Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
El mecanisme de la transcripciódijous 31 de gener de 13
El mecanisme de la transcripció        La transcripció és el pas d’una seqüència de DNA a        una seqüè...
El mecanisme de la transcripció           La transcripció en bacteris      Iniciació           ...
El mecanisme de la transcripció           La transcripció en bacteris      Elongació o allargament    ...
El mecanisme de la transcripció           La transcripció en bacteris                      ...
El mecanisme de la transcripció           La transcripció en bacteris              Maduració    ...
El mecanisme de la transcripció         La transcripció en eucariotes                      ...
El mecanisme de la transcripció         La transcripció en eucariotes      Iniciació            ...
El mecanisme de la transcripció         La transcripció en eucariotes                      ...
El mecanisme de la transcripció         La transcripció en eucariotes            Finalització     ...
El mecanisme de la transcripció         La transcripció en eucariotes          Maduració        ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

56. El mecanisme de la transcripció

1,423 views

Published on

Primer de Batxillerat, Biologia
El mecanisme de transcripció

Published in: Education
 • copia exacte dun llibre de bio
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

56. El mecanisme de la transcripció

 1. 1. El mecanisme de la transcripciódijous 31 de gener de 13
 2. 2. El mecanisme de la transcripció La transcripció és el pas d’una seqüència de DNA a una seqüència de RNA, tant si és mRNA com rRNA o tRNA. PEr fer-ho, hi intervenen el DNA, dNTP, les RNApolimerases i els cofactors. Se’n poden distingir dos mecanismes diferents segons si es tracta de bacteris o de cèl·lules eucariotesdijous 31 de gener de 13
 3. 3. El mecanisme de la transcripció La transcripció en bacteris Iniciació dsDNA 5’ 3’ Davant de cada unitat de transcripció 3’ 5’ hi ha el promotor, regió de DNA que no es transcriu, que conté unes seqüències consens a les quals s’associa 5’ 3’ la RNApolimerasa i el primer nucleòtid que serà transcrit Promotor Unitat de transcripció 3’ 5’ Es desenrotlla una volta de DNA 5’ 3’ aproximadament, i s’inicia la polimerització de RNA seguint el filament patró Unitat de transcripció 3’ 5’ RNApolimerasadijous 31 de gener de 13
 4. 4. El mecanisme de la transcripció La transcripció en bacteris Elongació o allargament 5’ 3’ El procés continua a raó Unitat de transcripció d’uns quaranta NTP/s 3’ 5’ RNApolimerasa 5’ 3’ A mesura que la RNApolimerasa recorre el DNa patró cap a l’extrem 3’ Unitat de transcripció 5’, se sintetitza un filament de RNA 5’ en direcció 5’->3’ 3’ 5’ 5’ 3’ 3’ 5’ 3’ 5’dijous 31 de gener de 13
 5. 5. El mecanisme de la transcripció La transcripció en bacteris 5’ 3’ Finalització 3’ 5’ 3’ 5’ La finalització es produeix quan la RNApolimerasa arriba auna seqüència anomenada terminador, i aleshores el 5’ 3’ RNA se separa i el DNA torna a forma la doble hèlix 3’ 5’ 3’ 5’ 5’ 3’ 3’ 5’ 3’ 5’dijous 31 de gener de 13
 6. 6. El mecanisme de la transcripció La transcripció en bacteris Maduració Si el que es sintetitza és un mRNA, no hi ha naduració; en canvi, si és un tRNA o un rRNA, hi ha un transcrit primari, que després sofreix un procés de tall i empalmament similar al que ocórre en les cèl·lules eucariotesdijous 31 de gener de 13
 7. 7. El mecanisme de la transcripció La transcripció en eucariotes RNApolimerasa II Hi ha tres RNApolimerases segons el Transcripció dels mRNA tipus de RNA que s’ha de sintetitzar Els gens estan fragmentats, per tant, cal un procés de maduració post-transcripcional, on s’eliminen les seqüències sense sentit o 5’ Transcrit primari 3’ introns i s’empalmin les seqüències amb sentit, o exons Caputxa Intró 1 Exó 1 Intró 2 Exó 2 Intró 3 Exó 3 Intró 4 PoliA La presència d’histones associades al DNA presneten un punt més de complexitat en la traducció respecte als bacterisdijous 31 de gener de 13
 8. 8. El mecanisme de la transcripció La transcripció en eucariotes Iniciació dsDNA 5’ 3’ El promotor, regió on es fxa la 3’ 5’ RNApolimerasa II, consta de dos seqüències senyals, la TATAbox i la regió rica en GC, a diferents distàncies 5’ 3’ del punt d’inici de traducció Factors de transcripció Unitat de transcripció 3’ GC TATAbox 5’ Promotor Per a l’inici de la transcripció, calen moltes proteïnes accessòries, 5’ 3’ anomenades factors de transcripció d’iniciació. Tot el complex d’inici Unitat de transcripció s’anomena complex d’iniciació de la 5’ 3’ transcripciódijous 31 de gener de 13
 9. 9. El mecanisme de la transcripció La transcripció en eucariotes 5’ 3’ Allargament o elongació 3’ Unitat de transcripció El procés de síntesi 5’ continua en sentit 5’->3’ Caputxa 3’ 5’ Al cap de 30 NTP, s’afegeix la caputxa, constituïda per una 5’ 3’ mGTP invertida a l’extrem 5’ 3’ 5’ Caputxa 3’ 5’ un mateix mRNA pot ser transcrit per diverses RNApolimerases a la vegadadijous 31 de gener de 13
 10. 10. El mecanisme de la transcripció La transcripció en eucariotes Finalització 5’ 3’ 3’ TTATTT La síntesi de l’mRNA finalitza quan s’arriba a la seqüència TTATTT del DNA Caputxa 5’ S’afegeix la cua PoliA, uns 200 NTP 5’ 3’ d’A, gràcies a l’enzim PoliApolimerasa 3’ 5’ Caputxa Obtenim el transcrit primari, premRNA 5’ 3’ Cua PoliA o RNA heterogeni nuclear (nhRNA)dijous 31 de gener de 13
 11. 11. El mecanisme de la transcripció La transcripció en eucariotes Maduració Transcrit primari 5’ 3’ La maduració es duu a terme gràcies a la snRNP, o Caputxa Exó 1 Intró 2 Exó 2 Exó 3 Intró 4 PoliA Intró 1 Intró 3 ribonucleoproteïna petita nuclear Diverses snRNP s’associen entre si per forrmar l’spliceosoma, que separa els Transcrit primari introns dels exons gràcies a les seqüències 5’ 3’ complementàries que conté el RNA Caputxa Exó 1 Exó 2 Exó 3 PoliA El tRNA i el rRNA també presenten processos de maduració, com l’addició del triplet CCA a l’extrem 3’ del tRNadijous 31 de gener de 13

×