სასაათო სარტყელი

2,690 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

სასაათო სარტყელი

 1. 1. პროექტის მიზანი  საგანთშორისი კავშირის დამყარება.  კავშირის დამყარება მათემატიკასა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებს შორის ისტ-ის გამოყენებით. პრობლემის იდენტიფიცირება  მათემატიკური ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ცოდნის შეძენა;  ინფორმაციის მოძიება ისტ-ის საშუალებით როგორც ქართულ, ასევე უცხოური საიტებიდან. საჭირო ცოდნა და უნარები მოსწავლეს შეუძლია ისტ-ის გამოყენება პრობლემის გადასაჭრელად მოსწავლეს აქვს საბაზისო ცოდნა ინგლისურ ენაში რათა უცხოური საიტებიდან მოიძიოს საჭირო ინფორმაცია
 2. 2. ამოცანა • თუ ადგილობრივი დროით 6 საათზე თვითმფრინავით გამოემგზავრებით პარიზიდან, რომელ საათზე იქნებით თბილისში (ადგილობრივი დროით)? ამოცანა • იტალიის ჩემპიონატში კვირის გამორჩეული თამაშები, როგორც წესი, ერთსა და იმავე დროს - 20 საათსა და 45 წუთზე იწყება. თბილისში კი ამ მატჩების ტელეგადაცემები სექტემბერში 22 საათსა და 45 წუთზე იწყებოდა, ნოემბერში - 23 საათსა და 45 წუთზე. ახსენით რით იყო ეს გამოწვეული? საჭირო ინფორმაცია  რა არის ზოლური დრო?  თუ დასავლეთიდან აღმოსავლეთისაკენ ვმოძრაობთ, საათის ისარს წინ ვწევთ თუ უკან?  რომელ სასაათო ზოლშია პარიზი?  რამდენი საათია მგზავრობის ხანგრძლივობა პარიზიდან თბილისამდე?  რომელ სასაათო ზოლშია თბილისი?  მოქმედებს თუ არა ამჟამად თბილისში ზოლური დრო?  რა არის დეკრეტული დრო?
 3. 3. სასაათო სარტყელი დედამიწა წარმოსახვითი ღერძის გარშემო დასავლეთიდან აღმოსავლეთის მიმართულებით ბრუნავს და ერთ სრულ შემობრუნებას 24 საათს ანდომებს, ე.ი. მისი ზედაპირის ყოველი წერტილი, გარდა გეოგრაფიული პოლუსებისა, ერთი საათის განმავლობაში დასავლეთიდან აღმოსავლეთის მიმართულებით 15 გრადუსითDგადაადგილდება. (360°:24 = 15°)
 4. 4. დედამიწაზე მისი დღეღამური ბრუნვის გამო დრო ყველგან ერთნაირი არ არის, ამის გამო დედამიწის ზედაპირი 24 სასაათე სარტყლადაა დაყოფილი, თითოეული სარტყლის სიგრძე 15 გრადუსია. საწყის სასაათო სარტყლად ნულოვანი მერიდიანი ითვლება, ათვლა დასავლეთიდან აღმოსავლეთით ხდება.D
 5. 5. .
 6. 6. როდესაც ასტრონომები ციური მოვლენების დროს განსაზღვრავენ, ისინი სარგებლობენ გრინვიჩის საშუალო დროით Greenwich Mean Time (GMT), ანუ იმ დროით, რომელსაც უჩვენებს ინგლისში, დედამიწის ნულოვან მერიდიანზე . განთავსებული ქალაქის - გრინვიჩის საათი
 7. 7. მეზობელ სარტყლებს შორის დროის განსხვავება 1 საათია, ერთ მერიდიანზე პოლუსიდან პოლუსამდე ერთი და იგივე დროა, რასაც ადგილობრივი დრო ჰქვია
 8. 8. დღე-ღამის ათვლაში თარიღთაDცვლის ხაზი მე-12 სასაათო სარტყელზეა, იგი წყნარ ოკეანეს კვეთს.
 9. 9. ნებისმიერი ქვეყნის მთავრობას შეუძლია საკუთარი სასაათე ზოლის შეცვლა
 10. 10. ხელოვნურად წინ წაწეულ დროს დეკრეტულ დროს უწოდებენ. საქართველო და თბილისი მეოთხე სასაათო სარტყელში მდებარეობს. საქართველოში ამჟამად ზოლური დრო არ მოქმედებს.
 11. 11. მადლობა ყურადღებისთვის

×