Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2012

9,243 views

Published on

2 Comments
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
9,243
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7,710
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
2
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2012

 1. 1. Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011 Dominik Kaznowski, blogifirmowe.wordpress.com Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 1
 2. 2. O badaniuI fala badania polskiej blogosfery firmowej• wywiady zostały zebrane w dniach 12 -21 grudnia 2009• zebrano 41 wypełnionych kwestionariuszy• baza wysyłkowa obejmowała 194 adresy e-mailowe (response rate 21%)• do bazy wysłany został kwestionariusz w formie pliku elektronicznego• baza została utworzona na bazie społeczności bloga blogifirmowe.wordpress.com - firmy, które przynajmniej raz zamieściły komentarz na blogu blogifirmowe.wordpress.com i prowadziły w tym czasie bloga firmowegoII fala badania polskiej blogosfery firmowej• wywiady zostały zebrane w dniach 26 stycznia – 7 lutego 2011• łącznie zebrano 65 kompletnych i 3 częściowe wywiady• baza wysyłkowa obejmowała 181 adresów e-mail (response rate 36%)• Do bazy został wysłany link do kwestionariusza online, jeden respondent mógł wypełnid kwestionariusz jednokrotnie.• baza została zbudowana na podstawie danych kontaktowych zamieszczonych na blogach znajdujących się na liście Katalogu polskich blogów firmowych. W dniu zbierania bazy w Katalogu było zmieszczonych 355 polskich blogów firmowych.III fala badania polskiej blogosfery firmowej• wywiady zostały zebrane w dniach 31 stycznia – 14 lutego 2012• łącznie zebrano 58 kompletnych i 3 częściowe wywiady• baza wysyłkowa obejmowała 181 adresów e-mail (response rate 22,5%)• Do bazy został wysłany link do kwestionariusza online, jeden respondent mógł wypełnid kwestionariusz jednokrotnie.• baza została zbudowana na podstawie danych kontaktowych zamieszczonych na blogach znajdujących się na liście Katalogu polskich blogów firmowych. W dniu zbierania bazy w Katalogu było zmieszczonych 597 polskich blogów firmowych.• Realizacja i opracowanie wyników: Dominik Kaznowski Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 2
 3. 3. Wyniki badańWyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 3
 4. 4. Wiek blogów Od jak dawna blogi są wykorzystywane w Paostwa firmie? 2009 (n=41) 2010 (n=68) 2011 (n=63) 38% 37% 33%• 2/3 polskich blogów firmowych jest 29% 29% prowadzona powyżej roku, z czego 38% 26% ma więcej niż 2 lata; 24% 24%• W 2010 roku powstało znacznie mniej 20% nowych blogów niż w 2009. Trend ten nieznacznie odwrócił się w 2011;• W 2011 roku mniej niż co 10. blog był 13% 11% blogiem nowym (w 2009 co 5. był nowym blogiem) 07%• Blogi się starzeją – podobnie jak w 02% przypadku blogów prywatnych można 02% zaobserwowad zjawisko wysycenia blogami; Do 3 miesięcy Od 3 do 6 miesięcy Od 6 miesięcy do roku Od roku do 2 lat Powyżej 2 lat Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 4
 5. 5. Ilość blogów Ile blogów prowadzonych jest jako oficjalne blogi firmowe? 87% 2009 (n=41) 85% 84%• Prawie co piąta firma pisząca bloga 2010 (n=68) posiada więcej niż 1 blog (wzrost w stosunku do 2010 o 3 pkt proc.); 2011 (n=63)• Wciąż dominującym sposobem wykorzystania bloga firmowego jest model prowadzenia pojedynczego bloga 13% 10% 09% 03% 05% 03% 00% 01% 00% jeden dwa trzy cztery lub więcej Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 5
 6. 6. Rodzaje blogów Jak można określid Paostwa blog/blogi firmowe?• W 2010 roku polskie firmy porzuciły 43% pisanie blogów tematycznych (70% 2009 (n=41) 2010 (n=68) 2011 (n=63) wskazao w roku 2009) i skoncentrowały się na typowo 36% korporacyjnym zastosowaniu blogów; 33% 31%• W 2011 nastąpił gwałtowny powrót do 29% koncepcji blogów tematycznych;• O połowę zmniejszył się odsetek 23% 22% 23% 23% blogów o firmie, podobnie spadła 18% popularnośd blogów poświęconych 16% produktom; 04% Blogi o firmie Blogi produktowe Blogi promocyjne Blogi tematyczne Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 6
 7. 7. Znaczenie blogów Proszę ocenid znaczenie bloga w komunikacji firmy 2009 (n=41) 2010 (n=68) 2011 (n=63)• Spadł istotnie odsetek firm wskazujących na ważnośd bloga w komunikacji firmy;• Jednocześnie pozycja bloga firmowego 49% uległa polaryzacji (wzrost wskazao jako „bardzo ważny” i wskazao neutralnych); 38% 31% 24% 20% 18% 13% 05% mało ważny jest wykorzystywany w ważny bardzo ważny komunikacji firmy Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 7
 8. 8. Cele Jakie cele ma realizowad prowadzenie bloga/blogów firmowych? 2009 (n=41) 2010 (n=68) 2011 (n=63)• W stosunku do 2010 roku nastąpiło 83% przesunięcie roli blogów w komunikacji 75% 75% firm. Obecnie głównym celem jaki ma 71% realizowad blog jest zwiększenie 60% 60% 62% wiarygodności firmy (82%). 57%• Istotne wzrosty nastąpiły również w obszarze budowania relacji z klientami;• Cele stawiane przed blogami stały się 41% znacznie bardziej zróżnicowane niż 35% jeszcze rok wcześniej; 26% 18% 14% 14% 07% Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 8
 9. 9. Powody blogowania Kto był inicjatorem wprowadzenia bloga firmowego? 2009 (n=37) 2010 (n=68) 2011 (n=63)• W zdecydowanej większości przypadków 69% inicjatorem rozpoczęcia blogowania 62% jest kadra zarządzająca (69%), trend ten w 2011 roku uległ wzmocnieniu; 49%• Istotnie zmniejsza się znaczenie marketingu i PR w procesie inicjowania nowych inicjatyw blogowych; 22%• W 2011 roku nastąpiło 15% przewartościowanie motywacji stających 11% 10% 10% 11% 08% 08% 08% za rozpoczęciem blogowania; 07% 03% 01% 03% 01% 02%• Obecnie poza dotychczasowymi powodami stającymi za pisaniem Zarząd, prezes, właściciel lub dyrektor wyższego szczebla lub pracownik działu marketingu Pracownik odpowiedzialny za Agencja zewnętrzna Inne osoby Dyrektor Dyrektor lub pracownik działu PR internet blogów, do pojawiły się nowe – związane głównie Z jakich powodów rozpoczęte zostało prowadzenie bloga/blogów? z budowaniem relacji z klientami; 2009 (n=41) 2010 (n=68) 2011 (n=63) 29% 27% 23% 21% 18% 16% 16% 16% 16% 16% 15% 14% 14% 13% 11% 10% 09% 06% 05%05% 02% Bezpośrednia, mniej formalna komunikacja z klientemsię, budowanie wizerunkuEdukacja produktowych Budowanie pozycji eksperta, chęd wyróżnienia Prezentacja firmy i jej produktów, przekazywanie aktualności i pomoc klientom, dzielenie sięPoznanie opinii firmową budowanie r firmy Inne Możliwośd wyjścia poza tematykę klientów, wiedzą 9 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com
 10. 10. Czy cele te są realizowane i firma osiąga założone korzyści z blogów?Wyniki blogowania 2009 (n=41) 2010 (n=68) 2011 (n=63) 56% 53%• Rośnie niepewnośd firm co do 48% skuteczności wykorzystania blogów;• Może to byd związane 39% z przewartościowaniem celów jakie mają realizowad blogi oraz wcześniejszym 31% 31% optymizmem związanym oczekiwaniami do efektów ich prowadzenia; 15% 10% 06% 05% 03% 02% Zdecydowanie Tak Raczej Tak Raczej Nie Zdecydowanie Nie Trudno powiedzied Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 10
 11. 11. b2b Czy partnerzy biznesowi firmy korzystają z bloga? 2009 (n=41) 2010 (n=68) 2011 (n=63) 46%• Rośnie konsumenckie znaczenie 43% wykorzystania blogów; 39% 25% 25% 24% 21% 20% 15% 15% 12% 11% 05% 01% 00% Zdecydowanie Tak Raczej Tak Raczej Nie Zdecydowanie Nie Trudno powiedzied Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 11
 12. 12. Autorzy Kto prowadzi Paostwa bloga/blogi firmowe? 2009 (n=41) 2010 (n=68) 2011 (n=63)• Istotnie rośnie znaczenie kadry zarządzającej w komunikacji firmy; 36%• Blogi stopniowo przestają byd narzędziami 32% pasjonatów a stają się standardowymi kanałami komunikacji (efekt oswojenia); 29% 28% 28% 25% 24% 24% 22% 11% 10% 09% 05% 03% 03% Szef działu Specjalnie Dział marketingu i Dyrektor Firma zewnętrzna marketingu i PR dedykowany PR – brak zarządzający firmy np. agencja PR pracownik działu określonej osoby marketingu i PR Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 12
 13. 13. Jak często umieszczane są wpisy na blogu/blogach?Częstotliwość 2009 (n=41) 2010 (n=65) 2011 (n=63) 41% 34%• Istotnie zwiększyła się częstotliwośd 31% dodawania wpisów; 27% 26% 23% 22% 15% 10% 07% 05% 05% 00% Kilka razy w tygodniu. Przynajmniej raz w Kilka razy na miesiąc Przynajmniej raz na Rzadziej niż raz miesiącu. tygodniu. miesiąc. 13 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com
 14. 14. Promocja Czy blog/blogi firmowe są promowane? 2009 (n=41) 2010 (n=65) 2011 (n=63) 37% 38% 37%• Blogi nie są promowane poza 33% własnymi mediami internetowymi 32% firmy (strona www, kanały społecznościowe); 20% 19% 16% 12% 08% 05% 03% 02% 02% Tak, na stronie Tak, poprzez Tak, w mediach Tak, w inny sposób Nie są promowane w firmowej pozycjonowanie w społecznościowych żaden sposób wyszukiwarkach Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 14
 15. 15. Narzędzia Jakie narzędzia i elementy funkcjonalne są wykorzystywane na blogu? 2009 (n=41) 2010 (n=65) 2011 (n=63)• Istotnie wzrosła rola linków jako 95% 93% narzędzia wykorzystywanego na 90% 83% blogach; 79%• Może to mied związek z rosnącą ilością 71% 69% kanałów komunikacji w internecie oraz 66% SEO; 57% 48% 29% 19% 12% 07% 05% 05% umożliwienie linki do innych linki do innych materiały graficzne filmy, materiały materiały reklamy lub płatne komentowania blogów stron wideo dźwiekowe linki wpisów Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 15
 16. 16. Platformy Z jakiej platformy blogowej korzysta firma? 2009 (n=41) 2010 (n=65) 2011 (n=63) 75% 71%• Spadł odsetek blogów prowadzonych na Wordpress; 64%• Rośnie znaczenie własnych platform blogowych, co może byd związane z potrzebą lepszego dostosowania narzędzi do indywidualnych potrzeb firm; 18% 12% 07% 09% 05% 05% 03% 04% własna platforma Blox Blogspot Blogger Wordpress Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 16
 17. 17. Polityka firm Czy pracownicy mają swobodę korzystania podczas pracy z serwisów społecznościowych? 91%• Większośd blogujących firm nie ogranicza korzystania z mediów społecznościowych tak w czasie pracy; nie• Spada zainteresowanie blogujących firm współpracą z blogerami w zakresie komunikacji; 09% 2011 (n=63) Czy Paostwa firma współpracuje z blogerami w zakresie komunikacji (marketing, public relations, promocja, inne)? 57% 53% 52% 48% 48% 43% tak nie 2009 (n=41) 2010 (n=65) 2011 (n=63) 17 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com
 18. 18. Wyniki 4 edycji konkursuna Najlepszy firmowy blog roku Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com 18
 19. 19. Hall of Fame (2008) 43 kwalifikowane zgłoszenia do konkursu, 73 blogi w katalogu polskich blogów firmowych 19 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com
 20. 20. Hall of Fame (2009) 107 kwalifikowanych zgłoszeo do konkursu, 150 blogów w katalogu polskich blogów firmowych 20 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com
 21. 21. Hall of Fame (2010) 132 kwalifikowane zgłoszenia do konkursu (w tym 70 zgłoszeo blogów profesjonalnych) 350 blogów w katalogu polskich blogów firmowych 21 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com
 22. 22. Hall of Fame (2011) 110 kwalifikowane zgłoszenia do konkursu 454 blogi w katalogu polskich blogów firmowych 22 Wyniki badania polskiej blogosfery firmowej 2009-2011, blogifirmowe.wordpress.com
 23. 23. Więcej na blogifirmowe.wordpress.com 23

×