Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

71. L'evolució del concepte de gen

748 views

Published on

Primer de batxillerat, biologia.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

71. L'evolució del concepte de gen

  1. 1. L’evolució del concepte de gendimarts 2 d’abril de 13
  2. 2. L’evolució del concepte de gen El 1909, Johannsen va donar el nom de gens als factors que controlen l’herència dels caràcters. El 1916 Morgan i la seva escola van enunciar la teoria cromosòmica de l’herència, segons la qual els gens es consideraven partícules materials situades linealment al larg dles cromosomesdimarts 2 d’abril de 13
  3. 3. L’evolució del concepte de gen Abans de 1940: Es considerava que un gen era la unitat de funció, la unitat més petita capaç de controlar un caràcter 1941 i l’experiment de Beadlte i Tatum: Demostren que la manera com un gen controla un caràcter és per mitjà de la producció d’un enzim que actua en una ruta metabòlica determinada, ai així possibilita la síntesi d’una substància determinada. Teoria “un gen-un enzim”dimarts 2 d’abril de 13
  4. 4. L’evolució del concepte de gen Anys 50: Els trebals de Benzer demostren que el fag T4, que afecta els cultius d’E. coli, que els gens es poden considerar la unitat de funció, però d’estructura de la informació genètica. Els gens eren divisibles en unitats més petites, els nucleòtids, tal com proposaven Watson i Crick en el seu model. Es proposen els termes de recó i mutó i cistró, per designar la part més petita del gen capaç de recombinar-se, de mutar i de funció. Termes en desús. La unitat d’estructura és el nucleòtid i la unitat de funció és el gendimarts 2 d’abril de 13
  5. 5. L’evolució del concepte de gen Actualment, es considera que un gen és un segment de DNA o d’RNA, amb informació per a una cadena polipeptídica o per un RNAdimarts 2 d’abril de 13

×