Ο Μεσοπόλεμος

Dimitra Mylonaki
Dimitra Mylonakiteacher at Ms
Κεφάλαιο 6
Ο Μεσοπόλεμος
Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο
πρόσφυγες έφτασαν στην Ελλάδα. Η ανακούφιση και η εγκατάστασή τους
ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισε η χώρα την περίοδο του
Μεσοπολέμου. Ταυτόχρονα, την ίδια περίοδο στην Ελλάδα επικρατούσε
πολιτική και κοινωνική αναταραχή.
Σεπτέμβριος του 1922. Τμήματα του ελληνικού στρατού εισέρχονται στην Αθήνα
Ποια πιστεύετε ότι είναι τα συναισθήματα των Ελλήνων πολιτών;
Η Μικρασιατική Καταστροφή επισφραγίστηκε με τη Συνθήκη της Λωζάννης,
το 1923. Ο Βενιζέλος δέχθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη διάσκεψη
αυτή, την οποία
και υπέγραψε.
https://www.in.gr/
Η ελληνική
αντιπροσωπεία
στη Λωζάνη
Η Συνθήκη τηςΛωζάνης καθόρισε τα εξής για την Ελλάδα:
lΗ Ελλάδα αποσύρθηκε από την Ανατολική Θράκη, τα νησιά Ίμβρο και
Τένεδο και την περιοχή της Σμύρνης.
lΤαΔωδεκάνησα παρέμειναν στην Ιταλία.
lΈπρεπε να γίνει ανταλλαγή των πληθυσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και
τηνΤουρκία με βάση το θρήσκευμα.
Τι σημαίνει ανταλλαγή πληθυσμών;
Α. Η Ελλάδα θα έδινε στηνΤουρκία
τουςΤούρκους αιχμαλώτους και
θα έπαιρνε τους Έλληνες.
Β. Η Ελλάδα θα έδινε στηνΤουρκία
τους μουσουλμάνους κατοίκους που
ζούσαν στην Ελλάδα και θα έπαιρνε
τους χριστιανούς κατοίκους που ζούσαν
στηνΤουρκία.
Η ανταλλαγή των
πληθυσμών έγινε
ανάμεσα στην Ελ-
λάδα και την Τουρ-
κία και ήταν υπο-
χρεωτική.Η θρη-
σκεία και όχι η ε-
θνικότητα αποτέ-
λεσε το βασικό
κριτήριο για την
ανταλλαγή
Εξαιρέθηκαν από
τη μετακίνηση οι
Χριστιανοί Έλλη-
νες που ζούσαν
στην Κωνσταντι-
νούπολη, την Ίμ-
βρο και την Τένε-
δο και οι Μουσουλ-
μάνοι της Δυτικής
Θράκης.
http://greekworldhistory.blogspot.com/
Η Ελλάδα, κλονισμένη από τη στρατιωτική ήττα, διχασμένη πολιτικά και
έχοντας οικονομικές δυσκολίες, δέχτηκε περισσότερο από ένα εκατομμύριο
πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη, τον Πόντο και τη ΜικράΑσία.
Καταυλισμός μικρασιατών προσφύγων έξω από τον αρχαίο ναό του Ηφαίστου στο Θησείο.
https://www.lifo.gr/
Αυτοί ήρθαν να προστεθούν στους 100.000 περίπου, που είχαν εγκαταλείψει
τη Βουλγαρία και τη Σοβιετική Ένωση, όπου είχαν κυριαρχήσει οι
Μπολσεβίκοι.
Έλληνες
πρόσφυγες
φτάνουν στην
ηπειρωτική
Ελλάδα
Η πλειονότητα των προσφύγων εγκαταστάθηκε κυρίως στη Μακεδονία και τη
Δυτική Θράκη. Οι πρόσφυγες έμεναν προσωρινά σε καταυλισμούς.
Τους πρώτους μήνες οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν ακόμη και σε θέατρα
Αργότερα δημιουργήθηκαν οικισμοί για τη στέγασή τους.
Τυπική προσφυγική κατοικία
Τον Φεβρουάριο του 1924 ο
Βενιζέλος παραιτήθηκε έπειτα από
διαφωνία με μερίδα φιλελευθέρων
όσον αφορά το πολίτευμα. Την
άνοιξη του 1924 ανακηρύχθηκε
από τη Βουλή και στη συνέχεια
επικυρώθηκε με δημοψήφισμα η
αβασίλευτη Δημοκρατία. Ο τότε
βασιλιάς Γεώργιος Β΄, γιος του
Κωνσταντίνου Α΄, έχασε τα δικαιώ-
ματά του και έφυγε από την Ελλά-
δα.
Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου
υπήρξε ο πρώτος πρωθυπουρ-
γός της αβασίλευτηςΔημοκρατίας.
ΟΑλέξανδρος Παπαναστασίου
https://el.wikipedia.org/
Στο διάστημα που μεσολάβησε ανάμεσα στους δύο Παγκοσμίους Πολέμους
(Μεσοπόλεμος), το ελληνικό κράτος είχε να αντιμετωπίσει πολλά και μεγάλα
προβλήματα, τα οποία αυξήθηκαν μετά τη διεθνή οικονομική κρίση του 1929.
Κύριο μέλημα ήταν να βρεθεί στέγη και απασχόληση για τους Έλληνες
πρόσφυγες.
Νοσοκομείο
προσφύγων
Η εγκατάσταση τόσων ανθρώπων ήταν σίγουρα δύσκολη και για εκείνους
και για το κράτος. Πιστεύετε ωφέλισε ή έβλαψε την Ελλάδα;
Α. Έβλαψε την Ελλάδα, γιατί χρειάζονταν πολλά χρήματα και η χώρα δεν
ήταν καμιά πλούσια.
Β. Ωφέλισε την Ελλάδα, γιατί οι πρόσφυγες με την παρουσία τους ενίσχυσαν
το ελληνικό στοιχείο της Μακεδονίας και της Δυτικής Θράκης.
Γ. Έβλαψε την Ελλάδα, γιατί όλοι αυτοί οι πρόσφυγες έπαιρναν τις δουλειές
των Ελλήνων.
Δ. Ωφέλισε την Ελλάδα,
γιατί καινούρια εργατικά
χέρια μπήκαν στην πα-
ραγωγή, αλλά και γιατί
πολλά από τα παιδιά
τους έγιναν σπουδαίοι
και μορφωμένοι
άνθρωποι.
https://www.protothema.gr/
Αν και τα πρώτα χρόνια οι ντόπιοι Έλληνες φέρθηκαν ρατσιστικά και δεν ήθελαν
τους πρόσφυγες, τους οποίους φώναζαν «τουρκόσπορους» και τους
ταλαιπωρούσαν, η παρουσία των προσφύγων στο ελληνικό κράτος
μακροπρόθεσμα τόνωσε και τον πληθυσμό των πόλεων και τον αγροτικό
πληθυσμό, συμβάλλοντας σημαντικά στην οικονομική και την πνευματική
ανάπτυξη της χώρας. Επίσης οι πρόσφυγες με την παρουσία τους ενίσχυσαν
το ελληνικό
στοιχείο της
Μακεδονίας και
τηςΔυτικής
Θράκης κάτι
που το
χρειαζόταν η
Ελλάδα.
Πρόσφυγες
μπροστά σε
παράγκα της
προσφυγομάνας
Τούμπας
http://farosthermaikou.blogspot.com/
Γιώργος Σεφέρης (1900-1971), γεννημένος στα Βουρλά της Σμύρνης. Έγινε
διπλωμάτης και ποιητής και υπήρξε ο πρώτος Έλληνας που τιμήθηκε με το
Βραβείο ΝόμπελΛογοτεχνίας (1963).
https://www.in.gr/
Μανόλης Αδρόνικος (1919-1992), γεννημένος στην Προύσα. Ήταν ο
αρχαιολόγος, που το 1977 ανακάλυψε στη Βεργίνα τον τάφο του Φίλιππου Β’,
πατέρα του ΜεγάλουΑλεξάνδρου.
https://www.mixanitouxronou.gr/
Κατά τον Μεσοπόλεμο η Ελλάδα ταλανιζόταν από εσωτερική πολιτική
αστάθεια. Τα πολιτικά κόμματα εναλλάσσονταν συχνά στην εξουσία, ενώ δεν
έλειψαν και τα πραξικοπήματα που οργάνωναν αξιωματικοί του στρατού. Με
την άνοδο του φασιστικού κόμματος στην Ιταλία και του ναζιστικού κόμματος
στη Γερμανία φάνηκαν και πάλι τα σύννεφα του πολέμου πάνω από την
Ευρώπη.
https://el.wikipedia.org/
Το 1928 ο Βενιζέλος επανήρθε και κέρδισε τις εκλογές. Η κυβέρνησή του
παρέμεινε τέσσερα χρόνια, έως το 1932 και επιτέλεσε σημαντικό έργο σε
πολλούς τομείς. Ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος, η Αγροτική Τράπεζα, το
Συμβούλιο της Επικρατείας, το Εθνικό Θέατρο. Ανεγέρθηκαν 3.000 σχολεία
και εκτελέστηκαν έργα υποδομής. Στα χρόνια που ακολούθησαν δεν υπήρξε
πολιτική σταθερότη-
τα. Ύστερα από
μια απόπειρα δολο-
φόνιας και εξορία, ο
Βενιζέλος με κλονι-
σμένη την υγεία του
πέθανε στο Παρίσι
το 1936.Υπήρξε
εφτά φορές
πρωθυπουργός
της Ελλάδας.
Ο τάφος του
Ε. Βενιζέλου στα Χανιά.
https://el.wikipedia.org/
Καθώς τα πολιτικά κόμματα
έριζαν μεταξύ τους και στη
χ ώ ρ α ε π ι κ ρ α τ ο ύ σ ε
κοινωνική αναταραχή που
εκφραζόταν με πορείες,
διαδηλώσεις και απεργίες,
ανέλαβε την εξουσία ο
υπουργός των Στρατιωτικών
Ιωάννης Μεταξάς.
Σας ακούγεται γνωστός;
Στις 4 Αυγούστου του 1936 ο
Μεταξάς, στον οποίο είχε
αναθέσει την πρωθυπουργία
ο βασιλιάς Γεώργιος Β',
διέλυσε τη Βουλή και επέβαλε
δικτατορία. Ο Μεταξάς
άσκησε διώξεις εναντίον
των πολιτικών του αντιπάλων
και προσπάθησε, χωρίς
ουσιαστικό αποτέλεσμα, να
προσεγγίσει τους αγρότες και
τους εργάτες με διάφορα
κοινωνικά μέτρα.
Ο Μεταξάς επιθυμούσε ένα καθεστώς κατά τα πρότυπα
της φασιστικής Ιταλίας και της ναζιστικής Γερμανίας.
https://bookpress.gr/
Ως έμπειρος στρατιωτικός, φρόντισε να προετοιμάσει τη χώρα για τον πόλεμο
που ερχόταν. Παράλληλα, ενώ επικαλούνταν την ουδετερότητα, ακολούθησε
σταθερή πολιτική φιλίας με τη Βρετανία, τη μεγαλύτερη ναυτική δύναμη της
εποχής.
Ο Μεταξάς σχε-
δίασε και δημιούρ-
γησε τη οχυρωμα-
τική γραμμή Μεταξά
κατά μήκος των
ελληνοβουλγαρικώ
ν συνόρων, που
αποτελούνταν από
υπόγειες σήραγγες
με επίγεια οχυρά
συγκροτήματα, πα-
ρατηρητήρια, πυρο-
βολεία, πολυβολεία
κ.λπ. Το οχυρό
Ρούπελ είναι ένα
από αυτά.
https://powerpolitics.eu/
Ματιά στο παρελθόν
Η διεθνής οικονομική κρίση του 1929
Το 1929 ξέσπασε μεγάλη οικονομική κρίση στις ΗΠΑ, που επηρέασε για
αρκετά χρόνια τις περισσότερες χώρες του κόσμου. Η κατάρρευση του
χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης αποτέλεσε την πιο εμφανή εκδήλωση του
προβλήματος. Η διεθνής
κρίση του 1929 είχε σο-
βαρές κοινωνικές και πο-
λιτικές συνέπειες. Πολλοί
εργάτες και υπάλληλοι
έχασαν τη δουλειά τους.
Η ραγδαία αύξηση της
ανεργίας προκάλεσε
κοινωνική αναταραχή,
η οποία εκφράστηκε με
πορείες, διαδηλώσεις
και απεργίες.
https://powerpolitics.eu/
Ερώτημα
lΠοιες υπήρξαν για την Ελλάδα και τον ελληνισμό γενικότερα οι συνέπειες της
Μικρασιατικής Καταστροφής;
Απάντηση
lΠοιες υπήρξαν για την Ελλάδα και τον ελληνισμό γενικότερα οι συνέπειες της
Μικρασιατικής Καταστροφής;
Η Ελλάδα έχασε την Ανατολική Θράκη, την Ίμβρο και την Τένεδο, καθώς και τη
Σμύρνη. Δεν απέκτησε τελικά τα Δωδεκάνησα, που παρέμειναν στην Ιταλία.
Απιπλέον αποφασίστηκε η ανταλλαγή πληθυσμών, που είχε ως αποτέλεσμα το
προσφυγικό ζήτημα.
Ερώτημα
lΜε βάση το εικονογραφικό υλικό, περιγράψτε τη μετακίνηση και την αρχική
εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα.
Απάντηση
lΜε βάση το εικονογραφικό υλικό, περιγράψτε τη μετακίνηση και την αρχική
εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα.
Πάνω από ένα εκατ. πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα. Στην αρχή
εγκαταστάθηκαν οπουδήποτε, καθώς το κράτος δεν ήταν έτοιμο να τους
υποδεχτεί. Σιγά σιγά κατασκευάστηκαν πρόχειρα σπιτάκια, τα προσφυγικά. Οι
πρόσφυγες αντιμετώπισαν πολλά και σημαντικά προβλήματα καθώς ήταν
ταλαιπωρημένοι και άρρωστοι, η επιβίωσή τους ήταν δύσκολη και οι ντόπιοι
Έλληνες τους περιφρονούσαν.
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1 ΠΟΝΤΟΣ
Μικρασιατική
καταστροφή
Συνθήκη
Λωζάνης
Δικτατορία
Μεταξά
Πόλεμος με
Ιταλία
Ο Μεσοπόλεμος
Έλλειψη στέγης και τροφής
Προβλήματα υγείας
Μίσος κοινωνίας
Δυσκολία εύρεσης εργασίας
Παρουσίαση: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
1 of 30

Recommended

Η μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Ελλάδας by
Η μεταπολεμική ανασυγκρότηση της ΕλλάδαςΗ μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Ελλάδας
Η μεταπολεμική ανασυγκρότηση της ΕλλάδαςDimitra Mylonaki
47 views38 slides
39. Εξελίξεις σε Ελλάδα & Τουρκία το 1922 by
39. Εξελίξεις σε Ελλάδα & Τουρκία το 192239. Εξελίξεις σε Ελλάδα & Τουρκία το 1922
39. Εξελίξεις σε Ελλάδα & Τουρκία το 1922Kvarnalis75
30.1K views41 slides
exelixeis se ellada kai tourkia meta ton mikrasiatiko polemo by
exelixeis se ellada kai tourkia meta ton mikrasiatiko polemoexelixeis se ellada kai tourkia meta ton mikrasiatiko polemo
exelixeis se ellada kai tourkia meta ton mikrasiatiko polemoΧαράλαμπος Γαρίτατζης
38 views39 slides
43 44. ελλάδα μεσοπολέμου. δικτατορία μεταξά. πρόσφυγες by
43 44. ελλάδα μεσοπολέμου. δικτατορία μεταξά. πρόσφυγες43 44. ελλάδα μεσοπολέμου. δικτατορία μεταξά. πρόσφυγες
43 44. ελλάδα μεσοπολέμου. δικτατορία μεταξά. πρόσφυγεςDionysia Nima
1.7K views27 slides
5. Η οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922 1936 by
5. Η οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922 19365. Η οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922 1936
5. Η οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922 1936Kvarnalis75
13.4K views15 slides
Eνότητες 39 και 44 by
Eνότητες 39 και 44Eνότητες 39 και 44
Eνότητες 39 και 44Alexandra Gerakini
860 views2 slides

More Related Content

Similar to Ο Μεσοπόλεμος

ΕΝΟΤΗΤΑ 43 Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936 by
ΕΝΟΤΗΤΑ 43 Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936ΕΝΟΤΗΤΑ 43 Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936
ΕΝΟΤΗΤΑ 43 Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936Kvarnalis75
34.6K views57 slides
2. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση by
2. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση2. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση
2. Η ελληνοτουρκική προσέγγισηKvarnalis75
17.8K views31 slides
Efimeris by
EfimerisEfimeris
EfimerisChristos Kyliakoudis
345 views2 slides
γεγονότα περιόδου 1945 1965 by
γεγονότα περιόδου 1945 1965γεγονότα περιόδου 1945 1965
γεγονότα περιόδου 1945 1965Androniki Masaouti
2.1K views22 slides
43. H Eλλάδα του μεσοπολέμου by
43. H Eλλάδα του μεσοπολέμου43. H Eλλάδα του μεσοπολέμου
43. H Eλλάδα του μεσοπολέμουΜαρία Φωτιάδου
1.5K views54 slides
μικρασιατική εκστρατεία by
μικρασιατική εκστρατείαμικρασιατική εκστρατεία
μικρασιατική εκστρατείαTRPAGONI
800 views76 slides

Similar to Ο Μεσοπόλεμος(20)

ΕΝΟΤΗΤΑ 43 Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936 by Kvarnalis75
ΕΝΟΤΗΤΑ 43 Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936ΕΝΟΤΗΤΑ 43 Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936
ΕΝΟΤΗΤΑ 43 Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936
Kvarnalis7534.6K views
2. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση by Kvarnalis75
2. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση2. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση
2. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση
Kvarnalis7517.8K views
γεγονότα περιόδου 1945 1965 by Androniki Masaouti
γεγονότα περιόδου 1945 1965γεγονότα περιόδου 1945 1965
γεγονότα περιόδου 1945 1965
Androniki Masaouti2.1K views
μικρασιατική εκστρατεία by TRPAGONI
μικρασιατική εκστρατείαμικρασιατική εκστρατεία
μικρασιατική εκστρατεία
TRPAGONI800 views
η αθήνα του μεσοπολέμου κοινωνία και τέχνη του μεσοπολέμου by Ellh
η αθήνα του μεσοπολέμου  κοινωνία και τέχνη του μεσοπολέμουη αθήνα του μεσοπολέμου  κοινωνία και τέχνη του μεσοπολέμου
η αθήνα του μεσοπολέμου κοινωνία και τέχνη του μεσοπολέμου
Ellh620 views
ΕΝΟΤΗΤΑ 38 Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922) by Nasia Fatsi
ΕΝΟΤΗΤΑ 38 Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922)ΕΝΟΤΗΤΑ 38 Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922)
ΕΝΟΤΗΤΑ 38 Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922)
Nasia Fatsi736 views
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ_ΜΟΥ.docx by ChrisGiannoulis2
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ_ΜΟΥ.docxΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ_ΜΟΥ.docx
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ_ΜΟΥ.docx
ChrisGiannoulis24.6K views
Η μικρασιατική καταστροφή 1922 by kpolemidia17
Η μικρασιατική καταστροφή 1922Η μικρασιατική καταστροφή 1922
Η μικρασιατική καταστροφή 1922
kpolemidia17211 views
Ο ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1919-1920).ppsx by Nasia Fatsi
Ο ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1919-1920).ppsxΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1919-1920).ppsx
Ο ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1919-1920).ppsx
Nasia Fatsi734 views
Μία δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία by Dimitra Mylonaki
Μία δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερίαΜία δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία
Μία δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία
Dimitra Mylonaki27 views
1. Ο διωγμός του 1914 (ο πρώτος διωγμός) by Kvarnalis75
1. Ο διωγμός του 1914 (ο πρώτος διωγμός)1. Ο διωγμός του 1914 (ο πρώτος διωγμός)
1. Ο διωγμός του 1914 (ο πρώτος διωγμός)
Kvarnalis7523.4K views
38Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1919 1922) by Μαρία Φωτιάδου
38Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1919 1922)38Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1919 1922)
38Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1919 1922)
Η Ελλάδα του μεσοπολέμου. η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936 by irinikel
Η Ελλάδα του μεσοπολέμου. η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936Η Ελλάδα του μεσοπολέμου. η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936
Η Ελλάδα του μεσοπολέμου. η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936
irinikel1.8K views
39. εξελίξεις σε ελλάδα και τουρκία μετά τον μικρασιατικό πόλεμο by prasino
39. εξελίξεις σε ελλάδα και τουρκία μετά τον μικρασιατικό πόλεμο39. εξελίξεις σε ελλάδα και τουρκία μετά τον μικρασιατικό πόλεμο
39. εξελίξεις σε ελλάδα και τουρκία μετά τον μικρασιατικό πόλεμο
prasino4K views

More from Dimitra Mylonaki

Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ by
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚDimitra Mylonaki
14 views39 slides
Βρίσκοντας τα μνημεία by
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημείαDimitra Mylonaki
11 views8 slides
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες by
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςDimitra Mylonaki
10 views23 slides
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό by
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόDimitra Mylonaki
15 views27 slides
Μια εκδρομή στην εξοχή by
Μια εκδρομή στην εξοχήΜια εκδρομή στην εξοχή
Μια εκδρομή στην εξοχήDimitra Mylonaki
8 views17 slides
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο by
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοDimitra Mylonaki
19 views27 slides

More from Dimitra Mylonaki(20)

Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ by Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Dimitra Mylonaki14 views
Βρίσκοντας τα μνημεία by Dimitra Mylonaki
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημεία
Dimitra Mylonaki11 views
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες by Dimitra Mylonaki
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Dimitra Mylonaki10 views
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό by Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki15 views
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο by Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Dimitra Mylonaki19 views
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες by Dimitra Mylonaki
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες
Dimitra Mylonaki27 views
Τα δικά τους λάπμπουκ by Dimitra Mylonaki
Τα δικά τους λάπμπουκΤα δικά τους λάπμπουκ
Τα δικά τους λάπμπουκ
Dimitra Mylonaki74 views
Συννεφόλεξα πολιτισμού by Dimitra Mylonaki
Συννεφόλεξα πολιτισμούΣυννεφόλεξα πολιτισμού
Συννεφόλεξα πολιτισμού
Dimitra Mylonaki48 views
Χαρακτηριστικά της ζωής by Dimitra Mylonaki
Χαρακτηριστικά της ζωήςΧαρακτηριστικά της ζωής
Χαρακτηριστικά της ζωής
Dimitra Mylonaki50 views
Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ελλάδας by Dimitra Mylonaki
Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΕλλάδαςΜνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ελλάδας
Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ελλάδας
Dimitra Mylonaki53 views
Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς by Dimitra Mylonaki
Προστασία της Πολιτιστικής ΚληρονομιάςΠροστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Dimitra Mylonaki44 views
Τι είναι πολιτιστική κληρονομιά; by Dimitra Mylonaki
Τι είναι πολιτιστική κληρονομιά;Τι είναι πολιτιστική κληρονομιά;
Τι είναι πολιτιστική κληρονομιά;
Dimitra Mylonaki56 views
Η θερμότητα μεταφέρεται με ρεύματα by Dimitra Mylonaki
Η θερμότητα μεταφέρεται με ρεύματαΗ θερμότητα μεταφέρεται με ρεύματα
Η θερμότητα μεταφέρεται με ρεύματα
Dimitra Mylonaki71 views

Recently uploaded

Zoologiko_Nov_2023.pptx by
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx36dimperist
68 views5 slides
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdf by
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfΟμάδα 3 Βριλήσσια.pdf
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfChrisa Kokorikou
54 views6 slides
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx by
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxssuser86b52c
9 views25 slides
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx by
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxpsipsa
12 views4 slides
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx by
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxgymkeram
12 views24 slides
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... by
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...gymkeram
14 views30 slides

Recently uploaded(20)

Zoologiko_Nov_2023.pptx by 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist68 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx by ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c9 views
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx by psipsa
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
psipsa12 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
gymkeram12 views
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... by gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 views
Politexneio_2023.pptx by 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist34 views
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. by ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b10 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram27 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx by ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c10 views
Έγκυρη ενημέρωση by ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b27 views
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212413 views
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 by gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 views
tmimata2711112.pdf by ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou11 views
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf by 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo1.1K views
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf by ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3517 views
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf by 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo915 views
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx by Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx

Ο Μεσοπόλεμος

 • 1. Κεφάλαιο 6 Ο Μεσοπόλεμος Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες έφτασαν στην Ελλάδα. Η ανακούφιση και η εγκατάστασή τους ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισε η χώρα την περίοδο του Μεσοπολέμου. Ταυτόχρονα, την ίδια περίοδο στην Ελλάδα επικρατούσε πολιτική και κοινωνική αναταραχή.
 • 2. Σεπτέμβριος του 1922. Τμήματα του ελληνικού στρατού εισέρχονται στην Αθήνα Ποια πιστεύετε ότι είναι τα συναισθήματα των Ελλήνων πολιτών;
 • 3. Η Μικρασιατική Καταστροφή επισφραγίστηκε με τη Συνθήκη της Λωζάννης, το 1923. Ο Βενιζέλος δέχθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη διάσκεψη αυτή, την οποία και υπέγραψε. https://www.in.gr/ Η ελληνική αντιπροσωπεία στη Λωζάνη
 • 4. Η Συνθήκη τηςΛωζάνης καθόρισε τα εξής για την Ελλάδα: lΗ Ελλάδα αποσύρθηκε από την Ανατολική Θράκη, τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και την περιοχή της Σμύρνης. lΤαΔωδεκάνησα παρέμειναν στην Ιταλία. lΈπρεπε να γίνει ανταλλαγή των πληθυσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και τηνΤουρκία με βάση το θρήσκευμα. Τι σημαίνει ανταλλαγή πληθυσμών; Α. Η Ελλάδα θα έδινε στηνΤουρκία τουςΤούρκους αιχμαλώτους και θα έπαιρνε τους Έλληνες. Β. Η Ελλάδα θα έδινε στηνΤουρκία τους μουσουλμάνους κατοίκους που ζούσαν στην Ελλάδα και θα έπαιρνε τους χριστιανούς κατοίκους που ζούσαν στηνΤουρκία.
 • 5. Η ανταλλαγή των πληθυσμών έγινε ανάμεσα στην Ελ- λάδα και την Τουρ- κία και ήταν υπο- χρεωτική.Η θρη- σκεία και όχι η ε- θνικότητα αποτέ- λεσε το βασικό κριτήριο για την ανταλλαγή Εξαιρέθηκαν από τη μετακίνηση οι Χριστιανοί Έλλη- νες που ζούσαν στην Κωνσταντι- νούπολη, την Ίμ- βρο και την Τένε- δο και οι Μουσουλ- μάνοι της Δυτικής Θράκης. http://greekworldhistory.blogspot.com/
 • 6. Η Ελλάδα, κλονισμένη από τη στρατιωτική ήττα, διχασμένη πολιτικά και έχοντας οικονομικές δυσκολίες, δέχτηκε περισσότερο από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη, τον Πόντο και τη ΜικράΑσία. Καταυλισμός μικρασιατών προσφύγων έξω από τον αρχαίο ναό του Ηφαίστου στο Θησείο. https://www.lifo.gr/
 • 7. Αυτοί ήρθαν να προστεθούν στους 100.000 περίπου, που είχαν εγκαταλείψει τη Βουλγαρία και τη Σοβιετική Ένωση, όπου είχαν κυριαρχήσει οι Μπολσεβίκοι. Έλληνες πρόσφυγες φτάνουν στην ηπειρωτική Ελλάδα
 • 8. Η πλειονότητα των προσφύγων εγκαταστάθηκε κυρίως στη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη. Οι πρόσφυγες έμεναν προσωρινά σε καταυλισμούς. Τους πρώτους μήνες οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν ακόμη και σε θέατρα
 • 9. Αργότερα δημιουργήθηκαν οικισμοί για τη στέγασή τους. Τυπική προσφυγική κατοικία
 • 10. Τον Φεβρουάριο του 1924 ο Βενιζέλος παραιτήθηκε έπειτα από διαφωνία με μερίδα φιλελευθέρων όσον αφορά το πολίτευμα. Την άνοιξη του 1924 ανακηρύχθηκε από τη Βουλή και στη συνέχεια επικυρώθηκε με δημοψήφισμα η αβασίλευτη Δημοκρατία. Ο τότε βασιλιάς Γεώργιος Β΄, γιος του Κωνσταντίνου Α΄, έχασε τα δικαιώ- ματά του και έφυγε από την Ελλά- δα. Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου υπήρξε ο πρώτος πρωθυπουρ- γός της αβασίλευτηςΔημοκρατίας. ΟΑλέξανδρος Παπαναστασίου https://el.wikipedia.org/
 • 11. Στο διάστημα που μεσολάβησε ανάμεσα στους δύο Παγκοσμίους Πολέμους (Μεσοπόλεμος), το ελληνικό κράτος είχε να αντιμετωπίσει πολλά και μεγάλα προβλήματα, τα οποία αυξήθηκαν μετά τη διεθνή οικονομική κρίση του 1929. Κύριο μέλημα ήταν να βρεθεί στέγη και απασχόληση για τους Έλληνες πρόσφυγες. Νοσοκομείο προσφύγων
 • 12. Η εγκατάσταση τόσων ανθρώπων ήταν σίγουρα δύσκολη και για εκείνους και για το κράτος. Πιστεύετε ωφέλισε ή έβλαψε την Ελλάδα; Α. Έβλαψε την Ελλάδα, γιατί χρειάζονταν πολλά χρήματα και η χώρα δεν ήταν καμιά πλούσια. Β. Ωφέλισε την Ελλάδα, γιατί οι πρόσφυγες με την παρουσία τους ενίσχυσαν το ελληνικό στοιχείο της Μακεδονίας και της Δυτικής Θράκης. Γ. Έβλαψε την Ελλάδα, γιατί όλοι αυτοί οι πρόσφυγες έπαιρναν τις δουλειές των Ελλήνων. Δ. Ωφέλισε την Ελλάδα, γιατί καινούρια εργατικά χέρια μπήκαν στην πα- ραγωγή, αλλά και γιατί πολλά από τα παιδιά τους έγιναν σπουδαίοι και μορφωμένοι άνθρωποι. https://www.protothema.gr/
 • 13. Αν και τα πρώτα χρόνια οι ντόπιοι Έλληνες φέρθηκαν ρατσιστικά και δεν ήθελαν τους πρόσφυγες, τους οποίους φώναζαν «τουρκόσπορους» και τους ταλαιπωρούσαν, η παρουσία των προσφύγων στο ελληνικό κράτος μακροπρόθεσμα τόνωσε και τον πληθυσμό των πόλεων και τον αγροτικό πληθυσμό, συμβάλλοντας σημαντικά στην οικονομική και την πνευματική ανάπτυξη της χώρας. Επίσης οι πρόσφυγες με την παρουσία τους ενίσχυσαν το ελληνικό στοιχείο της Μακεδονίας και τηςΔυτικής Θράκης κάτι που το χρειαζόταν η Ελλάδα. Πρόσφυγες μπροστά σε παράγκα της προσφυγομάνας Τούμπας http://farosthermaikou.blogspot.com/
 • 14. Γιώργος Σεφέρης (1900-1971), γεννημένος στα Βουρλά της Σμύρνης. Έγινε διπλωμάτης και ποιητής και υπήρξε ο πρώτος Έλληνας που τιμήθηκε με το Βραβείο ΝόμπελΛογοτεχνίας (1963). https://www.in.gr/
 • 15. Μανόλης Αδρόνικος (1919-1992), γεννημένος στην Προύσα. Ήταν ο αρχαιολόγος, που το 1977 ανακάλυψε στη Βεργίνα τον τάφο του Φίλιππου Β’, πατέρα του ΜεγάλουΑλεξάνδρου. https://www.mixanitouxronou.gr/
 • 16. Κατά τον Μεσοπόλεμο η Ελλάδα ταλανιζόταν από εσωτερική πολιτική αστάθεια. Τα πολιτικά κόμματα εναλλάσσονταν συχνά στην εξουσία, ενώ δεν έλειψαν και τα πραξικοπήματα που οργάνωναν αξιωματικοί του στρατού. Με την άνοδο του φασιστικού κόμματος στην Ιταλία και του ναζιστικού κόμματος στη Γερμανία φάνηκαν και πάλι τα σύννεφα του πολέμου πάνω από την Ευρώπη. https://el.wikipedia.org/
 • 17. Το 1928 ο Βενιζέλος επανήρθε και κέρδισε τις εκλογές. Η κυβέρνησή του παρέμεινε τέσσερα χρόνια, έως το 1932 και επιτέλεσε σημαντικό έργο σε πολλούς τομείς. Ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος, η Αγροτική Τράπεζα, το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Εθνικό Θέατρο. Ανεγέρθηκαν 3.000 σχολεία και εκτελέστηκαν έργα υποδομής. Στα χρόνια που ακολούθησαν δεν υπήρξε πολιτική σταθερότη- τα. Ύστερα από μια απόπειρα δολο- φόνιας και εξορία, ο Βενιζέλος με κλονι- σμένη την υγεία του πέθανε στο Παρίσι το 1936.Υπήρξε εφτά φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ο τάφος του Ε. Βενιζέλου στα Χανιά. https://el.wikipedia.org/
 • 18. Καθώς τα πολιτικά κόμματα έριζαν μεταξύ τους και στη χ ώ ρ α ε π ι κ ρ α τ ο ύ σ ε κοινωνική αναταραχή που εκφραζόταν με πορείες, διαδηλώσεις και απεργίες, ανέλαβε την εξουσία ο υπουργός των Στρατιωτικών Ιωάννης Μεταξάς. Σας ακούγεται γνωστός;
 • 19. Στις 4 Αυγούστου του 1936 ο Μεταξάς, στον οποίο είχε αναθέσει την πρωθυπουργία ο βασιλιάς Γεώργιος Β', διέλυσε τη Βουλή και επέβαλε δικτατορία. Ο Μεταξάς άσκησε διώξεις εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων και προσπάθησε, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, να προσεγγίσει τους αγρότες και τους εργάτες με διάφορα κοινωνικά μέτρα. Ο Μεταξάς επιθυμούσε ένα καθεστώς κατά τα πρότυπα της φασιστικής Ιταλίας και της ναζιστικής Γερμανίας. https://bookpress.gr/
 • 20. Ως έμπειρος στρατιωτικός, φρόντισε να προετοιμάσει τη χώρα για τον πόλεμο που ερχόταν. Παράλληλα, ενώ επικαλούνταν την ουδετερότητα, ακολούθησε σταθερή πολιτική φιλίας με τη Βρετανία, τη μεγαλύτερη ναυτική δύναμη της εποχής. Ο Μεταξάς σχε- δίασε και δημιούρ- γησε τη οχυρωμα- τική γραμμή Μεταξά κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικώ ν συνόρων, που αποτελούνταν από υπόγειες σήραγγες με επίγεια οχυρά συγκροτήματα, πα- ρατηρητήρια, πυρο- βολεία, πολυβολεία κ.λπ. Το οχυρό Ρούπελ είναι ένα από αυτά. https://powerpolitics.eu/
 • 21. Ματιά στο παρελθόν Η διεθνής οικονομική κρίση του 1929 Το 1929 ξέσπασε μεγάλη οικονομική κρίση στις ΗΠΑ, που επηρέασε για αρκετά χρόνια τις περισσότερες χώρες του κόσμου. Η κατάρρευση του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης αποτέλεσε την πιο εμφανή εκδήλωση του προβλήματος. Η διεθνής κρίση του 1929 είχε σο- βαρές κοινωνικές και πο- λιτικές συνέπειες. Πολλοί εργάτες και υπάλληλοι έχασαν τη δουλειά τους. Η ραγδαία αύξηση της ανεργίας προκάλεσε κοινωνική αναταραχή, η οποία εκφράστηκε με πορείες, διαδηλώσεις και απεργίες. https://powerpolitics.eu/
 • 22. Ερώτημα lΠοιες υπήρξαν για την Ελλάδα και τον ελληνισμό γενικότερα οι συνέπειες της Μικρασιατικής Καταστροφής;
 • 23. Απάντηση lΠοιες υπήρξαν για την Ελλάδα και τον ελληνισμό γενικότερα οι συνέπειες της Μικρασιατικής Καταστροφής; Η Ελλάδα έχασε την Ανατολική Θράκη, την Ίμβρο και την Τένεδο, καθώς και τη Σμύρνη. Δεν απέκτησε τελικά τα Δωδεκάνησα, που παρέμειναν στην Ιταλία. Απιπλέον αποφασίστηκε η ανταλλαγή πληθυσμών, που είχε ως αποτέλεσμα το προσφυγικό ζήτημα.
 • 24. Ερώτημα lΜε βάση το εικονογραφικό υλικό, περιγράψτε τη μετακίνηση και την αρχική εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα.
 • 25. Απάντηση lΜε βάση το εικονογραφικό υλικό, περιγράψτε τη μετακίνηση και την αρχική εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα. Πάνω από ένα εκατ. πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα. Στην αρχή εγκαταστάθηκαν οπουδήποτε, καθώς το κράτος δεν ήταν έτοιμο να τους υποδεχτεί. Σιγά σιγά κατασκευάστηκαν πρόχειρα σπιτάκια, τα προσφυγικά. Οι πρόσφυγες αντιμετώπισαν πολλά και σημαντικά προβλήματα καθώς ήταν ταλαιπωρημένοι και άρρωστοι, η επιβίωσή τους ήταν δύσκολη και οι ντόπιοι Έλληνες τους περιφρονούσαν.
 • 29. Έλλειψη στέγης και τροφής Προβλήματα υγείας Μίσος κοινωνίας Δυσκολία εύρεσης εργασίας