Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Meyve Ağaçlarında Budama ve Terbiye

19,307 views

Published on

 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Agac budama ve elektrik dreklerine tirmanma bizim ideemiz olan sistem basari ile denendi dunyada yenilik her drege ve agaca cok kolay cikilir sistem bisiklet le biz Isvicrede kurulusuz 1970 teknoloji transfer. www.hightecherkan.ch www.air-gomm.chden
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Meyve Ağaçlarında Budama ve Terbiye

 1. 1. MEYVE AĞAÇLARINDABUDAMA ve TERBİYE Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü- SAMSUN
 2. 2. Budamanın Amaçları Meyve ağaçlarında fizyolojik dengeyi en kısa zamanda oluşturmak ve korumak Gövde üzerinde düzenli ve dengeli bir taç oluşumu sağlamak Bakım, derim, zararlılarla savaş vb. teknik işleri kolaylaştırmak Karbon asimilasyonunu arttırmak amacıyla ışığın ağacın iç kısımlarına daha iyi girmesini sağlamak yaprak yüzeylerini arttırmak Periyodisite yi önlemek Meyve kalitesini iyileştirmek Ağaca iyi şekil vermek
 3. 3. Budama Tekniği Ağaçlar fizyolojik devrelerden hangisinde ise ona göre budanmalıdır Şekillendirme devresinde budama işlemleri odun dallarına uygulanmalı, zorunlu olmadıkça meyve dallarına dokunulmamalıdır. Verime yatmamış genç ağaçlarda yapılan sert budamalar çiçek gözü teşekkülünü engellediği için ağaçların gençlik kısırlığı devresinin uzamasına neden olur. Gövde üzerinde tacı oluşturan ana dallar aynı yükseklikte ve eşit açılarla dağıtılmalı, eşit kuvvette olmalıdır.
 4. 4. BUDAMANIN FİZYOLOJİK ESASLARI Meyve ağaçlarında1. Gençlik Devresi : tohumun çimlenmesi ile ağacınverime başlaması arasında geçen devre2. Olgunluk (Verim) Devresi : verime başlama zamanıyla,verimden düşünceye kadar geçen devre olgunluk3. Yaşlılık Devresi : Olgunluk devresini izleyen fizyolojikyaşam devresidir.
 5. 5. meyve ağaçlarında CH/N>1 ise çiçek tomurcuğu, CH/N<1 ise sürgün oluşumu daha fazla olur CH/N=1 ise fizyolojik dengededir
 6. 6. Ana dalların gövde ile yaptıkları açılar >45 olmalıdır.
 7. 7. Verim çağındaki bir ağaçta durgun dönemde yapılanbudamada çıkarılacak dallar
 8. 8. Farklı Genişlikteki Dalların Gelişme Durumları.
 9. 9. Dar açılı olan dalların direnci zayıf olduğu için çabuk kırılır
 10. 10. Kesim Şekilleri
 11. 11. ZAMANLARINA GÖRE BUDAMA :1. KIŞ BUDAMASI : Meyve ağaçlarını budamak için en uygun dönem, yaprak dökümünü izleyen günlerle ilkbahar gelişme periyodunun başlaması arasında geçen dönemdir. Kışı ılık geçen yerlerde meyve ağaçlarının kış dinlenmesine girmelerinden sonraki süre, budama bakımından, en uygun bir zaman dilimidir. Çünkü bu devrede hem işçi temini yaza göre daha kolay hem de ağaçlarda yapraklar olmadığı için çıkarılacak dallar kolaylıkla tespit edilebilir. Ancak kışı sert geçen yerlerde şiddetli donlardan önce, budamanın yapılması doğru olmaz, don tehlikesi geçtikten sonra budama yapılmalıdır.
 12. 12. 2. YAZ BUDAMASI : Yaz boyunca meyve ağaçlarında sürgünlerin seyreltilmeleri, uç alma, bükme, eğme, dalların birbiriyle karşılıklı olarak bağlanmaları ve açıların genişletilmeleri, daraltılmaları gibi yapılan işlemlerin tümüne yaz budaması denir. Yazın yapılan budamalar kışın yapılanlara göre daha fazla bodurluk sağlar. Yaz budaması yaparken meyve / yaprak oranına dikkat edilmelidir. Yaz budamasında amaç, meyvelerin daha iyi renklenmelerini sağlamak, vegetatif gelişmeyi düzenlemek, kış aylarında yapılacak budama işlemlerini azaltmak ve derim işleri ile kültürel etkinlikleri kolaylaştırmaktır.
 13. 13. MEYVE AĞAÇLARINDA DALLARYumuşak Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut, Ayva vb.) - Topuz - Lamburt - Kese - Kargı - Dalcık - ÇıtanakSert Çekirdekli Meyveler (Şeftali, Erik, Kayısı, Kiraz, Vişnevb.) - İyi Meyve Dalı - Kötü Meyve Dalı - Karışık Meyve Dalı - Mayıs Buketi
 14. 14. ELMADA DAL ŞEKİLLERİA.Sürgün (Odun) DalıB.DalcıkC:D: KargıE:F: Topuza. Çiçek (Meyve ) Tomurcuğub. Sürgün Tomurcuğu
 15. 15. Elmada meyve gözlerinin fenolojik gelişmesi
 16. 16. SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE DAL YAPISI :1. Yaprak gözü 2. Meyve gözü 3. Yaprak-meyve gözü4. İki yaprak gözü 5. İki meyve gözü 6. 2 Meyve+1 yaprak
 17. 17. 1. İyi meyve dalı2. Kötü meyve dalı3. Karışık meyve dalı
 18. 18. ŞEFTALİDE DALLARA. Odun DalıB. İyi Meyve DalıC. Karışık Meyve DalıD. Fena Meyve DalıE.Üzerinde Buketler Bulunan Dal
 19. 19. Desteksiz Sistemler♥ Goble (çanak, kase, vazo) – Kiraz, şeftali, kayısı (elma ve armut)Düşük Yoğunluk (25-50 ağaç/da)İskelet dallar desteğe ihtiyaç duyabilir♥ Lider Dallı – Elma, şeftali, kirazOrta Yoğunluk (60-100 ağaç/da)Konikal yüzey♥ Modifiye Lider – Armut,kiraz, şeftali,erikOrta Yoğunluk (60-100 ağaç/da)Goble ve Lider dallının birleşimi
 20. 20. A-GOBLE ŞEKLİ Çok uzun zamandan beri bilinen ve meyve ağaçlarınanemli bölgelerde uygulanan bir budama şeklidir. Genellikle üç ana daldan ve bu ana dallar üzerindeki 1-2yardımcı daldan oluşmaktadır. Orta kısım boş bırakıldığındangüneşlenme artmakta ve nemden kaynaklanan hastalıketmenlerinin etkisi azaltılmaktadır
 21. 21. Goble(çanak,vazo)
 22. 22. Goble Sisteminin uygulanmasıYeni Dikim 1 sezon sonraki gelişme Budama sonrasıDikilmiş Budaması
 23. 23. DORUK DALLI ŞEKİL : Kurak bölgeler için uygun ve yararlı bir şekildir.Genellikle, taç 3 ana dalla, orta kısımda gelişen bir doruk dalındanoluşur. Elma armut, şeftali, kayısı, vişne vb. meyve ağaçlarınakolaylıkla uygulanabilir. Bu şeklin Goble şeklinden farklı yönü, ortasında bir dorukdalının bulunması ve değişik doruk dallı şekilden farkı ise, dorukdalının şekillenmeden dik olarak büyümesine devam etmesidir.
 24. 24. Birinci katYeni Dikim 1.Yıl
 25. 25. Üçüncü kat İkinci kat2.Yıl 3.Yıl
 26. 26. Lider Dallı İskelet Dallar
 27. 27. DEĞİŞİK DORUK DALLI ŞEKİL (Modified Leader): Bu budama şekli gövde muntazam aralıklarla sarmal (spiral)olarak dağılmış 4-5 dalın oluşturduğu bir şekil olup kuvvetli ve diptenitibaren sürgün yapan yumuşak ve sert çekirdekli meyve tür veçeşitleri için uygundur. Gövde üzerinde düzenli dal oluşturmayan meyve tür veçeşitlerine gövdede boşluk kalması nedeniyle bu şekli vermek güçolur.
 28. 28. Tepe kesimi 1. Büyüme Sezonu
 29. 29. Modifiye Lider Budama/Terbiye Sistemi1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl
 30. 30. Üçüncü Ve Takip Eden Diğer Yıllarda Budama
 31. 31. Şemsiye(Spur Delicious)
 32. 32. ŞemsiyeArmut
 33. 33. VERİM BUDAMASININ PRENSİPLERİ :1-Meyve ağaçları yaşlandıkça veya sürgün gelişmeleri yetersizolmaya başlayınca daha şiddetli budanmaları gerekir.2-Ana dallar tek tek ele alınmalı, bunlar üzerinde dikine büyüyenbirbiri üzerine gelen dallar var ise çıkartılmalıdır.3-Ana veya yardımcı dallardan çıplaklaşmaya yönelenler kısakesilerek boş yerlerde yeni dalların oluşturulmasına çalışılır.4-Meyve dallarından bir kısım özellikle yaşlı olanları kesilerek atılır.5-Kuru,hastalıklı veya zayıflamış dallar diplerinden kesilerekçıkarılır.6-Bir ana veya yardımcı dal üzerinde fazla miktarda meyve dalıoluşmuş ise bunlar arasında seyreltme yapılır.8-Meyve ağırlığı nedeniyle eğilerek açıları genişlemiş dallar diğerdallara bağlanarak eski hallerine getirilir.
 34. 34. MODERN MEYVECİLİKTE BUDAMA /TERBİYE SİSTEMLERİ :- İNCE İĞ (Slender spindle) SİSTEMİ- MERKEZİ LİDER (Vertical axis) SİSTEMİTELLİ TERBİYE SİSTEMİ
 35. 35. Taç hacimlerinin ışık alımına etkisi
 36. 36. Tarihsel Gelişim♥ M9 anacı kullanarak çok yoğun dikim sistemi ilk olarak 1970’lerin başlarında Hollandalılar (İnce iğ=Slander Spindle) ve Fransızlar (Vertikal axis=Yatay eksen) tarafından geliştirildi.♥ New Yorklu elma üreticilerinde ilk hareket düşük yoğunluklu meyve bahçelerinde (25-50 ağaç/da), çöğür anaçlı merkezi liderli terbiyeli bahçelerde (60-75 ağaç/da) ve yarı kuvvetli anaçlarda (MM 111, MM106, M7) başlamıştır.
 37. 37. Slander Spindle (İnce İğ)- Hollanda♥ Yoğun (175-275 ağaç/da)ve çok yoğun (350-500 ağaç/da)♥ İnce konik kanopi♥ Bodur anaç kullanımı (M9)♥ Kazık ve tellerledestekleme♥ Vigor, lider dalıneğilmesi ile kontroledilir.
 38. 38. İNCE İĞ TERBİYE ŞEKLİ Sık dikilmiş bahçelerde alçaktanoluşmuş küçük bir çatı ve bunu izleyenliderden çıkmış küçük meyve dalcıkları ileömrü boyunca bir herekle desteklenmeyigerektiren ve konik şeklinde gelişen ağaçlarşeklinde tanımlanmaktadır.
 39. 39. Slender Spindle Hollanda Kıvırmalar
 40. 40. İnce iğ (Slander Spindle) Şeklinin Oluşturulması1.Yıl 2. Yıl 3.Yıl 4. Yıl
 41. 41. Slender Spindle
 42. 42. Çok SıralıUygulamalar
 43. 43. Dallara ağırlıklarasılması
 44. 44. Düşey Eksen (=Vertikal axis) - Fransa♥ Orta yoğunluk (150-200 ağaç/da)♥ Dominant lider dala göre dar ve uzun taç♥ Yarı bodur anaçlara daha uygun (M9’a göre MM 106)♥ Tellerle destekleme♥ Vigor kontrolümeyveli lider daltarafından
 45. 45. Düşey Eksen - Fransa
 46. 46. Vertical Axis
 47. 47. Düşey Eksen SistemininOluşturulması
 48. 48. TELLİ TERBİYE SİSTEMİ
 49. 49. Düzeysel Terbiye Şekilleri Dikey Sistemler♥ Espalier (Fransa):Duvar veya çardak için klasik terbiye sistemi♥ Palmet (İtalya)♥ Hedgerow (Britanya)Yatay Sistemler♥ Lincoln Canopy (Yeni Zelanda)♥ Ebro espalier (New Zealand)
 50. 50. Palmette Çalısıra
 51. 51. Palmette Destek Sistemi
 52. 52. T sistemiYeni Zelanda
 53. 53. Lincoln Canopy Canopy yapısıSpray şekli

×