Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Φάρος

27,460 views

Published on

εργασία στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας της Α'τάξης γυμνασίου, 1ο Γυμνάσιο Ν. Ψυχικού

Φάρος

  1. 1. Περιεχόμενα<br />Εισαγωγή / Ορισμοί<br />Περιγραφή Φάρου<br />Ιστορική εξέλιξη του θέματος<br />Αρχή λειτουργίας του αντικείμενου επιστημονικά στοιχειά<br />Επιπτώσεις στο περιβάλλον<br />Χρησιμότητα στην κοινωνία<br />Σχεδία<br />Κατάλογος εργαλείων και υλικών<br />Εκτίμηση κόστους κατασκευής<br />Bιβλιογραφία<br /> ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ<br />Ορισμός Φάρου<br />Φάρος (lighthouse), ονομάζεται ένα ειδικής και τυποποιημένης κατασκευής κτίσμα που οικοδομείται σε διάφορα σημεία των ηπειρωτικών ή νησιωτικών ακτών ή και επί βραχονησίδων, στο επάνω μέρος του οποίου υπάρχει ειδικός μηχανισμός που φωτοβολεί-εκπέμπει, συνήθως περιοδικό φως, χαρακτηριζόμενο εκ του σκοπού του ως ιδιαίτερο βοηθητικό μέσο στην ασφαλή ναυσιπλοΐα.<br />Με το όνομα «Φάρος» χαρακτηρίζεται τόσο το κτίσμα όσο και η μηχανή φωτοβολίας που είναι εγκατεστημένη σ΄ αυτό.<br />Ο Φάρος ανήκει στην κατηγορία των εργαλείων και πιο συγκεκριμένα στα μέσα πλοήγησης<br />Ορισμός Εργαλείου<br />Με τον όρο εργαλείο εννοείται μια συσκευή που παρέχει φυσική ή νοητική υποστήριξη στην εκπλήρωση ενός έργου. Τα περισσότερα εργαλεία είναι μορφές απλής μηχανής, ή ο συνδυασμός τους.<br />Στο παρελθόν θεωρείτο πως μόνον ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε εργαλεία, αλλά η παρατήρηση επιβεβαίωσε ότι οι πίθηκοι και άλλα ζώα - κυρίως θηλαστικά - και ορισμένα πτηνά (το κοράκι για παράδειγμα) ή έντομα χρησιμοποιούν εργαλεία.<br />Οι περισσότεροι ανθρωπολόγοι θεωρούν πως η χρήση των εργαλείων ήταν ένα σημαντικό βήμα στην ανθρώπινη εξέλιξη, κάτι που αντανακλάται στην ανατομία των δακτύλων και την κινητική τους ικανότητα, όπως επίσης και στην ανάπτυξη της διάνοιας ως επιβοηθητικής λειτουργίας στην εκμάθηση δεξιοτήτων.<br />Τα μηχανικά εργαλεία προέκυψαν κατά τη βιομηχανική επανάσταση, εξαιτίας της ανάγκης εκτέλεσης πολύπλοκων και συγχρονισμένων ενεργειών, τις οποίες δεν μπορούσε να υποκαταστήσει η ανθρώπινη δραστηριότητα<br />Ποικιλίες Εργαλείων<br />Συσκευές: Εργαλείο που προορίζεται για εξειδικευμένη χρήση.<br />Εργαλεία: Μικρές και σχετικά απλές κατασκευές.<br />Όργανα: Συγκεκριμένα ή αφηρημένα εργαλεία.<br />Σκεύη: Επιβοηθητικά εργαλεία στην ανθρώπινη διατροφή.<br />Μηχανές: Συστήματα εργαλείων ή υπερ-εργαλεία.<br />Στην επιστήμη των υπολογιστών ο όρος «εργαλεία» βρίσκει την εφαρμογή του, σε προγράμματα λογισμικού, που βοηθούν σε οποιαδήποτε εργασία γίνεται μέσω υπολογιστή, ή στην εργασία προγραμματισμού. Ως ψηφιακό εργαλείο λοιπόν μπορεί να θεωρηθεί είτε μία αυτοτελής εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένη για αυτόν το σκοπό, είτε ένα στιγμιότυπο μίας άλλης εφαρμογής-πλατφόρμας η οποία έχει δυνατότητα γενικής παραμετροποίησης του προβλήματος.<br />Λειτουργία Εργαλείων<br />Πολλά εργαλεία ή ομάδες εργαλείων βοηθούν στην εκτέλεση μιας ή περισσοτέρων βασικών λειτουργιών όπως:<br />Κοπή<br />Συγκέντρωση ισχύος<br />Καθοδήγηση<br />Προστασία<br />Μέτρηση<br />Ιστορία Εργαλείων<br />Η χρήση των εργαλείων ξεκίνησε στην αρχή της εποχής του Λίθου, όταν οι κυνηγοί τροφοσυλλέκτες κατασκεύασαν εργαλεία κοπής, αιχμές βελών, πρωτόγονα αγγίστρια και σκεύη μεταφοράς.<br />Οι μηχανικές συσκευές, αν και γνωστές από την Ελληνιστική περίοδο εξαπλώθηκαν ιδιαίτερα κατά τον μεσαίωνα κυρίως εξαιτίας της ευρείας χρήσης των ενεργειακών πηγών του αέρα και του νερού. ( Ανεμόμυλος, Νερόμυλος, Άρδευση κ.λ.π.) .Τα μηχανικά εργαλεία προέκυψαν κατά την Βιομηχανική επανάσταση, εξαιτίας της ανάγκης εκτέλεσης πολύπλοκων και συγχρονισμένων ενεργειών, τις οποίες δεν μπορούσε να υποκαταστήσει η ανθρώπινη δραστηριότητα.<br /> <br />Περιγραφή Φάρου<br />Ο φάρος αποτελεί ένα λειτουργικό σύνολο, ένα σύνθετο «εργαλείο», που αποτελείται από τους χώρους διαβίωσης των φαροφυλάκων, τους χώρους αποθήκευσης χρήσιμων εφοδίων για τη λειτουργία του φάρου, τον πύργο και τον κλωβό με το φωτιστικό μηχάνημα στην κορυφή του πύργου. Στο σύνολο αυτό εντάσσονται και οι ίδιοι οι φαροφύλακες, ενώ είναι σημαντικοί και οι δρόμοι και τρόποι πρόσβασης στο φάρο (χερσαίοι και θαλάσσιοι).<br />Οι φάροι διαφέρουν κτηριακά ως προς το ύψος και το μέγεθος, ανάλογα με τη θέση τους και τη σημασία που έχει το σημείο όπου βρίσκονται.<br />Οι χώροι διαβίωσης των φαροφυλάκων περιλάμβαναν τους κοιτώνες, την κουζίνα, τη δεξαμενή βρόχινου νερού, το φούρνο και τις εγκαταστάσεις υγιεινής. <br />Οι κοιτώνες των φαροφυλάκων, απόλυτα λιτοί, καταλάμβαναν ένα ή δύο δωμάτια. Η κουζίνα είχε εστία με ξύλα –και αργότερα με υγραέριο–, ψυγείο με πετρέλαιο και αργότερα με ηλεκτρικό. Ο φούρνος, με ξύλα, βρισκόταν έξω και δίπλα στο κυρίως κτήριο, όπως και τις περισσότερες φορές οι εγκαταστάσεις υγιεινής.<br />Οι χώροι αποθήκευσης χρήσιμων εφοδίων για τη λειτουργία του φάρου περιλάμβαναν εργαλεία, ειδικά αναλώσιμα, ειδικά εξαρτήματα και βέβαια καύσιμα (πετρέλαιο).<br />Ο πύργος που ορθώνεται από το κτήριο του φάρου συναντάται σε διαφορετικούς τύπους, ανάλογα με τις ανάγκες της ναυσιπλοΐας και τη φυσική διαμόρφωση. Έτσι έχουμε πύργους που αναπτύσσονται από το κέντρο του κτηρίου, που εφάπτονται στον εξωτερικό τοίχο κεντρικά απέναντι από την είσοδο, που εφάπτονται σε μία γωνία του κτηρίου και, τέλος, αυτούς που αναπτύσσονται ανεξάρτητοι από το κτήριο. Ως προς το σχήμα τους, είναι συνήθως κυλινδρικοί, τετράγωνοι, πεντάγωνοι ή εξάγωνοι. Το ύψος τους κυμαίνεται από τα 7 έως τα 30 μ.<br />Εσωτερικά του πύργου υπάρχει η σκάλα που οδηγεί στην κορυφή, στον κλωβό του φωτιστικού μηχανήματος. Οι σκάλες των πύργων είναι ένα αξιοσημείωτο οικοδομικό στοιχείο. Οι περισσότερες είναι ειδικές κατασκευές από μάρμαρο, άλλες από τοπικό λίθο, χυτές, με μωσαϊκό και ελάχιστες από χυτοσίδηρο. <br />Ο κλωβός με τη γυάλινη κυκλική επιφάνεια βρίσκεται στην κορυφή του πύργου. Το φωτιστικό μηχάνημα αποτελείται από τη φωτιστική πηγή (φλόγα ασετιλίνης, φιτίλι πετρελαίου, λάμπες, προβολείς), το σύστημα κατόπτρων και το μηχάνημα περιστροφής. Η περιστροφή επιτυγχάνεται με ένα βάρος που κατέρχεται αργά αργά από τον κλωβό έως τη βάση του πύργου εσωτερικά (σαν τους «κούκους» σε παλιά ρολόγια τοίχου).<br />Ο φάρος «δηλώνει» την ταυτότητά του από το φωτεινό σήμα που στέλνει προς τα πλοία, ώστε ο ναυτιλλόμενος να αναγνωρίζει για ποιον φάρο πρόκειται από το συνδυασμό των φωτεινών και σκοτεινών περιόδων.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />Iστορική εξέλιξη<br />Η ονομασία των φαρών συνδέεται άμεσα με τον πύργο που έκτισε στο Αιγυπτιακό νησί Φάρος, στον ανατολικά της εισόδου της Αλεξάνδρειας, ο μεγάλος Αρχιτέκτονας των ελληνιστών χρόνων Σώστρατος . Ο πύργος κτίστηκε στις αρχές του 3ου π.Χ. αιώνα και κατέρρευσε από σεισμό τον 8ο αιώνα . Από το όνομα αυτού του νησιού της Αιγύπτου πήραν την ονομασία τους όλοι οι πυρσοφόροι πύργοι , οι όποιοι χρησίμευαν για την επισήμανση της πορείας των πλοίων εκτοπίζοντας κάθε άλλη γνωστή μέχρι τότε ονομασία.<br />Μέχρι τον 18ο αιώνα στη λειτουργία των φάρων χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή της φλόγας ,ως καύσιμη ύλη ,τα ξύλα ,τα κάρβουνα ,ή ακόμη και διάφορες ρητίνες . Από τον 18ο αιώνα και μετά αντικαταστάθηκε η παραπάνω καύσιμη ύλη και καθιερώθηκα το λαδί και κυρίως το πετρέλαιο. <br />Το 1819 ο Fresmel επινόησε και παρουσίασε το πρώτο καταδιοπτρικό μηχάνημα φάρου, ενώ το 1925 ο Le Pante πέτυχε τη ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής του φωτιστικού μηχανήματος.<br /> <br />Οι απαιτήσεις όμως της ασφαλούς ναυσιπλοΐας για ανεγέρσεις φάρων σε δυσπρόσιτες περιοχές όπως οι ύφαλοι, οι σκόπελοι, οι βραχονησίδες κ.ά. και η ανάγκη επάνδρωσης των φαρών αυτών, οδήγησε την ερευνά στην κατασκευή φωτιστικών μηχανημάτων που δεν απαιτούσαν την καθημερινή ανθρωπινή παρουσία.<br />Έτσι το 1991 η σουηδική εταιρεία AGA παρουσίασε μια τέτοια συσκευή που λειτούργησε με αέριο ασετιλίνης. Η συσκευή αυτή άναβε αυτόματα τη νύχτα και τις μέρες με πυκνή συννεφιά και έσβηνε πάλι αυτόματα όταν υπήρχε επαρκής ορατότητα .Την περίοδο 1913-16 εγκαταστάθηκαν 25 τέτοιοι αυτόματοι φάροι σε ισάριθμες περιοχές τις χωράς μας .<br />Από το 1946 έχουμε τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος στην λειτουργία των φαρών εκεί όπου τα κτίσματα αυτά ήταν προσιτά και η ηλεκτροδότηση τους ήταν εύκολη. Τα τελευταία χρόνια σταδιακά εγκαταλείπετε και η ηλεκτρική ενεργεία και εγκαθιστάτε με φωτοβολταϊκά στοιχειά που μετατρέπουν την ηλιακή ενεργεία σε ηλεκτρική . <br />Επιπτώσεις στο περιβάλλον<br />Ο φάρος δεν επιβαρύνει το περιβάλλον καθώς είναι απόλυτα φιλικός με το οικοσύστημα που βρίσκεται. Δεν έχει επιπτώσεις στην ανθρώπινη ζωή ενώ αντίθετα διευκολύνει τους ανθρώπους στις θαλάσσιες μετακινήσεις. Θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της ναυτικής ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του κάθε τόπου. Ανάλογα με τη περιοχή που βρίσκεται αυτό το πέτρινο κτίσμα ακολουθεί τους μύθους , την ιστορία ,την αρχιτεκτονική και την ιστορία του τόπου που τον φιλοξενεί. <br />Η ιδέα που κατακτά έδαφος στις περισσότερες χώρες είναι να μετατραπούνε οι φάροι σε μουσεία. Νέοι τρόποι χρησιμοποίησης τους θα βοηθήσει να μην εγκαταλειφθούνε ενόψει των νέων τεχνολογιών. Θα αποκτήσουν οικονομική αυτοτέλεια και θα μειώσουν το κόστος συντήρησής τους και λειτουργίας τους. Οι παραδοσιακοί φάροι της γης είναι Ιστορική Κληρονομιά και πρέπει να προβληθούν και να διατηρηθούν και να γίνει γνωστός ο σημαντικός ρόλος τους στην ναυσιπλοΐα των παλαιότερων χρόνων.<br />Χρησιμότητα στην κοινωνία <br />Η έκταση και η σπουδαιότητα της αποστολής των Φάρων για τη ναυσιπλοΐα στην Ελλάδα γίνεται φανερή αν λάβουμε υπόψη: <br />Το μεγάλο ανάπτυγμα των ακτών της χώρας μας που στο σύνολό του, ηπειρωτικό και νησιωτικό, είναι 18.400 χλμ. . Συγκριτικά αυτό το μήκος αντιστοιχεί με περίπου 7 φορές το μήκος των ακτών της Γαλλίας ή το 0,7 των ακτών της Αφρικανικής ηπείρου. Το πλήθος των νήσων, νησίδων και βραχονησίδων που είναι 9.835 εκ των οποίων 228 κατοικημένα, οι 1354 κόλποι και όρμοι, τα 161 στενά και δίαυλοι και οι 520 λιμένες. <br />Τον αριθμό των στενών διαύλων και την πληθώρα των πλοιαρίων (αλιεία, επικοινωνία, τουριστικοί πλόες ή μεταφορές). <br />Τον μεγάλο αριθμό των νήσων (9.835), βραχονησίδων και υφάλων. <br />Τη συνεχώς εξελισσόμενη τουριστική αξιοποίηση της χώρας μας. <br />Τον αριθμό των λιμένων, κόλπων, όρμων και αγκυροβολίων καταφυγής <br />Την εξαιρετικά μεγάλη ναυτιλιακή κίνηση λόγω γεωγραφικής θέσεως <br />Τη σπουδαιότητα των πυρσών που παρά τον εκσυγχρονισμό των μέσων ναυσιπλοΐας παραμένουν σημαντικά ναυτιλιακά βοηθήματα όπως φαίνεται από τη συνεχή υποβολή αιτημάτων για εγκατάσταση νέων πυρσών και φωτοσημαντήρων και βελτίωση του υφισταμένου φαρικού δικτύου <br />ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ <br />Επίσης απορρέει άμεσα το μεγάλο κοινωνικό έργο των Φάρων που θα μπορούσε να συνοψισθεί στα εξής : <br />Συντελούν αποφασιστικά στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας προφυλάσσοντας ανθρώπινες ζωές και πλωτά μέσα, με το να κατευθύνουν τα πλοία σε σωστές πορείες και με ασφαλή προσέγγιση στα λιμάνια. Για κάθε ναυτικό, ΄΄φάρος΄΄ σημαίνει ελπίδα, αισιοδοξία και ασφάλεια της ρότας του. <br />Συντελούν στην αποφυγή οποιασδήποτε καταστροφής εξ' ατυχήματος ή ρύπανσης του θαλασσίου οικοσυστήματος που ως γνωστόν έχουν ολέθριες συνέπειες στις παράκτιες περιοχές, τον τουρισμό, την αλιεία και την εν γένει οικονομική δραστηριότητα των περιοχών.<br />Οι Φαροφύλακες και τα Φαρόπλοια ως εκ της αποστολής τους και στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, περισυνέλεξαν ναυαγούς ή ρυμούλκησαν ακυβέρνητα σκάφη ενημερώνοντας και συνδράμοντας τις αρμόδιες αρχές.<br />Τέλος η σημασία της παρουσίας του Φαροφύλακα σε παραμεθόριες περιοχές ήταν και παραμένει εξαιρετικά σημαντική. Η καθημερινή έπαρση της σημαίας και ο έλεγχος του χώρου που επιτηρεί, αποτελούν εθνική υπηρεσία υψίστης σημασίας.<br />Κατάλογος Εργαλείων και Υλικών <br />Πίνακας Υλικών :<br />Σιλικόνη<br />Κόλλα <br />Γυψοζάζα<br />Μπάλα Φενιζόλ<br />Χαρτόνι Σάντουιτς<br />Χαρτί<br />Μπογιά Γαλάζια 3D<br />Τέμπερες<br />Άμμο<br />Λευκός Πηλός<br />Πέτρες<br />Οδοντογλυφίδα<br />Πινέζες<br />Λαμπάκι<br />Βάση για λαμπάκι<br />Μπαταρία<br />Κομμάτι μπουκαλιού<br />Μονωτική ταινία<br />Χάρτινο Ρολό<br />Συνδετήρες <br />Χαρτόνι Μαλακό<br />Καλώδια<br />Πίνακας Εργαλείων:<br />Ψαλίδι<br />Χαρτοκόπτης<br />Πινέλα<br />Διαβήτης<br />Χάρακας<br />Υπολογισμός του κόστους κατασκευής <br />Α/ΑΕίδος ΥλικούΠοσό1.Χαρτόνι Σάντουιτς2,5 €2.Μπάλα Φενιζόλ1,2 €3.Πηλός Λευκός3,0 €4.Μπογιά Γαλάζια 3D3,0 €5.Λαμπάκι0,8 €6.Μπαταρία1,5 €7.Καλώδια0,15 €8.Κόλλα1,2 €9.Βάση για Λαμπάκι0,2 €<br />Συνολικό κόστος κατασκευής : 13.55<br /> <br />

×