Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

פלוני ואחרים נגד משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה

107 views

Published on

אישןר שהיה

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

פלוני ואחרים נגד משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה

 1. 1. ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ 2753/19 ‫בר"מ‬ ‫הנדל‬ '‫נ‬ ‫השופט‬ ‫כבוד‬ :‫לפני‬ ‫פלוני‬ .1 :‫המבקשים‬ ‫פלוני‬ .2 ‫פלונית‬ .3 ‫לוטה‬ ‫ד"ר‬ ‫של‬ ‫מיסודה‬ ‫הפרט‬ ‫להגנת‬ ‫המוקד‬ .4 ‫זלצברגר‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫נ‬ ‫וההגירה‬ ‫האוכלוסין‬ ‫רשות‬ - ‫הפנים‬ ‫משרד‬ :‫המשיב‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫דינו‬ ‫פסק‬ ‫על‬ ‫ערעור‬ ‫רשות‬ ‫בקשת‬ ‫שניתן‬ ‫מינהליים‬ ‫לעניינים‬ ‫משפט‬ ‫כבית‬ ‫בשבתו‬ ‫בירושלים‬ ‫השופט‬ ‫כבוד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ 67609-02-19 ‫בעמ"נ‬ 03.04.2019 ‫ביום‬ ‫אברבנאל‬ '‫א‬ ‫לוסטיגמן‬ ‫עדי‬ ‫עו"ד‬ :‫המבקשים‬ ‫בשם‬ ‫דיין‬ ‫מיה‬ ‫עו"ד‬ ;‫ערן‬ ‫הדס‬ ‫עו"ד‬ :‫המשיב‬ ‫בשם‬ ‫ה‬‫ט‬‫ל‬‫ח‬‫ה‬ ‫עקר‬ 1999 ‫ובשנת‬ ,‫ירושלמי‬ ‫מזרח‬ ‫לאב‬ ‫באלג'יריה‬ ‫נולד‬ (‫המבקש‬ :‫)להלן‬ 1 ‫מבקש‬ .1 ,‫שכמותו‬ – ‫נוספת‬ ‫ואחות‬ ,‫קבע‬ ‫תושבי‬ ‫הם‬ ‫מאחיו‬ ‫וארבעה‬ ‫הוריו‬ .‫משפחתו‬ ‫עם‬ ‫לישראל‬ ‫באשרת‬ ‫מחזיקה‬ – ‫משפחות‬ ‫לאיחוד‬ ‫בקשה‬ ‫האב‬ ‫הגיש‬ ‫שבו‬ ‫במועד‬ ‫בגירה‬ ‫היא‬ ‫גם‬ ‫הייתה‬ ‫גלגולים‬ ‫לאחר‬ ,1.9.2014 ‫ביום‬ .‫משפחות‬ ‫לאיחוד‬ ‫הליך‬ ‫במסגרת‬ ,‫בישראל‬ ‫שהייה‬ .‫הומניטריים‬ ‫מטעמים‬ ,1/‫ב‬ ‫מסוג‬ ‫ישיבה‬ ‫רישיון‬ ‫למבקש‬ ‫ניתן‬ ,‫ומשונים‬ ‫שונים‬ ‫משפטיים‬ ‫תוקף‬ ‫להארכת‬ ‫בקשתו‬ ‫את‬ (‫הפנים‬ ‫משרד‬ :‫)להלן‬ ‫המשיב‬ ‫דחה‬ 24.5.2016 ‫ביום‬ ,‫אולם‬ ‫תמונות‬ ‫רקע‬ ‫על‬ – ‫ממנו‬ ‫שנשקף‬ "‫הפוטנציאלי‬ ‫הביטחוני‬ ‫"הסיכון‬ ‫נוכח‬ ,‫הרישיון‬ :‫)להלן‬ ‫הבית‬ ‫בהר‬ ‫והתפרעות‬ ‫שוטר‬ ‫תקיפת‬ ‫לגבי‬ ‫ומידע‬ ,‫שלו‬ ‫הפייסבוק‬ ‫בחשבון‬ ‫שהופיעו‬ .(‫הראשונה‬ ‫ההחלטה‬
 2. 2. ‫זה‬ ‫נישאו‬ ,(‫המבקשת‬ :‫)להלן‬ ‫בישראל‬ ‫קבע‬ ‫תושבת‬ ,2 ‫ומבקשת‬ ‫המבקש‬ ,‫בינתיים‬ ‫בקשה‬ ‫יגישו‬ ‫הזוג‬ ‫בני‬ ‫כי‬ ‫הוסכם‬ ,‫הראשונה‬ ‫ההחלטה‬ ‫על‬ ‫בערר‬ ‫הדיון‬ ‫ובמהלך‬ – ‫לזו‬ ‫יעלה‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫)"אלא‬ ‫בה‬ ‫להכרעה‬ ‫עד‬ ‫מישראל‬ ‫יורחק‬ ‫לא‬ ‫המבקש‬ ‫וכי‬ ,‫משפחות‬ ‫לאיחוד‬ – 11.12.2017 ‫ביום‬ ‫הוגשה‬ ‫האיחוד‬ ‫בקשת‬ .("‫בעניינו‬ ‫חדש‬ ‫פלילי‬ ‫או‬ ‫ביטחוני‬ ‫מידע‬ 1.8.2018 ‫וביום‬ – 3 ‫מבקשת‬ ‫היא‬ ,‫הזוג‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫הבכורה‬ ‫בתם‬ ‫לידת‬ ‫לאחר‬ ‫ספורים‬ ‫חודשים‬ ‫משום‬ ,‫המבקש‬ ‫מעמד‬ ‫להסדרת‬ ‫מתנגדים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫הפנים‬ ‫למשרד‬ ‫הביטחון‬ ‫גורמי‬ ‫מסרו‬ ‫נשלח‬ ‫חודש‬ ‫אותו‬ ‫בהמשך‬ .‫חוקית‬ ‫בלתי‬ ‫בפעילות‬ ‫המעורב‬ ‫חמאס‬ ‫בפעיל‬ ‫שמדובר‬ ‫להגיש‬ ‫בידיה‬ ‫וכי‬ ,‫האיחוד‬ ‫לבקשת‬ ‫לסרב‬ ‫שוקל‬ ‫המשרד‬ ‫כי‬ ‫נמסר‬ ‫שבו‬ ‫מכתב‬ ‫למבקשת‬ ‫אכן‬ ‫כזו‬ ‫תגובה‬ ,‫המבקשים‬ ‫לטענת‬ .(‫ההתראה‬ ‫מכתב‬ :‫)להלן‬ ‫יום‬ 30 ‫בתוך‬ ‫כתובה‬ ‫תגובה‬ ‫בקשה‬ ‫גם‬ ‫ובהם‬ ,‫תזכורת‬ ‫מכתבי‬ ‫מספר‬ ‫בהמשך‬ ‫הצטרפו‬ ‫ואליה‬ ,13.9.2018 ‫ביום‬ ‫נשלחה‬ 23.12.2018 ‫ביום‬ ,‫כן‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אף‬ .‫המשרד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שניתנה‬ "‫הדלה‬ ‫"הפרפרזה‬ ‫להרחבת‬ ‫במכתב‬ ‫שפורטו‬ ‫הטעמים‬ ‫מן‬ ,‫משפחות‬ ‫לאיחוד‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫החליט‬ ‫למכתב‬ "‫תגובתכם‬ ‫התקבלה‬ ‫לא‬ ,‫זו‬ ‫תשובה‬ ‫לכתיבת‬ ‫"עד‬ ‫כי‬ ‫מציין‬ ‫שהוא‬ ‫תוך‬ – ‫הקודם‬ .(‫המקורית‬ ‫ההחלטה‬ :‫)להלן‬ ‫ההתראה‬ ‫מכוח‬ ‫הפועל‬ ,‫לעררים‬ ‫הדין‬ ‫לבית‬ ‫הוגש‬ ,‫בו‬ 22-‫ל‬ 21.1.2019-‫ה‬ ‫שבין‬ ‫בלילה‬ .2 ,‫ובצידו‬ – ‫המקורית‬ ‫ההחלטה‬ ‫על‬ ‫ערר‬ ,1952-‫התשי"ב‬ ,‫לישראל‬ ‫הכניסה‬ ‫לחוק‬ ‫32כג‬ ‫סעיף‬ ,‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫לגרסת‬ ,‫)או‬ ‫לילה‬ ‫באותו‬ ‫כבר‬ ‫נעצר‬ ‫המבקש‬ ,‫ברם‬ .‫זמני‬ ‫סעד‬ ‫למתן‬ ‫בקשה‬ ‫צווי‬ ‫נגדו‬ ‫הוצאו‬ ‫הגבולות‬ ‫ביקורת‬ ‫ממונה‬ ‫לו‬ ‫שערך‬ ‫שימוע‬ ‫ובתום‬ ,(22.1.2019-‫ה‬ ‫בבוקר‬ ‫ובתשובתו‬ ,‫ממשמורת‬ ‫לשחרור‬ ‫בקשה‬ ‫הדין‬ ‫לבית‬ ‫הוגשה‬ ‫זאת‬ ‫בעקבות‬ .‫ומשמורת‬ ‫הרחקה‬ ‫לא‬ ‫ההתראה‬ ‫למכתב‬ ,‫המבקשים‬ ‫לטענת‬ ,‫שנשלחה‬ ‫התגובה‬ ‫כי‬ ‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫מסר‬ ‫לה‬ ,‫המשרד‬ ‫החליט‬ ,‫כן‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אף‬ .‫שהוצגו‬ ‫הפקס‬ ‫באישורי‬ ‫התאמה‬ ‫חוסר‬ ‫על‬ ‫והצביע‬ ,‫אותרה‬ ‫ולבחון‬ – ‫הביטחון‬ ‫גורמי‬ ‫לעיון‬ ‫לערר‬ ‫שצורף‬ ‫החומר‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ,"‫הדין‬ ‫משורת‬ ‫"לפנים‬ ‫משרד‬ ‫שב‬ 30.1.2019 ‫ביום‬ .‫העדכנית‬ ‫עמדתם‬ ‫קבלת‬ ‫לאחר‬ ‫המבקש‬ ‫של‬ ‫עניינו‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫עילה‬ ‫הצטרפה‬ ‫המקורית‬ ‫ההחלטה‬ ‫נימוקי‬ ‫אל‬ ‫כאשר‬ – ‫האיחוד‬ ‫בקשת‬ ‫את‬ ‫ודחה‬ ‫הפנים‬ :‫)להלן‬ "‫מותרת‬ ‫בלתי‬ ‫בהתאחדות‬ ‫פעילים‬ ‫"עם‬ ‫המבקש‬ ‫של‬ ‫קשריו‬ ‫בדמות‬ ,‫נוספת‬ ‫על‬ ‫לעררים‬ ‫הדין‬ ‫לבית‬ ‫נמסר‬ ‫שבמסגרתה‬ ‫העדכון‬ ‫בהודעת‬ ‫כי‬ ‫יצוין‬ .(‫העדכנית‬ ‫ההחלטה‬ ‫אל‬ ‫נערכה‬ ‫אשר‬ ‫"מבדיקה‬ ‫כי‬ ‫נאמר‬ (‫הערעור‬ ‫רשות‬ ‫לבקשת‬ 32 ‫)נספח‬ ‫זו‬ ‫החלטה‬ ‫קבלת‬ ‫של‬ ‫דרכונו‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ,‫החוץ‬ ‫משרד‬ ‫באמצעות‬ ‫וזאת‬ ,‫בירדן‬ ‫הרשמיים‬ ‫הגורמים‬ ‫מול‬ ‫מניעה‬ ‫כל‬ ‫שאין‬ ‫הרי‬ ‫האמור‬ ‫לאור‬ .‫ירדני‬ ‫אזרח‬ ‫נחשב‬ [‫]המבקש‬ ‫וכי‬ ‫אומת‬ [‫]המבקש‬ ‫מטענת‬ ‫בערר‬ ‫הדיון‬ ‫במהלך‬ ‫כבר‬ ‫נסוגה‬ ‫שהמדינה‬ ‫נראה‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ."‫לירדן‬ ‫להרחיקו‬ ,‫רשמית‬ ‫לא‬ ‫"מבדיקה‬ ,‫הנוכחית‬ ‫לבקשה‬ ‫בתשובה‬ ‫כלשונה‬ ,‫שכן‬ – ‫הירדנית‬ ‫האזרחות‬ ‫אינו‬ ‫אשר‬ ,‫זה‬ ‫דרכון‬ ,‫ידיעתם‬ ‫למיטב‬ ‫כי‬ ‫עלה‬ ,‫החוץ‬ ‫במשרד‬ ‫רלוונטיים‬ ‫גורמים‬ ‫שערכו‬ 2
 3. 3. ."‫ירדנית‬ ‫אזרחות‬ ‫על‬ ‫להעיד‬ ‫כדי‬ ‫בו‬ ‫אין‬ ‫אך‬ ‫נסיעה‬ ‫מסמך‬ ‫מהווה‬ [...] ‫לאומי‬ ‫מספר‬ ‫נושא‬ .‫לירדן‬ ‫המבקש‬ ‫את‬ ‫להרחיק‬ ‫שניתן‬ ‫כך‬ ‫על‬ ,‫עומדת‬ ‫ועודנה‬ ,‫עמדה‬ ‫היא‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ '‫מ‬ ‫הדיין‬ ;1246/19 (‫)י-ם‬ ‫)ערר‬ ‫לעררים‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫דחה‬ 24.2.2019 ‫ביום‬ ‫צד‬ ‫במעמד‬ ‫המדינה‬ ‫שהציגה‬ ‫חסוי‬ ‫בחומר‬ ‫עיין‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ .‫המבקשים‬ ‫ערר‬ ‫את‬ (‫זילברשמיד‬ ‫משרד‬ ‫שערך‬ ‫באיזון‬ ‫התערבות‬ ‫עילת‬ ‫נמצאה‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫והסיק‬ ,‫המבקשים‬ ‫בהסכמת‬ ,‫אחד‬ ‫הטענה‬ ‫את‬ ‫דחה‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ .‫משפחה‬ ‫לחיי‬ ‫המבקשים‬ ‫וזכות‬ ‫הביטחוני‬ ‫האינטרס‬ ‫בין‬ ‫הפנים‬ ‫לפיה‬ [...] ‫המשיב‬ ‫עמדת‬ ‫עלי‬ ‫"מקובלת‬ ‫כי‬ ‫וקבע‬ ,‫לירדן‬ ‫המבקש‬ ‫את‬ ‫להרחיק‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ,‫לבסוף‬ ."‫הרחקה‬ ‫בן‬ ‫הינו‬ [‫]המבקש‬ ,‫החוץ‬ ‫משרד‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫נערך‬ ‫אשר‬ ‫ומבירור‬ ,‫הזו‬ ‫לעת‬ ‫ההחלטה‬ ‫על‬ ‫ערר‬ ‫להגשת‬ ‫המועד‬ ‫חלף‬ ‫בטרם‬ ‫המבקש‬ ‫במעצר‬ ‫פגם‬ ‫נפל‬ ‫שלא‬ ‫נקבע‬ .‫הערר‬ ‫רכיבי‬ ‫כל‬ ‫נדחו‬ ‫ומשכך‬ – ‫הראשונה‬ ‫בירושלים‬ ‫מינהליים‬ ‫לעניינים‬ ‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫הדין‬ ‫פסק‬ ‫על‬ ‫ערערו‬ ‫המבקשים‬ .3 ‫לא‬ ‫המבקש‬ ‫אשר‬ – ‫בערעור‬ ‫הדיון‬ ‫במהלך‬ .(‫אברבנאל‬ '‫א‬ ‫השופט‬ ;67609-02-19 ‫)עמ"נ‬ ‫המשיב‬ ‫וב"כ‬ ,‫טענותיהם‬ ‫על‬ ‫הצדדים‬ ‫שבו‬ – ‫בהיעדרו‬ ‫אותו‬ ‫לקיים‬ ‫ביקש‬ ‫אך‬ ,‫אליו‬ ‫זומן‬ .‫לו‬ ‫אין‬ ‫ירדנית‬ ‫אזרחות‬ ‫שהבנתי‬ ‫מה‬ ‫"לפי‬ :‫הבאות‬ ‫במילים‬ ‫ההרחקה‬ ‫לסוגיית‬ ‫התייחסה‬ ‫להגיד‬ ‫יכולה‬ ‫לא‬ ‫אני‬ .‫נבחן‬ ‫הדבר‬ ‫אך‬ ‫הרחקה‬ ‫פניו‬ ‫על‬ ‫המאפשר‬ ‫נסיעה‬ ‫מסמך‬ ‫לו‬ ‫יש‬ ‫אך‬ ‫שתהיה‬ ‫מקווה‬ ‫אני‬ [...] ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫בודק‬ ‫המשיב‬ .‫אותו‬ ‫להרחיק‬ ‫שניתן‬ ‫אחוז‬ ‫במאה‬ ."‫בקרוב‬ ‫סופית‬ ‫תשובה‬ ‫ופסק‬ ,‫המבקשים‬ ‫ערעור‬ ‫את‬ ‫מינהליים‬ ‫לעניינים‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫דחה‬ 3.4.2019 ‫ביום‬ ‫על‬ ‫עמד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ .‫כנם‬ ‫על‬ ‫יעמדו‬ ‫והמשמורת‬ ‫ההרחקה‬ ‫וצווי‬ ‫העדכנית‬ ‫ההחלטה‬ ‫כי‬ ‫סיקור‬ ‫שבין‬ ‫הגבול‬ ‫"קו‬ ‫כי‬ ‫והדגיש‬ ,‫עיתונות‬ ‫כצלם‬ ‫המבקש‬ ‫של‬ ‫עיסוקו‬ ‫שיוצר‬ ‫המורכבות‬ ‫עשוי‬ ‫המדינה‬ ‫בביטחון‬ ‫לפגוע‬ ‫מטרה‬ ‫מתוך‬ ‫טרור‬ ‫לארגוני‬ ‫סיוע‬ ‫הושטת‬ ‫לבין‬ ‫עיתונאי‬ ‫וכי‬ ,"‫"בבירור‬ ‫בענייננו‬ ‫נחצה‬ ‫זה‬ ‫שקו‬ ,‫לדעתו‬ ,‫מלמד‬ ‫החסוי‬ ‫החומר‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ."‫דק‬ ‫להיות‬ ‫הוודאות‬ ‫במבחן‬ ‫עומדת‬ ‫מהמבקש‬ ‫הנשקף‬ ‫הביטחוני‬ ‫הסיכון‬ ‫למימוש‬ ‫ההסתברות‬ ‫האינטרס‬ ‫את‬ ‫המבכרת‬ ,‫העדכנית‬ ‫בהחלטה‬ ‫להתערב‬ ‫עילה‬ ‫שאין‬ ‫נקבע‬ ,‫כך‬ ‫משום‬ .‫הקרובה‬ ‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫על‬ ‫הטילו‬ ‫המבקש‬ ‫חיי‬ ‫שנסיבות‬ ‫למרות‬ ,‫המשיבים‬ ‫זכויות‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫הביטחוני‬ .‫בעניין‬ "‫מוגבר‬ ‫"נטל‬ ‫אחרת‬ ‫במדינה‬ ‫מעמד‬ ‫חסר‬ ‫המבקש‬ ‫של‬ ‫היותו‬ ‫בדבר‬ ‫הטענה‬ ‫כי‬ ‫הוסיף‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫בכל‬ .‫ההרחקה‬ ‫וצו‬ ‫העדכנית‬ ‫ההחלטה‬ ‫גורל‬ ‫על‬ ‫להשליך‬ ‫כדי‬ ‫בה‬ ‫שאין‬ ‫כך‬ – ‫הוכחה‬ ‫לא‬ ‫משום‬ ,‫המשפחות‬ ‫איחוד‬ ‫בסוגיית‬ "‫להכריע‬ ‫"כדי‬ ‫זו‬ ‫בטענה‬ ‫שאין‬ ‫סבור‬ ‫הוא‬ ,‫מקרה‬ ‫הטיפול‬ ‫את‬ ‫המסדיר‬ ‫הייעודי‬ ‫לנוהל‬ ‫בהתאם‬ ‫הפנים‬ ‫למשרד‬ ‫שפנה‬ ‫הראה‬ ‫לא‬ ‫שהמבקש‬ 3
 4. 4. ‫גם‬ ‫מינהליים‬ ‫לעניינים‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫דחה‬ ,‫הדין‬ ‫פסק‬ ‫בשולי‬ .‫אזרחות‬ ‫חסרי‬ ‫של‬ ‫בעניינם‬ ‫כך‬ ,‫בעונש‬ ‫מדובר‬ ‫שלא‬ ‫הדגיש‬ ‫אך‬ – ‫במשמורת‬ ‫ההחזקה‬ ‫משך‬ ‫לגבי‬ ‫הטענות‬ ‫את‬ .‫הסוגיה‬ ‫של‬ ‫מחודשת‬ ‫בחינה‬ ‫להצדיק‬ ‫עשויה‬ ‫גבעון‬ ‫במתקן‬ ‫השהייה‬ ‫שהתארכות‬ ‫עקרוניות‬ ‫משפטיות‬ ‫שאלות‬ ,‫המבקשים‬ ‫לדעת‬ ,‫המעוררת‬ ,‫הנוכחית‬ ‫הבקשה‬ ‫מכאן‬ .4 .‫ערעור‬ ‫רשות‬ ‫מתן‬ ‫המצדיקות‬ ‫הודה‬ ‫הפנים‬ ‫משרד‬ :‫אחרות‬ ‫במדינות‬ ‫מעמד‬ ‫חסר‬ ‫המבקש‬ ,‫המבקשים‬ ‫לטענת‬ ‫אזרחות‬ ‫על‬ ‫מעיד‬ ‫אינו‬ ‫המבקש‬ ‫שברשות‬ ‫הירדני‬ ‫שהדרכון‬ ‫ההליך‬ ‫של‬ ‫הקודמים‬ ‫בגלגוליו‬ ‫מעמד‬ ‫נטול‬ ‫שהמבקש‬ ‫לכך‬ ‫מודע‬ ‫שהוא‬ ‫מאשרת‬ ‫השנים‬ ‫לאורך‬ ‫והתנהלותו‬ – ‫ירדנית‬ ‫ביחסי‬ ‫המתמחה‬ ,‫דוד‬ ‫אסף‬ ‫ד"ר‬ ‫שערך‬ ‫כללית‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫הוצגה‬ ,‫זה‬ ‫בהקשר‬ .‫באלג'יריה‬ ‫במזרח‬ ‫הפלסטינים‬ ‫"התושבים‬ ‫רוב‬ ,‫לדבריו‬ .‫המודרנית‬ ‫בירדן‬ ‫ומדינה‬ ‫חברה‬ ,‫צבא‬ ‫שאינם‬ ,"‫לאומי‬ ‫"מספר‬ ‫ונטולי‬ ‫זמניים‬ ,"‫"ירוקים‬ ‫בדרכונים‬ ‫כיום‬ ‫מחזיקים‬ "‫ירושלים‬ ,‫קבע‬ ‫"לשהיית‬ ‫זכות‬ ‫מעניקים‬ ‫אינם‬ ‫אלה‬ ‫דרכונים‬ .‫ירדנית‬ ‫לאזרחות‬ ‫זכאות‬ ‫עוד‬ ‫מוכיחים‬ ‫ואשרת‬ ,"‫בירדן‬ ‫הציבורי‬ ‫במגזר‬ ‫ותעסוקה‬ ‫נכסים‬ ‫על‬ ‫בעלות‬ ,‫וחינוך‬ ‫בריאות‬ ‫שירותי‬ ‫שהדרכון‬ ‫גורסים‬ ‫המבקשים‬ ."‫קצרות‬ ‫"לתקופות‬ ‫מוגבלת‬ ‫במדינה‬ ‫נושאיהם‬ ‫של‬ ‫השהייה‬ – ‫במדינה‬ ‫מעמדו‬ ‫לגבי‬ ‫מכך‬ ‫המשתמע‬ ‫כל‬ ‫על‬ – ‫זו‬ ‫לקטגוריה‬ ‫משתייך‬ ‫המבקש‬ ‫שברשות‬ ‫הדרכונים‬ ‫שנושאי‬ ‫מלמד‬ (‫הפרט‬ ‫להגנת‬ ‫)המוקד‬ 4 ‫מבקש‬ ‫של‬ ‫ניסיונו‬ ‫כי‬ ‫ומוסיפים‬ ‫בתוקף‬ ‫נסיעה‬ ‫מסמך‬ ‫או‬ ‫חוזר‬ ‫אשרת‬ ‫"ללא‬ ‫לירדן‬ ‫להיכנס‬ ‫רשאים‬ ‫אינם‬ ‫כלל‬ ‫הירוקים‬ ."‫המוצא‬ ‫ממדינת‬ ‫המבקש‬ ‫את‬ ‫להרחיק‬ ‫אפקטיבית‬ ‫אפשרות‬ ‫שאין‬ ‫טוענים‬ ‫המבקשים‬ ,‫כן‬ ‫על‬ ‫אשר‬ ‫סעיף‬ ,‫לשיטתם‬ .‫המשמורת‬ ‫מן‬ ‫לאלתר‬ ‫לשחררו‬ ‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫שעל‬ ‫ומכאן‬ ,‫מישראל‬ ‫לסכן‬ ‫עלול‬ ‫ששחרורו‬ ‫אדם‬ ‫במשמורת‬ ‫להחזיק‬ ‫המתיר‬ – ‫לישראל‬ ‫הכניסה‬ ‫לחוק‬ (2)(‫31ו)ב‬ ‫שוהה‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫חל‬ – ‫יום‬ 60 ‫על‬ ‫העולה‬ ‫לתקופה‬ ,‫הציבור‬ ‫שלום‬ ‫או‬ ‫המדינה‬ ‫ביטחון‬ ‫את‬ ‫להבטיח‬ ‫כדי‬ ‫מלכתחילה‬ ‫נדרשה‬ ‫במשמורת‬ ‫ושהחזקתו‬ ,‫הרחקה‬ ‫הליך‬ ‫בעניינו‬ ‫שמתנהל‬ ‫להתעורר‬ ‫צפוי‬ ‫שלא‬ ‫או‬ ,‫הפרק‬ ‫על‬ ‫עומדת‬ ‫אינה‬ ‫הרחקה‬ ‫כאשר‬ ,‫זאת‬ ‫לעומת‬ .‫הרחקתו‬ ‫את‬ ‫באמצעות‬ ‫השוהה‬ ‫מן‬ ‫הנשקף‬ ‫הביטחוני‬ ‫האיום‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫המדינה‬ ‫על‬ ,‫בביצועה‬ ‫קושי‬ ‫והביקורת‬ ‫הסייגים‬ ,‫ההגבלות‬ ‫על‬ ,‫מינהלי‬ ‫מעצר‬ ‫או‬ ‫פלילי‬ ‫הליך‬ ,‫קרי‬ – ‫המתאימים‬ ‫הכלים‬ ‫באמצעות‬ ‫אלה‬ ‫נורמות‬ ‫לעקוף‬ ‫רשאית‬ ‫אינה‬ ‫היא‬ .‫להם‬ ‫הנלווים‬ ‫האפקטיבית‬ ‫השיפוטית‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫הפועל‬ ‫משמורת‬ ‫לביקורת‬ ‫הדין‬ ‫ובית‬ ,‫הפנים‬ ‫שמשרד‬ ‫גם‬ ‫מה‬ – ‫המשמורת‬ ‫מוסד‬ ‫בין‬ ‫האיזונים‬ ‫לקביעת‬ ‫הנחוצה‬ ‫במומחיות‬ ‫מחזיקים‬ ‫אינם‬ ,‫לישראל‬ ‫הכניסה‬ ‫לחוק‬ ‫31יא‬ .‫והביטחון‬ ‫החירות‬ ‫שיקולי‬ 4
 5. 5. ‫דחיית‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫משיגים‬ – ‫החסוי‬ ‫לחומר‬ ‫נחשפו‬ ‫שלא‬ – ‫המבקשים‬ ,‫לכך‬ ‫מעבר‬ ,‫עיתונות‬ ‫כצלם‬ ‫המבקש‬ ‫של‬ ‫עיסוקו‬ ‫את‬ ‫נס‬ ‫על‬ ‫מעלים‬ ‫הם‬ .‫משפחות‬ ‫לאיחוד‬ ‫הבקשה‬ ,‫כביכול‬ ,‫ומעורבותו‬ ,‫חמאס‬ ‫ואנשי‬ ‫טרור‬ ‫פעילי‬ ‫עם‬ ‫שלו‬ ‫האינטראקציה‬ ‫כי‬ ‫וטוענים‬ ‫לנהוג‬ ‫הצורך‬ ‫על‬ ‫עומדים‬ ‫הם‬ ,‫מקום‬ ‫מכל‬ .‫זה‬ ‫בעיסוק‬ ‫קשורות‬ ,‫חוקית‬ ‫בלתי‬ ‫בפעילות‬ ‫משום‬ ,"‫ידיעה‬ ‫מתוך‬ ‫או‬ ‫"בטעות‬ ,‫הגבול‬ ‫את‬ ‫שחצו‬ ‫בעיתונאים‬ ‫ומתונה‬ ‫זהירה‬ ‫בצורה‬ ‫ותפגע‬ ,‫מצנן‬ ‫אפקט‬ ‫תיצור‬ – ‫משפחות‬ ‫לאיחוד‬ ‫בקשה‬ ‫דחיית‬ ‫דוגמת‬ – ‫חריפה‬ ‫שענישה‬ ‫בזכויות‬ ‫פוגעת‬ ‫העדכנית‬ ‫ההחלטה‬ ,‫שלפנינו‬ ‫במקרה‬ .‫העיתונות‬ ‫ובחופש‬ ‫הביטוי‬ ‫בחופש‬ ‫תחת‬ ‫וחותרת‬ ,‫משפחה‬ ‫לחיי‬ ‫המבקשים‬ ‫זכות‬ ‫דוגמת‬ ‫נוספות‬ ‫יסוד‬ ‫בזכויות‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫אלה‬ ‫בישראל‬ ‫המבקש‬ ‫מעמד‬ ‫להסדרת‬ ‫הסירוב‬ ,‫ועוד‬ ‫זאת‬ .‫הזוג‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫הקטינה‬ ‫ילדתם‬ ‫טובת‬ ‫הפנים‬ ‫למשרד‬ ‫פנה‬ ‫לא‬ ‫המבקש‬ ,‫אכן‬ .‫לכבוד‬ ‫בזכותו‬ ‫גם‬ ‫ופוגע‬ ,‫נתינות‬ ‫חסר‬ ‫אותו‬ ‫מותיר‬ ‫לגביו‬ ‫רלוונטי‬ ‫אינו‬ ‫כלל‬ ‫המדובר‬ ‫שהנוהל‬ ‫אלא‬ ,‫אזרחות‬ ‫בחסרי‬ ‫העוסק‬ ‫הייעודי‬ ‫הנוהל‬ ‫לפי‬ ‫איחוד‬ ‫במסלול‬ ‫זה‬ ‫היבט‬ ‫לבחון‬ ‫מניעה‬ ‫שאין‬ ‫כך‬ – ‫לישראל‬ ‫הרבות‬ ‫זיקותיו‬ ‫בשל‬ ‫ולו‬ – .‫המשפחות‬ ‫בזכויות‬ ‫העדכנית‬ ‫ההחלטה‬ ‫של‬ ‫הפגיעה‬ ‫עוצמת‬ ‫נוכח‬ ‫כי‬ ‫סבורים‬ ‫המבקשים‬ ‫שלילה‬ ‫חלף‬ ‫יותר‬ ‫מידתיים‬ ‫פתרונות‬ ‫לבחון‬ ‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫על‬ ‫היה‬ ‫שומה‬ ,‫האמורות‬ ‫לאחר‬ ‫המשרד‬ ‫פעל‬ ‫שבו‬ ‫האיטי‬ ‫הקצב‬ ,‫לטעמם‬ .‫בישראל‬ ‫המבקש‬ ‫מעמד‬ ‫של‬ ‫מוחלטת‬ – ‫מתוכן‬ ‫ריק‬ ‫הביטחוני‬ ‫הנימוק‬ ‫כי‬ ‫מעיד‬ ‫הביטחון‬ ‫גורמי‬ ‫של‬ ‫הדעת‬ ‫חוות‬ ‫בפניו‬ ‫שהונחה‬ ‫הפגיעה‬ ‫את‬ ‫להכשיר‬ ‫כדי‬ ‫בו‬ ‫שאין‬ ‫כך‬ – ‫הקרובה‬ ‫הוודאות‬ ‫במבחן‬ ‫עומד‬ ‫אינו‬ ,‫ולמצער‬ .‫בזכויותיהם‬ ‫החריפה‬ ‫המבקש‬ ‫כלפי‬ ‫ההתנהלות‬ ‫לגבי‬ ‫שונות‬ ‫טענות‬ ‫מעלים‬ ‫המבקשים‬ ,‫הדברים‬ ‫בשולי‬ ‫ההרחקה‬ ‫צווי‬ ‫ביטול‬ ‫על‬ ,‫לאלתר‬ ‫ממשמורת‬ ‫שחרורו‬ ‫על‬ ‫להורות‬ ‫בבקשה‬ ‫חותמים‬ ‫והם‬ – ‫רישיון‬ ‫יינתן‬ [‫]שלמבקש‬ ‫"באופן‬ ,‫משפחות‬ ‫לאיחוד‬ ‫הבקשה‬ ‫אישור‬ ‫ועל‬ ,‫והמשמורת‬ ."‫ביקור‬ ‫למבקש‬ ‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫גורמי‬ ‫הודיעו‬ ,‫ועומדת‬ ‫תלויה‬ ‫הערעור‬ ‫רשות‬ ‫בקשת‬ ‫בעוד‬ .5 ‫סעד‬ ‫למתן‬ ‫בהולה‬ ‫בקשה‬ ‫הוגשה‬ ,‫זאת‬ ‫ובעקבות‬ – ‫המחרת‬ ‫יום‬ ‫בבוקר‬ ‫לירדן‬ ‫יורחק‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ,‫תשובתו‬ ‫להגשת‬ ‫ארכה‬ ‫המשרד‬ ‫ביקש‬ ,‫ראשונית‬ ‫החלטה‬ ‫שניתנה‬ ‫לאחר‬ .‫בעניין‬ ‫זמני‬ ‫סעד‬ ‫למתן‬ ‫בבקשה‬ ‫החלטה‬ ‫למתן‬ ‫עד‬ ‫המבקש‬ ‫להרחקת‬ ‫פעולות‬ ‫יינקטו‬ ‫"לא‬ ‫כי‬ ‫והודיע‬ ."‫זמני‬ ‫דינה‬ ‫כי‬ ‫וטען‬ – ‫הערעור‬ ‫רשות‬ ‫לבקשת‬ ‫תשובתו‬ ‫את‬ ‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫הגיש‬ ,‫בהמשך‬ .6 ‫הכרעות‬ ‫שכן‬ ,‫עקרונית‬ ‫כסות‬ ‫לבקשה‬ ‫לשוות‬ ‫בניסיון‬ ‫ממש‬ ‫אין‬ ,‫לשיטתו‬ .‫להידחות‬ 5
 6. 6. ‫מעוררות‬ ‫ואינן‬ ,‫המבקשים‬ ‫של‬ ‫הקונקרטיות‬ ‫הנסיבות‬ ‫על‬ ‫מבוססות‬ ‫הקודמות‬ ‫הערכאות‬ ‫להמשיך‬ ‫ההחלטה‬ ‫והן‬ ‫העדכנית‬ ‫ההחלטה‬ ‫הן‬ ,‫ועוד‬ ‫זאת‬ .‫עקרוניות‬ ‫משפטיות‬ ‫שאלות‬ ‫בגדרי‬ ‫ובאות‬ ,‫ראויה‬ ‫עובדתית‬ ‫תשתית‬ ‫על‬ ‫מבוססות‬ ‫במשמורת‬ ‫המבקש‬ ‫את‬ ‫ולהחזיק‬ ,‫זה‬ ‫בהקשר‬ .‫דין‬ ‫עיוות‬ ‫תגרום‬ ‫לא‬ ‫הערעור‬ ‫רשות‬ ‫בקשת‬ ‫שדחיית‬ ‫כך‬ – ‫הסבירות‬ ‫מתחם‬ ‫לבקשת‬ ‫שניתנו‬ ‫השיפוטיים‬ ‫הצווים‬ ‫בשל‬ ‫מתארכת‬ ‫המשמורת‬ ‫תקופת‬ ‫כי‬ ‫המשרד‬ ‫הזכיר‬ ‫מובאים‬ ‫למשמורת‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫"בפני‬ ‫כי‬ ‫והדגיש‬ – ‫מישראל‬ ‫הרחקתו‬ ‫את‬ ‫ומונעים‬ ,‫המבקש‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫שיש‬ ‫סבור‬ ‫הוא‬ ,‫אלה‬ ‫מטעמים‬ .‫ההליכים‬ ‫התקדמות‬ ‫לגבי‬ "‫עדכונים‬ ‫העת‬ ‫כל‬ .‫שלישי‬ ‫בגלגול‬ ‫ערעור‬ ‫רשות‬ ‫למתן‬ ‫בקריטריונים‬ ‫עומדת‬ ‫אינה‬ ‫שהיא‬ ‫משום‬ ‫הבקשה‬ ‫על‬ ‫עומד‬ ‫הוא‬ .‫לגופה‬ ‫גם‬ ‫להידחות‬ ‫הבקשה‬ ‫דין‬ ‫כי‬ ‫סבור‬ ‫הפנים‬ ‫משרד‬ ,‫מקום‬ ‫מכל‬ – ‫לישראל‬ ‫הכניסה‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫סמכויותיו‬ ‫בהפעלת‬ ‫הפנים‬ ‫לשר‬ ‫הנתון‬ ‫הרחב‬ ‫הדעת‬ ‫שיקול‬ ‫משקל‬ ‫לייחס‬ ‫עליו‬ ‫כי‬ ‫וטוען‬ – ‫קבע‬ ‫לתושב‬ ‫שנישא‬ ‫זר‬ ‫של‬ ‫מעמדו‬ ‫להסדרת‬ ‫בנוגע‬ ‫לרבות‬ ‫גורמי‬ ,‫שלפנינו‬ ‫במקרה‬ .‫המדינה‬ ‫וביטחון‬ ‫הציבור‬ ‫שלום‬ ‫על‬ ‫ההגנה‬ ‫לשיקולי‬ "‫"מכריע‬ ‫סיכון‬ ‫"המהווה‬ ‫לפעילות‬ ‫המבקש‬ ‫את‬ ‫הקושר‬ ‫ומבוסס‬ ‫עדכני‬ ‫מידע‬ ‫הציגו‬ ‫הביטחון‬ ‫שלא‬ ‫ומכאן‬ – "‫לקיומה‬ ‫החיוניים‬ ‫באינטרסים‬ ‫ולפגיעה‬ ‫תושביה‬ ‫ולשלום‬ ‫ישראל‬ ‫לביטחון‬ .‫הרלוונטיות‬ ‫הנסיבות‬ ‫מכלול‬ ‫בחינת‬ ‫לאחר‬ ‫שהתקבלה‬ ,‫העדכנית‬ ‫בהחלטה‬ ‫פגם‬ ‫כל‬ ‫נפל‬ ‫במעצר‬ ‫פגם‬ ‫כל‬ ‫נפל‬ ‫שלא‬ ‫גורס‬ ‫הפנים‬ ‫משרד‬ – ‫והמשמורת‬ ‫ההרחקה‬ ‫לצווי‬ ‫אשר‬ ‫לאפשר‬ ‫כדי‬ ‫המעצר‬ ‫מעת‬ ‫פועל‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫ומדגיש‬ ,‫כדין‬ ‫שלא‬ ‫בישראל‬ ‫שוהה‬ ‫בעודו‬ ‫המבקש‬ ‫מיד‬ ,‫ההרחקה‬ ‫לביצוע‬ ‫מועד‬ ‫נקבע‬ ‫כבר‬ ,‫למעשה‬ .‫בהקדם‬ ‫מישראל‬ ‫המבקש‬ ‫הרחקת‬ ‫את‬ ‫סוכלו‬ ‫בעניין‬ ‫שהמאמצים‬ ‫אלא‬ ,‫הקודמת‬ ‫בערכאה‬ ‫שניתן‬ ‫הביניים‬ ‫צו‬ ‫פקיעת‬ ‫לאחר‬ ‫לגבי‬ ‫הטענות‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫דוחה‬ ‫הפנים‬ ‫משרד‬ .‫דנן‬ ‫בהליך‬ ‫זמני‬ ‫לסעד‬ ‫הבקשה‬ ‫הגשת‬ ‫בעקבות‬ – ‫מוכחות‬ ‫ובלתי‬ "‫"מוקדמות‬ ‫שהן‬ ‫וטוען‬ ,‫לירדן‬ ‫המבקש‬ ‫הרחקת‬ ‫של‬ ‫ההיתכנות‬ ‫חוסר‬ ‫ואף‬ ,"‫לאומי‬ ‫"מספר‬ ‫בעל‬ ‫ירדני‬ ‫דרכון‬ ‫בעבר‬ ‫החזיק‬ ‫שהמבקש‬ ‫בכך‬ ‫בהתחשב‬ ‫במיוחד‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫מדגיש‬ ‫המשרד‬ ,‫זאת‬ ‫לצד‬ .‫ירדנית‬ ‫אזרחות‬ ‫בעל‬ ‫שהוא‬ ‫קודמים‬ ‫בהליכים‬ ‫הצהיר‬ – ‫ההליך‬ ‫שבמוקד‬ ‫על‬ ‫להקרין‬ ‫כדי‬ ‫והמשמורת‬ ‫ההרחקה‬ ‫צווי‬ ‫במישור‬ ‫שהועלו‬ ‫בטענות‬ .‫המשפחות‬ ‫איחוד‬ ‫בקשת‬ ‫דחיית‬ ,‫קרי‬ ‫הכרעה‬ .‫להידחות‬ ‫הערעור‬ ‫רשות‬ ‫בקשת‬ ‫דין‬ .7 ‫האיזון‬ ‫לגבי‬ ‫עקרוניות‬ ‫שאלות‬ ‫מעורר‬ ‫שלפנינו‬ ‫המקרה‬ ‫כי‬ ‫סבורים‬ ‫המבקשים‬ ‫נוכח‬ – ‫העיתונות‬ ‫חופש‬ ‫ובין‬ ,‫העדכנית‬ ‫ההחלטה‬ ‫שבליבת‬ ‫הביטחון‬ ‫שיקולי‬ ‫בין‬ ‫הראוי‬ 6
 7. 7. ‫הערכאות‬ ‫בפני‬ ‫שהוצג‬ ‫החסוי‬ ‫בחומר‬ ‫עיון‬ ,‫עקא‬ ‫דא‬ .‫עיתונות‬ ‫כצלם‬ ‫המבקש‬ ‫של‬ ‫עיסוקו‬ ‫בשאלות‬ ‫שמדובר‬ ‫בהנחה‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ‫מלמד‬ ,‫להחלטתי‬ ‫בהתאם‬ ‫הנוכחי‬ ‫בהליך‬ ‫והוגש‬ ,‫הקודמות‬ ‫התייחסות‬ ‫בחומר‬ ‫יש‬ ,‫אמנם‬ .‫בענייננו‬ ‫מתעוררות‬ ‫לא‬ ‫כלל‬ ‫שהן‬ ‫הרי‬ ,‫להתברר‬ ‫הראויות‬ – ‫הלגיטימי‬ ‫העיתונאי‬ ‫הסיקור‬ ‫מגבולות‬ ,‫כשלעצמן‬ ,‫חורגות‬ ‫הן‬ ‫אם‬ ‫שספק‬ ‫לפעולות‬ ‫אחרים‬ ‫מידע‬ ‫פרטי‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫את‬ ‫אוהדים‬ ‫שאינם‬ ‫דיווחים‬ ‫גם‬ ,‫כמובן‬ ,‫הכולל‬ ‫ובין‬ ‫העיתונאית‬ ‫מלאכתו‬ ‫בין‬ ‫המפריד‬ ‫הקו‬ ‫את‬ ‫מובהק‬ ‫באופן‬ ‫חצה‬ ‫שהמבקש‬ ‫מאשרים‬ ‫חמורים‬ ‫ומשמעות‬ ‫הקשר‬ ,‫אפוא‬ ,‫ומעניקים‬ – ‫ופעילותם‬ ‫הטרור‬ ‫לארגוני‬ ‫לסיוע‬ ‫התגייסות‬ ‫אינה‬ ‫העדכנית‬ ‫ההחלטה‬ ,‫משמע‬ .‫שביצע‬ ‫הלגיטימיות-כשלעצמן‬ ‫לפעולות‬ ‫גם‬ ‫יותר‬ ‫פעלתן‬ ‫עיתונאי‬ ‫של‬ "‫הטבעי‬ ‫הסיכון‬ ‫"מתחם‬ ‫בגדרי‬ ‫לבוא‬ ‫שעשויה‬ ‫התנהלות‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫מצוי‬ [...] ‫חוקית‬ ‫בלתי‬ ‫בפעילות‬ ‫מעורב‬ [...] ‫חמאס‬ ‫"פעיל‬ ‫המבקש‬ ‫של‬ ‫היותו‬ ‫על‬ ‫אלא‬ – ‫המקרה‬ ,‫אחר‬ ‫לשון‬ .‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫כלשון‬ ,"‫מותרת‬ ‫בלתי‬ ‫בהתאחדות‬ ‫פעילים‬ ‫עם‬ ‫בקשרים‬ ‫מן‬ .‫העיתונות‬ ‫חופש‬ ‫מגיע‬ ‫היכן‬ ‫ועד‬ ,‫לגיטימי‬ ‫עיתונאי‬ ‫סיקור‬ ‫מהו‬ ‫השאלה‬ ‫את‬ ‫מעלה‬ ‫אינו‬ ‫מקנה‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫העיתונאי‬ ‫כובעו‬ ‫האם‬ ‫היא‬ ‫המתעוררת‬ ‫הממשית‬ ‫השאלה‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫העובדות‬ ‫זו‬ ‫לשאלה‬ ‫אך‬ – ‫טרור‬ ‫כפעיל‬ ‫בכובעו‬ ‫מבצע‬ ‫שהוא‬ ‫מעשים‬ ‫בגין‬ ‫סנקציות‬ ‫מפני‬ ‫חסינות‬ ‫לו‬ ‫קשר‬ ‫ללא‬ ‫טרור‬ ‫אנשי‬ ‫כנגד‬ ‫ולפעול‬ ,‫עצמה‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫רשאית‬ ‫המדינה‬ :‫ברורה‬ ‫תשובה‬ ‫מכבר‬ ‫זה‬ ‫נקבע‬ ‫שלגביהם‬ ,"‫"רגילים‬ ‫ביטחון‬ ‫בשיקולי‬ ,‫אפוא‬ ,‫מדובר‬ .‫האחרים‬ ‫לעיסוקיהם‬ – ‫כי‬ ‫בהכרעה‬ ‫הפנים‬ ‫לשר‬ ‫המסור‬ ‫הדעת‬ ‫שיקול‬ ‫"במסגרת‬ ‫שיקולים‬ ‫לכלול‬ ‫עליו‬ ,‫בישראל‬ ‫לזר‬ ‫מעמד‬ ‫ליתן‬ ‫בבקשות‬ ,‫הציבור‬ ‫לבטחון‬ ‫המבקש‬ ‫מן‬ ‫הנשקף‬ ‫לסיכון‬ ‫הקשורים‬ ‫ורשאי‬ ,‫שלה‬ ‫חיוניים‬ ‫אינטרסים‬ ‫או‬ ‫המדינה‬ ‫בטחון‬ ,‫שלומו‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫הציבור‬ ‫בטחון‬ ‫שיקולי‬ ‫את‬ ‫להעדיף‬ ‫השר‬ 1038/08 ‫)עע"ם‬ "‫המבקש‬ ‫של‬ ‫והציפיות‬ ‫האינטרסים‬ ‫גם‬ ‫ראו‬ ;(11.8.2009) ‫יא‬ ‫פסקה‬ ,‫געאביץ‬ '‫נ‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ .((20.11.2005) ‫הפנים‬ ‫שר‬ '‫נ‬ ‫עטאונה‬ 7061/05 ‫בג"ץ‬ ,‫ההדק‬ ‫על‬ ‫הלוחצות‬ ‫הידיים‬ ‫עם‬ ,‫ראשונה‬ ‫בתחושה‬ ,‫מזוהה‬ ‫הטרור‬ ‫איום‬ ,‫אכן‬ .8 – ‫כי‬ ‫להזכיר‬ ‫ראוי‬ ‫אך‬ ,‫הרקטה‬ ‫את‬ ‫משגרות‬ ‫או‬ ,‫הנפץ‬ ‫חגורת‬ ‫את‬ ‫מפעילות‬ ‫מן‬ ‫ניזונים‬ ‫ואינם‬ ,‫מאין‬ ‫יש‬ ‫צומחים‬ ‫אינם‬ ‫הטרור‬ ‫"ארגוני‬ ‫מסגרת‬ ‫ככל‬ ,‫ביניהם‬ ‫וחמאס‬ ,‫הטרור‬ ‫ארגוני‬ .‫האוויר‬ ‫מטרה‬ ‫לקידום‬ ‫אותם‬ ‫ורותמת‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫המאגדת‬ ‫ארגונית‬ ‫ולבסיס‬ ‫משמעותיים‬ ‫לתקציבים‬ ‫זקוקים‬ – ‫משותפת‬ ‫עליהם‬ ,‫כן‬ ‫על‬ .‫השוטפת‬ ‫פעילותם‬ ‫לצורך‬ ‫חברתי‬ ‫תמיכה‬ ‫להוציא‬ ‫שתפקידה‬ '‫'צבאית‬ ‫זרוע‬ ‫על‬ ,‫גיסא‬ ‫מחד‬ ,‫להישען‬ ‫זרוע‬ ‫על‬ ,‫גיסא‬ ‫ומאידך‬ ,‫הטרור‬ ‫פעולות‬ ‫את‬ ‫לפועל‬ ‫המניע‬ ‫הדלק‬ ‫חומר‬ ‫את‬ ‫לארגון‬ ‫לספק‬ ‫שתפקידה‬ '‫'אזרחית‬ .‫ופעילים‬ ‫כסף‬ – ‫הצבאית‬ ‫פעילותו‬ ‫את‬ 7
 8. 8. ‫הטרור‬ ‫ארגוני‬ ‫של‬ '‫'האזרחית‬ ‫הפעילות‬ ‫אחת‬ ‫לא‬ [...] ‫חינוך‬ ‫של‬ ‫לפעילות‬ ‫היינו‬ ,'‫הלבבות‬ ‫ל'הכשרת‬ ‫מיועדת‬ ‫ולפעיליו‬ ‫הטרור‬ ‫לארגון‬ ‫אהדה‬ ‫לגייס‬ ‫שנועדה‬ ‫ורווחה‬ ‫לפעילותו‬ ‫תשתית‬ ‫ליצור‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫וזאת‬ ,‫ומיטיבים‬ ‫כטובים‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ,‫הדברים‬ ‫בין‬ ‫זו‬ ‫זיקה‬ ‫בשל‬ .‫הארגון‬ ‫של‬ ‫העתידית‬ ‫למעשים‬ ‫ביחס‬ ‫רק‬ ‫כאמור‬ "‫"אזרחית‬ ‫פעילות‬ ‫לשפוט‬ ,‫לבדם‬ ‫בעומדם‬ ,‫להיות‬ ‫עשויים‬ ‫אשר‬ ,‫בפועל‬ ‫כוללת‬ ‫שהיא‬ ‫מדינת‬ '‫נ‬ ‫עאשור‬ 1784/14 ‫)ע"פ‬ "‫חיוביים‬ ‫או‬ ‫רצויים‬ ‫ברק-ארז‬ ‫השופטת‬ ‫של‬ ‫דינה‬ ‫לפסק‬ 37-38 ‫פסקאות‬ ,‫ישראל‬ ‫כוחות‬ ‫מפקד‬ '‫נ‬ ‫עליאן‬ 4466/16 ‫בג"ץ‬ ‫גם‬ ‫ראו‬ ;(3.9.2015) ‫דעתי‬ ‫לחוות‬ 9 ‫פסקה‬ ,‫המערבית‬ ‫בגדה‬ ‫צה"ל‬ .((14.12.2017) ‫מצוי‬ ‫ממנו‬ ‫גדול‬ ‫שחלק‬ – ‫הטרור‬ ‫לגופי‬ ‫המבקש‬ ‫שמגיש‬ ‫הסיוע‬ ‫באופי‬ ‫אין‬ ,‫כך‬ ‫משום‬ -‫א‬ ‫לשלול‬ ‫כדי‬ – ‫אלה‬ ‫גופים‬ ‫בפעילות‬ ‫תמיכה‬ ‫וגיוס‬ "‫הלבבות‬ ‫"הכשרת‬ ,‫ההסברה‬ ‫במרחב‬ ‫הנשקף‬ ‫הסיכון‬ ‫עוצמת‬ ,‫כמובן‬ .‫העדכנית‬ ‫ההחלטה‬ ‫שביסוד‬ ‫הביטחוני‬ ‫הנימוק‬ ‫את‬ ‫פריורית‬ ‫עמיתו‬ ‫שיוצר‬ ‫הביטחוני‬ ‫לאיום‬ ,‫בהכרח‬ ,‫זהה‬ ‫אינה‬ ‫החמאס‬ ‫של‬ "‫"האזרחית‬ ‫הזרוע‬ ‫מאיש‬ ‫השיקולים‬ ‫מכלול‬ ‫בין‬ ‫הראוי‬ ‫האיזון‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫לכך‬ ‫להיות‬ ‫ועשויה‬ ,"‫"הצבאית‬ ‫מהזרוע‬ ‫דעתה‬ ‫לחוות‬ 13-17 ‫פסקאות‬ ,‫הפנים‬ ‫שר‬ '‫נ‬ ‫דקה‬ 7444/03 ‫בג"ץ‬ ,‫למשל‬ ,‫)ראו‬ ‫הפרק‬ ‫שעל‬ ‫להוות‬ ‫עשויה‬ ‫מידע‬ ‫העברת‬ ‫אף‬ .(‫דקה‬ ‫עניין‬ :‫להלן‬ ;(22.2.2010) ‫פרוקצ'יה‬ ‫השופטת‬ ‫של‬ ‫זוכה‬ ‫אינו‬ ‫ועיתונאי‬ ,‫טרור‬ ‫ארגון‬ ‫לרבות‬ ,‫ארגון‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫בשרשרת‬ ‫חשובה‬ ‫חוליה‬ .‫מקצועו‬ ‫בשל‬ ‫אך‬ ,‫השלכותיהם‬ ‫מכלול‬ ‫על‬ ,‫אלה‬ ‫למעשים‬ ‫מאחריות‬ ‫בפטור‬ ‫לא‬ ‫עקרוניות‬ ‫משפטיות‬ ‫בנוצות‬ ‫מתהדרת‬ ‫הבקשה‬ ‫כי‬ ‫שהתברר‬ ‫לאחר‬ ,‫כך‬ ‫או‬ ‫כך‬ .9 ‫משרד‬ ‫שערך‬ ‫האיזון‬ ‫על‬ ‫הקונקרטיות‬ ‫להשגות‬ ‫שלישי‬ ‫בגלגול‬ ‫להידרש‬ ‫מקום‬ ‫שאין‬ ‫הרי‬ ,‫לה‬ – ‫שהרי‬ ,‫העדכנית‬ ‫ההחלטה‬ ‫במסגרת‬ ‫הפנים‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫החלטה‬ ‫על‬ '‫שלישי‬ ‫ב'גלגול‬ ‫לערער‬ ‫רשות‬ ‫"בקשת‬ ‫של‬ ‫החלטה‬ ‫על‬ ‫בערעור‬ ‫שדן‬ ‫מינהליים‬ ‫לעניינים‬ ‫המשפט‬ ‫לב‬ ‫בשים‬ ,‫מצמצמת‬ ‫מידה‬ ‫אמת‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫תיבחן‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫ככלל‬ ‫ותתקבל‬ ,‫הדין‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫ולמומחיותו‬ ‫למקצועיותו‬ ‫החורגת‬ ‫עקרונית‬ ‫משפטית‬ ‫סוגיה‬ ‫מתעוררת‬ ‫שבו‬ ‫מקום‬ ‫רשות‬ '‫נ‬ ‫פלוני‬ 8622/18 ‫)בר"ם‬ "‫הצדדים‬ ‫של‬ ‫מעניינם‬ ‫בר"ם‬ ;(19.6.2019) 7 ‫פסקה‬ ,‫וההגירה‬ ‫האוכלוסין‬ .((2.11.2016) 18 ‫פסקה‬ ,‫הפנים‬ ‫שר‬ '‫נ‬ ‫אחסין‬ 4535/16 ,‫המבקשים‬ ‫גורל‬ ‫על‬ ‫משפחות‬ ‫לאיחוד‬ ‫הבקשה‬ ‫דחיית‬ ‫של‬ ‫בהשלכות‬ ‫ראש‬ ‫להקל‬ ‫שאין‬ ‫הגם‬ ‫הפגמים‬ ‫יהיו‬ ‫אשר‬ ‫יהיו‬ .‫שלישי‬ ‫בגלגול‬ ‫ערעור‬ ‫רשות‬ ‫מתן‬ ‫המצדיק‬ ‫דין‬ ‫בעיוות‬ ‫מדובר‬ ‫לא‬ ‫לאחר‬ ‫התקבלה‬ ‫למבחן‬ ‫כעת‬ ‫העומדת‬ ‫העדכנית‬ ‫ההחלטה‬ ,‫המקורית‬ ‫בהחלטה‬ ‫שדבקו‬ ‫הביטחוני‬ ‫לשיקול‬ ‫שניתנה‬ ‫והעליונות‬ – ‫המבקשים‬ ‫טיעוני‬ ‫את‬ ‫בחן‬ ‫הפנים‬ ‫שמשרד‬ 8
 9. 9. ,‫דקה‬ ‫עניין‬ ‫)ראו‬ ‫מהמבקש‬ ‫הנשקף‬ ‫הישיר‬ ‫הסיכון‬ ‫לגבי‬ ‫מקצועיות‬ ‫הערכות‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫בוודאי‬ ‫דין‬ ‫עיוות‬ ‫לכלל‬ ,‫אחרת‬ ‫לתוצאה‬ ‫להגיע‬ ‫היה‬ ‫שניתן‬ ‫אניח‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫לפיכך‬ .(41 ‫פסקה‬ .‫הגענו‬ ‫לא‬ ‫בהיבט‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫להניח‬ ‫נכון‬ ‫אני‬ – ‫בירדן‬ ‫המבקש‬ ‫של‬ ‫מעמדו‬ ‫לסוגיית‬ ‫אשר‬ .10 ‫המוסמכת‬ ‫שהרשות‬ ‫משום‬ ‫ולו‬ ,‫משפחות‬ ‫לאיחוד‬ ‫בבקשה‬ ‫ההכרעה‬ ‫על‬ ‫להקרין‬ ‫העשוי‬ ‫הקיומי‬ ‫לגורלה‬ ‫הזוג‬ ‫בני‬ ‫בין‬ ‫ההפרדה‬ ‫של‬ ‫הכוללת‬ ‫"משמעותה‬ ‫על‬ ‫הדעת‬ ‫את‬ ‫לתת‬ ‫נדרשת‬ ‫על‬ ‫משליך‬ ‫אחרת‬ ‫במדינה‬ ‫מעמד‬ ‫העדר‬ .(40 ‫פסקה‬ ,‫דקה‬ ‫)עניין‬ "‫והילדים‬ ‫המשפחה‬ ‫של‬ ‫מבקשות‬ ‫של‬ ‫הצטרפותן‬ ‫באמצעות‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫לשמר‬ ‫המבקשים‬ ‫של‬ ‫המשפחתי‬ ‫התא‬ ‫יכולת‬ ‫שיקולי‬ ‫בין‬ ‫הראוי‬ ‫האיזון‬ ‫על‬ ‫פוטנציאלית‬ ‫השפעה‬ ‫ולכך‬ ,‫מושבו‬ ‫במדינת‬ ‫למבקש‬ 2-3 ‫אחר‬ ‫הולך‬ ‫"הקטין‬ ‫לפיה‬ ‫לתפיסה‬ ,‫שונה‬ ‫בהקשר‬ ,‫)והשוו‬ ‫משפחה‬ ‫לחיי‬ ‫והזכות‬ ‫הביטחון‬ ‫מעמד‬ ‫להסדרת‬ ‫בהכרח‬ ‫להביא‬ ‫כדי‬ ‫קטין‬ ‫של‬ ‫הישראלית‬ ‫באזרחותו‬ ‫שאין‬ ‫כך‬ ,"‫הוריו‬ ,‫גבול‬ ‫ומעברי‬ ‫ההגירה‬ ,‫האוכלוסין‬ ‫רשות‬ '‫נ‬ ‫פלונית‬ 7938/17 ‫בר"ם‬ ;‫בישראל‬ ‫הזר‬ ‫ההורה‬ ‫הבקשה‬ ‫בחינת‬ ‫לצורך‬ ‫רלוונטיות‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫בנתון‬ ‫שמדובר‬ ‫שעה‬ .((13.9.2018) 14 ‫פסקה‬ ‫ייעודי‬ ‫נוהל‬ ‫של‬ ‫בקיומו‬ ‫ואין‬ – ‫זה‬ ‫היבט‬ ‫על‬ ‫הדעת‬ ‫את‬ ‫לתת‬ ‫המשיב‬ ‫על‬ ,‫משפחות‬ ‫לאיחוד‬ ‫לחינם‬ ‫לא‬ .‫מכך‬ ‫אותו‬ ‫לפטור‬ ‫כדי‬ ‫כאלה‬ ‫היותם‬ ‫בשל‬ ‫אזרחות‬ ‫לחסרי‬ ‫מעמד‬ ‫במתן‬ ‫העוסק‬ ‫"שטענותייך‬ ‫לאחר‬ ‫התקבלה‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫העדכנית‬ ‫ההחלטה‬ ‫של‬ ‫בגופה‬ ‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫הדגיש‬ ‫ירדני‬ ‫בדרכון‬ ‫מחזיק‬ ‫הנך‬ ‫כי‬ ‫והוברר‬ ,‫נוספת‬ ‫פעם‬ ‫נבחנו‬ ‫במעמד‬ ‫מחוסר‬ ‫להיותך‬ ‫באשר‬ .(‫במקור‬ ‫)כך‬ "‫בתוקף‬ ‫הינו‬ ‫אשר‬ ‫להרים‬ ‫בידם‬ ‫עלה‬ ‫שלא‬ ‫משום‬ – ‫למבקשים‬ ‫לסייע‬ ‫כדי‬ ‫בדברים‬ ‫אין‬ ,‫כן‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אף‬ ‫להודות‬ ‫יש‬ ,‫אמנם‬ .‫אחרות‬ ‫במדינות‬ ‫או‬ ,‫בירדן‬ ‫מעמד‬ ‫נטול‬ ‫המבקש‬ ‫כי‬ ‫ולהוכיח‬ ‫הנטל‬ ‫את‬ ‫הדין‬ ‫לבית‬ ‫שהגיש‬ ‫בהודעה‬ ,‫כאמור‬ .‫שאלות‬ ‫מעוררים‬ ‫בעניין‬ ‫המדינה‬ ‫בגרסת‬ ‫השינויים‬ ‫כי‬ ‫של‬ "‫פנימית‬ ‫"תרשומת‬ ‫ברשותו‬ ‫מצויה‬ ‫כי‬ ‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫מסר‬ 31.1.2019 ‫ביום‬ ‫לעררים‬ ‫כי‬ ‫והעלתה‬ ,"‫בירדן‬ ‫הרשמיים‬ ‫הגורמים‬ ‫מול‬ ‫"אל‬ ‫החוץ‬ ‫משרד‬ ‫באמצעות‬ ‫שנערכה‬ ‫בדיקה‬ ‫ובמהלך‬ ,‫הדרך‬ ‫בהמשך‬ ‫התפוגגה‬ ‫זו‬ ‫נחרצת‬ ‫קביעה‬ ,‫אולם‬ ."‫ירדני‬ ‫אזרח‬ ‫"נחשב‬ ‫המבקש‬ ‫שונה‬ ‫עמדה‬ ‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫ב"כ‬ ‫הציגה‬ ‫מינהליים‬ ‫לעניינים‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫בפני‬ ‫הדיון‬ ‫על‬ ‫המאפשר‬ ‫נסיעה‬ ‫מסמך‬ ‫לו‬ ‫יש‬ ‫אך‬ .‫לו‬ ‫אין‬ ‫ירדנית‬ ‫אזרחות‬ ‫שהבנתי‬ ‫מה‬ ‫"לפי‬ :‫לחלוטין‬ ,‫דומה‬ ‫ברוח‬ ."‫בקרוב‬ ‫סופית‬ ‫תשובה‬ ‫שתהיה‬ ‫מקווה‬ ‫אני‬ [...] ‫נבחן‬ ‫הדבר‬ ‫אך‬ ‫הרחקה‬ ‫פניו‬ ‫הדין‬ ‫לבית‬ ‫בשעתו‬ ‫שהוגשה‬ ‫ההודעה‬ ‫של‬ ‫עיקרה‬ ‫דנן‬ ‫בהליך‬ ‫המדינה‬ ‫בתשובת‬ ‫הוצנע‬ ‫בדרכון‬ ‫שאין‬ ‫העלתה‬ ‫החוץ‬ ‫במשרד‬ ‫גורמים‬ ‫של‬ "‫רשמית‬ ‫"לא‬ ‫בדיקה‬ ‫כי‬ ‫נאמר‬ ,‫לעררים‬ ‫"טענות‬ ‫כי‬ ‫וסוכם‬ – (‫לתשובה‬ 56 ‫)פסקה‬ ‫הירדנית‬ ‫לאזרחותו‬ ‫עדות‬ ‫המבקש‬ ‫שמחזיק‬ ‫ההדגשה‬ ;‫לתשובה‬ 113 ‫)פסקה‬ "‫הוכחו‬ ‫לא‬ ,'‫בעולם‬ ‫מעמד‬ ‫'חסר‬ ‫הוא‬ ‫לפיהן‬ ‫המבקש‬ .(‫במקור‬ 9
 10. 10. ‫וכי‬ ,‫בירדן‬ ‫כלשהו‬ ‫מעמד‬ ‫יש‬ ‫שלמבקש‬ ‫בטענתה‬ ‫עקבית‬ ‫נותרה‬ ‫המדינה‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫על‬ ‫המטילה‬ ,‫התקינות‬ ‫חזקת‬ ‫במקומה‬ ‫ניצבת‬ ‫זה‬ ‫רכיב‬ ‫שלגבי‬ ‫כך‬ – ‫לשם‬ ‫להרחיקו‬ ‫ניתן‬ ‫עצמו‬ ‫שהמבקש‬ ‫מציינת‬ ‫המדינה‬ ,‫כן‬ ‫על‬ ‫יתר‬ .‫המעמד‬ ‫העדר‬ ‫הוכחת‬ ‫נטל‬ ‫את‬ ‫המבקשים‬ ‫כי‬ ‫המוכיח‬ ‫תיעוד‬ ‫ברשותה‬ ‫וכי‬ ,‫ירדן‬ ‫אזרח‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ,‫שהגיש‬ ‫קודמות‬ ‫בבקשות‬ ,‫הצהיר‬ ‫על‬ ,‫לכאורה‬ ,‫המעיד‬ – ‫לאומי‬ ‫מספר‬ ‫בעל‬ ‫ירדני‬ ‫בדרכון‬ ‫החזיק‬ ‫הוא‬ 2011 ‫שנת‬ ‫עד‬ ‫לפחות‬ ,‫דוד‬ ‫ד"ר‬ ‫של‬ ‫הכללית‬ ‫הדעת‬ ‫בחוות‬ ‫די‬ ‫אין‬ ,‫אלה‬ ‫בנסיבות‬ .‫ירדנית‬ ‫לאזרחות‬ ‫זכאות‬ ,‫ירושלמית‬ ‫המזרח‬ ‫לאוכלוסייה‬ ‫שהונפקו‬ ‫הדרכונים‬ ‫של‬ ‫השונות‬ ‫הקטגוריות‬ ‫את‬ ‫הסוקרת‬ ‫וממילא‬ ,‫הובאו‬ ‫לא‬ ‫כאלה‬ ‫ראיות‬ ,‫ברם‬ .‫ולמעמדו‬ ‫למבקש‬ ‫קונקרטית‬ ‫התייחסות‬ ‫ונדרשת‬ ‫בגדר‬ .‫העדכנית‬ ‫ההחלטה‬ ‫על‬ ‫ערעור‬ ‫רשות‬ ‫מתן‬ ‫להצדיק‬ ‫כדי‬ ‫המעמד‬ ‫חוסר‬ ‫בטענת‬ ‫אין‬ ‫כפי‬ – ‫ירדני‬ ‫אזרח‬ ‫אינו‬ ‫שהוא‬ ,‫המבקש‬ ‫לזכות‬ ,‫אניח‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ‫אציין‬ ,‫הצורך‬ ‫מן‬ ‫למעלה‬ ‫מחזיק‬ ‫שהוא‬ ‫האפשרות‬ ‫את‬ ‫לשלול‬ ‫כדי‬ ‫בכך‬ ‫אין‬ – ‫מגרסאותיה‬ ‫באחת‬ ‫המדינה‬ ‫שהודתה‬ .‫המשפחתי‬ ‫התא‬ ‫את‬ ‫לשמר‬ ‫המאפשר‬ ‫אחר‬ ‫במעמד‬ ‫ב"כ‬ ,‫כזכור‬ .‫ההרחקה‬ ‫צו‬ ‫כלפי‬ ‫המבקשים‬ ‫לטענות‬ ‫ביחס‬ ‫גם‬ ‫יפים‬ ‫אלה‬ ‫דברים‬ .11 ‫לא‬ ‫"אני‬ ‫כי‬ ‫מינהליים‬ ‫לעניינים‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫בפני‬ ‫הדיון‬ ‫במהלך‬ ‫הודתה‬ ‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫גורמי‬ ‫שמסרו‬ ‫המאוחרת‬ ‫ההודעה‬ ‫מן‬ ‫אך‬ – "‫אותו‬ ‫להרחיק‬ ‫שניתן‬ ‫אחוז‬ ‫במאה‬ ‫להגיד‬ ‫יכולה‬ ‫אלה‬ ‫ספקות‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫היום‬ ‫למחרת‬ ‫לירדן‬ ‫להרחיקו‬ ‫הכוונה‬ ‫בדבר‬ ‫למבקש‬ ‫המשרד‬ ‫התקינות‬ ‫חזקת‬ ‫סתירת‬ ‫נטל‬ ,‫בעניין‬ ‫עמדתה‬ ‫את‬ ‫גיבשה‬ ‫המוסמכת‬ ‫שהרשות‬ ‫שעה‬ .‫התפוגגו‬ ‫המדינה‬ ‫עמדת‬ ‫על‬ ‫ההשגות‬ ,‫מקרה‬ ‫בכל‬ .‫אותו‬ ‫הרימו‬ ‫שלא‬ ,‫המבקשים‬ ‫של‬ ‫לפתחם‬ ‫מונח‬ .‫שלישי‬ ‫בגלגול‬ ‫ערעור‬ ‫רשות‬ ‫מתן‬ ‫להצדיק‬ ‫כדי‬ ‫בהן‬ ‫ואין‬ ,‫מובהק‬ ‫נקודתי‬ ‫אופי‬ ‫נושאות‬ ‫הרי‬ ,‫המבקש‬ ‫להרחקת‬ ‫היתכנות‬ ‫שאין‬ ‫הוכיחו‬ ‫לא‬ ‫המבקשים‬ ‫כי‬ ‫המסקנה‬ ‫נוכח‬ .12 ‫טענות‬ .‫המשמורת‬ ‫צו‬ ,‫קרי‬ – ‫האחרון‬ ‫לרכיב‬ ‫ביחס‬ ‫גם‬ ‫להידחות‬ ‫הערעור‬ ‫רשות‬ ‫בקשת‬ ‫שדין‬ ‫להרחיקו‬ ‫ניתן‬ ‫ולא‬ ‫נתינות‬ ‫"חסר‬ ‫שהמבקש‬ ‫ההנחה‬ ‫על‬ ‫מבוססות‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫המבקשים‬ ‫ההליך‬ ‫של‬ ‫הקודמים‬ ‫בגלגוליו‬ ‫אם‬ ,‫ועוד‬ ‫זאת‬ .‫הוכחה‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫שהנחה‬ ‫אלא‬ ,"‫מקום‬ ‫לשום‬ ‫אלה‬ ‫שורות‬ ,‫המבקש‬ ‫הרחקת‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫כדי‬ ‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫שנקט‬ ‫בצעדים‬ ‫לפקפק‬ ‫היה‬ ‫ניתן‬ ‫קצרה‬ ‫בהתראה‬ ‫לירדן‬ ‫המבקש‬ ‫את‬ ‫להרחיק‬ ‫כוונתו‬ ‫על‬ ‫הודיע‬ ‫כבר‬ ‫שהמשרד‬ ‫לאחר‬ ‫נכתבות‬ ‫נשמטת‬ ,‫לפיכך‬ .‫דנן‬ ‫בהליך‬ ‫זמני‬ ‫לסעד‬ ‫הבקשה‬ ‫הגשת‬ ‫בעקבות‬ ‫רק‬ ‫שנבלמה‬ ‫כוונה‬ – – ‫זה‬ ‫בהקשר‬ ‫לעורר‬ ‫מתיימרת‬ ‫הערעור‬ ‫רשות‬ ‫שבקשת‬ ‫העקרוניות‬ ‫לשאלות‬ ‫מתחת‬ ‫הקרקע‬ ‫שהחזקתו‬ ‫ומכאן‬ ,‫מישראל‬ ‫המבקש‬ ‫את‬ ‫להרחיק‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ‫ההנחה‬ ‫על‬ ‫התבססו‬ ‫אלה‬ ‫שכן‬ ‫תקופת‬ ‫בהתארכות‬ ‫לראות‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫אוסיף‬ .‫מוסווה‬ "‫מינהלי‬ ‫"מעצר‬ ‫אלא‬ ‫אינה‬ ‫במשמורת‬ ‫מן‬ ‫נובע‬ ‫והדבר‬ ‫הואיל‬ ,‫אפקטיבי‬ ‫הרחקה‬ ‫הליך‬ ‫להעדר‬ ‫אינדיקציה‬ ‫במשמורת‬ ‫ההחזקה‬ 10
 11. 11. ‫מטעמו‬ ‫הזמני‬ ‫הסעד‬ ‫ומבקשת‬ ,‫מישראל‬ ‫המבקש‬ ‫הרחקת‬ ‫את‬ ‫שמנעו‬ ‫השיפוטיים‬ ‫הצווים‬ .‫ההרחקה‬ ‫וצו‬ ‫העדכנית‬ ‫ההחלטה‬ ‫על‬ ‫ההשגה‬ ‫הליכי‬ ‫את‬ ‫למצות‬ ‫רצונו‬ ‫רקע‬ ‫על‬ – ‫דנן‬ ‫בהליך‬ .‫לעיל‬ ‫שפורטו‬ ‫הטעמים‬ ‫מן‬ ,‫רכיביה‬ ‫כל‬ ‫על‬ ,‫אפוא‬ ,‫נדחית‬ ‫הערעור‬ ‫רשות‬ ‫בקשת‬ .13 .‫להוצאות‬ ‫צו‬ ‫אין‬ .(17.7.2019) ‫התשע"ט‬ ‫בתמוז‬ ‫י"ד‬ ,‫היום‬ ‫ניתנה‬ ‫ט‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ש‬ _________________________ ‫מא‬ 19027530_Z04.docx http://supreme.court.gov.il ,‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ ; 077-2703333 '‫טל‬ ,‫מידע‬ ‫מרכז‬ 11

×