Spilleavhengighet07122007 Bk

756 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
756
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Spilleavhengighet07122007 Bk

 1. 1. Nettbasert etterutdanning med fokus på: - kursmetodikk - motivasjon - brukervennlighet - bruk av video Pedagogisk rådgiver Bent Kure Universitetet i Oslo, USIT, Gruppen for digitale medier i læring E-post: bent.kure@usit.uio.no Foredraget ligger her: http://sell.hil.no/bent/spilleavhengighet.ppt
 2. 2. Hva dette handler om: Spillegalskap
 3. 3. Egentlig burde jeg snakke om: Nettbasert kurs i SKOLELEDELSE <ul><li>Men det skal jeg ikke ! </li></ul>
 4. 4. I løpet av denne halvtimen skal dere svare på to spørsmål <ul><li>I kurset om spilleavhengighet vil dere få presentert et kurs hvor vi bl.a. har lagt vekt på motivasjon. Dere får presentert en del virkemidler (læremidler, metodikk, funksjonalitet m.m.) </li></ul><ul><li>Spørsmål 1: Hvilke av disse virkemidlene er gode og kan brukes i et nettbasert kurs om skoleledelse. Hvorfor mener du at de er gode? </li></ul><ul><li>Spørsmål 2: Hva synes du burde forbedres eller vært endret i det kurset om spilleavhengighet? </li></ul>
 5. 5. Dette foredraget <ul><li>Innledning om kurset, bakgrunn m.m. </li></ul><ul><li>Hva motiverer </li></ul><ul><li>Kursets struktur og metodikk </li></ul><ul><li>Valg av LMS </li></ul><ul><li>Bruk av video </li></ul><ul><li>Hva sier studentene? </li></ul><ul><li>” Fort gjort” </li></ul>
 6. 6. En rask gallup <ul><li>Hvem av dere har deltatt på nettkurs? </li></ul><ul><li>Hvis du kan velge mellom tradisjonelt EVU-kurs og et nettkurs om for eksempel skoleledelse. Vil du da velge nettkurs? </li></ul><ul><li>Hvem av dere bruker Fronter eller Its learning daglig? </li></ul>
 7. 7. Hadde du erfaring med nettbaserte kurs fra tidligere? Ja Nei
 8. 8. Kort om kurset – noen knagger til å henge resten på… <ul><li>Kurs for helsepersonell </li></ul><ul><li>15 studiepoeng (A + B) </li></ul><ul><li>Gjennomført 4 steder i Norge </li></ul><ul><li>Moodle (LMS) som plattform </li></ul><ul><li>Strukturert kurs </li></ul><ul><li>Masse video – integrert </li></ul><ul><li>http:// moodle.sell.no </li></ul>
 9. 9. Innledning, bakgrunn m.m. <ul><li>Aggressive spilleautomater </li></ul><ul><li>Norge verst i Europa? </li></ul><ul><li>70.000 spilleavhengige </li></ul><ul><li>Stort behov for behandling </li></ul><ul><li>Lite kompetanse i helsesektoren </li></ul>
 10. 10. Samarbeidsprosjekt <ul><li>Sykehuset Innlandet ved Øst-norsk kompetansesenter for rus og avhengighet (link) </li></ul><ul><li>Høgskolen i Lillehammer ved Avdeling for helse- og sosialfag og Senter for Livslang læring (Link) </li></ul><ul><li>Finansiering: Sosial- og Helsedepartementet </li></ul><ul><li>Link til mer info </li></ul>
 11. 11. Vi ble inspirert av søta bror……. <ul><li>I Sverige var det laget et spennende nettkurs (link) </li></ul><ul><li>Hovedtråden i kurset er basert på en historie om to personer som er spilleavhengige. </li></ul><ul><li>Vi følger dem gjennom 12 episoder fra det blir oppdaget at de er spilleavhengige, og så gjennom hele behandlingsapparatet. </li></ul>
 12. 12. Men hvordan skulle vårt kurs bli? <ul><li>Mål: Å lage et spennende, lærerikt og motiverende kurs som kunne dekke hele Norge </li></ul><ul><li>Hva visste vi om målgruppen? Ansatte i helse- og sosialsektoren, mellom 25 og 50 år, mange kvinner, hvor jobb, familie og venner tar nesten all tid. </li></ul><ul><li>Vil da en triatlon være mulig for dem? </li></ul><ul><li>Ja, hvis kurset et motiverende nok </li></ul>
 13. 13. Målgruppe Fagets egenart Pedagogisk metode Praktisk organisering IKT/medier Fleksibel kursmodell Mediepedagogisk modell
 14. 14. Hva gjøres på nett –hjemme - arbeidsplass og hva på lærestedet? Nett - hjemmearbeid På samlingen På campus Dette kurset Kurs med nettstøtte Kurs med litt PC støtte Nettkurs Sosialisering - bli kjent Forelesning Gruppearbeid IKT-opplæring Veiledning Oppgaveskriving Individuell lesing Gruppearbeid Diskusjonsgrupper Flervalgstest Video Kick-off
 15. 15. Motivasjonsfaktorer i kurset <ul><li>Lett å komme i gang hver gang du vil studere </li></ul><ul><li>Lett å navigere, lett å finne fram </li></ul><ul><li>Jevn progresjon, oppgaver hver uke </li></ul><ul><li>Bruk av visuelle virkemidler, video og grafikk </li></ul><ul><li>Følelsen av ikke å være alene </li></ul><ul><li>Veiledning på nett </li></ul>
 16. 16. Dette resulterte i: <ul><li>Valg av brukervennlig og tiltalende læringsplattform: Moodle </li></ul><ul><li>Utstrakt bruk av video (100 videosnutter) </li></ul><ul><li>Strukturert kurs – en arbeidsøkt hver uke </li></ul><ul><li>Forum for samarbeid og veiledning på nett </li></ul><ul><li>To samlinger hver på 2 dager </li></ul>
 17. 17. Kursets struktur
 18. 18. Hvordan opplevde du en såpass stram struktur? Vurder utsagnene under: Nettportalen/nettstedet var meget godt tilrettelagt, motiverende og lærerik Helt uenig Kurset burde hatt enda mer strukturert opplegg Kurset hadde passe strukturert opplegg Struktur er uvesentlig, jeg jobber uansett i eget tempo Litt for stramt, kunne vært mer opp til meg hva som skulle leses når Alt for mye struktur. Jeg liker selv å bestemme hvordan jeg jobber Helt enig
 19. 19. Husk, dere skal svare på to spørsmål <ul><li>I kurset om spilleavhengighet vil dere få presentert et kurs hvor vi bl.a. har lagt vekt på motivasjon. Dere får presentert en del virkemidler (læremidler, metodikk, funksjonalitet m.m.) </li></ul><ul><li>Spørsmål 1: Hvilke av disse virkemidlene er gode og kan brukes i et nettbasert kurs om skoleledelse. Hvorfor mener du at de er gode? </li></ul><ul><li>Spørsmål 2: Hva synes du burde forbedres eller vært endret i det kurset om spilleavhengighet? </li></ul>
 20. 20. Forelesninger på samlingene Obligatorisk oppgave 1 Obligatorisk oppgave 2 Slutt-test Gruppearbeid på samlinger Pensumlitteratur (lærebøkene) Kompendium Lese fagtekster i nettportalen Video (Utdypes i neste spørsmål) Diskusjon med kollegaer på jobben Søke på Internett etter relevant informasjon Diskusjon med medstudenter i læringsportalen Minimalt Meget godt Læringsutbytte pr. virkemiddel
 21. 21. Bruk av video Vi vil at du skal vurdere læringsverdien (dvs. ditt læringsutbytte) av de ulike typene med video som er brukt. Merk av på en skala fra 1 til 6, hvor 1= lite læring og 6=mye Intervju med spilleavhengige Intervju med pårørende: Intervju med fagpersoner Dramatisering Reportasje Video med faglærer 1 3 4 5 6 2
 22. 22. Mange av videofilmene handler om mennesker, skjebner, følelser og opplevelse. Hvilke påstander om videofilmene er du enig eller uenig i? Uenig Enig De får frem menneskelige skjebner mye bedre enn ren fagtekst De vekker følelser i meg, noe som ren fagtekst sjelden gjør Jeg ville lært like mye eller mer hvis jeg kunne LEST det samme De forteller på en realistisk måte om spilleavhengighet Innholdet kunne like gjerne vært formidlet med vanlig tekst Det å KOMBINERE flere genre med video (intervju, dramatisering, reportasje m.m.) økte læringsutbyttet vesentlig (min utheving)
 23. 23. I hvilken grad har kurset vært bedre eller dårligere enn du hadde forventet? Mye bedre Noe bedre Som forventet Noe dårligere Mye dårlige
 24. 24. Var det lett/vanskelig å finne fram/navigere i nettportalen? Angi på en skala fra 1 til 6 hvor 1 = Vanskelig å finne frem/navigere og 6 = Lett å finne frem navigere Vanskelig Lett
 25. 25. I hvilken grad har du fått mer kompetanse, innsikt og forståelse når det gjelder tema knyttet til spilleavhengighet? Angi i tabellen under, hvor 1 = I liten grad og 6 = I stor grad. Har fått økt forståelse av fenomenet spilleavhengighet Har fått økt innsikt i ulike tiltak overfor spilleavhengige personer Har fått økt forståelse for betydningen av holdninger i møter med spilleavhengige personer Har fått økt innsikt i teorier og praksis som også er anvendbare i forhold til annen type avhengighet 1 6
 26. 26. Opplevde du den måten som kurset var laget og lagt opp på, som motiverende? Meget motiverende Noe motiverende Litt motiverende Ikke motiverende
 27. 27. Mer info om moodle: <ul><li>Ikke kommersielt nettverk: www.moodle.org Kommersielle tjenester: www.moodle.com Forum om Moodle: www.moodleforum.no </li></ul><ul><li>Kurs og konsulenttjenester: http:// www.efaktor.no / </li></ul>
 28. 28. Spørsmål til diskusjon <ul><li>Synes du at vi har lykkes i å lage et motiverende kurs? Begrunn. </li></ul><ul><li>Hva er den kritiske faktor for en lærer som ønsker å delta på et EVU-kurs: Tid, vikar, skoleøkonomi, motivasjon, bruk av fritid, PC og Internett, </li></ul><ul><li>Fordelen med mange nettkurs er at de er fleksible mhp tid og sted. Kan man forvente at lærere bruker fritiden sin på etterutdanningskurs? </li></ul><ul><li>Hva er egentlig fordelen med nettkurs? Nevn 5 pkt. </li></ul>
 29. 29. ”Fort gjort” <ul><li>En liten video om hvor galt det kan gå </li></ul><ul><li>Manus laget av elever på Lillehammer videregående skole </li></ul><ul><li>Skuespillere fra samme skole </li></ul><ul><li>Regi: Senter for livslang læring/HIL </li></ul><ul><li>Laget på oppdrag for Utdanningsdirektoratet til bruk i undervisning </li></ul><ul><li>Spørsmål til etterpå: Hvilke fordel er det å bruke video i en slik sammenheng </li></ul><ul><li>Se filmen (link) http://www.hil.no/hil/senter_for_livslang_laering/nyheter/hil_i_prosjekt_om_ungdom_og_personvern </li></ul>
 30. 30. Takk for meg <ul><li>Bent Kure </li></ul><ul><li>Universitetet i Oslo, USIT </li></ul><ul><li>Gruppe for digitale medier i læring </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Har du lyst på jobben min på Høgskolen i Lillehammer? Sjekk: www.hil.no </li></ul>

×