Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pengurusan evidens

3,940 views

Published on

 • Be the first to comment

Pengurusan evidens

 1. 1. PENGURUSAN EVIDENS
 2. 2. EVIDENS IALAH BAHAN BUKTI PENGUASAAN MURID YANG DIURUSKAN SECARA SISTEMATIK MENGIKUT KEPUTUSAN JK PBS
 3. 3. MENGESAHKAN PENCAPAIAN MURID ADALAH SEPERTI YANG DILAPORKAN
 4. 4. SAH AUTENTIK SEMASA KECUKUPAN TEKAL
 5. 5. SAH EVIDENS YANG DIKEMUKAKAN HENDAKLAH RELEVAN DAN MENGGAMBARKAN PENGUASAAN / PENCAPAIAN STANDARD YANG TELAH DITETAPKAN
 6. 6. AUTENTIK MURID DAPAT MEMBUKTIKAN EVIDENS YANG DIKUTIP ADALAH HASIL KERJANYA SENDIRI
 7. 7. KECUKUPAN EVIDENS YANG DIKUMPUL MENCUKUPI UNTUK MENUNJUKKAN KEMAMPUAN MURID
 8. 8. SEMASA EVIDENS DAPAT MEMBUKTIKAN MURID DAPAT MEMBUAT TUGASAN MENGIKUT PIAWAIAN SEMASA
 9. 9. TEKAL EVIDENS YANG DIKUMPUL DAPAT MEMBUKTIKAN KETEKALAN PERLAKUAN DAN MEMBUKTIKAN KEPUTUSAN YANG SAMA DIBERI OLEH PENTAKSIR YANG BERLAINAN
 10. 10. EVIDENS BAHAN
 11. 11. EVIDENS MURID EVIDENS BAHAN
 12. 12. EVIDENS MURID KEUPAYAAN SEBENAR MURID APA YANG MURID TAHU DAN BOLEH BUAT SECARA LISAN ATAU PERLAKUAN
 13. 13. LISAN PERSEMBAHAN NYANYIAN LAKONAN AKTIVITI FIZIKAL
 14. 14. PERSEMBAHAN MUZIK CORAL SPEAKING BAHASA INGGERIS
 15. 15. TARIAN MURID CORAL SPEAKING BAHASA ARAB
 16. 16. LAKONAN AKTIVITI FIZIKAL
 17. 17. EVIDENS BAHAN APA-APA BUKTI PRODUK ATAU PROSES YANG DIHASILKAN DALAM MELAKSANAKAN SESUATU TUGASAN EVIDENS BAHAN BOLEH DISEDIAKAN SECARA INDIVIDU ATAU BERKUMPULAN
 18. 18. PENULISAN ARTIFAK FOTO GRAFIK BAHAN ICT/ RAKAMAN
 19. 19. PENTAKSIRAN SEKOLAH PENTAKSIRAN PUSAT PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK PAJSK
 20. 20. Penulisan, Bahan Cetak, Persembahan, Lisan, Foto, Grafik, Model, Rakaman, Artifak Evidens direkodkan dalam Rekod Perkembangan Murid dan SPPBS Evidens hendaklah diserah semula kepada murid setelah direkod dalam aplikasi SPPBS. Evidens yang tidak dituntut oleh murid boleh dilupuskan selepas dua minggu daripada tempoh direkod dalam aplikasi SPPBS.
 21. 21. Penulisan, Bahan Cetak, Persembahan, Lisan, Foto, Grafik, Model, Rakaman, Artifak Evidens disimpan dalam bentuk hardcopy, softcopy atau dalam bentuk apa sekalipun sebagai bahan bukti. Evidens disimpan ditempat yang selamat, bersistematik dan mematuhi prosedur keselamatan sebagai bahan bukti bagi tujuan penjaminan kualiti. Evidens diserahkan kepada murid selepas enam minggu dari tarikh tamat pelaksanaan tugasan. Evidens yang tidak dituntut oleh calon boleh dilupuskan selepas dua minggu daripada tempoh penyimpanan tamat.
 22. 22. Borang Rekod SEGAK dan BMI Borang Rekod Kehadiran Borang Rumusan Aktiviti Sukan / Kokurikulum Borang Rumusan Aktiviti Ekstrakurikulum Evidens murid disimpan dalam Fail Perkembangan Murid sebelum direkod dalam aplikasi SPPBS. Evidens hendaklah diserah semula kepada murid setelah direkod dalam aplikasi SPPBS. Evidens yang tidak dituntut oleh murid boleh dilupuskan selepas dua minggu daripada tempoh direkod dalam aplikasi SPPBS
 23. 23. Evidens PPsi adalah Borang Profil Psikometrik (BPP) murid. BPP adalah TERHAD. Evidens murid disimpan dalam Fail Pentaksiran Psikometrik oleh guru bimbingan dan kaunseling. Fail disimpan di tempat yang selamat secara sistematik mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh LP. Evidens murid yang telah direkodkan boleh dilupuskan selepas dua minggu
 24. 24. FAIL SHOWCASE
 25. 25. FAIL PERKEMBANGAN MURID
 26. 26. Menyimpan evidens perkembangan pembelajaran murid. Seorang murid mempunyai satu FPM yang mengandungi evidens semua mata pelajaran Setiap evidens hendaklah direkodkan dalam Rekod Perkembangan Murid (RPM). RPM diletakkan dihadapan evidens setiap mata pelajaran Fail ini menyimpan evidens terkini bagi setiap deskriptor dan evidens terdahulu dikembalikan kepada murid.
 27. 27. BAND DESKRIPTOR B1D1 : Mengetahui identiti diri B1D2 : Mengetahui latar belakang keluarga B1D3 : Mengetahui sejarah sekolah 1 : TAHU B1D4 : Mengetahui B1 : kepelbagaian cerita dari Mengetahui pelbagai kaum di Malaysia asas identiti diri, keluarga, B1D5 : Mengetahui identiti masyarakat, negara budaya, kewarganega raan dan cabaran masa depan B1D6 : Mengetahui jenis cabaran kesinambungan kesejahteraan rakyat EVIDENS B1D1E1 : Menyatakan biodata diri B1D2E1 : Menyatakan latar belakang ahli keluarga B1D3E1 : Menyatakan maklumat tentang sekolah B1D4E1 : Menyatakan jenis - jenis cerita rakyat dari pelbagai kaum di Malaysia B1D5E1 : Menyatakan identiti negara - rukun negara - bendera Malaysia - lagu kebangsaan - bahasa kebangsaan - bunga kebangsaan - jata negara. B1D6E1 : Menyatakan jenis cabaran kesinambungan kesejahteraan rakyat - kesedaran sivik - jati diri - empati terhadap golongan kurang bernasib baik - perpaduan kaum kelestarian alam sekitar
 28. 28. 5 : TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI B5 : Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten ke arah melahirkan warganegara yang bersikap positif, bertanggungjawab, berupaya menyelesaikan masalah dan bersedia menghadapi cabaran B5D1 : Memanfaatkan kebolehan diri untuk masyarakat B5D2 : Berupaya menyelesaikan konflik B5D3 : Menghargai ibu bapa dan ahli keluarga B5D4 : Berbangga terhadap sekolah B5D5 : Mengekalkan warisan cerita rakyat B5D6 : Mengekalkan sistem demokrasi secara konsisten di sekolah B5D7 : Mengekalkan kehidupan yang sejahtera 1 2 B5D1E1 : Membantu menyelesaikan masalah rakan. 3 4 B5D1E2 : Memberi sumbangan kepada sekolah 1 2 B5D2E1 : Bertindak menyelesaikan konflik secara rasional 2 3 B5D3E1 : Menunjukkan perasaan kasih sayang kepada ibu bapa dan ahli keluarga 3 5 B5D4E1 : Menjaga dan memelihara harta benda sekolah B5D4E2 : Menceriakan dan mengindahkan kawasan sekolah 4 6 B5D5E1 : Mempersembahkan koleksi cerita rakyat 5 7 B5D6E1 : Menerima pendapat majoriti dalam membuat setiap keputusan 6 8 B5D7E1 : Mengambil tindakan wajar dalam menangani pelbagai cabaran
 29. 29. Band 6 B6 5 B5 4 B4 Tingkatan 1 2011 Pernyataan Standard B4D1 B4D1E1 B3D1E1 BED1E2 B3D1E3 B3D2 B3D2E1 B3D3E1 B3D3E2 D2D1E1 B2D1E2 B2D1E3 B1D1 B1D1E1 B1D1E2 B1D2 1 B5D1E1 B2D1 2 B5D1 B3D3 B3 B6D1E1 B3D1 3 B6D1 B1D2E1 B2 B1 Nota : Bilangan Deskriptor dan Evidence mengikut keperluan mata pelajaran
 30. 30. PENYIMPANAN FAIL PERKEMBANGAN MURID DI BILIK DARJAH DI BILIK GERAKAN DI BILIK GURU
 31. 31. Fail Perkembangan Murid boleh disimpan oleh murid sendiri.
 32. 32. • Guru menyimpan evidens bahan (lembaran kerja ) yang terkini dalam FPM setelah merekod dalam SPPBS. • Guru memulangkan evidens (lembaran kerja) terdahulu kepada murid. • Guru memulangkan evidens bahan (buku kerja/ buku latihan ) kepada murid setelah merekod dalam SPPBS • Guru memulangkan semua evidens murid kepada murid pada akhir tahun.
 33. 33. SEKIAN TERIMA KASIH

×