Fail mejakaunselingsk seriutama

2,895 views

Published on

Published in: Career
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,895
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
138
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fail mejakaunselingsk seriutama

 1. 1. 1/13/2011 FAIL MEJA BIMBINGAN DAN KAUNSELINGSK SERI UTAMA, KG.SG.NIBONG, SEMERAH,BATU PAHAT, JOHOR |
 2. 2. 1.1 Latar BelakangPembangunan ilmu insan merupakan agenda utama dalam pembangunannegara. Justeru itu, peranan guru kaunseling menjadi tonggak utama dalamusaha merealisasikan hasrat tersebut.Memandangkan kelompok guru kaunseling mendapat kemahiran khususdalam membimbing para murid adalah perlu mereka merancang danmenyusun program dengan lebih teratur dan teliti agar perkhidmatan yangdiberikan lebih berkesan. Bidang tugas dalam perkhidmatan bimbingan dankaunseling adalah merangkumi perkembangan akademik, kerjaya,psikososial dan kesejahteraan mental, keibubapaan, pendidikan pencegahandadah serta pembangunan diri murid.Fail meja merupakan satu kerangka kerja yang sistematik bagi setiap gurukaunseling menyusun dan melaksanakan kerja-kerja hariannya dalam bidangperkhidmatan mereka. Fail meja ini akan menjadi garis panduan kepada gurukaunseling bagi memudahkan pelaksanaan pelbagai program dan aktivitiyang telah dirancangkan.Usaha ini adalah untuk meningkatkan mutu profesionalisme, kredibiliti danakauntabiliti perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Adalahdiharapkan fail meja ini akan dapat memberi panduan dalam membantumenjalankan tugas-tugas seharian sebagai seorang guru kaunseling.
 3. 3. 1.2 Visi dan Misi Kementerian Pelajaran Malaysia VISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIASemua Guru Bimbingan dan Kaunseling Cemerlang, Gemilang dan Terbilang Menjelang 2010 MISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Membangunkan Sistem Pendidikan Berkualiti Yang Bertaraf Dunia Bagi Memperkembangkan Potensi Individu Sepenuhnya Dan Memenuhi Aspirasi Negara Malaysia1.3 Visi dan Misi Sekolah VISI SEKOLAH Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang MISI SEKOLAH Membangun Potensi Individu Melalui
 4. 4. Pendidikan Berkualiti1.4 Visi dan Misi Unit Bimbingan Dan Kaunseling VISI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELINGMEWUJUDKAN IKLIM PENDIDIKAN YANG KONDUSIF, TERAPUTIK DANEFEKTIF DARI ASPEK FIZIKAL PERHUBUNGAN DAN PENGURUSANBERTERASKAN KONSEP PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELINGBERKUALITI SECARA MENYELURUH DAN BERKESAN DEMIKECEMERLANGAN MURID DAN SEKOLAH. MISI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING • Menguruskan program dan aktiviti kaunseling dengan cekap dan berkesan. • Melahirkan murid yang mempunyai kepintaran emosi (EQ) yang tinggi dan berakhlak mulia. • Membimbing murid ke arah mencapai prestasi yang tinggi dalam akademik. • Mewujudkan suasana pembelajaran yang memberangsangkan melalui program bimbingan dan kaunseling. • Memberikan pendidikan kerjaya bersepadu kepada murid. • Memupuk semangat patriotik dan kualiti kepimpinan di kalangan murid.
 5. 5. 1.5 Falsafah Pendidikan Kebangsaan ”Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan bangsa Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri dan keluarga serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat, negara dan keluarga ”.
 6. 6. 1.6 Piagam Pelanggan SekolahKami warga SKSU sentiasa berusaha sedaya upaya ke arah kecemerlangan bagimemanuhi keperluan pelanggan (stake holder) kami dengan: 1. Melaksanakan program pendidikan berkesan untuk mencapai matlamat PPD,JPNJ dan KPM . 2. Menumpukan kepada kecemerlangan akademik dan kemahiran murid dengan bimbingan berterusan oleh tenaga pendidikan yang professional. 3. Melaksanakan aktiviti kokurikulum untuk membina pembangunan diri dan sahsiah murid yang seimbang. 4. Menyediakan kemudahan fizikal dan medium pengajaran yang mencukupi bagi menyokong proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. 5. Mengadakan program perkembangan ilmu dan perkembangan diri untuk tenaga pendidikan dan staf sokongan. 6. Memberi respon yang positif dan segera terhadap arahan,aduan dan meminta yang dibuat oleh para pelanggan iaitu pihak KPM, ibu bapa dan murid.1.7 Piagam Pelanggan Unit Bimbingan Dan Kaunseling 1. Menyediakan bilik kaunseling yang kondusif dan teraputik. 2. Menerima klien tanpa syarat dan prejudis. 3. Menjalankan sesi kaunseling dengan penuh etika dan profesionalisme. 4. Berusaha melindungi identiti klien berdasarkan Kod Etika Kerahsiaan tertakluk kepada persetujuan klien. 5. Menjalankan sesi kaunseling dalam tempoh masa 40 hingga 60 minit bagi setiap sesi individu atau kelompok. 6. Menepati temujanji bersama klien dengan memberi khidmat yang sesuai dalam tempoh 48 jam. 7. Memberi keutamaan dengan mengambil tindakan segera bagi klien yang memerlukan kaunseling krisis. 8. Berusaha merujuk klien kepada pihak tertentu dengan persetujuan klien atas dasar limitasi keupayaan Guru Kaunseling. 9. Memberi maklumat yang tepat dan terkini kepada klien dengan penuh jujur, ikhlas dan beretika. 10. Membangunkan potensi individu sebagai model insan yang mampu menyumbang kepada negara.
 7. 7. 1.8 Bidang Bimbingan Dan Kaunseling BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWABBagi memastikan bahawa matlamat dan objektif perkhidmatan bimbingan dan kaunselingtercapai, kaedah penyampaian dan perkhidmatan kepada kumpulan sasar adalah amat penting.Keberkesanan perkhidmatan akan dapat mewujudkan pelajar yang seimbang, berjiwa besar danwaja, berwawasan dan berketrampilan. Usaha-usaha untuk membina insan yang terus maju kearah hidup yang bermakna bagi kesejahteraan diri, masyarakat dan negara perlu dilaksanakandengan secara seimbang dalam semua bidang seperti berikut:Bil Bidang Input Kaedah1. Perkhidmatan 1. Akademik Kaunseling Individu Bimbingan dan 2. Kerjaya Kaunseling Kelompok Kaunseling 3. Psikososial Bimbingan Individu 4. Keluarga Bimbingan Kelompok 5. Peribadi Konsultasi 6. Kes Disiplin 7. Dadah 8. HIV/ AIDS 9. Krisis2. Pengurusan dan 1. Maklumat Kerjaya Sistem Fail Pentadbiran 2. Maklumat Pendidikan dan Paparan Latihan Sebaran 3. Maklumat Dadah Brosur / Pamplet 4. Maklumat HIV/ Aids Poster 5. Maklumat Bahaya Rokok Buku dan Kesihatan Buku Skrap 6. Rancangan Tahunan Perkongsian 7. Kertas Kerja Program 8. Buku Rekod Perkhidmatan 9. Borang-borang Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling 10. Jadual Waktu Perkhidmatan 11. Maklumat Murid 12. Laporan Program
 8. 8. 13. Keceriaan Bilik Kaunseling 14. Papan Kenyataan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling 15. Laporan dan Rekod Sesi 16. Penilaian Program 17. Rekod dan Laporan KewanganBil Bidang Input Kaedah3. Akademik 1. Pemilihan mata pelajaran Bimbingan Kelompok elektif Bimbingan Individu 2. Kemahiran Belajar Bengkel a. Membaca Seminar b. Mencatat/ mengambil Kem/Perkhemahan nota Tayangan Video c. Pengurusan masa Pembimbing Rakan Sebaya d. Pengurusan diri (PRS) e. Mendengar Taklimat f. Mengingat Kolokium g. Mengulangkaji Tutor Sebaya h. Menjawab soalan Mentor Mentee peperiksaan Lawatan i. Menghadapi Ceramah peperiksaan Pameran 3. Mengumpul maklumat Bank maklumat manual pelajaran atau peluang Bank maklumat berkomputer melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi.4. Kerjaya 1. Inventori Minat Bimbingan Kelompok 2. Inventori Personaliti Bimbingan Individu 3. Inventori Nilai Lawatan 4. Ceramah Pemilihan Mata Pelajaran Elektif Forum 5. Pengumpulan Maklumat Seminar Kerjaya Tayangan video 6. Pendedahan kerjaya Pertandingan-pertandingan - Media Maklumat Kerjaya Peluang latihan kerjaya 7. Penyebaran Maklumat - Buku Skrap Kerjaya - Eksplorasi Alam Kerjaya - Poster Kerjaya - Sketsa Kerjaya5. Psikososial & 1. Ujian Personaliti Bimbingan Kerjaya Kesejahteraan 2. Senarai semak masalah merentasi Kurikulum Mental 3. Merujuk Kad Maklumat Bimbingan Kelompok Diri (Jika perlu) Bimbingan Individu
 9. 9. 4. Kemahiran Komunikasi Forum 5. Kemahiran Asertif/Tegas Kursus diri Bengkel/Seminar 6. Penyaringan maklumat Kem Bina Insan/ Diri 7. Pengurusan Tekanan Kolokium 8. Kemahiran Rohani Lawatan 9. Kemahiran Membuat Tayangan video Keputusan Kaunseling Keluarga 10. Kemahiran Pengawalan PRS Diri Latihan Dalam Kumpulan 11. Kemahiran Aplikasi Aktiviti Simulasi Kumpulan 12. Kemahiran Sintesis Perkhemahan Ibadah Ceramah Bil Bidang Input Kaedah 13. Kemahiran Analisis Kritikal 14. Pengekalan Penghargaan Kendiri/ Self Esteem 15. Perkembangan Keremajaan 16. Konsep Kendiri 17. Pengendalian Kendiri 18. Program Orientasi6. Keibubapaan 1. Komunikasi Ceramah 2. Perkembangan individu Seminar 3. Isu-isu Kekeluargaan Forum 3.1 Kepimpinan Bengkel 3.2 Perkembangan remaja Perkhemahan keluarga/ masa kini dan akan Hari Keluarga datang Lawatan ke rumah 3.3 Kerukunan dan Khidmat Konsultasi kesejahteraan Kursus Kemahiran keluarga. Keibubapaan Konferens Buletin Keluarga Pameran Bimbingan Individu Bimbingan Kelompok7. Pembangunan 1. Kemahiran Komunikasi Bimbingan Individu Diri 2. Kemahiran Penyelesaian Bimbingan Kelompok Masalah Latihan Dalam Kumpulan 3. Kepimpinan Lawatan ke rumah 4. Kemahiran Tegas Diri Ceramah 5. Pembimbing Rakan Sebaya Bengkel (PRS) Praktikum PRS 6. Kemahiran Sosial
 10. 10. 7. Kemahiran Memilih Keutamaan Tugas 8. Pengurusan Diri8. Pendidikan 1. Kemahiran Asertif Ceramah Pencegahan 2. Kemahiran Sosial Seminar/Bengkel Dadah / Rokok / 3. Perkembangan Seksual Pertandingan Esei Inhalan dan 4. Sikap Benci kepada dadah Pertandingan Poster HIV/ AIDS 5. Kemahiran Menghindar Pertandingan Pidato Jangkitan HIV/ AIDS Pertandingan Boria 6. Pendidikan Kekeluargaan Pertandingan Nasyid Kuiz 5 Minit Anti Dadah Pameran Bimbingan Individu Bimbingan Kelompok
 11. 11. 2 .1 Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia 1. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu 2. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera 3. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara 4. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia2 .2 Falsafah dan Matlamat Sekolah Falsafah:Semua pelajar SK Seri Utama mempunyai kebolehan dan berpotensi untuk berkembangdari aspek JERI (Jasmani,emosi,rohani dan intelek)Para pendidik pula mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran professional bagimengembangkan potensi mereka secara berterusan. Matlamat: 1. Menjadi antara 10 sekolah kebangsaan terbaik PPD Batu Pahat 2. Semua panitia mata pelajaran mencapai 85 % ke atas 3. Gred purata sekolah di bawah 2.0 4. 20 % calon cemerlang 5. Semua murid mencapai kemahiran asas 3M semasa di tahap 1. 6. Pencapaian LINUS tahun 1 dan 2 mencapai 100% lulus.
 12. 12. 2 .3 Objektif Unit Bimbingan Dan Kaunseling 2.3.1 Meningkatkan kecemerlangan akademik murid dengan mengadakan: 2.3.1.1 Pemilihan mata pelajaran secara berkesan. 2.3.1.2 Kemahiran belajar. 2.3.2 Memberi pendedahan kerjaya kepada murid dengan cara melaksanakan : 2.3.2.1 Mengumpul dan menyebarluaskan maklumat pelajaran dan peluang-peluang melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi awam, swasta dan institusi latihan kemahiran. 2.3.2.2 Ujian psikometrik. 2.3.3 Berusaha mempertingkatkan sahsiah murid melalui: 2.3.3.1 Program psikososial. 2.3.3.2 Program kesejahteraan mental. 2.3.4 Meningkatkan kefahaman mengenai keibubapaan dan perkembangan kesejahteraan individu melalui: 2.3.4.1 Konsultasi keibubapaan. 2.3.4.2 Kaunseling keluarga. 2.3.5 Mencapai Sekolah Bebas Dadah menggunakan pendekatan pendidikan pencegahan dadah melalui:- 2.3.5.1 Pendekatan Keluarga Cemerlang 2.3.5.2 Pembentukan Jati Diri Remaja 2.3.5.3 Sekolah Bebas Dadah 2.3.6 Membangunkan daya kepimpinan dan pembangunan diri murid melalui:- 2.3.6.1 Mengenal Diri Dan Potensi Diri 2.3.6.2 Kemahiran Kepimpinan 2.3.6.3 Kehidupan Bermasyarakat 2.3.6.4 Penyelesaian Masalah
 13. 13. 3.1 Carta Organisasi Sekolah CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN GURU BIMBINGAN SEPENUH MASA GURU BESAR Tn.Hj.A.Rahim b.HashimGPK AKADEMIK GPK HEMTn.Hj.Zulkiflie binDaud En.Md.Osman bin GPK KO-KU Tn.Hj.Ramli b.Ahmad
 14. 14. GURU BIMBINGAN SEPENUH MASA
 15. 15. 4 .1 Senarai Tugas Guru Kaunseling Sepenuh Masa 4.1.1 Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. 4.1.2 Mengenalpasti keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah melalui kajian keperluan, soal selidik, temubual dan perbincangan dengan murid, guru, pentadbir, kakitangan sekolah, ibu bapa dan bekas murid. 4.1.3 Merancang, mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori murid. 4.1.4 Mengumpul, menyelia, menyebar maklumat bimbingan dan kaunseling kepada semua murid melalui sebarang media yang sesuai. 4.1.5 Mengelola dan melaksanakan aktiviti bimbingan dan kaunseling kelompok dan tunjuk ajar (instructional) yang meransang perkembangan murid secara optimum. 4.1.6 Merancang, melaksana, mengawalselia perkhidmatan bimbingan dan kaunseling individu secara profesional dan beretika. 4.1.7. Merancang, melaksana, mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua murid. 4.1.8 Merancang, melaksana, mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan keperluan IPT. 4.1.9 Menjadi ahli jawatakuasa program pencegahan dadah, inhalan, rokok, alkohol dan HIV/AIDS. 4.1.10 Merancang, melaksana, mengawalselia serta menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan murid kepada peluang melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara. 4.1.11 Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung bimbingan dan kaunseling, kerjaya dan pendidikan pencegahan dadah. 4.1.12 Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa , guru ,kakitangan bukan guru, agensi kerajaan dan Fail Meja GB SKSU / 16
 16. 16. bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan murid.4.1.13 Membuat penilaian aktiviti modul, model, instrumen dan profesionalisme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah .4.1.14 Merancang, menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.4.1.15 Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.4.1.16 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebar kefahaman dan peningkatan profesionalisme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah.4.1.17 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada murid, guru, kakitangan dan ibu bapa yang memerlukannya.4.1.18 Menjadi personel perhubungan / seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan .4.1.19 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah dan PIBG.4.1.20 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancangan Sekolah, Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas.4.1.21 Menjadi penyelaras dalam program mentor-mentee sekolah.4.1.22 Menjadi penyelaras dalam program-program perkembangan murid kolokium, motivas, kem jaya diri, kepimpinan dan kursus ketatanegaraan.4.1.23 Menjadi urusetia kepada program Sekolah Selamat, Dasar Pendidikan Wajib, Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris dan Dasar Bahasa Tambahan dan Jawatankuasa penempatan (Kemasukan ) murid di sekolah.4.1.24 Menjadi penyelaras program-program yang dianjurkan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling Jabatan Pendidikan Negeri.4.1.25 Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh ketua jabatan dari semasa ke semasa. Fail Meja GB SKSU / 17
 17. 17. 4. .2 Senarai Tugas Kuasa & Hubungan Kerja Dengan Pegawai LainBAHAGIAN : Perkhidmatan Bimbingan Dan KaunselingJAWATAN : Guru Kaunseling Sepenuh Masa TUGAS PEGAWAI TUGAS PEGAWAI TUGAS DAN KUASA YANGATASAN YANG ADA YANG ADA TANGGUNGJAWAB DIBERI HUBUNGAN HUBUNGAN1. Pengetua 1.0 Perkhidmatan 1. Akta 580 1. Mendapat maklumat Bimbingan dan daripada guru2. GPK Pentadbiran Kaunseling 2. Pekeliling disiplin tentang Perkhidmatan. masalah salahlaku3. GPK HEM 1.1 Merancang dan murid. melaksanakan sesi 3. Buku Panduan4. Penyelia Petang kaunseling individu, Pelaksanaan 2. Berhubung dengan kaunseling Perkhidmatan semua guru untuk kelompok, Bimbingan Dan mendapat maklumat bimbingan individu, Kaunseling di murid cemerlang, bimbingan kelompok sekolah. sederhana dan lemah dan khidmat dalam pelajaran konsultasi 3. Menerima rujukan daripada guru tentang keperluan kaunseling dan bimbingan untuk murid yang berkenaan.1. Pengetua 2.0 Pengurusan dan 1. Pekeliling- 1. Kerjasama erat pentadbiran pekeliling daripada guru2. GPK Pentadbiran perkhidmatan. kaunseling, guru 2.1 Memastikan bilik SLAD, Guru3. GPK HEM kaunseling terurus 2. Buku Panduan Kesihatan dan guru dan kondusif untuk yang berkenaan bagi menjalankann memastikan aktiviti bimbingan. pengurusan dan pentadbiran berjalan 2.2 Mengurus sistem dengan lancar. fail, buku rekod/ borang-borang 2. Guru Kaunseling perkhidmatan menghubungi agensi bimbingan dan yang berkaitan bagi kaunseling dan rekod mendapatkan sesi kaunseling maklumat yang dengan baik. relevan 2.3 Merancang, melaksana dan Fail Meja GB SKSU / 18
 18. 18. menilai aktiviti tahunan serta menyediakan laporan. 2.4 Menerima, menyusun dan mempamir maklumat pendidiikan kerjaya, pencegahan dadah, HIV, Aids dan rokok.1. Pengetua 3.0 Akademik 1. Pekeliling- 1. Ketua Panitia mengeluarkan surat Merancang, pekeliling mengumpul arahan melaksana dan Perkhidmatan. maklumat tentang mengawal selia pencapaian2. Guru Penolong Kanan 2. Buku Panduan mengikut mata Pentadbiran 3.1 Pemilihan mata pelaksanaan pelajaran. pelajaran Elektif Perkhidmatan3. Guru Penolong Kanan Bimbingan dan 2. Guru Mata HEM 3.2 Kemahiran Belajar Kaunseling di Pelajaran • Membaca sekolah mengenalpasti4. Guru Kanan Mata • Mencatat Nota murid yang Pelajaran • Pengurusan berpotensi dan masa lemah. • Pengurusan Diri 3. Setiausaha • Mendengar Peperiksaan • Mengingat dalaman • Mengulangkaji menganalisa • Menghadapi pencapaian murid Peperiksaan • Menjawab soalan * Menilai aktiviti1. Pengetua 4.0 Kerjaya dan 1. Pekeliling- 1. Guru Penasihat mengeluarkan surat Pendidikan pekeliling kelab Bimbingan dan arahan. Tinggi Perkhidmatan. Kaunseling / Kerjaya2. Guru Penolong Kanan 4.1 Merancang, 2. Buku menyebarkan Pentadbiran melaksana, Panduan maklumat kerjaya. mengawalselia dan pelaksanaan3. Guru Penolong Kanan menilai program Perkhidmatan 2. Guru Penasihat HEM Bimbingan dan Bimbingan dan Pembimbing Kaunseling kerjaya. Kaunseling di Rakan Sebaya. sekolah Fail Meja GB SKSU / 19
 19. 19. 3. Buku Panduan 4.2 Merancang, Kerjaya menyedia dan Jilid 1 - 6, mendedahkan Kementerian peluang melanjutkan Pelajaran pelajaran di IPTA, Malaysia IPTS, di dalam dan luar negara.1. Pengetua 5.0 Psikososial dan 1. Pekeliling- 1. Jawatankuasa mengeluarkan arahan Kesejahteraan pekeliling Bimbingan dan Mental Perkhidmatan. kaunseling2. Guru Penolong Kanan • membantu HEM 5.1 Menyedia, 2. Buku Panduan melaksanakan mentadbir dan pelaksanaan program menginterpretasikan Perkhidmatan kemahiran ujian-ujian Bimbingan dan sosial, psikometrik Kaunseling di perkembangan sekolah. diri dan 5.2 Merancang, orientasi. menyelaras dan 3. Ujian-ujian melaksana program- psikometri 2. Panitia Pendidikan program yang seperti ujian Islam dan Moral melibatkan personaliti, • Memberi dan kemahiran sosial ujian minat, mengembangkan seperti: dan lain-lain. input dalam • Komunikasi program yang • Asertif dijalankan • Pengurusan stress 3. Badan Kebajikan • Kemahiran kerohanian • Kemahiran membuat keputusan • Kemahiran aplikasi • Kemahiran sintesis • Kemahiran analisis kritikal • perkembangan remaja • penghargaan kendiri • konsep kendiri • pengendalian kendiri 5.3 Merancang, Fail Meja GB SKSU / 20
 20. 20. menyelaras dan melaksanakan program orientasi murid.1. Pengetua 6.0 Keibubapaan 1. Pekeliling- 1. Setiausaha PIBG mengeluarkan arahan pekeliling • memaklumkan 6.1Merancang, Perkhidmatan. kepada ibu bapa2. YDP PIBG melaksana, yang terlibat. • Menyediakan mengawal selia, 2. Buku Panduan peruntukan menilai program dan pelaksanakan 2. Badan Kebajikan kewangan bagi aktiviti konferens Perkhidmatan • mengenalpasti pembiayaan dengan ibu bapa, Bimbingan dan masalah/ isu program guru, kakitangan Kaunseling di penting murid bukan guru, agensi sekolah. di sekolah.3. Guru Penolong Kanan kerajaan dan bukan Pentadbiran kerajaan yang 3. Mesyuarat dan 3. Guru Mentor terlibat dalam proses surat edaran • menyimpan4. Guru Penolong Kanan pendidikan dan daripada PIBG. rekod HEM perkembangan perkembangan murid. kendiri murid 6.2 Merancang, 4. Guru Tingkatan melaksanakan, • menyimpan mengawal selia, rekod menilai program dan perkembangan aktiviti perkhidmatan akademik murid. konsultasi, keibubapaan dan khidmat rujukan.1. Pengetua 7.0 Pembangunan Diri 1. Buku Panduan 1. Guru Disiplin mengeluarkan surat Perkhidmatan • menyimpan arahan 7.1 Mengendalikan sesi Bimbingan & rekod-rekod kaunseling individu/ Kaunseling disiplin dan2. Pegawai Kesihatan kelompok berkaitan merujuk murid Tempatan kemahiran 2. Modul latihan kepada GKSM penyelesaian Pembimbing3. Guru Penolong Kanan masalah. Rakan Sebaya 2. Guru Tingkatan HEM • menyimpan 7.2 Mewujudkan, 3. Pekeliling- rekod butiran melatih dan menilai pekeliling murid untuk pasukan Pembimbing perkhidmatan rujukan Rakan Sebaya. 4. Buku Panduan 3. Guru Penasihat 7.3 Merancang, disiplin murid PRS melaksana, mengawal selia dan menilai program- Fail Meja GB SKSU / 21
 21. 21. program kepimpinan murid.1. Pengetua 8.0 Pendidikan 1. Buku Panduan 1. Pegawai mengeluarkan surat Pencegahan Perkhidmatan Pendidikan arahan Bimbingan & Pencegahan 8.1 Merancang, Kaunseling Dadah, JPN2. Pegawai Kesihatan melaksana, • mengawalselia tempatan mengawalselia, 2. Pekeliling- ’urine test’ menilai program dan pekeliling • menyediakan3. Guru Penolong Kanan aktiviti pencegahan perkhidmatan program khas HEM dan pemulihan kepada murid- seperti merokok, 3. Buku Panduan murid berisiko4. Pegawai Pendidikan dadah inhalan dan disiplin murid tinggi Pencegahan Dadah HIV/AIDS. JPN 2. Pegawai AADK, PDRM dan Pegawai5. Cawangan Kesihatan. Pencegahan • berhubung rapat Dadah dan Narkotik, dengan pihak PDRM sekolah (bahagian disiplin) Fail Meja GB SKSU / 22
 22. 22. Proses Kerja BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN Aktiviti 5.1 KAUNSELING Memberi Perkhidmatan Bimbingan Dan Muka Sub aktiviti 5.1.1 Kaunseling Kelompok/ Individu Secara surat 1/1 Profesional Dan Beretika ini PEGAWAI UNDANG- YANG BIL PROSES KERJA UNDANG/ MELULUSKAN PERATURAN /DIRUJUK Menerima klien yang datang secara 1 sukarela/ dirujuk. GBSM Membuat temujanji dengan klien. 2 GBSM Membuat sesi. 3 GBSM Menulis laporan untuk rujukan sesi 4 yang akan datang. GBSM Mencatatkan butiran ke dalam Buku 5 Rekod Bimbingan dan Kaunseling. GBSM Menghantar Buku Rekod Bimbingan 6 dan Kaunseling kepada pengetua. GBSM Membuat sesi bimbingan dan kaunseling kelompok susulan (jika 7 diperlukan). GBSM Perkhidmatan Konsultasi (jika perlu). GBSM 8 Mengemaskinikan laporan bimbingan Sulit dan kaunseling Kelompok. GBSM 9Carta Aliran Kerja Fail Meja GB SKSU / 23
 23. 23. BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN Aktiviti 5.1 KAUNSELING Memberi Perkhidmatan Bimbingan Muka Sub aktiviti 5.1.1. Dan Kaunseling Kelompok/Individu surat ini 1/1 Secara Profesional Dan Beretika Menerima klien yang datang secara sukarela/dirujuk. Membuat temujanji dengan klien berkaitan dengan tarikh dan masa untuk sesi bimbingan dan kaunseling kelompok/individu Mengadakan sesi bimbingan dan kaunseling kelompok/ individu Menulis laporan untuk rujukan sesi yang akan datang Mencatat butiran ke dalam Buku Rekod Bimbingan dan Kaunseling Menghantar Buku Rekod Bimbingan dan Kaunseling kepada Pengetua untuk perhatian dan ditandatangani Membuat sesi konsultasi dan rujukan kelompok/individu Tidak susulan sekiranya perlu Lengkaplengkap Mengadakan khidmat konsultasi dan rujukan (jika perlu) Mengemaskini laporan bimbingan dan kaunseling kelompok/individu Tamat Senarai Semak BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN Aktiviti 5.1 KAUNSELING Fail Meja GB SKSU / 24
 24. 24. Memberi Perkhidmatan Bimbingan Dan Muka Sub aktiviti 5.1.1 Kaunseling Kelompok / Individu Secara surat ini 1/1 Profesional Dan Beretika TANDAKAN BIL PROSES KERJA CATATAN (/) Menerima klien yang datang secara 1 sukarela/ dirujuk oleh guru. Membuat temujanji dengan klien 2 Membuat sesi 3 Menulis laporan untuk rujukan sesi 4 yang akan datang. Mencatatkan butiran ke dalam Buku 5 Rekod Bimbingan dan Kaunseling. Menghantar Buku Rekod Bimbingan dan Kaunseling kepada pengetua 6 untuk perhatian dan ditandatangani. Membuat sesi bimbingan dan kaunseling kelompok susulan (jika 7 perlu. Perkhidmatan Konsultasi (jika perlu) 8 Mengemaskinikan Laporan 9 Bimbingan dan Kaunseling Kelompok.Proses Kerja Fail Meja GB SKSU / 25
 25. 25. BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN Aktiviti 5.1 KAUNSELING Memberi Khidmat Bimbingan Dan Muka Sub aktiviti 5.1.2 Kaunseling Krisis Kepada Murid Dan surat 1/1 Individu Yang Berkaitan Dengan Kes ini PEGAWAI UNDANG- YANGBIL. PROSES KERJA UNDANG/ MELULUSKAN/ PERATURAN DIRUJUK Menerima klien yang dirujuk Pengetua / PKHEM/ 1. Guru Disiplin/ GKSM Membuat analisis keperluan GKSM 2. GKSM 3. Membuat temujanji Menjalankan sesi bimbingan dan GKSM 4. kaunseling krisis. Membuat analisa dan tindakan susulan GKSM 5. (jika perlu) Pakar Rujuk 6. Konsultasi (Jika perlu) Menetapkan tarikh sesi bimbingan / GKSM 7. kaunseling krisis seterusnya (jika perlu) Merekod hasil bimbingan dan GKSM Sulit 8. kaunseling krisis dengan klien dan laporan difailkan.Carta Aliran Kerja Fail Meja GB SKSU / 26
 26. 26. BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN Aktiviti 5.1 KAUNSELING Memberi Khidmat Bimbingan Dan Muka Sub aktiviti 5.1.2 Kaunseling Krisis Kepada Murid Dan surat ini 1/1 Individu Yang Berkaitan Dengan Kes Menerima klien yang dirujuk Membuat analisa keperluan sesi bimbingan dan kaunseling Menjalankan sesi bimbingan dan kaunseling krisis bersama klien Membuat analisa dan tindakan susulan yang perlu hasil daripada sesi bimbingan dan kaunseling krisis yang dijalankan Konsultasi (jika perlu) Menetapkan tarikh sesi bimbingan dan kaunseling krisis seterusnya (jika perlu) Merekod hasil bimbingan/kaunseling krisis dan laporan. TamatSenarai Semak BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN Aktiviti 5.1 KAUNSELING Fail Meja GB SKSU / 27
 27. 27. Memberi Khidmat Bimbingan Dan Kaunseling Krisis Kepada Murid-Murid Muka Sub aktiviti 5.1.2 1/1 Dan Individu Yang Berkaitan Dengan surat ini Kes TANDAKAN BIL PROSES KERJA CATATAN (/) Menerima klien yang dirujuk 1 Membuat analisis keperluan 2 Membuat temujanji 3 Menjalankan sesi bimbingan dan 4 kaunseling krisis. Membuat analisa dan tindakan 5 susulan (jika perlu) 6 Konsultasi (Jika perlu) Menetapkan tarikh sesi bimbingan / 7 kaunseling krisis seterusnya (jika perlu) Merekod hasil bimbingan dan 8 kaunseling krisis dengan klien dan laporan difailkan.Proses Kerja BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN Aktiviti 5.2 KAUNSELING Mengenal Pasti Keperluan Muka Sub aktiviti 5.2.1 Perkhidmatan Bimbingan Dan surat 1/1 Kaunseling Di Sekolah ini Fail Meja GB SKSU / 28
 28. 28. Pegawai yang Undang- Bil. Proses Kerja meluluskan/dirujuk undang/Peraturan Mendapatkan jumlah sebenar Guru data 1. murid di sekolah. Mengiklankan perkhidmatan 2. bimbingan dan kaunseling GKSM Penyediaan borang-borang Borang tersedia 3. perkhidmatan bimbingan dan GKSM dalam UBK kaunseling 4. Edaran senarai semak GKSM Senarai Semak keperluan perkhidmatan Guru Tingkatan Mooney bimbingan dan kaunseling 5. Pengumpulan senarai semak 6. Analisis keperluan utama GKSM perkhidmatan bimbingan dan Guru Tingkatan kaunseling. 7. Perbincangan dengan GKSM pentadbir sekolah berdasarkan Pengetua analisa yang diperoleh Perancangan program 8. bimbingan dan kaunseling. GKSM Pendokumentasian GKSM 9.Carta Aliran Kerja BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN Aktiviti 5.2 KAUNSELING Mengenal Pasti Keperluan Muka Sub aktiviti 5.2.1 Perkhidmatan Bimbingan Dan surat ini 1/1 Kaunseling Di Sekolah Mula Fail Meja GB SKSU / 29
 29. 29. Mendapatkan jumlah sebenar murid di sekolah. Mengiklankan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Penyediaan borang-borang perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Edaran senarai semak keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Pengumpulan senarai semak Analisis keperluan utama perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Perbincangan dengan pentadbir sekolah berdasarkan analisa yang diperoleh Perancangan program bimbingan dan kaunseling. Pendokumentasian TamatSenarai Semak Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Mengenal Pasti Keperluan Muka Sub aktiviti 5.2.1 Perkhidmatan Bimbingan Dan surat ini 1/1 Kaunseling Di Sekolah TANDAKANBIL PROSES KERJA CATATAN (/) Mendapatkan jumlah sebenar murid di 1 sekolah Mengiklankan perkhidmatan 2 bimbingan dan kaunseling 3 Penyediaan borang-borang Fail Meja GB SKSU / 30
 30. 30. perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Edaran senarai semak keperluan 4 perkhidmatan bimbingan dan kaunseling 5 Pengumpulan senarai semak Analisis keperluan utama 6 perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Perbincangan dengan pentadbir 7 sekolah berdasarkan analisa yang diperoleh Perancangan program bimbingan dan 8 kaunseling 9 PendokumentasianProses Kerja Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Merancang, Menyedia Dan Melaksanakan Muka Sub aktiviti 5.2.2 Rancangan Tahunan Bimbingan Dan surat 1/1 Kaunseling Di Sekolah ini PEGAWAI YANG UNDANG- BIL PROSES KERJA MELULUSKAN / UNDANG/ DIRUJUK PERATURAN Perbincangan dengan Pentadbir tentang Pengetua / PK 1 / perancangan dan pelan strategik PK HEM 1 rancangan tahunan bimbingan dan GKSM kaunseling Perbincangan dengan GKSM tentang GKSM Takwim perancangan dan pelan strategik Sekolah rancangan tahunan bimbingan dan 2 kaunseling serta pengagihan tugas bersama 3 GKSM GKSM menjalankan tugas-tugas yang Fail Meja GB SKSU / 31
 31. 31. telah diagihkan. Perbincangan mengenai draf pertama GKSM rancangan tahunan. Pengubahsuaian 4 dilakukan jika perlu Rancangan Tahunan yang telah Pengetua diperbaiki dimajukan kepada Pengetua 5 untuk mendapat kelulusan. Draf akhir Rancangan Tahunan Unit Pengetua 6 Bimbingan Dan Kaunseling Sekolah GKSM Perlaksanaan program mengikut draf GKSM Rancangan Tahunan Unit Bimbingan 8 Dan KaunselingCarta Aliran Kerja Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Merancang, Menyedia Dan Melaksanakan Rancangan Tahunan Muka Sub aktiviti 5.2.2 1/1 Bimbingan Dan Kaunseling Di surat ini Sekolah Mula Perbincangan dengan pentadbir tentang perancangan dan pelan strategik rancangan tahunan bimbingan dan kaunseling Perbincangan dengan GKSM tentang perancangan dan pelan strategik rancangan tahunan bimbingan dan kaunseling serta pengagihan tugas bersama GKSM menjalankan tugas-tugas yang telah diagihkan. Perbincangan mengenai draf pertama rancangan tahunan. Pengubahsuaian dilakukan jika perlu Rancangan Tahunan yang telah diperbaiki dimajukan kepada Pengetua untuk mendapat Fail Meja GB SKSU / 32
 32. 32. kelulusan. Draf akhir Rancangan Tahunan Unit Bimbingan Dan Kaunseling Sekolah Perlaksanaan program mengikut draf Rancangan Tahunan Unit Bimbingan Dan Kaunseling TamatSenarai Semak Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Merancang, Menyedia Dan Muka Sub aktiviti 5.2.2 Melaksanakan Rancangan Tahunan surat ini 1/1 Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah TANDAKANBIL PROSES KERJA CATATAN (/) Perbincangan dengan pentadbir tentang perancangan dan pelan 1 strategik rancangan tahunan bimbingan dan kaunseling Perbincangan dengan GKSM tentang perancangan dan pelan strategik rancangan tahunan bimbingan dan 2 kaunseling serta pengagihan tugas bersama GKSM menjalankan tugas-tugas yang 3 telah diagihkan. Perbincangan mengenai draf pertama 4 rancangan tahunan. Pengubahsuaian dilakukan (jika perlu) Rancangan Tahunan yang telah diperbaiki dimajukan kepada Pengetua 5 untuk mendapat kelulusan. Draf akhir rancangan tahunan unit 6 bimbingan dan kaunseling sekolah Fail Meja GB SKSU / 33
 33. 33. Pelaksanaan program mengikut draf Rancangan Tahunan Unit Bimbingan 7 Dan KaunselingProses Kerja Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Mengumpul, Menyedia Dan Menyebar Maklumat Serta Resos Bimbingan & Kaunseling Dalam Bidang Akademik, Muka Sub aktiviti 5.2.3 Kerjaya, Psikososial & Kesejahteraan surat 1/1 Mental, Keibubapaan Dan Kemahiran ini Mengatasi Masalah Kepada Murid- Murid. PEGAWAI UNDANG- YANG UNDANG/ BIL PROSES KERJA MELULUSKAN PERATURAN /DIRUJUK Mengenalpasti cara mengumpul maklumat serta resos yang berkaitan 1 dengan bimbingan dan kaunseling GKSM melalui pelbagai sumber. Bahan-bahan maklumat yang telah dikumpul disemak, dianalisa, dinilai isi GKSM 2 kandungannya dan dikategorikan mengikut bidang. Memilih media yang sesuai dan menyebarkan maklumat (reachout) 3 berdasarkan jenis dan isi kandungannya. Membuat penilaian terhadap reachout GKSM 4 yang telah disebarkan. Pengubahsuaian (jika perlu) 5 Fail Meja GB SKSU / 34
 34. 34. Carta Aliran Kerja Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Mengumpul, Menyedia Dan Menyebar Maklumat Serta Resos Bimbingan & Kaunseling Dalam Bidang Akademik, Kerjaya, Muka Sub aktiviti 5.2.3 1/1 Psikososial & Kesejahteraan Mental, surat ini Keibubapaan Dan Kemahiran Mengatasi Masalah Kepada Murid- Murid. Mula Mengenalpasti cara mengumpul maklumat serta resos yang berkaitan dengan Bimbingan dan Kaunseling melalui pelbagai sumber Bahan-bahan maklumat yang telah dikumpul disemak, dianalisa, dinilai isi kandungannya dan diasingkan mengikut bidang. Memilih media yang sesuai dan menyebarkan maklumat (reach out) berdasarkan jenis dan isi kandungannya. Membuat penilaian terhadap reach out yang telah disebarkan daripada klien, kos dan sebagainya. Melakukan pengubahsuaian TamatSenarai Semak Fail Meja GB SKSU / 35
 35. 35. Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Mengumpul, Menyedia Dan Menyebar Maklumat Serta Resos Bimbingan & Kaunseling Dalam Bidang Akademik, Muka Sub aktiviti 5.2.3 Kerjaya, Psikososial & Kesejahteraan surat ini 1/1 Mental, Keibubapaan Dan Kemahiran Mengatasi Masalah Kepada Murid- Murid. TANDAKAN BIL PROSES KERJA CATATAN (/) Mengenalpasti cara mengumpul maklumat serta resos yang berkaitan 1 dengan bimbingan dan kaunseling melalui pelbagai sumber. Bahan-bahan maklumat yang telah dikumpul disemak, dianalisa, dinilai 2 isi kandungannya dan dikategorikan mengikut bidang. Memilih media yang sesuai dan menyebarkan maklumat (reachout) 3 berdasarkan jenis dan isi kandungannya. Membuat penilaian terhadap reach out yang telah disebarkan daripada klien, 4 kos dan sebagainya. Melakukan pengubahsuaian jika 5 perlu.Proses Kerja Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Fail Meja GB SKSU / 36
 36. 36. Merancang, Mengawalselia Dan Muka Sub aktiviti 5.2.4 Mengemaskini Rekod Dan Inventori surat 1/1 Murid ini PEGAWAI UNDANG- YANG BIL. PROSES KERJA UNDANG/ MELULUSKAN/ PERATURAN DIRUJUK GKSM/GPK/GPK 1 Mengumpul data/maklumat murid. HEM Mengemaskini data murid mengikut 2 GKSM kategori keperluan. Mengawalselia dan menyalur data 3 Pengetua mengikut keperluan sekolah. Menghantar laporan kepada pengetua. Pengetua 4.Carta Aliran Kerja Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Fail Meja GB SKSU / 37
 37. 37. Merancang, Mengawalselia Dan Sub Muka 5.2.4 Mengemaskini Rekod Dan Inventori 1/1 aktiviti surat ini Murid Mula Mengumpul data/maklumat murid. Mengemaskini data murid mengikut kategori keperluan. Mengawalselia dan menyalur data mengikut keperluan sekolah. Menghantar laporan kepada pengetua. TamatSenarai Semak Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Merancang, Mengawalselia Dan Muka Sub aktiviti 5.2.4 Mengemaskini Rekod Dan Inventori 1/1 surat ini Murid TANDAKANBIL PROSES KERJA CATATAN (/) Fail Meja GB SKSU / 38
 38. 38. 1 Mengumpul data/maklumat murid. Mengemaskini data murid mengikut 2 kategori keperluan. Mengawalselia dan menyalur data 3 mengikut keperluan sekolah. Menghantar laporan kepada pengetua. 4Proses Kerja Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Muka Jawatankuasa Menyelaras Perkhidmatan Sub aktiviti 5.2.5 surat 1/1 Bimbingan Dan Kaunseling ini PEGAWAI UNDANG- YANG UNDANG/BIL PROSES KERJA MELULUSKAN PERATURAN /DIRUJUK Mendapatkan maklumat tentang keperluan GKSM perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling 1 di sekolah. Membuat penilaian dan analisis jenis-jenis GKSM 2 keperluan semasa. Mengenalpasti kumpulan sasaran yang GKSM 3 terlibat. Fail Meja GB SKSU / 39
 39. 39. GKSM 4 Merangka kertas cadangan program. Perbincangan dengan pengetua untuk Pengetua 5 mendapat kelulusan. Pengetua 6 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa. Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika 7 perlu) Program yang dirancang berjalan mengikut AJK 8 jadual. GKSM Penyediaan laporan untuk dihantar kepada 9 PengetuaCarta Aliran Kerja Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Jawatankuasa Menyelaras Muka Sub aktiviti 5.2.5 Perkhidmatan Bimbingan Dan surat ini 1/1 Kaunseling Mula Mendapatkan maklumat tentang keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. Membuat penilaian dan analisis jenis-jenis keperluan semasa. Mengenalpasti kumpulan sasaran yang terlibat Tidak Merangka kertas cadangan program Lengkap Lengkap Perbincangan dengan Pengetua untuk mendapat kelulusan. Fail Meja GB SKSU / 40
 40. 40. Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika perlu) Program yang dirancang berjalan mengikut jadual. Penyediaan laporan untuk dihantar kepada Pengetua TamatSenarai Semak Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Jawatan Kuasa Menyelaras Perkhidmatan Muka Sub aktiviti 5.2.5 1/1 Bimbingan Dan Kaunseling surat ini TANDAKAN BIL PROSES KERJA CATATAN (/) Mendapatkan maklumat tentang keperluan perkhidmatan Bimbingan dan 1 Kaunseling di sekolah. Membuat penilaian dan analisis jenis- 2 jenis keperluan semasa. Mengenalpasti kumpulan sasaran yang 3 terlibat Merangka kertas cadangan program 4 Perbincangan dengan pengetua untuk 5 mendapat kelulusan. 6 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa 7 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika perlu) Fail Meja GB SKSU / 41
 41. 41. Program yang dirancang berjalan 8 mengikut jadual. Penyediaan laporan untuk dihantar 9 kepada PengetuaProses Kerja Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Pelaporan Tahunan Program Dan Aktiviti Muka Sub aktiviti 5.2.6 Bimbingan & Kaunseling Di surat 1/1 Sekolah ini PEGAWAI UNDANG- YANG BIL PROSES KERJA UNDANG / MELULUSKAN / PERATURAN DIRUJUK Mendapatkan maklumat tentang program dan aktiviti tahunan yang GPK HEM 1 telah dijalankan sepanjang tahun semasa. GKSM Membandingkan program dan aktiviti tahunan yang telah dijalankan dengan perancangan yang telah dibuat 2 GKSM berdasarkan Jadual Perancangan Aktiviti Tahunan. Mengumpulkan maklumat dari setiap GKSM 3 program dan aktiviti yang telah berjaya dilaksanakan serta kesannya. Meneliti halangan pelaksanaan 4 GKSM program dan aktiviti yang tertangguh 5 Membuat satu laporan menyeluruh GKSM Fail Meja GB SKSU / 42
 42. 42. semua program dan aktiviti yang telah dijalankan sepanjang tahun. Memastikan program dan aktiviti yang tidak berjaya dilaksanakan mengikut 6 GKSM jadual dibawa ke tahun berikutnya. Mengadakan perbincangan dengan 7 Pengetua pengetua dan menyerahkan salinan laporanCarta Aliran Kerja Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Pelaporan Tahunan Program Dan Aktiviti Muka Sub aktiviti 5.2.6 1/1 Bimbingan Dan Kaunseling surat ini Mula Mendapatkan maklumat tentang program dan aktiviti tahunan yang telah dijalankan sepanjang tahun semasa Membandingkan program dan aktiviti tahunan yang berjaya dengan perancangan yang telah dibuat berdasarkan Jadual Perancangan Program Tahunan Mengumpul maklumat dari setiap program dan aktiviti yang telah berjaya dilaksanakan serta kesannya Meneliti sebab dan halangan pelaksanaan program dan aktiviti yang tidak berjaya dijalankan Membuat satu laporan menyeluruh berkenaan semua program dan aktiviti yang telah dijalankan Membuat satu laporan berkaitan dengan program dan aktiviti yang tidak berjaya dilaksanakan mengikut jadual perancangan untuk dibawa ke tahun berikutnya. Mengadakan perbincangan dengan Pengetua dan menyerahkan salinan Fail Meja GB SKSU / 43
 43. 43. laporan TamatSenarai Semak Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Pelaporan Tahunan Program Dan Muka Sub aktiviti 5.2.6 Aktiviti Bimbingan Dan Kaunseling Di surat ini 1/1 Sekolah TANDAKAN BIL PROSES KERJA CATATAN (/) Mendapatkan maklumat tentang program dan aktiviti tahunan yang telah dijalankan 1 sepanjang tahun semasa Membandingkan program dan aktiviti tahunan yang telah dijalankan dengan perancangan yang telah dibuat 2 berdasarkan Jadual Perancangan Aktiviti Tahunan. Mengumpulkan maklumat dari setiap program dan aktiviti yang telah berjaya 3 dilaksanakan beserta kesannya. Meneliti halangan pelaksanaan program dan aktiviti yang tertangguh seperti yang 4 telah dirancangkan Membuat satu laporan menyeluruh semua program dan aktiviti yang telah 5 dijalankan sepanjang tahun. Memastikan program dan aktiviti yang tidak berjaya dilaksanakan mengikut 6 jadual untuk dibawa ke tahun berikutnya. Mengadakan perbincangan dengan Pengetua dan menyerahkan salinan 7 laporan Fail Meja GB SKSU / 44
 44. 44. Proses Kerja Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Mengemaskini Sistem Fail, Rekod Dan Muka Sub aktiviti 5.2.7 Dokumentasi Perkhidmatan Bimbingan surat 1/1 Dan Kaunseling ini PEGAWAI UNDANG- YANG UNDANG/ BIL PROSES KERJA MELULUSKAN PERATURAN /DIRUJUK Menyemak fail Bimbingan dan Kaunseling, rekod perkhidmatan 1 bimbingan dan kaunseling, individu dan Pengetua kelompok, pembimbing rakan sebaya (PRS) dan kemahiran belajar. Membuat analisa berkaitan keberkesanan GKSM 2 dan tahap pelaksanaan program kemahiran belajar. Menyemak rekod bimbingan dan 3 kaunseling meliputi tempoh satu tahun. Menjalankan semakan kemudahan fizikal bilik bimbingan dan kaunseling sebagai Pusat Sumber perkhidmatan merangkumi : 4 4.1 Alatan 4.2 Perabot 4.3 Kemudahan 4.4 Bahan Rujukan Meneliti pelaksanaan program dan rekod GKSM 5 aktiviti PRS . Menilai kualiti dan keberkesanan setiap 6 perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. GKSM Membuat rujukan dan perancangan bagi GKSM 7 meningkatkan mutu perkhidmatan. Mengemaskini sistem fail, rekod dan 8 dokumentasi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. GKSM Fail Meja GB SKSU / 45
 45. 45. Carta Aliran Kerja Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Mengemaskini Sistem Fail, Rekod Dan Muka Sub aktiviti 5.2.7 Dokumentasi Perkhidmatan surat ini 1/1 Bimbingan Dan Kaunseling Mula Menyemak fail Bimbingan dan Kaunseling, rekod perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, individu dan kelompok, pembimbing rakan sebaya (PRS) dan kemahiran belajar Membuat analisa berkaitan keberkesanan dan tahap pelaksanaan Program Kemahiran Belajar Menyemak rekod bimbingan dan kaunseling meliputi tempoh satu tahun Menjalankan semakan kemudahan fizikal bilik bimbingan dan kaunseling sebagai Pusat Sumber perkhidmatan Meneliti pelaksanaan program dan rekod aktiviti PRS Menilai kualiti dan keberkesanan setiap perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Membuat rujukan dan perancangan bagi meningkatkan mutu perkhidmatan Mengemaskini sistem fail, rekod dan dokumentasi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling TamatSenarai Semak Fail Meja GB SKSU / 46
 46. 46. Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Mengemaskini Sistem Fail, Rekod Dan Muka Sub aktiviti 5.2.7 Dokumentasi Perkhidmatan Bimbingan surat ini 1/1 Dan Kaunseling TANDAKAN BIL PROSES KERJA CATATAN (/) Menyemak fail Bimbingan dan Kaunseling, rekod perkhidmatan 1 bimbingan dan kaunseling, individu dan kelompok, pembimbing rakan sebaya (PRS) dan kemahiran belajar. Membuat analisa berkaitan keberkesanan 2 dan tahap pelaksanaan program kemahiran belajar Menyemak rekod bimbingan dan 3 kaunseling meliputi tempoh satu tahun Menjalankan semakan kemudahan fizikal bilik bimbingan dan kaunseling sebagai Pusat Sumber perkhidmatan merangkumi: 4 4.1 Alatan 4.2 Perabot 4.3 Kemudahan 4.4 Bahan Rujukan Meneliti pelaksanaan program dan rekod 5 aktiviti PRS . Menilai kualiti dan keberkesanan setiap 6 perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Membuat rujukan dan perancangan bagi 7 meningkatkan mutu perkhidmatan. Mengemaskini sistem fail, rekod dan 8 dokumentasi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.Proses Kerja Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Fail Meja GB SKSU / 47
 47. 47. Melaksanakan Tugas-Tugas Lain Yang Muka Sub aktiviti 5.2.8 Diarahkan Oleh Ketua Jabatan Dari surat 1/1 Semasa Ke Semasa ini PEGAWAI UNDANG- YANG BIL PROSES KERJA UNDANG/ MELULUSKAN / PERATURAN DIRUJUK Menerima surat atau arahan daripada Pengetua pengetua/wakilnya mengenai sesuatu 1 tugas. Berbincang dengan pengetua / GPK Pengetua / GPK1 / HEM berkaitan dengan sesuatu tugas GPK HEM 2 yang berkenaan. Menyediakan kertas cadangan 3 program Perbincangan dengan pengetua untuk 4 mendapatkan kelulusan. Pengetua Melaksanakan program yang telah 5 dirancang. GKSM Mendokumentasikan laporan program 6 dan menyerahkan kepada pengetua.Carta Aliran Kerja Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Fail Meja GB SKSU / 48
 48. 48. Melaksanakan Tugas-Tugas Lain Muka Sub aktiviti 5.2.8 Yang Diarahkan Oleh Ketua Jabatan surat ini 1/1 Dari Semasa Ke Semasa Mula Berbincang dengan pengetua / GPK HEM berkaitan dengan sesuatu tugas yang berkenaan Tidak Menyediakan kertas cadangan program. Lengkap Lengkap Pembentangan kertas cadangan program bersama pengetua Melaksanakan program yang telah dirancang Mendokumentasikan laporan program dan menyerahkan kepada pengetua TamatSenarai Semak Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN Melaksanakan Tugas-Tugas Lain Yang Muka Sub aktiviti 5.2.8 Diarahkan Oleh Ketua Jabatan Dari 1/1 surat ini Semasa Ke Semasa Fail Meja GB SKSU / 49
 49. 49. TANDAKAN BIL PROSES KERJA CATATAN (/) Menerima surat atau arahan daripada Pengetua/wakilnya mengenai sesuatu 1 tugas. Berbincang dengan pengetua / GPK HEM berkaitan dengan sesuatu tugas 2 yang berkenaan. Menyediakan kertas cadangan program 3 Perbincangan dengan pengetua untuk 4 kelulusan. Melaksanakan program yang telah 5 dirancang. Mendokumentasikan laporan dan 6 menyerahkan kepada pengetua.Proses Kerja Aktiviti 5.3 BIDANG AKADEMIK Muka Program Pemilihan Mata Pelajaran Bagi Sub aktiviti 5.3.1 surat 1/2 Tingkatan Enam ini PEGAWAI YANG UNDANG- BIL PROSES KERJA MELULUSKAN/ UNDANG/ DIRUJUK PERATURAN 1. Menerima pakej mata pelajaran GPK Pentadbiran Tingkatan enam - Aliran Sains - Aliran Kemanusiaan Fail Meja GB SKSU / 50
 50. 50. Menerima syarat kemasukan ke GPK Pentadbiran Rujuk syarat Tingkatan Enam kedua-dua kemasukan ke2. jurusan dan mengenal pasti kes- Tingkatan 6 kes rayuan Mengenal pasti kumpulan GPK Pentadbiran sasaran di Tingkatan Lima tahun3. semasa (sains dan sastera). Merangka kertas cadangan program. • Tajuk program • Masa, Tarikh dan Tempat • Sasaran • Rasional4. • Objektif • Tentatif Program • Sumber Kewangan • AJK • Modul Program • Penilaian Perbincangan dengan Pengetua pengetua untuk pengesahan5. dan kelulusan Mesyuarat jawatankuasa Guru Kanan Mata Pelajaran6. Guru Disiplin Guru Pengawas Guru Kanan Mata Mesyuarat jawatankuasa Pelajaran7. (sekiranya perlu) Guru Disiplin Guru Pengawas Semua AJK Menjalankan program8. Pengetua Menyediakan laporan untuk9. diserahkan kepada pengetua. Fail Meja GB SKSU / 51
 51. 51. Carta Aliran Kerja Aktiviti 5.3 BIDANG AKADEMIK Program Pemilihan Mata Pelajaran Muka Sub aktiviti 5.3.1 1/1 Bagi Tingkatan Enam surat ini Mula Terima pakej ke Tingkatan Enam Mendapat maklumat dan syarat masuk ke tingkatan enam dan mengenal pasti kes-kes rayuan Kenal pasti sasaran Merangka kertas cadangan program Tidak lengkap Lengkap Perbincangan dengan pengetua Mesyuarat Jawatankuasa Fail Meja GB SKSU / 52
 52. 52. Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (sekiranya perlu) Program berlangsung Penyediaan laporan untuk diserahkan kepada pengetua. TamatSenarai Semak Aktiviti 5.3 BIDANG AKADEMIK Program Pemilihan Mata Pelajaran Muka Sub aktiviti 5.3.1 1/1 Bagi Tingkatan Enam surat ini BIL AKTIVITI TANDAKAN(/) CATATAN 1 Menerima pakej mata pelajaran Tingkatan enam 2 Menerima syarat kemasukan ke Tingkatan Enam kedua-dua jurusan dan mengenal pasti kes-kes rayuan 3 Mengenal pasti kumpulan sasaran di Tingkatan Lima tahun semasa (sains dan sastera). 4 Merangka kertas cadangan program. 5 Perbincangan dengan pengetua untuk pengesahan dan kelulusan 6 Mesyuarat jawatankuasa 7 Mesyuarat jawatankuasa (sekiranya perlu) 8 Menjalankan program Fail Meja GB SKSU / 53
 53. 53. 9 Menyediakan laporan untuk diserahkan kepada pengetuaProses Kerja Aktiviti 5.3 BIDANG AKADEMIK Muka Program Pemilihan Mata Pelajaran Bagi Sub aktiviti 5.3.2 surat 1/1 Tingkatan Empat ini Fail Meja GB SKSU / 54
 54. 54. Carta Aliran Kerja Aktiviti 5.3 BIDANG AKADEMIK Program Pemilihan Mata Pelajaran Muka Sub aktiviti 5.3.2 1/1 Bagi Tingkatan Empat surat ini Mula PEGAWAI UNDANG- YANG BIL UNDANG / PROSES KERJA MELULUSKAN PERATURAN /DIRUJUK Menawarkan pakej mata pelajaran Tingkatan Empat yang telah disediakan GPK Pentadbiran oleh pihak sekolah 1. - Aliran Sains - Aliran Kemanusiaan Menerima syarat kemasukan ke 2. Tingkatan Empat kedua-dua jurusan GPK Pentadbiran Mengenal pasti kumpulan sasaran di Tingkatan Tiga tahun semasa selepas GPK Pentadbiran 3. PMR. 4. Merangka kertas cadangan program. Perbincangan dengan pengetua untuk 5. pengesahan dan kelulusan. Pengetua Guru Kanan Mata Mesyuarat Jawatankuasa Pelajaran 6. Guru Disiplin Guru Pengawas Mesyuarat Jawatankuasa kedua Semua AJK 7. (Sekiranya perlu) Semua AJK 8. Pelaksanaan program Menyediakan laporan untuk diserahkan Pengetua 9. kepada pengetua. Fail Meja GB SKSU / 55
 55. 55. Menawarkan pakej mata Pelajaran Tingkatan Empat yang telah disediakan oleh pihak sekolah Mengenal pasti kumpulan sasaran di Tingkatan Tiga Menyediakan kertas cadangan program Tidak lengkap lengkap Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Mesyuarat Jawatankuasa kedua (Sekiranya perlu) Pelaksanaan program Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua. TamatSenarai Semak Aktiviti 5.3 BIDANG AKADEMIK Program Pemilihan Mata Pelajaran Muka Sub aktiviti 5.3.2 1/1 Bagi Tingkatan Empat surat ini TANDAKAN BIL PROSES KERJA CATATAN (/) Menawarkan pakej mata pelajaran Tingkatan Empat yang telah 1 disediakan oleh pihak sekolah 2 Menerima syarat kemasukan ke Tingkatan Empat kedua-dua jurusan Fail Meja GB SKSU / 56
 56. 56. Mengenal pasti kumpulan sasaran di Tingkatan Tiga tahun semasa 3 selepas PMR. Merangka kertas cadangan program 4 Perbincangan dengan pengetua 5 untuk pengesahan dan kelulusan. Mesyuarat Jawatankuasa 6 Mesyuarat Jawatankuasa kedua 7 (Sekiranya perlu) Pelaksanaan program 8 Menyediakan laporan untuk 9 diserahkan kepada pengetua.Proses Kerja Aktiviti 5.3 BIDANG AKADEMIK Muka Program Kemahiran Belajar Untuk Sub aktiviti 5.3.3 surat 1/1 Murid-Murid ini PEGAWAI YANG UNDANG- BIL PROSES KERJA MELULUSKAN / UNDANG / DIRUJUK PERATURAN Mengumpul data dan membuat analisa Guru Kelas 1. keputusan akademik peperiksaan JK Peperiksaan murid Mengenal pasti kumpulan sasaran 2. GKSM Fail Meja GB SKSU / 57
 57. 57. Merangka kertas cadangan program 3. Perbincangan dengan pengetua Pengetua mengenai kertas cadangan program 4. yang telah disediakan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa 5. Mesyuarat Ahli Jawatankuasa kedua 6. (Sekiranya perlu) Program kemahiran belajar Semua AJK 7. berlangsung Penyediaan laporan dan dihantar Pengetua 8. kepada pengetuaCarta Aliran Kerja Aktiviti 5.3 BIDANG AKADEMIK Program Kemahiran Belajar Untuk Muka Sub aktiviti 5.3.3 1/1 murid-murid surat ini Mula Mengumpul data dan membuat analisa keputusan akademik peperiksaan murid Mengenal pasti kumpulan sasaran Merangka kertas cadangan program Tidak lengkap Lengkap Perbincangan dengan pengetua mengenai kertas cadangan program yang telah disediakan Fail Meja GB SKSU / 58
 58. 58. Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa kedua (Sekiranya perlu) Program Kemahiran Belajar berlangsung Penyediaan laporan dan dihantar kepada pengetua TamatSenarai Semak Aktiviti 5.3 BIDANG AKADEMIK Program Kemahiran Belajar Untuk Muka Sub aktiviti 5.3.3 1/1 Murid-murid surat ini TANDAKAN BIL PROSES KERJA CATATAN (/) Mengumpul data dan membuat analisa keputusan akademik 1. peperiksaan murid 2. Mengenal pasti kumpulan sasaran 3. Merangka kertas cadangan program Perbincangan dengan pengetua mengenai kertas cadangan program 4. yang telah disediakan 5. Fail Meja GB SKSU / 59
 59. 59. Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa kedua 6. (Sekiranya perlu) Program Kemahiran Belajar 7. berlangsung Penyediaan laporan dan dihantar 8. kepada pengetuaProses Kerja Aktiviti 5.4 BIDANG KERJAYA Muka Sub aktiviti 5.4.1 Program Pameran Kerjaya surat 1/1 ini PEGAWAI YANG UNDANG- BIL PROSES KERJA MELULUSKAN / UNDANG / DIRUJUK PERATURAN Mengumpul data dan keperluan murid GKSM 1 tentang kerjaya GKSM 2 Mengenal pasti kumpulan sasaran Guru Kanan Bidang 3 Membuat kertas cadangan program GKSM Perbincangan dengan pengetua untuk 4 mendapatkan kelulusan Pengetua 5 Mesyuarat Jawatankuasa Pengetua Menghubungi agensi-agensi luar yang Pengetua 6 berkaitan GKSM Fail Meja GB SKSU / 60

×