Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La diversitat de l'espai geogràfic espanyol

15,769 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La diversitat de l'espai geogràfic espanyol

 1. 1. L’Espai Geogràfic Espanyol Espanya: unitat i diversitat de l’espai geogràfic J. F. Cadenas IES Joan Fuster (Bellreguard) francadenas.blogspot.com
 2. 2. Diversitat física i humana Península Ibèrica CONDICIONANTES FÍSICOS DIVERSIDAD EN LA PENÍNSULA CONDICIONANTES HUMANOS
 3. 3. 1. CONDICIONANTS FÍSICS SITUACIÓ +CONFIGURACIÓ Implican Condicionants físics Contrastes en principals: CLIMA RELLEU -Posició Determinan la -Situació geogràfica variedad de -Configuració física VEGETACIÓN AIGUA SÒLS -Evolució geològica
 4. 4. 1. CONDICIONANTS FÍSICS Gran diversidad natural y humanaPaisatges Desigual Diferents Diversitat naturals distribució activitats Regional recursos humanes naturals
 5. 5. a) Localització
 6. 6. LocalitzacióPosició estratègica- Rutes marítimes.- Diferents masses d’aire-Punt de contacte Àfrica i Europa.- Influències culturals diverses Cruïlla ecològica i cultural
 7. 7. Contactes culturals
 8. 8. Circul·lació atmosfèrica general Situació de la Península Ibérica Zona temperada Cèl·lules que afecten a Espanya
 9. 9. 1. CONDICIONANTS FÍSICSConfiguració del Relleu• Forma massissa
 10. 10. 1. CONDICIONANTS FÍSICSConfiguració del Relleu• Elevada altitud mitjana (660 m)
 11. 11. 1. CONDICIONANTS FÍSICSConfiguració del Relleu• Disposició perifèrica del relleu
 12. 12. 1. CONDICIONANTS FÍSICSConfiguració del Relleu• Diversitat d’unitats naturals
 13. 13. Diversitat morfoestructural
 14. 14. Diversitat litològica
 15. 15. Diversitat de relleus• Diversitat d’unitats naturals
 16. 16. Diversitat pluviomètrica
 17. 17. Diversitat tèrmica (temperatures mitjanes superiors 25º en estiu)
 18. 18. Diversitat hídrica
 19. 19. Diversitat biogeogràfica
 20. 20. 2. FACTORS HUMANS Etapa Preindustrial Factors físics Factors humans Etapa Recursos Evolució històrica industrial Etapa Economia Postindustrial Societat Cultura Desequilibris territorials i diversitat regional
 21. 21. 1. CONDICIONANTS HUMANSDesequilibris territorials i diversitat regional Los Corrales, Quintanilla de Àrea industrial de Vigo Babia (León)
 22. 22. Referències• Aguilera Arilla, M. J. et alii, Geografía General (Geografía física), Madrid, UNED, 2000.• Albet Mas, A., Geografia , Barcelona, Vicens Vives, 2009.• Buzo Sánchez, I., Recursos de Ciencias Sociales, Geografía e Historia (web), http://personales.ya.com/isaacbuzo/• Colmenero Vicente, P., Página personal de Pedro Colmenero, http://pedrocolmenero.googlepages.com• Crespo, J. (coord.), Atlas de España, tomo II. El País / Aguilar, 1993• Farinós, J. (dir.), Geografia regional d’Espanya. Una nova geografia per a la planificació i el desenvolupament, València, UV, 2002.• Franco Aliaga, Tomás, Geografía física de España, Madrid, UNED, 1997.• Google Images• McKnight, T. L. et al. Physical Geography, 7th ed., New Jersey, Prentice-Hall, 2002.• Méndez, R., y Molinero, F., Geografía de España, Barcelona, Ariel, 1993.• Muñoz Delgado, Mª C., Geografía, Anaya, 2003• Olcina, A., y Gómez Mendoza (2001), Geografía de España, Barcelona, Ariel, 2001.• Pitarch, A., Ciències Socials (Web) http://ccsocials.blogspot.com.es/• Sanchiz Torres, Sergi (web) http://www.slideshare.net/sergisanchiz• Wikipedia, es.wikipedia.org

×