Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Meyve Hastalıkları

5,901 views

Published on

 • Be the first to comment

Meyve Hastalıkları

 1. 1. ARMUT KARA LEKESİ HASTALIĞI (Venturia pirina Aderh.) Hastalık armut ağacının yaprak, meyve ve sürgünlerinde görülür.Yaprakta lekeler daha çok alt yüzdedir. Zeytin yeşili veya koyu kahverengi ve kadifemsi görünüşlü bu lekeler zamanla birleşere k yaprağın büyük bir kısmını kaplayabilir. Yırtılıp, delinebilirler, yaprakta deformasyonlar olur. Genç meyveler üzerinde kadifemsi görünüşte, isli, siyahımsı kahverenkli lekeler oluşur. şiddetli bulaşmalarda genç devrede meyvenin tümünü kaplayabilir. Bu meyveler gelişmez, erken dökülür,büyümeye devam eden bulaşık meyveler ise deforme olur.
 2. 2.  İlkbaharda sürgün ve dallar üzerinde sivilceye benzeyen lekecikler oluşur. Birleşerek "sıraca" denilen yaraları meydana getirirler. Bulaşma çok şiddetli olursa sürgün kurumaları olur. Koşullar uygun olduğu ve ilaçlamaları tam olarak yapılmadığı yerlerde ürünün hemen tamamı zarar görebilmektedir. Hastalık etmeni fungustur. İlkbaharda sürgün ve dallarda oluşan lekeciklerden ve yaprakların alt yüzlerinden yayılarak ilk bulaşmayı yapar. İlkbaharda askospor uçuş periyodu 10-11 hafta devam edebilir.
 3. 3.  MÜCADELESİ: Kültürel Önlemler: İki önemli bulaşma kaynağı olan, dökülmüş yapraklar ve sıracalı sürgün ve dalların budanarak yok edilmesi gereklidir. Kimyasal Mücadele: 1. İlaçlama: Çiçek gözleri kabardığı zaman 2. İlaçlama: Beyaz rozet devresinde 3. İlaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 arasında dökülünce 4. İlaçlama: 3. ilaçlamadan 10-15 gün sonra (meyveler fındık büyüklüğünü alınca
 4. 4.  Ekolojik koşullar hastalığın ilerlemesi için uygun giderse ilaçlamalara 10-12 gün ara ile devam edilir. Armut karalekesinde dal sıracası yaygın olarak görüldüğü için: 1. İlaçlama %2lik bordo bulamacı veya %50 Cu içeren preparatlardan birisi %0.8 dozunda, 2. İlaçlamada %50 Cu içeren bir preparat %0.4 dozda veya organik ilaçlardan biri prospektüs dozunda, 3. Diğer ilaçlamalarda da organik fungisitlerden birisi kullanılır. Dal sıracası görülmeyen yerlerde 1. ilaçlama %1lik Bordo Bulamacı ile veya %0.4 dozunda bakırlı preparatlarla yapılır.
 5. 5. Armut karalekesinin yaprak ve Armut karalekesinin Meyvedeki Zararı Meyvedeki Zararı Meyvedeki Zararı
 6. 6.  Daha çok armut yapraklarında meydana getirdiği lekeler ile yaprakların dökülmesine neden olur. Ağaçta kalan yapraklardaki lekeler ise (terleme ve özümleme) yüzeyinin azalması sonucunda gıda yapımını sekteye uğratacağından ağaçta bazı fizyolojik bozukluklar meydana gelmesine sebep olur. Hastalıklı ağaç zayıflar ve verimden düşer. Meyveler küçük ve şekilsiz kalır. Salgın yıllarında meyveler fındık iriliğinden fazla büyümez, kalitenin bozulmasına ve meyve veriminde büyük kayıpların doğmasına sebep olur.
 7. 7.  Hastalık etmeni fungus olup, ilkbaharda ardıç ağaçlarından gelen sporlar, armut ağaçlarının azami çiçekte ve yaprakların da normal büyüklüğünü almak üzere olduğu zamanlarda ilk bulaşmaları yapar. 11 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında armut yapraklarının alt yüzünde meydana gelen sporlar uçuşarak civarda bulunan ardıçların genç dallarına konarlar ve onları enfekte ederler. Ardıç dallarında bir yıl sonra (Eylül-Ekim) tümörler oluşur. Tümörlerde oluşan spor dilleri en az yarım saat yağmur yağdıktan sonraki yağmursuz bir günde basidiosporlarını teşekkül ettirirler. Bunlarda uçuşarak armut ağaçlarını enfekte ederler. Ardıçlardaki tümörler 4-5 sene boyunca canlı kalır ve her sene için enfeksiyon kaynağı olurlar.
 8. 8.  Kültürel Önlemler: Armut bahçelerinden 1000 metre mesafeye kadar bulunan ardıçlar imha edilmelidir. Ardıçların orman şeklinde bulunduğu yerlerde, ya armut yetiştirilmemeli yada kimyevi mücadele yoluyla hastalık önlenmeye çalışılmalıdır.
 9. 9.  Kimyasal Mücadele: Genellikle 3 ilaçlama kafi gelmekle beraber yağışlı geçen yıllarda 6 ilaçlama yapılmalıdır. Birinci ilaçlama: Çiçek tomurcukları patlamak üzereyken, İkinci İlaçlama: Pembe çiçek devresinde, Üçüncü İlaçlama: Çiçek taç yapraklarının %80-90 döküldüğü zaman, Diğer ilaçlamalar: Üçüncü ilaçlamadan sonra havalar yağışlı giderse haftada bir, yağışsız giderse 12-13 günde bir yapılmalıdır.
 10. 10. Armutta Memeli pas hastalığı yaprakta Gymnosporangium fuscum
 11. 11.  Birinci İlaçlamada: Bordo bulamacı %1lik kullanılmalıdır, hazırlanmasına imkan blunmadığı takdirde hazır bakırlı ilaçlardan herhangi birisi %0.4lük dozda tatbik edilmelidir. İkinci ve Müteakip İlaçlamalarda: Bordo bulamacının %1lik dozda tatbikine imkan bulunmadığı hallerde hazır bakırlı ilaçlardan veya ıslanabilir kükürtlü ilaçlardan herhangi birisi %0.4lük dozda veyahut organik fungusitlerden herhangi birisi %0.3lük dozda kullanılır
 12. 12.  Hastalık yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarından armut, ahlat, elma ve ayvada görülmektedir. Armutlarda ilk belirtiler çiçek demetlerinin solması ve kararmasıyla başlar. Enfekte olmuş çiçek salkımları enfeksiyondan sonra kararıp yay şeklinde kıvrılır, genç sürgünlerde yapraklarda başlayan siyahlaşma zamanla bütün yaprakları sarar ve yanmış bir görünüm alır. Enfekteli genç sürgünler yaprak ve çiçek demetleri ile birlikte kurur ve ağaçta asılı durumda kalır. Uygun şartlarda hastalığın günlük ilerleme hızı 10-20 cm.yi bulur. Genç sürgünler hastalığa daha hassastır. Enfekte olmuş sürgünün kabuğu açık kahverengine
 13. 13.  dönüşür. Rutubetli ve yağışlı havalarda bakteriyel bir akıntıda görülebilir. Hastalık bazen bir sürgünde veya birçok sürgünde görülebilir. hastalıklı dallar yanmış gibi görünür. Böyle dalların kabuğu bıçakla soyulduğunda kahverengi siyah arası bir renk aldığı görülür. Enfekteli dallarda yaprak ve meyveler asılı kalır. Elmalarda ise hastalığın seyri daha yavaştır, belirtileri armuda benzer. Bu hastalık yumuşak çekirdekli meye ağaçlarının en tahripkar hastalığıdır. Bir tek ağaç bütün bölgeyi hastalandırabilir.
 14. 14.  Hastalığın etmeni bir bakteri olup, minimum gelişme sıcaklığı 3-6 C optimum sıcaklık 27-30 C, maximum 37 C dir. Bakteri kışı enfekteli ağaçlardaki kanser yaralarında geçirir. Durgun dönemde aktif değildir. Vegetasyonun başlamasıyla faal hale geçer ve ağacın kabuğu dışında akıntıyla yayılır. Buradan yağmur damlaları böcekler ile çiçeklere taşınır hızla enfeksiyon yapar. Çiçeklenme döneminde yüksek rutubette ve 18-24 C lik sıcaklık ilk dönemde enfeksiyonlar için ideal şartlardır. Daha sonra ağacın diğer organlarını hastalandırır ve kurutur. Enfeksiyonlar sonbahar sonlarında iyice yavaşlar, patojen kışın kanser yaralarında lokalize olur. İlkbaharda tekrar aktif duruma geçer.
 15. 15.  Kültürel Önlemler: -Hastalıkla bulaşık bölgelerden kesin olarak meyve fidanı, çelik, aşı gözü, aşı kalemi, çöğür v.s. alınmamalıdır. -Hastalıkla bulaşık bölgelerde özel ve resmi fidanlıklar daima kontrol altında tutulmalı, hastalık tesbiti yapıldığında fidanlar derhal imha edilmelidir. - Hastalıklı ağaçların enfekteli dalları ve sürgünleri durgun dönemde hastalıklı kısmın en az 20 cm. altında sağlam kısmından kesilmelidir. -Budamada kullanılan bıçak, testere, makas dezenfekte edilerek kullanılmalıdır. Büyük dallar kesildiğinde budama yerlerine %10luk NaOCI (Sodyum hipoklorid, çamaşır suyu) sürülmeli ve aşı macunu ile kapatılmalıdır. Budamada kullanılan bıçak, testere, makas vs. %3 lük lizol eriyiği veya %10 lük sodyum hipoklorid çözeltisine daldırılarak dezenfekte edilmelidir.
 16. 16.  -Vegetasyon periyodu içinde meydana gelen enfeksiyonlarda enfekteli dallar kesilip yakılmalıdır. -Bahçede dengeli gübreleme yapılmalı, aşırı vegetatif gelişmeyi sağlayan gübrelemelerden kaçınılmalı, ayrıca bahçe toprağının pHsı 5.5- 6.5 seviyelerinde tutulmalıdır. -Yağmurlama sulama uygulanmamalı, damlama sulama tercih edilmelidir. -Hastalıklı bahçelerde arı kovanları mevcutsa kaldırılmalıdır. -Hastalığın konukçuları arasında bulunan yabani ağaçların ateş dikeni, dağ muşmulası, akdiken, adi arap kirazının hastalıkla bulaşık olanları sökülerek imha edilmelidir.
 17. 17.  -Birçok böcek türü, etmenin vektörü olması nedeniyle, zararlılarla (Özellikle Psylla pyricola, Lygus lineolaris) mutlaka mücadele edilmelidir. -Hastalığa karşı dayanıklı çeşit ve anaçlar seçilmelidir. Kimyasal Mücadele: Mücadele zamanı: Ateş yanıklığı hastalığına karşı 1. ilaçlama durgun dönemde ağaçlar budandıktan sonra %2lik bordo bulamacı ile yapılır. İkinci ilaçlama gözler kabardığında %2lik bordo bulamacı ile, 3. ilaçlama çiçekten sonra ilk enfeksiyonlar görüldüğünde %0,4 dozunda hazır bakırlı ilaçlarla yapılır. Bu ilaçlama enfeksiyonların durumuna göre 3- 4 defa tekrar edilir. 2. ile 3. ilaçlama arasında sürgün enfeksiyonları görüldüğünde enfekteli sürgünler kesilerek imha edilmelidir. Yağışlı havalarda bakırlı ilaçlar atılmamalıdır.
 18. 18. Ateş yanıklığı Hastalığının akıntı şeklindeki belirtisi(Erwinia amylovora
 19. 19. Sürgün ve Yapraktaki Yanmış görüntü
 20. 20. Etkili Madde Dozu(Preparat) Formülasyonu Adı ve Oranı 100 lt.suya Bakır sülfat %98+ Bulamaç 2 kg+1 kg Sönmemiş kireç Bakır oksiklorür+ W.P. 400 g Maneb %37.5+ W.P. 400 g %20 Fosetyl Al. Oxolınıc asıd WP 150 gNOT: Bordo bulamacı ağaçların durgun olduğu dönemde uygulanır
 21. 21.  Ağaçların sürgün, çiçek ve genç meyvelerini hastalandırır. İlkbaharda genç yaprakların üst yüzünde çapları 1-4 mm arasında değişen ve başlangıçta ancak yaprak ışığa doğru tutulduğunda fark edilebilen, açık kahverengi lekeler görülür. Renkleri giderek koyulaşan bu lekeler yaprakların her tarafında olabilir. Bazen yaprağın bir kısmını, bazı hallerde de tamamını kaplar. Lekeler üzerinde kirli beyazdan, bej rengine kadar giden tabakalar meydana gelir. Hastalanan yapraklar adeta badem gibi kokar. Bu sırada yaprakların damarlarından saplarına ve sapları yoluyla da sürgünlere geçer. Yaprak sapının sürgünle birleştiği noktanın alt ve üst tarafında 1-1.5 cm. olmak üzere 2-3 cm uzunluğunda bir kahverengileşme meydana getirir. Sürgün kuruyan yerden aşağı doğru sarkar ve üst tarafındaki bütün yaprak ve çiçek tomurcuklarıyla birlikte kurur. Hasta sürgünlerin üzerinde kirli beyaz renkte bir tabaka görülebilir.
 22. 22.  Çiçekten genç meyvenin sapına, takiben sürgüne geçenler ise meyve sapından sonra gelen yaprak sapları yoluyla yaprakları enfekte ederler, ana damarları boyunca ilerleyerek şerit halinde bir kahverengileştirme oluştururlar. Kahverengileşme zamanla yaprağın bütün sathını kaplar, ayva ağaçları üzerinde yıl boyunca kalabilen parlak kırmızımsı-kahverengi adeta meşinleşmiş yapraklar meydana gelmiş olur. Bulaşmış çiçekler başlangıçta sağlıklı görülmekte, petal dökümüne yakın kahverengileşerek kurumakta ve sonra dökülmektedir. Enfekte olmuş genç meyvenin üzerinde önceleri açık kahverengi ve sonraları koyulaşan lekeler meydana gelir. Meyveler önce yumuşar ve zamanla tamamen sertleşerek mumya halinde ağaçlarda asılı kalır.
 23. 23.  Kültürel Önlemler: Hasat esnasında mumyalaşmış, genç meyveler toplanıp yakılmak suretiyle imha edilmeli, budama esnasında toplanamamış mumya meyveler toplanmalı ve kurumuş sürgünler kesilerek yakılmalı, bahçeler derince işlenmeli, ilkbaharda hastalık görülen yaprak, çiçek ve sürgünler kesilmek suretiyle imha edilmelidir. Kimyasal Mücadele: Ascospor uçuşu tesbiti yapılarak uçuş başladığında, birinci ilaçlama yapılmalı, birinci ilaçlamadan 14 gün sonra ikinci ve ikinci ilaçlamadan 14 gün sonra üçüncü ilaçlama yapılmalıdır.
 24. 24.  Uçuş başlangıcının tesbiti yapılamadığı hallerde birinci ilaçlama tomurcuklar patlayıp yaprakların görünmeye başladığı dönemde yapılmalı, birinci ilaçlamadan 14 gün sonra ikinci ve ikinci ilaçlamadan 14 gün sonra da üçüncü ilaçlama uygulanmalıdır. Karadeniz Bölgesinde; 1. ilaçlama çiçeklerin %5i açtığında, 2. ilaçlama çiçeklerin %50si açtığında ve 3. ilaçlama da azami çiçeklenme devresinde yapılmalıdır
 25. 25. Ayvada Monilya
 26. 26. Etkili MaddeAdı Formülasyonu Dozu(Preparat)10 ve Oranı 0 lt.suyaCarbendazim W.P. 75 g%50Thiophanate- W.P. 60 gMethyl %70Procymidone %50 W.P. 200 g
 27. 27.  (Gnomonia leptostyla (Fr.) Ces. et de Not. ) Hastalığın belirtileri, ağacın yaprakçık, meyve, genç sürgün ve yaprak saplarında görülür. Daha çok bir yaprak ve yaprakçık hastalığı olmasına rağmen, çok hasta meyvelerin perikarpından, meyve içine de geçen hastalık, meyvelerin depolanması sırasında, diğer fungal etmenlerin de hücuma geçmesine neden olacak zayıf meyveleri oluşturur, meyveler çabucak çürür. Hastalık, genç yaprakların yaprakçıkları yarı büyüklüğünü geçtikten sonra enfeksiyon yapmakta, penetrasyon noktasının çevresinde güneşe tutulduğunda veya gözle görülür şekilde renk açılmaları yapmaktadır. Daha sonra bu kısımlar sarımsı bir hale ile çevrilerek, orta kısımlar açık kahverengiden, koyu kahverengine değişen nekrotik dokulara dönüşür. Nekrotik lekeler noktalar halinde yaprakçık yüzeyine dağılmış halde görülürken, zamanla birleşerek
 28. 28.  yaprakçığın belirli bir kısmını veya tamamını kaplar. Ağaç hastalıktan dolayı yaz ayı ortalarında, kenarları nekrozlardan kıvrık, kavruk veya tamamen ölü yapraklarla kaplanarak erken yaprak dökümü başlar. Hastalık bir yaprak hastalığı olduğundan, bitkinin asimilasyon yüzeyini azaltarak, gelecek yıllara ait, sürgün ve meyve oluşumunu olumsuz yönde etkiler ve verim düşüklüğüne neden olur.Hastalığın etmeni fungustur. Fungusun saprofitik ve parazitik olmak üzere 2 devresi vardır. Saprofitik dönem sonbaharda yere dökülen ölü yapraklarda başlar, ilkbaharda peritesyumun olgunlaşmasına kadar sürer. Parazitik dönem ise, fungusun ilkbahardan itibaren canlı dokularda sürdürdüğü yaşamını kapsamaktadır.
 29. 29.  Kültürel Önlemler: Primer enfeksiyon kaynağı olan yere dökülmüş yapraklar sonbaharda toplanıp yakılmalı veya derine gömülmelidir. Üzerinde hastalığın lekesi ve derince yaraları bulunan önceki yıllara ait dallar budanıp uzaklaştırılmalıdır. Kimyasal Mücadele: 1. İlaçlama: Tomurcukların yeni patlamaya başladığı, yaprakların kedi kulağı olduğu dönemde, 2 İlaçlama: Yapraklardaki yaprakçıkların yarı büyüklüğünü aldığı dönemde 3. İlaçlama: Meyvelerin fındık büyüklüğünü aldığı dönemde 4. ve diğer ilaçlamalar meteorolojik koşullar ve kullanılan fungusidin etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır. İlaçlamalarda motorlu pülverizatörler kullanılmalıdır
 30. 30. Cevizde Meyvede Antraknoz
 31. 31. Yaprakta Antraknoz
 32. 32. Etkili Formülasyon Dozu(PreparaMaddeAdı u t)100 lt.suyave OranıManeb %80 W.P. 300 g
 33. 33.  Hastalık en fazla meyvede zarara yol açıyorsa da, çiçek yaprak ve yaprak sapında da görülebilmektedir. Tamamen açılmış oldukları dönemde enfeksiyona uğrayan çiçekler, aniden solarak kurumakta ve "çiçek yanıklığı" denilen durum meydana gelmektedir. Hava koşulları yağışlı ve nemli giderse enfeksiyon çiçeklerden kısa çiçek sapına buradan da ana çiçek sapına geçmektedir. . Meyveler tüm olgunlaşma evrelerinde hastalığa yakalanmakla birlikte en tahripkar niteliğini kırmızı olum döneminde göstermektedir
 34. 34.  Hastalığın etmeni fungus olup, meydana getirdiği sklerotlar sert, yassı ve siyah renklidir. Sklerotlar daha çok meyve üzerinde küf tabakaları arasında siyah noktacıklar halinde oluşmakta bazende yaprak sapı üzerinde görülmektedir. Ayrıca topraktaki hastalıklı bitki artıkları üzerinde de çok sayıda sklerot oluşabilmektedir. Genellikle 5-7 mm iriliğinde olup soğuğa ve kuraklığa dayanıklıdır. Uygun koşulları bulduklarında çimlenerek miselyum vermektedirler. İlkbaharda gelişen bu miseller üzerinde konidiler oluşmakta ve çevreye dağılan bu konidiler çilek bitkisini bularak gelişme ve üremelerini sürdürürler.
 35. 35.  Kültürel Önlemler: Çilek dikim alanlarının çukur ve su tutan alanlar olmamasına özen gösterilmeli, yaprak ve çiçek sapları dik olarak gelişen, meyve dipleri dış bükey olan çeşitlerin yetiştirilmesine yönelerek, çilek plantasyonlarını 2-3 yılda bir yenilemeli,plastik örtü üzerinde çilek yetiştirilmesi üreticiye benimsetilmeli; hasta meyveler, çiçek sapı ve yapraklar hasattan sonra dipten kesilerek uzaklaştırılmalıdır. Ülkemizde bu gün için çileklerde Botrytis hastalığına karşı ruhsat almış bir peraparat yoktur. Bu nedenle hastalıkla mücadelede ruhsatlı ilaçlar piyasaya çıkıncaya kadar kültürel önlemlere ağırlık verilmesi gerekmektedir.
 36. 36. .Etkili MaddeAdı For Dozu(Prepve Oranı mül arat)100 asy lt.suya onuFenhexamid 500 g/l SC 100 mlCyprodinil+Fludioxonil( WG 60 g%37.5+%25)Folpet % 80 WDG WD 125 g G
 37. 37.  Yaprakta daha çok üst düzeyde görülen lekeler, önceleri yağlımsı görünüştedir, giderek zeytin rengini alır, sonra da kahverengileşir. Kadifemsi bir görünüşü vardır. Zamanla lekeli kısımdaki doku ölür, üzerinde çatlaklar, delikler oluşur. Çok bulaşık lekeli yapraklar sararır ve erken dökülür. Meyvelerdeki lekeler önceleri yeşilimtıraktır, zamanla kahverengine döner. Bazen küçük lekeler birleşerek, daha büyük lekeleri meydana getirir. Bu kısımlarda meyvenin gelişmesi durur. Hastalıksız kısımlarda büyüme devam ettiğinden bozuk şekilli meyveler oluşur, pazar değeri düşer.
 38. 38.  Sürgün enfeksiyonları duyarlı çeşitlerde görülür. Lekeler oval veya yuvarlak kabarcıklar halindedir. İlkbaharda bu kabarcıklar çatlar, çatlayan püstüller zamanla birleşerek "uyuz" veya "sıraca" denilen yaraları meydana getirir. Neticede bitki yıldan yıla zayıflar. Etmeni fungustur. Kışı sonbaharda dökülen ölü yapraklarda saprofit olarak geçirir. İlkbaharda parazitik devresi başlar, canlı dokulardaki zarar bu devrede olur.
 39. 39.  Kültürel Önlemler: Yere dökülmüş bulaşık yaprakların yok edilmesi ilk bulaşmaları büyük ölçüde azaltır. sıracalı dallar da kesilip yok edilmelidir. Kimyasal Mücadele: 1. İlaçlama: Çiçek gözleri kabardığı zaman, (Dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce) 2. İlaçlama: Pembe çiçek tomurcuğu devresinde çiçekler kısa saplarıyla ayrı ayrı görülünce, 3. İlaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 arasında dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşullar hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan fungusidin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.
 40. 40.  a) Dal Sıracası Bulunan Yerlerde: 1. İlaçlamada %2lik bordo bulamacı veya %50 Cu içeren preparatlardan birisi %0,8 dozunda, 2. İlaçlamada hazır bakırlı preparatlardan birisi %0,4 dozunda veya diğer fungisitlerden birisi prospektüs dozunda, 3. ve diğer ilaçlamalarda bakırlı fungusitler dışındaki fungusitlerden birisi önerilen dozda kullanılmalıdır. b) Dal Sıracası Bulunmayan Yerlerde : 1. ilaçlama %1lik Bordo Bulamacı veya hazır bakırlı preparatlardan birisi %0,4 dozunda kullanılabilir. Diğer ilaçlamalarda dal sıracası bulunan yerlerde uygulanan ilaçlama programı uygulanır.
 41. 41.  Tahmin ve uyarı sisteminin uygulandığı yörelerde, savaşım programının uygulanabilmesi için tahmin uyarı istasyonunda fenolojik, biyolojik ve meteorolojik kriterler belirlenecektir. Bu çalışmalar başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.
 42. 42. Elma karalekesinin Yapraktaki belirtisi(Venturia inaequalis
 43. 43. Elma karalekesinin meyvedeki zararı(Venturia inaequalis)
 44. 44. Etkili MaddeAdı ve Formülas Dozu(Preparat)Oranı yonu 100 lt.suyaBakır sülfat %98+ Bordo 2 kg.+1 kg.1 kg.Sönmemiş kireç Bulamacı +500 gBakır oksiklorür %50 W.P. 400 g-800 gBakır oksit %50 W.P. 400 g-800 gBenomyl %50 W.P. 60 gCarbendazim %50 W.P. 30 gMancozeb %60+ W.P. 100 gPenconazole %2,5Maneb %80 W.P. 300 g
 45. 45.  Külleme ve karaleke arasındaki fark Elma karaleke latince Ateş Yanikliği kültürel mücadele Hastalık elma ağaçlarının sürgün, yaprak, çiçek ve nadiren de meyveleri üzerinde zarar yapmaktadır.Hastalığa yakalanmış sürgün kısımları, ince unlu bir tabaka ile kaplanmış görünümdedir. Sürgünlerin boyları kısa ve cılızdır. Hasta sürgünlerdeki tomurcukların bir kısmı ölür. Bir kısmı ise gelecek yıl için hastalık kaynağı olur. Hasta tomurcuklar daha gevşek, yassı ve en dıştaki tomurcuk pulları geriye doğru biraz açılmış durum gösterirler.
 46. 46.  Yaprakların alt yüzeylerinde bazı hallerde de üst yüzeylerinde küçük ve zamanla büyüyen unlu beyaz yüzeysel lekeler meydana getirir. Hastalığa daha çok genç yapraklar yakalanır. Hasta yapraklar normal gelişemez. İlk devrelerde yakalananlar dar ve mızrak gibi uzun ve içe doğru hafifçe kıvrılmış bir görünüştedir. Yüzeyleri tamamen beyaz renkte unlu bir tabaka ile kaplıdır. Yaprakların rengi zamanla kirli kahverengini alır ve vaktinden önce dökülürler. Küllemeli çiçeklerin taç yaprakları daha kalındır. Çanak yaprakları deforme olmuştur. Genellikle kururlar ve dökülürler. Ender hallerde meyve de küllemeye yakalanır. Böyle meyvelerde unlu lekeler görülür. Küçük, şekilsiz ve lekeli olurlar
 47. 47.  Etmen fungus olup, kışı sürgün üzerindeki odun ve meyve gözlerinin pulcukları arasında geçirir. Ağacın gözlerine su yürümeye başladığında aktivite kazanır, gelişen odun ve meyve tomurcuğu hastalıkla bulaşıktır. Yaz boyunca da bu organlardan sağlıklı yaprak, sürgün, çiçek demetleri, sürgün uç tomurcukları ve bazı çeşitlerde, meyvelere bulaşır. Optimum çimlenme sıcaklığı 24 C dir.
 48. 48.  Kültürel Önlemler: Bulaşık sürgünler hastalıklı kısmın 15 cm. kadar altından kesilip bahçeden uzaklaştırılmalı, ilkbaharda tepe tomurcukları küllemeli olarak gelişme gösteren sürgünler, yaprak ve çiçek demetleri toplanmalı ve mutlaka bahçeden uzaklaştırılmalıdır. Kimyasal Mücadele: Birinci ilaçlama; pembe çiçek tomurcuğu devresinde İkinci İlaçlama: çiçek taç yapraklarının tahminen %60- 70 nisbetinde döküldüğü bir devrede, Üçüncü ilaçlama ve müteakip ilaçlamalar; ikinci ilaçlamadan sonra Mayıs ayı sonuna kadar birer hafta, müteakiben Haziranın üçüncü haftasının sonuna kadar ise 10ar gün aralar ile yapılmalıdır.
 49. 49. Elma küllemesi (Podosphaera leucotricha)
 50. 50. Etkili MaddeAdı ve Formülasy Dozu(Preparat)Oranı onu 100 lt.suyaTebuconazole %25 W.P. 25 gBenomyl %50 W.P. 60 gDinocap 370 g/l E.C. 60 mlFenarimol 120 g/l E.C. 30 mlKükürt %73 W.P. 400 gKükürt %80 W.P. 400 g
 51. 51.  (Taphrina pruni (Fruck.)Tul.) Meyveler deforme olur. Şekli ve rengi bozulur. Normal büyüklüğünü kaybeder, uzun, yassı veya normalden çok daha büyük bir durum alırlar. İçlerinde ekseriya çekirdek bulunmaz. Meyve eti gevrek yapılıdır. Tadı ve rengi bozuktur. Renk önceleri sarımsı sonradan grimsi ve kahverengi olur ve nihayet esmerleşerek kurur ve dökülürler. Etmeni fungus olup, ilk bulaşmadan çiçek dönemine ve miselyumun yumurtalığı dışarıdan delip girmesiyle olduğu sanılmaktadır. Sporlar yeni sürgünler üzerinde çimlenir. Buradan dal içersine girer. Buralarda yaz ve kışı geçirir. İlkbaharda meyveleri hastalandırır. İlkbahar sıcak ve kurak geçerse hastalık pek görülmez. Yağışlı ve serin geçerse hastalık mutlaka çıkar.
 52. 52.  Kültürel Önlemler: Ağaç üzerinde kalan ve yere dökülen hasta meyveler toplanıp yok edilmeli, kuruyan dalcıklar temizlenerek yakılmalıdır. Kimyasal Mücadele: Birinci ilaçlama tomurcuklar kabardığı sırada açılmadan önce, ikinci ilaçlama çiçek yaprakları takriben %80 dökülünce yapılmalıdır.
 53. 53. Eriklerde Cep Hastalığı (Taphrina pruni)
 54. 54. Etkili MaddeAdı ve Formülas Dozu(Preparat)Oranı yonu 100 lt.suyaBakır sülfat %98+ Bordo 2000 g+Sönmemiş kireç Bulamacı 1000 gBakır oksiklorür %50 W.P 800 gBakır oksit %50 W.P. 800 gCaptan %50 W.P. 300 gThiram %80 W.P. 300 g
 55. 55.  İnce dallarda ve sürgünlerde kabukta esmer çökük lekeler görülür. Fazla sayıda veya büyük olan lekeler dalın kurumasına yol açarlar. Lekelere tomurcuklarda da rastlanır. Dallarda lekeler kanser görünüşü alırlar. 1-2 yıl geçince zamk meydana geldiği göze çarpar,Yapraklarda sarımtırak lekeler oluşur. Lekeler sonradan kuruyarak delinir. Yapraklar saçma ile delinmiş gibidir.
 56. 56.  Etmeni bakteri olup bir toksin ihtiva eder. Konukçular hassasiyetine göre bu toksinden etkilenirler. Hastalığın yaz ve kış olmak üzere iki devresi mevcuttur. İlkbaharda bulaşmış tomurcuklar açılınca bunlardan hastalıklı yapraklar meydana gelir. Hastalıklı genç dalları, bu mevsimde yeni çıkan yaprakları bulaştırır. Bakteri yazın kabukta gizli olarak kalır,üreyip yayılmaz. Kış devresi sonbaharda başlar. Hasta yapraklar üzerinden yağmurla, sürgün ve dallara geçer, kışı kabuk üzerinde geçirir. Dala gözlerden, çatlaklardan, yaralardan ve budama yerlerinden girer.
 57. 57.  Kültürel Önlemler: Sağlam fidan, sağlam göz kullanılmalı, sonbaharda ilaçlamadan önce kuru ve fazla hastalıklı dallar kesilip yakılmalıdır. Yasal Önlemler: Dış Karantinaya tabi bir hastalık olduğundan böyle hastalıklı fidanların dağıtılmaması ve gerekli karantina tedbirlerin alınması gereklidir. Kimyasal Mücadele: Sonbaharda yapraklar dökülmeye başladığında ve ilkbaharda gözler uyanmak üzere iken 2 ilaçlama yapılmalıdır.
 58. 58. Kirazda dal yanıklığı(Pseudomonas syringae)
 59. 59. Etkili Fourmülasyon Dozu(Preparat)MaddeAdı ve 100 lt.suyaOranıDozu(Preparat) Bordo 1.ilaçlama100 lt.suya Bulamacı 1000+500 gBakır Sülfat Bordo 2. ilaçlama%98 Bulamacı 600+300 gSönmemiş kireçİlaçlamalarda bordo bulamacı uygulanır Sonbaharda %1lik ilkbaharda %0,6lık dozda bordo bulamacı uygulanır
 60. 60.  Meyve ağaçlarıyla, bazı orman ve park ağaçlarının kök boğazlarında görülür. Yerleşim yeri ağaçların kök boğazı olmakla beraber kök ve toprak üstü aksamlarında da görülür. "Taçgali"de denir. Ur, gal yada kanser hastalığıdır. İlk belirtisi küçük urdur. Ur yıldan yıla büyür 2-3 yaşındaki fidanlarda nohut büyüklüğünde olan ur,yumuşak ve düzgün yüzeylidir. Büyüdükçe dış yüzeyi kurur, esmerleşir ve pürüzlü bir görünüm alır. İrileştiği zaman yan kökleri yok eder. Yaşlı urlar parçalanarak dökülür ve toprağa karışır. Ölü olduklarından içlerinde bakteri yoktur. Kanser asmanın yalnız, kollarında, çubuklarında ve gövdesinde görülür. Genç dönemde bulaşma olursa gövdede de önce güç fark edilen kabartılar oluşur. Kabartılar çatlar, giderek yara halini alır. Yaralar tipik kanser yarasıdır ve halk arasında "sıraca" yada "uyuz" adını alır.
 61. 61.  Fidanlıklarda ise, köklü asma çubuklarının kök boğazında ve köklerinde fındık ve ceviz büyüklüğünde tümörler görülür. Hastalığa şiddetli yakalanan fidanlar iyi gelişemezler. Genç ağaçlar enfeksiyondan çok etkilenirler ve kısa sürede kururlar. Yaşlı ağaçlar ise az ve kalitesiz meyve verirler. Kök kanseri hastalığını yapan bakteridir. Optimum gelişme sıcaklığı 25-30 C minimum 0 C ve maksimum gelişme sıcaklığı ise 37 C dir. Bakterinin termal ölüm noktası 50-52 C dir. Etmen, toprakta uzun süre yaşayabilmekte ve işlenen topraklarda da virulensini koruyabilmektedir. Alkali topraklarda, hafif asit karakterde olanlara oranla daha çok yayıldığı saptanmıştır.
 62. 62.  Bir yara parazitidir. Bitkiye köklerden,böceklerin,nematodların ve mekanik işlemler sonucu açılan yaralardan kolayca girerek ur oluşturmaktadır. MÜCADELESİ: Kültürel Önlemler: a) Fidanlık veya meyve bahçesi plantasyonu kurulurken ağır ve nemli topraklardan kaçınılmalı, eğer tesis kurulmuşsa drenaj kanalları açılmalıdır. b)Toprağa fazla çiftlik gübresi vermek yerine kompoze gübre verilmelidir. c)Aşıda anaç kalem uyumuna dikkat edilmeli, yara yerinden bakteri girişini engellemek için aşı yerleri aşı macunu ile kapatılmalıdır. d) Toprak altı zararlıları ile mücadele edilmelidir. e) Kanserli fidanlar yok edilmelidir.
 63. 63.  f) Fidanlık kurulurken önce fidanlık toprağının bu bakteriyle bulaşık olup olmadığını kontrol etmek gerekir. Bunun için ilkbaharda iyi işlenmiş toprağa 1-2 yaşında kökleri traş edilmiş ve temiz şeftali çöğürleri 1-3 m aralıklarla dikilir. Sonbaharda çöğürler sökülerek köklerde ur olup olmadığı kontrol edilir. Çöğürler bulaşık çıkarsa, bu toprakta fidancılık yapılmamalıdır. g) Bahçedeki kanserli ağaçlar sökülmeli çukur çevresine 40 cm derinlik ve 20 cm genişliğinde tecrit çukuru açılarak içerisi sönmemiş kireçle doldurulmalıdır. Yasal Önlemler: Fidanlıklarda kök kanseri standardı (0) olduğundan, böyle fidanlıklardan fidan dağıtımı yapılmamalıdır. Kimyasal Mücadele: Meyve ağaçlarında ve bağlarda kök kanserine karşı ilaçlı mücadele, yazın, Ağustos ve Eylül aylarında yapılır.
 64. 64. Kök Kanseri Agrobacterium tumefaciens
 65. 65. Etkili MaddeAdı ve Formülasyonu Dozu(PrepOranı arat)100 lt.suyaBakırsülfat %99,5 Kristal 5 kg
 66. 66.  Ağaçların köklerinde çürüklük yapmak suretiyle ölüme sebep olur. Hastalığa yakalanan ağaçlar ilk yıl çok az sürgün verirler. İkinci yıl yapraklar sararır, dökülür. Üçüncü yıl dal ve dalcıklar ölmeye ve kurumaya başlar. Dördüncü yıl, tamamen kururlar. Şiddetli hastalanmalarda 1-2 yılda ağaçların kuruduğu görülür. Kökler tetkik edilirse ikinci köklerden başlayarak, kök boğazına kadar kabukla odun arasında beyaz bir küf tabakasının varlığı görülür. Hastalığın başlangıcında odun tabakası açık kahverengi daha sonra sarımtırak veya
 67. 67.  beyaz süngerimsi bir doku halini alır. Ağaçların ömrünün kısalmasına sebep olduğu için ekonomik önemi vardır. Etmen bir şapkalı mantardır. Şapkalarını sonbaharın ilk yağmurlarından sonra oluşturur. Hasta ağaçlarının kütüklerinde oluşan sarımsı kahverengi olan ve dibe doğru siyahlaşan şapkalar 5- 15 cm. çapındadır. Mantar hem toprakta hem de odun dokusunda yaşar. Ölü ağaçlarda ve toprakta kalan kök parçalarında uzun süre hayatiyetini devam ettirir. Rutubetli yerlerde iyi gelişir.
 68. 68.  Kültürel Önlemler: Kuruyan ağaçların kök ve gövdeleri topraktan çıkarılarak imha edilmeli ve yerine kireç dökülmeli, bulaşma bahçenin belli kesiminde ise, hasta olanlar 60 cm derinlik ve 30 cm genişlikteki hendeklerle çevrilmelidir. Çevrede hastalık olduğu hallerde, sel sularının getireceği hastalıklı parçaların girişini engellemek için arazi çevresine 60-70 cm derinlikte hendekler açılmalı, ağaçları sağlam ve sağlıklı yetiştirmek için gereken önlemler alınmalı, meşe ağaçlarının kesimiyle elde edilen araziye meyve ağacı dikilmemeli, bir kaç sene boş bırakılmalı, sonbaharın ilk yağmurlarından sonra mantar şapkalarını ve oluştukları yerlerdeki kök parçalarını derhal yok etmeli, ağaçlar derin dikilmemeli, aşırı sulama yapılmamalı, köklerin yaralanmamalarına dikkat edilmelidir.
 69. 69.  Kimyasal Mücadele: İlaçlamalara hastalık görüldüğünde başlanır. Hastalık yeni başlamış ise hasta kökler kesilip kazındıktan sonra bu yerlere %5lik bordo bulamacı, %2lik göztaşı, %5lik karaboya ilaçlarından biri fırça ile sürülür, ilaç kuruduktan sonra üzeri aşı macunu ile kapatılır veya 750 g. ardıç katranı 250 g. toz göztaşı karışımı sürülür. Kökler tamamıyla hasta ise, ince köklere kadar sökülüp kendi çukurunda yakılır, yerine sönmemiş kireç veya %2lik formalin dökülür ve kapanır. %2lik formalin mahlülü ile 10ar litre ilaçlı su verilerek toprak sulanır. Hasta bahçedeki sağlamları korumak için sonbaharda veya ilkbahara girerken ağaçların taç iz düşümlerinin her bir metre karesi %5lik karaboya veya %2lik göztaşı mahlülünden biri ile m² ye 10ar litre su verilerek toprak sulanmalıdır.
 70. 70. Meyve Ağaçlarında Armıllarıa Kök Çürüklüğü Hastalığına neden olan mantar
 71. 71. Şapkalı mantarlar iplikçiklerden oluşan kordonların ucunda oluşur
 72. 72.  İlk belirti yaprak sararmalarıdır. Bu ağacın tümünde veya bir tarafında görülebilir. Yapraklarda küçülmeler olur, giderek dökülmeleriyle ağaçta çok az yaprak kalır. Ayrıca büyümede durgunluk dikkati çeker, meyve verimi ve kalitesi de düşer, meyveler irileşmeden ve olgunlaşmadan dökülür. Kökler açılacak olursa, ince köklerin esmerleşip çürüdüğü görülür. Kalın kökler ve kök boğazında da, önceleri beyaz olup sonradan koyulaşarak gri ve siyaha dönen bir tabaka dikkati çeker. Kökün kabuk kısmı kaldırılınca kabuk altında ağ gibi beyaz küf örtüsü görülür. Fidan ve genç ağaçlarda hastalık kendini daha çabuk gösterir. Özellikle Egede incirlerde oluşturduğu zarar oldukça fazladır.
 73. 73.  Etmeni fungus olup, toprakta yıllarca canlılığını korur, hastalıklı ağaçların bulunduğu bahçelerde uzun yıllar yaşamını sürdürerek bulaşmalara neden olur. Hastalıklı köklerin yakınında bulunan genç kökleri ve kök uçlarını enfekte eder. Kök içinde gelişerek kabuk kısmına yayılır, odun ile kabuk arasında gelişmesine devam ederek kambiyumu zarara uğratır. Hastalıklı kök parçaları sulama suyu, sel ve yağmur suları ile taşınarak, kök çürüklüğünün ağaçtan ağaca bulaşmasını sağlarlar
 74. 74.  Kültürel Önlemler: Ağır su tutan topraklarda bahçe kurmamalı,toprakta fazla su birikmesine engel olmalı, toprağın iyi bir şekilde havalanmasını sağlamalı, sel sularıyla gelerek fidan ve ağaçların kök boğazlarında yığılan toprak dağıtılarak, köklerin fazla derinde havasız kalmasına meydan vermemeli, sulama suyunu ve gübreyi ağaçların taç izdüşümüne vermeli, toprak işleme aletleriyle köklerde yara açmamalı, bulaşık bahçelerde ilkbaharda ağaçların kök boğazlarını ana köklere kadar açarak yaz boyunca güneş ve hava almaları sağlanmalı, kökleri tamamen çürüyen ağaçları sökmeli yeni bulaştığı ağaçlarda ise, çürüyen kökler sağlam kısma kadar temizlemeli, kesilen köklerin üstüne rastlayan dallarda da budama yaparak dengeyi korumalı, hastalıkla bulaşık tüm kök parçalarını toplayıp yakmalı, sağlam ağaçlara bulaşmayı önlemek için bulaşık kısmın etrafına 1 m derinliğinde hendek açıp, toprağını bulaşık tarafa atmalı, hastalığa dayanıklı anaçlar kullanmalıdır. Kimyasal Mücadele: İlkbaharda kültürel önlemlerle birlikte ilaçlı mücadeleye girmek daha uygun olur.
 75. 75.  Kökleri tamamen çürümüş olan fidan ve ağaçlar sökülmeli, hasta kısımlar kendi çukurunda yakılmalı, sonra bu çukurlara m² ye 3 kg. hesabıyla sönmemiş kireç atılmalı veya %35lik karaboya (demirsülfat) eriyiği ile bolca sulanarak kapatılmalı, en az yıl yerine fidan dikilmemelidir. Hastalık yeni başlamışsa, çürümüş kökler sağlam kısma kadar temizlendikten sonra yara yerlerine göztaşı-katran karışımı (750 g ardıç katranı+250 g toz göztaşı) sürülmeli veya açılan yerlere 2-5 kg. karaboya dökülerek kuru toprakla kapatılmalıdır. Bulaşık bahçelerde sağlam ağaçları korumak için, ağaçların diplerine m² ye 10 litre ilaçlı su gelecek şekilde %5lik karaboya veya %1 lik göztaşı eriyiklerinden biri verilmelidir.
 76. 76. Rosellinia Kök Çürüklüğü Hastalığı
 77. 77.  Önemli konukçuları olan erik, kayısı ve şeftalide belirtiler genel olarak yaprak ve meyvede görülür. Erik ve kayısılarda yaprak belirtileri, sarı leke, bant ,halka şeklindedir. Þeftalilerde yaprak belirtileri damarlar boyunca renk açılması, sarı lekeler ve yaprakta deformasyon şeklinde görülür. Erikte nokta ve bantlar veya halka şeklinde çöküntüler meyve olum devresine yakın meydana gelir. Meyve kesitinde, bu çökmüş yerlerin koyu kahverengi, lastik gibi ve çekirdeğe
 78. 78.  yapışık olduğu görülür. Kayısıda genel olarak meyvede deformasyon, halka ve bantlar görülür.Şeftalide meyve kayısıya benzer belirti gösterir. Meyve dökümü her üç türde meyve olumundan evvel görülür, oldukça önemlidir. Hastalık belirtisi gösteren meyveler ticari değerini tamamen kaybeder. Meyve tatsız, kuru ve kauçuk gibi bir hal alır. Kurutmalık ve reçellik değeri yoktur.Etmeni Plum pox virusudur. Yaprak biti vektörüyle yayılır. Her türlü vegetatif aksamla bulaşık çöğür, kök kaynaşması ile nakil olunur.
 79. 79.  Kültürel Önlemler: Enfeksiyon kaynaklarının ortadan kaldırılması en etkin önlemdir. Fidanlıklarda çöğür ve damızlık ağaçlar kontrol edilmeli hastalık belirtisi gösteren fertler derhal imha edilmelidir. Hastalığa dayanıklı çeşitlerin yetiştirilmesi, bunların anaç olarak kullanılması hastalıktan korunma tedbirleri arasındadır. İç ve dış karantina, korunma tedbirleri arasındadır. Kimyasal Mücadele: Kimyasal mücadelesi yoktur. Vektörlerine karşı insektisidlerle mücadele edilmelidir. En uygun mücadele zamanı vektörlerin konukçu üzerinde bulunduğu ilkbahar ve sonbahar dönemidir.
 80. 80. Sharka Virus Hastalığının Meyvedeki zaraı
 81. 81.  Hastalık konukçusunun çiçek, çiçek sapı, meyve ve sürgünlerinde belirti oluşturur. Hastalığa yakalanmış çiçeklerin petal yaprakları, dişicik borusu ve erkek organlar kahverengileşir ve bu renk değişimi daha sonra tüm çiçeğe yayılır. Nemli havalarda enfekte olmuş kısımlar üzerinde etmenin konidi kitleleri görülür. Hasta çiçekler dal üzerinde kurur ve mumyalaşır.Meyvelerde genellikle meyve olgunluğuna yakınken enfeksiyon yapar, ilk belirti meyve kabuğunda oluşan kahverengi bir veya birkaç lekedir. Lekelerin etrafında açık kahverengi bir halka vardır. Çürüklük meyve etinin içine doğru gelişir ancak leke çukurlaşmaz. Çürüklük önceleri yumuşak ve kurudur. Bir süre sonra meyve buruşur ve tamamen kurur. Kuruyan meyveler mumyalaşır ve dalda asılı kalır.
 82. 82.  Çiçek sapından enfekte olan sürgünler esmerleşir, ince sürgünler tamamen kurur, kalınlarında ise kanser yaraları oluşur. Kanser yaraları kapanmaz, ortası çökük, elips şeklinde yada uzun yarıklar şeklinde kendini gösterir. Kanser yaralarının altındaki parankima dokusu erir ve kahverengine döner. Kuruyan kısımlardaki tomurcuk, çiçek, meyve ve yapraklar ölürler ve dala asılı halde kalırlar. Yağmurlu ve nemli havalarda yara etrafında zamklanma görülür. Etmeni fungus olup, kışı mumyalaşmış meyvelerde ve kanserleşen dallarda geçirir. Bu meyveler ve kanserli dallarda ilkbaharda havaların ısınmasıyla spor kümeleri oluşur bu sporlar çiçek, sürgün ve meyve enfeksiyonları yapar. Konukçuları kayısı, kiraz, vişne, erik, badem ve şeftalidir.
 83. 83.  Kültürel Önlemler: Hastalığın görüldüğü bahçelerde ağaçlar üzerindeki tüm kuru dallar budanıp, yakılmalı, mumyalaşarak ağaç üzerinde kalmış ve yere düşmüş meyveler toplanarak imha edilmelidir. Kimyasal Mücadele: 1. ilaçlama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte), 2. ilaçlama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılmalıdır
 84. 84. enfeksiyonlar genellikle meyve olgunlaşmasına yakın dönemde meydana gelir
 85. 85.  İlkbaharda genç sürgün uçlarındaki yapraklarda önce hafifçe bir kabarıklık, yağlımsı bir görünüş ve renk açılması meydana gelir. Sonra kabarık yerin alt tarafı gri, beyaz unlumsu bir tabaka ile kaplanır. Yaprağın enfeksiyona uğramış kısmı az gelişir, eni daralır, içe doğru kıvrılır. Bu şekildeki yapraklar zamanla sararıp kavrularak kırmızımtırak bir renk alıp vaktinden önce dökülür. Yeşil sürgün uçları da enfekte edilir. Sürgünler bükülür, gelişme yavaşlar ve alt kısımlarından yeni sürgünler meydana gelir. Sürgün süpürgeleşir. Sürgün uçları kütleşip, gözler arası kısalır, iyi göz teşekkül etmez sonra sürgünün uç kısımları kurur. Sonbahara doğru sürgünler üzerindeki hastalıklı kısımlarda grimsi beyaz bir örtü oluşur. Çağla halindeki meyveler üzerinde beyaz lekeler meydana gelir. Hasta meyve iyi gelişemez, zamanla ince çatlamalar olur. Tadı bozulur. Etmeni fungus olup, bulaşmalar için en uygun sıcaklık 21-28 C dir. Kışı hastalıklı dallarda geçirir
 86. 86.  Kültürel Önlemler: Budama esnasında hastalıklı sürgünler hasta kısmın en az 20 cm aşağısından kesilerek yakılmalıdır. Sık dikimden ve ağaçların hava alamayacağı budama şekillerinden kaçınılmalıdır. Küllemeye duyarlı çeşitlerden bahçe kurulmamalıdır. Kimyasal Mücadele: Bir yıl önce epidemik bir durum yok ise ilk simptom görülür görülmez ilaçlamaya başlanmalıdır. Bir yıl önce epidemik bir durum var ise, budamadan sonra ağaçlardaki hastalıklı sürgünlerin miktarı %3ü buluyorsa hastalık görülmeden ilaçlamaya başlanmalıdır. Bölgelerde, daha önceki yıllarda ilk görünme tarihinden en az 5-8 gün önce ilaçlamaya başlanmalıdır. İlaçlamalara bitkinin gelişmesine, ilacın tesir müddetine bakılarak 8- 12 gün ara ile hastalığı baskı altında tutuncaya kadar devam edilir.
 87. 87. Şeftali Küllemesinin Yapraktaki zararı(Sphaerotheca pannosa)
 88. 88. Etkili Formülasyonu Dozu(Preparat)MaddeAdı ve 100 lt.suyaOranıBenomyl %50 W.P. 60 gDinocap 370 g/l E.C. 50 mlKükürt %73 W.P. 500 gTriforine 190 g/l E.C. 125 mlBupirimate %25 E.C. 40 mlTriadimefon %5 W.P. 50 gKükürt %80 W.P. 400 g
 89. 89.  Ağacın yaprak ve genç sürgünlerini hastalandırır. Bazen meyve ve çiçeklerde de bozulmalara yol açabilir. Belirtileri özellikle ilkbaharda görülür. Hastalıklı genç yapraklarda renk sarı veya beyazımtırak olur, yaprak ayasında büzülme meydana gelir, yaprak bükülme eğilimi gösterir. Bulaşma erken olduğunda yapraklar iyice büzülürler, artık büyüyemezler ve ağaç üzerinde kururlar. Bulaşma geç olursa yaprak ayasının sadece bir bölümü hastalanabilir. Kırmızımtırak veya şarap tortusu rengindeki hastalıklı bölümler sert ve kırılgan olurlar. Hasta yapraklar sağlamlardan daha kalındır. Genç sürgünler kalınlaşır, eğilir ve gelişmeleri yavaşlar. Bunlardan gloklu yaprak buketleri oluşur. Hasta bölgelerde sarı veya koyu kırmızı renkte kabarıklıklar oluşur. Dal normal gelişmeden geri kalır. Boğumlar arası kısalır.
 90. 90.  Meyvede bozulmalar sadece bir bölümünü kaplayan sarı veya kırmızı renkte gelişigüzel şişkinlikler biçiminde kendini gösterir. Zamanla bu bölümler irileşir, yaralar daha koyu bir renk alır. Meyve tümörlü bir görünüm alır. Bazen meyvenin çatladığı çekirdek evine kadar yarıldığı görülür.Hastalık ekonomik yönden büyük zararlara neden olur.Etmeni fungusu olup bir yıldan diğer yıla konukçusunun bazı kısımlarında kışlar. enfeksiyonlar ilkbaharda uç sürgün gözlerinin ilk yeşil organlarının görünmeye başlamasından itibaren olur. Yumuşak ve nemli kışlar enfeksiyon için çok elverişlidir. Optimum sıcaklık 20 C dolayındadır. 26-30 Cüzerinde gelişme durur. Konukçuları şeftali ve bademdir.
 91. 91. Taphrina deformans
 92. 92.  : Kullanılacak İlaçlar ve DozlarıEtkili MaddeAdı Formülasyonu Dozu(Preparat)ve Oranı 100 lt.suyaBakır Sülfat Bordo 2000 g%98+ bulamacı 1000 gSönmemiş kireçBakır oksit %50 W.P 800 gFolpet %50 W.P. 300 g
 93. 93.  Yaprakta ilk lekeler 1 mm kadar çapta yuvarlak kırmızımsı sarı renktedir. Giderek koyulaşıp kahverengileşen lekelerin kuruyarak düşmesiyle yaprak tipik olarak saçma ile delinmiş gibi bir görünüm alır. Enfekteli tomurcuklar ilkbaharda sağlamlardan ayırt edilebilir, tipik belirtileri, hastalıklı tomurcukların parlak, zamklı ve kolayca yerinden kopmamalarıdır. Hasta tomurcukların dibinde sürgünler üzerinde giderek büyüyen kanser yaraları oluşur.
 94. 94.  Buralarda zamk salgısı da görülür. Hastalık tomurcuk ve yapraklarda oluşturduğu zarar ile bazen sürgün kurumalarına da neden olduğu için,şeftali ağaçlarında önemli kayıplara yol açar. Etmeni fungus olup, kışı hastalıklı tomurcuk pulları arasında geçirir. Buradan ilkbaharda ilk enfeksiyonlar meydana gelir. Bir yıllık ve daha yaşlı kanserler ile hastalıklı tomurcuklar ilk bulaşma kaynaklarıdır. 2. bulaşma kaynakları ise enfekteli sürgün ve yapraklardır, ancak yaprakların rolü önemsizdir.
 95. 95.  Kültürel Önlemler: Hastalıklı dal ve sürgünler budanarak bahçeden uzaklaştırılmalı, sulama, gübreleme, toprak işlemesi, ve budama işlemleri iyi bir havalanma ve ağaca kuvvetli bir gelişme sağlayacak şekilde uygulanmalıdır. Kimyasal Mücadele: 1. ilaçlama; sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2. ilaçlama: ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce yapılmalıdır
 96. 96. Yaprak delenin Yapraktaki Zararı (Coryneum beijerinckii)
 97. 97. Yaprak delenin Sürgündeki Yaprak delenin MeyvedekiZararı Zararı
 98. 98. Lekelerin kuruyup Yırtılması
 99. 99. Etkili MaddeAdı ve Formülasy Dozu(Preparat)Oranı onu 100 lt.suyaBakır Sülfat %98+ BordoBulam 1000+500 gSönmemiş kireç acı (2.ilaçlama)Bakır oksiklorür %50 W.P. 800 g(1.ilaçlamaBakır oksit %50 W.P. 800 g(1.ilaçlama)Captan %50 W.P. 300 g

×