სასწავლო პროექტი

11,976 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
11,976
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
43
Actions
Shares
0
Downloads
66
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

სასწავლო პროექტი

 1. 1. სასწავლო პროექტი ტრენერი ნინო კაჟაშვილი
 2. 2. პროექტი პროექტი სამშენებლო პროექტი სასწავლო პროექტი ისტ თანამშრომლობითი სასწავლო პროექტი
 3. 3. პროექტზე დაფუძვნებული სწავლის მთავარი კომპონენტები უწყვეტი შეფასება ხანგრძლივი პერიოდი აქტივობების შესასრულებლად კავშირი რეალურ გარმოსთან და ცხოვრებისეულ მოვლენებთან აქტიური თანამშრომლობა მოსწავლეებს შორის მოსწავლეთა ლიდერობა თემის შერჩევის, გეგმის შედგენის, განხორციელების და წარდგენის ფაზებზე ისტ გამოყენება პროექტის დაგეგმვის, განხორციელების და შეფასების პროცესში ეროვნული სასწავლო გეგმის შინაარსი პროექტზე დაფუძნებული სწავლა
 4. 4. პროექტს აქვს განსხვავებული დანიშნულება მიზანი მასწავლებლებისთვის მიზანი მოსწავლეებისთვის
 5. 5. ,,მე ვიკვლევ’’ <ul><li>საფეხური 1 </li></ul><ul><li>მასწავლებელი გააცნობს მოსწავლეებს ამა თუ იმ საინტერესო თემას და მიმოიხილავს მასთან დაკავშირებულ საკითხებს. </li></ul><ul><li>საფეხური 2 </li></ul><ul><li>მოსწავლეები აყალიბებენ კვლევის გეგმას. </li></ul><ul><li>საფეხური 3 </li></ul><ul><li>მოსწავლეები აგროვებენ ინფორმაციას წინა საფეხურზე შემუშავებული გეგმის მიხედვით. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>საფეხური 4 </li></ul><ul><li>მოსწავლეები ქმნიან “მე ვიკვლევ” პროექტის ანგარიშს. ანგარიშის ტექსტი ხუთი ნაწილისაგან შედგება. </li></ul><ul><li>ესენია: </li></ul><ul><li>ჩემი კვლევითი შეკითხვა </li></ul><ul><li>კვლევის პროცესი </li></ul><ul><li>რა ვისწავლე </li></ul><ul><li>რას ნიშნავს ეს ჩემთვის </li></ul><ul><li>გამოყენებული ლიტერატურა </li></ul>
 7. 7. სასწავლო პროექტის დაგეგმვის პროცესი მთავარი თემა საინტერესო, აქტუალური შეკითხვის მიხედვით ან რეალური, აქტუალური პრობლემის მიხედვით .
 8. 8. მნიშვნელობა აქტუალობა <ul><li>რით არის ეს სასწავლო პროექტი აქტუალური? </li></ul><ul><li>როგორ შეუწყობს ი გი ხელს მოსწავლეებს ცოდნისა და უნარ-ჩვევების დაუფლებაში? </li></ul><ul><li>რა ცხოვრებისეულ პრობლემებს და ღირებულებებს შეეხება ეს პროექტი? </li></ul><ul><li>როგორ დაეხმარება იგ ი მოსწავლეებს წინარე ცოდნის გამოყენებაში? </li></ul>
 9. 9. მიზნები და შედეგები <ul><li>რა არის ის მთავარი მიზანი, რომელსაც ისახავს ეს პროექტი? </li></ul><ul><li>რა კონკრეტულ ცოდნას დაეუფლებიან მოსწავლეები? </li></ul><ul><li>რომელ კონკრეტულ უნარებს განივითარებენ და რომლების გამოყენებაში გაიწაფებიან მოსწავლეები? </li></ul><ul><li>რა დამოკიდებულებები ჩამოუყალიბდებათ მოსწავლეებს? </li></ul><ul><li>ეროვნული სასწავლო გეგმის რომელ მოთხოვნებს/სტანდარტებს პასუხობს სასწავლო პროექტი ? </li></ul>
 10. 10. შეფასების საგანი და პროცედურები <ul><li>როგორ დავადგენ თ მოსწავლეთა წარმატებას? </li></ul><ul><li>რა იქნება დაკვირვებისა და ანალიზის ობიექტი შეფასებისას ( ინფორმაციის მოძიება და ორგანიზება, ზეპირი პრეზენტაცია, მსჯელობა, წერითი სამუშაო და სხვ.)? </li></ul><ul><li>რა კრიტერიუმებით შეფასდებიან მოსწავლეები? </li></ul><ul><li>შექმენით მოსწავლეთა განმავითარებელი შეფასების რუბრიკა </li></ul>
 11. 11. წინარე ცოდნა <ul><li>რა იციან ან უნდა იცოდნენ მოსწავლეებმა იმისათვის, რომ ამ პროექტ ის ამოცანები წარმატებით შეასრულონ? </li></ul>
 12. 12. სასწავლო მასალა და ტექნიკური რესურსი <ul><li>რა მასალაა საჭირო? </li></ul><ul><li>რომელი წიგნებით ვისარგებლ ებ თ? </li></ul><ul><li>რამდენად შეესაბამება შერჩეული ტექსტები მოსწავლეთა კითხვის უნარებს? </li></ul><ul><li>ხომ არ შე გვ იძლია საკითხის დამუშავებაში აუდიო ან ვიდეო-მასალის, საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინტეგრირება? როგორ? </li></ul>
 13. 13. სასწავლო პროექტის მსვლელობა <ul><li>თემის შერჩევა და შესაბამისი შეკითხვ(ებ)ის ჩამოყალიბება </li></ul><ul><li>საპროექტო ჯგუფის ჩამოყალიბება </li></ul><ul><li>პროექტის გეგმის შემუშავება ჯგუფში </li></ul><ul><li>ჯგუფში მოვალეობების გადანაწილება </li></ul><ul><li>აქტივობების განხორციელება (პროდუქტის მომზადება) </li></ul><ul><li>პროდუქტის პრეზენტაცია </li></ul><ul><li>პროექტის შემაჯამებელი შეფასება </li></ul>
 14. 14. მადლობთ ყურადღებისთვის!!! 2009 წელი

×