Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oppgaver

571 views

Published on

oppgaver til jeg fant, jeg fant på Del rett-konferansen i Tromsø.

Published in: Education, Technology, Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Oppgaver

  1. 1. Oppgaver til søk: <ul><li>Finn fagstoff fra eget fagområde ved hjelp av - googles avanserte søk - cc-søkemotor </li></ul>http:// www.flickr.com / photos / alexanderljung / CC BY-NC-SA 2.0
  2. 2. Oppgaver til tubechop: <ul><li>finn en video med en animasjon du vil bruke (eget fag) og klipp ut animasjonen. </li></ul>http:// www.flickr.com / photos / alexanderljung / CC BY-NC-SA 2.0
  3. 3. Caseoppgave 1 <ul><li>Bruk noe du har laget, gi dette verket en lisens vha creativecommons.no </li></ul>http:// www.flickr.com / photos / alexanderljung / CC BY-NC-SA 2.0
  4. 4. Caseoppgave 2 <ul><li>Du vil bringe dagsaktuelle tema inn i undervisningen og belyse det ved hjelp av teori, men også med multimediale læringsressurser. Du bestemmer deg for å behandle &quot;Massevaksinasjon&quot; på neste seminar. De fleste fag kan si noe om dette temaet, feks medisin, etikk, samfunnsøkonomi, biologi osv. Du går til Youtube for å finne dagsaktuelle kommentarer til temaet, og finner en video du har lyst til å bruke. Men hvordan kan denne benyttes i undervisningen?    * Kan du legge den på en webside,    * Kan du bruke den i et lukket rom (feks LMS)?    * Kan du bearbeide filmens som du vil?    * Hvordan må du sitere? </li></ul>http:// www.flickr.com / photos / alexanderljung / CC BY-NC-SA 2.0
  5. 5. Caseoppgave 2 <ul><li>Situasjonen er som i forrige oppgave. </li></ul><ul><li>Men: Du går til Wikiversity eller Citicendium for å finne relevant stoff. Men hvordan kan denne benyttes i undervisningen? </li></ul>http:// www.flickr.com / photos / alexanderljung / CC BY-NC-SA 2.0

×