Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

87. El desenvolupament embrionari

795 views

Published on

Primer de batxillerat de biologia

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

87. El desenvolupament embrionari

  1. 1. El desenvolupament embrionaridimarts 2 d’abril de 13
  2. 2. El desenvolupament embrionari Un dels objectius fonamentals de la teràpia cel·lular és saber com generar un teixit determinat a partir d’una cèl·lula mare i, després, obtenir-ne tot un òrgan. Per això és necessari conèixer com es produeix el desenvolupament embrionari. En aquest es distingeixen tres fases: la divisió cel·lular, la diferenciació cel·lular i la morfogènesidimarts 2 d’abril de 13
  3. 3. El desenvolupament embrionari La divisió cel·lulardimarts 2 d’abril de 13
  4. 4. El desenvolupament embrionari La diferenciació cel·lular Determinació cel·lular Totes les cèl·lules d’un organisme tenen els mateixos gens, però només es manifesten els gens necessaris per Xarxa d’interaccions gèniques a cada tipus de cèl·lula Gens Cofactors de reguladors transcripció Factors epigenètics Altres cofactors de transcripció Determinants citoplasmàtics Senyals inductorsdimarts 2 d’abril de 13
  5. 5. El desenvolupament embrionari La morfogènesi Els factors epigenètics són els que determinen el patró corporal Apoptosi Mort cel·lular programada Gens que determinen la de determinades cèl·lules segmentació corporal Gens homeobox, que determinen els tipus d’òrgan de cada segment Gens responsables d’òrgans concretsdimarts 2 d’abril de 13

×