Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La diversitat geogràfica d' Espanya

2,097 views

Published on

La diversitat física, humana i cultural d' Espanya

Published in: Education
 • Be the first to comment

La diversitat geogràfica d' Espanya

 1. 1. ELS FACTORS DE LA DIVERSITAT GEOGRÀFICA D’ESPANYA. ELS TRETS GEOGRÀFICS ESSENCIALS. http ://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1084 ( España es variada)
 2. 2. LA SITUACIÓ GEOGRÀFICA <ul><li>La situació geogràfica del territori peninsular i de les Illes </li></ul>http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2002/mapa/
 3. 3. <ul><li>La situació latitudinal de la Península en la zona atemperada de l’Hemisferi Nord i les estacions diferenciades </li></ul>
 4. 4. <ul><li>La situació relativa: </li></ul><ul><li>La situació de la Península entre dos mars i dos continents </li></ul><ul><li>La situació de les Illes Canàries en contacte amb la zona subtropical </li></ul>
 5. 5. La península està situada entre dos mars i dos continents i rep la influència de masses d’aire distintes Imatge satèl.lit
 6. 6. <ul><li>Mapa de relleu </li></ul>Ortoimatge La configuració peninsular: - Caràcter massís. - Elevada altitud mitjana. - Compartimentació del relleu. - Disposició perifèrica del relleu muntanyenc
 7. 7. La diversitat del rocam (litologia): Roques silícies ; Roques calcàries; Roques argiloses ; Roques volcàniques
 8. 8. LA DIVERSITAT DEL MEDI FÍSIC - La diversitat climàtica : Clima oceànic Clima mediterrani marítim Clima mediterrani d’interior Clima de muntanya Clima canari http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1084 http ://w3. cnice.mec.es / eos / MaterialesEducativos /mem2002/mapa/
 9. 9. i de les formacions vegetals: Espanya atlàntica; Espanya mediterrània; de muntanya; Canàries
 10. 10. La diversitat del paisatge : la diversitat del relleu, l’ antiguitat i l’erosió crea diversitat de paisatges
 11. 11. i la varietat de sòls : silicis, calcaris, argilosos i les seues caraterístiques
 12. 12. LA DIVERSITAT HISTÒRICO-CULTURAL. ELS CONTRASTOS AGRARIS I HUMANS El caràcter de territori-pont ha convertit Espanya en un encreuament de civilitzacions... Cultures ibèriques pre-romanes
 13. 13. <ul><li>L’aportació cultural dels pobles de la Mediterrània </li></ul>
 14. 14. <ul><li>L’aportació cultural d’Europa (pobles germànics); i d’Àfrica (àrabs) </li></ul>
 15. 15. <ul><li>La formació dels regnes hispànics. </li></ul>
 16. 16. L’organització autonòmica actual
 17. 17. Els contrastos dels paisatges agraris: L’ Espanya humida. L’ Espanya seca (el secà i el regadiu)
 18. 18. Els contrastos de poblament entre l’interior i la perifèria.

×