‬ ,‫זה‬ ‫מינוי‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ‫גו‬ .‫הלאומיות‬ ‫התשתיות‬ ‫לאותם‬ ‫עניינים‬ ‫בניגוד‬ ‫המצוי‬ ‫רם‬ ‫בה‬ ,‫לכך‬ ‫משך‬ ‫ששוב‬ ,‫בכיר‬ ‫עובד‬ ‫הוא‬ "‫ה"מנהל‬ - ‫למינוי‬ ‫זוכה‬ ‫השר‬ ‫מטעם‬ ‫ה‬ ‫ללא‬ ,‫פוליטי‬ ‫מינוי‬ ‫מאפשר‬ ‫החיקוק‬ ‫לשון‬ . ‫ה‬ ‫כשרה‬ ‫אחר‬ ‫יהיו‬ ‫אלו‬ ‫ושני‬ ‫מאחר‬ .‫זה‬ ‫משקל‬ ‫כבד‬ ‫לתפקיד‬ ‫הנדרשת‬ ‫אים‬ ‫בהשגות‬ ‫לטיפול‬ ‫דלעיל‬ ‫תמו‬ ‫להתקבל‬ ‫מתחילה‬ , ‫נה‬ ‫א‬ ‫של‬ ‫פשרית‬ ‫לקבל‬ ‫השגות‬ ‫אילו‬ ‫על‬ ‫ההחלטות‬ ‫בעת‬ ‫זרים‬ ‫שיקולים‬ ‫שקילת‬ .‫לא‬ ‫ואילו‬ ‫התייעצויות‬ ‫פוליטיות‬ ‫סעיף‬ 22 '‫ז‬ - ‫פורייה‬ ‫קרקע‬ ‫מהווה‬ ‫עבור‬ ‫להג‬ ‫המשרד‬ ‫מנכ"ל‬ ‫נת‬ ‫"להתי‬ ‫הסביבה‬ ‫הצי‬ ‫מלבד‬ ‫כולם‬ ‫עם‬ "‫יעץ‬ ‫הרשויות‬ ‫או‬ ‫בור‬ ‫המקומיות‬ ‫להשפ‬ ‫שנוגעת‬ ‫השגה‬ ‫מקבל‬ ‫כשהוא‬ , .‫משקית‬ ‫עה‬ ‫כך‬ ,‫הכלכלה‬ ,‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫עם‬ ‫יתייעץ‬ ‫הוא‬ ‫א‬ ‫משרד‬ ‫עם‬ ‫לא‬ ‫בל‬ ‫הבריאו‬ ‫כלכלנים‬ ‫עם‬ ‫לא‬ ,‫ת‬ ‫סביבתיים‬ ‫ל‬ , ‫ארגוני‬ ‫נציגי‬ ‫עם‬ ‫א‬ .'‫וכו‬ ,‫הציבור‬ ‫סעיף‬ 26 – ‫שינויים‬ ‫בהיתר‬ ‫חר‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫לציבור‬ ‫לסייע‬ ‫נועד‬ ‫במקור‬ '‫ב‬ ‫סעיף‬ ‫חוזרות‬ ‫יגות‬ ‫ומ‬ ,‫מרע‬ ‫לחוק‬ ‫התיקון‬ .‫מזהמים‬ ‫של‬ ‫ונשנות‬ ‫היתר‬ ‫לבעל‬ ‫אפשר‬ , ‫המפליגה‬ ‫הזכות‬ ‫את‬ ,‫אינטרסנט‬ ‫גורם‬ ‫שהוא‬ ‫לש‬ ‫או‬ ‫לתקן‬ ‫נות‬ ‫בהית‬ ‫תנאים‬ ‫ר‬ ‫שלו‬ – ‫לרבות‬ ‫ד‬ ‫או‬ ‫ניטור‬ ‫דרישות‬ '‫וכו‬ ,‫יגום‬ ‫משמעו‬ ‫השפעה‬ ‫לזה‬ ‫שאין‬ ‫בטענה‬ ‫ת‬ ‫ית‬ ‫השפעה‬ ‫מהי‬ ‫יקבע‬ ‫ומי‬ . ‫משמעותית‬ ‫נעשו‬ ‫לא‬ ‫שאכן‬ ‫מבקר‬ ‫מי‬ ?‫לכך‬ ‫הקריטריון‬ ‫היכן‬ ? ‫שינויים‬ ‫י‬ ‫שכן‬ ‫בנושאים‬ ‫משמעותית‬ ‫השפעה‬ ‫להם‬ ‫ש‬ ? ‫שקיפות‬ ‫ציבורית‬ ‫הליך‬ ‫על‬ ‫הרא‬ ‫ההשגה‬ ‫לרבות‬ ,‫לציבור‬ ‫שקופים‬ ‫להיות‬ ‫והשני‬ ‫שון‬ ‫ושלל‬ ‫כלל‬ .‫האינטרס‬ ‫בעל‬ ‫שהגיש‬ ‫המסמכים‬ ‫ל‬ ‫מבוקש‬ ‫חייב‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫בשקיפות‬ ‫לפרסם‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫את‬ ‫בחקיקה‬
 8. 8. 8 ‫המסמ‬ ‫ל‬ ‫הנוגעים‬ ‫כים‬ ,‫מהיתרים‬ ‫לפטור‬ ,‫להיתרים‬ ‫בקשות‬ .'‫וכו‬ ‫קלים‬ ‫או‬ ‫משמעותיים‬ ‫לשינויים‬ ‫ניתנת‬ ‫שלמפעלים‬ ‫בעוד‬ ‫ל‬ ‫רבים‬ ‫חודשים‬ ‫של‬ ‫אפשרות‬ ‫מבוקש‬ ,‫ובקשותיהם‬ ‫השגותיהם‬ ‫מ‬ ‫יותר‬ ‫ינתנו‬ ‫לציבור‬ ‫שגם‬ 21 ‫(בסעיף‬ ‫יום‬ 22 ‫להשגות‬ ‫להגיב‬ ) – ‫ולכל‬ ‫לבחינת‬ ‫יום‬ ‫כתשעים‬ ‫הפחות‬ ‫בעלי‬ ‫שמעלים‬ ‫המידע‬ ‫ה‬ .‫אינטרס‬ ‫מידע‬ ‫הסתרת‬ – ‫התיקון‬ ‫שהוצע‬ ‫בסעיף‬ 21 ‫מאפ‬ ‫של‬ ‫לממונה‬ ‫שר‬ ‫מסמכים‬ ‫והרשויות‬ ‫מהציבור‬ ‫להסתיר‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫מבלי‬ ‫האינטרס‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫ב‬ ‫הנמקה‬ .‫כתב‬ ‫פסול‬ ‫זה‬ ‫דבר‬ ‫ויש‬ .‫לאוסרו‬ ‫ס‬ ‫עי‬ ‫ף‬ 22 '‫ט‬ - ‫מדי‬ ‫לי‬ ‫יקר‬ ‫וסעיף‬ 22 '‫ד‬ ‫סעיף‬ 22 '‫ט‬ ‫ל‬ ‫מאפשר‬ .‫לציבור‬ ‫לדאוג‬ ‫מדי‬ ‫לו‬ ‫שיקר‬ ‫לטעון‬ ‫מפעל‬ ‫ל‬ ‫יכול‬ ‫האינטרס‬ ‫בעל‬ ,‫מקלים‬ ‫תנאים‬ ‫דרוש‬ ‫כמובן‬ – ‫על‬ ‫חשבון‬ .‫ובטיחותו‬ ‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫סעיף‬ ‫גם‬ 22 '‫ד‬ ‫לבעל‬ ‫מאפשר‬ ‫הגאוגרפי‬ ‫מהמיקום‬ ‫להתעלם‬ ‫אינטרס‬ ‫התשתי‬ ‫של‬ ‫שיכול‬ ,‫שלו‬ ‫ת‬ ‫צפו‬ ‫אזור‬ ‫להיות‬ ‫סיכ‬ ‫ורווי‬ ‫ף‬ ‫ו‬ ,‫ון‬ ‫פתרון‬ ‫כי‬ ‫לטעון‬ ‫לו‬ ‫מאפשר‬ ‫אינו‬ ‫זה‬ ‫דבר‬ .‫מדי‬ ‫לו‬ ‫יקר‬ ‫או‬ ,‫ישים‬ ‫אינו‬ ‫הזיהום‬ ‫להפחתת‬ ‫מסוים‬ ‫ו‬ ‫מקובל‬ ‫שיק‬ .‫להתירו‬ ‫אסור‬ ‫להבחן‬ ‫צריכים‬ ‫תועלת‬ ‫עלות‬ ‫ולי‬ ‫מחקרי‬ ‫במסגרת‬ ‫ו‬ ,‫בריאותיים‬ ‫סביבתיים‬ ‫כלכליים‬ ‫ם‬ ‫להיבחו‬ .‫האינטרס‬ ‫בעל‬ ‫או‬ ‫ליזם‬ ‫העלויות‬ ‫רק‬ ‫לא‬ , ‫העלויות‬ ‫מכלול‬ ‫לאור‬ ‫ב‬ ,‫אדם‬ ‫בחיי‬ ‫לציבור‬ ‫הנזקים‬ ‫עקב‬ ‫למחלות‬ ‫סיכון‬ ‫העלאת‬ ‫להיבח‬ ‫שצריכים‬ ‫הם‬ ‫מסוכנים‬ ‫חומרים‬ ‫בארועי‬ ,‫הזיהום‬ ‫ן‬ ‫טע‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫ולעמוד‬ ."‫לי‬ ‫"יקר‬ ‫נת‬ ‫מהותיים‬ ‫דברים‬ ‫שני‬ ‫לזכור‬ ‫יש‬ – ‫העלויו‬ ‫ת‬ ‫זיהום‬ ‫של‬ ‫החיצוניות‬ ‫המשרד‬ ‫בדו"חות‬ ‫שנמדדות‬ ‫כפי‬ ‫האוויר‬ ‫מגיעות‬ ,‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫לעית‬ ‫ים‬ ‫של‬ ‫העלויות‬ .‫אחד‬ ‫מפעל‬ ‫פר‬ ‫שקלים‬ ‫מיליוני‬ ‫למאות‬ ‫גם‬ ‫ארו‬ ‫נזק‬ ‫שקלים‬ ‫במיליארדי‬ ‫נמדדות‬ ‫מסוכנים‬ ‫חומרים‬ ‫עי‬ ‫אם‬ . ‫מהם‬ ‫כן‬ 30 ‫מיליון‬ ₪ ?‫לא‬ ‫ומה‬ ‫יקר‬ ‫מה‬ ‫יקבע‬ ‫מי‬ ?‫זאת‬ ‫לעומת‬ ‫ת‬ ‫קופת‬ ‫ההיתר‬ ‫בסעיף‬ 25 ‫לחוק‬ '‫א‬ ‫שהי‬ ‫כך‬ ‫תיקון‬ ‫חל‬ ‫ל‬ ‫ינתן‬ ‫פליטה‬ ‫תר‬ - 10 ‫שנים‬ – ‫מבחינת‬ ‫מסמך‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ 9 ‫חלופות‬ ‫נבחנו‬ ‫שבו‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫שונות‬ ‫זו‬ ‫שיש‬ ‫העובדה‬ ‫לאור‬ ‫המיטבית‬ ‫החלופה‬ ‫אינה‬ ‫כרג‬ ‫אחוד‬ ‫היתר‬ ‫ע‬ ‫ברג‬ . ‫החומרים‬ ‫עם‬ ‫ביחד‬ ‫אחוד‬ ‫שההיתר‬ ‫ע‬ ‫הקבוע‬ ‫שהתקופה‬ ‫הרי‬ ,‫המסוכנים‬ ‫מאחר‬ ‫זאת‬ .‫מדי‬ ‫ארוכה‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫כל‬ ‫עדכון‬ ‫מצריכים‬ ‫הדו"ח‬ ‫אותו‬ ‫לפי‬ ‫סייבר‬ ‫סיכוני‬ 3.5 ,‫שנים‬ "‫"סבסו‬ ‫לפי‬ ‫סיכונים‬ ‫ניהול‬ ‫תכניות‬ ‫של‬ ‫עדכון‬ ‫מצריכות‬ 5 ‫שנים‬ . ‫תמו‬ ‫לכן‬ ‫תקופה‬ ‫נקבעה‬ ‫מדוע‬ ‫ה‬ ‫אר‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫וכה‬ 10 ‫ולא‬ ,‫שנים‬ ‫כל‬ ‫ו‬ ‫חומ"ס‬ ‫למפעלים‬ ‫שלוש‬ ‫או‬ ‫שנתיים‬ ‫שנה‬ ‫פליטות‬ ‫בעלי‬ – .‫גדולים‬ ‫ל‬ ‫ניתן‬ ‫היה‬ ,‫הפחות‬ ‫לכל‬ ‫חלופת‬ ‫עם‬ ‫השאר‬ ‫ה‬ ‫שבע‬ ,‫שנים‬ ‫שאות‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫ה‬ ,‫בעצמו‬ ‫העדיף‬ ‫שניתן‬ ‫כפי‬ :‫כאן‬ ‫לראות‬ 9 ‫במפעלי‬ ‫סיכון‬ ‫ניהול‬ ‫"מדיניות‬ .‫א‬ ‫פכט‬ ‫מסוכנים‬ ‫חומרים‬ ‫של‬ ‫גדולות‬ ‫כמויות‬ ‫המחזיקים‬ ‫ם‬ - ‫דו"ח‬ ‫סיכום‬ ,"‫הרגולציה‬ ‫השפעת‬ ‫הערכת‬ 18.12.2019
 9. 9. 9 ‫לא‬ ‫המקור‬ ‫לעמוד‬ ‫מצליח‬ ‫בהגבלות‬ ‫התוספת‬ ‫החמישית‬ ‫בסעיף‬ 22 ‫ב‬ 1 ‫פ‬ ‫נפתח‬ ‫לעמוד‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫האינטרס‬ ‫שבעל‬ ‫לטעון‬ ‫תח‬ ‫בהג‬ ‫אי‬ ‫בעל‬ ‫כך‬ .‫החמישית‬ ‫התוספת‬ ‫של‬ ‫בלות‬ ‫יכול‬ ‫נטרס‬ ‫לבקש‬ ‫ה‬ ‫קלו‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫אין‬ ‫שבהם‬ ‫במקרים‬ ‫גם‬ ‫צ‬ .‫דקה‬ ‫כף‬ ‫תקיעת‬ ‫בסעיף‬ 27 ,'‫א‬ ‫לאשר‬ ‫יכול‬ ‫ממונה‬ ‫בהם‬ ‫למזהמים‬ ‫הקלה‬ ‫ניתנת‬ ‫ובלי‬ ‫בכתב‬ ‫שלא‬ ‫גלם‬ ‫חומרי‬ ‫או‬ ‫הפעלה‬ ‫שינויי‬ ‫ני‬ ‫זה‬ ‫דבר‬ .‫מוקים‬ ‫בשל‬ ‫בזיהום‬ ‫לעליה‬ ‫לגרום‬ ‫יכול‬ ‫ה‬ ‫גלם‬ ‫חומרי‬ ‫סוגי‬ ‫חלפת‬ ‫תשתיו‬ ‫או‬ ‫מתקנים‬ ‫בהפעלת‬ ‫שינויים‬ ‫עקב‬ ‫או‬ ‫נצרכים‬ ‫ת‬ . ‫אין‬ .‫זאת‬ ‫לאפשר‬ ‫שינויים‬ ‫לרעה‬ ‫ב‬ ‫"חוק‬ : "‫המסוכנים‬ ‫החומרים‬ ‫עק‬ ‫נושאים‬ ‫לכמה‬ ‫בקצרה‬ ‫התייחסות‬ ‫תחול‬ ‫היריעה‬ ‫קוצר‬ ‫מפאת‬ ‫רוניים‬ ‫בסעיף‬ ‫שינוי‬ ‫"חוק‬ ‫החומרים‬ ‫המסוכנים‬ " ‫הציבורי‬ ‫החשש‬ ‫ת‬ ‫ההיתר‬ ‫קופת‬ ‫נ‬ ‫מחק‬ ‫סעיף‬ 3 )‫(ד‬ ‫לחוק‬ ‫ל‬ ‫מתנגדת‬ , ‫של‬ ‫התוקף‬ ‫שינוי‬ ‫הרעלים‬ ‫היתרי‬ . .‫שלוש‬ ‫עד‬ ‫לשנה‬ ‫ניתנו‬ ‫היתרים‬ ‫בעבר‬ ,‫סייבר‬ ,‫רעידות‬ ‫סיכוני‬ ,‫לכן‬ ‫קודם‬ ‫שנטען‬ ‫כפי‬ ‫א‬ ‫להלקח‬ ‫צריכים‬ ‫מצטברים‬ ‫ותרחישים‬ ‫ירועים‬ ‫ולהבדק‬ ‫בחשבון‬ ‫בתדי‬ ‫בעש‬ ‫מפעם‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫רות‬ ‫ור‬ - ‫הת‬ ‫סעיף‬ ‫לתוספת‬ ‫גם‬ ‫נגדות‬ 3 ‫לחוק‬ ‫ב‬ - ‫להרשות‬ ‫אין‬ ‫ת‬ ‫הארכת‬ ‫להיתר‬ ‫וקף‬ .‫לעשור‬ ‫ים‬ ‫חמישית‬ ‫תוספת‬ – ‫הפעילויות‬ ‫שנכללו‬ ‫ת‬ ‫סעיף‬ 1.4 ‫מאפשר‬ ,‫גז‬ ‫של‬ ‫צבירה‬ ‫במצב‬ ‫דלק‬ ‫"הפקת‬ ‫מוצ‬ ‫או‬ ‫נוזל‬ ‫ק‬ " - '‫ב‬ ‫כרמה‬ ‫מסווגת‬ ‫הפעילות‬ ‫באופן‬ ‫מאחר‬ ,‫תמוה‬ ‫הגדרה‬ ‫קיימת‬ ‫לא‬ ‫כמותית‬ ‫מהי‬ ‫של‬ ‫ב‬ ‫דלק‬ ‫הפקת‬ " ‫תעשייתי‬ ‫מידה‬ ‫קנה‬ " . ‫גז‬ ‫זיקוק‬ ‫צרי‬ ‫ודלקים‬ .'‫א‬ ‫לרמה‬ ‫מסווג‬ ‫להיות‬ ‫ך‬ ‫סעיף‬ 1.5 ‫אחסו‬ ‫של‬ ‫פעילות‬ , ‫דלק‬ ‫וניפוק‬ ‫ן‬ ‫אין‬ ‫להח‬ ‫להכליל‬ ‫יש‬ ‫בדלקים‬ ‫עיסוק‬ ‫כל‬ .'‫ב‬ ‫כדרגה‬ ‫שיב‬ .'‫א‬ ‫רמה‬ ‫לכדי‬
 10. 10. 10 ‫רש‬ "‫החומ‬ ‫ימות‬ ‫ס‬ ‫החמישית‬ ‫התוספת‬ ‫בר‬ ‫לא‬ ‫בין‬ ‫החתך‬ ‫נקודות‬ ‫נקבעו‬ ‫כיצד‬ ‫ור‬ ‫לא‬ ,‫הרמות‬ ‫מצורפ‬ ‫בחינת‬ ‫לשם‬ ‫הרלוונטיות‬ ‫הטבלאות‬ ‫ות‬ ‫מדאי‬ ‫הדבר‬ .‫הנושא‬ ‫מצר‬ ‫סיכונים‬ ‫בחינת‬ ‫שכן‬ ‫ג‬ ‫פית‬ ‫אחד‬ ‫בודד‬ ‫באופן‬ ‫לא‬ ,‫המסוכנים‬ ‫החומרים‬ ‫את‬ ‫רואה‬ ‫למסוכנות‬ ‫להתיחס‬ ‫ויש‬ ,‫כתרחישים‬ ‫אלא‬ ,‫אחד‬ ‫תכו‬ ‫החומ‬ ‫לת‬ ‫שיכולים‬ ‫תרחישים‬ ‫לפי‬ ‫המסוכנים‬ ‫רים‬ ‫לקרות‬ .‫לסיכונים‬ ‫מקור‬ ‫כל‬ ‫אצל‬ ‫נפץ‬ ‫חומרי‬ ‫חומ"ס‬ ‫מסוכנת‬ ‫ופסולת‬ ‫יצור‬ ‫חומ"ס‬ ‫בדר‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫נפץ‬ ‫וחומרי‬ ‫ג‬ ‫ולא‬ '‫א‬ .'‫ב‬ ‫בדרג‬ ‫סעיף‬ 5 – ‫מסוכנת‬ ‫בפסולת‬ ‫טיפול‬ – ‫מדובר‬ ‫מסוכנות‬ ‫בפעילויות‬ .'‫ב‬ ‫ולא‬ '‫א‬ ‫מסווג‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫ופריקת‬ ‫טעינת‬ ‫שינוע‬ ‫חומ"ס‬ ‫סעיפים‬ 6.9 – 6.11 – ‫העמ‬ ‫ס‬ ,‫ימיים‬ ‫ונמלים‬ ‫חומ"ס‬ ‫ת‬ .‫חומ"ס‬ ‫וצנרות‬ ‫ברכבת‬ ‫חומ"ס‬ ‫ופעילות‬ ‫שינוע‬ ‫צריך‬ .'‫א‬ ‫ברמה‬ ‫לסווג‬ ‫לכמ‬ ‫להתייחס‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ‫ולאופי‬ ‫ות‬ ‫המ‬ ‫המסוכן‬ ‫החומר‬ ‫של‬ ‫ועבר‬ - ‫חומ‬ ‫צנרות‬ ‫"ס‬ ‫כפ‬ ,‫מיוחדת‬ ‫התיחסות‬ ‫מצריכות‬ ‫ללמוד‬ ‫שניתן‬ ‫י‬ ‫להגנ‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫מהדו"ח‬ ‫ישנ‬ ,‫הסביבה‬ ‫ת‬ ‫כללים‬ ‫ם‬ ‫בדי‬ ‫רקטיבות‬ .‫זה‬ ‫לנושא‬ ‫אחסון‬ ‫ללא‬ ‫ומסחר‬ ‫יבוא‬ ‫חומ"ס‬ ‫של‬ ‫סעיפים‬ 6.15 – 6.16 - ‫של‬ ‫אחסון‬ ‫ללא‬ ‫ומסחר‬ ‫ייבוא‬ ‫ערובה‬ ‫במחסני‬ ‫חומ"ס‬ ‫ואחסון‬ ‫חומ"ס‬ – ‫פעילויות‬ '‫ב‬ ‫ברמה‬ ‫מסווגות‬ ‫אלה‬ ‫מסווגות‬ ‫להיות‬ ‫וצריכות‬ ‫א‬ ‫ברמה‬ ‫שיכולים‬ ‫המסוכנים‬ ‫החומרים‬ ‫לאור‬ ' ‫שכן‬ ,‫זה‬ ‫לנושא‬ ‫רגישה‬ ‫חיפה‬ .‫לעבור‬ ‫נמל‬ ,‫בשטחיה‬ .‫ערובה‬ ‫ושטחי‬ " ‫אחוד‬ ‫פליטה‬ ‫היתר‬ " - ‫מוגדר‬ ‫כדלקמן‬ : ‫מקור‬ ‫של‬ ‫הסביבתיים‬ ‫ההיבטים‬ ‫כלל‬ ‫לעניין‬ ‫והוראות‬ ‫תנאים‬ ‫הכולל‬ ‫פליטה‬ ‫"היתר‬ ‫זיהום‬ ‫של‬ ‫וצמצום‬ ‫מניעה‬ ‫לצורך‬ ‫האירופית‬ ‫האסדרה‬ ‫מקורות‬ ‫לפי‬ ,‫היתר‬ ‫טעון‬ ‫פליטה‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫זה‬ ‫סימן‬ ‫הוראות‬ ‫לפי‬ ‫אויר‬ ‫נאות‬ ‫איכות‬ ‫להבטיח‬ ‫וכדי‬ ,‫המסוכנים‬ ‫החומרים‬ ‫הסביבה‬ ‫של‬ ‫ה‬ ‫מפגעים‬ ‫ומניעת‬ ‫עסקים‬ ‫רישוי‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫ומטרדים‬ ." - .‫זה‬ ‫איחוד‬ ‫לקבל‬ ‫אין‬ .‫הפליטה‬ ‫היתר‬ ‫לאיחוד‬ ‫התנגדות‬ ‫המטפלים‬ ‫הגורמים‬ ‫לערבב‬ ‫טעם‬ ‫אין‬ ,‫שונה‬ ‫הנדרשת‬ ‫והמומחיות‬ ,‫שונים‬ ‫אלו‬ ‫בנושאים‬ ‫אחד‬ ‫דבר‬ .‫אחר‬ ‫בדבר‬
 11. 11. 11 ,‫לסיכום‬ ‫ה‬ ‫ההקלות‬ ‫את‬ ‫וכל‬ ‫מכל‬ ‫לדחות‬ ‫יש‬ ‫לתעשיינים‬ ‫ניתנות‬ "‫חומ‬ ‫ומחזיקי‬ ‫בכמויות‬ ‫ס‬ ‫חיים‬ ‫מסכנות‬ - .‫המדינה‬ ‫בכלל‬ ‫לחקיקה‬ ‫להכנס‬ ‫הציבור‬ ‫ובטיחות‬ ‫בריאות‬ ‫שיקולי‬ ‫על‬ ‫כך‬ ,‫איזון‬ ‫לעבור‬ ‫החיקוק‬ ‫לשון‬ ‫ועל‬ ‫והאיזונים‬ ‫הבלמים‬ ‫מערכת‬ ‫שוב‬ ‫שתתוקן‬ ‫שה‬ .‫למעשה‬ ‫הלכה‬ ‫ששונו‬ ‫השונים‬ ‫בחוקים‬ ‫ליישם‬ ‫שאף‬ ‫מחוקק‬ ‫תעקר‬ ‫ואף‬ ,‫המוזכרים‬ ‫החוקים‬ ‫את‬ ‫תייתר‬ ,‫הנוכחי‬ ‫בתזכיר‬ ‫כמוצע‬ ‫המצב‬ ‫הותרת‬ ‫ההיתרי‬ ‫של‬ ‫מיסחור‬ ‫יאפשר‬ ‫החוק‬ .‫מתוכן‬ ‫אותם‬ ‫ש‬ ‫כוחו‬ ‫והחלשת‬ ,‫ם‬ ‫בעצמו‬ ‫הציבור‬ ‫ל‬ ‫במפעלים‬ ‫להיאבק‬ ‫רשויות‬ ‫ובאמצעות‬ ‫ובג‬ ‫מזהמים‬ ‫בהם‬ ‫הארועים‬ ‫שנזקי‬ ,‫סיכון‬ ‫ורמי‬ ‫לכדי‬ ‫עד‬ ‫מיליונים‬ ‫במאות‬ ‫נאמדים‬ ‫עשרות‬ ‫אף‬ .‫מיליארדים‬ ‫לציבור‬ ‫שניתן‬ ‫הזמן‬ ‫קוצר‬ ‫בשל‬ ,‫מההערות‬ ‫לחלק‬ ‫אך‬ ‫מתייחסת‬ ‫זו‬ ‫חלקית‬ ‫רשימה‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫ו‬ ‫המוצע‬ ‫החקיקה‬ ‫שינוי‬ ‫הנרחבות‬ ‫הדירקטיבות‬ ‫נעשה‬ ‫שלאורן‬ ‫שנטען‬ . ‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫המוצע‬ ‫ההליך‬ ‫כי‬ ‫נדמה‬ ‫אח‬ ‫רגל‬ ‫על‬ ‫נעשה‬ ‫הראייתית‬ ‫התשתית‬ ‫וללא‬ ,‫ת‬ .‫בו‬ ‫שטמונות‬ ‫ההשלכות‬ ‫מלוא‬ ‫הבנת‬ ‫לשם‬ ‫לציבור‬ ‫שנדרשה‬ ‫העובדתית‬ ‫י‬ ‫זה‬ ‫תזכיר‬ ‫כי‬ ‫תקווה‬ ‫הנני‬ ‫י‬ ,‫חקיקה‬ ‫לעניינים‬ ‫השרים‬ ‫בועדת‬ ‫דחה‬ ‫וכי‬ ‫אינטרס‬ ‫בעלי‬ ‫יפתחו‬ ‫תמיד‬ ,‫הסיכון‬ ‫גורמי‬ ‫כנגד‬ ‫הציבור‬ ‫של‬ ‫מהכלים‬ ‫כמה‬ ‫ילקחו‬ ‫אם‬ ‫שגם‬ ,‫יבינו‬ ‫ובמסל‬ ,‫אחרים‬ ‫כלים‬ ‫הצד‬ ‫יידרש‬ ‫אחרים‬ ‫ולים‬ ‫ק‬ ‫נווה‬ ‫אלה‬ " ‫ארגון‬ ‫ובשם‬ ‫בשמה‬ ‫אמהו‬ ‫מציל‬ ‫ואבות‬ ‫ת‬ "‫והקריות‬ ‫חיפה‬ ‫את‬ ‫ים‬ 27.2.2022

×