Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

αρχικοι χρονοι

 • Be the first to comment

αρχικοι χρονοι

 1. 1. ΧΡΟΝΟΙ : ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ τοξεύω ἐτόξευον τοξεύσω ἐτοξευσα τετόξευκα ἐτετοξεύκειν κελεύω ἐκέλευον κελεύσω ἐκέλευσα κεκέλευκα ἐκεκελεύκειν ἱππεύω ἵππευον ἱππεύσω ἵππευσα ἵππευκα ἱππεύκειν κρούω ἐκρουον κρούσω ἔκρουσα κέκρουκα ἐκεκρούκειν στρατεύω ἐστράτευον στρατεύσω ἐστράτευσα ἐστράτευκα ἐστρατεύκειν συμβουλεύω συνεβούλευ συμβουλεύσω συνεβούλευσα συμβεβούλευκα συνεβεβουλεύκ θηρεύω (=κυνηγώ ον θηρεύσω ἐθήρευσα τεθήρευκα ειν ) ἐθήρευον ἁλιεύσω ἡλίευσα ἡλίευκα ἐτεθηρεύκειν ἁλιεύω ἡλίευον κρούσω ἔκρουσα κέκρουκα ἡλιεύκεινΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤ κρούω ἔκρουον παίσω ἔπαισα πέπαικα ἐκεκρούκεινΑ παίω (=χτυπώ ) ἔπαιον θύσω ἔθυσα τέθυκα ἐπεπαίκειν θύω (=θυσιάζω ) ἔθυον πταίσω ἔπταισα ἔπταικα ἐτεθύκειν πταίω ἔπταιον λύσω ἔλυσα λέλυκα ἐπταίκειν λύω ἔλυον φονεύσω ἐφόνευσα πεφόνευκα ἐλελύκειν φονεύω ἐφόνευον ἁλιεύσω ἡλίευσα ἡλίευκα ἐπεφονεύκειν ἁλιεύω ἡλίευον βασιλεύσω ἐβασίλευσα βεβασίλευκα ἡλιεύκειν βασιλεύω ἐβασίλευον ἱδρύσω ἵδρυσα ἵδρυκα ἐβεβασιλεύκειν ἱδρύω ἵδρυον θεραπεύσω ἐθεράπευσα τεθεράπευκα ἱδρύκειν θεραπεύω ἐθεράπευον ἐτεθεραπεύκειν διώκω ἐδίωκον διώξω ἐδίωξα δεδίωχα ἐδεδιώχειν ἄρχω ἦρχον ἄρξω ἦρξα -- -- πράττω ἔπραττον πράξω ἔπραξα πέπραχα ἐπεπράχεινΟΥΡΑΝΙΚΟΛΗΚΤΑ ψέγω ἔψεγον ψέξω ἔψεξα -- -- ταράττω ἐτάραττον ταράξω ἐτάραξα τετάραχα ἐτεταράχειν φυλάττω ἐφύλαττον φυλάξω ἐφύλαξα πεφύλαχα ἐπεφυλάχειν κηρύττω ἐκήρυττον κηρύξω ἐκήρυξα κεκήρυχα ἐκεκηρύχειν ἀπαλλάττω ἀπήλλαττον ἀπαλλάξω ἀπήλλαξα ἀπήλλαχα ἀπηλλάχειν συτάττω συνέταττον συντάξω συνέταξα συντέταχα συνετετάχειν κόπτω ἔκοπτον κόψω ἔκοψα κέκοφα ἐκεκόφειν γράφω ἔγραφον γράψω ἔγραψα γέγραφα ἐγεγράφεινΧΕΙΛΙΚΟΛΗΚΤΑ βλάπτω ἔβλαπτον βλάψω ἔβλαψα βέβλαφα ἐβεβλάφειν διατρίβω διέτριβον διατρίψω διέτριψα διατέτριφα διετετρίφειν ἀθροίζω ἤθροιζον ἀθροίσω ἤθροισα ἤθροικα ἠθροίκειν γυμνάζω ἐγύμναζον γυμνάσω ἐγύμνασα γεγύμνακα ἐγεγυμνάκειν
 2. 2. θαυμάζω ἐθαύμαζον θαυμάσω ἐθαύμασα τεθαύμακα ἐτεθαυμάκεινΟΔΟΝΤΙΚΟΛΗΚΤΑ σπουδάζω ἐσπούδαζον σπουδάσω ἐσπούδασα ἐσπούδακα ἐσπουδάκειν παρασκευάζω παρεσκεύαζ παρασκευάσ παρεσκεύασα παρεσκεύακα παρεσκευάκειν πείθω ον ω ἔπεισα πέπεικα ἐπεπείκειν ἁρπάζω ἔπειθον πείσω ἥρπασα ἥρπακα ἡρπάκειν σῴζω ἥρπαζον ἁρπάσω ἔσωσα σέσωκα ἐσεσώκειν ἔσῴζον σώσωΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑΑ΄ ΚΛΙΣΗΑρσενικά : ὁ γραμματιστής , ὁ κιθαριστής , ὁ παιδοτρίβης (ῐ ), ὁ στρατηγός , ὁ κυνηγέτης , ὁ ἰδιώτης , ὁ στρατιώτης , ὁ νομοθέτης , ὁμανδύας (ᾰ ), ὁ νικητής , ὁ πρεσβύτης , ὁ θεατής , ὁ νεανίαςΘηλυκά : ἡ ἐπιμέλεια , ἡ ἡλικία , ἡ παλαίστρα , ἡ πονηρία , ἡ τροφή , ἡ χλαμυδουργία , ἡ εὔπλοια , ἡ ἰδέα , ἡ ὑλακή , ἡ φυγή , ἡ ὕλη , ἡκεφαλή , ἡ πολιτεία , ἡ οἰκία , ἡ σπουδήΒ΄ ΚΛΙΣΗΑρσενικά: ὁ διδάσκαλος , ὁ κόσμος , ὁ ναύκληρος , ὁ κάπηλος , ὁ λιθοξόος , ὁ σκυτοτόμος , ὁ ταῦρος , ὁ ποταμός , ὁ τυρός , ὁ ἰατρός ,ὁ ἔφηβος , ὁ καρπός , ὁ γεωργός , ὁ ἄνθρωπος , ὁ Λουκιανός , ὁ οἶνος , ὁ βάρβαρος , ὁ θρῆνος , ὁ σύμμαχος , ὁ πολέμιος , ὁ /ἡ ἔλαφος ,ὁ δρόμος , ὁ σῖτος , ὁ δεσμός (πληθ . οἱ δεσμοί /τὰ δεσμά ), ὁ δοῦλος , ὁ κύριος , ὁ πρόγονος , ὁ κίνδυνος , ὁ Ἀλέξανδρος , ὁ θυμός , ὁστέφανοςΘηλυκά : ἡ τροφός , ἡ ἄμπελος , ἡ νῆσος , ἡ νόσος , ἡ ψῆφοςΟυδέτερα : τὸ γυμνάσιον , τὸ στάδιον (πληθ . οἱ στάδιοι /τὰ στάδια ), τὸ δέντρον , τὸ σημεῖον , τὸ ἀριστεῖον , τὸ ἀνδράποδον , τὸδεσμωτήριονΓ΄ ΚΛΙΣΗΑρσενικά: ὁ κεραμεύς , ὁ πορθμεύς , ὁ χαλκεύς , ὁ γονεύς , ὁ ἱερεύς , ὁ βαφεύςΘηλυκά: ἡ πόλις , ἡ φύσις , ἡ κίνησις , ἡ λύσις , ἡ θλῖψις , ἡ σύνεσις , ἡ κτῆσις , ἡ πρᾶξις , ἡ φρόνησις , ἡ τύψις , ἡ δύσις , ἡ ἀκρόπολις , ἡτάξις , ἡ ῥῆσις , ἡ δύναμιςΟυδέτερα: τὸ σῶμα , τὸ καῦμα , τὸ χάσμα , τὸ δῶμα , τὸ πρᾶγμα , τὸ κλάσμα

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • MarianthiStougianni

  Feb. 25, 2016
 • elenimakraki

  Jun. 1, 2020

Views

Total views

112,003

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

280

Actions

Downloads

174

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×