Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Meyve Zararlıları

7,592 views

Published on

 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Meyve Zararlıları

 1. 1. MEYVE ZARARLILARI AKARLAR İki Noktalı Örümcek ( Tetranychus urticae Koch.) (Acarina.: Tetranychidae)Avrupa Kırmızı Örümceği( Panonychusulmi Koch.) (Acarina.: Tetranychidae) Meyve Kahverengi Akarı( Bryobia rubriculus Scheuten) (Acarina.: Tetranychidae) Akdiken Akarı( T.viennensis Zacher) (Acarina.: Tetranychidae)Yassı Akar( Cenopalpus pulcher C.- F.) (Acarina.: Tenuipalpidae)
 2. 2.  Bulundukları konukçuların yapraklarından bitki özsuyunu emerek zararlı olurlar ve zehirli maddeler salgılarlar. Sonuç olarak yapraklarda önce beyaz sonra sarı kahverengi lekeler meydana gelir. Daha sonra bu lekeler birleşerek yaprağın kuruyup dökülmesine, dolayısıyla önemli derecede ürün kaybına neden olurlar. Avrupa kırmızı örümceği ve kahverengi örümcek çiçeklerin çanak yapraklarını ve buketlerdeki taze yaprakları emerek sararttığından bahçe bir yanık manzarası görünümündedir. Zarara uğrayan meyve ağaçlarında yapraklar gümüşi bir renk alır veya gözleri iyi teşekkül etmez, sürgünlerde iyi pişkinleşmediğinden kış donlarından zarar görür. Yassı akar ise ilkbaharda açılan tomurcuklara saldırarak onları zayıflatır. Meyve tutmasını önler. Meyveler renksiz ve kalitesiz olur. Gelecek yılın meyve gözleri normal teşekkül edemez. Pişkin gözler az olur. Meyve verimi düşer. Yaprakta damarlar boyunca renk bozulması başlar, grimsi kırmızı görünüm damar boyunca yayılır.
 3. 3.  Çıplak gözle zor görülecek kadar küçüktür. Þekilleri yumurta veya armut biçimindedir. Genellikle vücutlarının üst tarafı kabarıktır. Deride, değişik şekil ve büyüklükte tüyler, kıllar ve dikenler vardır. Kırmızı renk hakim olmakla beraber bazı tür ve dönemlerde renk yeşilimsi sarı, turuncu veya kahverengi olabilir. Kışlık formları daha koyu renklidir. Larva önceleri 3 çift, erginler 4 çift bacaklıdır. İki noktalı örümcek, yeşilimsi sarı veya kahverengimsi yeşil olabilirler. Sonraları portakal rengine veya kiremit renge dönüşür. Vücudun ortasına yakın, iki tarafta siyah büyük birer benek bulunur. Vücudu yuvarlakça şekillidir. Yumurtaları açık sarı renkte, şeffaf ve yuvarlaktır. Yeni çıkan larva renksizdir. Üzerinde hiç benek yoktur. Avrupa kırmızı örümceği, koyu kırmızı renkli yuvarlakça dolgun vücutludur. Sırt kıllarının çıktığı yer beyaz, daire şeklinde olup bombelidir. Yumurtaları kiremit kırmızısı renginde, soğan biçiminde ve üzerinde bir sap bulunur. Larvaları parlak kırmızı renklidir. Ağ yapmaz.
 4. 4.  Meyve kahverengi akarı; kırmızı, kahve ve yeşil karışımı rengindedir. Sırt düz, karın kısmı şişkindir. Sırtta belirli bir çizgi bulunur. Vücut kılları yaprak şeklindedir. Ön bacakları çok uzundur. Ağ yapmazlar. Yumurtaları bilye gibi ve kırmızı renktedir. Larvalar yuvarlak şekilli ve kırmızı renklidir. Akdiken akarı; dişiler beyzi şekilli, kırmızı renkli ve tombuldur. Bacakları uzun, boğum araları geniş ve sarı renklidir. sırtındaki kıllar diken gibi çıkar ve çıktığı yer beyaz bir kabarıklık yapar. Erkeklerin rengi dişi gibi kırmızı değil yeşilimsi sarıdır. Sırtının yanında 2 siyah benek bulunur. Yumurtaları bilye gibi şeffaf ve açılmasına yakın sarı krem renklidir. Larvaları yuvarlak şekilli ve şeffaftır. Kesif ağ örerler.
 5. 5.  Yassı akar; vücut oval ve yassı yapılı, kiremit veya daha koyu kırmızı renktedir. Sırtında yatay olarak vücudunu ikiye bölen bariz bir çizgi görülür. sırttaki kıllar kısa ve diken gibidir. Bacakları kısa, boğumları küttür. Yavaş hareket ederler. Yumurtaları uzunca oval, ön tarafı basık fıçı şeklinde ve kiremit kırmızısı renktedir. Çok az ağ örerler. Kırmızı örümcekler kışı dallar üzerinde veya kabuklar altında türlere göre yumurta veya ergin dişi döneminde geçirirler. Avrupa kırmızı örümceği ve kahverengi örümcek kışı yumurta halinde, iki noktalı örümcek kışı döllenmiş ergin dişi, akdiken akarı kışı döllenmiş dişi, yassı akar ise kışı açıkta döllenmiş dişi olarak geçirirler.
 6. 6. MÜCADELESİ: Biyolojik Mücadele: Akarların biyolojik mücadelesinde, Typlodromus pyri Scheut, S.longicornis ve S. punctillum önemli rol oynamaktadır. Kimyasal Mücadele: Akarlara karşı kış mücadelesi önerilmemektedir. Ancak kabuklubit ve koşnillerin bulunduğu meyve bahçelerinde yapılacak kış mücadelesi, Avrupa kırmızıörümceği ve Meyve kahverengi akarının kış yumurtaları ile Yassıakarın kışlayan ergin populasyonunu da düşürür. Mayıs ayından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda akar sayısının yaprak başına ortalama 3-5 bireyi geçmesi durumunda ilaçlama gerekir.
 7. 7. İki Noktalı Örümcek (Tetranychus urticae) Meyve Kahverengi Akarı(Bryobia rubricu
 8. 8. Avrupa Kırmızı Örümceği(Panonychus ulmi Avrupa Kırmızı Örümceği(Panonychus ulmi) (Dişi) ( Erkek )
 9. 9. Kullanılacak İlaçlar ve Dozları:Etkili MaddeAdı ve Formülasyo Dozu(Preparat)100Oranı nu lt.suyaOmethoate 565 g/l E.C. 125 mlHexythiazox 50 g/l E.C. 50 mlMethiocarb %50 W.P. 100 gKükürt %80 W.P. 400 gFormothion E.C. 150 ml
 10. 10. ARMUT PSİLLİDİ ( Cacopsylla pyri. L. ) (Hom.: Psyllidae) Armut yaprak pirelerinin nimf ve erginleri, armut ağaçlarında doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki şekilde zarar yapar. Zarar özellikle nimfler tarafından ağaçların çiçek, yaprak ve tomurcuklarının sokulup emilmesi suretiyle meydana gelir. Emgi sonunda zarar gören kısımlarda klorofil parçalanması ile renk değişimleri, lekeler meydana gelir. Zamanla bazı organlar kurur, çiçekler ise meyve bağlamaz. Kurumalar neticesinde çiçek yaprak ve meyve dökümleri olur. Esas zarar dolaylı olarak meydana gelir. Nimfler beslenirken çok miktarda balımsı madde salgılarlar. Populasyon fazla olduğu takdirde çok miktarda salgılanan balımsı maddeler sıvı halinde yaprak sürgün ve meyvelerin üzerini örter. Bu kısımlardan aşağılara, toprağa akar. bu maddeler üzerinde saprofit mantarlar gelişir ve tüm ağaç siyahımsı bir görünüş alır. Böyle ağaçlarda yapraklar vaktinden önce dökülür, tomurcuk açılmaz, bulaşık meyveler pazar değerini kaybeder.
 11. 11.  Erginlerin farklı iki formu vardır. kış formu daha büyük ve koyu renkli, yaz formu kış formuna nazaran daha küçük ve açık renklidir. C.pyricolanın yazlık formu 1-1.5 mm boyunda C.pyrinin yazlık formları ise 1.5-2 mm boyundadır. Bileşik gözler koyu kahverengi, nokta gözler ise kırmızı renktedir. Kanatlar, saydam olup dinlenme halinde vücut üzerinde çatı şeklinde katlanır. Yumurtalar oval şekilli arka kısmı yuvarlak, ön kısmı sivridir. Yumurtalar ilk konulduğunda açık sarı renkli daha sonra portakal sarısı hatta kırmızımtırak kahverengi olurlar. Nimfler önce soluk sarı renkli olur geliştikçe türe özgü renk farklılaşması olur. Armut yaprak pireleri kışı ergin halde ağaçların tomurcuk veya sürgünleri arasında, kabuk çatlakları arası veya yere dökülmüş yaprakların altında gizlenerek geçirirler.
 12. 12. MÜCADELESİ: Kültürel Önlemler: Ağaçların budanması ile fazla gölge yapmalarına engel olmak, dolayısıyla C.pyriyı yazın fazla sıcağın etkisine bırakacağından çoğalmasını önemli ölçüde azaltır. Armut yaprak pirelerine karşı dayanıklı armut çeşitlerini yetiştirmek bunun yanında armut bahçelerinde mümkün olduğu kadar ara ziraatı yapmamak suretiyle zararlının kışlama yerlerini oluşturmamaktadır. Kimyasal Mücadele: Armut pisillidi ilaçlı mücadelesinde en önemli husus, ilaçlama zamanının tam olarak bilinmesidir. En etkili ilaçlama, erken dönemde yapılan ilaçlamadır. Buna göre ilaçlama, ağaçların çiçeklenme sonrasında ki yapraklı döneminde ve zararlının kışlayan erginlerinden oluşan ikinci ve üçüncü dönem nimflerinin görüldüğü dönemde ve sürgünlerin %15den fazlasında bulaşma görüldüğünde yapılmalıdır. İlaçlama, bir defa olmak üzere ve zararlının meydana getirdiği balımsı madde akıntısının, henüz başlamadığı, zamanda yapılmalıdır. Ancak nimflerinin salgıladığı tatlı madde akıntısının görülmesi ve giderek artması halinde ilaçlama için geç kalınmış demektir ve bu zamanda yapılan ilaçlamanın etkisi çok düşüktür.
 13. 13. Armut psillidi nimf (Cacopsylla pyri) Armut psillidi Zarar Armut psillidi ergini Armut psillidi yumurtası
 14. 14. Kullanılacak İlaçlar ve Dozları:Etkili MaddeAdı ve Formül Dozu(PreparOranı asyonu at) 100 lt.suyaPhosalone 350 g/l E.C 200 mlDiflubenzuron %25+ W.P.+ 40 g+Bitkisel yağ Sıvı 300 mlDeltamethrin 25 g/l E.C. 50 mlFenvalerate 190 g/l E.C 30 mlMethidathion 426 g/l E.C 100 mlYazlık yağ 850 g/l+ E.M. 1 lt+300 mlMalathion 190 g/l
 15. 15. DOĞU MEYVEGÜVESİ ( Cydia molesta Busck) (Lep.: Tortricidae Sürgün ve meyvelere zarar verir. Larva şeftali sürgünlerinin uç ve uca yakın kısmından girerek sürgün boyunca açtığı galeride beslenirler. Sürgün önce solar devrilir ve larva terkettikten sonra, uçtan 5-7 cm. uzunluğunda kurur. Kuruyan sürgünlerden yenileri çıktığı için fidan ve genç şeftali ağaçları çalılaşır. Sürgün zararı fidanlıklarda ve genç şeftali ağaçlarında daha önemlidir. Meyvelerde sap çukurluklarındaki dal ve yaprakların temas ettiği yerlerden girerler. Meyveye giren larva doğrudan çekirdeğe yönelir, çekirdek civarındaki meyve etinde beslenerek gelişmesini tamamladıktan sonra açtığı delikten meyveyi terkeder. Giriş ve çıkış yerlerinde zamk görülür. Yumuşak çekirdekli meyvelere giren larva, kabuk altında açtığı galerilerde beslendikten sonra çekirdek evine doğru ilerler. Bir meyvede birden çok larva beslenir. Ayrıca larvaların meyvelerde açtığı deliklerden funguslar girerek meyvenin çürümesine neden olurlar.
 16. 16.  Kelebeğin ön kanatları kahverengimsi siyah, arka kanatları gri pullarla kaplıdır. İstirahat halinde iken ön kanatların ortasındaki beyaz pullar ters "V" şeklinde görülür. Bacaklar ve abdomen de , gümüşî pullarla kaplıdır. Yumurtalar 0,8 mm boyunda mercimek şeklindedir. Yeni bırakıldığında saydam olan yumurta sonra kirli sarıya döner. Yumurtadan yeni çıktığında 0.9 mm boyunda olan larva, gelişmesini tamamladığında 8.5 mm.ye ulaşır. Sürgünlerde beslenenler pembe veya açık kırmızı, meyvelerde beslenenler kızılımtırak sarıdır. Son kısmında bulunan 5 dişli kahverenkli anal tarak, ayırıcı özelliğidir. Pupa 6.5 mm boyunda, mekik şeklinde, önceleri sarı sonra koyu kahverenklidir. Yılda 4-5 döl verir. Kışı olgun larva döneminde ağaçların gövdelerindeki kabuk altlarında yarık ve çatlaklarda ördükleri kokon içerisinde geçirirler.
 17. 17. MÜCADELESİ: Kültürel Önlemler: Şeftali bahçeleri ayva, muşmula, armut, elma gibi diğer konukçuların bulunduğu bahçelerden (250 m) daha uzağa kurulmalıdır. Saldırıya uğrayan sürgünlerin haftada bir kesilmesi, meyve zararını önemli ölçüde azaltacaktır. Ayrıca meyve depoları en uygun kışlama yeri olduğundan bu gibi yerleri bahçenin uzağında yapmak yararlı olacaktır. Biyolojik Mücadele: T. evanescens yumurta parazitoidinin kitle halinde üretilerek bulaşık bahçelere salınması ile zarar oranı düşürülebilir. Kimyasal Mücadele: Erkenci şeftali çeşitlerinde çoğu kez ilaçlamaya gerek kalmaz. Diğer şeftali çeşitlerinde cinsel çekici tuzakta, 20 kelebekten fazla yakalanması halinde veya birinci döl sürgün zararı %5ten fazla olduğunda, meyvedeki zararı önlemek için ilaçlama gerekir. İlaçlamalara,cinsel çekici tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan sonra başlanıp 20 gün sonra tekrarlanmalı veya birinci döl larvalarının terkettiği sürgünler görüldükten 15 gün sonra başlanmalı ve 20 gün ara ile orta çeşitlerde 2 ; geç çeşitlerde 3 ilaçlama yapılmalıdır.
 18. 18. Sürgün zararıDoğu meyve güvesi genç larva Zararı Doğu meyve güvesi ZararıCydia Meyvede larva Zararı
 19. 19. Etkili Formülasy Dozu(PreparMaddeAdı ve onu at)100Oranı lt.suyaPhosalone 350 E.C. 200 mlg/lOmethoate 565 S.C. 200 mlg/l
 20. 20. DUT KABUKLUBİTİ( Pseudaulacaspis pentagona (Targ.-Tozz.)(Hom.: Diaspididae) Sıvama halde bulunduğu dalların, daha sonradan ağacın tümünün kurumasına yol açar, Þeftali ağaçları dut koşnili zararına karşı çok duyarlıdır. Bazen larvaları tüysüz şeftali meyvelerine de geçerek kırmızı lekeler oluşturur ve meyvenin satış değerini düşürür. Dişi kabuğu 2-2.5 mm çapında dairemsi, dış bükey ve kirli beyaz renklidir. Birinci ve ikinci larva gömlekleri dıştan belirgin olup çoğunlukla kabuğun bir kenarında bulunurlar. Kabuk altında bulunan dişi armut biçiminde ve turuncu sarı renktedir. Yumurtaları pembemsi veya beyazdır. Erkek kabukları boru biçiminde ve beyaz renklidir. Beyaz iplikçiklerle birbirine sarılmış gruplar halinde bulunurlar. Ergin erkekler bir çift kanatlıdırlar. Ağır hareketli olup fazla uçamazlar, beslenmez ve döllendikten sonra ölürler. Kışı döllenmiş dişi durumunda geçirirler.
 21. 21. MÜCADELESİ : Mekaniksel Mücadele : Budama sırasında ot kökünden yapılmış fırçalar kullanılarak iyi bir temizleme yapılabilir. Bu arada gözlerin zarar görmemesine dikkat etmek gerekmektedir. Biyolojik Mücadele: Doğal düşmanlarının korunması için gerekli tedbirler alındığı takdirde özellikle E.berlesei ve C.bipustulatusun etkinlikleri arttırılabilir. Kimyasal Mücadele: Büyük bahçelerde, yüksek yoğunluklar söz konusu olduğunda kış mücadelesine başvurulabilir. Sonbahar ve kış, sert geçmişse koşnil kabuğu kalın oluşur. O takdirde kış mücadelesi, populasyonu (%50-70) azaltır. Ilık geçen kışlarda ise %90ın üzerinde etki sağlanır. Yaz mücadelesi birinci ve ikinci döllere karşı uygulanır. İkinci dölde bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır. İlaçlamalar ilk larva çıkışında ve bundan 20 gün sonra olmak üzere 2 uygulamalı olarak yapılmalıdır. Dutlarda yaz ilaçlaması sadece ikinci döle karşı yapılmalı birinci döle karşı ilaçlama yapılmamalıdır.
 22. 22. Dut Kabuklubiti (Pseudaulacaspis pentagona)
 23. 23. Kullanılacak İlaçlar ve Dozları:Etkili MaddeAdı Formülasy Dozu(Preparatve Oranı onu ) 100 lt.suyaa)Kış Mücadelesi :Petrol Yağı 650 g/l+DNOC 15 g/l Sıvı *5 lt. 95 lt.suya (Yumuşak çekirdeklilerde)b) Yaz Mücadelesi:Methidathion 426 g/l E.C. 75 mlChlorpyrifos ethyl 480 g/l E.C 100 mlEthion 500 g/l E.C. 150 mlYazlık yağlar 700 g/l Sıvı 1000 ml
 24. 24. ELMA İÇKURDU ( Cydia pomonella L.)(Lep.: Tortricidae) Elma ağaçlarının en önemli zararlısıdır. Meyve zararlısı olan larvalar, meyveleri delerek, içlerinde galeriler açmakta, etli kısmını ve çekirdek evini yiyerek pislikler bırakmaktadırlar. Bunların sonucu olarak da meyvelerin dökülmesine, dökülmeden ağaçta kalabilen kurtlu meyvelerin ise nitelik ve niceliklerinin bozulmasına ve dolayısıyla elmanın piyasa değerinin düşmesine neden olmaktadır. Mücadelesi yapılmadığında zarar %60, hatta %100e kadar çıkabilmektedir. Erginlerin, gri renkteki üst kanatları koyu dalgalı enine çizgilidir. Her iki kanat ucunda üçgene benzer bakır gibi işaretler vardır. Erginlerin boy uzunluğu ortalama 10 mm, kanat açıklığı ise 18-20 mm.dir.
 25. 25.  Yumurta başlangıçta süt beyazı renginde ve mumumsu görünümündedir. Oval şekilli ve 1-1.2 mm çapındadır. Gelişirken ortasında kırmızımsı bir halka görünmekte, açılmadan hemen önce ise gelişmiş larva yumurtanın içinde açıklıkla izlenebilmektedir. İlk dönem larvalar ortalama 1 mm boyundadır. Bu dönemde iri ve yassı olan baş parlak siyahtır. Olgun larva 15-20 mm boyunda beyazımsı pembe görünümlüdür. Açık kahverengi olan pupa, ortalama 10 mm boyundadır. Elma iç kurdu yılda 2 veya 3 döl verir. Kışı ağaç kabukları arasında veya topraktaki kalıntılar altında ördükleri kokon içerisinde olgun larva döneminde geçirirler.
 26. 26.  MÜCADELESİ: Kültürel Önlemler: Elma bahçelerinin diğer konukçularla karışık olarak kurulmamasına özen gösterilmelidir. Elma ağaçlarının altına dökülen meyvelerin toplanıp uzaklaştırılması, ambalaj ve depolama yerlerinin elma bahçelerinin kenarlarına kurulmaması, bahçenin sürümüne özen gösterilmesi ve ağaç gövdelerine Haziran ayı başlarında oluklu mukavvadan tuzak bantlar sarılarak, bunlara gelen larvaların imha edilmesi önerilir. Biyolojik Mücadele: Yumurta parazitoidi Trichogramma türleri ile E. tragica, T.enacator ve A.quadridentatus, Elma İçkurdu biyolojik mücadelesinde kullanılabilecek faydalılardır. Biyoteknik Mücadele: Kitlesel tuzaklama yöntemi ile bu zararlıya karşı her ağaca bir adet eşeysel tuzak asılarak uygulanır.
 27. 27.  Kimyasal Mücadele: Mücadelede hedef her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden öldürmektir. İlk ilaçlama zamanlarını sağlıklı şekilde saptamada ilk larva çıkışlarının belirlenmesi çok önemlidir. Kesin saptama için aşağıda belirtilen tahmin uyarı yöntemleri uygulanmaktadır. Bu yöntemlere göre ilaçlamaya karar verdikten sonra birinci döle karşı 2, ikinci döle karşı bir olmak üzere toplam 3 ilaçlama yapılmaktadır. A) Elma içkurdunun ilaçlama zamanının tesbiti: 1- Kültür kutularında ergin çıkışı ve yumurtanın izlenmesi 2- Etkili sıcaklık toplamlarının kullanılması 3- Cinsel çekici tuzakların kullanılması B- Elma İçkurdu ilaçlaması için gerekli populasyon yoğunluğunun tesbiti 1- Cinsel çekici tuzaklardan yararlanma 2- Tuzak bant yöntemi 3- Yoğunluğun meyvelerdeki zarara göre tesbiti yöntemlerinden faydalanılmaktadır. Yumurtalı dallar 2-3 gün aralıklarla gözlenir. Yumurtalar pembeleşince gerekli hazırlıklar yapılır, yumurtalardan ilk larva çıkışı görüldüğünde ise 1. ilaçlama yapılır. Birinci ilaçlamadan sonra yağışların şiddet ve sürekliliği, kullanılacak ilaçların etki süreleri, ergin çıkış veya uçuş süresi gözönünde bulundurularak birinci döl ilaçla kapatılacak şekilde 1-2 ilaçlama daha yapılır. İkinci döle karşı ilaçlama zamanı da aynı yöntemle tesbit edilir.
 28. 28. Elma İç Kurdu yumurtası Cydia pomonella Larvasının çekirdek evindeki zararı
 29. 29. Elma İç Kurdunun belirtisi Elma İç Kurdu pupasıElma İç Kurdu ergin erkek Elma İç Kurdu ergin dişi
 30. 30. Kullanılacak İlaçlar ve DozlarıEtkili MaddeAdı ve Oranı Formülasyon Dozu(Preparat)100 u lt.suyaDiflubenzuron %25 W.P. 40 gPhosalone %30 W.P. 200 gPhosalone 350 g/l E.C. 100 mlFenthion 525 g/l E.C. 150 mlMethidathion 426 g/l E.C 100 mlChlorpyrifos-ethyl 480 g/l E.C. 150 mlDeltamethrin 25 g/l E.C. 10 mlCypermethrin 200 g/l E.C. 25 mlAlphacypermethrin 100 g/l E.C. 20 mlLambda-Cyhalothrin 50 g/l E.C. 20 mlMethiocarb %50 W.P. 200 gTau-fluvalinate 240 g/l E.C. 30 ml
 31. 31. ERİK İÇKURDU ( Cydia funebrana Tr.) (Lep.: Tortricidae) Larvalar sap dibinden, yanlardan ve iki meyvenin birbirine değdiği yerlerden girerler. Meyvenin kabuk altını tipik olarak oyarlar ve meyve etinde tünel açarak çekirdeğe kadar ulaşırlar. Birinci döle ait larvalar seyrek olarak birden fazla meyveye saldırır. İkinci döle ait larvalar ise 1-3 meyvede zarar yapabilirler. Saldırıya uğrayan meyveler zamk çıkarırlar. Koyu gri-boz renkli üst kanatlar, alt kısmında düz bir çizgi ve koyu gri renkte küçücük noktacıklarla süslüdür. Alt kanatlar daha açık renkli ve kenarları boz sarı saçaklıdır. Erkek, dişiden daha küçüktür. Yumurtalar basık oval, uzunluğu 0.66-0,74 mm olup, yeni bırakıldığında beyazımsı, sonraları sarımsı renge döner. Yeni çıkmış larva 0.4 mm uzunluğunda, üstü pembe, karın tarafı açık pembe, baş, siyahtır. Olgun larva 15 mm kadardır. Pupa açık sarı, kahverenginde, 6.5 mm uzunluğundadır. Yılda 2-3 döl verirler. Kışı sıkı örülmüş bir koza içinde olgun larva halinde geçirirler.
 32. 32.  MÜCADELESİ: Mekanik Mücadele: Kurtlu meyveler toplanarak derin çukurlara gömülmelidir. Kimyasal Mücadele: Mayıs ayı sonundan itibaren bahçeler denetlenmeye başlanır. Cinsel çekici tuzaklarda İlk kelebek görüldükten 2-3 hafta sonra ve meyvelerde yumurtalar görülür görülmez ilk ilaçlama yapılır. 20 gün sonra ilaçlama tekrarlanır. İkinci döle ait kelebekler %30- 40 oranında çıktığı zaman ilk ilaçlama yapılır. Bundan sonra 20 gün ara ile 2. ilaçlama yapılır.
 33. 33. KİRAZ SİNEĞİ ( Rhagoletis cerasi L.)(Dip.:Tephritidae Larvalar meyvelerin etli kısmında beslenerek bir kısım meyvelerin zamanından önce olgunlaşarak dökümüne neden olurlar. Hasat edilen kurtlu meyvelerin kalitesi düşük olduğundan pazar değeri de düşük olur. Zararı çoğunlukla orta ve bilhassa Haziranda olgunlaşan geç çeşitlerde görülür. Kiraz mevsiminin aralıklı yağışlı ve sıcaklığın mevsim ortalaması veya üstünde olduğu yıllarda günlük sıcaklık ortalamaları çoğunlukla 16-18 C ve bu ortalamayı meydana getiren 20 C nin üzerindeki sıcak günler sayısı fazla ise zarar oranı yüksek olur. Salgın yıllarında zarar oranı %80e çıkabilir.  
 34. 34.  Ergin sinek 4-5 mm boyundadır. Gözleri yeşilimsi mavi, bacaklar siyahtır. Şeffaf kanaatlarında dikine 3 uzun bir kısa olmak üzere 4 adet mavimsi-siyah bant vardır. Fildişi beyazı renkte ki yumurtaları ince uzun elips şeklindedir. Larvaları bacaksız ve krem beyazı renginde olup başlangıçta boyu 0.6 mm pupa olmaya yakın ise 6 mm.yi bulur. Gelişmiş olan pupası açık sarı renkte ve fıçı şeklinde olup boyu 4 mm.dir. 
 35. 35. MÜCADELESİ: KKültürel Önlemler: Sonbaharda toprak işlemesi yapılmalı, hasatta kurtlu kirazlar toplanarak derine gömülmeli, turfandacılığa yönelmeli, dayanıklı çeşitler yetiştirilmeli, yabani kirazlar, kiraz bölgelerinde dikilmemeli veya sökülmelidir. Biyoteknik Mücadele: Biyoteknik mücadele kiraz sineğinin düşük ve orta populasyonlarında uygulanır. Ağaç başına 4 adet sarı yapışkan tuzak (Rebell) +Amonyak kapsülü asmak suretiyle kitlesel tuzaklama yöntemi yapılır.
 36. 36.  Kimyasal Mücadele: Meyvelere ben düştüğü (tatlı su yürüdüğü) devre ilaçlamaya başlanmak için uygun bir dönemdir. Bu gözlem en erkenci çeşide göre yapılmalıdır. Bu uygun yöntem bahçelere sarı yapışkan vizüel tuzaklar (Rebell) asarak ilk ergin çıkışına göre ilaçlama yapmaktır. Haftalık tuzak kontrolleri ile ikinci veya üçüncü bir ilaçlamaya gerek olup olmadığı saptanmalıdır. Tuzaklarda ilk sinek görüldüğünde meyvelerde ben düşme döneminde ise ilaçlama yapılır
 37. 37. Kiraz Sineği Ergin Dişi (Rhagoletis Kiraz Sineği larvasının meyveden çıkışıcerasi)Kiraz Sineği larvasının meyvedeki zararı Kiraz Sineği larvasının pupası
 38. 38. Kullanılacak İlaçlar ve Dozları :Etkili Formüla Dozu(PreMaddeAdı syonu parat) 100ve Oranı lt.suyaThiacloprid SL 300 mlDeltamethrin EC 25 ml
 39. 39.  Zehirli yem ve dal ilaçlaması ise; bulaşmanın yüksek olmadığı ve kiraz sezonunun yağışsız geçtiği kurak bölgelerde erginlere karşı koruyucu olarak özellikle ilk ve hasada yakın ilaçlamalarda öğütlenebilir. Kullanılacak cezbedici bileşimi aşağıda verildiği gibidir. 100 litre suya Malathion %25 W.P. 400 g. +Hidrolize protein 500 g. 
 40. 40. MEYVE GÖZKURTLARI Elma Göz Kurdu( Anthonomus pomorum L.) (Col.:Curculionidae) Larvaları çiçek tomurcukları içinde geliştikleri için, zarar gören çiçekler açılamaz ve meyve bağlayamazlar. bu tip çiçekler kahverengileşerek kuruyup kalırlar. Ege Bölgesi armutlarında ortalama %25 (%4-60) oranında çiçeklerde zararlı olduğu bilinmektedir. Erginler çiçek dışında taze yaprak, filiz ve sürgünlerde beslenirler
 41. 41.  Elma göz kurdu ( Anthonomus pomorum L.) ergininin boyu 3.5-6.0 mm.dir. Erkekler dişilerden daha küçüktür. Vücut ince ve sık, sarımsı gri tüylerle örtülüdür. Üst kanatların rengi siyahımsı kahverengiden açık kahverengiye kadar değişir ve iki kahverengi bant ile çevrilmiş "V" harfi şeklinde bir leke vardır. Yumurtası oval, beyaz renkli 0.7-0.5 mm boyutlarındadır. Larva bacaksızdır. Olgun larva kıvrık vücutlu, beyaz renkli, baş kapsülü kahverengi olup boyu 0.8 mm. kadardır. Pupası 4.5 mm boyundadır.
 42. 42. MÜCADELESİ: Mekaniksel Mücadele : Gözlerin patlamasından itibaren çiçek tomurcukları görününceye kadar, dalları sallayıp, düşen erginleri toplayarak imha etmek bir yöntemdir. Çiçeklenme döneminde larvalı çiçeklerin elle toplanarak imha edilmeleri de yoğunluğu büyük ölçüde düşürebilir. Kışın yapılacak dal kontrollerinde veya budama sırasında, tahribata uğramış gözlerin bulunduğu dallar kesilerek ayıklanmalıdır
 43. 43.  Kimyasal Mücadele: A.pomorum ile bulaşık olduğu bilinen bahçelerde Mart ayından itibaren 7-10 gün aralar ile yapılan surveylerde bir ağaçta ortalama 10 zarar görmüş çiçek tomurcuğu varsa veya dallardan 100 darbede 30 ergin düşmüş ise bu zararlı ile ilaçlı mücadele yapılmalıdır. Erginler faaliyete başlar başlamaz yukarıdaki eşiğe ulaşınca ilaçlama yapılır. En uygun zaman fenolojik olarak fare kulağı dönemidir. Çiçek tomurcukları görülmeye başlayınca ilaçlama bitirilmiş olmalıdır. Bu zamanda ilaçlama yapılamazsa Mayıs ayının ilk haftasında çiçek taç yaprakları tamamen döküldükten sonra zarar görmüş tomurcukları kafes içine alınır. Ergin çıkış başlangıcı saptandıktan 1 hafta sonra geç İlkbahar ilaçlaması yapılır
 44. 44. Elma Göz Kurdu larvasıElma Göz Kurdu zararı Elma Göz Kurdu Ergini
 45. 45. MEYVE TESTERELİARILARI Armut Testereliarısı:( Haplocampa brevis Klug.) (Hym.:Tenthredinidae) Elma Testereliarısı:( Haplocampa testudinea Klug.) Erik Testereliarısı:( Haplocampa flava L.)   Larvaları meyvelerin çekirdeklerini yerler. Saldırıya uğrayan meyveler dökülür. Armut meyveleri fındık büyüklüğüne geldiği zaman, üzerlerinde 2 mm çapında delikler görülür. Deliklerden zararlının siyah esmerimsi dışkıları çıkar. B Elma testereli arısının larvaları ilk çıkışlarında, meyveler fındık büyüklüğünde iken meyve kabuğunda yüzeysel galeriler açar, daha sonra meyvenin çekirdek evine girer. Erik testereli arısı larvaları, meyveleri bezelye yada fındık büyüklüğünde olduğu çağla döneminde delerek, onların dökümüne yol açar. Armut ve elmadaki türlerde bir larva, gelişmesi süresince 2-3; eriktekiler 4-5 meyveyi zarara uğratır ve %100e yakın meyve dökümüne yol açabilirler u meyveler kısa zamanda dökülür.
 46. 46.  Erginler 4-7 mm boyunda, kızıl kahverengi ve siyah bacakları ve bazı bölümleri sarı olan arıcıklardır. Kanatlar zar gibi olup, ön kanadın üst ortasında siyah bir leke bulunur. Yumurta beyaz renkte, 0,4-0.5 mm boyunda ve ince uzun ovaldir. Dıştan bakıldığında kahverengi bir çizgi gibi olan yumurta bırakma yarığının 1 mm kadar uzağında, küçük bir bilye kabartısı gibi görülür. Larva sarımtırak beyaz renkte, 10-15 mm kadar boyundadır. Larvanın 3 çift göğüs bacağından başka ilk karın halkası boş, sonrakilerde 7 çift yalancı bacak bulunur. Larvaların meyveden ayrıldığı delik üzerinde ve meyve içerisindeki siyah renkli artıkları, tahtakurusu kokusundadır. Yılda bir döl verir, kışı toprakta kokon içinde larva halinde geçirir.
 47. 47. Armut Testereliarısı Yumurtası Armut Testereliarısı ZararıArmut Testereliarısı Dişi Ergin Armut Testereliarısı Zararı
 48. 48. ElmaTestereliarısı Zararı ElmaTestereliarısı larvası ElmaTestereliarısı ZararıElmaTestereliarısı Yumurtası
 49. 49. ErikTestereliarısı zararıErikTestereliarısı larvası Erik Testereliarısı Ergini
 50. 50. Kullanılacak İlaçlar ve DozlarıEtkili MaddeAdı ve Formülasyonu Dozu(Preparat)100Oranı lt.suyaDeltamethrin 25 g/l E.C. 30 ml*Phosalone 350 g/l E.C. 200 mlPhosalone %30 W.P. 200 gFenthion 525 g/l E.C. 150 ml
 51. 51. SAN-JOSE KABUKLUBİTİ ( Quadraspidiotus perniciosus Comst.) (Hom.:Diaspididae Özellikle genç ve orta yaştaki ağaçlar için çok tehlikeli olup bir meyve ağacını 2-3 yılda kurutabilen bir kabuklu bittir. Ağaçların gövde, dal, dalcıklarında, yaprak, sürgün tomurcuk ve meyvelerinde özsularını emmek suretiyle zarar yapmaktadır. Gerçek zarar emgi esnasında ifraz ettiği zehirli maddelerden meydana gelmektedir. Yaşlı ağaçlarda önce yaprak dökümü yapar, sonra bazı dallarını ve gitgide ağacın bir bölümünü ve daha sonra ağaçları tamamen kurutur. Meyvede önce sap çukuru ve çiçek çukuruna yerleşir. Sonra bulaşma yanlara yayılır. Beslenme yerlerinde kırmızı lekeler oluşur. Meyvelerin satış değeri düşer ve ihracatta güçlüklerle karşılaşılır.Erkek ve dişisi birbirinden farklıdır. Dişiler kanatsız oval, limon sarısı renginde olup, bitkilerin belli kısımlarında sabit olarak yerleşmişlerdir. Üzeri esmer bir kabukla örtülüdür. Erkek ise kanatlıdır ve uçar. Dişilerin kabuğu yuvarlak,
 52. 52.  erkeklerde ise uzunca oval siyah-gri renktedir. Yeni doğan yavru hareketli larva 0.2-0.3 mm boyunda, limon sarısı renginde, üç çift bacaklı ve antenlidir. Kendisini sabit bir yere tesbit eden larvaların (L1 ve L2 üzerinde kabuk mevcuttur) L1in kabuklarının tepe noktası tam ortadadır. Kışı bu dönemde geçiren larvaların kabukları daha koyu esmer renk alır. İkinci gelişme dönemindeki fertlerin kabuğu üzerinde 2. bir halka teşekkül eder. Üçüncü dönem veya ergin dönemindeki dişilerin üzeri esmer renkli, l.7-2 mm çapında hafif şişkin kabukla örtülüdür. Erkek ve dişiler ikinci dönemden itibaren farklılaşır. Erkek kabuklar 0.7 mm. Boyda, 0.2 mm eninde oval şekillidir. Bu kabukların altından erkek bireyler çıkar. Zararlının bulunduğu dalın kabuğundan boylamasına bir kesit alınırsa kan kırmızı emgi lekeleri görülür.
 53. 53. MÜCADELESİ: Kültürel Önlemler: Bulaşık bahçelerde toprak işlemesi, sulama, gübreleme, budama gibi işlemler zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmalı, kış mücadelesine girmeden fazla bulaşık olan meyve ağaçları kısa budamaya tabi tutulmalı, artıklar mutlak suretle yakılarak yok edilmeli, bulaşık ağaçlardan alınan sırıklar temiz ağaçlarda dayak olarak kullanılmamalı, bahçe kenarında mevcut yabancıotlar ve diğer konukçu bitkiler kesilip yakılmalı, mümkün olmayan hallerde ilaçlanmalıdır. Biyolojik Mücadele: Prospaltella perniciosi Tow. Marmara, Ege ve Karadeniz Bölgelerinde %31in üzerinde etki göstermiştir. Populasyonun düşük olduğu yerlerde salımlar yapılarak zararı baskı altında tutmak mümkündür. Populasyonun yüksek olduğu yerlerde, faydalı parazitin çalışmasını kolaylaştırmak için önce kış ilaçlaması yapılmalıdır.
 54. 54.  Kimyasal Mücadele: Kış mücadelesi ağaçların kış uykusunda bulundukları dönemde, gözlerin uyanmasından iki hafta önceye kadar sıcaklığın 5 Cnin üzerinde olduğu ve yağışsız günlerde Ocak, Þubat ve Mart aylarında uygulanır. Erken İlkbahar Mücadelesi: Yumuşak çekirdekli meyvelerde gözler uyandıktan sonra pembe çiçek tomurcuğu dönemine kadar Mart-Nisan aylarında uygulanır. Yaz Mücadelesi: Kış veya erken ilkbahar ilaçlaması yapılan veya yapılamayan bahçelerde çiçekten sonra kontroller yapılarak yavrulama başladığı günlerde ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki ilaçlama şeklindedir. Birinci döle karşı uygulanan ilaçlamalardan sonra zararlının populasyonunda bir artış görüldüğü takdirde diğer döllerde ilaçlamalar tekrar edilecektir. Meyve Fidanlarında Yaz Mücadelesi: Yavrulama başladığı günlerde ve bundan 20 gün sonra olmak üzere her döle karşı 2 ilaçlama yapılarak uygulanmalıdır
 55. 55. SAN-JOSE KABUKLUBİTİ
 56. 56. Yumurta Parazitoiti (Prospaltella perniciosi) ve parazitlenen yumurtalar Armuttaki Zararı Elmadaki Zararı
 57. 57. Kullanılacak İlaçlar ve DozlarıEtkili MaddeAdı ve Oranı Formüla Dozu(Preparat)100 lt.su syonuKış Mücadelesinde :Petrol yağı 650 g/l+ Sıvı *95 lt.suya 5 lt.DNOC 15 g/l ** 95,5 lt suya 4,5 ltBitkisel Yağ %85 Sıvı 2 ltErken İlkbahar Müc.de:Methidathion 426 g/l E.C. 100 mlYaz Mücadelesinde:Methidathion 426 g/l,%40 E.C.,W.P. 75 ml,100 gChlorpyrifos ethyl 480 g/l E.C. 150 mlOmethoate 565 g/l S.L. 150 ml
 58. 58. ŞEFTALİ GÜVESİ ( Anarsia lineatella Zell.)(Lep.: Gelechiidae) Kışlayan döl larvaları önce çiçek veya yaprak tomurcukları ile beslenirler. Çiçeklerin çanak yapraklarını kemirerek delerler ve yumurtalıkları ise yiyerek zarar yaparlar. Sonra genç sürgünlerde uçtan girerler 8-10 cm uzunlukta galeri açarlar. Saldırıya uğrayan tomurcuk ve sürgünler kurur. Bir larva 4-6 adet tomurcuk veya sürgüne zarar verebilir. Yazın sürgünlerin tazeliği azaldıkça zarar meyvelerde olur. Larvalar ağaçlarda ürün olduğu zaman meyveyi sürgünlere yeğlerler. Genç ve meyvesiz ağaçlarda ise beslenme filizde ve kabukta olmaktadır. Meyvede hemen kabuk altını tipik olarak oyarlar ve bazende meyve etinde tünel açarak çekirdeğe kadar ulaşırlar. Fazla olgunlaşmış meyvelere saldırmazlar. Saldırıya uğrayan sürgün ve meyveler zamk çıkarırlar. Genç ağaç ve fidanlıklarda uzun süren sürgün zararı gelişmeyi engeller ve taç şeklinin bozulmasına neden olur.
 59. 59.  Koyu gri-boz renkli olup üst kanatlar, düzgün olmayan açık ve koyu kurşuni çizgi ve lekelerle süslüdür. Alt kanatlar daha açık renkli ve kenarları uzun saçaklıdır. Vücut uzunluğu 8 mm kadardır. Yumurtaları ovalca, uzunluğu 0.5 mm olup yeni bırakıldığında sarımtırak, sonraları portakal ve açılacağına yakın kahverengine döner. Yeni çıkmış larva 0.5 mm uzunluğunda sarımsı kahverenginde ve baş siyahtır. Olgun larva ortalama 10 mm uzunluğunda kırmızımsı kahverenginde olup, baş siyah renktedir. Pupa koyu kahverenginde çıplak ve parlak olup 6 mm uzunluğundadır. Yılda 2-5 döl verirler. Kışı ikinci dönem larva halinde dalların çatallarında, kabuk altlarında, yarıklarda, gövde dibindeki oyuklarda geçirirler.
 60. 60. MÜCADELESİ: Mekaniksel Mücadele: Budama artıkları derhal yok edilmeli, bulaşık sürgünler Mayıstan itibaren Ağustos sonuna dek haftada bir kez olmak üzere 8-10 cm uzunlukta kesilip larva ile birlikte yok edilmelidir. Aynı devrede şeftali ağaçlarında yeni çıkan yan sürgünlerde denetlenerek kesilip yakılmalıdır. Kurtlanarak yere dökülmüş olan meyveler 3-4 günde bir toplanarak 40-50 cm derinliğinde bir çukura doldurulmalı üzerine bir insektisid püskürtüldükten sonra toprakla örtülmelidir. hasatta zarar görmüş meyveler ayrılarak yok edilmeli ve larvalı meyveler bahçede bırakılmamalıdır. Bulaşık bahçelerde Sonbaharda toprak işlemesi zamanında ve usulüne uygun yapılmalıdır.
 61. 61.  Kimyasal Mücadele: Meyve bahçelerinde çiçeklenme sonundan itibaren yapılan kontrollerde; bir ağaçta ortalama 5 adet veya daha fazla zarara uğramış sürgün saptanırsa, birinci döle karşı kimyasal mücadele yapılır. Böyle bahçelerde; Haziran ayında meyvelerde ilk zarar belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Ayrıca sürgünlerde görülen larvalar bahçede kafes içinde kültüre alınır ve bu kültürden ilk kelebek çıkışı görüldükten veya eşeysel çekici tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan 10 gün sonra da ilaçlamaya başlanır. Malathionlu ilaçlar uygulanırsa 10 gün, diğer ilaç uygulanıyorsa 15 gün ara ile ilaçlamalar tekrarlanır. İlaçlamalar hasattan 15-20 gün öncesine kadar yapılmalıdır.
 62. 62. Şeftali Güvesi Ergini Şeftali güvesi larvasıLarvasının kokan hazırlığı Larvasınının zararı
 63. 63. Etkili Formülasyon Dozu(PreparMaddeAdı ve u at) 100Oranı lt.suyaPhosalone %30 W.P. 200 gPhosalone 350 E.C. 200 mlg/lPhosmet %50 W.P. 150 gOmethoate 565 S.L. 200 mlg/l
 64. 64. TOMURCUKTIRTILLARI Yaprak Yeşil Tırtılı ( Hedya nubiferana Haw (Lep.: Tortricidae) Kırmızı Tomurcuk Tırtılı ( Spilonota ocellana Schiff.) (Lep.: Tortricidae) Küçük Tomurcuk Güvesi (Recurvaria nanella Hb.) (Lep.: Gelechiidae ) Tomurcuk ve çiçeklerde yaptıkları zarar çok önemlidir. İlkbaharda ortalama sıcaklığın bir kaç gün 6 C üzerinde seyrettiği günlerde kışlaklarını terk ederek kabarmakta olan tomurcukları yandan delerek içine girerler ve burada beslenirler. Genellikle meyve tomurcuklarını tercih ederler. Zarar gören tomurcuklar giriş deliği etrafındaki larvanın pisliklerinden ve hafif ağ ile örtülü oluşları ile kolayca tanınırlar. Bu zararları çiçek dönemi sonuna kadar devam eder. Ayrıca birkaç yaprağı ağ ile tutturarak aralarında beslenmesi şeklinde zararlı olurlar. Yumurtadan yeni çıkan yaz larvaları ise yaprağın alt epidermisini delerek parankima dokusu ile beslenirler. H.nubiferana larvaları yaprağı ikiye katlayarak, veya yaprağı meyve veya dala yapıştırarak aralarında beslenmek suretiyle zararına devam eder. Meyve kabuğunu kemirerek meyvelerin kalite ve pazarlama değerini de düşürür
 65. 65.  S.occellana larvaları ise yapraklarda beslenirken önce düz sonra çatallanan tipik galeriler oluştururlar. R.nanellanın larvaları birkaç yaprağı ağ ile tutturarak aralarında beslenir. H.nubiferana erginde ön kanatların dipten 2/3ü mavimsi, siyah ve gümişi kahverengi, uç bölümü ise beyaz renkli olup kenarlarında açık kahverengi lekeler vardır. Arka kanatlar grimsi açık kahverengidir. Larva önce açık yeşil, olgunlaştığında koyu zeytin yeşili renktedir. Baş parlak siyah renklidir. Sırtta boyuna uzanan koyu yeşil renkli bir şerit, vücut halkaları üzerinde siyah renkli kabarcıklar ve bunlardan çıkan açık kahverenkli kıllar vardır. Olgun larvanın boyu 18-20 mm.dir.
 66. 66.  R.nanella ergininde ön kanatlar kirli gri ve siyah pullarla örtülüdür. Larva yumurtadan çıkınca açık sarı renklidir. Olgun larvanın rengi kırmızı kahverengi olup pupa olmaya yakın koyu zeytin yeşili daha sonra morumsu renge dönüşür. Olgun larva boyu 5-6 mm.dir. H.nubiferana ve R.nanella yılda bir. S.occellana ise birden fazla döl verebilir. Kışı kokon içinde değişik dönemlerde larva halinde geçirirler. S.occellana ergininde kanatların dip ve uç kısmı gri kahverengi olup ortası beyaz renklidir. Kanadın köşelerine yakın birer koyu renkli leke vardır. Arka kanatlar açık gri kahverenklidir ve ince saçaklıdır. Larva koyu kahverengi kırmızı olup baş parlak siyah renktedir. Olgun larva boyu 9-12 mm.dir.
 67. 67. MÜCADELESİ: Kimyasal Mücadele: İlaçlama yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında çiçek tomurcuklarının görülmesi döneminde en geç pembe çiçek tomurcuğu döneminde, sert çekirdekli meyve ağaçlarında tomurcuk patlama döneminde bir defa yapılır. Her on dekar için temsili olarak seçilecek 5 ağacın değişik yönlerinden 20 (100 tomurcukta) veya bukette 10-15 larva bulunduğunda mücadeleye karar verilir
 68. 68. Yaprak Yeşil Tırtılı LarvasıYaprak Yeşil Tırtılı Ergini (H.nubiferana (H.nubiferana
 69. 69. K.Tomurcuk Tırtılı larvası (S. Ocellana ) K.Tomurcuk Tırtılı Ergini (S.ocellana) Küçük Tomurcuk Güvesi (Recurvaria nanella Hb.)
 70. 70. Kullanılacak İlaçlar ve DozlarıEtkili Formülasyon Dozu(PreparaMaddeAdı ve u t) 100 lt.suyaOranıDeltamethrin 25 E.C. 30 mlg/l
 71. 71. YAPRAKBİTLERİ Elma Yeşil Yaprak Biti ( Aphis pomi Deg.)(Hom.: Aphididae) Elma Gri Yaprak Biti ( Dysaphis plantaginea (Pass)(Hom.:Aphididae) Kırmızı Gal Yaprak Biti ( Dysophis spp .)(Hom.:Aphididae) Şeftali Yaprak Biti ( Myzus persicae (Sulz)(Hom.:Aphididae)Şeftali Gövde Kanlı Biti ( Pterochloroides persicae (Chol) (Hom.:Aphididae) Erik Unlu Yaprak Biti (Hyalopterus pruni (G.) (Hom.:Aphididae) Bitki özsuyunu emerek beslenirler. Özsu kaybı nedeniyle genç sürgünler ve yapraklar solar, giderek kurumalar olur, meyveler gelişmez. Ayrıca bitki özsuyunu emerken dokuya kendi salgılarını gönderirler. Bu salgıların etkisi nedeniyle yapraklar kıvrılır, değişik renk alır, bazı türlerde ağacın odun bölümünde urlar oluşur. Artıkları şekerli veya balımsı bir yapıdadır. Bu nedenle yaprak ve sürgünler önce parlaklık kazanır; sonra bu şekerli madde üzerinde fumajin mantarı çoğalarak yaprakları siyah bir tabakayla örter ve yaprak faaliyetine engel olur. Virus taşımak ve enfekte etmek suretiyle çeşitli bitki hastalıklarının yayılmasına neden olurlar.
 72. 72.  Elma yeşil yaprak biti, fidanlıklarda ve genç ağaçlarda zararlı olur. Yaprakları enine kıvırır, yüksek yoğunluklarda sürgünler kurur. Elma gri yaprak biti, yaprakların gal görünümü almasına ve fonksiyonlarını yitirmesine neden olurlar. Sürgün üzerinde sağlıklı göz oluşumu engellenir. Meyvelerde şekil bozukluklarına yol açar. Şeftali yaprak biti, çiçeklerin açılmasını engeller, erken kurumalarına ve dökülmelerine yol açar. Meyvenin şeklinin bozulmasına neden olur. Yaprak uzunlamasına ikiye katlanır, aynı zamanda önemli bir virus taşıyıcısıdır. Erik unlu yaprak bitinin beslendiği yaprağın alt yüzü beyazımtırak bir görünüm alır. Bol fümajin oluşur, bitki zayıf düşer. Şeftali gövde kanlı biti, bitkilerin gövde ve dallarından özsuyu emerek onların zayıflamasına, giderek kurumalarına neden olur. Zayıflama sonucu sakızlanmalar görülür. Genel olarak 1.5-3 mm boyunda tombul armut biçiminde, bazen uzuncadır. Antenleri iplik şeklinde olup ağız parçaları sokucu emici yapıdadır. Vücudun arka bölümünde bir çift silindirik uzantı aphidlere özgüdür. Kanatlı ve kanatsız formları bulunur. Yumurtaları uzunca oval biçiminde, yaklaşık 0.5 mm uzunluktadır. İlk kondukları zaman yeşil veya soluk sarı renkte, sonradan koyulaşarak ekserisi parlak siyah, bazıları da koyu kahverengini alırlar.
 73. 73.  Elma yeşil biti (Aphis pomi Değ.):Kanatsız dişiler 1.5-2 mm boyunda, tombulca ve yeşil renklidir. Anten ,bacak, kuyruk siyahtır. Elma gri yaprak biti (Dysaphis (Pomaphis) plantaginea Pass.):1.5-3 mm boyunda, tombul koyu zeytin yeşilinden gri menekşeye kadar değişik renklerdedir. Vücutların üzeri beyazımsı bir toz ile örtülüdür. Kanatlılar siyahtır. Kırmızı gal yaprak bitleri (Dysaphis spp.) dış görünüşleri bakımından elma gri aphidine benzer. Boyları 2.5-3 mm, tombul, gri menekşe renginde, vücutlarının üzeri tozlu, antenler uzun ve siyahtır. Şeftali yaprak biti (Myzus (Nectarosiphon) persicae sulz.): 1.5- 2 mm boyunda, oval olup, renk sarımtırak yeşille koyu yeşil arasındadır. Sonbaharda yumurta bırakan dişiler şarap kırmızısı ve ilkbaharda yumurtadan çıkan bireyler pembemsi renktedir. Erik unlu yaprak biti (Hyalopteris pruni Geoffr.): 2-3.5 mm boyunda uzun yapılı, soluk yeşil, hafifçe mavimtırak, üzeri beyazımsı bir toz tabakasıyla örtülüdür. Şeftali gövde kanlı biti (Pterochloroides persicae Chol.): 3.5-4 mm boyunda, grimsi esmer renklidir. Vücutları yumuşak dolgunca hafif tozlu görünümlüdür. Kışı yumurta halinde geçirirler.
 74. 74. MÜCADELESİ : Kültürel Önlemler: Bahçe içerisindeki yabancı bitkiler imha edilmeli, toprak sürümüne özen gösterilmelidir. Biyolojik Mücadele: Yaprakbitlerinin doğal düşmanlarından özellikle Coccinellid, Syrphid, Anthocorid ve Chrysopidler ile Aphidiidaelerden biyolojik mücadelede yararlanılmalıdır. Kimyasal Mücadele: Uygulanacak mücadelenin etkili ve ekonomik olabilmesi için, ilaçlama zamanının tayini büyük önem taşır.
 75. 75. Elma Yeşil Yaprak Biti (Aphis pomi)
 76. 76. Elma Gri Yap. Biti (Dysaphis plantaginea)Elma Yeşil Yap.Biti (A. pomi ) Yumurta Elma Gri Yaprak Biti Elma Gri Yaprak Biti Zararı
 77. 77. Kırmızı Gal Yap. Biti Zararı(Dysophis spp) Şeftali Yaprak Biti (Myzus persicae )Şeftali Yaprak Biti Ergini (Myzus persicae ) Şeftali Yaprak Biti (Myzus persicae
 78. 78. Kullanılacak İlaçlar ve Dozları: Etkili MaddeAdı ve Oranı Formü Dozu(Preparat) 100 lasyon lt.suya u Phosalone 350 g/l E.C. 200 ml Phosalone %30 W.P. 200 g Dimethoate 400 g/l E.C. 100 ml *Omethoate 565 g/l E.C. 125 ml Methidathion 426 g/l E.C. 75 ml Fenthion 525 g/l E.C. 100 ml Chlorpyrifos ethyl 480 g/l E.C. 150 ml İmidacloprid 350 g/l E.C. 20 ml (Şeftalide yaprak bitine karşı) Beta-cyfluthrin 25 g/l E.C. 30 ml (A.pomiye karşı * Şeftali ağaçlarında fitotoksite yapabilir.**Elma yeşil yarak biti ve şeftali yaprak bitine karşı tavsiye edilir.
 79. 79. YAPRAKBÜKENLER Elma Yaprak Bükeni ( Archips rosanus L .) (Lep.:Tortricidae) Adi Yaprak Bükücüsü ( A. xylosteanus L.) (Lep.:Tortricidae) Larvalar ilk iki dönemlerinde yeni sürmüş yaprakların uç; gözlerin içi ve dış kısımlarını yanlardan ve dip kısımlarından yiyerek beslenirler. Çiçekleri ipeğimsi bir ağ ile birbirine bağlayarak yumak haline dönüştürürler. Karakteristik olarak A.rosana larvaları birden fazla yaprağı ipeğimsi ağlarla birbirine bağlayıp buket haline getirirler. tek yaprağı ise, orta damar doğrultusunda puro gibi uzunlamasına sararlar. A.xylosteanus L. larvası ise zararını çoğunlukla serbest tek yapraklarda yapmakta ve yaprakları uç kısımlarından itibaren enine doğru kıvırıp sarmaktadır. Genellikle üçgeni andıran görünüşlü kelebeklerdir. Ön kanatlar yamuğumsu dikdörtgen şeklinde olup renkleri açık zeytini ile kahverengi arasında değişiklik gösterir. Üstünde lekeler, bantlar bulunur.
 80. 80.  Yumurtalar oval olup ağaç kabuğu ve kestane rengindedir. Paket halinde olup kaldırmak istendiğinde, kalkmaz ve paketteki yumurtalar bozulur. Larvaların vücudu açık sarıyeşil, koyu yeşil ve baş kısmı kahverengi siyahtır. Dokunulduğunda zigzaglar yaparak kendilerini geri atıp, ağ ile yere doğru sarkarlar. Olgun larva 20-22 mm uzunluğundadır. Pupaları, esmer-kahverengi ve kırmızımsı kahverengidir. Yılda bir döl verirler. Kışı paket halinde konulmuş yumurta halinde geçirirler.
 81. 81. MÜCADELESİ: Mekaniksel Mücadele : Kış aylarında gövde ve kalın dallar üzerindeki yumurta paketleri ezilerek yok edilmelidir. Biyolojik Mücadele: Doğal düşmanların çok görüldüğü yörelerde ilaçlı mücadeleden kaçınılmalıdır. Kimyasal Mücadele: 100 çiçek buketinde bulaşma %5i geçince mücadeleye karar verilir. İlaçlama elmada pembe tomurcuk; kiraz ve armut ağaçlarında ise çiçek taç yapraklarının 3/4nün döküldüğü zaman yapılır. Çok yoğun bahçelerde, birinci ilaçlamadan 15-20 gün sonra ikinci bir ilaçlama daha yapılır.
 82. 82. Elma Yaprak BükeniLarvası (A. rosanus L.)Elma Yaprak Bükeni Zararı (Archips rosanus ) Elma Yaprak Bükeni Ergini (Archips rosanus )
 83. 83. Adi Yaprak BükücüsüAdi Yaprak Bükücüsü Ergin ve Pupası Larvası
 84. 84. Kullanılacak İlaçlar ve Dozları :Etkili MaddeAdı Formülas Dozu(Preparave Oranı yonu t) 100 lt.suyaTau-fluvalinate 240 E.C. 30 mlg/lChlorpyrifos-ethyl E C.. 100 ml480 g/l (Elmada)Phosalone 350 g/l E.C. 170 ml (KirazdaPhosalone %30 W.P. 200 g (Kirazda)Cypermethrin 200 g/l E.C. 25 ml

×