Badanie Rynku Interaktywnego

4,681 views

Published on

Badanie rynku interaktywnego, październik 2008.Prezentacja wyników.

Published in: Business

Badanie Rynku Interaktywnego

 1. 1. Główne wnioski • Branża interaktywna wierzy w efektywnośd marketingu i reklamy w Internecie (83 proc.). Na dalszych miejscach pod względem efektywności znajdują się działania public relations (71%), prasa (54%) oraz telewizja (50%). • Najefektywniejsze formy marketingu w Internecie to według respondentów strona WWW produktu (73% wskazao), SEO (50% wskazao) i SEM (44% wskazao). • Pod względem postrzeganej mierzalności przoduje marketing i reklama w Internecie (100% wskazao), a na dalszych miejscach są public relations (56%) oraz marketing i reklama w telefonach komórkowych (50%). • Co czwarty ankietowany wskazuje, że wydawcy współpracują bezpośrednio z klientem, a agencje stają się partnerem w tworzeniu strategii. • 35% ankietowanych przewiduje, że w 2010 roku na rynku interaktywnym dominowad będzie model współpracy klient - agencja - wydawca, gdzie agencje przejmą częśd funkcji strategicznych i planowania mediów. Jednocześnie podobna liczba badanych spodziewa się, że domy mediowe przejmą częśd usług agencyjnych: generowanie pomysłów (38%) i działania kreatywne (30%).
 2. 2. Badanie branży  Badanie ma otworzyd dyskusję na temat kierunków rozwoju rynku interaktywnego, nie ma jednak na tym etapie ambicji reprezentatywności dla branży i nie może byd traktowane jako autorytatywne źródło wiedzy na temat polskiej branży interaktywnej.  Kreację z zaproszeniem do badania przygotowała agencja interaktywna Opcom Grupa Eskadra.  Badanie realizowano poprzez emisję zaproszeo w Gazeta.pl, Interaktywnie.com oraz w serwisie i newsletterze Brief.pl.
 3. 3. Kogo zbadaliśmy  Ankietę w pełni wypełniło 295 respondentów, przy czym niepracujący w branży (13 proc.) zostali od razu przekierowani na koniec ankiety.  Widoczna jest nadreprezentacja agencji interaktywnych i mała liczebnośd klientów. Ankietę wypełniło jedynie 34 klientów, z czego u połowy z nich jest w firmie osobna komórka zajmująca się marketingiem internetowym. 5% 7% Agencja interaktywna N=125 Wydawca (np. portale, serwisy internetowe, sieci reklamowe) N=65 Nie pracuję w branży interaktywnej N=37 12% Po stronie klienta (reklamodawcy) N=34 42% Agencja reklamowa (full service, BTL, PR, eventy itp.) N=20 Dom mediowy N=14 13% 22%
 4. 4. Głos branży interaktywnej [pytania zadane przedstawicielom branży i klientom, N=295]
 5. 5. Ocena efektywności Jak, z punktu widzenia celów i potrzeb Twojej firmy, oceniasz efektywnośd poszczególnych form marketingu? *procent wskazao na trzy najwyższe oceny+ Marketing i reklama w Internecie PR Prasa TV 90% 83% Direct mail 80% 71% Eventy 70% Outdoor 60% 54% Radio 50% 50% Marketing i reklama w telefonach komórkowych 43% 40% 32% 30% 25% 23% 20% 13% 10% 0%
 6. 6. Ocena efektywności Jak, z punktu widzenia celów i potrzeb Twojej firmy, oceniasz efektywnośd poszczególnych form marketingu interaktywnego? *procent wskazao na trzy najwyższe oceny+ Strona WWW produktu SEO 80% 73% SEM 70% Marketing szeptany Działania o charakterze społecznościowym 60% E-mailing 50% Reklama graficzna 50% 44% Marketing i reklama w telefonach komórkowych 40% Video Blogi 30% 24% 21% 19% 20% 17% 10% 4% 4% 0% 0%
 7. 7. Ocena mierzalności Jak oceniasz mierzalnośd efektów działao marketingowych, prowadzonych za pośrednictwem każdego z poniższych mediów? *procent wskazao na trzy najwyższe oceny+ Marketing i reklama w Internecie PR 100% Marketing i reklama w telefonach komórkowych 100% Direct mail 90% TV 80% Prasa 70% Radio 60% 56% 50% Eventy 50% 41% Outdoor 40% 35% 30% 20% 18% 18% 12% 12% 10% 0%  Same pozytywne wskazania na Internet są typowe dla branży interaktywnej, która specjalizuje się w marketingowych zastosowaniach Internetu.
 8. 8. Jak zmienia się rynek Jak uważasz, które działania obecnie są łączone na rynku? 90% 82% 79% Domy mediowe przejmują działania 80% kreatywne 70% Wydawcy współpracują bezpośrednio z klientem 60% 58% Agencje stają się partnerem w tworzeniu strategii 50% 40% 30% 20% 10% 0%
 9. 9. Model współpracy 2010 Jak przewidujesz, jaki model współpracy będzie w 2010 roku dominował na rynku interaktywnym? Klient - agencja - wydawca (agencje przejmą część funkcji strategicznych i planowania mediów) Klient - dom mediowy - wydawca (dom mediowy przejmie część usług kreatywnych) 40% 35% Klient - wydawca (wydawcy przejmą 35% część funkcji strategicznych, planowania mediów i kreatywnych) 30% Klient - agencja - dom mediowy - wydawca (dotychczasowy model) 25% 21% Nie wiem / trudno powiedzieć 20% 18% 15% 15% 12% 10% 5% 0%
 10. 10. Model współpracy 2010  Jeden z ankietowanych napisał: „Miałem ochotę zaznaczyd dwie odpowiedzi – uważam, że po prostu domy mediowe bardziej włączą sie w proces kreacji, i będą forsowały swoje racje (albo rabaty :-) i nastąpi delikatne zepchniecie agencji do roli realizatora zadao postawionych  Swój komentarz zostaw przez domy mediowe. Już teraz domy mediowe organizują swoje na Interaktywnie.com własne działy kreacji, lub opierają sie na freelancerach - sprzedają pomysły klientowi z draftem do kreacji a potem koncepcja ląduje w agencji gdzie jest quot;obrabianaquot;. Ewidentnie domy mediowe quot;ryjąquot; w kierunku zadao którymi do tej pory zajmowała się agencja”.
 11. 11. Co z usługami agencyjnymi? Jak uważasz, czy domy mediowe lub wydawcy przejmą częśd usług agencyjnych? [Zaznacz te usługi, które w Twojej ocenie będą w ofercie domów mediowych lub wydawców (a nie agencji reklamowych).] Targetowanie reklam do właściwej publiczności Monitorowanie efektywności Prowadzenie kampanii Generowanie pomysłów Działania kreatywne 70% 66% 63% 60% 53% 50% 38% 40% 30% 30% 20% 10% 0%
 12. 12. Ocena własnej wiedzy Jak uczestnicy badania oceniają swoją wiedzę na temat marketingu internetowego? *proc. wskazao na odpowiedzi ‘dobrze’ i ‘bardzo dobrze’ w ramach poszczególnych sekcji branży+ Dom mediowy Wydawca (np. portale, serwisy internetowe, sieci reklamowe) Agencja reklamowe (full service, BTL, PR, eventy itp.) 50% Po stronie klienta (reklamodawcy) 43% Agencja interaktywna 40% 38% 30% 30% 27% 25% 20% 10% 0%
 13. 13. Strategie i przewidywania klientów branży [pytania zadane wyłącznie klientom, N=37]
 14. 14. Gdzie trafią budżety? Jak przewidujesz, jaką częśd swojego budżetu reklamowego Twoja firma przeznaczy na marketing w mediach dwukierunkowych, a jaką na marketing w mediach jednokierunkowych? 80% 70% 68% 62% 60% 50% Poniżej połowy budżetu 40% 38% Połowa budżetu lub więcej 32% 30% 20% 10% 0% Na media dwukierunkowe (Internet, telefonia Na media jednokierunkowe (direct mail, TV, komórkowa, PR, eventy) prasa, reklama zewnętrzna, radio)  Tylko 38 proc. klientów zapowiada, że większośd ich budżetów reklamowych trafi do Internetu i na działania dwukierunkowe. 62 proc. klientów alokuje w działania dwukierunkowe poniżej połowy budżetu.
 15. 15. Marketing w sieci ważny Jak oceniasz znaczenie marketingu internetowego w Twojej firmie? 45% 41% 40% 38% 35% 30% Bardzo dobrze 25% Dobrze Ani dobrze, ani źle 20% 18% 15% 10% 5% 0%  Prawie wszyscy zbadani klienci (N=34) wysoko oceniają znaczenie marketingu internetowego w swoich firmach. Niewykluczone jednak, że w internetowej ankiecie trafiliśmy po prostu na klientów szczególnie zainteresowanych Internetem.
 16. 16. Strategie obecności w sieci Czy Twoja firma posiada strategię obecności w internecie? Większośd osób pracujących po stronie klienta deklaruje, że ich firmy mają strategie obecności w internecie. 12% 12% Tak Nie Nie wiem / trudno powiedzieć 77%
 17. 17. Kto realizuje strategie Z kim współpracujesz przy realizacji strategii obecności Twojej firmy w Internecie? 3% 24% Pracuję bezpośrednio z wydawcami internetowymi (portalami, serwisami tematycznymi) 38% Współpracuję z agencją interaktywną, domem mediowym Realizuję oba powyższe modele współpracy Nie wiem / trudno powiedzieć 35%  Większośd klientów realizuje oba modele współpracy: zarówno z pośrednictwem agencji lub domu mediowego, jak i bez pośrednictwa - bezpośrednio z wydawcami.
 18. 18. Rola partnera Jaka jest rola partnera (np. agencji interaktywnej, domu mediowego), z którym współpracujesz w działaniach internetowych? 15% Partner realizuje strategię przygotowaną w mojej firmie Partner współtworzy lub tworzy w całości strategię działań internetowych 53% Nie wiem / trudno powiedzieć 32%
 19. 19. Plany i nadzieje branży interaktywnej [pytania zadane branży, poza klientami, N=258]
 20. 20. Pieniądze z zewnątrz Czy Twoja firma planuje pozyskanie zewnętrznych środków finansowania? [Zaznacz te, które Twoja firma bierze pod uwagę+ Moja firma nie szuka zewnętrznych źródeł finansowania Inwestor strategiczny 60% Wejście na giełdę (np. GWP, NewConnect) 52% Połączenie z większym podmiotem na rynku 50% Inne źródła finansowania 40% 30% 20% 18% 11% 10% 10% 8% 0%
 21. 21. Pieniądze z zewnątrz  Przeważająca większośd odpowiedzi quot;inne źródłaquot; to środki finansowe z Unii Europejskiej.  Pojedyncze odpowiedzi: quot;przychody reklamowe, dobrowolne finansowanie przez odbiorców portalu (darowizny)quot;, quot;połączenie z innymi podmiotami branżowymi, niekoniecznie większymiquot;, quot;możliwy także stabilny układ partnerski z dużym podmiotem” itp.
 22. 22. Najważniejsze obszary Zaznacz trzy najważniejsze obszary rozwoju Internetu, z którymi marketerzy wiążą Twoim zdaniem największe nadzieje. Video / online TV Mobile Treści generowane przez użytkowników (UGC) Niszowe społeczności Marketing bazodanowy Semantic Web 70% 62% Identity 2.0 (open ID) 60% Wiki 52% 50% Inne 39% 40% 30% 25% 23% 19% 20% 15% 10% 5% 5% 0%
 23. 23. Najważniejsze obszary  Odpowiedzi z kategorii „Inne”: wyszukiwarki, widgety, targetowanie behawioralne, social shopping, SEM i SEO, rozrywka on-line, rich media, portale społecznościowe, możliwośd generowania wielu prostych przekazów, quot;jeszcze o nich nie wiemy ale nadejdą, nadejdąquot;, informacja przestrzenna (mapy), flash, e-commerce, advergaming, in-game advertising, 3d
 24. 24. Ile budżetu na SEM i SEO? Jak uważasz, jaką częśd swojego budżetu na media internetowe przeznaczysz na SEM/SEO (marketing i optymalizację w wyszukiwarkach) w 2009 roku? 90% 77% Do 30 proc. budżetu 80% Powyżej 30 proc. budżetu 70% 60% 50% 40% 30% 24% 20% 10% 0%
 25. 25. Ile na badania rynku? Czy w 2009 r. planujesz zwiększenie budżetu na internetowe badania potrzeb konsumentów (badania w internecie i/lub badania przez internet)? Tak Nie Nie wiem / trudno powiedzieć 32% 41% 27%
 26. 26. Niniejsze badanie przeprowadzone metodą ankiety online ma charakter sondażu i po przedyskutowaniu wyników powinno być traktowane jako pilotaż do pełnego badania, z zastosowaniem bardziej zaawansowanej (i bardziej kosztownej) metodologii.

×