Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
სსაასსწწაავვლლოო პპრროოეექქტტიისს გგეეგგმმიისს შშააბბლლოონნიი 
სასწავლო თემის ავტორი 
სახელი და გვარი დალი ბრაჭველი 
რაიონ...
მიმართულების მიმცემი საკვანძო შეკითხვებიზოგადი შეკითხვები 
ზოგადი კითხვა *როგორ ასახავს მუსიკა ისტორიას, საზოგადოებას, კულ...
• კვლევის საბაზისო უნარ-ჩვევები 
• ინტერნეტში მუშაობის უნარ-ჩვევები 
• ტექნიკური უნარ-ჩვევები 
. კომუნიკაციის უნარი ინტერვ...
გამართეთ დისკუსია იმის შესახებ, თუ რატომ მოსწონს მსმენელს თანამედროვე მუსიკა , ვიდრე 
ხალხური სიმღერების მოსმენა? , როგორ ...
დიფერენცირებული სწავლება 
სპეციალური 
საჭიროებები 
დაურიგეთ ზოგიერთი პროდუქტის შაბლონი, როგორიც არის, მაგალითად, 
ბროშურის...
დიფერენცირებული სწავლება 
სპეციალური 
საჭიროებები 
დაურიგეთ ზოგიერთი პროდუქტის შაბლონი, როგორიც არის, მაგალითად, 
ბროშურის...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
სასწავლო პროექტის ჩემი გეგმა
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

პროექტის გეგმა

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

პროექტის გეგმა

  1. 1. სსაასსწწაავვლლოო პპრროოეექქტტიისს გგეეგგმმიისს შშააბბლლოონნიი სასწავლო თემის ავტორი სახელი და გვარი დალი ბრაჭველი რაიონი ქვემო ქართლი სკოლა მე-9 საჯარო ქალაქი რუსთავი თემის მონახაზი თემის დასახელება ხალხური მუსიკა ქართველ კომპოზიტორთა შემოქმედებაში თემის შინაარსი შევაბიჯოთ მუსიკის ჯადოსნურ სამყაროში... ვუსმენთ ხალხურ სიმღერებს და იმავე სიმღერებს კომპოზიტორთა შემოქმედებიდან. მოვუსმენთ სულხან ცინცაძის, რევაზ ლაღიძის, ზაქარია ფალიაშვილის ნაწარმოებებს. ჩავწერთ ინტერვიუს ხალხური გუნდის ლოტბართან, მოვისმენთ მის აზრს ფოლკლორის გავლენის შესახებ ადამიანთა ცხოვრებაში, ინტერვიუს ავიღებთ თანამედროვე მუსიკოსიგან და მოვისმენთ მის აზრს ხალხური და პროფესიული მუსიკის ურთიერთდამოკიდებულების შესახებ. საგანი მუსიკა დონე/კლასი მე-8 კლასი განხორციელების დროის ჩარჩო 2 კვირა თემის საფუძვლები შინაარსობრივი სტანდარტები და ინდიკატორები *მუს.VIII.4. მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო პროექტში მონაწილეობა.• მონაწილეობს პროექტის მიზნის განსაზღვრასა და დაგეგმვაში; *მუს.VIII.3. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა დავალების შესრულება მუსიკალურ-კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით. *მოიძიებს თეორიულ მასალას,ქმნის რესურსს; პროექტის სასწავლო მიზნები/სწავლის შედეგები მოსწავლეების დაინტერესება ხალხური მუსიკის მიმართ; სხვადასხვა სახის ტექნოლოგიების შესწავლა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია მოსწავლეების და მასწავლებლების მიერ; სხვა ადამიანების იდეების გაზიარება, • გამოიყენონ სხვადასხვა ელექტრონული და ბეჭდური მასალა ინფორმაციის შესაგროვებლად და გასაერთიანებლად, შემდეგ კი მიღებული ცოდნის აუდიტორიისათვის გადასაცემად.შეძლონ სხვადასხვა ჟანრის მუსიკის მოსმენა და შეფასება. ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 1 of 5
  2. 2. მიმართულების მიმცემი საკვანძო შეკითხვებიზოგადი შეკითხვები ზოგადი კითხვა *როგორ ასახავს მუსიკა ისტორიას, საზოგადოებას, კულტურას? თემატური კითხვები *რა გავლენას ახდენს კომპოზიტორის მუსიკაზე მისი თანამედროვეობა? *თქვენი აზრით, ალამაზებს თუ არა ხალხური მუსიკის გამოყენება კლასიკურ მუსიკას, თუ ხალხური სიმღერა კარგავს ხიბლს? *როგორ ასახავს თანამდროვე მუსიკა დღევანდლობას? შინაარსობრივი კითხვები *გაიხსენეთ ქართველი კომპოზიტორები. ფოლკლორული ანსამბლები *რა და რა განსხვავებული სტილი არსებობს? *რომელი სტილის მუსიკას უსმენთ თქვენ? შეფასების გეგმა შეფასების დროის ჩარჩო პროექტზე მუშაობის დაწყებამდე მოსწავლეები მუშაობენ პროექტებზე და ასრულებენ დავალებებს პროექტზე მუშაობის დასრულების შემდეგ ვიცი-მინდა ვიცოდე- ვისწავლე ვენის დიაგრამა თვალსაჩინოდ დაწერილი საკითხი ( , დაფაზე) ჩარტზე დღიური პრეზენტაციის ჩეკლისტი მინიშნებები პრეზენტაციის ჩეკლისტი თანატოლტა ურთიერთშეფასები ს ფორმა შეფასების/შეფასების ინსტრუმენტების მოკლე მონახაზი პროექტის დასაწყისში განსაზღვრეთ მოსწავლეების საბაზისო ცოდნა და დაეხმარეთ მათ გაიხსენონ რა იციან აღნიშნული საკითხის ირგვლივ, გამოიყენეთ ცხრილი ,,ვიცი-მინდა ვიცოდე- ვისწავლე“ და მიაწოდეთ გეზის მიმცემი კითხვები, პროექტის მსვლელობის დროს გამოიყენონ ჩანაწერთა დღიური, სადაც აღწერენ პროექტის მიმდინარეობის ნაბიჯებს,პრეზენტაციის შექმნის პროცესში მასწავლებელი მოსწავლეებს ინდივიდუალურად და ჯგუფურად უნდა შეხვდეს, რათა მათ შეკითხვებს უპასუხოს, შეაფასოს მათი პროგრესი და დააკვალიანოს ისინი. პროექტის ბოლოს მოემზადებიან პრეზენტაციისათვის და წარუდგენენ ნამუშევარს საზოგადოებას.საბოლოო პროექტების შესაფასებლად გამოიყენეთ რუბრიკები და ქულების მინიჭების ფორმები. სხვა საკითხები საბაზისო უნარ-ჩვევები ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 2 of 5
  3. 3. • კვლევის საბაზისო უნარ-ჩვევები • ინტერნეტში მუშაობის უნარ-ჩვევები • ტექნიკური უნარ-ჩვევები . კომუნიკაციის უნარი ინტერვიუს აღების დროს სასწავლო პროცედურები ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 3 of 5
  4. 4. გამართეთ დისკუსია იმის შესახებ, თუ რატომ მოსწონს მსმენელს თანამედროვე მუსიკა , ვიდრე ხალხური სიმღერების მოსმენა? , როგორ „აცოცხლებს“ კომპოზიტორი ფოლკლორულ ნიმუშს? ,რა როლს ასრულებს ამუსიკა ჩვენს ცხოვრებაში? გამოიყენეთ სქემა: ,,ვიცი-ვისწავლე-მინდა ვიცოდე, რომელიც პროექტის დამუშავების განმავლობაში შეივსება.“ შემდეგ წარადგინეთ ზოგადი კითხვა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში იქნება განხილვის საგანი: როგორ გვეხმარება მუსიკა ჩვენი თავის უკეთ შეცნობაში და როგორ ასახავს მუსიკა ისტორიას, საზოგადოებას, კულტურას? ისაუბრეთ იმის შესახებ, თუ პროექტი როგორ დაეხმარება მოსწავლეებს პასუხი გასცენ მთავარ კითხვას. შესთავაზეთ პროექტის ბუკლეტის ნიმუში დაბუკლეტის ცეკლისტი. მიეცით დავალება , თვითონ გააკეთონ ანალოგიური სახის ბუკლეტი. კლასი დაყავით სამ ჯგუფად კენჭისყრის პრინციპით(ფურცლებზე დაწერილია ციფრები 1,2,3, დაკეცილი დევს კალათში და ბავშვები ამოიღებენ სათითაოდ). ჯგუფებმა გაინაწილონ ფუნქციები: ბუკლეტის გაკეთება; ინტერვიუს ჩაწერა; მასალის მოძიება- დახარისხება. მუსიკის მოსმენა მოასმენინეთ ზ. ფალიაშვილის, ს. ცინცაძის ნაწარმოებები და შესაბამისი ხალხური სიმღერები, იმუშავეთ მთელ კლასთან ერთად ან ჯგუფებად დაყავით მოსწავლეები და სთხოვეთ შეავსონ ვენის დიაგრამა და მოიფიქრონ, რა განსხვავებაა კლასიკურ და ხალხურ შემოქმედებას შორის. გამართეთ დისკუსია მთელ კლასთან ერთად და განიხილეთ კლასიკური და ხალხური მუსიკის ღირებულება, აუხსენით ბავშვებს მუსიკალური ტერმინები:პოლიფონია, პიციკატო, ხალხურ ხმათა სახელები.სთხოვეთ მათ, ჩაიწერონ ამ ტერმინების მაგალითები ვიდეოჟურნალში და განიხილოთ ისინი დიდ და მცირე ჯგუფებში. დისკუსიის წამოწყებისთვის შესაძლებელია გამოგადგეთ შემდეგი კითხვები : *თქვენი აზრით, ალამაზებს თუ არა ხალხური მუსიკის გამოყენება კლასიკურ მუსიკას, თუ ხალხური სიმღერა კარგავს ხიბლს? *როგორ ასახავს თანამდროვე მუსიკა დღევანდლობას? *ამ საკითხებთან დაკავშირებით ვისთან ისურვებდით ინტერვიუს ჩაწერას? პროექტის მიმდინარეობისას პერიოდულად შეხვდით თითოეულ ჯგუფს და განიხილეთ მათი სამოქმედო გეგმა, რათა მუშაობა სწორი მიმართულებით წარმართონ. სთხოვეთ თითოეულ ჯგუფს წარმოგიდგინოთ დასრულებული სამოქმედო გეგმა, სადაც მოცემულია ინდივიდუალური შეფასებები პრეზენტაციისთვის შექმნილ შესაბამის მასალასთან ერთად. მას შემდეგ, რაც ყველა გუნდი წარდგება შესაბამისი აუდიტორიის წინაშე, პარალელურად მოხდება ჯგუფების ურთიერთშეფასება თანატოლთა ურთიერშეფასების ფორმით. გამართეთ საკლასო სხდომა - ან საღამოს შეკრება, რომელსაც მშობლები და თანამშრომლებიც დაესწრებიან. შეხვედრაზე განიხილეთ მოსწავლეთა მიერ მიღებული გამოცდილება, მათი პრეზენტაციები და აღნიშნეთ, როგორ მიიღებს აუდიტორია წარმოდგენილ მოსაზრებებს. პროექტთან დაკავშირებული დისკუსია დაასრულეთ მოსწავლეების ნააზრევის შეჯამებით ძირითადი შეკითხვის შესახებ: როგორ ასახავს მუსიკა ისტორიას, საზოგადოებას, კულტურას? ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 4 of 5
  5. 5. დიფერენცირებული სწავლება სპეციალური საჭიროებები დაურიგეთ ზოგიერთი პროდუქტის შაბლონი, როგორიც არის, მაგალითად, ბროშურის შაბლონი • ნება დართეთ აირჩიოს საბოლოო პროექტზე მუშაობის მეთოდი და საშუალებები საკუთარი შესაძლებლობების შესაბამისად. მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეები • ყურადღება მიაქციეთ, რომ საბოლოო პროექტი საზოგადოებრივი პროექტების და პროგრამების ფართო სპექტრს ითვალისწინებს, რაც ნიჭიერი მოსწავლეების შესაძლებლობების სრულად გამოყენების საშუალებას იძლევა. • წაახალისეთ, რათა მათ არა ზედაპირულად, არამედ სიღრმისეულად შეისწავლონ საკითხი და რთული პრობლემების კრეატიულ გადაწყვეტილებას მიაგნონ. სასწავლო თემისთვის საჭირო მასალები ტექნოლოგია – ტექნიკა (მონიშნეთ პროექტისათვის საჭირო ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა) ფოტოკამერა კომპიუტერი (ები) ციფრული კამერა DVD ფლეიერი ინტერნეტკავშირი ლაზერული დისკი საბეჭდი მანქანა/პრინტერი პროექტორი სკანერი ტელევიზორი VCR, ვიდეო ვიდეოკამერა ვიდეო საკონფერენციო აღჭურვილობა. სხვა ტექნოლოგია – პროგრამული უზრუნველყოფა (მონიშნეთ პროექტის ფარგლებში გამოყენებული პროგრამა/პროგრამები ) მონაცემთა ბაზა/ცხრილები საგამომცემლო პროგრამები ელფოსტის პროგრამა ენციკლოპედია კომპაქტდისკზე ფოტო/სურათების დამუშავება ინტერნეტძიება მულტიმედია ვებგვერდის შექმნა ვორდის პროგრამა სხვა ბეჭდვითი მასალები აუდიო და ვიდეომასალა; სახელმძღვანელო: ივანე ჯავახიშვილი- ,,ქართული მუსიკის განვითარების ძირითადი საკითხები“ ინვენტარი/მასალ ები ყოველმა ჯგუფმა უნდა განსაზღვროს მთთვის საჭირო მასალები. ინტერნეტრესურ სები Youtube.com, google.ge, ka.wikipedia.org სხვა რესურსები ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 5 of 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  6. 6. დიფერენცირებული სწავლება სპეციალური საჭიროებები დაურიგეთ ზოგიერთი პროდუქტის შაბლონი, როგორიც არის, მაგალითად, ბროშურის შაბლონი • ნება დართეთ აირჩიოს საბოლოო პროექტზე მუშაობის მეთოდი და საშუალებები საკუთარი შესაძლებლობების შესაბამისად. მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეები • ყურადღება მიაქციეთ, რომ საბოლოო პროექტი საზოგადოებრივი პროექტების და პროგრამების ფართო სპექტრს ითვალისწინებს, რაც ნიჭიერი მოსწავლეების შესაძლებლობების სრულად გამოყენების საშუალებას იძლევა. • წაახალისეთ, რათა მათ არა ზედაპირულად, არამედ სიღრმისეულად შეისწავლონ საკითხი და რთული პრობლემების კრეატიულ გადაწყვეტილებას მიაგნონ. სასწავლო თემისთვის საჭირო მასალები ტექნოლოგია – ტექნიკა (მონიშნეთ პროექტისათვის საჭირო ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა) ფოტოკამერა კომპიუტერი (ები) ციფრული კამერა DVD ფლეიერი ინტერნეტკავშირი ლაზერული დისკი საბეჭდი მანქანა/პრინტერი პროექტორი სკანერი ტელევიზორი VCR, ვიდეო ვიდეოკამერა ვიდეო საკონფერენციო აღჭურვილობა. სხვა ტექნოლოგია – პროგრამული უზრუნველყოფა (მონიშნეთ პროექტის ფარგლებში გამოყენებული პროგრამა/პროგრამები ) მონაცემთა ბაზა/ცხრილები საგამომცემლო პროგრამები ელფოსტის პროგრამა ენციკლოპედია კომპაქტდისკზე ფოტო/სურათების დამუშავება ინტერნეტძიება მულტიმედია ვებგვერდის შექმნა ვორდის პროგრამა სხვა ბეჭდვითი მასალები აუდიო და ვიდეომასალა; სახელმძღვანელო: ივანე ჯავახიშვილი- ,,ქართული მუსიკის განვითარების ძირითადი საკითხები“ ინვენტარი/მასალ ები ყოველმა ჯგუფმა უნდა განსაზღვროს მთთვის საჭირო მასალები. ინტერნეტრესურ სები Youtube.com, google.ge, ka.wikipedia.org სხვა რესურსები ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 5 of 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Views

Total views

2,439

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

35

Actions

Downloads

7

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×