Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Soğan sarimsak hastalik ve zararlilari

2,508 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Soğan sarimsak hastalik ve zararlilari

 1. 1. SOĞAN SARIMSAK HASTALIK ve ZARARLILARI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü SOĞAN - SARIMSAK Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2010 1
 2. 2. SOĞAN SARIMSAK HASTALIK ve ZARARLILARI 2
 3. 3. SOĞAN SARIMSAK HASTALIK ve ZARARLILARI ÖNSÖZ Ülkemizde yetiştirilen kültür bitkilerinde ekonomik olarak zarara neden olan toplam 506 hastalık etmeni, zararlı ve yabancı ot bulunmaktadır. Bunlarla gerekli mücadele çalışmaları yapılmadığında ürün kaybı ortalama %35 dolaylarında olmaktadır. Bu kaybın kültür bitkisine, zararlının tür ve yoğunluğuna bağlı olarak bazen % 100’lere ulaşabilmesi mümkündür. Bitkisel üretimde ekonomik yönden oldukça büyük rakamlara ulaşan bu kayıpların önlenmesi için bitki koruma çalışmalarını yeterli önemi vermek gerekmektedir. Sözkonusu çalışmaların insan sağlığı, agroekosistem, çevre ve biyolojik dengenin korunarak sürdürülebilir tarımsal üretim tekniklerine uygun yapılması zorunluluk haline gelmiştir. Bakanlığımızın bu konuda belirlediği strateji Ülkemizde yıllık olarak kullanılan pestisit miktarının azaltılmasını ve kullanılan miktarın da doğru kullanımını öngörmektedir. Bunu sağlamak için, kimyasal mücadeleye alternatif olan biyolojik mücadele, biyoteknik yöntemler, dayanıklı çeşitler, kültürel tedbirler, mekanik ve fiziksel mücadele metotlarına ve Entegre Mücadele Programlarının yaygınlaştırılmasına öncelik verilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesinde kullanılan Bitki koruma ürünlerinin yanlış kullanılması, bitkilerde fitotoksisite, etkisizlik, tarımsal ürünlerde kalıntı ile iç ve dış pazarlarda problemlerin yaşanmasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle üreticilerimize kullanacakları ilaçlar konusunda rehber olabilecek bir kaynağın hazırlanması ve uygulamaya konulması tarımsal ürünlerde tavsiyeler doğrultusunda ilaçlamaların yapılmasını ve kalıntı probleminin çözümünü kolaylaştıracaktır. Hazırlanan El kitabı sayesinde; üreticiler tarımsal ürünlerde hangi zararlı organizma için hangi ilacın; ne zaman, hangi dozda kullanılacağını, son ilaçlama ile hasat arasındaki süreyi öğrenerek, ilaç kalıntısından ari ürünler yetiştirebileceklerdir. El kitabının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, üreticilerimiz için hazırlanan bu rehberin kalıntısız, sağlıklı, bol ürün elde edilmesine vesile olmasını temenni ederim. Mehmet Mehdi EKER Tarım ve Köyişleri Bakanı 3
 4. 4. SOĞAN SARIMSAK HASTALIK ve ZARARLILARI İÇİNDEKİLER 1- SEBZELERDE SEPTORİA LEKE HASTALIĞI (Septoria apiicola Speg., Septoria lycopersici Speg.).........................................................5 2-SEBZELERDE KURŞUNİ KÜF HASTALIĞI (Botrytis cinerea).......... 6 3-SOĞAN MİLDİYÖSÜ HASTALIĞI (Peronospora destructor Berc.)... 7 . 4-SOĞAN SÜRMESİ HASTALIĞI (Urocystis cepula First.). ................. 8 . 5-SOĞAN PSİLLİDİ (Bactericera tremblay)...........................................9 6-SOĞAN SİNEĞİ (Delia antiqua).......................................................10 7-SEBZELERDE TRİPSLER Tütün tripsi (Thrips tabaci) Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis). .............................................. 11 . 8-PIRASA GÜVESİ (Acrolepiopsis assectella)...................................12 9-SEBZELERDE TELKURDU (Agriotes spp.).....................................13 10-YAPRAK GALERİ SİNEKLERİ (Liriomyza trifolii, Liriomyza bryoniae, Liriomyza huidobrensis, Phytomyza horticol)....... 14 11- SOĞAN SAK NEMATODU [Ditylenchus dipsaci (Kühn)]. ............. 16 . 12-Soğan Hastalık ve Zararlıları Mücadelesinde Kullanılan Ruhsatlı Bitki Koruma Ürünlerinin Ticari İsimleri. .........................................19 . 4
 5. 5. SOĞAN SARIMSAK HASTALIK ve ZARARLILARI SEBZELERDE SEPTORİA LEKE HASTALIĞI SEBZELERDE SEPTOR A LEKE HASTALI I (Septoria apiicola Speg., Septoria lycopersici Speg.) (Septoria apiicola Speg., Septoria lycopersici Speg.) Hastalık Belirtisi: Hastalk Belirtisi: •Hastalık yapraklarda ve yaprak saplarında Hastalk yapraklarda ve yaprak saplarnda çok küçük, yuvarlak, kesin çok küçük, kahverengi kesin hudutlarla ayrılmış hudutlarla ayrlm yuvarlak,lekeler halinde ve bitkinini önce ya l yapraklarnda görülür. kahverengi lekeler halinde ve bitkinini önce 3mm yaşlı yapraklarında görülür.merkezlerinin rengi açk SEBZELERDEBu lekeler olur. LEKEkadar büyür ve I SEPTOR A çapna HASTALI kahverengi •Bu lekelerveya koyu kahverenginde küçük yaplar vardr. Üzerinde Septoria lycopersici Speg.) (Septoria apiicola Speg., siyah 3mm çapına kadar büyür ve merkezlerinin rengi açık kahverengi olur. Zamanla lekeler büyür ve yapra  kaplayacak kadar çok sayda olur. •Üzerinde Hastalk iddetli oldu u zaman meyvelerde ve yumrularda küçülmeler Hastalk Belirtisi: siyah veya koyu kahverenginde ve kalite bozukluklar meydana getirir. küçük yapılar yaprak saplarnda çok küçük, yuvarlak, kesin Hastalk yapraklarda ve vardır. Hastal n iddeti ya  l ve rutubetli yllarda daha kaplayacak •Zamanla lekeler büyür ve yaprağı da artar. hudutlarla ayrlm kahverengi lekeler halinde ve bitkinini önce ya l kadar Görüldü yapraklarndaçok sayıda olur. Hastal n görülür. ü Bitkiler: Domates, marul, maydanoz, so ve zaman meyvelerde ve Bu•Hastalık çapna kadarolduğu merkezlerinin rengi açk lekeler 3mm şiddetli büyür an, kereviz, kabak kahverengi olur. yumrularda küçülmeler ve kalite bozuklukları Mücadele Yöntemleri: Üzerinde siyah veya koyu kahverenginde küçük yaplar vardr. meydana getirir. Kültürel Önlemler: Zamanla lekeler büyür ve yapra yağışlı ve rutubetli yıllarda •Hastalığın şiddeti Temiz tohum kullanlmas  kaplayacak kadar çok sayda olur. Hastalk nöbeti yaplmas daha da oldu u Ekim iddetliartar. zaman meyvelerde ve yumrularda küçülmeler ve kalite bozukluklar meydana getirir. Hastalkl bitkiler ve hasat artklarnn toplanp yok edilmesi gerekmektedir Hastal n iddeti yaGörüldüğüyllarda daha da artar. Hastalığın  l ve rutubetli Bitkiler: Kimyasal Önlemler: Yapraklardaki lekeler •Domates, marul, maydanoz, soğan, kereviz, Hastalkla mücadele ye il aksam ilaçlamas eklinde yaplr. Hastalk ilk belirtileri Yapraklardaki lekeler Hastal n Görüldü ü Bitkiler:lanlmaldr. görülür görülmez ilaçlamaya ba kabak Domates, marul, maydanoz, so an, kereviz, kabak Kimyasal Mücadelede Kullanlacak laçlar ve Dozlar: Mücadele Yöntemleri: Son ilaçlama ile Doz Mücadele Yöntemleri: hasat arasndaki Kültürel Önlemler: Etkili madde ad ve oran Formülasyonu Kültürel Önlemler: süre 100 l suya Dekara •Temiz tohum kullanılması Temiz tohum kullanlmas (Gün) •Ekim nöbeti yapılması Suda Çözünen yaplmas Bakr Sülfat % 25 % 1,5 Bordo bulamac Ekim nöbeti Kristal 750 toplanp kireç 14 •Hastalıklı bitkiler ve hasat artıklarının toplanıp yok edilmesiyok edilmesi Hastalkl bitkiler ve hasat artklarnn sönmemi gerekmektedir +1500g gözta  (fidelik ilaçlamas) gerekmektedir Kimyasal Önlemler:400g WP Kimyasal Önlemler: Ziram %80 14 Hastalkla ilaçlaması şeklinde yapılır. Hastalık ilk beHastalıkla mücadele yeşil aksam mücadele ye il aksam ilaçlamas eklinde yaplr. Hastalk ilk belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya ba lanlmaldr. Yapraklardaki lekeler lirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanılmalıdır. Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve ve Dozlar: Kimyasal Mücadelede Kullanlacak laçlar Dozları: Etkili madde ad ve oran Formülasyonu Bakr Sülfat % 25 Doz Suda Çözünen Kristal Ziram %80 WP 100 l suya 400g Dekara % 1,5 Bordo bulamac 750 sönmemi kireç +1500g gözta  (fidelik ilaçlamas) Son ilaçlama ile hasat arasndaki süre (Gün) 14 14 5
 6. 6. SOĞAN SARIMSAK HASTALIK ve ZARARLILARI SEBZELERDE KURŞUNİ KÜF HASTALIĞI SEBZELERDE KUR UN KÜF HASTALI I SEBZELERDE (Botrytis cinerea) KUR UN KÜF (Botrytis cinerea) HASTALI I SEBZELERDE KUR UN KÜF HASTALI I Hastalk cinerea) (BotrytisBelirtisi: HastalıkBelirtisi: Her bitkide birbirinden Hastalk Belirtisi: farkl belirtilere neden olur. (Botrytis cinerea) Hastalk genelde gövde ve meyvelerde zarar •HerHer bitkide birbirinden farkl belirtilere neden olur. meydana getirir olur. bitkide birbirinden farklı belirtilere neden Hastalk (Hastalk 2). Belirtisi: ekil 1, genelde gövde ve meyvelerde zarar meydana getirir •Hastalık2).genelde i gövde ve ünde olup bitkinin içzarar meyvelerde ( Lekeler bitkide birbirinden farkl belirtilere neden olur. ekil 1, önceleri toplu ne ba  büyüklü Her meydanaönceleri toplu igövdedokulara yaylrlar.olup bitkinin iç getirir ksmnda geli erek geni ler ve vebüyüklü ünde zarar meydana Lekeler getirir ne ba  meyvelerde Hastalk genelde ksmnda geli erek ve konukçunun suyaylrlar.neden olur. Bitki dokusu çatlar ler ve dokulara kaybna •Lekeler ve meyvegenikonukçununiğne başı dökümü ortaya ( ekilönceleri toplu su kaybna neden büyüklüğünde 1, 2). sap Bitki dokusu çatlar ve lekeleri nedeniyle meyve olur. Gövde olupGövde ve meyve sap toplu i ne ba gelişerek genişler ve bitkinin iç kısmında büyüklü dökümü ortaya Lekeler önceleri lekeleri nedeniyle meyve ünde olup bitkinin iç çkar. çkar. Konukçunungeli erek zamannda taç yapraklar hastal ksmnda çiçek dokulara yayılırlar.geni ler ve dokulara yaylrlar. a çok Konukçunun çiçek zamannda taç yapraklar meyveye geçer duyarldr. Hastalk etmeni bu ksmlardan girerekhastal a çok Gövde ve meyvede ortaya çkan zarar Bitki dokusu çatlar ve konukçunun su kaybna neden geçer •Bitki meyve çürüklü çatlarlatr. konukçunun suolur. kaybına duyarldr. Hastalk ünü ba buve ksmlardan girerek meyveye ve dokusu etmeni Gövde ve meyvede ortaya çkan zarar veHastal çürüklü mesi basap uygun nedeniyle meyve dökümü meyve n geli ünü latr. neden Gövde ve meyveiçin enlekeleri ko ullar 20–25 0C scaklk veortaya olur. 0 Hastal n geli mesi için %95–98 orantl nemdir. en uygun ko ullar 20–25 C scaklk ve çkar. •Gövde ve meyve sapı lekeleri nedeniyle meyve %95–98 orantl nemdir. Konukçunun çiçek zamannda taç yapraklar hastal a çok dökümü ortaya çıkar. bu ksmlardan girerek meyveye geçer duyarldr. Hastalk etmeni Hastal n Görüldü ü Bitkiler: Gövde ve meyvede ortaya çkan zarar •Konukçunun çiçek zamanında taç yaprakları Hastalmeyve çürüklü Bitkiler:latr. Bu hastalk hemen hemen tüm sebzelerde görülür. ve n Görüldü ü ünü ba Bu hastalk hemen duyarlıdır. hastalığa çok hemen tüm sebzelerdeHastalık etmeni ve Hastal n geli mesi için en uygungörülür. 20–25 0C scaklk bu ko ullar Mücadele Yöntemleri: %95–98 girerek kısımlardanorantl nemdir. meyveye geçer ve meyve MücadeleÖnlemler: Kültürel Yöntemleri: Kültürel Önlemler: çürüklüğünü başlatır. Seralarda iyi havalandrma yaplarak scaklk orantl nemin • Hastalığınnbirhavalandrmaiçin en scaklk vevekoşullar 20–25 Seralarda iyi gelişmesi yaplarak uygun orantl nemin Hastal bir Görüldü yükselmesi önlenmelidir. ü Bitkiler: 0 yükselmesiarasnda hava akmnn C sıcaklık ve %95–98 orantılı Bitkilerhastalk hemen hemen tüm olabilmesi için sk dikimden nemdir. Bu önlenmelidir. sebzelerde görülür. Bitkiler arasnda hava akmnn olabilmesi için sk dikimden kaçnlmaldr. Hastalığın Görüldüğü Bitkiler: kaçnlmaldr. Hastalkl bitkiler sökülerek imha edilmelidir. Hastalkl bitkiler sökülerek •Bu hastalık hemen hemen tüm Mücadele Yöntemleri:imha edilmelidir. sebzelerde görülür. Kültürel Önlemler: Dengeli gübreleme ve iyi bir bakm bitkilerin sa lkl geli meleri sa lanmaldr. Mücadele Yöntemleri:yaplarak bitkilerin sa lkl geli meleri sa lanmaldr. Dengeli gübreleme ve iyi etmeninin yaplarak yaplarnn topra a kar masn önlemek için bütün bitki artklar bir bakm dayankl Hasattan sonra hastalk Kültürel Önlemler: Hasattan sonra hastalk toplanarak yaklmaldr. etmeninin dayankl yaplarnn topra a kar masn önlemek için bütün bitki artklar Seralarda iyi bir havalandrma yaplarak scaklk ve orantl nemin toplanarak yaklmaldr. Kimyasal Mücadele:bir havalandırma yapılarak sıcaklık ve orantılı nemin yükselmesi •Seralarda iyi Kimyasal Mücadele: ilk hastalk belirtileri görüldüyükselmesi önlenmelidir. laçlamalara çevrede ünde ba lanmaldr. önlenmelidir. ilk hastalk belirtileri görüldü ünde ba lanmaldr. hava akmnn olabilmesi için sk dikimden laçlamalara çevrede Bitkiler arasnda Kimyasal Mücadelede olabilmesi için Dozlar: Kullanlacak laçlar ve •Bitkiler arasında hava akımınınkaçnlmaldr. laçlar ve sık dikimden kaçınılmalıdır. Kimyasal Mücadelede Kullanlacak Dozlar: Doz •Hastalıklı bitkiler sökülerek imha edilmelidir.sökülerek imha edilmelidir. Son ilaçlama Son ile hasat ilaçlama Hastalkl bitkiler Doz Etkili madde ad ve ile gelişmeleri Formülasyonu arasndaki •Dengeli ad ve yapılarak bitkilerin sağlıklıhasat Etkili oran madde gübreleme ve iyi bir bakım suya Formülasyonu arasndaki 100 l Dekara süre oran Dengeli gübreleme sağlanmalıdır. ve iyi bir bakm yaplarak bitkilerinsuyalkl geli meleri sa lanmaldr. 100 l sa Dekara süre (gün) (gün) Hasattan sonra hastalk etmeninin etmeninin dayanıklı kar masn önlemek için bütün bitki artklar dayankl yaplarnn topra a yapılarının toprağa karışmasını • Hasattan sonra hastalık Captan % 50 WP 7 250 g toplanarak Captan % 50 için bütün bitki artıkları toplanarak yakılmalıdır. WP 7 250 önlemekyaklmaldr. ürünlerde kullanlmamal g AB’ye ihraç edilecek Kimyasal Mücadele: AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal Kimyasal Mücadele: Rusya’ya ihraç edilecek kullanlmamal laçlamalara çevredeedilecek ürünlerde kullanlmamal ba lanmaldr. ilk hastalk belirtileri görüldü ünde Rusya’ya ihraç ürünlerde •İlaçlamalara çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır. AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar laçlarDozları: Kimyasal Mücadelede Kullanlacak ve ve Dozlar: Etkili madde ad ve oran Captan % 50 Doz Formülasyonu WP 100 l suya 250 g AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal 6 Dekara - Son ilaçlama ile hasat arasndaki süre (gün) 7
 7. 7. SOĞAN SARIMSAK HASTALIK ve ZARARLILARI SO SO ANLD LD YÖSÜ HASTALI I AN M M YÖSÜ HASTALI I (Peronospora destructor Berc.) (Peronospora destructor Berc.) SOĞAN MİLDİYÖSÜ HASTALIĞI SO AN M LD YÖSÜ HASTALI I (Peronospora I SO ANHastalk Belirtisi: M LD YÖSÜBelirtisi: destructor Berc.) Hastalk HASTALI (Peronospora destructor Berc.) So an yapraklarnn dip dip ve ksmlarnda klorotik çukurla malar meydana (Peronospora destructor Berc.) ve orta orta ksmlarnda klorotik çukurla malar meydana So an yapraklarnn Hastalık Belirtisi: •Soğan yapraklarının dip ve orta kısımlarında klorotik çukurlaşmalar meydana gelir. •Bunların ortaları zamanla beyazlaşır menekşe rengini alır. Üzeri mantara ait tabaka ile kaplıdır. •Lekelerin biri diğeri ile birleşerek yaprağın kurumasına neden olur. •Soğan başında buruşma ve süngerleşmelere neden olur •Hastalık ne kadar erken görülür ve yayılırsa ürün kaybı da o nispette büyük olur. •Ayrıca mildiyöye yakalanmış soğan bitkilerinin yumruları ambarda uzun müddet saklanamaz. Yumruda zamanla yumuşama, sulanma ve çürümeler meydana gelir. Hastalığın Görüldüğü Bitkiler: •Başta soğan olmak üzere sarımsakta da görülür. Mücadele n her yl epidemi yaptyapt  yerlerde dayankl çe ekilmeli Hastal Yöntemleri: Hastal n her yl epidemi  yerlerde dayankl çe itler itler ekilmeli So an Önlemler: genellikle rüzgârl su tutmayan tarlalar seçilmeli •Kültürel yeti tiricili inde inde genellikle rüzgârl su tutmayan tarlalar seçilmeli So an yeti tiricili Kimyasal Mücadele: Fazla çi dü en laçlar tarlalarda Fazla çi dü en kapal tarlalarda genellikle tarmndan kaçnlmal •Hasat sonunda kapalve Dozlar: genellikle so antoplanarak kaçnlmal Kimyasal Mücadele: Kimyasal Mücadelede Kullanlacak hastalıklı bitki artıklarıso an tarmndan yok edilmeli Kimyasal Mücadelede Kullanlacak devaml Dozlar: ü yerlerde ilaçlama ile Hastal n devaml görüldü ü yerlerde ya murlama sulama yaplmamaldr Son ya murlama sulama yaplmamaldr Hastal n yerlerde Doz •Hastalığın her yıl epidemi yaptığılaçlar ve görüldüdayanıklı çeşitler ekilmeli Son ilaçlama ile hasat arasndaki Doz Etkili madde ad ve oran Formülasyonu hasat arasndaki süre •Soğan ve oran 100 l suya Dekara Etkili madde ad yetiştiriciliğinde genellikle rüzgârlı su tutmayan tarlalar seçilmeli Formülasyonu süre (gün) 100 l suya Dekara (gün) Captan %50 çiğ düşen kapalı tarlalarda genellikle soğan tarımından kaçınılmalı WP 300g •Fazla Captan %50 WP 300g (fidelik ilaçlamas) 7 •Hastalığın Mücadele: WP devamlı görüldüğü 100g (fidelik yerlerde yağmurlama7sulama yapılmamalıdır ilaçlamas) Dodine %65 Kimyasal Mücadele: Kimyasal Dodine %65 WP 100g 7 Kimyasal Mücadelede Kullanılacak Kullanlacak laçlar ve Dozlar: Fosetyl-AL %80 WP/WG 150g 14 Kimyasal Mücadelede Kullanlacak laçlar Dozları: Kimyasal Mücadelede İlaçlar ve ve Dozlar: Hastalk Belirtisi: gelir. gelir. Hastalk yapraklarnn dip ve orta ksmlarnda klorotik çukurla malar meydana So an Belirtisi: Bunlarn ve orta ksmlarnda beyazla r menek e rengini alr. Üzeri mantara ait Bunlarn ortalar zamanla beyazla malar meydana So gelir.an yapraklarnn dip ortalar zamanla klorotik çukurla r menek e rengini alr. Üzeri mantara ait gelir. tabaka ile kapldr. r menek e rengini alr. Üzeri mantara ait Bunlarn ortalar tabaka ile kapldr. zamanla beyazla Bunlarn kapldr. zamanla beyazla r menek e rengini alr. Üzeri mantara ait ortalar tabaka ile Lekelerin biri di eri ilenbirle birle yapra olur.kurumasna neden olur. Lekelerin biri di ile erek neden n tabaka ile kapldr. eri ile birle erek yapra erikurumasnaerek yapra n kurumasna neden olur. Lekelerin biri di So an bave süngerle buru neden olur Lekelerin biri di eri ile an ba ndamelereve süngerle melere neden olur olur So nda buru ma ma ve süngerle melere neden So an ba nda buru mabirle erek yapra n kurumasna neden olur. So an ba ne kadar erkennesüngerle melere neden olur ve da o nispette büyük Hastalk nda buru ma ve kadar erken görülür Hastalk görülür ve yaylrsa ürün kayb yaylrsa ürün ürün kaybo da o nispette büyük Hastalk ne kadar erken görülür ve yaylrsa kayb da nispette büyük Hastalk ne kadar erken görülür ve yaylrsa ürün kayb da o nispette büyük olur. olur.olur. olur. Ayrca mildiyöye yakalanm so an bitkilerinin yumrular ambarda uzun Ayrca mildiyöye Ayrca mildiyöye yakalanm so an bitkilerinin yumrular ambarda müddet saklanamaz.yakalanm zamanla yumu ama,so an bitkilerinin yumrular ambarda uzunuzun Ayrca Yumruda so an bitkilerinin yumrular ambarda uzun mildiyöye yakalanm sulanma ve çürümeler müddet saklanamaz. Yumruda zamanla yumu ama, sulanma ve çürümeler meydana gelir. müddet saklanamaz. Yumruda zamanla yumu ama,ama, sulanma çürümeler müddet saklanamaz. Yumruda zamanla yumu sulanma ve ve çürümeler meydana gelir. meydana gelir.gelir. meydana Hastal n Görüldü ü Bitkiler: Hastalso an olmak üzere sarmsakta da görülür. Ba ta n Görüldü ü Bitkiler: Ba ta so an olmak üzere sarmsakta da görülür. Hastal n Görüldü ü Bitkiler: Hastal n Görüldü ü Bitkiler: Mücadele Yöntemleri: Mücadele Yöntemleri: ta so an olmak üzere sarmsakta da görülür. Ba ta Kültürel Önlemler:so an olmak üzere sarmsakta da görülür. Ba Kültürel Önlemler: Hasat sonunda hastalkl bitki artklar toplanarak yok edilmeli Mücadele Yöntemleri: dayankl çe itler ekilmeli Hasat sonunda ylMücadeleartklar toplanarak yok edilmeli Hastal n her hastalkl bitki Yöntemleri: epidemi yapt  yerlerde Hastalyeti her yl epidemi yapt  yerlerde su tutmayan tarlalar seçilmeli Kültürelgenellikle rüzgârl dayankl çe itler ekilmeli So an n tiricili Kültürel Önlemler: inde Önlemler: So ançi dü en kapal tarlalarda genelliklesu tutmayan tarlalar seçilmeli yeti tiricili inde genellikle rüzgârl so an tarmndan kaçnlmal Fazla Fazla çi n devaml görüldü ü yerlerde ya murlama sulama yaplmamaldr Hastal dü en kapal tarlalarda genellikle so an tarmndan kaçnlmal Hasatgörüldü ü yerlerde ya murlama sulama yaplmamaldryok yok edilmeli sonunda hastalkl bitki artklar toplanarak Hastal n devamlHasat sonunda hastalkl bitki artklar toplanarak edilmeli Fosetyl-AL %80 WP/WG Kükürt %80 WP Kükürt %80 WP Mancozeb %80 WP Etkili madde ad ve oran WP Etkili madde ad ve oran Mancozeb %80 Maneb %80 WP Maneb %80 WP Metalaxyl+Mancozeb %4+%64 WP Captan %50 %50 Captan Metalaxyl+Mancozeb %4+%64 WP Oxadixyl+Cymoxanil+ WG Oxadixyl+Cymoxanil+ WG Mancozeb %8+%3.2+%56 Mancozeb Dodine %65 %8+%3.2+%56 Dodine Propineb %70 %65 WP Propineb %70 WP 150g 14 300g 7 Doz Doz7 300g 200g 28 Formülasyonu Formülasyonu 200g 28 200g 28 Dekara 100 l100 l suya suya Dekara 200g 28 250g 10 WP WP 300g300g 250g 10 250g 14 (fidelik ilaçlamas) (fidelik ilaçlamas) 14 250g WP WP 100g100g 200g 7 200g 7 AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal Fosetyl-AL %80 %80 WP/WG Fosetyl-AL AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal WP/WG Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal WP Kükürt %80 %80 WP Kükürt 150g150g Son ilaçlama ile ile Son ilaçlama hasat arasndaki hasat arasndaki süre süre (gün) (gün) 7 7 7 7 14 14 300g300g 7 Mancozeb %80 %80 Mancozeb WP WP 200g200g 28 28 Maneb %80 %80 Maneb WP WP 200g200g 28 28 Metalaxyl+Mancozeb %4+%64 Metalaxyl+Mancozeb %4+%64 WP WP 250g250g 10 10 Oxadixyl+Cymoxanil+ Oxadixyl+Cymoxanil+ Mancozeb %8+%3.2+%56 Mancozeb %8+%3.2+%56 Propineb %70 %70 Propineb WG WG WP WP - - 250g250g 200g200g 7 14 14 7 7 AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal 7 SO AN SÜRMES HASTALI I
 8. 8. Hastal n yo un bula k oldu u tarlalarda bitkiler tamamen kuruyabilir. Mücadele Yöntemleri Kültürel Önlemler SOĞAN SARIMSAK HASTALIK ve ZARARLILARI Hastal n yo un zarar görülen tarlalarda 8-10 yl ekim nöbeti uygulanmaldr Bula k tarlalardaki hastalkl bitki artklar yaklmaldr Hastalkl arpack yumrular HASTALIĞI SOĞAN SÜRMESİayklanmal, temiz yumrular ekilmelidir AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal Kimyasal Mücadele: cepula First.) (Urocystis Hastal n Görüldü ü bitkiler: So an ve sarmsakta görülür. Mücadele Yöntemleri Kültürel Önlemler Hastal n yo un zarar görülen tarlalarda 8-10 yl ekim nöbeti uygulanmaldr Bula k tarlalardaki hastalkl bitki artklar yaklmaldr Hastalkl arpack yumrular ayklanmal, temiz yumrular ekilmelidir Kimyasal Mücadele: So an yapra nda hastalk belirtileri Hastalık Belirtisi: •Bu hastalık daha çok kıska soğan yetiştirilen yerlerde Hastalk Belirtisi: Bu hastalk daha çok kska so an yeti tirilen yerlerde görülür. görülür. Hastalk derhal göze çarpan çizgiler halinde görülür. Bu çizgiler yaprak, kn ve yumrularda olabilir. •Hastalık derhal göze çarpan çizgiler halinde görülür. Çizgiler koyu kahve mantara ait sporlarla doludur. Lekeler ilk önce bir yaprakl fidelerde çkar. Bunlar bitkinin bütün geli imi •Bu çizgiler yaprak, kın ve yumrularda olabilir. süresince geli melerini sürdürürler. Bazen hatal a erken yakalanan yapraklarda anormal bükülme, kvrlma So an yaprak ve yumruda görülür. •Çizgiler koyu kahve mantara ait sporlarla doludur. So an yapra nda hastalk kalr ve geli iminin herhangi devresinde ölebilirler. hastalk belirtileri. Bitkiler cüce Hastal n yo un bula k oldu u tarlalarda bitkiler tamamenyapraklı fidelerde çıkar. Bunlar bitkinin •Lekeler ilk önce bir kuruyabilir. belirtileri So an yumrusunda hastalk belirtileri Hastal n Görüldü ü bitkiler: bütün gelişimi süresince gelişmelerini sürdürürler. Kimyasal Mücadelede Kullanlacak laçlar ve Dozlar: So an ve sarmsakta görülür. Son ilaçlama Doz yakalanan yapraklarda anormal Mücadele•Bazen hastalığa erken ile hasat Yöntemleri Kültürel Önlemler Etkili madde ad ve oran Formülasyonu arasndaki 100 görülen tarlalarda 8-10 yl ekim nöbeti uygulanmaldr l suya 100 kg tohuma Dekara süre Hastal n yo un zarar bükülme, kıvrılma görülür. (gün) Bula k tarlalardaki hastalkl bitki artklar yaklmaldr AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerdeyumrular ekilmelidir Hastalkl arpack yumrular ayklanmal, temiz kullanlmamal •Bitkiler cüce kalır ve gelişiminin herhangi devresinde Kimyasal Mücadele: ölebilirler. SO AN SÜRMES HASTALI I •Hastalığın yoğun bulaşık olduğu tarlalarda bitkiler (Urocystis cepula First.) tamamen kuruyabilir. So an yapra nda hastalk belirtileri Hastalk Belirtisi: Hastalığın daha çok kska so an yeti tirilen yerlerde görülür. Bu hastalk Görüldüğü bitkiler: Hastalk derhal göze çarpan çizgiler halinde görülür. •Soğan ve yaprak, kn ve yumrularda olabilir. sarımsakta görülür. Bu çizgiler Çizgiler koyu kahve mantara ait sporlarla doludur. Mücadele önce bir yaprakl fidelerde çkar. Bunlar bitkinin bütün geli imi Yöntemleri Lekeler ilk süresince Önlemler Kültürelgeli melerini sürdürürler. SO AN SÜRMES HASTALI I (Urocystis cepula First.) So an yaprak ve yumruda hastalk belirtileri. Bazen hatal a erken yakalanan yapraklarda anormal bükülme, kvrlma •Hastalığın yoğun görülür. görülen tarlalarda 8-10 yıl ekim nöbeti zararı cüce kalr ve geli iminin herhangi devresinde ölebilirler. Bitkiler Hastal n yo un bula k oldu u tarlalarda bitkiler tamamen kuruyabilir. uygulanmalıdır. Hastal n Görüldü ü bitkiler: So an yumrusunda tarlalardaki hastalıklı bitki artıkları yakılmalıdır. •Bulaşık hastalk So an ve sarmsakta görülür. belirtileri Kimyasal Mücadelede Kullanlacak laçlar ve Dozlar: •Hastalıklı arpacıkMücadele Yöntemleri yumruları ayıklanmalı, temiz yumrular ekilmelidir. Son ilaçlama Doz Kültürel Önlemler ile hasat Formülasyonu arasndaki Hastal yo un 100 Dekara So an yumrusunda hastalkBula l suyan100 kg tohumazarar görülen tarlalarda 8-10 yl ekim nöbeti uygulanmaldr •Kimyasal Mücadele: k tarlalardaki hastalklsüre artklar yaklmaldr (gün) bitki Hastalkl arpack yumrular ayklanmal, temiz belirtileri Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları:yumrular ekilmelidir Kimyasal Mücadele: Kimyasal Mücadelede Kullanlacak laçlar ve Dozlar: Son ilaçlama Doz ile hasat So an yapra nda hastalk Formülasyonu arasndaki belirtileri Etkili madde ad ve oran 100 l suya 100 kg tohuma Dekara süre (gün) 2 l/m2 Formaldehyde %40 EC (ilaçl su) 5kg (arpack Thiram %80 WP/WG tohuma) Etkili madde ad ve oran AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal So an yumrusunda hastalk belirtileri Kimyasal Mücadelede Kullanlacak Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal laçlar ve Dozlar: Doz Formülasyonu AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde100 l suya 100 kg tohuma kullanlmamal Etkili madde ad ve oran 8 SO AN PS LL D Dekara Son ilaçlama ile hasat arasndaki süre (gün)
 9. 9. AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal SOĞAN SARIMSAK HASTALIK ve ZARARLILARI AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal SOĞAN PSİLLİDİ (Bactericera tremblay) SO AN PS LL D Tanımı ve Yaşayışı: (Bactericera tremblay) •Ergin boyu 2-3 mm olup siyah renklidir. •Larva 1-3 mm boyunda ve koyu sarı beyazımsı sarı arasında değişen bir Tanm ve Ya renktedir. ay : Ergin boyu Doğu Anadolu Bölgesinde haziran ayında ortaya çıkar, dişiler •Erginler 2-3 mm olup siyah renklidir. yumurtalarını bitki gövdesi, yaprak sapı veyaen bir renktedir. aralıklarla bırakır. Larva 1-3 mm boyunda ve koyu sar beyazms sar arasnda de i arasına kısa Larvalar, yumurtaların bırakıldığı yerlerden fazla uzaklaşmadan beslenirler. Erginler Do u Anadolu Bölgesinde haziran aynda ortaya çkar, di iler yumurtalarn bitki gövdesi, yaprak sap •Erginler ksa aralklarla brakr. Larvalar, yumurtalarn brakld  yerlerden fazla uzakla madan beslenirler veya arasna rahatsız edildiğinde sıçrayarak uçar. •Çoğalmasını yazinde sçrayarak uçar. Erginler rahatsz edildi ayları süresince devam ettirir. Ço almasn yaz aylar süresince devam ettirir. Zarar Şekli: •Erginlerin ve özellikle larvaların yapraklarda beslenmesi sonucunda soğan Zarar ekli: yaprakları bükülür veya helezoni olarak kıvrılır. Erginlerin ve özellikle larvalarn yapraklarda beslenmesi sonucunda so an yapraklar bükülür veya helezoni •Taze tüketim amacı ile yetiştirilen soğanlarda yaprağın şeklini bozduğu için kaliteyi etkilemektedir. olarak kvrlr. •Lahana gibi geniş yapraklı bitkilerin yapraklarında kaliteyi etkilemektedir. Taze tüketim amac ile yeti tirilen so anlarda yapra n eklini bozdu u için ise buruşma, sertleşme ve renk değişikliği görülür.yapraklarnda ise buru ma, sertle me ve renkyapraklarda kaldığı Lahana gibi geni yaprakl bitkilerin Ancak lahanalarda zarar dış de i ikli i görülür. Ancak için kalite ved yapraklarda kald  için kalite ve verimi etkilememektedir. lahanalarda zarar verimi etkilememektedir. Zararlı Olduğu Bitkiler: Zararl Oldu u Bitkiler: •Soğan, lahana ve bazı yabancıotlar konukçularıdır. So an, lahana ve baz yabancotlar konukçulardr. Mücadele Yöntemleri: Mücadele Yöntemleri: Kültürel Önlemler: •Tarla içindeki yabancı otların temizliğine özen gösterilmelidir. Kültürel Önlemler: •Soğan ekim veya dikimi mümkün olduğu kadar erken yapılmalıdır. Tarla içindeki yabanc otlarn temizli ine özen gösterilmelidir. •Bitkilerin veya gelişme dönemlerinde hızlı gelişmelerini sağlamak amacı ile iyi So an ekim ilk dikimi mümkün oldu u kadar erken yaplmaldr. bir gübreleme, düzenli sulama ve çapa işlemleri yapılır. gübreleme, düzenli sulama ve Bitkilerin ilk geli me dönemlerinde hzl geli melerini sa lamak amac ile iyi bir çapa i lemleri yaplr. Kimyasal Mücadele: Kimyasal Mücadele: •Genellikle mücadeleyi gerektirecek yoğunluğa ulaşamadığı için, kimyasal Genellikle mücadeleyi gerektirecek yo unlu a ula amad mücadeleye gerek duyulmamaktadır.  için, kimyasal mücadeleye gerek duyulmamaktadr. Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar laçlar ve Dozlar Kimyasal Mücadelede Kullanlacak ve Dozları Doz Etkili madde ad ve oran Formülasyonu Dekara Chlorpyriphos-ethyl, 480 g/l EC 150 ml Son ilaçlama ile Hasat arasndaki süre (gün) 7 9
 10. 10. SOĞAN SARIMSAK HASTALIK ve ZARARLILARI SO AN S NE (Delia antiqua) SOĞAN SİNEĞİ (Delia antiqua) So an sine i ergini So an sine i yumurtalar Tanm ve Ya ay Tanımı ve Yaşayışı:: •Ergin gri renkli ve kara sineklere benzer, ancak Ergin gri küçüktür. onlardan daha renkli ve kara sineklere benzer, ancak on küçüktür. •Yumurta mat beyaz renkli, muz şeklindedir. Yumurta mat beyaz renkli, muz eklindedir. •Larva beyaz renkli ve bacaksızdır. Vücudun baş Larva beyaz ve sona bacakszdr. Vücudun bir taraf tarafı dar renkli ve doğru genişleyen ba do ru geni leyen havuç şeklindedir. bir havuç eklindedir. Erginler iklim ko ullarna göre mart ortalarndan •Erginler iklim koşullarına göre mart ortalarından sonra ba nda görülmeye ba lar. sonra ve nisan ayı başında görülmeye başlar. Yumurtalarn genellikle so an ile birleştiği •Yumurtalarını genellikle soğan ile sakınsakn birle ti i y koltuklarna, bazen yapraklara, yumru kabu una, yere, yaprak koltuklarına, bazen yapraklara, toprakta brakr. yumru kabuğuna, topraktaki çatlaklara bırakır. Çkan larvalar so an ve sakn birle ti i yerden •Çıkan larvalar soğan ve sakın birleştiği yerden girerek s do soğanın girerekru ilerler. içine doğru ilerler. Zarar Şekli: Zarar dokusunda beslenerek verdiği zarar •Larva bitkiekli: Larva bitki dokusunda beslenerek verdi i zarar yanında, taşıdığı çeşitli bakterilerle çürümelere yann çe olur. sebep itli bakterilerle çürümelere sebep olur. Zarara u ram bitkide geli me durur. •Zarara uğramış bitkide gelişmedurur. •BitkiBitki sararr, sakla so ann birle ti i yerden tutulunca, bur sararır, sakla soğanın birleştiği yerden tutulunca, buradan kopar. Zararl Oldu u Bitkiler: Zararlı Olduğu Bitkiler: anl çiçekler konukçulardr. So an, sarmsak ve so •Soğan, sarımsak ve soğanlı çiçekler Mücadele Yöntemleri: konukçularıdır. Kültürel Önlemler: So an sine i larvalar Zarar Yöntemleri: Mücadele daha çok birinci döl yapt ndan mümkün oldu un yapmaldr. Kültürel Önlemler: Sonbaharda birinci döl yaptığından bula k •Zararı daha çoktarla derin sürülmeli, çokmümkünyerde çi yerine kimyevi gübreler tercih edilmelidir. olduğunca geç ekim yapmalıdır. •Sonbaharda tarla derin sürülmeli, çok bulaşık Kimyasal gübresi yerde çiftlik Mücadele:yerine kimyevi gübreler Ekimden önce tercih edilmelidir. toprak, ekim srasnda tohum ve erginler ilaçlamas yaplr. Yaplan tarla kontrolünde 100 bitkide 2-3 so an sine i g ye il aksam ilaçlamas yaplr. Kimyasal Mücadele: •Ekimden önce toprak, ekim sırasında tohum ve erginlere karşı bitki ilaçlaması yapılır. •Yapılan tarla kontrolünde 100 bitkide 2-3 soğan sineği görüldüğünde yeşil aksam ilaçlaması yapılır. 10
 11. 11. Ergini yakla k 1 mm boyunda sar renkte ve çok hareketlidir. Ergin ve larvalar yapraklarn alt yüzünde birlikte bulunurlar. Scak bölgelerde konukçu bitki bulduklar sürece üremelerine devam ederler. SARIMSAK HASTALIK ve ZARARLILARI Ylda 3-6, en fazla 10 döl verirler. SOĞAN Zarar ekli: Ergin ve nimfler bitkilerin yaprak, sap ve meyvelerinde bitki özsuyu ile SEBZELERDE TRİPSLER beslenirler. Beslendi i yapraklar bir süre sonra beyazms veya gümü rengini alr TütünPSLER (Thrips tabaci) tripsi SEBZELERDEgeçen yerlerde zarar daha da fazladr. Kurak TR Tütün tripsi (Thrips tabaci) ta r ve sa lkl bitkilere bula trrlar. Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis) Virüs hastalklarn Thrips ergini Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis) Tanımı ve Yaşayışı: Zararl Oldu u Bitkiler: Tanm ve ay : •ErginiYak 1 mm boyunda sar renkteboyunda sarı renkte ve çokpatlcan, yaklaşık 1 mm ve çok hareketlidir. Ergini yakla an, prasa, sarmsak, domates, kabak, kavun, karpuz, fasulye, So Ergin ve larvalar yapraklarn alt yüzünde birliktepatateste zarar yaparlar. hareketlidir. bitkiyerelmas ve bulunurlar. devam spanak, bezelye, Scak bölgelerde konukçu bulduklar sürece üremelerine ederler. •Ergin ve larvalar yaprakların alt yüzünde birlikte bulunurlar. Mücadele döl verirler. Ylda 3-6, en fazla 10 Yöntemleri: •Sıcak bölgelerde konukçu bitki buldukları sürece Kültürel Önlemler: Zarar ekli: üremelerine devamsap ve meyvelerinde bitki özsuyu ile ederler. Ergin ve Zararl ile bula k bitki artklar imha edilmelidir. nimfler bitkilerin yaprak, beslenirler. 3-6, en fazla 10 döl verirler. lemesi ve •YıldaToprak i bir süre sonrayabancot mücadelesi yaplmaldr. Beslendi i yapraklar beyazms veya gümü rengini alr Thrips ergini Seralarda küçük delikli tül ile havalandrma açklklar kapatlmaldr. Kurak geçen yerlerde zarar daha da fazladr. Thrips zararı SEBZELERDEta r ve sa lkl TR PSLER Virüs hastalklarn Zarar tripsi (Thrips tabaci)bitkilere bula trrlar. Kimyasal Tütün Şekli:Mücadele: Zararl Oldu u yaprakl Küçük nimfler bitkilerin yaprak, adet, ve meyvelerinde Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis) •Ergin ve Bitkiler: bitkilerde yaprak ba na 20 sap büyük yaprakl bitkilerde Thrips zarar So an, prasa, sarmsak, domates, kabak, kavun, karpuz, fasulye, patlcan, 40 ve çiçekte oldu spanak, bezelye, ay bitki özsuyu:ile10 adet Thrips yaparlar.unda ilaçlama yaplr. beslenirler. Tanm ve Ya yerelmas ve patateste zarar Ergini yakla k 1 mm boyunda sar renkte ve çok hareketlidir. •Beslendiğiyapraklarn alt yüzünde birlikte bulunurlar. beyazımsı veya gümüş yapraklar bir süre sonra Mücadele Yöntemleri: Ergin ve larvalar Kültürel Önlemler: Scak bölgelerde konukçu bitki bulduklar sürece renginibula k bitki artklar imha edilmelidir. üremelerine devam Zararl ile alır. ederler. Toprak i lemesi ve •Kurakküçükfazlayabancot mücadelesi yaplmaldr. kapatlmaldr. fazladır. Ylda 3-6,geçen döl verirler. en 10 yerlerde zararı daha da Seralarda delikli tül ile havalandrma açklklar •Virüsekli: hastalıklarını taşır ve sağlıklı bitkilere bulaştırırlar. Zarar Thrips ergini Thrips ergini zarar Thrips Kimyasal Mücadele: Ergin ve nimfler bitkilerin yaprak, sap ve meyvelerinde bitki özsuyu ile Küçük yaprakl bitkilerde yaprak ba na 20 adet, büyük yaprakl bitkilerde beslenirler. 40 ve çiçekte 10 adet Thrips oldu unda ilaçlama yaplr. Beslendi i yapraklar bir süre sonra beyazms veya gümü rengini alr Kurak geçen yerlerde zarar daha da fazladr. Virüs hastalklarn ta r ve sa lkl bitkilere bula trrlar. Zararlı Olduğu Bitkiler: •Soğan, pırasa, sarımsak, domates, kabak, kavun, karpuz, fasulye, patlıcan, ıspanak, bezelye, yerelması ve patateste Thrips zarar Zararl Oldu u Bitkiler: zarar yaparlar. domates, kabak, kavun, karpuz, fasulye, patlcan, So an, prasa, sarmsak, spanak, bezelye, yerelmas ve patateste zarar yaparlar. Mücadele Yöntemleri: Mücadele Yöntemleri: Kültürel Önlemler: Kültürel Önlemler: Zararl ile ile bulaşık imha edilmelidir. •Zararlı bula k bitki artklar bitki artıkları imha edilmelidir. Thrips zararı zarar Thrips Toprak i lemesi ve yabancot mücadelesi yaplmaldr. •Toprakküçük delikli tül ileve yabancıot mücadelesi yapılmalıdır. Seralarda işlemesi havalandrma açklklar kapatlmaldr. •Seralarda küçük delikli Mücadele: havalandırma açıklıkları kapatılmalıdır. tül ile Kimyasal Küçük yaprakl 20 adet, büyük Kimyasal Mücadele:çiçekte 10bitkilerde yaprak ba nailaçlama yaplr.yaprakl bitkilerde 40 ve adet Thrips oldu unda Thrips zarar Küçük yapraklı bitkilerde yaprak başına 20 adet, büyük yapraklı bitkilerde 40 ve çiçekte 10 adet Thrips olduğunda ilaçlama yapılır. Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları Kimyasal Mücadelede Kullanlacak laçlar ve Dozlar Etkili madde ad ve Formülasyo Doz Son ilaçlama ile oran nu Hasat arasndaki Dekara 100 l suya Thrips zarar süre(gün) *Pirimicarb % 50 WP *Deltamethrin 25 g/l EC 50 g 50 ml 7 3 *Bu aktifler sebzelerde tripse önerilmektedir. laç uygulanrken eker veya yayc yap trc *Bu aktifler sebzelerde tripse önerilmektedir. İlaç uygulanırken şeker veya yayıcı yapıştırıcı kullanlmaldr. kullanılmalıdır. 11
 12. 12. Ön kanatlar dar uzun, grimsi renkte ve üzeri koyu renkli geni lekelerle süslüdür. Prasa güvesi ergini Larvann ba  kahverengi vücudu sarms ZARARLILARI SOĞAN SARIMSAK HASTALIK ve beyaz renkte olup olgun larva 1 cm boyundadr. K  pupa veya ergin halinde geçirir. Nisan-Mays aylarnda yeniden PIRASA GÜVESİ (Acrolepiopsis assectella) aktivite kazanr. Yumurtay bitki üzerine, yapraklara tek tek brakr. Yumurtadan çkan larvalar do rudan yapraklara girip, yaprakta uzunlamasna galeriler açarak Prasa güvesi yumurtas Prasa güvesi ergini Prasa güvesi ergini Prasa güvesi’nin yaprak arasnda beslenen larvas Tanımı ve Yaşayışı: beslenirler. Tanm ve boyu •ErgininYa ay : ortalama 1 cm olup kanat açıklığı 1.5 Ylda 4-5 döl verir. Erginin boyu ortalama cm civarındadır.1 cm olup kanat açkl  1.5 cm civarndadr. Zarar ekli: •Önkanatlar dar Yadar : renkte ve üzeri koyu renkli geni lekelerle koyu kanatlar ay uzun, grimsi renkte ve üzeri Ön Tanm ve uzun, grimsi Larvalar yumurtadan çknca bitki dokusunun içini delerek yapra n iki renkli geniş lekelerle süslüdür. süslüdür. Erginin boyu ortalama 1 cm olup kanat açkl  1.5 cm civarndadr. epidermisi arasna girer galeri beslenir. •Larvanın kahverengive oradasarmsvücudu sarımsı larva 1 başı kahverengi açarakrenkte olup beyaz Larvann ba vücudu beyaz Ön kanatlar dar uzun, grimsi renkte ve üzeri olgun renkli koyu renkteyo unlu olgun larva 1 cm boyundadır. solmalar geni lekelerle Larva olup u fazla oldu unda bitkide sararmalar ve ba cm boyundadr. süslüdür. gösterir. •Kışı pupa veya ergin halinde geçirir. Nisan-Mayıs K  Larvann ba  kahverengi vücudu sarms aylarnda yeniden pupa veya ergin halinde geçirir. Nisan-Mays Çiçek demetlerinde beslenmesi halinde özellikle tohum üretimi yaplan aylarında yeniden aktivite kazanır. beyaz renkte olup olgun larva 1 aktivite kazanr. alanlarda çiçeklerdeki zarar, tohum elde etme bakmndan önemli kayplara cm boyundadr. •Yumurtayı bitki üzerine, yapraklaraYumurtadan bırakır. Yumurtay bitki üzerine, yapraklara tek tek brakr. tek tek çkan neden olabilmektedir. Yumurtadanyapraklara larvalar doğrudan yapraklara girip, yeniden K  pupa çıkan veya ergin yaprakta geçirir. Nisan-Mays aylarnda larvalar do rudan Bitkiler: girip,halinde uzunlamasna galeriler açarak Zararl Oldu u yaprakta uzunlamasına galeriler açarak beslenirler. aktivite beslenirler. kazanr. Prasadan ba ka so an ve sarmsakta da zarar yapar. •Yılda 4-5verir.bitki üzerine, yapraklara tek tek brakr. Yumurtadan çkan döl Ylda 4-5 Yöntemleri: Yumurtay verir. Mücadeledöl Zarar ekli: do rudan yapraklara girip, yaprakta uzunlamasna galeriler açarak larvalar Kimyasal Mücadele: Zarar Şekli: Larvalar yumurtadan önerilmemektedir. Kimyasal mücadele çknca bitki dokusunun içini delerek yapra n iki beslenirler. •Larvalar yumurtadan çıkınca bitki dokusunun içini epidermisi arasna girer ve orada galeri açarak beslenir. delerek yaprağın iki epidermisi arasına girer ve orada Ylda 4-5 döl verir. Larva açarak beslenir. galeri yo unlu u fazla oldu unda bitkide sararmalar ve solmalar ba Zarar ekli: gösterir. •Larva yoğunluğu fazla olduğunda bitkide sararmalar ve solmalar baş Prasa güvesi yumurtas Larvalar yumurtadan çknca bitki dokusunun içini delerek yapra n iki gösterir. Çiçek demetlerinde beslenmesi halinde özellikle tohum üretimi yaplan epidermisi halinde ve orada galeri açarak beslenir. •Çiçek demetlerinde beslenmesi arasna girerözellikle bakmndan önemli kayplara alanlarda çiçeklerdeki zarar, tohum elde etme tohum üretimi yapılan alanlarda çiçeklerdeki zarar, tohumunlu u etmeoldu unda bitkide sararmalar ve solmalar ba elde fazla bakımından önemli kayıplara nedenLarva yo olabilmektedir. neden olabilmektedir. Prasa güvesi yumurtas Prasa güvesi’nin yaprak Zararl Oldu u Bitkiler: gösterir. Çiçek ka so an ve sarmsakta da zarar yapar. Zararlı Olduğu Bitkiler:Prasadan ba demetlerinde beslenmesi halinde özellikle tohum üretimi yaplan arasnda beslenen larvas Mücadele Yöntemleri: •Pırasadan başka soğan ve sarımsakta da zarartohum elde etme bakmndan önemli kayplara alanlarda çiçeklerdeki zarar, yapar. Kimyasal Mücadele: neden olabilmektedir. Mücadele Yöntemleri: Kimyasal mücadele önerilmemektedir. Zararl Oldu u Bitkiler: Kimyasal Mücadele: Prasa güvesi’nin yaprak Prasadan ba ka •Kimyasal mücadele önerilmemektedir. so an ve sarmsakta da zarar yapar. arasnda beslenen larvas Mücadele Yöntemleri: Kimyasal Mücadele: Kimyasal mücadele önerilmemektedir. 12
 13. 13. "çt" diye ses çkarrlar. Larva uzun silindir eklinde, sert vücutlu ve parlak görünümde, kahverenginde veya ve ZARARLILARI SOĞAN SARIMSAK HASTALIK kiremit rengindedir. Olgun larva 2-3 cm boyundadr. K  larva veya ergin halde toprak içinde geçirirler. lkbaharda havalarn snmasyla birlikte larvalar SEBZELERDE TELKURDU toprak yüzeyine yakla arak SEBZELERDE TELKURDU (Agriotes spp.) Telkurdu ergini beslenirler. (Agriotes spp.) Zarar ekli: Tanm ve Ya ay : Türlere göre de i mekle birlikte, erginlerin renkleri genellikle grimsi veya kahverengimsi siyahtr. Erginler srtüstü çevrildiklerinde sçrayp ters dönerler ve bu srada "çt" diye ses çkarrlar. Larva uzun silindir eklinde, sert vücutlu ve parlak görünümde, kahverenginde veya kiremit rengindedir. Olgun larva 2-3 cm boyundadr. K  larva veya ergin halde toprak içinde geçirirler. lkbaharda havalarn snmasyla birlikte larvalar toprak yüzeyine yakla arak beslenirler. Esas zarar larvalar yapar. SEBZELERDE TELKURDU Tanımı ve Yaşayışı: Telkurdu ergini (Agriotes spp.)değişmekle •Türlere göre Larvalar bitki Tanm ve Ya ay : köklerini kemirerek, kaln kök ve yumrularn içine girerek de i mekle birlikte, erginlerin renkleri genellikle grimsi Türlere görezararl olurlar. veya kahverengimsi siyahtr.yerlerinden patojen bakteri ve funguslar bitkiye Ayrca yaralanma Erginler srtüstü çevrildiklerinde sçrayp ters dönerler ve bu srada girerek çürümeler meydana getirebilirler. "çt" diye ses çkarrlar. Larva uzun silindir eklinde, sert vücutlu ve parlak görünümde, Zararl veya u Bitkiler: kahverengindeOldu kiremit ay : Tanm ve Ya rengindedir. Çok sayda boyundadr. Olgun larva 2-3 cmbitkide zararldr. En çok zarar yapt  bitkiler arasnda Türlere ergin de mekle birlikte, erginlerin renkleri genellikle K patates, veyaan, bütün sebzeler, yer fstgeçirirler. lkbaharda day, arpa, larva so göre haldei toprak içinde , pamuk, msr, bu yulaf, eker pancar ve larvalar toprak veya kahverengimsi siyahtr. havalarn snmasyla birliktetütün saylabilir. yüzeyine yakla arak beslenirler. Zarar ekli: birlikte, erginlerin renkleri genellikle grimsi veya kahverengimsiyapar. Esas zarar larvalar siyahtır. •Erginler sırtüstü çevrildiklerinde sıçrayıp ters dönerler ve bu grimsi Larvalar bitki köklerini kemirerek, kaln kök ve yumrularn içine sırada srtüstü çevrildiklerinde sçrayp ters dönerler ve bu srada “çıt” diye ses çıkarırlar. Erginler girerek zararl olurlar. Mücadele Yöntemleri: "çt" diye uzun silindir şeklinde, sert vücutlu ve parlak görünümde, •Larva ses çkarrlar. Kültürel Zarar ekli: Önlemler: Larva uzun eklinde, sert vücutlu yerlerinden patojen Esas Yaz sonu veya sonbahar ba Ayrca yaralanma ve parlak görünümde, zarar larvalar yapar. silindir nda yaplacak toprak i lemesi sayesinde kahverenginde veya kiremit rengindedir. bakteri ve funguslar bitkiye Larvalar bitki scak ve kurak artlarda braklarak ölmesi sa içine larvalarn köklerini kemirerek, kaln kök ve yumrularn lanabilir. kahverenginde veya kiremit rengindedir. girerek zararl olurlar. Ekim nöbetinde, 2-3 kurdu bulunan tarlalarda zarardanmeydana getirebilirler. a Olgun larva Tel cm boyundadr. funguslar bitkiye r etkilenen girerekcm boyundadır. Ayrca yaralanma yerlerinden patojen bakteri çürümeler •Olgun larva 2-3 ve konukçular ekilmemelidir. girerek çürümeler meydana getirebilirler. halde toprak içinde geçirirler. lkbaharda K  Mücadele: Kimyasal larva veya ergin havalarn snmasyla daha ergin halde yüzeyine birlikte larvalar toprak toprak içinde •Kışıu larva veyafazla sayda larva mevcutsa ilaçlama yakla arak geçirirler. İlkbaharda Ortalama olarak m ’de 6 ve Zararl Oldu Bitkiler: beslenirler. yaplmaldr. Çok sayda bitkide zararldr. En çok zarar yapt  bitkiler arasnda havaların ısınmasıyla arpa, patates, so an, bütün sebzeler, yer fst , pamuk, Oldu day, Bitkiler: Zararl msr, bu u birlikte larvalar toprak yüzeyine yulaf, eker pancar ve tütün saylabilir. Zarar ekli: yaklaşarak beslenirler. Çok sayda bitkide zararldr. En çok zarar yapt  bitkiler arasnda Mücadele Yöntemleri: Telkurdu larvas Telkurdu ergini 2 Telkurdu ergini Telkurdu larvas Esas zarar larvalar yapar. ve yumrularn fst patates, so an, bütün sebzeler, yer içine , pamuk, msr, bu day, arpa, Telkurdu’nun tarladaki zarar Kültürel Önlemler: Larvalar bitki nda yaplacak toprak i lemesi sayesinde Yaz sonu veya sonbahar ba köklerini kemirerek, kaln kök larvalarn scak ve kurak artlarda braklarak ölmesi sa lanabilir. girerek zararl olurlar. Ekim nöbetinde, Tel kurdu bulunan tarlalarda zarardan a r etkilenen Ayrca yaralanma yerlerinden patojen bakteri konukçular ekilmemelidir. girerek çürümeler meydana getirebilirler. Kimyasal Mücadele: Ortalama olarak m2’de 6 ve daha fazla sayda larva mevcutsa ilaçlama Kimyasal Mücadelede Kullanlacak laçlar ve Dozlar yaplmaldr. Zarar Şekli: yulaf, eker pancar ve ve funguslar bitkiye tütün saylabilir. •Esas zararı larvalar yapar. Telkurdu larvas Oldu u bitki köklerini kemirerek, kalın kök ve yumruların •Larvalar Bitkiler: Zararl Etkili madde ad ve oran Formülasyonu Doz Son ilaçlama ile Mücadele Yöntemleri:Hasat arasndaki Çok En çok zarar yapt  Dekara Tohuma içine sayda bitkide zararldr. yer olurlar.süre(gün)bitkilerday, arpa, girerek zararlı fst , pamuk, msr, bu arasnda patates, so an, bütün sebzeler, Kültürel Önlemler: Chlorpyrifos-ethyl %25 WP 1.2 kg 12 g/1 kg 7 yulaf, eker yaralanma yerlerinden patojen bakteri ve funguslar Telkurdu’nun tarladaki zarar •Ayrıca pancar ve tütün saylabilir. tohuma Telkurdu larvas Yaz sonu veya sonbahar ba ndagetirebilirler. i lemesi sayesinde Mücadele Yöntemleri: bitkiye girerek çürümeler meydana yaplacak toprak Kültürel Önlemler: larvalarn scak ve kurak artlarda braklarak ölmesi sa lanabilir. Yaz sonu veya sonbahar i Kimyasal Mücadelede Kullanlacak laçlar ve Dozlarba nda yaplacak Zararlı Olduğu Bitkiler:ve kurak artlardailaçlama ile Hasattoprak salemesi sayesinde larvalarn scak Etkili madde ad ve oran Formülasyonu Doz EkimSon braklarak Tel kurdu bulunan tarlalarda zarardan a r etkilenen nöbetinde, ölmesi lanabilir. arasndaki süre(gün) EkimDekara nöbetinde, Tel kurdu bulunan tarlalarda zarardan a r etkilenen Tohuma En çok zarar yaptığı bitkiler arasında patates, •Çok sayıda bitkide zararlıdır. konukçular ekilmemelidir. Chlorpyrifos-ethyl %25 WP konukçular ekilmemelidir. 1.2 kg 12 g/1 kg 7 tohuma Kimyasal Mücadele: soğan, bütün sebzeler, yer fıstığı, pamuk, mısır, buğday, arpa, yulaf, şeker Kimyasal Mücadele: Ortalama olarak m ’de 6 ve daha fazla sayda larva mevcutsa ilaçlama pancarı ve tütün yaplmaldr. sayılabilir. 2 2 Ortalama olarak m ’de 6 ve daha fazla sayda larva mevcutsa ilaçlama yaplmaldr. Mücadele Yöntemleri: Kültürel Önlemler: •Yaz sonu veya sonbahar başında yapılacak toprak işlemesi sayesinde larvaların sıcak ve kurak şartlarda bırakılarak ölmesi sağlanabilir. •Ekim nöbetinde, Tel Kullanlacak laçlar ve Dozlar tarlalarda zarardan aşırı etkilenen kurdu bulunan Kimyasal Mücadelede Etkili madde ad ve oran Formülasyonu Doz Son ilaçlama ile Hasat konukçular ekilmemelidir. Telkurdu’nun tarladaki zarar Telkurdu’nun tarladaki zarar Dekara Tohuma arasndaki süre(gün) WP 12 g/1 kg 7 Kimyasal Mücadele: 1.2 kg tohuma •Ortalama olarak m2’de 6 ve daha fazla sayıda larva mevcutsa ilaçlama yapılmalıdır. Chlorpyrifos-ethyl %25 Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar laçlar ve Dozlar Kimyasal Mücadelede Kullanlacak ve Dozları Etkili madde ad ve oran Formülasyonu Doz Dekara Chlorpyrifos-ethyl %25 WP Tohuma 1.2 kg 12 g/1 kg tohuma Son ilaçlama ile Hasat arasndaki süre(gün) 7 13
 14. 14. SOĞAN SARIMSAK HASTALIK ve ZARARLILARI YAPRAK GALER S NEKLER YAPRAK GALER S NEKLER (Liriomyza trifolii, Liriomyza bryoniae, Liriomyza huidobrensis, Phytomyza horticol) (Liriomyza trifolii, Liriomyza YAPRAK GALERİ SİNEKLERİ horticol) bryoniae, Liriomyza huidobrensis, Phytomyza (Liriomyza trifolii, Liriomyza bryoniae, Liriomyza huidobrensis, Phytomyza Tanm ve Ya ay : Tanm ve1-2 mm boyunda gri-siyah renktedir. horticol) Erginleri Ya ay : Erginleri 1-2fazla boyunda gri-siyah Larvalar en mm 3 mm boyunda beyaz-sar renkte Tanımı bitkinin tüm yapraklarnda,renktedir.galerive effaftr. ve Yaşayışı: larvalar Larvalar en fazla 3 mm boyunda beyaz-sar renkte ve effaftr. Erginleri içinde bulunur. Erginleri bitkinin mm boyunda yazn yabancotlar ve •Erginleri 1-2bütün mevsim boyunca, gri-siyah bulunur.sebzeler Sera ko ullarnda tüm yapraklarnda, larvalar galeri içinde renktedir. Sera ko ullarnda boyunca, yazn yabancotlar ve sebzeler üzerinde görülürler.bütün mevsim mm boyunda beyaz-sarı renkte ve •Larvaları en fazla 3 üzerinde görülürler. döl verirler. Sera ko ullarnda 10 Sera ko ullarnda 10 döl verirler. şeffaftır. Zarar ekli: •Erginleri bitkinin tüm yapraklarında, larvaları galeri içinde Zarar yapraklarda küçük yaralar açar, buradan çkan özsu ile beslenir ve Di iler ekli: Yaprak galeri sine i ergini bulunur. Di iler yapraklarda küçük yaralar hücre bozulmasna neden olurlar. açar, buradan çkan özsu ile beslenir ve Yaprak galeri sine i ergini hücre bozulmasna neden olurlar. küçük lekeler meydana getirir. boyunca, Bu beslenme delikleri sarararak •Sera koşullarında bütün mevsim yazın Bu beslenme delikleri sarararak küçük lekeler meydana getirir. Larvalar yapraklarn iki zar arasnda kalan etli doku ile yabancıotlar ve sebzeler üzerinde beslenir ve galeri görülürler. Larvalar yapraklarn iki zar arasnda kalan etli doku ile beslenir ve galeri olu tururlar. olu tururlar. Daha koşullarında 10 döl kurur ve yapraklar dökülür. •Serasonra zarar görmü bölgeler sararp verirler. Daha bitki ve fidelerde geli meyi geciktirirler. ve yapraklar dökülür. Genç sonra zarar görmü bölgeler sararp kurur Genç ve verim kaybna neden olurlar. Kalitebitki ve fidelerde geli meyi geciktirirler. Kalite Şekli: Zarar ve verim kaybna neden olurlar. Yaprak galeri sine i zarar Zararl Oldu u Bitkiler: •Dişiler yapraklarda küçük yaralar açar, buradan çıkan Zararl Oldu u Bitkiler: fasulye, bezelye, bakla, marul, kabak, hyar, Domates, patlcan, biber, Domates, an ve prasada fasulye, bezelye, bakla, marul, kabak, hyar, spanak, so patlcan, biber,zararldrlar. spanak, bozulmasına neden özsu ile beslenir ve hücre so an ve prasada zararldrlar. olurlar. Yaprak galeri sine i zarar Mücadele beslenme delikleri sarararak küçük lekeler meydana getirir. Yöntemleri: •Bu Önlemler: Mücadele Yöntemleri: Kültürel Kültürel Önlemler:fide yastklarnn çevresi zarı arasında kalan etli doku ile beslenir ve galeri •Larvalar Sera içi, çevresi ve yaprakların iki yabancotlardan temizlenmelidir. Sera içi, çevresi ve fide yastklarnn çevresi yabancotlardan temizlenmelidir. Havalandrma açklklar ince tel ile kaplanmaldr. oluştururlar. Havalandrma açklklar ince tel ile ve bula k fideler seraya dikilmemelidir. Bula k bitki artklar imha edilmeli kaplanmaldr. Bula k bitki artklar imha sürülerekve bula k fideler seraya dikilmemelidir. kurur ve yapraklar dökülür. •Daha derinli inde edilmeli topraktaki bölgeler sararıp Toprak 10 cm sonra zarar görmüşpupalar yok edilmelidir. Toprak 10 yaplarak topra n nemli kalmas ve pupalarnyok edilmelidir. sa lanmaldr. Malçlama cm bitki ve sürülerek topraktaki pupalar nemden çürümesi •Genç derinli inde fidelerde gelişmeyi geciktirirler. Malçlama yaplarak topra n nemli kalmas ve pupalarn nemden çürümesi sa lanmaldr. Biyoteknik Mücadele: •Kalite ve verim kaybına neden olurlar. Biyoteknik Mücadele: birlikte ilk ergin uçu unu belirlemek üzere dekara 1 adet sar yap kan Seraya fide dikimi ile Seraya fide dikimi tuzak yerle tirilir. ile birlikte ilk ergin uçu unu belirlemek üzere dekara 1 adet sar yap kan tuzak yerle tirilir. lk ergin uçuOlduğu Bitkiler: Zararlı u belirlendikten sonra toplu tuzaklama amacyla 3 metre aralklarla çapraz olarak lk ergin uçu u belirlendikten aralklarla çapraz olarak dekara 116 adet tuzak aslr. sonra toplu tuzaklama amacyla 3 metrebakla, marul, kabak, •Domates, patlıcan, biber, fasulye, bezelye, dekara 116 adet tuzak aslr. Kimyasal Mücadele: Kimyasal yaprakl bitkilerde yaprak ba na 4 adet, büyük yaprakl bitkilerde yaprak ba na 10 ıspanak, soğan ve pırasada zararlıdırlar. Küçük Mücadele: Küçük yaprakl bitkilerde yaprak ba adet larva oldu unda ilaçlama yaplr. na 4 adet, büyük yaprakl bitkilerde yaprak ba na 10 adet larva oldu unda ilaçlama yaplr. hıyar, Mücadele Yöntemleri: Kimyasal Mücadelede Kullanlacak laçlar ve Dozlar Kimyasal Kültürel Önlemler: Mücadelede Kullanlacak laçlar ve Dozlar Son ilaçlama ile Hasat Doz Etkili madde içi,ve oran Formülasyonu yastıklarının çevresi yabancıotlardan Doz Son ilaçlama ile Hasat •Sera ad çevresi ve fide arasndaki süre (gün) Dekara 100 l suya Etkili madde ad ve oran Formülasyonu arasndaki süre (gün) Dekara 100 l suya temizlenmelidir. Tuzak Sar yap kan tuzak Seralarda Monitör 1 Sar yap nm) tuzak Tuzak Seralarda Monitör 1 (570-580 kan ad/da Yakalama: •Havalandırma açıklıkları ince tel ile kaplanmalıdır. (570-580 nm) ad/da Yakalama: Sebze 1 ad/10 m2, Sebze 1 ad/10 ad/5 bulaşık fideler seraya dikilmemelidir. m2, •Bulaşık bitki artıkları imha süs bitkileri 1 ve edilmeli süs bitkileri 1 ad/5 m2 •Toprak 10 cm derinliğinde sürülerek topraktaki pupalar yok edilmelidir. m2 •Malçlama yapılarak toprağın nemli kalması ve pupaların nemden çürümesi sağlanmalıdır. Biyoteknik Mücadele: •Seraya fide dikimi ile birlikte ilk ergin uçuşunu belirlemek üzere dekara 1 adet sarı yapışkan tuzak yerleştirilir. •İlk ergin uçuşu belirlendikten sonra toplu tuzaklama amacıyla 3 metre aralıklarla çapraz olarak dekara 116 adet tuzak asılır. 14
 15. 15. Seraya fide dikimi ile birlikte ilk ergin uçu unu belirlemek üzere dekara 1 adet sar yap kan tuzak yerleSOĞAN SARIMSAK HASTALIK ve ZARARLILARI tirilir. lk ergin uçu u belirlendikten sonra toplu tuzaklama amacyla 3 metre aralklarla çapraz olarak dekara 116 adet tuzak aslr. Kimyasal Mücadele: Kimyasal Mücadele: •Küçük yaprakl bitkilerde yaprak ba na 4 adet, büyükadet, büyük yapraklı ba na 10 Küçük yapraklı bitkilerde yaprak başına 4 yaprakl bitkilerde yaprak bitkilerde yaprak başına 10 adet larva olduğunda ilaçlama yapılır. adet larva oldu unda ilaçlama yaplr. Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları Kimyasal Mücadelede Kullanlacak laçlar ve Dozlar Etkili madde ad ve oran Formülasyonu Sar yap kan tuzak (570-580 nm) Tuzak Doz Dekara 100 l suya Son ilaçlama ile Hasat arasndaki süre (gün) Seralarda Monitör 1 ad/da Yakalama: Sebze 1 ad/10 m2, süs bitkileri 1 ad/5 m2 - - 15
 16. 16. SOĞAN SARIMSAK HASTALIK ve ZARARLILARI SOĞAN SAK NEMATODU [Ditylenchus dipsaci (Kühn)] Tanm ve Ya ay : ve Yaşayışı: Tanımı nematodu [Ditylenchus So an-sak Tanm ve Ya ay : di i ve erke i iplik formunda dipsaci (Kühn)]’nun olup, 1-1.3 mm So an-sak nematodu [Ditylenchus •Soğan-sak nematodu dipsaci (Kühn)]’nun [Ditylenchus dipsaci uzunlu undadr. di i ve erke i formunda olup, 1-1.3 mm (Kühn)]’nun iplik ve erkeği iplik formunda olup, Souzunlu undadr. dişi sürgün, yaprak ve so anl an-sak nematodu sak, bitkilerin iç parazit (endoparazit) nematodudur. Konukçu 1-1.3 mm uzunluğundadır. So an-sak nematodu sak, sürgün, yaprak ve so anl bitki içinde dölden döle geçerler. Ender hallerde köklerde So an-sak nematodu nun so andaki zarar. So an-sak nematodu nun so andaki zarar. bitkilerin parazit tr. Bu nedenle herhangi bir bulunduklar iç saptanm(endoparazit) nematodudur. sürgün, •Soğan-sak nematodu nematodunKonukçu yaprak bitki içinde dölden bula k materyalde sak, bula klk durumunda, döle geçerler. Ender hallerde köklerde tüm bulunduklar saptanm tr. Bu ve soğanlı mümkündür. nedenle herhangi (endoparazit) dönemlerine rastlamak bitkilerin iç parazit bir bula klk durumunda, bula k materyalde nematodun tüm nematodudur. Konukçu bitki içinde Konukçu bitkilerde ya am ko ullar uygun olmayan dölden döle dönemlerine rastlamak mümkündür. duruma geldi inde (bitki çürüdü ünde), köklerde bulundukları geçerler. Ender hallerde bitkiyi terk ederek topra bitkilerde ya am ko ullar uygun olmayan Konukçu a geçerler. Mantar miselleri üzerinde de saptanmıştır. (bitki daha çokünde), bitkiyi bir herhangi yaduruma geldi inde Bu nedenlekonukçularnn terk bulaşıklık ayan So an-sak nematodu çürüdü canl hücrelerinde bulunur. AMantar miselleri nematod de ederek topra a geçerler. r materyalde nematodun tüm durumunda, bulaşık topraklardaki üzerinde populasyonu hafif topraklara nazaran dahaçok konukçularnn fazladr. ya ayan So an-sak nematodu dönemlerine bulunur. A dahamümkündür. rastlamaktopraklardaki nematod canl hücrelerinde r So an-sak nematodu bitki dokusu içinde ve özellikle killi populasyonu hafif topraklara nazaran daha fazladr. topraklarda, 4. dönem larva halinde uzun yllar canl •Konukçu bitkilerde yaşam koşulları uygun olmayan olarak an-sak nematodu bitki dokusu içinde ve özellikle killi So kalabilir. duruma 4. dönem larva halinde uzun yllar canl geldiğinde (bitki çürüdüğünde), bitkiyi topraklarda, Normal ko ullarda erkek ve di iler 45-73 gün ya arlar. terk ederek toprağa geçerler. Mantar miselleri Soolarak kalabilir. patates yumrularnda zarara neden an-sak nematodu So an-sak nematodunda bir di i 200-500 arasnda de i en olarak, Patates de yaşayan Soğan-sak nematodu daha üzerinde çürüklük nematodu 45-73destructor)'nun Normal ko ullarda erkek ve di iler (D. gün ya arlar. sayda yumurta brakr. zararna benzer belirtiler meydana getirir. Ancak bu çok konukçularının i canlı hücrelerinde bulunur. Bitki paraziti nematodlarn bitkilerde200-500 arasnda de i en So an-sak nematodunda turdu nematodun yumruda olu bir di u meydana getirdikleri lezyonlar çürüklük belirtiler yumurta zararl organizmalardan ileri populasyonu hafif gelen sayda Ağır di er brakr. daha derin olup, bazen tüm nematodu topraklardaki nematodnematodu lezyonlarndan belirtilere benzedi i için mikroskop altnda topraklara kanya gidilmemelidir. fazladır. nazaran daha üzerinde çatlak Bitki paraziti nematodlarn bitkilerde meydana getirdikleri yumruyu kesin görmeden kaplayabilir. Genellikle yumru Nematodlarn belirtiler görülmez. di er canllar olmas ve bitki ileri gelen küçük mikroskobik zararl organizmalardan paraziti So an-sak nematodu nun so andaki Soğan-sak nematodunun So an-sak nematodu nun so andaki zarar. soğandaki zarar. zararı. belirtilere benzedi i için mikroskop altnda nematodu •Soğan-sak birbirlerine çok benzemesinden dolay nematod türlerinin nematodu bitki dokusu içinde ve Sogörmeden nematodu patates bitkinin So an-sak an-sak (özellikle Patates çürüklük gidilmemelidir.toprak üstü larva halinde nematodu özelliklekesin kanya almaktadr veile dönem killi topraklarda, 4. Nematodlarn küçük nematodu mikroskobik yer bu bir ait aksamndaayn grupta canllar olmas ve bitki belirti zararldr. Yumruda herhangi gruba paraziti uzun yıllar canlı olarak kalabilir. nematod türlerinin oldukça çok benzemesinden nematodlarn te bitkide tipik bodurluk, kesin te hisve olu turmakszn hisi birbirlerine zordur) kalnla ma dolay So an-sak nematodu nun so andaki yapldktan sonra karar verilmesi önemlidir. ile So an-sak (özellikle Patates çürüklük nematodu çarpkllklar meydana getirebilir. Yapraklarda gruba ait lekeler zarar. nematodu koşullarda erkek ve •Normal ayn grupta yer almaktadr ve budişiler 45-73 gün olu turur. Zarar ekli: Patatesteki zarar Phoma solonicola adlhis nematodlarn hisi oldukça zordur) yaşarlar. te karar verilmesi önemlidir. kesin te fungusun bulunmasyla art gösterir. yapldktan sonra So an-sak nematodu zararna özellikle lman bölgelerde çok rastlanr. Mücadele ekli: Serin, rutubetli ko ullar bir dişi 200-500 arasında Yöntemleri: •Soğan-sak nematodunda bu nematodun Zarar zarar için çok uygundur değişennematodu dönem larvas,bırakır. Kültürel Önlemler: 4. zararna özellikle fideler bölgelerde Nematodun özellikle So an-sak sayıda yumurta lman henüz toprak rastlanr.iken, genç büyüme dokularnda nematodun zarar çok altnda Serin, rutubetli ko ullar Temiz A r temiz nematodların bu a olu turur. parazititohumluk kullanlmaldr. bitkilerde meydana •Bitkitopra çok uygundur kl , dayankl ve hassas zarar için nematod bula fidelerin olgunlaözelliklehemen ölümüne neden olur. Nematodun madan yaylmasn önlemek için, temiz Nematodun temiz yerlere 4. dönem larvas, fideler henüz getirdikleri belirtiler diğer zararlı organizmalardan Bula k saklar, ekseri genç büyüme ve kvrlm tr.zarar i kin, bodur dokularnda toprak altnda sulama sular kullanlmal, ve yabozuklu u görülür. ileri gelen iken, bula murdayankl ve hassas mikroskop belirtilere , sullarnn için Yapraklarda A r nematodselekilkl benzediğiönüne merdivenvari olu So an-sak nematodunun so andaki geçmeturur. çareleri bo um aralar ksalr ve i so ir. r ara trlmal, Yonca ve trfldanematodu so an ve kinleanlA bitki altında görmeden kanıya fidelerin olgunla madan hemen ölümüne neden olur. kesin zarar. bula k bitkiler sonunda ölür ve üçüncü ylda akarsularda köklerinin saklar, ekseri i arndrlmas ve tarladaki tr. topraklarndan kin, bodur Bula k gidilmemelidir. Nematodların kvrlm bitki örtüsünde bo luklar görülür. yaplmamaldr. merdivenvari ekil bozuklu küçük mikroskobik görülür. So Soğan-sak nematodu soandaki SoYapraklardaolmasıeve bitki parazitiunematod türlerinin an-sak nematodu nun so andaki canlılar an yapraklar i mi , rilmi , bükülmü bir görünüm So an-sak nematodunun nun Yonca ve trflda ölür arzeder. Birçok bitkibo um aralark so anlar (yumrular) A r Yaplacak münavebede ve bula ksalr ve i kinle ir. So an-sak nematoduna hassas soğandakizarar. zararı. zarar. bula bitkiler çok ölür yapraklar kvrlm , birbirlerine sonundabenzemesinden dolayı (özellikle hasattankbitkiler çürürler. spanak, ve üçüncü ylda tarladaki olmayan sonra (havuç, Nergis marul) yeti tirilmelidir. bitki örtüsünde bo görülür. bükülmü ve üzerindeluklartabir edilen karakteristik açk Patates çürüklükrilminematoduarasnda Soğan-sak ile Toprak i kinlikleregöresi il, eÇok bulabükülmü birenine tipine sahiptir. münavebe , 2-4so yl So renkli an yapraklar i mi k anlar görünüm uygulanmaldr. Münavebe süresince k so anlar almaktadır ve bu nematodu halkalar grupta yer otlar ile de arzeder. Birçok aynı ve bula yabanc kesitte kahverengi bitki ölür ta r. Ülkemizde so (yumrular) an ve hasattan sonra nematodlarınyapraklar mücadele edilmelidir. sogruba bitkilerinde % 5-100 orannda teşhisikvrlm , anl süs ait çürürler. Nergis zarar meydana oldukça zordur) bükülmü ve üzerinde si il tabir edilen karakteristik açk getirebilmektedir. kesin i kinliklere sahiptir. Çok i k anlarkarar verilmesi teşhis yapıldıktan sonra enine Bula k yerlerde kullanlan toprakbulalemesoaletlerinin renkli temizlenmeden kullanlmamaldr. r. Ülkemizde so an ve kesitte kahverengi halkalar ta önemlidir. so anl süs bitkilerinde % 5-100 orannda zarar meydana Dayankl çe itler (varsa) kullanlmaldr. 16 getirebilmektedir. So an-sak nematodu nun tarladaki Yasal Önlemler: So an-sak nematodu iç ve d karantina listesinde bulunan
 17. 17. Bitki paraziti nematodlarn bitkilerde meydana getirdikleri belirtiler di er zararl organizmalardan ileri gelen belirtilere benzedi i için mikroskop altnda nematodu SOĞAN SARIMSAKgörmeden kesin ve canllar olmas ve bitki paraziti HASTALIK kanya gidilmemelidir. Nematodlarn ZARARLILARI küçük mikroskobik nematod türlerinin birbirlerine çok benzemesinden dolay So an-sak nematodu nun so andaki (özellikle Patates çürüklük nematodu ile So an-sak zarar. nematodu ayn grupta yer patates yumrularnda zarara neden So an-sak nematodu almaktadr ve bu gruba ait nematodlarn Patates çürüklük nematodu kesin destructor)'nun olarak, te hisi oldukça zordur) (D. te his yapldktan sonra karar verilmesi önemlidir. getirir. Ancak bu zararna benzer belirtiler meydana Zarar Şekli: nematodun yumruda olu turdu u lezyonlar çürüklük Zarar ekli: nematodu nematodu daha derin olup, bazen tüm •Soğan-sak lezyonlarndan zararına özellikle ılıman So an-sak nematodu zararna Genellikle yumru üzerinde çatlak yumruyu kaplayabilir. özellikle lman bölgelerde bölgelerde çok rastlanır. Serin, rutubetli koşullar çok rastlanr. Serin, rutubetli ko ullar bu nematodun görülmez. zarar nematodun zararı için çok uygundur bu için çok uygundur Nematodun özellikle 4. dönem larvas,bitkinin henüz fideler toprak So an-sak nematodu patates özellikle 4. dönem larvası, üstü So an-sak nematodu nun so andaki•Nematodun zararldr. büyüme dokularnda zarar fideler toprak altnda iken, genç Yumruda herhangi bir belirti aksamnda henüz r nematod bula kl dayankl ve kalnla ma ve olu turur. A toprak altında , iken, genç büyüme hassas zarar. olu turmakszn bitkide tipik bodurluk, fidelerin olgunla madan hemenoluşturur. Ağır nematod dokularında meydana ölümüne neden olur. zarar getirebilir. Yapraklarda lekeler Bula çarpkllklar k saklar, ekseri i kin, bodur ve kvrlm tr. bulaşıklığı, Patatesteki zararbozuklu u görülür. dayanıklı hassas fidelerin olu turur. Yapraklarda merdivenvari ekil vePhoma solonicola adl So an-sak nematodunun so andaki Soğan-sak nematodunun Yonca ve trflda bo umhemen ölümüne neden olur. fungusun bulunmasyla art gösterir. olgunlaşmadan aralar ksalr ve i kinle ir. A r zarar. bula k bitkiler sonunda ölür ve soğandaki zararı. •Bulaşık saklar, görülür. üçüncü ylda tarladaki Mücadele bo luklar ekseri şişkin, bodur ve bitki örtüsünde Yöntemleri: kıvrılmıştır. i Yapraklarda merdivenvari şekil So So an-sakÖnlemler:e patates bükülmü bir görünüm neden an yapraklar mi , Kültürel nematodu rilmi , yumrularnda zarara arzeder. Birçok bitkiçürüklükbula k so anlar (yumrular) boğum olarak, Patates ölür destructor)'nun bozukluğu çürürler. ve Yonca ve tırfılda , görülür. nematodu (D. kvrlm hasattan sonra Nergis yapraklar Temiz topra a belirtiler meydana getirir. Ancak bu zararnakısalır ve şişkinleşir. Ağır bulaşık araları ve benzer temiziltohumluk kullanlmaldr. bitkiler bükülmü üzerinde si tabir edilen karakteristik açk nematodun yumruda olu yaylmasn anlar Nematodun temiz yerlere turdu u lezyonlar çürüklük renkli i kinliklere sahiptir. Çok bula k so önlemek için, temiz sonunda lezyonlarndan daha derin olup, enine tüm ölür ve üçüncü yılda tarladaki bitki nematodusular halkalar ta r. Ülkemizde so an ve bazen kesitte kahverengi kullanlmal, sel ve ya mur sullarnn önüne sulama örtüsünde boşluklar görülür. so yumruyubitkilerinde ara5-100 orannda zararve so anl bitki anl süs kaplayabilir. Genellikle so an üzerinde çatlak geçme çareleri % trlmal, yumru meydana getirebilmektedir. görülmez. •Soğan yaprakları şişmiş,arndrlmas bükülmüş eğrilmiş, akarsularda köklerinin topraklarndan biryaplmamaldr. arzeder. Birçok bitki ölür ve görünüm So an-sak nematodu patates bitkinin toprak üstü So an-sak nematodunun So an-sak nematodu nun so andaki bulaşık soğanlar (yumrular) hasattan belirti Soğan-saknematodu nun so andaki aksamnda zararldr. Yumruda herhangi bir hassas sonra Yaplacak münavebede So an-sak nematoduna zarar. zarar. olu turmakszn bitkide spanak, marul) yeti bükülmüş soğandaki zararı. çürürler. Nergis(havuç,tipik bodurluk, kalnla ma ve olmayan bitkiler yaprakları kıvrılmış, tirilmelidir. çarpkllklar meydana tabir edilen karakteristik ve Toprak tipine siğil getirebilir. Yapraklarda lekeler üzerinde göre münavebe 2-4 yl arasnda olu turur. Patatesteki zarar Phoma solonicola adl uygulanmaldr. Münavebe sahiptir. Çok bulaşık açık renkli şişkinlikleresüresince yabanc otlar ile de fungusun bulunmasyla art gösterir. mücadele soğanlar edilmelidir. enine kesitte kahverengi halkalar Mücadele Yöntemleri: Bula Ülkemizde soğan ve soğanlı süs taşır. k yerlerde kullanlan toprak i leme aletlerinin temizlenmeden 5-100 oranında Kültürel Önlemler: bitkilerinde % kullanlmamaldr. zarar meydana Dayankl a itler (varsa) kullanlmaldr. getirebilmektedir.tohumluk kullanlmaldr. Temiz topra çe temiz •Soğan-saktemiz yerlere yaylmasn önlemek için, temiz Yasal Önlemler: Nematodun nematodu patates yumrularında Soğan-sak nematodu nun neden olarak, So an-sak nematodu nun tarladaki zarara sular kullanlmal, sel ve yaPatates çürüklük sulama mur sullarnn önüne So an-sak nematodu iç ve d karantina listesinde bulunan tarladaki zararı zarar geçme çareleri ara trlmal, so an zararına bitki nematodu (D.nematoddur. Mücadelesinde baanl benzer destructor)’nun ve so arl olmak çok önemli bir köklerinin topraklarndan arndrlmas akarsularda için, bu nematodun yumruda oluşturduğu belirtiler meydana getirir. Ancak bula k materyallerin temiz yerlere ta nmamasna yaplmamaldr. özen gösterilmelidir. Yaplacak olup, bazen ve So lezyonlar çürüklük nematodu lezyonlarından daha derinsürveylerde depo tüm an-sak nematodu nun so andaki vejetasyon süresince konukçu bitkilerin incelenmesine Yaplacak yumruyu zarar. kaplayabilir. Genellikle yumrumünavebedeincelemedemarul) yetiyabancotlarn üzerinde So an-sak nematoduna hassas önem verilmeli ve bu çatlak görülmez. olmayan bitkiler (havuç, spanak, örneklere tirilmelidir. Toprak edilmesine dikkat edilmelidir. •Soğan-sak nematodu patates da dahil tipine göre üstü aksamında zararlıdır. bitkinin toprak münavebe 2-4 yl arasnda uygulanmaldr. Münavebe süresince yabanc otlar ile de Kimyasal Mücadele: Yumruda herhangi bir belirti oluşturmaksızın bitkide tipik bodurluk, kalınlaşma mücadele edilmelidir. ve çarpıklılıklar meydana getirebilir. Yapraklarda lekelerönerilen ilaçlar ve dozlar So an-sak nematoduna kar  oluşturur. Patatesteki Bula k yerlerde kullanlan a a dadr. zararı Phoma solonicola adlı fungusun bulunmasıyla toprak gösterir. artış i leme aletlerinin temizlenmeden kullanlmamaldr. Mücadele Yöntemleri: Mücadelede Kullanlacak(varsa) kullanlmaldr. Dayankl çe itler laçlar ve Dozlar: Kimyasal Etkili madde ad ve oran Kültürel Önlemler:Formü- Doz Yasal Önlemler: Son ilaçlama ile hasat arasndaki süre Dekara So an-sak nematodu nun lasyonu 100 l suya tarladaki So an-sak nematodu içan) d karantina listesinde bulunan ve Dazomet 97 % 40 (ba Dikimden zarar •Temiz toprağa temizGR tohumluk çok önemli l/da nematoddur. Mücadelesinde 3 hafta önce kullanılmalıdır.so bir ba arl olmak Oxamyl 10 % Oxamyl 240 g/l GR EC 6 kg/da (ba so an) 21 gün için, bula3l/damateryallerin temiz yerlere ta nmamasna k (ba so an) 21 •Nematodun temiz yerlere yayılmasını önlemek için, gün (dikimden hemen önce) temiz sulama suları özen gösterilmelidir. Yaplacak sürveylerde depo ve kullanılmalı, sel ve yağmur sullarının süresince geçme bitkilerin incelenmesine vejetasyon önüne konukçu çareleri araştırılmalı, önem verilmeli ve bu incelemede örneklere yabancotlarn17 da dahil edilmesine dikkat edilmelidir. Kimyasal Mücadele:
 18. 18. So an-sak nematodu nun so andaki zarar. Yaplacak münavebede So an-sak nematoduna hassas olmayan bitkiler (havuç, spanak, marul) yeti tirilmelidir. SOĞAN SARIMSAK HASTALIK ve ZARARLILARI Toprak tipine göre münavebe 2-4 yl arasnda uygulanmaldr. Münavebe süresince yabanc otlar ile de mücadele edilmelidir. soğan ve soğanlı bitki köklerinin topraklarından arındırılması akarsularda yapılmamalıdır. Bula k yerlerde kullanlan toprak i leme aletlerinin •Yapılacak münavebede Soğan-sak nematoduna hassas olmayan bitkiler temizlenmeden kullanlmamaldr. (havuç, ıspanak, marul) yetiştirilmelidir. Toprak tipine göre münavebe 2-4 yıl arasında uygulanmalıdır. Münavebe süresince(varsa) kullanlmaldr.de mücadele Dayankl çe itler yabancı otlar ile edilmelidir. Yasal Önlemler: •Bulaşık yerlerde nun tarladaki toprak işleme aletlerinin temizlenmeden So an-sak nematodu kullanılan So an-sak nematodu iç ve d karantina listesinde bulunan kullanılmamalıdır. zarar çok önemli •Dayanıklı çeşitler (varsa) kullanılmalıdır. bir nematoddur. Mücadelesinde ba arl olmak için, bula k materyallerin temiz yerlere ta nmamasna özen gösterilmelidir. Yaplacak sürveylerde depo ve •Soğan-sak nematodu iç ve dış karantina süresince konukçu bitkilerin incelenmesine vejetasyon listesinde bulunan çok önemli bir nematoddur. Mücadelesinde başarılı verilmeli için, bulaşık materyallerin temiz önem olmak ve bu incelemede örneklere yabancotlarn yerlere taşınmamasına özen gösterilmelidir. Yapılacak sürveylerde depo ve da dahil edilmesine dikkat edilmelidir. Yasal Önlemler: vejetasyon süresince konukçu bitkilerin incelenmesine önem verilmeli ve bu incelemede örneklere yabancıotların daMücadele: Kimyasal dahil edilmesine dikkat edilmelidir. Kimyasal Mücadele: So an-sak nematoduna kar  önerilen ilaçlar ve dozlar a a dadr. •Soğan-sak nematoduna karşı önerilen ilaçlar ve dozları aşağıdadır. Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları: Etkili madde ad ve oran Dazomet 97 % Oxamyl 10 % Oxamyl 240 g/l Kimyasal Mücadelede Kullanlacak laçlar ve Dozlar: FormüDoz Son ilaçlama ile hasat lasyonu 100 l suya arasndaki süre Dekara GR 40 l/da (ba so an) Dikimden 3 hafta önce GR 6 kg/da (ba so an) 21 gün EC 3l/da (ba so an) 21 gün (dikimden hemen önce) AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal 18
 19. 19. SOĞAN SARIMSAK HASTALIK ve ZARARLILARI Soğan - Sarımsak Hastalık ve Zararlılarında Ruhsatlı Bitki Koruma Ürünlerinin Ticari İsim Listesi CHLORPYRIFOS-ETHYL Bestban 4 EC 480 g/l vydate L 240 g/l Sv Formülasyonlar (EC)/SC Cloban 4 480 g/l Revenge 240 g/l Pyrinex 25 WP 25% Kimpan 4 480 g/l Skaydette L 240 g/l Korban 25 WP 25% Trambo 4 EC 480 g/l Koxdate 24 L 240 g/l Terpan 25 WP 25% Tafaban 48 EC 480 g/l Banner 240 SL 240 g/l Priban 25 WP 25% Alban 4 EC 480 g/l Vacillate 240 g/l Agrosban 25 WP 25% Dekban 4 EC 480 g/l Heksamyl SL 240 g/l Dursban 25 W 25% Phosban 480 EC 480 g/l Sword 240 SL 240 g/l Dursban 25 W 25% Serfos 48 EC 480 g/l Motive 240 SL 240 g/l Jokker 25 WP 25% Polmetban 48 EC 480 g/l Vymyl L 240 g/l Cansa joker 25 WP 25% Tricel 48 EC 480 g/l Dysan 240 g/l Megaban 25 WP 25% Killban 4 EC 480 g/l Taksamyl SL 240 g/l Florban 25 WP 25% Baron 480 g/l Canoxdet XL 240 g/l Istban 25 WP 25% Taros 48 EC 480 g/l Gardate 24 SL 240 g/l Massban 25 WP 25% Lenaban 4 480 g/l Wedatte XL 240 g/l Megaban 25 W 25% Napoleon 480 g/l Devadate XL 240 g/l Fullban 25 WP 25% mpan 4 EC 480 g/l zoldate 240 BL 240 g/l Dekban 25 WP 25% Topraxban 4 EC 480 g/l Agnodate 24 SL 240 g/l Devran 25 WP 25% Kulfos 48 EC 480 g/l Metrodate 24 SL 240 g/l Megan 25 WP 25% Mensban 4 480 g/l Farmyl 240 g/l Goldban 25 W 25% Shardaban 4 480 g/l Pestban 25 WP 25% Saveban 4 EC 480 g/l Killban 25 WP 25% Ferban 48 EC 480 g/l Vydate 10 G 10% Makpan 25 WP 25% Akban 4 EC 480 g/l Roxdate 10 G 10% Asterpan 25 WP 25% zolban 4 480 g/l Alban 25 WP 25% OXAMYL Granül Formülasyonlar Saveban 25 WP 25% Sv Formülasyonlar (SL (GR Formulations) mpan 25 WP 25% Formulations) zolban 25 WP 25% Granül Formülasyonlar (GR Formulations) DAZOMET Basamid Granulat 97% Robust 4 480 g/l Ustaad 240 g/l Sulban 480 g/l Deadline L 240 g/l Ferban 4 480 g/l Baybet XL 240 g/l Chlorfet 48 EC 480 g/l Email SL 2 40 Plasmide Granül 97% KÜKÜRT (SULPHUR) Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP) Pyrical 480 EC 480 g/l g/l Top Wettable Alkazar 480 EC 480 g/l Fitodate 240 L 240 g/l Sulphur % 80 Devran 48 EC 480 g/l Nemadate 240 240 g/l Sulphure 80 WP 80% 80% 19
 20. 20. SOĞAN SARIMSAK HASTALIK ve ZARARLILARI Wettable Sulphur 80% Dikotan M-45 80% Helcozeb 80 WP 80% Manzate 200 Bayer WP 80 80% Mayceb M-45 80% Thiovit 80% Fungicide Mayceb M-45 80% Kimyagerler 80% Nemispor 80 WP 80% Kalezeb 80 WP 80% Penncozeb 80% Dilazeb 80 WP 80% 80% Dikozeb 80 WP 80% Fungozeb 80 WP 80% Cansa Kükürt 80 WP 80% Kimyagerler M-45 80% Da ku ta M-45 80% KS-Solur 80% Dequiman Ml-45 80% Salvox M-45 80% 80% Mankotam M-45 80% Genozeb 80 WP 80% Cankozeb M-45 80% Dikozin M-45 WP 80% Polizeb 80% Cadillac M-45 80% Takzeb 80 WP 80% Arbiter 80 WP 80% 80% Topraxblue M-45 80% Mikronize Kükürt WP Bull 80 WP Sulgran FOSETYL-AL Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP/WG) Aliette 80% Supercozeb 80 W Plant-Care 80% Supercozeb 80 W 80% Metanyl M-45 80% Alegro 80% Faytox Ml 80 80% Manco 80 WP 80% Massfoset 80% Hteri Mancozeb 80 80% Atazeb M-45 80% Fostal 80 WP 80% WP Fashion 80 WP 80% Micene Ml Veliyette 80% Asetyl 80 WP 80% Vennex Ai 80 WP Alfosetil 80 WP Menta M-45 80% 80% zolmanzep M-45 80% Masscozeb 80% Cossazeb 80 WP 80% Indofil M-45 80% 80% Sakozeb 80% Islanabilir Toz 80% Sancozeb 80% Formülasyonlar (WP) Placate 80 WP 80% Sentrazeb 80 WP 80% Dikotan M-22 80% Viola 80 WP 80% Majestik M-45 80% Sipcaneb 80 80% Alpin 80 WP 80% Bonazeb 80 WP 80% Manzate Fungicide 80% Ally 80 WP 80% Crittox MZ 80 80% Metaneb 80 WP 80% Fitonette 80 WP 80% Manzeb M-45 80% Agroneb ME 022 80% Alliset 80 WP 80% Mozart 80 WP 80% Trimangol 80 WP 80% Aliette WG 800 80% Mozart M-45 80% Kimyagerler M- 22 80% Comleyt 800 WG 80% Stager M-45 80% Cansaneb M- 22 80% Lebra 80 WP 80% Hektaneb 80 WP 80% Callozeb 80 WP 80% Dikoneb M- 22 80% Mancozide 80 WP 80% Superneb M- 22 80% MANCOZEB Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP) MANEB Dithane M-45 Special 80% Anadolu 80 WP 80% Dithane M- 22 80% Fumazin 80 WP 80% M S A Mancozeb 80 80% Saneb M- 22 80% Intrazeb 80% WP Gloneb M- 22 : 80% 20
 21. 21. SOĞAN SARIMSAK HASTALIK ve ZARARLILARI Boneb 80 WP 80% Pomarsol Forte 80 Best Mayneb M-22 80% Indoneb 80 WP 80% Hekthiram Forte METALAXYL WP 80% +MANCOZEB 80% Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP Toprax Maneb M-22 80% Valtiram 80 WP 80% Ferneb 80 WP 80% Cekuram Forte 80% zolmaneb M-22 80% 80% 4+64 80% Strong Forte WP 80 Tirama 80 WP PROPINEB Formulations) Safa Ridomet Gold MZ 68 WP % Protect-Forte 80 WP Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP) 80% OXADIXYL Takdir Forte 80% +CYMOXANIL +MANCOZEB Islanabilir Antracol WP 70 70% Poltiram Forte 80% Koruneb 70 WP 70% Horn Forte WP 80 80% Agrocol 70 WP 70% Massthiram 80% Enercol 70% First 80 WP 80% Iltracol 70% Power Forte 80 WP 80% Superpon 70 WP 70% Calliram Forte 80 WP 80% Superpon 70 WP 70% Fultiram 80 WP 80% Safacol 70 WP 70% Fertiram 80 WP 80% poliagroneb 70 WP 70% Best Forte 80% Garancop 70 WP 70% Thira Forte 80% Asfercol 70 WP 70% Topraxthiram Forte 80% Hostrakol 70 WP 70% 80 WP Placol 70 WP 70% Powersoul Forte 80% Makpropil 70 WP 70% Hektolex T 50 WP 80% Mentacol 70 WP 70% Thiflow 80% Piston 70 WP 70% Santra Forte 80% Credit 70 WP 70% Darthanian 80% Topraxantrakol 70% zolore 80 WP 80% Contracool 70 WP 70% Tramil 80 WP 80% Propicol 70 WP 70% Suda Da labilen Granül Formülasyonlar (WG THlRAM Formulations) Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP) K. Kimarsol 80% Kortiram Forte 80 80% WP Thiraflo WG 80% Toz Formülasyonlar (WP Formulations) Ripost M 8+3.2 Microst M 8+3.2 +56 % +56 % Sarpost M 8+3.2 +56 % Midiphost M 8+3.2 +56 % Trust WP 8+3.2 +56 % Ferost M 8+3.2 +56 % CAPTAN Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP) Koruma Captan 50 50% WP Captan ‘H 50% Santhane 50% Captan M-50 50% Agro-Captan 50 WP 50% Kimyagerler Captan 50% 21
 22. 22. SOĞAN SARIMSAK HASTALIK ve ZARARLILARI Captan ® 50 WP 50% Stauffer Captan 50 WP Metrocaptan 50 50% WP 50% Kor-Prex Dodine 65% 65 WP BAKIR SÜLFAT (COPPER Fudine 65 WP 65% SULFATE) Stauffer Roprex 65% Roprex 65% Agro-Dodine 65% Flo-Captan 50 WP 50% Kristal Toz Formülasyonlar MRK Captan 50% (Crystal dast) Can-Kaptan 50 WP 50% Hekta Gözta  25% Cansa Dodine 65 65% lteri Captan 50 WP 50% Copper Sulphate 25% W Valcaptan 50 WP 50% Valles N-500 Melprex 65 W 65% Masscaptan 50% Supercup 99 25% Superprex 65 W 65% Norat 50 WP 50% Ak Gözta  25% Polarex 65% Safa Captan 50% Lances Link Gözta  25% Biodin 65 65% Sharcap 50% Polimet Gözta  25% Dodene 65 WP 65% Odeon 50 WP 50% Telka-Rabak Gözta  25% Sarfrex 65 WP 65% Captan Onca 50% Koruma Gözta  25% Takdine 65 WP 65% Ilma Captan 50% Polimex 25% Core-Prex 65 WP 65% Takcaptan 50% Nova Gözta  25% Bestdodine 65 Montana Captan 50 50% Do a Gözta  25% WP 65% Safa Gözta  25% Cansa Dodine 65 65% Best Captan 50 WP 50% Cupro-D 25% WP Fertil Ca ptan 50 WP 50% Kimyagerler Gözta  25% ZIRAM BR –Cap 50% Takimsan Gözta  25% Islanabilir Toz Drexel Captan 50 WP 50% Hak Gözta  25% Formülasyonlar (WP Korel Captan 50 WP 50% Super Gözta  25% WP Menta Captan 50 WP 50% Active Copper Topraxcaptan 50 WP 50% Gözta  Agrofarm Captan 50% Gebze Rabak Atacaptan 50 WP 50% Gözta  Kulmid 50 WP 50% Ekmekçio ullar mpa captan 50 WP 50% Gözta  Agromed Captan 50 50% R-Bio Gözta  zolcaptan 50 WP 50% Norat 50 WP 50% Merpan 80 WDG 80 % Congress WP 50% Policaptan 50WP 50% 22 25% Formulations) Kimyagerler Z-78 80% Kaspora 80 WP 80% DELTAMETHRIN 25% Sv Formülasyonlar (EC/SC ) 25% DODlNE Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP Formulations) Decis EC 2.5 25 g/l Deltharin 2.5 EC 25% 25 g/l Deltaplan EC 2.5 25 g/l Delta 2.5 EC 25 g/l Delpaz 25 g/l Dedel 2.5 EC 25 g/l Impamethrin 25 EC 25 g/l Grandthrin 2.5 EC 25 g/l
 23. 23. SOĞAN SARIMSAK HASTALIK ve ZARARLILARI Topraxdel 2.5 EC 25 g/l Delete 2.5 Ec 25 g/l Jetsis 2.5 EC 25 g/l Deltis 25 EC 25 g/l Caracole 25 EC 25 g/l Serdesiz 25 EC 25 g/l Dekagard EC 25 25 g/l Akdeniz Deltamethrin 25 g/l Lenadectina 2.5 EC 25 g/l Depar 2.5 EC 25 g/l KuIderin 2.5 EC 25 g/l Decan 2.5 EC 25 g/l De arj 2.5 EC 25 g/l Deltado 25 EC 25 g/l Atacis 2.5 EC 25 g/l Deltagurcis 2.5 EC 25 g/l Fixmethrin 2.5 EC 25 g/l Agmetrin 2.5 EC 25 g/l Ödül Deltamethrin 2.5 25 g/l Deltabiol 2.5 EC 25 g/l PIRIMICARB Suda Da labilen Granül EC Nikriz 2.5 EC 25 g/l Keshet 2.5 EC 25 g/l Declare 25 g/l Demond EC 2.5 25 g/l Deltasis 25 g/l Formülasyonlar (WG) Pirimor 50 WG 50% Rusya’ya ihracat edilecek ürünlerde kullanlmamal AB’ye ihracat edilecek ürünlerde kullanlmamal AB ve Rusya’ya ihracat edilecek ürünlerde kullanlmamal Rusya Maksimum Kalnt Limiti çok dü ük, dikkatli kullanlmal 23
 24. 24. SOĞAN SARIMSAK HASTALIK ve ZARARLILARI 24

×