Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
EL RELLEUEL RELLEU
Geografia d’Espanya
Empar Gallego professora d’Història i Geografia
http://iacare.blogspot.com.es/
Empa...
Unitat El relleu d’Espanya
PREGUNTES AMB
RESPOSTA
Els principals trets del relleu?
Els principals trets del relleu?
Quin é...
EL RELLEU DEL TERRITORI ESPANYOLEL RELLEU DEL TERRITORI ESPANYOL
és el resultat de
es diferencia
EVOLUCIÓ GEOLÒGICAEVOLUCI...
1. ELS TRETS
DEL RELLEU
PENINSULAR
1. ELS TRETS
DEL RELLEU
PENINSULAR
Forma massissaForma massissa
costes
rectilínies
Elev...
Vegem tot açòVegem tot açò
Unitat El relleu d’Espanya
costes rectilíniescostes rectilínies
excepció
Unitat El relleu d’Espanya
elevada altitud mitjanaelevada altitud mitjana
Unitat El relleu d’Espanya
disposició perifèrica de les serraladesdisposició perifèrica de les serralades
Unitat El relleu d’Espanya
El relleu
peninsular
ha estat
comparat
amb una
fortalessa
El relleu
peninsular
ha estat
comparat
amb una
fortalessa
la com...
Unitat El relleu d’Espanya
Els rius peninsulars
ofereixen una
desigual orientació i
longitud. Observem
el mapa del relleu ...
la disposició del relleu i les conseqüencies en el climala disposició del relleu i les conseqüencies en el clima
Unitat El...
2. Origen i formació
del relleu peninsular i de les illes
2. Origen i formació
del relleu peninsular i de les illes
Unitat...
dos moviments orogènicsdos moviments orogènics
orogènia hercinianaorogènia herciniana
final de l’Era Primària
són els mass...
eres
ArcàicaArcàica
existència del
massís
precàmbric
existència del
massís
precàmbric
PrimàriaPrimària
orogènesi hercinian...
EL RELLEU PENINSULAR. EVOLUCIÓ GEOLÒGICAEL RELLEU PENINSULAR. EVOLUCIÓ GEOLÒGICA
eres
TerciàriaTerciària
orogènesis alpina...
Vegem tot açòVegem tot açò
Unitat El relleu d’Espanya
Unitat El relleu d’Espanya
L’ORIGEN VOLCÀNIC DE LES CANÀRIESL’ORIGEN VOLCÀNIC DE LES CANÀRIES
Unitat El relleu d’Espanya
Unitat El relleu d’Espanya
Completar el quadreCompletar el quadre
Milions
d’anys
Era Esdeveniment
geològic/
sedimentació
U...
de modelat i
sedimentació
de modelat i
sedimentació
conques
sedimentàries
conques
sedimentàries
depressionsdepressions
ser...
Vegem tot açòVegem tot açò
Unitat El relleu d’Espanya
Unitat El relleu d’Espanya
LES DEPRESSIONS I LES CONQUES SEDIMENTÀRIESLES DEPRESSIONS I LES CONQUES SEDIMENTÀRIES
Unitat El relleu d’Espanya
Conques
...
LES UNITATS MORFOESTRUCTURALSLES UNITATS MORFOESTRUCTURALS
Origen Localització Forma Materials
Sòcol
Massissos
antics
Serr...
Unitat El relleu d’Espanya
4. LA DIVERSITAT DEL ROCAM4. LA DIVERSITAT DEL ROCAM
Terrenys volcànics
La distribució litològi...
Són materials molt antics,
que afloraren a l’Era
Primària.
Composició: granit,
pissarra, quarsita, gneis
(marbre)
Són mate...
Unitat El relleu d’Espanya
ELS MATERIALS CALCARISELS MATERIALS CALCARIS
La seua localització forma
una mena de Z invertida...
Unitat El relleu d’Espanya
Unitat El relleu d’Espanya
ELS MATERIALS ARGILOSOSELS MATERIALS ARGILOSOS
Formats per materials
sedimentaris dipositats a
...
Unitat El relleu d’Espanya
FORMES DE RELLEU DE LA MESETAFORMES DE RELLEU DE LA MESETA
5. LES PRINCIPALS UNITATS DEL RELLEU5. LES PRINCIPALS UNITATS DEL RELLEU
Les unitats interiors
1.La Meseta. Importància
morfològica.
2. Les Serralades interiors
Sistema Central.
Muntanyes de Tole...
Unitat El relleu d’Espanya
UNITAT I
SUBUNITATS O
PARTS
ALTITUD LOCALITZACIÓ ORIENTACIÓ ELEMENTS
GEOGRÀFICS
IMPORTANTS
Meseta Central
Serralades
inter...
Unitat El relleu d’Espanya
Esquema unitats del relleu. CompletarEsquema unitats del relleu. Completar
Unitat El relleu d’Espanya
Localitzar les unitats de relleu muntanyencLocalitzar les unitats de relleu muntanyenc
Identificació dels elements geogràfics en un perfil topogràficIdentificació dels elements geogràfics en un perfil topogràf...
Unitat El relleu d’Espanya
Al mapa hi apareixen assenyalades vuit localitzacions. Indiqueu, per a cadascuna
d’aquestes:
a)...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Unitat 2 els climes d'espanya i catalunya
Next
Upcoming SlideShare
Unitat 2 els climes d'espanya i catalunya
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

El relleu. Geografia d' Espanya

Download to read offline

Els principals trets del relleu de la Península Ibèrica, l'origen i formació. Inclou activitats

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

El relleu. Geografia d' Espanya

 1. 1. EL RELLEUEL RELLEU Geografia d’Espanya Empar Gallego professora d’Història i Geografia http://iacare.blogspot.com.es/ Empar Gallego professora d’Història i Geografia http://iacare.blogspot.com.es/
 2. 2. Unitat El relleu d’Espanya PREGUNTES AMB RESPOSTA Els principals trets del relleu? Els principals trets del relleu? Quin és origen d’eixos trets? Quin és origen d’eixos trets? Què són les unitats morfoestructurals? Què són les unitats morfoestructurals? Quin tipus de rocam hi predomina? Quin tipus de rocam hi predomina?
 3. 3. EL RELLEU DEL TERRITORI ESPANYOLEL RELLEU DEL TERRITORI ESPANYOL és el resultat de es diferencia EVOLUCIÓ GEOLÒGICAEVOLUCIÓ GEOLÒGICA EL ROCAMEL ROCAM RELLEU INSULARRELLEU INSULAR RELLEU PENINSULARRELLEU PENINSULAR Unitat El relleu d’Espanya
 4. 4. 1. ELS TRETS DEL RELLEU PENINSULAR 1. ELS TRETS DEL RELLEU PENINSULAR Forma massissaForma massissa costes rectilínies Elevada altitud mitjanaElevada altitud mitjana Disposició perifèrica de les serralades Disposició perifèrica de les serralades bloc elevat de gran extensió i la seua altitud mitjana abundància de muntanyes cinturó muntanyenc que voreja la Meseta i les serralades exteriors amb conseqüències en CompartimentacióCompartimentació El clima Les comunicacions La xarxa fluvial Meseta per per Depressions i serralades exteriors Contraforts que l’envolten per Unitat El relleu d’Espanya gran extensió de la península
 5. 5. Vegem tot açòVegem tot açò Unitat El relleu d’Espanya
 6. 6. costes rectilíniescostes rectilínies excepció Unitat El relleu d’Espanya
 7. 7. elevada altitud mitjanaelevada altitud mitjana Unitat El relleu d’Espanya
 8. 8. disposició perifèrica de les serraladesdisposició perifèrica de les serralades Unitat El relleu d’Espanya
 9. 9. El relleu peninsular ha estat comparat amb una fortalessa El relleu peninsular ha estat comparat amb una fortalessa la compartimentació del relleula compartimentació del relleu Unitat El relleu d’Espanya
 10. 10. Unitat El relleu d’Espanya Els rius peninsulars ofereixen una desigual orientació i longitud. Observem el mapa del relleu i la xarxa fluvial Els rius peninsulars ofereixen una desigual orientació i longitud. Observem el mapa del relleu i la xarxa fluvial La basculació de la Meseta cap a l’oest i la disposició del relleu ha configurat una xarxa fluvial disimètrica dels distints vessants La basculació de la Meseta cap a l’oest i la disposició del relleu ha configurat una xarxa fluvial disimètrica dels distints vessants la disposició del relleu i la xarxa fluvialla disposició del relleu i la xarxa fluvial
 11. 11. la disposició del relleu i les conseqüencies en el climala disposició del relleu i les conseqüencies en el clima Unitat El relleu d’Espanya La proximitat a les costes de les muntanyes dificulta la influència en l’interior de l’aire marí La proximitat a les costes de les muntanyes dificulta la influència en l’interior de l’aire marí
 12. 12. 2. Origen i formació del relleu peninsular i de les illes 2. Origen i formació del relleu peninsular i de les illes Unitat El relleu d’Espanya
 13. 13. dos moviments orogènicsdos moviments orogènics orogènia hercinianaorogènia herciniana final de l’Era Primària són els massissos antics, muntanyes d’altitud mitjana amb formes arrodonides i valls amples quan? plegament alpí quan? Era Terciària són les serralades més recents amb majors altituds, crestes i formes abruptes plegament hercinià orogènia alpinaorogènia alpina dos períodes d’assentament, erosió i sedimentació dos períodes d’assentament, erosió i sedimentació Era Secundària Era Quaternària quan? l’erosió produí l’aparició de materials granítics i pissarres l’erosió de l’aigua, vent, transporta els materials des de les zones més elevades a les conques, depressions i les costes una llarga evolució de processos geològics han modelat el relleu i el paisatgeuna llarga evolució de processos geològics han modelat el relleu i el paisatge donaren lloc
 14. 14. eres ArcàicaArcàica existència del massís precàmbric existència del massís precàmbric PrimàriaPrimària orogènesi hercinianaorogènesi herciniana el Massís Ibèric o Hespèric, nucli de la Meseta. SecundàriaSecundària erosió i sedimentacióerosió i sedimentació sediments de gran espessor en les fosses bètiques i pirinenques forta erosió a finals d’ aquesta era EL RELLEU PENINSULAR. EVOLUCIÓ GEOLÒGICAEL RELLEU PENINSULAR. EVOLUCIÓ GEOLÒGICA tingué lloc caracteritzada per composat per quarsites granit gneis pissarres afectat per aflorament de materials antics els materials calcaris que afloraran a l’EraTerciària seran formà
 15. 15. EL RELLEU PENINSULAR. EVOLUCIÓ GEOLÒGICAEL RELLEU PENINSULAR. EVOLUCIÓ GEOLÒGICA eres TerciàriaTerciària orogènesis alpinaorogènesis alpina xoc de la placa africana i euroasiàticaxoc de la placa africana i euroasiàtica serralades alpines: - Pirineus - Serralades Bètiques QuaternàriaQuaternària glacialismeglacialisme tingué lloc fractura del sòcol de la Meseta originà les depressions prealpines: - Ebre - Guadalquivir inclinació cap a l’Atlàntic aparició dels vorells muntanyencs de la Meseta: - Serralada Cantàbrica - Serralada Ibèrica - Serra Morena elevació de blocs, són les serres interiors de la Meseta: -Sistema Central - Monts de Toledo es produeix erupcions volcàniqueserupcions volcàniques formació de terrases fluvials formació de terrases fluvials colmatació de les conques fluvials colmatació de les conques fluvials blocs enfonsats, són les conques sedimentàries: Duero, Tajo, Guadadiana provocà la configuració del relleu actual conseqüències en la xarxa fluvial
 16. 16. Vegem tot açòVegem tot açò Unitat El relleu d’Espanya
 17. 17. Unitat El relleu d’Espanya
 18. 18. L’ORIGEN VOLCÀNIC DE LES CANÀRIESL’ORIGEN VOLCÀNIC DE LES CANÀRIES Unitat El relleu d’Espanya
 19. 19. Unitat El relleu d’Espanya Completar el quadreCompletar el quadre Milions d’anys Era Esdeveniment geològic/ sedimentació Unitats de relleu generades Accions erosives -570 a -230 Primària o Paleozoica -230 a -68 Secundària o Mesozoica -68 a -1,8 Terciària o Cenozoica -1,8 fins l’actualtat Quaternària (Pleistocé i Holocé) ORIGEN I FORMACIÓ DEL RELLEUORIGEN I FORMACIÓ DEL RELLEU
 20. 20. de modelat i sedimentació de modelat i sedimentació conques sedimentàries conques sedimentàries depressionsdepressions serralades alpines serralades alpines massissos antics massissos antics sòcolsòcol constituïts pel sòcol antic constituïts pel sòcol antic base de la Mesetabase de la Meseta grans elevacions per l’orogenia alpina grans elevacions per l’orogenia alpina amb sediments de l’Era Terciària i Quaternària amb sediments de l’Era Terciària i Quaternària glaciarisme, acció fluvial, erosió glaciarisme, acció fluvial, erosió peneplanures terrasses fluvials costes peneplanures terrasses fluvials costes es diferencien diverses formes es diferencien diverses formes Unitat El relleu d’Espanya 3. UNITATS MORFOESTRUCTURALS 3. UNITATS MORFOESTRUCTURALS
 21. 21. Vegem tot açòVegem tot açò Unitat El relleu d’Espanya
 22. 22. Unitat El relleu d’Espanya
 23. 23. LES DEPRESSIONS I LES CONQUES SEDIMENTÀRIESLES DEPRESSIONS I LES CONQUES SEDIMENTÀRIES Unitat El relleu d’Espanya Conques sedimentàries. Esfonsaments de l’antic sòcol, amb sediments dels rius Duero, Tajo i Guadiana Conques sedimentàries. Esfonsaments de l’antic sòcol, amb sediments dels rius Duero, Tajo i Guadiana Depressions prealpines de l’Ebre i del Gualdalviquir Depressions prealpines de l’Ebre i del Gualdalviquir
 24. 24. LES UNITATS MORFOESTRUCTURALSLES UNITATS MORFOESTRUCTURALS Origen Localització Forma Materials Sòcol Massissos antics Serralades alpines Conques sedimentàries i depressions Completar el quadreCompletar el quadre Unitat El relleu d’Espanya
 25. 25. Unitat El relleu d’Espanya 4. LA DIVERSITAT DEL ROCAM4. LA DIVERSITAT DEL ROCAM Terrenys volcànics La distribució litològica de la Península presenta tres zones que tenen relació amb l’evolució geològica El cas de Canàries, amb terrenys volcànics degut al seu origen La distribució litològica de la Península presenta tres zones que tenen relació amb l’evolució geològica El cas de Canàries, amb terrenys volcànics degut al seu origen
 26. 26. Són materials molt antics, que afloraren a l’Era Primària. Composició: granit, pissarra, quarsita, gneis (marbre) Són materials molt antics, que afloraren a l’Era Primària. Composició: granit, pissarra, quarsita, gneis (marbre) Són sòls molt àcids, aprofitament humà per a pastures i arbòria Són sòls molt àcids, aprofitament humà per a pastures i arbòria Predominen en l’occident peninsular i en les crestes de les serralades Predominen en l’occident peninsular i en les crestes de les serralades Unitat El relleu d’Espanya ELS MATERIALS SILICISELS MATERIALS SILICIS
 27. 27. Unitat El relleu d’Espanya ELS MATERIALS CALCARISELS MATERIALS CALCARIS La seua localització forma una mena de Z invertida, des del Pirineu Oriental fins la part oriental de la Serralada Cantàbrica i els Sistemes Ibèric i Bètic La seua localització forma una mena de Z invertida, des del Pirineu Oriental fins la part oriental de la Serralada Cantàbrica i els Sistemes Ibèric i Bètic Són materials sedimentaris d’origen marí de l’Era Secundària i plegats amb l’orogenia alpina Són materials sedimentaris d’origen marí de l’Era Secundària i plegats amb l’orogenia alpina Formen modelats kàrstics per la disolució de la roca calcària per l’aigüa Formen modelats kàrstics per la disolució de la roca calcària per l’aigüa
 28. 28. Unitat El relleu d’Espanya
 29. 29. Unitat El relleu d’Espanya ELS MATERIALS ARGILOSOSELS MATERIALS ARGILOSOS Formats per materials sedimentaris dipositats a les conques dels rius i les planures litorals durant l’Era Terciària i dipòsits al.luvials del Quaternari Formats per materials sedimentaris dipositats a les conques dels rius i les planures litorals durant l’Era Terciària i dipòsits al.luvials del Quaternari Són sols més aptes per a l’agricultura Són sols més aptes per a l’agricultura L’erosió ha donat lloc a modelats dels tossals-testimoni L’erosió ha donat lloc a modelats dels tossals-testimoni
 30. 30. Unitat El relleu d’Espanya FORMES DE RELLEU DE LA MESETAFORMES DE RELLEU DE LA MESETA
 31. 31. 5. LES PRINCIPALS UNITATS DEL RELLEU5. LES PRINCIPALS UNITATS DEL RELLEU
 32. 32. Les unitats interiors 1.La Meseta. Importància morfològica. 2. Les Serralades interiors Sistema Central. Muntanyes de Toledo. 3. Els contraforts muntanyencs de la Meseta: Massís Galaico- lleonés. La Serralada Cantàbrica. El Sistema Ibèric. Sierra Morena. Les unitats exteriors peninsulars 1. Les Depressions: Ebre i Guadalquivir 2. Els sistemes muntanyencs exteriors: Els Pirineus. La Serralada Costanera- Catalana. El Sistema Bètic Les unitats interiors 1.La Meseta. Importància morfològica. 2. Les Serralades interiors Sistema Central. Muntanyes de Toledo. 3. Els contraforts muntanyencs de la Meseta: Massís Galaico- lleonés. La Serralada Cantàbrica. El Sistema Ibèric. Sierra Morena. Les unitats exteriors peninsulars 1. Les Depressions: Ebre i Guadalquivir 2. Els sistemes muntanyencs exteriors: Els Pirineus. La Serralada Costanera- Catalana. El Sistema Bètic Unitat El relleu d’Espanya DESCRIPCIÓ DE LES PRINCIPALS UNITATS DEL RELLEU I LA SEUA DISPOSICIÓ DESCRIPCIÓ DE LES PRINCIPALS UNITATS DEL RELLEU I LA SEUA DISPOSICIÓ
 33. 33. Unitat El relleu d’Espanya
 34. 34. UNITAT I SUBUNITATS O PARTS ALTITUD LOCALITZACIÓ ORIENTACIÓ ELEMENTS GEOGRÀFICS IMPORTANTS Meseta Central Serralades interiors Contraforts muntanyencs de la Meseta Depressions Serralades exteriors Relleu de les Illes Les costes Quadre-resum descriptiu de les unitats del relleu. CompletarQuadre-resum descriptiu de les unitats del relleu. Completar Unitat El relleu d’Espanya
 35. 35. Unitat El relleu d’Espanya Esquema unitats del relleu. CompletarEsquema unitats del relleu. Completar
 36. 36. Unitat El relleu d’Espanya Localitzar les unitats de relleu muntanyencLocalitzar les unitats de relleu muntanyenc
 37. 37. Identificació dels elements geogràfics en un perfil topogràficIdentificació dels elements geogràfics en un perfil topogràfic Unitat El relleu d’Espanya
 38. 38. Unitat El relleu d’Espanya Al mapa hi apareixen assenyalades vuit localitzacions. Indiqueu, per a cadascuna d’aquestes: a) La unitat morfoestructural a la qual pertany, b) El tipus de roquerar (silici, calcari o argilós) dominant, i c) Si dita morfoestructura és antiga, recent o molt recent (argumenteu aquesta darrera qualificació). A B C D E FG H
 • jordiferran1

  Jun. 5, 2019
 • EnriVazquezGonzalez

  Sep. 20, 2018
 • SergiCuevas

  Nov. 6, 2017
 • AlbaCano

  Oct. 12, 2015
 • elhombretopo

  Sep. 28, 2015
 • pauly4589

  Oct. 10, 2014
 • mrabadan

  Sep. 23, 2014
 • mrabadan

  Sep. 23, 2014
 • jroyo

  Mar. 4, 2014
 • scoll

  Oct. 18, 2013
 • jpinsach

  Jul. 15, 2013
 • CarmaBrunet

  Oct. 6, 2012
 • Carmenpali

  Aug. 14, 2012
 • mzapatass

  Sep. 13, 2009
 • asunasenjo

  Jun. 19, 2009

Els principals trets del relleu de la Península Ibèrica, l'origen i formació. Inclou activitats

Views

Total views

116,158

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

79,975

Actions

Downloads

795

Shares

0

Comments

0

Likes

15

×