Badania on line w slużbie strategii marketingowej

Melting Pot. Strategic Collective.
Melting Pot. Strategic Collective.Brand Strategist. Manager. Strategy Consultant & Partner @MeltingPot
WPŁYW W INTERNECIE? 
A MOŻE PRAGMATYZM I BADANIA? 
BADANIA W SŁUŻBIE STRATEGII
WPŁYW I CO MA Z NIM WSPÓLNEGO INTERNET?
WPŁYW - TEORIA 
Wpływ społeczny to proces, w wyniku którego dochodzi do zmiany zachowania, opinii lub uczuć 
człowieka wskutek tego, co robią, myślą lub czują inni ludzie. 
Trzy przypadki wpływu społecznego: 
 Naśladownictwo - kopiowanie cudzych zachowań we własnym działaniu 
 Konformizm- uleganie rzeczywistemu, czy tylko wyobrażonemu naciskowi ze strony innym ludzi 
stanowiących większość w danej sytuacji. 
 Posłuszeństwo wobec autorytetu - podporządkowywanie się poleceniom bądź sugestiom ludzi 
mających władzę czy autorytet
DWIE PERSPEKTYWY – MARKETINGOWA I SPOŁECZNA 
Postawa – z czego się 
składa? 
Wymiar emocjonalny 
Wymiar poznawczy 
Wymiar behawioralny 
Lejek zakupowy 
Świadomość 
Angażowanie 
Rozważanie 
Zakup 
Rekomendacje 
Lojalizacja / obsługa 
klienta
RODZAJE DZIAŁAŃ MARKETINGU INTERNETOWEGO 
Reklamy 
display 
SEM 
Sieci społecznościowe – owned media 
Amplifying 
Mailing 
Word of Mouth 
Marketing 
Reklamy video 
Blogerzy 
Landing page Konkursy
RODZAJE DZIAŁAŃ MARKETINGU INTERNETOWEGO 
Reklamy 
display 
SEM 
Sieci 
społeczno 
ściowe – 
owned 
Amplifying media 
Mailing 
Reklamy 
video 
Blogerzy 
Konkursy Landing 
page 
Mobile 
Lejek zakupowy 
Świadomość 
Angażowanie 
Rozważanie 
Zakup 
Rekomendacje 
Lojalizacja / 
obsługa klienta 
Reklamy 
video
ŚWIADOMOŚĆ 
 Dotrzeć z przekazem do jak największej liczby osób. 
 Największe serwisy 350tys, 1mln 15mln 
 Największa w Polsce baza mailowa, 100tys, 200 20mln 
 Największy fanpage, 1/2/3 mln (300tys) 
 Największy twitter ??? 
 Typowa reklama na Youtube 2 – 1 mln 
Wymiar emocjonalny Wymiar poznawczy 
Wymiar 
behawioralny
ANGAŻOWANIE 
Jaki content najbardziej angażuje? 
 Artykuły redakcyjne 60tys 
 Posty na FB/Twitterze 100ys 
 Virale – zmuszające do przeklejania 
 Display z Landing page 
 Konkursy 
Wymiar emocjonalny Wymiar poznawczy 
Wymiar 
behawioralny
ROZWAŻANIE 
ZERO MOMENT OF TRUTH 
Ale jest też 
amplifying i 
WoMM
ZAKUP 
 Gdzie się sprzedaje w internecie? 
 Fora, strony marek, porównywarki, sklepy online 
 Co się sprzedaje w internecie? 
 Książki, media, muzyka, ciuchy, elektronika, soft, zabawki, kosmetyki, tv 
agd 
Wymiar emocjonalny Wymiar poznawczy 
Wymiar 
behawioralny
ZAKUP 
MIEJSCA SZUKANIA INFORMACJI O PRODUKTACH 
Szukane na komputerach Szukane na urządzeniach mobilnych 
60% 40% 20% 0% 
53% 
46% 
41% 
39% 
38% 
17% 
14% 
13% 
1% 
sklepy online 
porównywarki 
cenowe 
serwisy 
produktowe 
portale aukcyjne 
fora 
blogi 
Youtube 
Facebook 
Inne 
0% 20% 40% 60% 
34% 
34% 
31% 
28% 
34% 
21% 
18% 
13% 
1% 
Najbardziej popularne 
95 
porównywarki: 
41 % 
27% 
1%9 
1%0 
%14 
% 
8% 
7% 
2% 
Ceneo.pl 
Skapiec.pl 
Nokaut.pl 
Okazje.inf… 
Kupujemy.pl 
Tanio.pl 
Cenaria.pl 
Radar.pl 
Inne. jakie? 
n=184 
Najbardziej popularne 
88 
porównywarki: 
45 % 
29% 
% 26 
14% 
%23 
% 17 
% 12 
% 
2% 
Ceneo.pl 
Skapiec.pl 
Nokaut.pl 
Okazje.inf… 
Kupujemy.pl 
Tanio.pl 
Radar.pl 
Cenaria.pl 
Inne. jakie? 
n=66 
-2% 
-6% 
-3% 
2% 
-5% 
-3% 
2% 
-2% 
0% 
-9% 
-1% 
5% 
-2% 
1% 
1% 
1% 
-3% 
0%
ZAKUP 
NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE KATEGORIE 
PRODUKTOWE 
Szukane kategorie Kupowane kategorie 
60% 40% 20% 0% 
41% 
39% 
36% 
33% 
30% 
29% 
27% 
23% 
17% 
17% 
17% 
16% 
16% 
n=418 n=335 
14% 
13% 
3% 
0% 20% 40% 60% 
35% 
24% 
20% 
16% 
12% 
13% 
13% 
8% 
9% 
6% 
8% 
6% 
9% 
5% 
5% 
7% 
- 1% Spadek względem poprzedniego miesiąca 
1% Wzrost względem poprzedniego miesiąca 
0 % Brak różnicy względem poprzedniego miesiąca 
-3% 
-1% 
-1% 
2% 
1% 
-2% 
-2% 
0% 
-1% 
-1% 
0% 
1% 
0% 
-1% 
3% 
-1% 
Ubrania 
Kosmetyki 
Książki i multimedia 
Zdrowie 
Sprzęt komputerowy 
Urządzenia mobilne 
AGD i ogrodowe 
Artykuły spożywcze 
Oprogramowanie 
Produkty finansowe 
Artykuły dziecięce 
Telewizory 
Artykuły motoryzacyjne 
Produkty turystyczne 
Alkohole 
Inne 
6% 
-1% 
-7% 
1% 
0% 
-3% 
-3% 
-1% 
-2% 
-1% 
-5% 
1% 
1% 
0% 
0% 
1%
LOJALIZACJA 
 Rekomendacje 
 Społeczności eksperckie / konsumenckie 
 Obsługa klienta 
Wymiar emocjonalny Wymiar poznawczy 
Wymiar 
behawioralny
Techniki pomiaru 
ZMIERZYĆ EFEKTYWNOŚĆ WPŁYWU
SPOSOBY BADANIA INTERNAUTÓW 
Techniki targetowanie 
Pomiar aktywny CATI 
Pomiar pasywny 
PAPI 
CAWI 
Deklaracje 
Traffic 
Korzystanie z searchu 
Aktywność w mediach 
społecznościowych 
Korzystanie ze smartphone’ów 
Monitoring / sniffing
CECHY WYKORZYSTYWANE PRZY DOBORACH PRÓBY 
• podstawowe dane demograficzne (płeć, 
wiek, wielkość miejscowości zamieszkania, 
województwo) 
• odwiedzalność witryn (w tym i mobile) 
• kontakt z / kliknięcie w reklamę 
• zachowanie na własnym serwisie 
• wzorce korzystania z wyszukiwarek 
• aktywność/pasywność w mediach 
społecznościowych 
• zachowania na serwisach 
społecznościowych 
• wpływ w mediach społecznościowych 
• opinie publikowane w mediach 
społecznościowych 
• geolokalizacja 
• korzystanie z aplikacji mobilnych
CO I SKĄD WIEMY O POPULACJI? 
 GUS nie udostępnia w Banku 
Danych lokalnych informacji o 
korzystaniu przez jednostki z 
internetu. 
 Dane o gospodarstwach 
domowych mają rok 
opóźnienia. 
Odsetek gospodarstw domowych z 
komputerem osobistym z dostępem 
65% 
71% 
69% 
69% 
68% 
67% 
67% 
64% 
63% 
63% 
60% 
60% 
59% 
59% 
59% 
58% 
57% 
do internetu; 2012 (GUS) 
POLSKA 
POMORSKIE 
MAZOWIECKIE 
WIELKOPOLSKIE 
ŚLĄSKIE 
MAŁOPOLSKIE 
OPOLSKIE 
ZACHODNIOPOMORSKIE 
PODKARPACKIE 
DOLNOŚLĄSKIE 
LUBUSKIE 
LUBELSKIE 
PODLASKIE 
ŁÓDZKIE 
KUJAWSKO-POMORSKIE 
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 
ŚWIĘTOKRZYSKIE
ŹRÓDŁA DANYCH O INTERNAUTACH 
 NetTrack – Badanie MB SMG/KRC – badanie deklaratywne, podstawa do Megapanelu 
realizowanego przez PBI/Gemius (reprezentatywna próba internautów) 
 Omnibusy PAPI (agencji badawczych) 
 Diagnoza społeczna (w 2011 roku 12387 gospodarstw domowych i 26453 respondentów) 
 …? 
Badania kwestionariuszowe
WIEK DEKLAROWANY W NETRACK 
 Problemy z wiekiem można ominąć? 
16% 
14% 
12% 
10% 
8% 
6% 
4% 
2% 
0% 
15- 
19 lat 
20- 
24 lata 
25- 
29 lat 
30- 
34 lata 
35- 
39 lat 
40- 
44 lata 
45- 
49 lat 
50- 
54 lata 
55- 
59 lat 
60- 
64 lata 
65- 
69 lat 
70 
lub 
więcej 
lat 
Ogółem Internauci
WIEK DEKLAROWANY NA PROFILACH NA 
FACEBOOKU 
Swój wiek na stronie profilowej 
podaje 13,8% użytkowników 
Facebooka 
Nie można 
opierać się na 
tych danych
CO I SKĄD WIEMY O POPULACJI? 
Facebook twierdzi obecnie, 
że ma 11,4mln Polskich 
użytkowników 
Użytkowników Facebooka w Polsce w wakacje 2012 
było według: 
• Megapanelu: 12,9 
• Socialbakers: 9,5mln 
• Google: 4,5mln 
11% 9% 
31%28% 
11% 
5% 3% 1% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 
Social Bakers 
49% 
22% 
Nettrack 
13% 
7% 
3% 2% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70 lub… 
25% 
Megapanel 
32% 
20% 
12% 12% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 
[18-24] [25-34] [35-44] [45-54] [55+]
JAK BADAĆ INTERNAUTÓW ILOŚCIOWO? 
Panele 
badawcze 
Real Time 
Sampling 
Pop-up 
Mailing Konkursowicze 
Agencje performance’owe, sieci reklamowe i 
serwisy mailingowe 
Agencje badawcze 
Metody 
Kompetencje
PANELE 
Klasyczne panele badawcze 
 ePanel (ARC Rynek i Opinia) 
 Ask GFK (posiada opinię panelu z najwyższą jakością) 
 IMAS Online 
 Studentswatch (wręcz portal społecznościowy) 
 IBIS Panel SMG/KRC 
 inetpanel.pl (Indicator) 
 Twój punkt widzenia – opinie.pl (IIBR) 
 Ipsos Access Panels (IAP Interactive) 
 Cenne Opinie (Research Now) 
 … i wiele innych
PANELE 
Panel czas badania w minutach 
Maksymalna wartość minuty 
badania 
Toluna 15 0,08 zł 
Toluna 15 0,11 zł 
Toluna 10 0,14 zł 
Ipsos 30 0,19 zł 
Toluna 6 0,20 zł 
ask GfK 30 0,30 zł 
ask GfK 20 0,31 zł 
Students Watch 15 0,40 zł 
Ipsos 10 0,57 zł 
Cenne opinie (Research Now) 15 0,60 zł 
Cenne opinie (Research Now) 25 0,64 zł 
Cenne opinie (Research Now) 22 0,73 zł 
Cenne opinie (Research Now) 5 0,80 zł 
Gratyfikacje to: 
• Pieniądze 
• Tańsze produkty 
• Produkty, których 
„normalnie nikt by nie 
kupił”
PANELE 
W polskim internecie jest coraz więcej agregatorów paneli 
 http://www.ankietki.com/paneleinternetowe.htm 
 http://www.surveycompare.pl/
PANELE 
 To idzie w kierunku portali społecznościowych i portali z recenzjami (takimi jak serwisy 
rekomendacyjne – Streetcom, P&G, BuzzMedia, K2)
PANELE 
Plusy 
 Tańsza realizacja dłuższych kwestionariuszy 
 Możliwość targetowania zaproszeń do badania 
Minusy 
 Brak kontroli nad równoległym uczestnictwem w wielu panelach 
 Merkantylne podejście do uczestnictwa w badaniach (zawodowy respondent)
PANELE W PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 
Pojawiło się oczekiwanie, że naturalnymi panelami badawczymi są portale społecznościowe. 
 Nasza-Klasa – zderzyła się z problemem rynkowym złego wizerunku Naszej Klasy 
(obecnie rozwija kompetencje w kierunku RTS i rozwija panel NK Research poza 
serwisem). 
 IMASS próbował przeprowadzać badania na Facebooku poprzez Social Ads (koszty 
rekrutacji okazały się być wysokie)
RTS 
Real Time Sampling – emisja zaproszeń na stronach WWW do odwiedzających ich 
internautów 
RTS agencji badawczych 
RTS agencji performance’owych i sieci 
reklamowych 
Zaproszenia w tym samym formacie są 
emitowane na wszystkich stronach o 
objętych zasięgiem 
Agencja każdorazowo negocjuje z 
wydawcami cenę; wydawcy samodzielnie 
opracowują formę i kreację zaproszeń
RTS 
Zalety Wady 
Możliwość emisji w ogólnych sieciach 
reklamowych (RON, GDN itp.) i 
targetowania na pakiety serwisów 
tematycznych 
Możliwość dotarcia do niezawodowych 
respondentów 
Duża liczba podmiotów realizujących 
usługę 
RTS jest tańszy w realizacji (ale nie ma 
jeszcze przejrzystości cen na tym rynku) 
Mniejszy response rate na dłuższe badania 
Brak pewności co do danych uczestników 
badań (?)
RTS VS PANELE 
RTS Panele 
Dotarcie do bardzo wąskich grup 
docelowych 
- Sytuacyjnych (np. kobiety w pierwszej 
połowie drugiego trymestru ciąży) 
- Demograficznych (np. osoby w 
określonym województwie) 
Możliwość realizacji dłuższych badań
MAILINGI 
Zaproszenia do badań mogą być wysyłane do baz mailowych i subskrybentów newsletterów. 
W Polsce dwaj najwięksi usługodawcy to Freshmail i Sare. Robią to także wszystkie agencje 
email marketingu i agencje performance’owe. 
Najbardziej responsywna reklamowo grupa internautów. 
Bazy tematyczne Bazy łączone 
Łączące osoby 
otagowane segmentami 
rynku i zainteresowania 
Bazy współdzielone 
pomiędzy różnych 
klientów. Są tam osoby 
zainteresowane 
okazjami, systemami 
lojalnościowymi i 
szybkim zarobkiem 
Bazy dedykowane 
… tworzone 
każdorazowo do 
określonych celów
MAILINGI – PRZYKŁAD NA BAZIE „MODOWEJ” 
W ramach badania dotyczącego wpływu 
blogosfery modowej na zakupy: 
 dane zostały zebrane w 24h 
 tylko 5% uczestników było źle 
dopasowane. 
Częstotliwość szukania w internecie 
informacji o modzie, N=1168 
39% 
11% 
36% 
9% 
5% 
Codziennie 
Co najmniej raz w tygodniu 
Co najmniej raz na miesiąc 
Sporadycznie
KONKURSOWICZE 
 Do badań (zwłaszcza bardziej skomplikowanych) można zapraszać na stronach z 
konkursami. 
 Tutaj kluczowe są gratyfikacje pieniężne. 
 Te osoby bardzo często równolegle należą do paneli badawczych i sieci afiliacyjnych.
KONKURSOWICZE - CASE 
Cel: obserwować 240 internautów, którzy na potrzeby badania założą prawdziwe konto 
bankowe przez internetowy serwis transakcyjny w banku (BBD) 
Metody rekrutacji 
1 milion mailingu RTS 300 tys. emisji Panel badawczy 
1 informacja o 
konkursie 
5% 41% 46% 8% 
Badanie zostało zrealizowane na 193 osobach
TARGETOWANIE PO SEARCHU 
Kwestionariusze targetowane do 
osób wpisujących do wyszukiwarki 
określone słowa kluczowe. 
Możliwe są dwa rozwiązania techniczne: 
• Ad-words 
• Identyfikacja internauty na własnym serwisie (dane cookies)
TARGETOWANIE PO SEARCHU 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
0 
300000 
250000 
200000 
150000 
100000 
50000 
0 
Case serwisu wielkoformatowego sklepu 
Odwiedziny na tesco.serwisie 
pl Index zapytań Google 
Dlaczego zaczęli się interesować sklepem?
UŻYTKOWNICY SERWISÓW – JAK DO NICH DOTRZEĆ 
CAWI 
Łapiemy 
cookie na 
serwisie 
na serwisie 
WWW 
na innych 
stronach 
WWW 
Prosimy ich o kliknięcie 
like - identyfikując profil 
użytkownika na 
Facebooku 
Korzystamy z 
cookies i logów 
serwerów 
Dane z pomiaru 
Facebooka 
konfrontujemy z danymi 
deklaratywnymi 
Dane o trafficu na 
serwisie konfrontujemy z 
danymi deklaratywnymi
TARGETOWANIE PO AKTYWNOŚCI W SOCIAL 
MEDIA 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
0 
300000 
250000 
200000 
150000 
100000 
50000 
0 
Case serwisu wielkoformatowego sklepu 
Dlaczego zaczęli pisać na temat sklepu? 
Odwiedziny na tesco.pl serwisie Liczba publikacji w Social Media
BADANIE DANYCH ZASTANYCH – INTERAKCJI W INTERENCIE 
Badanie zastanych 
interakcji 
Traffic/sniffery/etc. 
Wirtualna 
etnografia 
Search Analytics 
Scanowanie internetu 
Badanie portali 
społecznościowych
POMIAR PASYWNY 
Social Media 
listening/monitoring/buzz analytics 
Szukanie notek ze 
słowami 
kluczowymi
KONTROLA SŁÓW KLUCZOWYCH 
Social Media 
listening/monitoring/buzz analytics 
Muszą być dobre 
dopasowania słów 
kluczowych 
zarząd*|appl*, decyzj*|appl*, prezes*|appl*, central*|appl*, wycen*|appl*, giełd*|appl*, pozew*|appl*, pozw*|appl*, 
regional*|appl*, dyrektor*|appl*, przedstawiciel*|appl*, rzecznik*|appl*, ceo*|appl*, cto*|appl* 
zarząd*|beko*, decyzj*|beko*, prezes*|beko*, central*|beko*, wycen*|beko*, giełd*|beko*, pozew*|beko*, pozw*|beko*, 
regional*|beko*, dyrektor*|beko*, przedstawiciel*|beko*, rzecznik*|beko*, ceo*|beko*, cto*|beko* 
zarząd*|bosch*,decyzj*|bosch*, prezes*|bosch*, central*|bosch*, wycen*|bosch*, giełd*|bosch*, pozew*|bosch*, 
pozw*|bosch*, regional*|bosch*, dyrektor*|bosch*, przedstawiciel*|bosch*, rzecznik*|bosch*, ceo*|bosch*, cto*|bosch* 
zarząd*|electrolux*, decyzj*|electrolux*, prezes*|electrolux*, central*|electrolux*, wycen*|electrolux*, giełd*|electrolux*, 
pozew*|electrolux*, pozw*|electrolux*, regional*|electrolux*, dyrektor*|electrolux*, przedstawiciel*|electrolux*, 
rzecznik*|electrolux*, ceo*|electrolux*, cto*|electrolux* 
zarząd*|HP*, decyzj*|HP*, prezes*|HP*, central*|HP*, wycen*|HP*, giełd*|HP*, pozew*|HP*, pozw*|HP*, regional*|HP*, 
dyrektor*|HP*, przedstawiciel*|HP*, rzecznik*|HP*, ceo*|HP*, cto*|HP* 
zarząd*|lg*, decyzj*|lg*, prezes*|lg*, central*|lg*, wycen*|lg*, giełd*|lg*, pozew*|lg*, pozw*|lg*, regional*|lg*, dyrektor*|lg*, 
przedstawiciel*|lg*, rzecznik*|lg*, ceo*|lg*, cto*|lg*
POMIAR PASYWNY 
 W przypadku niektórych zjawisk (m.in. nastroje społeczne) dyskusje internautów są 
porównywalne do postaw i opinii wśród Polaków. 
3000 
2500 
2000 
1500 
1000 
500 
0 
4500 
4000 
3500 
3000 
2500 
2000 
1500 
1000 
500 
0 
Liczba 
postów 
komentarzy 
i like 
na 
fanpage 
partii 
politycznych 
Dzienna 
liczba 
publikacji 
o 
partiach 
politycznych 
w 
mediach 
społecznościowych 
Aktywność internautów w kontekście partii politycznych 
liczba wypowiedzi internautów o partiach aktywność na partyjnych fanpage na Facebooku
NARZĘDZIA DO SCANOWANIA INTERNETU 
Narzędzia 
Problemy z 
eksportem i 
dopasowaniami 
„dobre” serwisy 
informacyjne 
Dużo notek śmieci 
Zagraniczne 
domeny (?) 
„Dobre” 
fora 
Wszystkie zagraniczne narzędzia mają problem z językiem polskim
„POPULACJA DOMEN” 
 Przy scanie internetu nie można robić założenia o populacji i próbie, ponieważ nie 
znana jest populacja domen (liczba domen). Nikt nie wie, ile jest domen na 
świecie i w Polsce. 
 W konsekwencji nie można ani zebrać danych „o wszystkich dyskusjach”, ani 
wylosować reprezentatywnej próby dyskusji.
DANE ZASTANE – DYSKUSJE MOGĄ BYĆ DZIELONE WG 
TEMATÓW 
POLAND 
Avr. Number 
of Fans 
POLAND 
Avr. Number 
of Fans 
lifestyle 191 941 parenting 32 901 
telecommunication 179 933 economy 32 654 
celebrities 163 217 cosmetics&care 32 193 
fashion audience 137 927 CSR 30 477 
sweets 94 409 culture & education 28 257 
HoReCa 56 574 gamer audience 26 911 
media audience 53 270 tourist 25 467 
sport audience 48 279 moto audience 22 301 
shopping audience 46 796 food 20 963 
beverages 45 386 home care 20 914 
beer & spirits 41 110 photo audience 20 519 
erotic 37 564 finance audience 12 385 
health care 37 488 public administration 10 356 
technology audience 35 339 marketing audience 7 084 
events 34 808 
Te tematy i osoby 
wypowiadające się 
w związku z nimi 
mogą się pokrywać. 
Takie podejście 
zapewnia 
możliwość 
porównywania 
danych.
NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MOŻNA 
ANALIZOWAĆ SIECI SPOŁECZNE 
Kto z kim pracuje? 
Bob Carol Ted Alice 
Bob --- 1 1 0 
Carol 1 --- 1 0 
Ted 1 1 --- 1 
Alice 0 0 1 --- 
Krawędzie 
Grafy symetryczne reprezentują 
relacje symetryczne, np. 
współpracy -> 
„jeżeli ja pracuję z tobą, to ty 
pracujesz ze mną”.
CENTRALNOŚĆ W SIECIACH SPOŁECZNYCH 
Blog Centralność 
alinarose.pl 1,15% 
za-wysoko.blogspot.com 1,13% 
niecierpek.blogspot.com 1,09% 
somethingtodoff.blogspot.com 1,07% 
kosme-tiki.blogspot.com 1,06% 
cosrocewokowpadnie.blogspot.com 1,06% 
urbanstateofmind.blogspot.com 1,06% 
belleoleum.com 1,03% 
joannapanna.blogspot.com 0,96% 
no-to-pieknie.blogspot.com 0,94% 
Centralność to odsetek wszystkich 
pozostałych węzłów w badanym 
zbiorze, które odnoszą się do 
danego węzła
PRZYKŁAD ZAANGAŻOWANIA POLITYCZNEGO W 
2011 ROKU 
Wybory 
2011 
Grobelny 
G. 
R. 
Napieralski 
W. 
Olejniczak 
PIS mnie 
przeraża 
J. Gowin 
H. Gronkiewicz 
Waltz 
KPPIS 
B. 
Arłukowicz 
J. Buzek 
R. Sikorski
ANALIZA SIECI SPOŁECZNYCH – WYKORZYSTANIE 
DO SEGMENTACJI 
kuchnia 
szafiarki 
salon24 
bloog 
finanse 
kultura 
polityka 
onet 
nowe 
technologie i 
marketing 
blogspot
KTÓRE FANPAGE SĄ ODWIEDZANE PRZEZ TYCH SAMYCH UŻYTKOWNIKÓW? 
51
ROLE W SIECIACH SPOŁECZNYCH RÓWNIEŻ MOGĄ BYĆ 
WYKORZYSTYWANE DO DOBORU INTERNAUTÓW 
PRZYKŁAD MALCOLMA GLADWELLA 
Connectors Mavens 
Salesmen
RÓWNIEŻ AKTYWNOŚĆ W INTERNECIE POWINNA BYĆ 
BRANA POD UWAGĘ 
59% 
Z iloma osobami rozmawiał(a) w 
przeciągu ostatniego miesiąca w 
21% 
9% 
5% 
6% 
z nikim nie rozmawiałem/am 
z od 1 do 5 osobami 
z 6-20 osobami 
z więcej niż 20 osobami 
trudno powiedzieć 
internecie? 
Omnibus TNS, październik 2012 
68% 
Ile razy wypowiedział(a) się 
publicznie w internecie w przeciągu 
ostatniego miesiąca 
Omnibus TNS, październik 2012 
5% 
11% 
5% 
3% 
2% 
7% 
ani razu 
1 raz 
2 lub 3 razy 
co najmniej raz na tydzień 
kilka razy w tygodniu 
wypowiadałem/am się w 
internecie niemal codziennie 
trudno powiedzieć 
N=592
CO PISZĄ UŻYTKOWNICY? 
Kategorie komentarzy 
0% 20% 40% 60% 
48.9% 
27.2% 
23.9% 
przekazywanie 
informacji 
wypowiedzi 
emocjonalne 
opinie 
Udział fanów, N = 1061 
Kategorie postów 
0% 10% 20% 30% 40% 
29.7% 
20.4% 
18.3% 
16.1% 
9.9% 
3.4% 
2.2% 
wypowiedzi emocjonalne 
opinie o produktach 
pytania do administratora 
konkursy 
prośby o kontakt i… 
przechwałki 
zakupy 
Udział fanów, N = 1061
PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE UMOŻLIWIAJĄ BADANIE 
ZAINTERESOWAŃ I ŻYCIA PRYWATNEGO 
Przykład kobiet dzieci 
lifestyle 
aktywnych na 
Facebooku 
jedzenie
WIRTUALNA ETNOGRAFIA 
328 
242 
125 
85 76 60 59 58 52 51 47 45 38 31 30 26 26 21 13 13 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
0 
Codzienność 
Aspiracje 
Aspiracje zdecydowanie ustępują 
pierwszeństwa codzienności.
ZAINTERESOWANIA NA PORTALACH 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH 
Przykład osób zainteresowanych 
finansami
DOTARCIE DO ZWOLENNIKÓW I PRZECIWNIKÓW 
MARKI/TEMATU 
Dzięki monitoringu 
buzzu identyfikowane są 
osoby, które: 
1) często wypowiadają 
się na temat marki; 
2) są emocjonalnie 
zaangażowane w 
dyskusje; 
3) docierają do wielu 
internautów. 
Można wśród nich 
przeprowadzić: 
• Wywiady 
• Focusy 
• BBD 
Badania można 
realizować offline i 
online 
Największe korzyści: 
• Poznanie motywacji 
tych osób do 
komunikacji; 
• Otrzymanie 
bezpośrednich 
rekomendacji do 
działań 
komunikacyjnych
TARGETOWANIE GEOLOKALIZACYJNE 
Foursquare/FB Places Mobilna aplikacja badawcza 
Ścieżka: 
1. Monitoring Foursquare 
2. Identyfikacja ludzi i miejsc 
3. Łączenie profilu użytkownika 
Foursquare z Facebookiem 
4. Targetowanie na Facebooku 
Badanie realizowane na 
dedykowanych panelach mobilnych 
Uczestnicy badania posiadają aplikacje 
mobilne, analizujące lokalizację i 
targetowanie zaproszeń do badań po 
kategoriach miejsc
TARGETOWANIE GEOLOKALIZACYJNE 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 
Możliwe jest targetowanie zaproszeń po potokach (wzorcach 
w przemieszczaniu się) 
Godziny odwiedzin klubokawiarni w Warszawie przez badanych 
7.00-9.00 10.00-12.00 13.00-15.00 16.00-18.00 18.00-20.00 21.00-23.00 00.00-2.00 3.00-6.00 
Plac Zabaw Charlotte: chleb i wino Bar PKP Warszawa Powiśle Plan B SAM
OPTYMALNE DOTARCIE DO INTERNAUTÓW 
Ilościowe 
badania 
deklaratywne 
Badania 
jakościowe 
Social Media 
Listening 
Badania 
mobilne 
Pasywny 
pomiar 
zachowań
DZIĘKUJEMY 
ALEK@IRCENTER.COM 
WOJTEK@MELTING-POT.PL
1 of 62

Recommended

Akademia managera. Kreuj strategię. slideshare by
Akademia managera. Kreuj strategię. slideshareAkademia managera. Kreuj strategię. slideshare
Akademia managera. Kreuj strategię. slideshareMelting Pot. Strategic Collective.
3.4K views145 slides
Cel silna marka. Melting Pot. Kongres miesny. by
Cel silna marka. Melting Pot. Kongres miesny.Cel silna marka. Melting Pot. Kongres miesny.
Cel silna marka. Melting Pot. Kongres miesny.Melting Pot. Strategic Collective.
2.1K views50 slides
Death to...advertising philosophers! melting-pot. by
Death to...advertising philosophers! melting-pot.Death to...advertising philosophers! melting-pot.
Death to...advertising philosophers! melting-pot.Melting Pot. Strategic Collective.
2K views20 slides
Promocje konsumenckie. Brzydkie kaczątko strategii? melting pot. by
Promocje konsumenckie. Brzydkie kaczątko strategii? melting pot.Promocje konsumenckie. Brzydkie kaczątko strategii? melting pot.
Promocje konsumenckie. Brzydkie kaczątko strategii? melting pot.Melting Pot. Strategic Collective.
2.4K views26 slides
How to design brand in digital future. melting pot by
How to design brand in digital future. melting potHow to design brand in digital future. melting pot
How to design brand in digital future. melting potMelting Pot. Strategic Collective.
4.4K views43 slides
Marketing wczoraj, dziś i jutro. O trendach, technologiach i skuteczności by
Marketing wczoraj, dziś i jutro. O trendach, technologiach i skutecznościMarketing wczoraj, dziś i jutro. O trendach, technologiach i skuteczności
Marketing wczoraj, dziś i jutro. O trendach, technologiach i skutecznościNorbert Piotrowski
1.2K views99 slides

More Related Content

What's hot

Vaynerchuk vs Sharp, czyli kto ma rację w marketingu? by
Vaynerchuk vs Sharp, czyli kto ma rację w marketingu?Vaynerchuk vs Sharp, czyli kto ma rację w marketingu?
Vaynerchuk vs Sharp, czyli kto ma rację w marketingu?Norbert Piotrowski
1.9K views36 slides
Człowiek w centrum uwagi, czyli o budowaniu doświadczeń w mediach społecznośc... by
Człowiek w centrum uwagi, czyli o budowaniu doświadczeń w mediach społecznośc...Człowiek w centrum uwagi, czyli o budowaniu doświadczeń w mediach społecznośc...
Człowiek w centrum uwagi, czyli o budowaniu doświadczeń w mediach społecznośc...Anna Ledwoń-Blacha
347 views62 slides
Online Marketing Day || Skuteczne Social Media || Anna Ledwoń-Blacha || More ... by
Online Marketing Day || Skuteczne Social Media || Anna Ledwoń-Blacha || More ...Online Marketing Day || Skuteczne Social Media || Anna Ledwoń-Blacha || More ...
Online Marketing Day || Skuteczne Social Media || Anna Ledwoń-Blacha || More ...Anna Ledwoń-Blacha
4.6K views27 slides
Jakich słów używać, by sprzedawać więcej w social mediach? by
Jakich słów używać, by sprzedawać więcej w social mediach?Jakich słów używać, by sprzedawać więcej w social mediach?
Jakich słów używać, by sprzedawać więcej w social mediach?Dajemyslowo.com
1.1K views3 slides
Plan marketingowy i strategia marki - podstawowe roznice by
Plan marketingowy i strategia marki - podstawowe roznicePlan marketingowy i strategia marki - podstawowe roznice
Plan marketingowy i strategia marki - podstawowe rozniceSzymon Słowik
6.5K views14 slides
Jak zmieniła się komunikacja w obsłudze klienta? Rola social media w tym proc... by
Jak zmieniła się komunikacja w obsłudze klienta? Rola social media w tym proc...Jak zmieniła się komunikacja w obsłudze klienta? Rola social media w tym proc...
Jak zmieniła się komunikacja w obsłudze klienta? Rola social media w tym proc...Zuzanna Karwat
3.2K views19 slides

What's hot(18)

Vaynerchuk vs Sharp, czyli kto ma rację w marketingu? by Norbert Piotrowski
Vaynerchuk vs Sharp, czyli kto ma rację w marketingu?Vaynerchuk vs Sharp, czyli kto ma rację w marketingu?
Vaynerchuk vs Sharp, czyli kto ma rację w marketingu?
Norbert Piotrowski1.9K views
Człowiek w centrum uwagi, czyli o budowaniu doświadczeń w mediach społecznośc... by Anna Ledwoń-Blacha
Człowiek w centrum uwagi, czyli o budowaniu doświadczeń w mediach społecznośc...Człowiek w centrum uwagi, czyli o budowaniu doświadczeń w mediach społecznośc...
Człowiek w centrum uwagi, czyli o budowaniu doświadczeń w mediach społecznośc...
Online Marketing Day || Skuteczne Social Media || Anna Ledwoń-Blacha || More ... by Anna Ledwoń-Blacha
Online Marketing Day || Skuteczne Social Media || Anna Ledwoń-Blacha || More ...Online Marketing Day || Skuteczne Social Media || Anna Ledwoń-Blacha || More ...
Online Marketing Day || Skuteczne Social Media || Anna Ledwoń-Blacha || More ...
Anna Ledwoń-Blacha4.6K views
Jakich słów używać, by sprzedawać więcej w social mediach? by Dajemyslowo.com
Jakich słów używać, by sprzedawać więcej w social mediach?Jakich słów używać, by sprzedawać więcej w social mediach?
Jakich słów używać, by sprzedawać więcej w social mediach?
Dajemyslowo.com1.1K views
Plan marketingowy i strategia marki - podstawowe roznice by Szymon Słowik
Plan marketingowy i strategia marki - podstawowe roznicePlan marketingowy i strategia marki - podstawowe roznice
Plan marketingowy i strategia marki - podstawowe roznice
Szymon Słowik6.5K views
Jak zmieniła się komunikacja w obsłudze klienta? Rola social media w tym proc... by Zuzanna Karwat
Jak zmieniła się komunikacja w obsłudze klienta? Rola social media w tym proc...Jak zmieniła się komunikacja w obsłudze klienta? Rola social media w tym proc...
Jak zmieniła się komunikacja w obsłudze klienta? Rola social media w tym proc...
Zuzanna Karwat3.2K views
Media społecznościowe szansą dla humanistów by Bartlomiej Rak
Media społecznościowe szansą dla humanistówMedia społecznościowe szansą dla humanistów
Media społecznościowe szansą dla humanistów
Bartlomiej Rak467 views
Kampanie? Postaw na efekt! - Marketing w Praktyce, listopad 2014 by inis sp. z o.o,
Kampanie? Postaw na efekt! - Marketing w Praktyce, listopad 2014Kampanie? Postaw na efekt! - Marketing w Praktyce, listopad 2014
Kampanie? Postaw na efekt! - Marketing w Praktyce, listopad 2014
inis sp. z o.o,5.8K views
Marketing 360 stopni a Inbound Marketing by Piotr Bucki
Marketing 360 stopni a Inbound MarketingMarketing 360 stopni a Inbound Marketing
Marketing 360 stopni a Inbound Marketing
Piotr Bucki4.7K views
Marketing lokalny dla architektów, designerów i nie tylko || ArchiDay 2020 ||... by Anna Ledwoń-Blacha
Marketing lokalny dla architektów, designerów i nie tylko || ArchiDay 2020 ||...Marketing lokalny dla architektów, designerów i nie tylko || ArchiDay 2020 ||...
Marketing lokalny dla architektów, designerów i nie tylko || ArchiDay 2020 ||...
Marketing & Sprzedaż – jak poprzez wspólne działanie poprawić efektywność spr... by Anna Ledwoń-Blacha
Marketing & Sprzedaż – jak poprzez wspólne działanie poprawić efektywność spr...Marketing & Sprzedaż – jak poprzez wspólne działanie poprawić efektywność spr...
Marketing & Sprzedaż – jak poprzez wspólne działanie poprawić efektywność spr...
Customer experience i Social Media || European Startup Days || Katowice 2019 ... by Anna Ledwoń-Blacha
Customer experience i Social Media || European Startup Days || Katowice 2019 ...Customer experience i Social Media || European Startup Days || Katowice 2019 ...
Customer experience i Social Media || European Startup Days || Katowice 2019 ...
Promocja kursów online || Facebook & Instagram ADS by Anna Ledwoń-Blacha
Promocja kursów online || Facebook & Instagram ADSPromocja kursów online || Facebook & Instagram ADS
Promocja kursów online || Facebook & Instagram ADS
Lojalność klienta - co to właściwie oznacza? by Marek Staniszewski
Lojalność klienta - co to właściwie oznacza?Lojalność klienta - co to właściwie oznacza?
Lojalność klienta - co to właściwie oznacza?
Marek Staniszewski2.6K views

Viewers also liked

Louis Vuitton - zarządzanie marką luksusową by
Louis Vuitton - zarządzanie marką luksusowąLouis Vuitton - zarządzanie marką luksusową
Louis Vuitton - zarządzanie marką luksusowąLoveLifePR
3.4K views18 slides
Rola strategii w procesie komunikacji. melting-pot by
Rola strategii w procesie komunikacji. melting-potRola strategii w procesie komunikacji. melting-pot
Rola strategii w procesie komunikacji. melting-potMelting Pot. Strategic Collective.
1.2K views31 slides
Brief kreatywny. Insight. melting-pot by
Brief kreatywny. Insight. melting-potBrief kreatywny. Insight. melting-pot
Brief kreatywny. Insight. melting-potMelting Pot. Strategic Collective.
6.5K views63 slides
Strategia w praktyce. melting-pot by
Strategia w praktyce. melting-potStrategia w praktyce. melting-pot
Strategia w praktyce. melting-potMelting Pot. Strategic Collective.
1.9K views58 slides
Rynek nieruchomosci premium analiza strategiczna. Melting Pot by
Rynek nieruchomosci premium analiza strategiczna. Melting PotRynek nieruchomosci premium analiza strategiczna. Melting Pot
Rynek nieruchomosci premium analiza strategiczna. Melting PotMelting Pot. Strategic Collective.
3K views42 slides
Creative brief. melting pot. by
Creative brief. melting pot.Creative brief. melting pot.
Creative brief. melting pot.Melting Pot. Strategic Collective.
2.6K views51 slides

Viewers also liked(14)

Louis Vuitton - zarządzanie marką luksusową by LoveLifePR
Louis Vuitton - zarządzanie marką luksusowąLouis Vuitton - zarządzanie marką luksusową
Louis Vuitton - zarządzanie marką luksusową
LoveLifePR3.4K views
Co mówią ludzie, których nikt nie słucha? by Albert Stęclik
Co mówią ludzie, których nikt nie słucha?Co mówią ludzie, których nikt nie słucha?
Co mówią ludzie, których nikt nie słucha?
Albert Stęclik23.5K views

Similar to Badania on line w slużbie strategii marketingowej

Jak ugryźć badania online by
Jak ugryźć badania onlineJak ugryźć badania online
Jak ugryźć badania onlineMarcin Piwowarczyk
798 views16 slides
Jak oprogramowanie zmienia badania online by
Jak oprogramowanie zmienia badania onlineJak oprogramowanie zmienia badania online
Jak oprogramowanie zmienia badania onlineSotrender
2.9K views59 slides
Raport digital young 2011 internet buduje marki wśród młodych by
Raport digital young 2011 internet buduje marki wśród młodychRaport digital young 2011 internet buduje marki wśród młodych
Raport digital young 2011 internet buduje marki wśród młodychdigitalyoung
960 views22 slides
Consumer journey online - fashion - Poland by
Consumer journey online - fashion - PolandConsumer journey online - fashion - Poland
Consumer journey online - fashion - PolandLukasz Szymula
792 views18 slides
Zmierzyć smartfon, lodówkę i Facebooka - jaka będzie przyszłość pomiaru ruchu... by
Zmierzyć smartfon, lodówkę i Facebooka - jaka będzie przyszłość pomiaru ruchu...Zmierzyć smartfon, lodówkę i Facebooka - jaka będzie przyszłość pomiaru ruchu...
Zmierzyć smartfon, lodówkę i Facebooka - jaka będzie przyszłość pomiaru ruchu...Polish Internet Research
1.6K views42 slides
Social Media Matrix - skuteczny pomiar efektywności w social media by
Social Media Matrix - skuteczny pomiar efektywności w social mediaSocial Media Matrix - skuteczny pomiar efektywności w social media
Social Media Matrix - skuteczny pomiar efektywności w social mediaPublic Relations Agency
795 views38 slides

Similar to Badania on line w slużbie strategii marketingowej(20)

Jak oprogramowanie zmienia badania online by Sotrender
Jak oprogramowanie zmienia badania onlineJak oprogramowanie zmienia badania online
Jak oprogramowanie zmienia badania online
Sotrender2.9K views
Raport digital young 2011 internet buduje marki wśród młodych by digitalyoung
Raport digital young 2011 internet buduje marki wśród młodychRaport digital young 2011 internet buduje marki wśród młodych
Raport digital young 2011 internet buduje marki wśród młodych
digitalyoung960 views
Consumer journey online - fashion - Poland by Lukasz Szymula
Consumer journey online - fashion - PolandConsumer journey online - fashion - Poland
Consumer journey online - fashion - Poland
Lukasz Szymula792 views
Zmierzyć smartfon, lodówkę i Facebooka - jaka będzie przyszłość pomiaru ruchu... by Polish Internet Research
Zmierzyć smartfon, lodówkę i Facebooka - jaka będzie przyszłość pomiaru ruchu...Zmierzyć smartfon, lodówkę i Facebooka - jaka będzie przyszłość pomiaru ruchu...
Zmierzyć smartfon, lodówkę i Facebooka - jaka będzie przyszłość pomiaru ruchu...
Social Media Matrix - skuteczny pomiar efektywności w social media by Public Relations Agency
Social Media Matrix - skuteczny pomiar efektywności w social mediaSocial Media Matrix - skuteczny pomiar efektywności w social media
Social Media Matrix - skuteczny pomiar efektywności w social media
Consumer journey online - Pharma - Poland by Lukasz Szymula
Consumer journey online - Pharma - PolandConsumer journey online - Pharma - Poland
Consumer journey online - Pharma - Poland
Lukasz Szymula675 views
Marketing WSKFiT by SGH
Marketing WSKFiTMarketing WSKFiT
Marketing WSKFiT
SGH780 views
Total retail 2017 prezentacja by PwC Polska
Total retail 2017 prezentacjaTotal retail 2017 prezentacja
Total retail 2017 prezentacja
PwC Polska1.2K views
Badania w społecznościach i społeczności w badaniach [tylko do odczytu] by Nasza Klasa sp. z o.o.
Badania w społecznościach i społeczności w badaniach [tylko do odczytu]Badania w społecznościach i społeczności w badaniach [tylko do odczytu]
Badania w społecznościach i społeczności w badaniach [tylko do odczytu]
Badania online w polsce sposób na dopasowanie marek do potrzeb konsumentów by Pawel Kuczma
Badania online w polsce sposób na dopasowanie marek do potrzeb konsumentówBadania online w polsce sposób na dopasowanie marek do potrzeb konsumentów
Badania online w polsce sposób na dopasowanie marek do potrzeb konsumentów
Pawel Kuczma569 views
Biz miz o1 m5_u5.2_r6_k(ppt-f2f) pl by KATHLEENBULTEEL
Biz miz o1 m5_u5.2_r6_k(ppt-f2f) plBiz miz o1 m5_u5.2_r6_k(ppt-f2f) pl
Biz miz o1 m5_u5.2_r6_k(ppt-f2f) pl
KATHLEENBULTEEL831 views
090710 Dige Wprowadzenie Do Social Marketing by Dige
090710 Dige Wprowadzenie Do Social Marketing090710 Dige Wprowadzenie Do Social Marketing
090710 Dige Wprowadzenie Do Social Marketing
Dige400 views
Social Media, czyli marketing z wykorzystaniem serwisów społecznościowych. Au... by Andrzej
Social Media, czyli marketing z wykorzystaniem serwisów społecznościowych. Au...Social Media, czyli marketing z wykorzystaniem serwisów społecznościowych. Au...
Social Media, czyli marketing z wykorzystaniem serwisów społecznościowych. Au...
Andrzej1.3K views
Digital customer experience_Krzysztof Sobieszek_Forum IAB 2016 by Krzysztof Sobieszek
Digital customer experience_Krzysztof Sobieszek_Forum IAB 2016Digital customer experience_Krzysztof Sobieszek_Forum IAB 2016
Digital customer experience_Krzysztof Sobieszek_Forum IAB 2016
Krzysztof Sobieszek2.5K views

More from Melting Pot. Strategic Collective.

Forum IAB 2019 Wojtek Walczak Melting Pot by
Forum IAB 2019 Wojtek Walczak Melting PotForum IAB 2019 Wojtek Walczak Melting Pot
Forum IAB 2019 Wojtek Walczak Melting PotMelting Pot. Strategic Collective.
770 views46 slides
Marketing i technologia Poznan 23.11.2018 by
Marketing i technologia Poznan 23.11.2018Marketing i technologia Poznan 23.11.2018
Marketing i technologia Poznan 23.11.2018Melting Pot. Strategic Collective.
503 views44 slides
Zapomnij o konkurencji. Pomyśl o konsumencie. Back to the basics. by
Zapomnij o konkurencji. Pomyśl o konsumencie. Back to the basics.Zapomnij o konkurencji. Pomyśl o konsumencie. Back to the basics.
Zapomnij o konkurencji. Pomyśl o konsumencie. Back to the basics.Melting Pot. Strategic Collective.
338 views39 slides
Cyfrowa dopamina- Wojtek Walczak na Forum IAB 2018 by
Cyfrowa dopamina- Wojtek Walczak na Forum IAB 2018Cyfrowa dopamina- Wojtek Walczak na Forum IAB 2018
Cyfrowa dopamina- Wojtek Walczak na Forum IAB 2018Melting Pot. Strategic Collective.
5.3K views50 slides
O mlodych, ktorzy nie rozumieja starych by
O mlodych, ktorzy nie rozumieja starychO mlodych, ktorzy nie rozumieja starych
O mlodych, ktorzy nie rozumieja starychMelting Pot. Strategic Collective.
704 views26 slides
Promocje konsumenckie w świecie multichannel. melting pot. by
Promocje konsumenckie w świecie multichannel. melting pot.Promocje konsumenckie w świecie multichannel. melting pot.
Promocje konsumenckie w świecie multichannel. melting pot.Melting Pot. Strategic Collective.
2.7K views81 slides

Badania on line w slużbie strategii marketingowej

 • 1. WPŁYW W INTERNECIE? A MOŻE PRAGMATYZM I BADANIA? BADANIA W SŁUŻBIE STRATEGII
 • 2. WPŁYW I CO MA Z NIM WSPÓLNEGO INTERNET?
 • 3. WPŁYW - TEORIA Wpływ społeczny to proces, w wyniku którego dochodzi do zmiany zachowania, opinii lub uczuć człowieka wskutek tego, co robią, myślą lub czują inni ludzie. Trzy przypadki wpływu społecznego:  Naśladownictwo - kopiowanie cudzych zachowań we własnym działaniu  Konformizm- uleganie rzeczywistemu, czy tylko wyobrażonemu naciskowi ze strony innym ludzi stanowiących większość w danej sytuacji.  Posłuszeństwo wobec autorytetu - podporządkowywanie się poleceniom bądź sugestiom ludzi mających władzę czy autorytet
 • 4. DWIE PERSPEKTYWY – MARKETINGOWA I SPOŁECZNA Postawa – z czego się składa? Wymiar emocjonalny Wymiar poznawczy Wymiar behawioralny Lejek zakupowy Świadomość Angażowanie Rozważanie Zakup Rekomendacje Lojalizacja / obsługa klienta
 • 5. RODZAJE DZIAŁAŃ MARKETINGU INTERNETOWEGO Reklamy display SEM Sieci społecznościowe – owned media Amplifying Mailing Word of Mouth Marketing Reklamy video Blogerzy Landing page Konkursy
 • 6. RODZAJE DZIAŁAŃ MARKETINGU INTERNETOWEGO Reklamy display SEM Sieci społeczno ściowe – owned Amplifying media Mailing Reklamy video Blogerzy Konkursy Landing page Mobile Lejek zakupowy Świadomość Angażowanie Rozważanie Zakup Rekomendacje Lojalizacja / obsługa klienta Reklamy video
 • 7. ŚWIADOMOŚĆ  Dotrzeć z przekazem do jak największej liczby osób.  Największe serwisy 350tys, 1mln 15mln  Największa w Polsce baza mailowa, 100tys, 200 20mln  Największy fanpage, 1/2/3 mln (300tys)  Największy twitter ???  Typowa reklama na Youtube 2 – 1 mln Wymiar emocjonalny Wymiar poznawczy Wymiar behawioralny
 • 8. ANGAŻOWANIE Jaki content najbardziej angażuje?  Artykuły redakcyjne 60tys  Posty na FB/Twitterze 100ys  Virale – zmuszające do przeklejania  Display z Landing page  Konkursy Wymiar emocjonalny Wymiar poznawczy Wymiar behawioralny
 • 9. ROZWAŻANIE ZERO MOMENT OF TRUTH Ale jest też amplifying i WoMM
 • 10. ZAKUP  Gdzie się sprzedaje w internecie?  Fora, strony marek, porównywarki, sklepy online  Co się sprzedaje w internecie?  Książki, media, muzyka, ciuchy, elektronika, soft, zabawki, kosmetyki, tv agd Wymiar emocjonalny Wymiar poznawczy Wymiar behawioralny
 • 11. ZAKUP MIEJSCA SZUKANIA INFORMACJI O PRODUKTACH Szukane na komputerach Szukane na urządzeniach mobilnych 60% 40% 20% 0% 53% 46% 41% 39% 38% 17% 14% 13% 1% sklepy online porównywarki cenowe serwisy produktowe portale aukcyjne fora blogi Youtube Facebook Inne 0% 20% 40% 60% 34% 34% 31% 28% 34% 21% 18% 13% 1% Najbardziej popularne 95 porównywarki: 41 % 27% 1%9 1%0 %14 % 8% 7% 2% Ceneo.pl Skapiec.pl Nokaut.pl Okazje.inf… Kupujemy.pl Tanio.pl Cenaria.pl Radar.pl Inne. jakie? n=184 Najbardziej popularne 88 porównywarki: 45 % 29% % 26 14% %23 % 17 % 12 % 2% Ceneo.pl Skapiec.pl Nokaut.pl Okazje.inf… Kupujemy.pl Tanio.pl Radar.pl Cenaria.pl Inne. jakie? n=66 -2% -6% -3% 2% -5% -3% 2% -2% 0% -9% -1% 5% -2% 1% 1% 1% -3% 0%
 • 12. ZAKUP NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE KATEGORIE PRODUKTOWE Szukane kategorie Kupowane kategorie 60% 40% 20% 0% 41% 39% 36% 33% 30% 29% 27% 23% 17% 17% 17% 16% 16% n=418 n=335 14% 13% 3% 0% 20% 40% 60% 35% 24% 20% 16% 12% 13% 13% 8% 9% 6% 8% 6% 9% 5% 5% 7% - 1% Spadek względem poprzedniego miesiąca 1% Wzrost względem poprzedniego miesiąca 0 % Brak różnicy względem poprzedniego miesiąca -3% -1% -1% 2% 1% -2% -2% 0% -1% -1% 0% 1% 0% -1% 3% -1% Ubrania Kosmetyki Książki i multimedia Zdrowie Sprzęt komputerowy Urządzenia mobilne AGD i ogrodowe Artykuły spożywcze Oprogramowanie Produkty finansowe Artykuły dziecięce Telewizory Artykuły motoryzacyjne Produkty turystyczne Alkohole Inne 6% -1% -7% 1% 0% -3% -3% -1% -2% -1% -5% 1% 1% 0% 0% 1%
 • 13. LOJALIZACJA  Rekomendacje  Społeczności eksperckie / konsumenckie  Obsługa klienta Wymiar emocjonalny Wymiar poznawczy Wymiar behawioralny
 • 14. Techniki pomiaru ZMIERZYĆ EFEKTYWNOŚĆ WPŁYWU
 • 15. SPOSOBY BADANIA INTERNAUTÓW Techniki targetowanie Pomiar aktywny CATI Pomiar pasywny PAPI CAWI Deklaracje Traffic Korzystanie z searchu Aktywność w mediach społecznościowych Korzystanie ze smartphone’ów Monitoring / sniffing
 • 16. CECHY WYKORZYSTYWANE PRZY DOBORACH PRÓBY • podstawowe dane demograficzne (płeć, wiek, wielkość miejscowości zamieszkania, województwo) • odwiedzalność witryn (w tym i mobile) • kontakt z / kliknięcie w reklamę • zachowanie na własnym serwisie • wzorce korzystania z wyszukiwarek • aktywność/pasywność w mediach społecznościowych • zachowania na serwisach społecznościowych • wpływ w mediach społecznościowych • opinie publikowane w mediach społecznościowych • geolokalizacja • korzystanie z aplikacji mobilnych
 • 17. CO I SKĄD WIEMY O POPULACJI?  GUS nie udostępnia w Banku Danych lokalnych informacji o korzystaniu przez jednostki z internetu.  Dane o gospodarstwach domowych mają rok opóźnienia. Odsetek gospodarstw domowych z komputerem osobistym z dostępem 65% 71% 69% 69% 68% 67% 67% 64% 63% 63% 60% 60% 59% 59% 59% 58% 57% do internetu; 2012 (GUS) POLSKA POMORSKIE MAZOWIECKIE WIELKOPOLSKIE ŚLĄSKIE MAŁOPOLSKIE OPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE PODKARPACKIE DOLNOŚLĄSKIE LUBUSKIE LUBELSKIE PODLASKIE ŁÓDZKIE KUJAWSKO-POMORSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE
 • 18. ŹRÓDŁA DANYCH O INTERNAUTACH  NetTrack – Badanie MB SMG/KRC – badanie deklaratywne, podstawa do Megapanelu realizowanego przez PBI/Gemius (reprezentatywna próba internautów)  Omnibusy PAPI (agencji badawczych)  Diagnoza społeczna (w 2011 roku 12387 gospodarstw domowych i 26453 respondentów)  …? Badania kwestionariuszowe
 • 19. WIEK DEKLAROWANY W NETRACK  Problemy z wiekiem można ominąć? 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 15- 19 lat 20- 24 lata 25- 29 lat 30- 34 lata 35- 39 lat 40- 44 lata 45- 49 lat 50- 54 lata 55- 59 lat 60- 64 lata 65- 69 lat 70 lub więcej lat Ogółem Internauci
 • 20. WIEK DEKLAROWANY NA PROFILACH NA FACEBOOKU Swój wiek na stronie profilowej podaje 13,8% użytkowników Facebooka Nie można opierać się na tych danych
 • 21. CO I SKĄD WIEMY O POPULACJI? Facebook twierdzi obecnie, że ma 11,4mln Polskich użytkowników Użytkowników Facebooka w Polsce w wakacje 2012 było według: • Megapanelu: 12,9 • Socialbakers: 9,5mln • Google: 4,5mln 11% 9% 31%28% 11% 5% 3% 1% 40% 30% 20% 10% 0% Social Bakers 49% 22% Nettrack 13% 7% 3% 2% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70 lub… 25% Megapanel 32% 20% 12% 12% 40% 30% 20% 10% 0% [18-24] [25-34] [35-44] [45-54] [55+]
 • 22. JAK BADAĆ INTERNAUTÓW ILOŚCIOWO? Panele badawcze Real Time Sampling Pop-up Mailing Konkursowicze Agencje performance’owe, sieci reklamowe i serwisy mailingowe Agencje badawcze Metody Kompetencje
 • 23. PANELE Klasyczne panele badawcze  ePanel (ARC Rynek i Opinia)  Ask GFK (posiada opinię panelu z najwyższą jakością)  IMAS Online  Studentswatch (wręcz portal społecznościowy)  IBIS Panel SMG/KRC  inetpanel.pl (Indicator)  Twój punkt widzenia – opinie.pl (IIBR)  Ipsos Access Panels (IAP Interactive)  Cenne Opinie (Research Now)  … i wiele innych
 • 24. PANELE Panel czas badania w minutach Maksymalna wartość minuty badania Toluna 15 0,08 zł Toluna 15 0,11 zł Toluna 10 0,14 zł Ipsos 30 0,19 zł Toluna 6 0,20 zł ask GfK 30 0,30 zł ask GfK 20 0,31 zł Students Watch 15 0,40 zł Ipsos 10 0,57 zł Cenne opinie (Research Now) 15 0,60 zł Cenne opinie (Research Now) 25 0,64 zł Cenne opinie (Research Now) 22 0,73 zł Cenne opinie (Research Now) 5 0,80 zł Gratyfikacje to: • Pieniądze • Tańsze produkty • Produkty, których „normalnie nikt by nie kupił”
 • 25. PANELE W polskim internecie jest coraz więcej agregatorów paneli  http://www.ankietki.com/paneleinternetowe.htm  http://www.surveycompare.pl/
 • 26. PANELE  To idzie w kierunku portali społecznościowych i portali z recenzjami (takimi jak serwisy rekomendacyjne – Streetcom, P&G, BuzzMedia, K2)
 • 27. PANELE Plusy  Tańsza realizacja dłuższych kwestionariuszy  Możliwość targetowania zaproszeń do badania Minusy  Brak kontroli nad równoległym uczestnictwem w wielu panelach  Merkantylne podejście do uczestnictwa w badaniach (zawodowy respondent)
 • 28. PANELE W PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH Pojawiło się oczekiwanie, że naturalnymi panelami badawczymi są portale społecznościowe.  Nasza-Klasa – zderzyła się z problemem rynkowym złego wizerunku Naszej Klasy (obecnie rozwija kompetencje w kierunku RTS i rozwija panel NK Research poza serwisem).  IMASS próbował przeprowadzać badania na Facebooku poprzez Social Ads (koszty rekrutacji okazały się być wysokie)
 • 29. RTS Real Time Sampling – emisja zaproszeń na stronach WWW do odwiedzających ich internautów RTS agencji badawczych RTS agencji performance’owych i sieci reklamowych Zaproszenia w tym samym formacie są emitowane na wszystkich stronach o objętych zasięgiem Agencja każdorazowo negocjuje z wydawcami cenę; wydawcy samodzielnie opracowują formę i kreację zaproszeń
 • 30. RTS Zalety Wady Możliwość emisji w ogólnych sieciach reklamowych (RON, GDN itp.) i targetowania na pakiety serwisów tematycznych Możliwość dotarcia do niezawodowych respondentów Duża liczba podmiotów realizujących usługę RTS jest tańszy w realizacji (ale nie ma jeszcze przejrzystości cen na tym rynku) Mniejszy response rate na dłuższe badania Brak pewności co do danych uczestników badań (?)
 • 31. RTS VS PANELE RTS Panele Dotarcie do bardzo wąskich grup docelowych - Sytuacyjnych (np. kobiety w pierwszej połowie drugiego trymestru ciąży) - Demograficznych (np. osoby w określonym województwie) Możliwość realizacji dłuższych badań
 • 32. MAILINGI Zaproszenia do badań mogą być wysyłane do baz mailowych i subskrybentów newsletterów. W Polsce dwaj najwięksi usługodawcy to Freshmail i Sare. Robią to także wszystkie agencje email marketingu i agencje performance’owe. Najbardziej responsywna reklamowo grupa internautów. Bazy tematyczne Bazy łączone Łączące osoby otagowane segmentami rynku i zainteresowania Bazy współdzielone pomiędzy różnych klientów. Są tam osoby zainteresowane okazjami, systemami lojalnościowymi i szybkim zarobkiem Bazy dedykowane … tworzone każdorazowo do określonych celów
 • 33. MAILINGI – PRZYKŁAD NA BAZIE „MODOWEJ” W ramach badania dotyczącego wpływu blogosfery modowej na zakupy:  dane zostały zebrane w 24h  tylko 5% uczestników było źle dopasowane. Częstotliwość szukania w internecie informacji o modzie, N=1168 39% 11% 36% 9% 5% Codziennie Co najmniej raz w tygodniu Co najmniej raz na miesiąc Sporadycznie
 • 34. KONKURSOWICZE  Do badań (zwłaszcza bardziej skomplikowanych) można zapraszać na stronach z konkursami.  Tutaj kluczowe są gratyfikacje pieniężne.  Te osoby bardzo często równolegle należą do paneli badawczych i sieci afiliacyjnych.
 • 35. KONKURSOWICZE - CASE Cel: obserwować 240 internautów, którzy na potrzeby badania założą prawdziwe konto bankowe przez internetowy serwis transakcyjny w banku (BBD) Metody rekrutacji 1 milion mailingu RTS 300 tys. emisji Panel badawczy 1 informacja o konkursie 5% 41% 46% 8% Badanie zostało zrealizowane na 193 osobach
 • 36. TARGETOWANIE PO SEARCHU Kwestionariusze targetowane do osób wpisujących do wyszukiwarki określone słowa kluczowe. Możliwe są dwa rozwiązania techniczne: • Ad-words • Identyfikacja internauty na własnym serwisie (dane cookies)
 • 37. TARGETOWANIE PO SEARCHU 120 100 80 60 40 20 0 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Case serwisu wielkoformatowego sklepu Odwiedziny na tesco.serwisie pl Index zapytań Google Dlaczego zaczęli się interesować sklepem?
 • 38. UŻYTKOWNICY SERWISÓW – JAK DO NICH DOTRZEĆ CAWI Łapiemy cookie na serwisie na serwisie WWW na innych stronach WWW Prosimy ich o kliknięcie like - identyfikując profil użytkownika na Facebooku Korzystamy z cookies i logów serwerów Dane z pomiaru Facebooka konfrontujemy z danymi deklaratywnymi Dane o trafficu na serwisie konfrontujemy z danymi deklaratywnymi
 • 39. TARGETOWANIE PO AKTYWNOŚCI W SOCIAL MEDIA 400 350 300 250 200 150 100 50 0 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Case serwisu wielkoformatowego sklepu Dlaczego zaczęli pisać na temat sklepu? Odwiedziny na tesco.pl serwisie Liczba publikacji w Social Media
 • 40. BADANIE DANYCH ZASTANYCH – INTERAKCJI W INTERENCIE Badanie zastanych interakcji Traffic/sniffery/etc. Wirtualna etnografia Search Analytics Scanowanie internetu Badanie portali społecznościowych
 • 41. POMIAR PASYWNY Social Media listening/monitoring/buzz analytics Szukanie notek ze słowami kluczowymi
 • 42. KONTROLA SŁÓW KLUCZOWYCH Social Media listening/monitoring/buzz analytics Muszą być dobre dopasowania słów kluczowych zarząd*|appl*, decyzj*|appl*, prezes*|appl*, central*|appl*, wycen*|appl*, giełd*|appl*, pozew*|appl*, pozw*|appl*, regional*|appl*, dyrektor*|appl*, przedstawiciel*|appl*, rzecznik*|appl*, ceo*|appl*, cto*|appl* zarząd*|beko*, decyzj*|beko*, prezes*|beko*, central*|beko*, wycen*|beko*, giełd*|beko*, pozew*|beko*, pozw*|beko*, regional*|beko*, dyrektor*|beko*, przedstawiciel*|beko*, rzecznik*|beko*, ceo*|beko*, cto*|beko* zarząd*|bosch*,decyzj*|bosch*, prezes*|bosch*, central*|bosch*, wycen*|bosch*, giełd*|bosch*, pozew*|bosch*, pozw*|bosch*, regional*|bosch*, dyrektor*|bosch*, przedstawiciel*|bosch*, rzecznik*|bosch*, ceo*|bosch*, cto*|bosch* zarząd*|electrolux*, decyzj*|electrolux*, prezes*|electrolux*, central*|electrolux*, wycen*|electrolux*, giełd*|electrolux*, pozew*|electrolux*, pozw*|electrolux*, regional*|electrolux*, dyrektor*|electrolux*, przedstawiciel*|electrolux*, rzecznik*|electrolux*, ceo*|electrolux*, cto*|electrolux* zarząd*|HP*, decyzj*|HP*, prezes*|HP*, central*|HP*, wycen*|HP*, giełd*|HP*, pozew*|HP*, pozw*|HP*, regional*|HP*, dyrektor*|HP*, przedstawiciel*|HP*, rzecznik*|HP*, ceo*|HP*, cto*|HP* zarząd*|lg*, decyzj*|lg*, prezes*|lg*, central*|lg*, wycen*|lg*, giełd*|lg*, pozew*|lg*, pozw*|lg*, regional*|lg*, dyrektor*|lg*, przedstawiciel*|lg*, rzecznik*|lg*, ceo*|lg*, cto*|lg*
 • 43. POMIAR PASYWNY  W przypadku niektórych zjawisk (m.in. nastroje społeczne) dyskusje internautów są porównywalne do postaw i opinii wśród Polaków. 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Liczba postów komentarzy i like na fanpage partii politycznych Dzienna liczba publikacji o partiach politycznych w mediach społecznościowych Aktywność internautów w kontekście partii politycznych liczba wypowiedzi internautów o partiach aktywność na partyjnych fanpage na Facebooku
 • 44. NARZĘDZIA DO SCANOWANIA INTERNETU Narzędzia Problemy z eksportem i dopasowaniami „dobre” serwisy informacyjne Dużo notek śmieci Zagraniczne domeny (?) „Dobre” fora Wszystkie zagraniczne narzędzia mają problem z językiem polskim
 • 45. „POPULACJA DOMEN”  Przy scanie internetu nie można robić założenia o populacji i próbie, ponieważ nie znana jest populacja domen (liczba domen). Nikt nie wie, ile jest domen na świecie i w Polsce.  W konsekwencji nie można ani zebrać danych „o wszystkich dyskusjach”, ani wylosować reprezentatywnej próby dyskusji.
 • 46. DANE ZASTANE – DYSKUSJE MOGĄ BYĆ DZIELONE WG TEMATÓW POLAND Avr. Number of Fans POLAND Avr. Number of Fans lifestyle 191 941 parenting 32 901 telecommunication 179 933 economy 32 654 celebrities 163 217 cosmetics&care 32 193 fashion audience 137 927 CSR 30 477 sweets 94 409 culture & education 28 257 HoReCa 56 574 gamer audience 26 911 media audience 53 270 tourist 25 467 sport audience 48 279 moto audience 22 301 shopping audience 46 796 food 20 963 beverages 45 386 home care 20 914 beer & spirits 41 110 photo audience 20 519 erotic 37 564 finance audience 12 385 health care 37 488 public administration 10 356 technology audience 35 339 marketing audience 7 084 events 34 808 Te tematy i osoby wypowiadające się w związku z nimi mogą się pokrywać. Takie podejście zapewnia możliwość porównywania danych.
 • 47. NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MOŻNA ANALIZOWAĆ SIECI SPOŁECZNE Kto z kim pracuje? Bob Carol Ted Alice Bob --- 1 1 0 Carol 1 --- 1 0 Ted 1 1 --- 1 Alice 0 0 1 --- Krawędzie Grafy symetryczne reprezentują relacje symetryczne, np. współpracy -> „jeżeli ja pracuję z tobą, to ty pracujesz ze mną”.
 • 48. CENTRALNOŚĆ W SIECIACH SPOŁECZNYCH Blog Centralność alinarose.pl 1,15% za-wysoko.blogspot.com 1,13% niecierpek.blogspot.com 1,09% somethingtodoff.blogspot.com 1,07% kosme-tiki.blogspot.com 1,06% cosrocewokowpadnie.blogspot.com 1,06% urbanstateofmind.blogspot.com 1,06% belleoleum.com 1,03% joannapanna.blogspot.com 0,96% no-to-pieknie.blogspot.com 0,94% Centralność to odsetek wszystkich pozostałych węzłów w badanym zbiorze, które odnoszą się do danego węzła
 • 49. PRZYKŁAD ZAANGAŻOWANIA POLITYCZNEGO W 2011 ROKU Wybory 2011 Grobelny G. R. Napieralski W. Olejniczak PIS mnie przeraża J. Gowin H. Gronkiewicz Waltz KPPIS B. Arłukowicz J. Buzek R. Sikorski
 • 50. ANALIZA SIECI SPOŁECZNYCH – WYKORZYSTANIE DO SEGMENTACJI kuchnia szafiarki salon24 bloog finanse kultura polityka onet nowe technologie i marketing blogspot
 • 51. KTÓRE FANPAGE SĄ ODWIEDZANE PRZEZ TYCH SAMYCH UŻYTKOWNIKÓW? 51
 • 52. ROLE W SIECIACH SPOŁECZNYCH RÓWNIEŻ MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE DO DOBORU INTERNAUTÓW PRZYKŁAD MALCOLMA GLADWELLA Connectors Mavens Salesmen
 • 53. RÓWNIEŻ AKTYWNOŚĆ W INTERNECIE POWINNA BYĆ BRANA POD UWAGĘ 59% Z iloma osobami rozmawiał(a) w przeciągu ostatniego miesiąca w 21% 9% 5% 6% z nikim nie rozmawiałem/am z od 1 do 5 osobami z 6-20 osobami z więcej niż 20 osobami trudno powiedzieć internecie? Omnibus TNS, październik 2012 68% Ile razy wypowiedział(a) się publicznie w internecie w przeciągu ostatniego miesiąca Omnibus TNS, październik 2012 5% 11% 5% 3% 2% 7% ani razu 1 raz 2 lub 3 razy co najmniej raz na tydzień kilka razy w tygodniu wypowiadałem/am się w internecie niemal codziennie trudno powiedzieć N=592
 • 54. CO PISZĄ UŻYTKOWNICY? Kategorie komentarzy 0% 20% 40% 60% 48.9% 27.2% 23.9% przekazywanie informacji wypowiedzi emocjonalne opinie Udział fanów, N = 1061 Kategorie postów 0% 10% 20% 30% 40% 29.7% 20.4% 18.3% 16.1% 9.9% 3.4% 2.2% wypowiedzi emocjonalne opinie o produktach pytania do administratora konkursy prośby o kontakt i… przechwałki zakupy Udział fanów, N = 1061
 • 55. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE UMOŻLIWIAJĄ BADANIE ZAINTERESOWAŃ I ŻYCIA PRYWATNEGO Przykład kobiet dzieci lifestyle aktywnych na Facebooku jedzenie
 • 56. WIRTUALNA ETNOGRAFIA 328 242 125 85 76 60 59 58 52 51 47 45 38 31 30 26 26 21 13 13 350 300 250 200 150 100 50 0 Codzienność Aspiracje Aspiracje zdecydowanie ustępują pierwszeństwa codzienności.
 • 57. ZAINTERESOWANIA NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH Przykład osób zainteresowanych finansami
 • 58. DOTARCIE DO ZWOLENNIKÓW I PRZECIWNIKÓW MARKI/TEMATU Dzięki monitoringu buzzu identyfikowane są osoby, które: 1) często wypowiadają się na temat marki; 2) są emocjonalnie zaangażowane w dyskusje; 3) docierają do wielu internautów. Można wśród nich przeprowadzić: • Wywiady • Focusy • BBD Badania można realizować offline i online Największe korzyści: • Poznanie motywacji tych osób do komunikacji; • Otrzymanie bezpośrednich rekomendacji do działań komunikacyjnych
 • 59. TARGETOWANIE GEOLOKALIZACYJNE Foursquare/FB Places Mobilna aplikacja badawcza Ścieżka: 1. Monitoring Foursquare 2. Identyfikacja ludzi i miejsc 3. Łączenie profilu użytkownika Foursquare z Facebookiem 4. Targetowanie na Facebooku Badanie realizowane na dedykowanych panelach mobilnych Uczestnicy badania posiadają aplikacje mobilne, analizujące lokalizację i targetowanie zaproszeń do badań po kategoriach miejsc
 • 60. TARGETOWANIE GEOLOKALIZACYJNE 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Możliwe jest targetowanie zaproszeń po potokach (wzorcach w przemieszczaniu się) Godziny odwiedzin klubokawiarni w Warszawie przez badanych 7.00-9.00 10.00-12.00 13.00-15.00 16.00-18.00 18.00-20.00 21.00-23.00 00.00-2.00 3.00-6.00 Plac Zabaw Charlotte: chleb i wino Bar PKP Warszawa Powiśle Plan B SAM
 • 61. OPTYMALNE DOTARCIE DO INTERNAUTÓW Ilościowe badania deklaratywne Badania jakościowe Social Media Listening Badania mobilne Pasywny pomiar zachowań

Editor's Notes

 1. Deklaracje to jedno, ale problem z barierą 18/21
 2. Za nimi stoi charyzma, omów kłopoty z nimi
 3. Ze pieniądze to nie zawsze drive, bo są ludzie z misją, gryps z facebookiem dla aplikacji, drive - próżność