Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

86. Les etapes en la reproducció

1,293 views

Published on

Primer de batxillerat de biologia

Published in: Education
 • Be the first to comment

86. Les etapes en la reproducció

 1. 1. Les etapes en la reproducciódimarts 2 d’abril de 13
 2. 2. Les etapes en la reproducció En la reproducció per mitjà de la fecundació es poden diferneciar tres etapes: gametogènesi, fecundació i desenvolupament embrionaridimarts 2 d’abril de 13
 3. 3. Les etapes en la reproducció Gametogènesi És la formació dels dos tipus de gàmetesdimarts 2 d’abril de 13
 4. 4. Les etapes en la reproducció Gametogènesidimarts 2 d’abril de 13
 5. 5. Les etapes en la reproducció primer corpuscle polar zona pel·lúcida membrana de fecundació Fecundació espematozoide membrana plasmàtica activació de l’òvul receptor de grànuls l’espermatozoide i corona radiada corticals de reacció acrosòmica l’òvul L’oòcit de segon ordre es troba detingut en metafasa. Està envoltat per unes quantes cèl·lules del fol·liclke de Graaf (corona radiada) amfimixi segon corpuscle corpuscles polars polar Estadi 8 Estadi 2 la nova cèl·lula 2n la corona radiada es va desfent. El nucli de l’espermatozoide i el nucli formada (zigot) inicia Després de l’entarad de de l’oòcit s’inflen i es transfoemrn en de seguida la primera l’espermatozoide s’acaba la segona MÒRULA pronucli masculí i femení, divisió mitòtica divisió meiòtica respectivament, que s’uneixen Estadi 32-64dimarts 2 d’abril de 13
 6. 6. Les etapes en la reproducció FECUNDACIÓ Desenvolupament dos blastòmers embrionari espermatozoide òvul zigot SEGMENTACIÓ quatre blastòmers vuit blastòmers setze blastòmers blastocel mòrula GASTRULACIÓ blàstula ectoderma endoderma embòlia ésser dipoblàstic arquènteron esbossos mesodèrmics gàstrula dipoblàstica blastòpor ésser hipoblàstic mesoderma circulatori cavitat celomàtica o celoma digestiu gàstrula nerviós tripoblàstica ORGANOGÈNESIdimarts 2 d’abril de 13
 7. 7. Les etapes en la reproducció Desenvolupament embrionari Formació del mesoderma per Formació del mesoderma per esquizocèlia enterocèlia invaginacions ectoderma cordons mesodèrmics endoderma ectoderma mesoderma cavitats celòmiques endoderma arquènterondimarts 2 d’abril de 13
 8. 8. Les etapes en la reproducció Desenvolupament embrionari Tres fulls embrionaris Ectoderma Mesoderma Endoderma Òrgans i aparells Epidermis i formacions Origen celòmic: aparell Tub digestiu i glàndules annexes tegumentàries, com ara pèls, reproductor, aparell excretor i Revestiment interior dels plomes, glàndules sebàcies i aparell circulatori. pulmons. glàndules sudorípares. Origen no celòmic: dermis, Recobriment d’obertures, com esquelet, musculatura. ara la boca, el nas i l’anus. Sistema nerviós central i perifèric. Teixits Epitelial i glandular. Epiteli glandular. Endoteli. Nerviós. Muscular. Epiteli glandular. Conjuntiu i adipós. Cartilaginós i ossi.dimarts 2 d’abril de 13
 9. 9. Les etapes en la reproducció Desenvolupament postembrionari Metamorfosi progressiva La larva va adquirint la complexitat estructural successivament fins a Desenvolupament directe Simple procés de creixement, ja que l’ésser arribar a l’edat adulta que neix és molt semblant a l’adult Metamorfosi regressiva La larva és més complexa que l’adult Metamorfosi senzilla La larva es desenvolupa sense Desenvolupament indirecte interrupcions Es producei quan l’ou té poc vitel, i Metamorfosi complexa l’individu neix en una fase primerenca del La larva passa per la fase de pupa, desenvolupament o larva durant la qual pateix una certa immobilitat i no s’alimentadimarts 2 d’abril de 13
 10. 10. Les etapes en la reproducció Desenvolupament postembrionari Desenvolupament directe Simple procés de creixement, ja que l’ésser que neix és molt semblant a l’adult Desenvolupament indirecte Es producei quan l’ou té poc vitel, i l’individu neix en una fase primerenca del desenvolupament o larvadimarts 2 d’abril de 13

×